Dotazník MOJE TŘÍDA
TŘÍDA: I.B
TŘ.UČITEL: MGR. BRONISLAVA PECHÁNKOVÁ
Milí žáci,
připravili jsme pro Vás následující dotazník, který se stane cenným zdrojem informací pro další
činnost naší školy. Dotazník je dobrovolný a zcela anonymní.
Vyplňování dotazníku je příležitostí, abyste si popovídali se svou třídní učitelkou o škole, co se Vám
tady líbí a co ne, vyjádřili své názory na svoji třídu, naši školu.
Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou zjistit, jakou třídu,
školu byste si přáli, co se Vám ve třídě, škole líbí nebo co byste chtěli změnit.
Dotazník není test – nemá správné ani špatné odpovědi. Vyjadřuj pouze svůj názor, ať je jakýkoli.
V první části dotazníku si pozorně přečti text, pak u každé z otázek vyber pouze 1 smajlíka
z nabídky, který podle Tebe nejlépe odpovídá Tvému mínění. Pokud neumíš odpovědět, nic
nevymaluj.
Ve druhé části dotazníku si budeš podle otázek vybírat vhodné obrázky. Pokud si nebudeš vědět
rady, paní učitelka Ti ráda poradí.
1. část
1.
Chodíš do školy rád(a)?
2.
Líbí se ti ve třídě?
3.
Máš ve třídě kamaráda?
4.
Posmívají se ti děti, když něco nevíš?
5.
Stýkáš se se spolužáky také po vyučování?
6.
Ubližuje ti někdo ve třídě?
7.
Poradí ti učitel, pokud potřebuješ pomoc?
8.
Sedíš ve vyučování celou hodinu v lavici?
9.
Máš ve škole čas na odpočinek, hraní?
10.
Kamarádíš se všemi spolužáky ve třídě?
11.
Řídíš se ve třídě podle domluvených
pravidel?
12.
Pochválí tě učitel, když si to zasloužíš?
13.
Líbí se ti škola a její okolí?
14.
Jsi ve škole spokojený?
15.
Máš ve třídě kamaráda, která ti pomůže?
16.
Líbilo se ti vyplňovat dotazník?
Ano
Ne
23
23
21
6
14
5
23
1
23
16
23
23
23
23
21
22
0
0
2
17
9
18
0
22
0
7
0
0
0
0
2
1
Dotazník vyplňovalo anonymně celkem 23 dětí. Jeden žák vymalovával i po důkladném
vysvětlení obě možnosti. Není tedy vyloučené, že díky nepochopení, byly některé odpovědi
označeny jinak, než co si dítě doopravdy myslí. Musíme brát ohled na to, že jsou to přece jen
prvňáci a schopnost porozumět tomuto testu i přes důkladné vysvětlení je různá.
Všechny děti podle odpovědí chodí rády do školy, všem se líbí ve třídě. Ve třídě
nemají kamaráda 2 děti. Šest dětí odpovědělo, že se jim děti posmívají a pět uvedlo, že jim
někdo ubližuje. Chování ke spolužákům, kamarádství, sebedůvěře, sebeúctě se věnujeme
každý den podle situací z běžného školního života od samého začátku školní docházky. Je to
však dlouhodobý proces. Proběhly různé tematické dny zaměřené na spolupráci, vytváření
vztahů v kolektivu. Např. projekt O princezně žabce, Dračí den, Hledáme Podzimníčka,
Strašidýlkový den, Den lásky, Masopust. Při těchto dnech vznikaly situace, při kterých jsme
mohli rozebrat možnosti řešení různých problémů mezi dětmi. V listopadu proběhl v naší
třídě Indiánský den, při kterém jsme si stanovili pravidla indiánského kmene, podle kterých se
třída řídí. Bylo nutné nastavit způsob postihů za různé prohřešky, protože jsou mezi námi děti,
které naše dohody nedodržovaly i přes několikerá upozornění na nevhodné chování. Nutná
byla i spolupráce s rodiči při domluvě těmto dětem. Problémové situace nastaly především
v době, kdy děti byly ve školní družině. Myslím, že se nám postupně daří řídit podle
dohodnutých pravidel tak, jak většina dětí v dotazníku uvedla.
Některé děti hůře nesou osamostatňování, kterému se postupně učí a proto je velmi
zajímavé, že všichni odpověděli, že jim paní učitelka pomůže. Uvádím příklady, kdy s mou
pomocí mohou počítat, kde ale očekávám jejich samostatnost, která odpovídá jejich věkovým
možnostem. Několik dětí i po několikerém upozornění, vysvětlení postupu či úkolu, nedokáže
svou pozornost soustředit na poskytované informace a neví, co mají dělat. Učím děti, aby si
tedy tyto informace k úkolu zjistily od kamarádů ze skupinky, ve kterých stále pracují. Mám
již ověřené, že tato cesta vede k dostatečnému rozvoji samostatnosti, komunikace a
spolupráce mezi dětmi.
Všechny děti kromě jednoho tvrdí, že nesedí celé vyučování jen v lavicích, že je paní
učitelka pochválí, když si zaslouží, mají čas na hraní a odpočinek a škola a okolí se jim líbí.
Většina žáků je spokojená a má ve třídě kamaráda, který mu poradí, což je výsledek
tříměsíčního snažení vytváření kolektivu. Vím ovšem, že jsou ve třídě i děti, které nejsou
oblíbené i přes snahu je do kolektivu začlenit. Během prvních dvou měsíců jsme prožívali a
rozebírali příběhy o slušném chování holčičky Majdy a její kočky Justýnky. Tyto příběhy jsou
metodicky zpracované právě pro věkovou kategorii dětí prvních tříd.
Z odpovědí je znát, že byla nastavena při vyplňování dotazníku atmosféra důvěry a
snad se to prokázalo tím, že děti neodpovídaly ve všech případech jen kladně. Je z něho
zřejmé, že je i nadále nutné pracovat se vztahy mezi dětmi. Čeká nás ještě mnoho společných
dnů, akcí, při kterých se zaměřím na aktivity z této oblasti. V druhém pololetí využiji i
příběhy z knihy Zvířátka pomáhají dětem, kde se opět řeší různé situace ze života dětí.
20.března 2013
Mgr. Bronislava Pechánková
Download

Dotazník MOJE TŘÍDA