K. H. MÁCHA – MÁJ
A/
lyrickoepická báseň, 4 zpěvy, 2 intermezza
Jarmila čeká na břehu jezera na svého milého Viléma. Místo něho přichází Vilémův přítel a
sděluje Jarmile zprávu, že Vilém bude další den popraven, protože zavraždil svého otce (ten
svedl jeho milou Jarmilu). Viléma v mládí otec vyhodil z domu, Vilém se dal mezi
loupežníky („strašný lesů pán“). Jarmila je zoufalá a vrhá se ze skály do jezera.
Vilém čeká ve vězení, je spoutaný, uvědomuje si, že je to jeho poslední noc v životě. Přemýšlí
o životě, věčnosti, smrti a bojí se toho „ co se nic nazývá“. Přemýšlí o minulosti, mládí a ani
neslyší strážníka, kterého svým neklidem probral. Strážník nikomu v životě neřekl, co slyšel a
nikdy v životě se už neusmál.
Duchové se na popravčím místě připravují na příchod odsouzencovy duše. I příroda se
připravuje na její příchod. Naopak v lese truchlí loupežníci pro svého vůdce.
Ráno je příroda svěží, radostná , vojsko vede odsouzence, za nimi jdou zástupy lidí. Vilém se
na místě popravy rozhlíží naposledy kolem sebe, pozdravuje rodnou zemi (= matka) a loučí se
s přírodou.
Poté je popraven, tělo lámáno, hlava vztyčena na kůl. Básník se při svých cestách (po 7
letech) se zastavuje na místě Vilémovy popravy, lebka stále „hledí“ do kraje.
Básník si uvědomuje, že jeho život byl v mnohém podobný tomu Vilémovu.
B/
místo děje – krajina v okolí Bezdězu (oblíbený Máchův hrad), jezero - dnes Máchovo
1. zpěv – obraz májové přírody, marné čekání Jarmily na Viléma
2. zpěv – úvahy o životě, vině X nevině, Vilémův monolog
1. intermezzo – sbor duchů na popravišti, příprava na Vilémův příchod
3. zpěv – Vilémova poprava, jeho vyjádření lásky k rodné zemi, obžaloba společnosti,
příroda je nádherná X lidský osud krutý
2. intermezzo – Vilémovi druzi teskní
4. zpěv- básník se ztotožňuje s hlavní postavou, přemýšlí o tragickém lidském osudu
C/
Báseň vydána v roce 1836.
Jazyk – často princip antiteze, (mnohdy paradoxní sepětí protikladných pojmů), epiteta,
personifikace, hudebnost verše.
D/
Dílo ve své době přijato špatně.
Povídka J. K. Tyla Rozervanec – charakterizovat tento typ lidí.
Vliv na májovce (Neruda, Světlá, Hálek).
V roce 1936 J. Hora vydává Máchovské variace.
Dílo zfilmováno – režisér F. A. Brabec (porovnat s básní), hráli Matěj Stropnický, Juraj
Kukura, Jan Tříska… . Hudba - Support Lesbiens.
E/
Vysvětlit pojem romantismus, rysy uměleckého směru, literární žánry.
1 autor anglický, 1 ruský (Oněgin a pojem „zbytečný“ člověk), 1 francouzský.
Připomenout Máchův život, osud.
Download

K. H. MÁCHA – MÁJ A/ lyrickoepická báseň, 4 zpěvy, 2 intermezza