NOUVEAUX MEMBRES | NOVÍ ČLENOVÉ
ACCENTURE SERVICES, S.R.O.
Contact / Kontakt
Jana VESELÁ
Bucharova 1314/8, 15800, Praha
+420 225 075 000
[email protected]
www.accenture.com
Accenture est un groupe international qui propose aux entreprises
ses compétences dans le domaine
du conseil en management, des
technologies et de l’externalisation informatique. / Accenture je
globální společnost poskytující
odborné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu.
AS 24 ČESKÁ REPUBLIKA
S. R. O.
Représentant / Zástupce
Guillaume GIMONNET
IBC, Pobřežní 620/3, Praha 8,
18600
+420 702 206 801
[email protected]
www.as24.com
Depuis plus de 20 ans, AS24,
filiale du Groupe Total, est spécialisée dans la distribution de
carburant pour les professionnels
du transport. / Již 20 let se AS24,
dceřinná společnost skupiny
Total, zaměřuje na distribuci pohonných hmot pro dopravce.
BEL SÝRY ČESKO A.S.
Directeur général
/ Generální ředitel
Boyan NEYTCHEV
Palác Karlín, Thámova 13
186 00 Praha 8, CZ
+420 221 111 751
+420 221 111 760
[email protected]
www.belsyry.cz
Fabrication de fromages de qualité. Nos produits : Veselá kráva,
Smetanito, Želetava, Kiri, Mini
Babybel, Leerdammer, Gervais,
Nový Smetanový, Tomík, Tomíček.
/ Výrobce kvalitních sýrů. Naše
výrobky: Veselá kráva, Smetanito,
Želetava, Kiri, Mini Babybel,
Leerdammer, Gervais, Nový
Smetanový, Tomík, Tomíček.
BOHEMIA PROPERTIES, A.S.
Directeur général
/ Generální ředitel
Eytan GOLDMAN
Teplická 492/19, 190 00, Praha
+420 266 136 021
[email protected]
www.janhotels.cz
Entreprise familiale gère trois
hôtels en République tchèque –
Hôtel DUO Prague **** Hôtel *****
Roses et Old Inn Hôtel **** dans
Český Krumlov. / Rodinná společnost spravující tři hotely v České
republice – Hotel DUO**** v Praze,
Hotel Růže***** a Hotel Old Inn****
v Českém Krumlově.
CCEC SPOLEČNOST ZÁMKŮ
V ČESKU S.R.O.
Gérant / Jednatel
Jean-Pierre AYRAULT
Pobřežní 620/3,
186 00, Praha 8
+420 723 782 169
[email protected]
Développement touristique, valorisation du patrimoine.
/ Rozvoj cestovního ruchu, propagace kulturního dědictví.
ČEZ, A.S.
Représentant / Zástupce
Ivo HLAVÁČ
Duhová 1444/2, 140 00, Praha
+420 221 041 111
[email protected]
www.cez.cz
Production et distribution d’électricité. Production et distribution
de chaleur. / Výroba a rozvod
elektřiny. Výroba a rozvod tepla.
DC GROUP, SPOL. S R.O.
Olšinách 2300/75, 100 00,
V
Praha
+420 281 002 170
[email protected]
www.dcgroup.cz
Vérification des entreprises
– Système Octopus pour la
vérification des entreprises en
ligne, le monitoring nonstop.
L’identification des risques complexe, recouvrement de créances.
/ Prověřování firem – Systém
Octopus pro online prověřování
firem, monitoring firem nonstop.
Komplexní identifikace rizik, vymáhání pohledávek.
DG WINES S.R.O.
Directeurs généraux
/ Generální ředitelé
Dominique COLLIN & Grégory
CARRANZA
Puškinovo náměstí 518/8,
16000, Praha
+420 606 049 304
[email protected]
www.chezgregpereetfils.cz
Sélection et importation des
meilleurs vins français à destination des meilleures tables de
République Tchèque. Le magasin
« Chez Greg Père et Fils » propose
ces mêmes vins aux particuliers,
ambassades et entreprises.
/ Výběr z nejlepších francouzských vín dovážených na nejlepší
stoly v České republice. Obchod
„Chez Greg Père et Fils“ nabízí
tato vína jednotlivcům, velvyslanectvím i společnostem.
FRANSÝR S.R.O.
Gaël DANDELOT
Havanská 523/7, 170 00, Praha
+420 775 627 913
[email protected]
www.fransyr.cz
Société importatrice de fromages
de qualité. Vente en gros et en
détail. / Společnost dovážející
kvalitní sýry. Velkoobchod a maloobchod.
GLENCORE GRAIN CZECH, S.R.O.
Gérants / Jednatelé
Ladislav PROCHÁZKA,
Petr SLAPNIČKA
14 DÉCEMBRE 2014–FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014–ÚNOR 2015 CONTACT 74
Country manager
Maurice BENSADON
Na strži 1702/65, 140 00, Praha
+420 734 233 367
[email protected]
com
www.glencore.com
Fabrication des produits alimentaires et des boissons, produits du
tabac. Production du colza.
/ Výroba potravinářských výrobků
a nápojů, tabákových výrobků.
Pěstování řepky olejné.
HAYS CZECH REPUBLIC S.R.O.
Interim operations manager
Petr VIDMAR
Olivova 2096/4, 110 00, Praha
+420 225 001 711
[email protected]
www.hays.cz
Recrutement de spécialistes.
Nous aidons les candidats à développer leur carrière et nous aidons
les entreprises à débusquer le
talent qu’il leur faut. Notre objectif
est de trouver l’adéquation parfaite entre candidats et clients.
/ Vyhledávání expertů a manažerů. Oborová specializace
konzultantů nám umožňuje poskytnout Vám kvalitní poradenství
a služby.
INCOMING & INCENTIVE TOURS
Propriétaire / Majitel
Ivan PAJTL
T. G. Masaryka 32/36, 357 33,
Loket
+420 270 005 001
[email protected]
www.iitours.cz
Agence de voyage
/ Cestovní kancelář
MEDI CALL ONE SE
Représentante / Zástupce
Šárka VÁVROVÁ
Václavské náměstí 823/33,
110 00, Praha
+420 224 237 149
[email protected]
www.medicallone.cz
NOUVEAUX MEMBRES | NOVÍ ČLENOVÉ
Organisation des soins de santé
de haut niveau.
/ Organizace nadstandartní zdravotní péče.
NEUROLEADERSHIP
GROUP S.R.O.
Directeur général
/ Generální ředitel
Vladimír TUKA
Kladenská 279/63, 160 00,
Praha
+420 603 172 577
[email protected]
www.neuroleadership.cz
Société internationale de conseil
et de formation. Services des
coaches et programmes qui transforment les managers aux leaders
et préparent les coaches à une
carrière professionnelle.
/ Mezinárodní poradenská a vzdělávací společnost. Služby profesionálních koučů a programy, které transformují manažery v lídry a připravují
kouče na profesionální dráhu.
POTTEN & PANNEN STANĚK
CONCEPT STORE
Directeur général
/ Generální ředitel
Pavel STANĚK
Újezd 405/25, 118 00, Praha
+420 224 214 936
[email protected]
www.pottenpannen.cz
Distributeur et vendeur de cuisine
et articles ménagers, cadeaux
et accessoires de créateurs de
marques de renommée internationale depuis 1992. / Od roku 1992
distributor a prodejce kuchyňských a domácích potřeb, designových doplňků a dárků renomovaných zahraničních značek.
PRAGUE CATERING
Gérants / Jednatelé
Oldřich INEMANN, Jan KANTOR
RESTPOINT, s.r.o.Prosecká
430/36, 19000, Praha
+ 420 736 778 395
[email protected]
www.prague-catering.cz
A l’origine plus qu'une idée,
un besoin... on vous conseille...
puis c'est du nougat ! PRAGUE
CATERING à vos services.
/ Spíše než nápad, je na začátku
potřeba…. pak se s námi poradíte….a dál je to hračka! PRAGUE
CATERING je Vám k službám.
REED SPECIALIST
RECRUITMENT
Directeur général
/ Generální ředitel
James REED
náměstí Republiky 1078/1,
110 00, Praha
+420 225 985 111
[email protected]
www.reedglobal.com
Recrutement, Reed se concentre
sur la gamme complète de
services qui comprennent les
relations de travail et les différentes formes d’existence, les
consultations en technologies de
l’information et des ressources
humaines.
/ Nezávislá mezinárodní poradenská společnost, nábor pracovních
sil, komplexní nabídka služeb
jež zahrnují pracovně-právní
vztahy různých forem a trvání.
Poradenství na trhu informačních
technologií a lidských zdrojů.
RENTEGO
Directrice générale,
commercialle et RH /
Generální, obchodní a HR
ředitelka
Vlaďka NAVEL
Újezd 598/5, 150 00, Praha
+420 257 313 211
[email protected]
www.rentego.com
RENTeGO propose des appartements-hôtels au Coeur de Prague,
à partir de 3 nuits. Equipe francophone, service recommandé par
Michelin et le Routard.
/ RENTeGO nabízí apartmány-
-hotely v srdci Prahy, na najméně
3 noci. Excelentní recenze, náš
frankofonní tým doporučují průvodce Michelin a Routard.
ŠÍP, KADLEC, PAIKROVÁ S.R.O.
Avocat / Advokát
Martin ŠÍP
Tyršova 521/, 390 02, Tábor
+ 420 381 213 239
[email protected]
www.skplegal.cz
Les services juridiques.
/ Poskytování právních služeb.
TING S.R.O.
Partenaire / Partner
Štěpán TOMAN
Jugoslávských partyzánů
1091/11, 160 00, Praha
+420 776 280 098
[email protected]
www.ting.cz
Bureau d’architectes
/ Architektonická kancelář
Thierry CANER
Václavské náměstí 799/48,
110 00 Praha 1
+420 776 263 833
[email protected]
Développement commercial
international.
/ Rozvoj mezinárodního obchodu.
Jana DENKOVÁ, Mgr.
Jaromírova 497/20,
128 00 Praha 2
+420 602 238 320
[email protected]
cz
Droits fondamentaux. Conseils
juridiques de la gestion des
finances privées SwissLife, solutions personalisťes liťes a la haute
gestion des risques suite aux
besoins complexes.
/ Věcná práva. Finančně-právní
poradenství SwissLife, pečlivé
spojení řešení komplexních potřeb
v oblasti správy majetku s jeho
nadstandardní ochranou.
XEROX CZECH REPUBLIC S.R.O.
Philippe RUCHETON
+33 618 802 240
[email protected]
Executive director
Veronika BRÁZDILOVÁ
Vinohradská 2828/151, 130 00,
Praha
+420 227 036 418
[email protected]
www.xerox.cz
Commerce, ventes et l’activité
de service / Obchod, prodej
a servisní činnost.
Ekaterina SHANINA
+ 420 775 065 040
[email protected]
En recherche d’emploi à Prague.
12 ans d’expérience financière et
de gestion, les affaires internationales, 4 langues étrangères.
/ Hledám práci v Praze. 12 let
finančních a manažerských
zkušeností, mezinárodní vztahy,
4 jazyky.
MEMBRES INDIVIDUELS
/ INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ
Thomas BORDIER
+ 420 774 004 684
[email protected]
Conseil en stratégie Internet,
marketing Web et référencement
multilingue pour sites informatifs,
corporatifs ou de vente en ligne.
/ Poradenství: online marketingová strategie, SEO a optimalizace pro vyhledavače.
Isabelle WOLF
+420 607 047 832
[email protected]
Point écoute est un service
d’accompagnement éducatif
individualisé qui assure un rôle de
prévention, d’accompagnement et
de conseils (enfants, adolescents,
adultes)./ Point écoute nabízí individuální výchovné poradenství,
a to formou preventivní, akutní
pomoci či jen formou konzultací
(děti, mladiství, dospělí).
CONTACT 74 DÉCEMBRE 2014–FÉVRIER 2015 / PROSINEC 2014–ÚNOR 2015 15
Download

NOUVEAUX MEMBRES | NOVÍ ČLENOVÉ