1
Prezentace výzkumných projektů
SPIR
- zkrácená verze -
Výsledky za leden (NM) a únor (AdM) 2014
12. března 2014, Klub cestovatelů
2
1. Výsledky NetMonitor
2. Odhad inzertních výkonů
3. Výsledky AdMonitoring
4. Agenda SPIR
Nebude ústně
prezentováno, pouze ve
verzi ke stažení na webu
3
1. Výsledky NetMonitor
Leden 2014
4
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 – Leden 2014
I.14
X.13
Letní prázdniny
Letní prázdniny
Letní prázdniny
internetová populace ČR
VII.13
IV.13
I.13
X.12
VII.12
IV.12
I.12
X.11
VII.11
IV.11
6,07
6,03
5,98
6,01
6,00
6,11
6,08
6,09
5,87
5,82
5,99
6,04
6,28
6,30
6,29
6,36
6,31
6,33
6,29
6,36
6,12
6,11
6,22
6,31
6,56
6,61
6,55
6,58
6,51
6,68
6,57
6,56
6,23
6,29
6,49
6,70
6,81
6,80
6,75
6,82
6,5
I.11
Letní
Letní
7
X.10
VII.10
IV.10
I.10
X.09
VII.09
IV.09
I.09
3,5
X.08
4
Letní
4,5
VII.08
5
IV.08
5,5
4,64
4,71
4,88
4,82
4,85
4,50
4,39
prázdniny4,38
4,69
4,87
4,99
4,97
5,00
5,05
5,17
5,21
5,35
5,03
5,05
prázdniny
5,18
5,48
5,56
5,62
5,64
5,65
5,64
5,72
5,74
5,70
5,47
5,19
prázdniny
5,68
5,74
6
I.08
Miliony RU
Vývoj velikosti internetové populace ČR
Maximum
leden 2014
6,82 mil. RU
Lineární (internetová populace ČR)
3
5
ATS Internet ČR
65:00:00
Letní prázdniny
PV/RU * 10^6 (NetMonitor)
Letní prázdniny
RU NetMonitor ČR * 10^3
ATS NetMonitor ČR
Letní prázdniny
Letní prázdniny
PV Internet ČR
Letní prázdniny
20 000
Letní prázdniny
PV NetMonitor ČR
Letní prázdniny
25 000
60:00:00
55:00:00
50:00:00
45:00:00
40:00:00
15 000
35:00:00
30:00:00
10 000
25:00:00
20:00:00
15:00:00
5 000
prům. počet shlédnutých
stránek na 1 návštěvníka
10:00:00
5:00:00
0
I.14
X.13
VII.13
IV.13
I.13
X.12
VII.12
IV.12
I.12
X.11
VII.11
IV.11
I.11
X.10
VII.10
IV.10
I.10
X.09
VII.09
IV.09
I.09
X.08
VII.08
IV.08
I.08
X.07
VII.07
IV.07
0:00:00
I.07
Miliony
Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu
Zdroj: NetMonitor - SPIR
Zdroj:
- Mediaresearch
NetMonitor - SPIR
& Gemius,
- Mediaresearch
Leden 2007&–Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
6
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Leden
0
1
2
3
4
5
5,81
seznam.cz
4,07
novinky.cz
3,80
idnes.cz
2,73
centrum.cz
heureka.cz
firmy.cz
stream.cz
sport.cz
Miliony RU
7
6,20
4,40
4,62
3,24
3,39
super.cz
mapy.cz
6
3,06
2,57
2,78
2,57
2,91
2,40
2,52
RU ČR
RU total
2,11
2,25
2,05
2,16
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2014
7
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) – Leden
0
500
bazos.cz
lide.cz
aukro.cz
super.cz
heureka.cz
sbazar.cz
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Miliony PV
674
791
idnes.cz
novinky.cz
1 500
3 582
3 705
seznam.cz
centrum.cz
1 000
446
441
302
317
293
313
281
294
222
234
214
222
113
118
113
115
PV ČR
PV total
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - Mediaresearch
- SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
8
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) – Leden
0
200
400
600
800
1 000
Tisíce RU
m.novinky.cz
1 200
975
m.seznam.cz
881
m.idnes.cz
699
m.super.cz
655
m.heureka.cz
387
m.blesk.cz
341
RU ČR
m.firmy.cz
313
m.nova.cz
307
m.mapy.cz
m.lidovky.cz
263
153
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - -Mediaresearch
SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
9
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV)
0
20
40
60
80
m.seznam.cz
Miliony PV
100
90
m.idnes.cz
38
m.novinky.cz
34
m.lide.cz
31
m.super.cz
31
m.blesk.cz
11
m.sreality.cz
9
m.centrum.cz
PV ČR
6
m.onlajny.com
5
m.sauto.cz
4
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - Mediaresearch
- SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
10
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) – Leden
0
500
1 000
1 500
2 000
1 759
1 861
stream.cz-stream
879
911
846
923
808
928
super.cz-stream
ceskatelevize.cz-stream
idnes.cz-stream
630
prima.cz-stream
569
595
sport.cz-stream
blesk.cz-stream
prozeny.cz-stream
2 500
2 061
2 190
novinky.cz-stream
mixer.cz-stream
Tisíce RU
RU ČR
766
RU total
173
175
161
189
72
76
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - Mediaresearch
- SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
11
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání – Leden
0
5
10
15
20
18
novinky.cz-stream
13
ceskatelevize.cz-stream
31
19
15
10
10
mixer.cz-stream
7
prima.cz-stream
7
idnes.cz-stream
4
4
super.cz-stream
3
3
sport.cz-stream
ocko.tv-stream
30
35
Miliony přehrání
29
stream.cz-stream
blesk.cz-stream
25
7
8
Zahájená přehrání
měsíc ČR
Zahájená přehrání
měsíc total
1,1
1,3
0,7
0,8
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - Mediaresearch
- SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
12
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) – Leden
0
1
2
3
4
5
6,15
Seznam.cz
4,02
Mediální skupina Mafra
3,73
AdActive
3,53
Economia
3,25
Allegro AdMarket
2,85
TISCALI MEDIA, a.s.
2,74
CET 21
Mlada fronta
2,29
7
8
Miliony RU
6,87
4,89
4,44
3,13
3,45
ImpressionMedia
FTV Prima, spol. s r.o.
6
4,32
RU ČR
RU total
3,71
3,30
3,42
2,92
2,10
2,43
Zdroj: NetMonitor
Zdroj: NetMonitor
- SPIR - Mediaresearch
- SPIR - Mediaresearch
& Gemius,
& Gemius,
Leden 2014
Únor 2009
13
Miliony RU
Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů
od 10/2013 změna metodiky:
1) RU pouze z PC trafficu
2) Rozšíření panelu
7
6
seznam.cz
5
idnes.cz
novinky.cz
4
super.cz
centrum.cz
3
heureka.cz
mapy.cz
2
firmy.cz
stream.cz
1
nova.cz
I.14
XII.13
XI.13
X.13
IX.13
VIII.13
VII.13
VI.13
V.13
IV.13
III.13
II.13
I.13
XII.12
XI.12
X.12
IX.12
VIII.12
VII.12
VI.12
V.12
IV.12
III.12
II.12
I.12
0
Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 – Leden 2014
*) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou
14
2. Odhad inzertních výkonů
internetové reklamy
Nová microsite
http://www.inzertnivykony.cz/
15
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR
•
Zhodnocuje celkový výkon internetové reklamy u nás
•
Projekt SPIR za účasti většiny členů – internetových médií,
agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů
•
Realizace nezávislou výzkumnou agenturou ppm factum
•
Roční periodicita
•
Search a obsahové sítě nově prezentovány odděleně
•
Data přebírá IAB Europe do studie AdEx
16
Odhady inzertních výkonů internetové reklamy v ČR
•
Za rok 2013 proinzerovali zadavatelé 13,3 mld. Kč
•
Ceníkové (gross) ceny, u search, obsahových sítí a
RTB reálné (net net) ceny
•
19% podíl na celkových investicích, 3. místo v rámci
media splitu (za TV a tiskem)
•
+15% odhad meziročního nárůstu investic v roce
2014 (15,3 mld. Kč)
17
Vývoj celkových investic do internetové inzerce v mld. Kč
*
odhad
Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014
18
Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2013
*
reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)
Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014
19
Výkon jednotlivých forem internetové inzerce v mil. Kč
*
**
odhad
reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)
Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014
20
Meziroční růst jednotlivých forem internetové
a mobilní inzerce v roce 2013 a 2014*
*
odhad
kladné % hodnoty znamenají růst
Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014
21
Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2013*
*
ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)
Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2014
22
Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)
*
ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)
Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje
Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, Kantar Media, únor 2014
23
3. Agenda SPIR
24
Agenda SPIR
•
Tendr na NetMonitor
•
Konference IAC
•
Studie Česká internetová ekonomika
•
Zadání studie monetizace obsahu
•
Inzertní výkony -> IAB AdEx (publikace v létě)
•
Veřejná konzultace – Sdělení EK ke správě internetu (31.3.)
•
Závěry Digitální Česko 2.0 (MPO, jednání vlády)
25
Děkujeme Vám za pozornost
26
Download

Vývoj velikosti internetové populace ČR