ŘÍZENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Termín:
9. 6. - 10. 6. 2011 (2 školící dny, od 9:00 do 16:30)
Zaměření kurzu:
Kurz je zaměřen na celkové pojetí moderního řízení pracovního výkonu ve firmách, na definici
cílů, způsob měření pracovního výkonu. Nedílnou součástí je oblast hodnocení zaměstnanců
včetně praktického nácviku, jak vést hodnotící rozhovor. Závěrem je část kurzu věnována
assessment centrům.
Komu je kurz určen:
Určeno pro vedoucí pracovníky personálních útvarů, majitele firem, specialisty personálních
útvarů, kteří se chtějí vybudovat moderní systém řízení výkonu ve své společnosti.
Zkrácený obsah:











Strategie řízení pracovního výkonu
Systém řízení pracovního výkonu
Měření výkonu
Stanovení a hodnocení cílů
Kompetence jako součást hodnocení zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Hodnocení 360°, 540°
Jak vést hodnotící pohovor
Nejčastější chyby při vedení hodnotícího pohovoru
Implementace řízení výkonu zaměstnanců
Assessment centra
Metody a techniky:
Kurz je kombinací teorie s uvedením praktických příkladů a modelových situací. Dvě třetiny
z obsahu kurzu je věnován praktickému nácviku. Kurz vedou lektoři s praktickými zkušenostmi
z oblasti řízení zaměstnanců. Kurz je zároveň sdílením zkušeností účastníků. Účastníci obdrží
certifikát o absolvování kurzu. Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro
poznámky účastníků, formát A4, kroužková vazba.
Cena kurzu:
4.990 Kč bez DPH/ 1 účastníka (5.988 Kč s DPH)
Garant kurzu:
Ing. Vlastimil Matýsek
Místo konáni:
Neuron consulting, s.r.o., Českobratrská 1663/6, 702 00 Ostrava
Kontakt:
Ing. Vlastimil Matýsek (736 250 310)
Neuron consulting, s.r.o.
www.neuronconsulting.com
[email protected]
Neuron consulting, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 29533
Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín, telefon: +420 595 136 007, fax: +420 595 136 007, IČ 27781518, DIČ: CZ27781518
Fakturační adresa: Neuron consulting, s.r.o., Jilemnického 1/1883, 748 01 Hlučín,
IČ: 277 81 518, DIČ: CZ 277 81 518
Tel.: +420 595 136 007, +420 736 250 310, +420 605 521 014
Platbu proveďte: KB Hlučín č. ú. 35 – 7124990247 / 0100
Cenu programu je nutné uhradit před zahájením kurzu.


Právo na účast lze převést na jinou osobu v rámci organizace.
V den konání kurzu obdrží každý z účastníků daňový doklad.
Společnost Neuron consulting, s.r.o. si vyhrazuje v případě překročení kapacity kurzu právo zařadit přihlášky do pořadníku kurzu
v nejbližším možném následujícím termínu nebo vrátit v případě přání zákazníka již zaplacený poplatek.
Společnost Neuron consulting, s.r.o. Vám nabízí nadstandardní služby v podobě připravení individuální nabídky šité na míru podle
Vámi požadovaných potřeb. Více informací naleznete na www.neuronconsulting.com nebo nás kontaktujte na e-mailu
[email protected], tel. +420 736 250 310, 420 605 521 014.
Název kurzu
PŘIHLÁŠKA
Firma
Fakturační adresa
DIČ/ IČ
Jméno a příjmení
účastníka kurzu
Název pozice ve
firmě
Telefon, fax
E-mail
Bankovní spojení
Jméno a příjmení
osoby, která seminář
objednává/ telefon
V případě, že se hlásíte na kurz soukromě, údaje o firmě není nutné vyplňovat.
Neuron consulting, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C , vložka 29533
Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín, telefon: +420 595 136 007, fax: +420 595 136 007, IČ 27781518, DIČ: CZ27781518
Download

řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců