ZATEPLENÍ KVALITNĚ.
Ing.KOBZA Zdeněk
Soudní znalec
Střechy Praha 2015
Obsah přednášky
• Volba ETICS a jeho dodavatele • Nejčastější chyby při realizaci ETICS
• Závěr – shrnutí
Ing. Zdeněk KOBZA předseda kontrolní komise CZB ČR soudní znalec, autorizovaná osoba ČKAIT STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 2
Definice ETICS.
ČSN 73 29 01, čl.3.1.1 vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)
Přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly výrobcem systému specielně vybrány pro jím určené použití ETICS:
• V systému specifikovanou lepicí hmotu
• v systému specifikované mechanicky kotvicí prvky
• V systému specifikovaný tepelně izolační materiál
• V systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrstev, kde nejméně jedna vrstva obsahuje výztuž
• V systému specifikovanou výztuž
• V systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu, která může zahrnovat dekorativní vrstvu
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 3
Volba ETICS a jeho dodavatele.
Volba ETICS a jeho dodavatele.
Volba ETICS. • Platná ETA či národní certifikát a přístup k celému dokumentu
• Technologický předpis pro realizaci ETICS
• CAD detaily
• Seznam proškolených osob
– NE certifikátům na firmy (beze jmen)
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 5
Volba ETICS a jeho dodavatele.
Volba dodavatele. Volba TDI.
• Jde o proškolenou osobu
• Doporučené ověřené reference
• Nabídka respektuje poptávkový list
– Řešení podkladu je naceněno zvlášť (mimo cenovou nabídku na dodávku a realizaci ETICS)
………………………………………………………………………….
• Volba TDI (ne doporučený od realizátora)
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 6
Nejčastější chyby při realizaci ETICS
Nejčastější chyby při realizaci ETICS.
Příprava stavby.
• Špatná příprava stavby včetně poptávky a vyhodnocení nabídek
– Obrovský prostor pro korupční jednání
– Nejnižší cena
• Nedostatečná příprava podkladu
– Zaměření rovinatosti, únosnost
………………………………………………………………………………..
Vědomé (cílené) či nevědomé chyby investora…..
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 8
Nejčastější chyby při realizaci ETICS.
Výběr ETICS.
Definice ETICS
ČSN 73 29 01, čl.3.1.1 vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)
Přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jež byly výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použití ETICS…
Toto není systém, není záruka…
Vždy od jednoho výrobce!
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 9
Na co si dát při realizaci ETICS pozor ?
Kontrolovat
Rozhodující technologické operace při provádění ETICS (dle čl.4.2. ČSN 73 2901)
•
•
•
•
•
Příprava podkladu
Lepení desek tepelné izolace
Kotvení hmoždinkami
Provádění základní vrstvy
Provádění konečné povrchové úpravy
Dodržovat technologický postup realizace ETICS.
STŘECHY PRAHA 2015. • Cech pro zateplování budov
Strana 10
Download

Přednáška ZATEPLENÍ KVALITNĚ, Ing Zdeněk Kobza