á
s
n
e
lodí
l
Dovo
jezerec
h,
c
á
k
e
ř
Kapitánem na
h a průpla ch?
ve
Bez průkazu?
Holandsko
Francie
Česká republika
Bez zkoušek?
Lodní škola
Teambuilding
Dovoz lodí
SAMOZŘEJMĚ!
Pronájmy obytných motorových lodí, jachet a hausbótů
WWW.DOVOLENASLODI.CZ
WWW.VLTAVASLODI.CZ
Vítejte na palubě zážitků!
Dovolená s lodí je naprosto unikátní způsob trávení volného času. Aktivní dovolená plná netradičních zážitků
prožitá v komfortním prostředí motorových jachet a špičkových hausbótů. Bez průkazu, bez zkoušek. Staňte
se alespoň na pár dní opravdovým kapitánem vlastní lodě a vydejte se na objevnou plavbu po evropských
řekách, starobylých plavebních kanálech, jezerech a průplavech. Nabízíme Vám pestrou směsici stovek typů
plavidel ve více než stošedesáti evropských přístavech.
SP Praha s.r.o., tradiční specialista na lodní dovolenou Vám nabízí:
pronájmy obytných motorových lodí, jachet a hausbótů po celé Evropě
pronájmy lodí vlastní flotily na Vltavě, Labi a Baťově kanálu
návrhy nejlepších plavebních tras v daných oblastech
teoretické proškolení z plavebních předpisů před odjezdem
komplexní podporu – manuály, příručku Plavební průvodce, popisy oblastí
praktickou přípravu – pro zájemce zácvikové plavby v ČR i v zahraničí
ke každé pronajmuté zahraniční lodi zácvikovou plavbu v ČR zdarma (nebo zdarma pronájem motorové
lodě na Vltavě v délce 4 hodin)
komplexní paletu pojištění (cestovní pojištění, pojištění lodí, stornovacích poplatků atd.)
na přání doprovod plavidel profesionálním kapitánem
pro zájemce o průkaz VMP přípravu na kapitánské zkoušky včetně praktických jízd
prodej plavebních map, lodních předpisů, učebnic plavby
lodní akce „na klíč“ – teambuildingové plavby, svatby, rauty na lodích, lodě jako reklamní nosiče,
pronájmy plavidel pro účely filmování, revizní plavby…
individuální dovoz a prodej rekreačních plavidel
Kapitánem své dovolené – bez průkazu, bez zkoušek
Úvod - str. 2
Holandsko - str. 3
Česká republika - str. 5
2
Francie - str. 13
Holandsko
- země vodě zaslíbená
Holandsko, království s bezkonkurenční hustotou vodní sítě v celosvětovém měřítku. Země jezer, kanálů, grachtů a pomalu tekoucích řek. Díky tomu je Nizozemí v popředí zájmu všech milovníků „bezprůkazové“ vodní turistiky – zejména těch, kteří uvítají živější provoz. Provoz v Amsterdamu, Utrechtu či na Markermeeru lze směle
přirovnat k čilému ruchu v Benátkách, které jsou asi nejfrekventovanější plavební oblastí, kde lze bez průkazu
či zkoušek řídit rekreační loď.
Holandsko však samozřejmě není jen Amsterdam, i v Holandsku naleznete
užší a zapadlejší romantické průplavy, objevíte originální půvab svébytných
měst a vesnic a poznáte přitažlivý kolorit vodního světa, který svým způsobem zpestřuje občas fádnější krajinu. Vzhledem k malé rozloze Holandska
nemá smysl podrobněji členit jednotlivé oblasti, snadno přejedete z jedné
provincie do druhé. V naší nabídce naleznete lodě ze všech 8 provincií, kde
se plavby na lodích uskutečňují.
Do nekonečna táhnoucí se rovina dělená jezery, řekami, kanály, vodními příkopy
a strouhami. Zdálo by se proto, že Holandsko nemá z hlediska turistiky příliš co nabídnout. Opak je však pravdou holandské sýry a jejich výroba ve stylových farmách, výstavy květin, větrné mlýny, dřeváky, umění… K návštěvě zve
nejen Amsterdam s řadou památek a muzeí, Naarden s muzeem
J. A. Komenského, Gouda a Alkmaar se svými sýrovými trhy, ale
též nádherný venkov. Jak jsme již uvedli, členit Holandsko z hlediska plavebního na nějaké podoblasti nemá smysl, též v odborné
literatuře byste takové členění hledali marně: ve všech provinciích,
kde plavba probíhá, naleznete jak hlavní frekventované průplavy, tak malé rekreační kanály s množstvím rekreačních jezer…
Výchozí oblast je dobré vybrat podle toho, jaká místa byste si přáli v Holandsku navštívit. Možné výchozí body jsou naznačeny ve
schématické mapce, rádi Vám poradíme. Díky fantastické síti vodních cest se nikdy nevracíte stejnou cestou.
Příklady nejoblíbenějších týdenních okruhů:
Utrecht – Gouda – Amsterdam – Naarden – Utrecht
Zwolle – Elburg – Naarden – ostrov Marken – Lelystad – Zwolle
Echtenenbrug – Sneek – Lemmer – Enkhuizen – Kempen – Zwolle – Echtenenbrug
Sneek – Bolsward – Leeuwarden – Feanen – Akkrum – Sneek
Uvedené trasy jsou příkladem, máme zpracovány desítky zajímavých a prověřených tras, které k jednotlivým pronájmům zdarma poskytujeme.
3
Výběr z nejoblíbenějších holandských lodí
Tjalk HB 10 (2 kajuty)
Obsaditelnost 4 – 6 osob, WC, topení, kuchyně, lednice, délka
10m, severní provincie Frísko
Extra výbava: boční šroub, rádio.
Cena cca 700 – 900 EUR / loď / týden (dle termínu)
Tjalk HB 11 (2 kajuty)
Obsaditelnost 6 – 8 osob, WC, topení, kuchyně, lednice, délka
11m, severní provincie Frísko
Extra výbava: boční šroub, rádio.
Cena cca 800 – 1 000 EUR / loď / týden (dle termínu)
Albatros (1 kajuta)
Obsaditelnost 2 – 5 osob, WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice,
délka 9m, střed, provincie Utrecht
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, hloubkoměr, poloha kormidla. Cena cca 900 – 1 350 EUR / loď / týden (dle termínu)
Mantelmuw (2 kajuty)
Obsaditelnost 4 – 6 osob, WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice,
délka 10m, střed, provincie Utrecht
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, hloubkoměr, poloha kormidla. Cena cca 950 – 1 450 EUR / loď / týden (dle termínu)
Stormvogel (3 kajuty)
Obsaditelnost 6 – 8 osob, WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice,
délka 11m, střed, provincie Utrecht
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, hloubkoměr, rychloměr, poloha kormidla. Cena cca 1 000 – 1 600 EUR / loď / týden (dle termínu)
Rogger 1400 (4 kajuty)
Obsaditelnost 8 – 10 osob, 2x WC, topení, 2x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 14,5m, střed, provincie Utrecht
Extra výbava: 2x boční šroub, rádio + CD, TV, MP3, 220V, hloubkoměr, rychloměr, kompas, fén, trezor, minibar, poloha kormidla.
Cena cca 1 700 – 2 700 EUR / loď / týden (dle termínu)
Flevo (4 kajuty)
Obsaditelnost 8 – 10 osob, 2x WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice, délka 15m, střed, provincie Overijssel
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, kompas, ukazatel polohy
kormidla. Cena cca 1 550 – 1 650 EUR / loď / týden (dle termínu)
Contessa (4 kajuty)
Obsaditelnost 10 – 12 osob, 2x WC, topení, sprcha, kuchyně,
lednice, délka 14m, severní provincie Noord Holland
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, TV, DVD, GPS, vysílačka,
220V, poloha kormidla.
Cena cca 1 400 – 2 200 EUR / loď / týden (dle termínu)
Paladin (3 kajuty)
Obsaditelnost 6 osob, 2x WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice,
délka 14m, severní provincie Frísko
Extra výbava: 2x boční šroub, rádio + CD, TV, DVD, Playstation
PS2, GPS 220V, poloha kormidla, hloubkoměr.
Cena cca 1 400 – 1 800 EUR / loď / týden (dle termínu)
14,95 m
Olympia (6 kajut)
Obsaditelnost 12 osob, 2x WC, topení, 2x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 15m, střed, provincie Zuid Holland
Extra výbava: 2x boční šroub, rádio + CD, TV , 220V, hloubkoměr, kompas, poloha kormidla.
Cena cca 2 750 – 2 850 EUR / loď / týden (dle termínu)
4
Kompletní nabídku plavidel a podrobné ceníky
naleznete na www.dovolenaslodi.cz
Francie
- lodí zemí galského kohouta
Francií, jakožto nejzajímavější plavební oblastí Evropy, se podrobně zaobíráme v samostatném padesátistránkovém katalogu Dovolená s lodí – Kapitánem bez průkazu a zkoušek, který vám rádi zašleme poštou, nebo který si ve formátu pdf
můžete stáhnout z webových stránek www.dovolenaslodi.cz. Přesto by byla škoda nezmínit na těchto místech neobyčejnou
krásu Burgundska (které od naší vlasti není vzdálenější než Holandsko) a svébytnou poetiku, kterou nabízí legendární Canal
du Midi na jihu Francie. Vždyť Francie má nejvíce plavebních cest v Evropě a je tedy právem v popředí zájmu všech milovníků rekreační plavby. Nikde jinde v Evropě nenajdete tolik akvaduktů, lodních zdvihadel, průplavních tunelů jako právě zde.
Burgundsko – kraj proslulý vínem, špičkovou gastronomií a unikátními historickými památkami je protkán více než dvěma
tisícovkami kilometrů plavebních cest. Jako stříbrné nitky se krajem vinou řeky a v dávných dobách zbudované průplavy.
Již samotné průplavy nabízejí cestu do historie, neboť jsou zachované ve své původní podobě včetně ručního ovládání plavebních komor, stavidel a jezů. Důmyslnost těchto dodnes funkčních technických děl našich předků nelze nic jiného než
obdivovat. Vzhůru do Burgundska!
Příklady plavebních tras:
Tournus – Louhans – Macon – Chalon sur Saone – Chagny – Tournus
Tournus – St.-Jean-de-Losne – Dijon – Seurre – Tournus
Vermenton – Auxerre – Maily – Saussois – Clamecy – Vermenton
Vermenton – Auxerre – Bassou – Joigny – Villeneuve sur Yonne – Vermenton
jednosměrná plavba Saint-Florentin – Migennes – Auxerre – Cravant – Vermenton
Canal du Midi je více než 300 let staré technické vodní dílo spojující Atlantik se Středozemním
mořem. Je nejznámější plavební cestou v Evropě. Tato kdysi zásadní dopravní tepna je dnes využívána pouze k turistickým účelům. Až tento průplav uvidíte na vlastní oči, budete překvapeni,
o jak komorní stavbu se jedná. Na průplavu jsou tak úzká místa a plavební komory jsou tak malé, že se zdá z dnešního
pohledu téměř neuvěřitelné, že zde býval kdysi čilý provoz nákladních lodí. Kromě průplavního tunelu, mnoha akvaduktů,
unikátních plavebních komor, slavného Carcassonne, Beziers, či středomořského letoviska Sete zde naleznete i jedinečný
54 km dlouhý úsek bez jediné plavební komory, což je opravdovou raritou.
Příklady týdenní trasy z přístavu Capestang:
Capestang – Carcassonne – Narbonne – Port-la-Nouvelle (koupání v moři) – Capestang
Capestang – Carcassonne – průplavní tunel - Beziers – Capestang
Uvedené trasy jsou příkladem, máme zpracovány desítky variant zajímavých a prověřených tras, které jsou vždy vztažené
ke konkrétnímu typu lodě či danému výchozímu přístavu. Návrhy tras poskytujeme zdarma ke každé pronajmuté lodi.
A nebojte se Francie, v našich přístavech se běžně domluvíte anglicky i německy.
13
Výběr z nejoblíbenějších francouzských lodí
Burgundy 900 (1 kajuta)
Obsaditelnost 3 – 5 osob, WC, topení, sprcha, kuchyně, lednice,
délka 9m, Burgundsko
Extra výbava: rádio + CD.
Cena cca 680 – 1 200 EUR / loď / týden (dle termínu)
Burgundy 1200 (2 kajuty)
Obsaditelnost 5 – 8 osob, 2x WC, topení, 2x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 12m, Burgundsko, Canal du Midi
Extra výbava: rádio + CD, extra prostorný salón.
Cena cca 1 290 – 2 000 EUR / loď / týden (dle termínu)
Burgundy 1500 (4 kajuty)
Obsaditelnost 9 – 11 osob, 3x WC, topení, 3x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 15m, Burgundsko
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, 220V, osvětlení ochozů.
Cena cca 1 680 – 2 670 EUR / loď / týden (dle termínu)
Euroclassic 139 (3 kajuty)
Obsaditelnost 6 osob, 3x WC, topení, 3x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 14m, Burgundsko, jih Francie
Extra výbava: rádio + CD, klimatizace, 220V, luxusní interiér.
Cena cca 2 000 – 3 000 EUR / loď / týden (dle termínu)
Euroclassic 149 (4 kajuty)
Obsaditelnost 8 osob, 4x WC, topení, 4x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 15m, Burgundsko, jih Francie
Extra výbava: rádio + CD, klimatizace, 220V, luxusní interiér.
Cena cca 2 500 – 3 900 EUR / loď / týden (dle termínu)
Linssen 29 (2 kajuty)
Obsaditelnost 4 – 6 osob, 2x WC, topení, sprcha, kuchyně,
lednice, délka 10m, Burgundsko, jih Francie
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, poloha kormidla, 220V.
Cena cca 1 400 – 2 100 EUR / loď / týden (dle termínu)
Linssen 34 (2 kajuty)
Obsaditelnost 4 – 6 osob, 2x WC, topení, 2x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 11m, Burgundsko, jih Francie. Luxusní plavidlo.
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, poloha kormidla, 220V.
Cena cca 1 800 – 2 850 EUR / loď / týden (dle termínu)
America 38 (2 kajuty)
Obsaditelnost 4 osoby, 2x WC, topení, 2x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 12m, Burgundsko
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, klimatizace, ukazatel
polohy kormidla, celoroční provoz.
Cena cca 1 650 – 2 800 EUR / loď / týden (dle termínu)
America 43 (3 kajuty)
Obsaditelnost 6 osob, 3x WC, topení, 3x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 14m, Burgundsko
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, klimatizace, ukazatel
polohy kormidla, celoroční provoz.
Cena cca 2 120 – 3 600 EUR / loď / týden (dle termínu)
America 50 (4 kajuty)
Obsaditelnost 8 osob, 4x WC, topení, 4x sprcha, kuchyně,
lednice, délka 15m, Burgundsko
Extra výbava: boční šroub, rádio + CD, klimatizace, ukazatel
polohy kormidla, celoroční provoz.
Cena cca 2 200 – 3 800 EUR / loď / týden (dle termínu)
14
Kompletní nabídku plavidel a podrobné ceníky
naleznete na www.dovolenaslodi.cz
Dovolená trochu jinak
- vítejte na palubě zážitků
Stát se kapitánem vlastní lodě a strávit nezapomenutelné chvíle úžasné dovolené je tak
snadné. Veškerá specifika tohoto typu trávení volného času vám vysvětlíme, zasvětíme
vás do tajů plavby, vše ukážeme teoreticky i prakticky. Ke každé zakázce obdržíte návrhy tras, popis plavebních oblastí, plánky příjezdů do přístavů, manuály, vysvětlivky
a srozumitelně vysvětlené předpisy. Nebojte se, není to vůbec složité. Lodě se nehoupou, takže mořskou nemocí nebudete trpět. Vše je zcela bezpečné i pro dětské pasažéry. Na loď samozřejmě můžete vzít i svého čtyřnohého mazlíčka. Všechna nabízená
plavidla jsou kompletně vybavena jako byste jeli do dobře zařízeného bungalovu –
není třeba žádné speciální výbavy. I o váš automobil bude po dobu plavby postaráno,
v každém přístavišti je vyhrazené parkoviště. O dobírání pohonných hmot se nemusíte starat, všechna plavidla mají natolik veliké nádrže, že vydrží i čtrnáctidenní plavby
bez doplňování.
Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat:
SP Praha, Komunardů 43, 170 00 Praha 7
Cestovní agentura, pronájem a provoz lodí
Tel.: 281 932 666, fax: 281 930 708
[email protected]
Lodě naší flotily je možné navíc celoročně využít i k dalším komerčním účelům:
zapůjčení plavidel včetně profesionálních posádek pro filmové štáby
svatební plavby od vlastního uzavření sňatku na lodi po svatební lodní kolony
zapůjčení lodí včetně kapitána jako doplňková atrakce pro vaše rauty či jiné firemní akce, kdy každý účastník
akce může řídit loď
teambuildingové plavby
použití lodí jako netradičních reklamních nosičů s exkluzivním působením reklamy v centru Prahy (nebo i v jiných
městech ležících na Vltavě či Labi) s možností absolutní změny designu plavidla
technické revizní plavby (zjišťování stavu mostních či vodohospodářských objektů apod.)
Naši partneři:
15
Pronájmy lodí v Evropě
Pronájmy lodí v Čechách
Pronájmy lodí na Moravě
bez průkazu, bez zkoušek
Originální dovolená pro všechny
milovníky atraktivních zážitků,
kterým tepe srdce mořeplavců
www.dovolenaslodi.cz
www.dovolenkanalodi.sk
bez průkazu, bez zkoušek
Poznejte i důvěrně známá místa
zcela jinak. Z paluby lodě a s
kormidlem v ruce!
www.vltavaslodi.cz
bez průkazu, bez zkoušek
Po stopách nákladních člunů
Tomáše Bati unikátní moravskoslezskou vodní cestou
www.moravaslodi.cz
Individuální dovozy lodí
Lodní škola
Trajektové lístky
pro nastávající majitele plavidel
Komplexní služby v oblasti
dovozů rekreačních lodí. Od
výběru lodě po administrativu
www.dovozlodi.cz
pro zájemce o hlubší znalosti
Lodní kurzy připravující absolventy ke zkouškám na SPS včetně praktických jízd a vyřízení
všech souvisejících formalit
www.lodniskola.cz
po celé Evropě
Trajektové lodní lístky veškerých významných evropských dopravců bez cenového navýšení
www.trajektove-listky.cz
SP Praha s.r.o.
specialista na lodě
Komunardů 43, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 281 932 666
Fax: +420 281 930 708
[email protected]
16
Download

NL / FR 2011 - Dovolená s lodí