ÇAMUR KURUTMA
TEKNOLOJİLERİ
BANT TİPİ ÇAMUR KURUTMA SİSTEMİ:
REDCO RBD SERİSİ
1. Genel:
REDCO RBD serisi bant kurutma üniteleri,
yüksek verimli çamur kurutma sistemidir.
RBD serisi bant kurutma tesisinin en belirgin
avantajı, düşük emisyonda, yüksek kurulukta,
toz içermeyen granül yapıda son ürün
çıkarması ve bu işlemi düşük maliyetler ile
gerçekleştirmesidir.
2. Proses Tanımı:
Yüksek oranda susuzlaştırılmış çamur, eksantrik
milli bir pompa vasıtası ile, ortalama 7-9 mm
çapında çubuk makarna formu oluşturulması
ve bantın üzerine homojen şekilde yayılması
için, granülasyon ünitesine pompalanır. Burada
oluşturulan çamur çubukları, belli uzunluklarda
kesilerek bant üzerine serilir. Bu şekilde
bantın üzerine düzgün olarak serilen çamur,
hava sirkülasyonunun ve kurutmanın verimli
olmasını sağlar.
Granülasyon ünitesinde bir takım nozul
bulunmaktadır. Granülasyon ünitesi, istenildiğinde
basınçlı su ile yıkanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Belirli aralıklarla yıkama yapılması gerekmektedir.
Ünitenin, çamur içindeki yabancı maddeler
sebebiyle tamamen tıkanması durumunda
ise, ünitenin sökülmesi ve mekanik olarak
temizlenmesi gerekebilir. Bu işlem yaklaşık 1,5
saatlik basit bir bakım işlemidir.
Bant üstüne serilen çamur, konveyör bant
vasıtası ile tünel içinde ileriye doğru taşınır.
Taşıma bantı perfore olarak tasarlanmış olup,
sıcak hava bu delikler sayesinde çamur ile
temas eder ve yaş çamuru kurutur. Bu tip
konvektif kurutma tesislerinde, ilk kurutma
adımında çamurun çok yavaş bir şekilde
ısınması ve kurumasından dolayı, ürünün
yapısının bozulmadan kuruması sağlanır.
Buharlaşma için gerekli ısı, sistem içine verilen
sıcak havadan alınır.
Ürün, 2 bantlı tesislerde ilk banttan sonra
aşağıda bulunan ikinci bant üzerine
düşer. Bu bant ile ters tarafa, yani ürünün
döküldüğü yöne doğru yaklaşık %90
kuruluğa ulaşmak için aynı mesafeyi kat
eder. Bu sure içerisinde ürün homojen
yapısını korur.
Bant genişliği net 2500 veya 4000 mm’dir.
Bant hızı 0.2-0.7 m/dakika aralığında
ayarlanabilmektedir.
Bant
malzemesi
perfore paslanmaz çeliktir. Üstteki bantın
çamura temas eden kısmı PFA veya PTFE
ile kaplanmıştır. Perforasyon deseni Resim
No: 01’de gösterilmiştir. Sistemde ek olarak,
bant ortalarına yakın noktalarda ürünün daha
homojen kurumasını sağlamak için 1 veya 2
adet ürün çevirici sistem bulunmaktadır. Bu
şekilde ürün hem karışır hem de yapışması ve
topaklaşması engellenmiş olur. Gerektiğinde,
kurutma tesisi çıkışına su soğutmalı bir
vidalı konveyör eklenerek, çıkan ürünün
soğutulması sağlanabilir. Kurutucudan çıkan
ürün, peletlemeye uygun yapıda ve sıcaklıkta
olup toz çıkarmayan bir yapıya sahiptir. Son
ürünün nakliyesi, peletleme yapılmadan da
gerçekleştirilebilir.
3. Isıtma / Isı Geri Kazanımı:
3.3 Kondens Ünitesi:
Kurutma prosesi için ihtiyaç duyulan termal
enerji, atık ısı, biyogaz, doğalgaz, elektrik veya
herhangi bir başka enerji kaynağından temin
edilebilir.
İç sirkülasyon havası bir fan aracılığı ile emilerek
kondens ünitesine transfer edilir. Kondens
sisteminin ilk adımında, hava, su/hava ısı
değiştiricisinde yoğuşma noktasına getirmek
üzere soğutulur. Su/hava ısı değiştiricisinde
kazanılan enerji, geri dönen havanın tekrar
ısıtılmasında kullanılmaktadır.
Termal enerji kaynağı olarak biyogaz veya
doğal gazın kullanıldığı durumlarda sıcak hava,
bir sıcak hava kazanında üretilir.
3.1 Sıcak Hava Üretimi:
Sıcak hava, bir gaz brülörü ve bir cehennemlik
ile üretilir. Isıtılan havanın bir kısmı temiz hava
olurken, bir kısım hava kondens hattından
sirküle eden havadan temin edilmektedir.
3.2 Sirkülasyon Havası:
Sirkülasyon havası kapalı çevrim içerisinde
kurutucudan alınarak, tekrar gaz brülöründe
ısıtılarak geri beslenen havadır.
Kondens Ünitesi, atık havayı soğutarak hava
sıcaklığını düşüren ve yoğunlaşmayı sağlayan
bir ıslak yıkama ünitesidir.
3.4 Geri Dönen Hava:
Resim No: 01
Geri dönen hava sıcaklığı yaklaşık 40°C olup
iki akıma bölünür;
Baca gazı ve sıcak hava kazanına giden ve
yeniden ısıtılan geri dönüş havası , dışarı atılan
hava olup ek bir arıtma sistemi ile arıtılarak
atmosfere atılabilir.
Geri kalan hava ise sirküle eden hava olarak
adlandırılır. Bu hava su / hava ısı değiştiricisinde
tekrar ısıtılarak direkt ateşlemeli hava kazanına
gönderilir. Burada hava daha yüksek sıcaklığa
ısıtılır.
Geri kazanım sistemi ile elde edilen ısı, termal
verimliliği artırmakta ve baca gazı miktarını
azaltmaktadır.
Resim No: 02
4. Emisyonlar:
4.1 Toz:
Islak çamur, kurutma öncesinde, granülasyon
ünitesinde nozullardan geçirilerek uygun
makarna formuna şekillendirilir. Bu ön
şekillendirme,
farklı
çaplarda
granül
yapılaşmasını engellediği gibi aynı zamanda
toz oluşumundan kaçınılmasına da büyük
ölçüde yardımcı olur.
Ürün bir bant üzerinde taşındığından,
sürtünme, gerilme ya da santrifüj gibi toz
problem yaratacak etkilerden uzaktır.
Tesiste, kurutma binası havasına verilen
veya baca gazına karışan toz emisyonu
eser miktardadır. Ortaya çıkan az miktardaki
toz, kurutma tüneli tabanında zamanla
birikmektedir. Toz miktarının çok az olması
sebebiyle, yanma, tutuşma veya alevlenme
riski de son derece düşüktür.
Kurutma tesisi 1 adet online toz ölçüm
cihazı ile donatılabilir. Bu toz ölçüm cihazı,
herhangi bir işletme anında, kurutma tüneli
içindeki toz konsantrasyonu 30 mg/m3
değerine ulaştığında bir alarm tetikleyecek
ve tesis emniyet için duruşa geçecektir. Toz
sebebiyle yanma/patlama durumunun ortaya
çıkması, toz konsantrasyonunun ancak
50-100 g/m3 gibi değerlere ulaşmasında
mümkündür. 30 mg/m3 gibi bir maksimum
değere set edilmiş olan toz sensörü, tesiste
yanma/patlama gibi olayların oluşma
ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
4.2 Gaz / Koku:
Kurutma sıcaklığı düşük sıcaklık sayılan 130140 derece arasında gerçekleştiğinden, ürün
yapısı bozulmadan konvektif ısı transferi ile
kurutulmaktadır. Bu sistem sıcak yüzey temaslı
yüksek sıcaklıkta ısıtmalardan, koku anlamında
büyük avantaj sağlar. Bu sayede baca gazı
miktarı azalır, buna bağlı olarak da koku
miktarında düşüş meydana gelir.
5. Kurutulmuş Çamur:
Arıtma çamuru %85-%95 kuru madde oranına
kadar kurutulur. Bundan dolayı ağırlık ve kütle
kaybı meydana gelir. Çıkan çamur birçok
uzaklaştırma yöntemi (depolama, yakma, gübre
kullanımı, vb.) için uygun pellet yapısına sahiptir.
Kurutucudan çıkan son ürünün sıcaklığı 85-90oC
aralığında olup, bu sıcaklık kurutma çıkışında
yer alan soğutma ceketli burgulu konveyör ile,
45-55oC aralığına indirilebilir.
Uygulama
Atıksu Arıtma Çamuru
Bant Genişliği
2500 veya 4000 mm
Tip
Tek veya Çift Bantlı Bant Kurutucu
Su Buharlaştırma
Kapasitesi
300 – 1500 kg H2O/saat (Tek Konveyörlü)
900 – 6000 kg H2O/saat (Çift Konveyörlü)
Bant Uzunluğu
6 – 28 m (Tek Bantlı)
8 – 40 m (Çift Bantlı)
Isı Kaynağı
Atık Isı
Doğal Gaz
Biyogaz
Fuel Oil
Dizel
1 – Granülasyon Ünitesi
2 – Kurutma Tüneli
3 – Bant Tahrik Grubu
4 – Reküperasyon Fanı
5 – Sıcak Hava Fanı
6 – Sıcak Hava Kazanı
7 – Isı Değiştirici
8 – Islak Yıkama Ünitesi
9 – Çıkış Konveyörü
Resim No: 03
ÖRNEK AKIM ŞEMASI
Resim No: 04
GÜNEŞ KURUTMA SİSTEMİ:
REDCO Solartiger Teknolojisi
Solartiger
Teknolojisi,
minimum
enerji
kullanarak çamurun susuzlaştırma sonrası
kurutulması prosesidir.
Proseste güneş enerjisi ve/veya yer
çekimi kuvveti gibi dogal enerji kaynakları
kullanılmaktadır. Güneş sınırsız enerjisiyle
suyu
buharlaştırmada,
her
zaman
kullanılabilecek doğal bir kaynaktır. Proses,
suyu buharlaştırarak, çamuru kütle ve hacim
olarak azaltır. Normal şartlarda 1000 litre suyu
buharlaştırmak için, 720 kW.h termal enerjiye
ihtiyaç duyulmaktadır. Rothmaier GmbH,
Çamur Kurutma Teknolojisi ile bu ihtiyacı 20
kW.h elektrik enerjisine düşürmektedir.
Solartiger Teknolojisi, susuzlaştırma sonrası
çamur bertarafında bir sonraki adım olan
kurutma sürecinde, verimli ve modern tesisler
kurarken aynı zamanda ekonomik katkı
sağlamaktadır.
SOLARTIGER®, güneş kurutma tesisinin ana
ekipmanıdır. SOLARTIGER®, hareket eden
çelik köprü ve yüksekliği ayarlanabilen, dönen
bir tambur olmak üzere, iki ana kısımdan oluşur.
SOLARTIGER® başarılı bir şekilde
aşağıdakileri sağlar;
1. Suyun sürekli buharlaşması için, her
seferinde nemli olarak serilen arıtma çamuru,
katmanının üst tarafında tutulur.
2. Kötü kokunun engellenmesi için arıtma tesisi
çamurunun havalandırılması sağlanır.
3. Sürekli çamur giriş çıkışının olduğu
sistemlerde, kurutma esnasında arıtma tesisi
çamuru kurutma holü boyunca, sürekli olarak
taşınabilir. Ayrıca kesikli sistemlerde de atıksu
arıtma çamurunun kurutulması mümkündür.
4. Kurutma alanında çamur topakları eşit olarak
dağıtılır.
5. Arıtma tesisi çamuru bir toplanma noktasına
kolayca nakledilebilir. Normal işletme esnasında
kurutma tesisinin sürekli bir operatöre ihtiyacı
yoktur. Böylece yüksek standartlarda iş
güvenliği sağlanır.
Bütün
kurutma
tesisi
SOLARTIGER®
sistemi ve havalandırma da dahil olmak
üzere, PLC ile otomatik olarak kontrol edilir.
Personel gereksinimi günde 20-30 dakikayı
geçmeyecektir.
Makine Teknik Özellikleri
Toplam Güç
6 - 14 kW
Tambur Dönme Hızı
30 - 60 devir / dak.
Köprü Hızı
0.4 - 8 m / dak.
Toplam Ağırlık
~ 3,500 kg
Tambur Ağırlığı
~ 1,000 kg
Kapasiteler
Her türlü çamur kapasitesi için uygun bir çözümdür.
Standart Alan Genişliği: Her bir yatak için 130 x 12 (mevcut alana göre ölçülendirebilir.)
Sistem Birimleri: Mekanik Çamur Karıştırıcı, Fanlar, Sensörler, PLC’li Kumanda Panosu, Sera
Sistemi.
Isı Kaynağı: Güneş Enerjisi.
Avantajları: Buharlaştırma için güneş enerjisi dışında ilave bir enerji kaynağına ihtiyaç
duymamaktadır.
Dezavantajları: Arazi ihtiyacı.
Resim No: 05
Resim No: 06
HIZLI KURUTMA SİSTEMİ:
REDCO RQD Serisi
1. Genel:
REDCO RQD serisi hızlı kurutma üniteleri,
yüksek verimli çamur kurutma sistemidir. RQD
serisi hızlı kurutma tesisinin en belirgin avantajı,
limitli alanda, yüksek kurulukta son ürün
çıkarmakta ve bu işlemi düşük maliyetler ile
gerçekleştirmektedir. Hızlı kurutma sistemleri
küçük kapasiteli arıtma tesisleri için, işletme
ve yatırım maliyetlerinin düşüklüğü açısından
oldukça kullanışlı bir sistemdir.
Ayrıca Çamur işleme proses süresinin
kısalığı nedeniyle pratiktir, kolayca çalıştırılıp
çamur kurutmaya başlayabilir. Ürünü yüksek
sıcaklıktan kısa sürede geçirerek kurutma
yapıldığından, ürün, yüksek sıcaklıklara
ulaşmadan içerisindeki nemi vererek kurutulur.
2 . Hızlı Kurutucu (Quick Dryer) Proses Anlatımı
Hızlı Kurutucu, ürünü parçalayarak ufak parçalar haline getirip , sıcak havayla pnömatik kurutma
sağlar. Emiş fanının ürünü çekme isteği karşısında, ters emiş yapan dehidratörün içerisinde basınç
düşüşü oluşarak, ürün yüksek sıcaklıklara çıkartılmadan, buharlaşma sağlanır ve bu sayede yakıt
tüketimi de minimize edilmiş olur.
1. Yaş Ürün Toplama Bunkeri:
Nemli ürün buradaki bunkere dökülür.
2. Yaş Ürün Besleme Konveyörü:
Çiftli sistem helezon yardımıyla, ürün
bunkerden kurutma sistemine taşınır.
3. Besleyici:
Ürünün kurutulması için, dehidratörün
içine sokulmasını sağlayan düzenektir.
4. Dehidratör:
Ürünün kuruma işleminin gerçekleştiği
özel tasarımlı birimdir.
5. Cehennemlik:
Brülör yardımıyla sisteme sıcak hava
girişini sağlayan bölümdür.
6. Siklon:
Kuru ürünün ayrıştırılması ve düşürülmesini sağlayan bölümdür.
7. Hava Kilidi:
Dışarıdan sisteme hava girmesini önleyip, ürünün
dışarı sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlayarak, kurutma
verimliliğini üst seviyeye çıkaran bölümdür.
8. Atık Isı Geri Kazanma Ünitesi:
Sistemde atıl olarak bacadan çıkan sıcak havayı, tekrar
sisteme ısıl girdi olarak sağlayan ünitedir.
9. Emiş Fanı:
Sıcak hava dolaşımını sağlayan bölümdür.
10. Baca:
Sistemdeki nemli havayı dışarıya atar.
11. Kuru Ürün Çıkış Konveyörü:
Kuruyan ürünün istenilen yere taşınmasını sağlayan
makinedir.
3.Teknik Detaylar
No
Ekipman Adı
Özellik
Adet
1
Brülör
Max. 550 kW ısıl güçte oransal
(modülasyonlu) gaz brülörü.
1
2
Elektrik Panosu
PLC kontrol sistemli,
— Isı ve amper bilgisi toplama özellikli.
1
3
Frekans Konvertor
Dehidratör ve besleme konveyöründe,
düzenli besleme ve hassas kurutma için.
2
4
İzolasyon Sistemi
Isı kayıplarını minimuma indirmek için
yalıtımlı. Sıcaklığa göre seramik, taş ve
cam yünü.
-
5
Hava Kilidi
Siklon altından düzenli ürün alabilmek için
1
6
Malzeme
AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
-
RQD Serisi Kurutma Sistemi İçin Kapasiteler
RQD600
RQD800
RQD1000
Çamur Keki Besleme Kapasitesi
200 kg/sa’e kadar
350 kg/sa’e kadar 500 kg/sa’e kadar
Su Buharlaştırma Kapasitesi
150 kg/sa’e kadar
250 kg/sa'e kadar
350 kg/sa’e kadar
Yaş Çamur Kuru Madde Oranı
20-60%
20-60%
20-60%
Kurutulmuş Çamur Kuru
Madde Oranı
80-98%
80-98%
80-98%
Kurulu Elektrik Gücü
60 kW
90 kW
107 kW
Doğalgaz Tüketimi*
20 m3/sa
27 m3/sa
45 m3/sa
Doğalgaz Tüketimi*
42 kW.h
63 kW.h
75 kW.h
* Elektrik ve doğalgaz tüketimleri yaklaşık değerler olup hava şartlarına ve ürüne göre
değişkenlik gösterebilir.
Hızlı Kurutma Sistemi Teknik Veriler
Atıksu Arıtma Çamuru
Besleme Kapasitesi
1-15 ton / gün
Buharlaştırma Kapasitesi 50-500 kg / saat
Isı Kaynağı
Brülör
Enerji Kaynağı
Atık Isı
Biyogaz
Dizel
Enerji Tüketim Miktarı
0,90 kW saat / kg H2O
1. Yaş ürün toplama bunkeri
2. Yaş ürün besleme konveyörü
3. Besleyici
4. Dehidratör
5. Cehennemlik
6. Siklon
7. Hava Kilidi
8. Atık Isı Geri Kazanma Ünitesi (Ekonomizer)
9. Emiş fanı
10. Baca
11. Kuru ürün çıkış konveyörü
Doğal Gaz
Fuel Oil
Resim No: 07
REDCO REFERANSLAR
İZSU ÇİĞLİ ATIKSU
ARITMA TESİSİ
Bant Tipi Çamur Kurutma
800 ton / gün
AKHİSAR BELEDİYESİ
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Güneş Kurutma Tesisi
24 ton / gün
ÇERKEZKÖY ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
Pilot Güneş Kurutma Tesisi
10 ton / gün
EROĞLU HOLDİNG
DNM TEKSTİL
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Hızlı Kurutucu Sistemi
12 ton / gün
ÇORLU DERİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU
ARITMA TESİSİ
Bant Tipi Çamur Kurutma
100 ton / gün
[email protected] www.redco.com.tr
http://tr.linkedin.com/company/REDCOPROCESS
https://twitter.com/REDCOPROCESS
https://www.facebook.com/REDCOPROCESS
Download

Ürün Broşürü