Informační list pro pračky pro domáctnost, dle Nařízení Evropské unie č. 1061/2010
Značka
LG
Název výrobku
F62A8NDS
Jmenovitá kapacita (kg)
6
A+++
Třída energetické účinnosti (*)
Roční spotřeba energie (kWh/rok) (AE_C) (**)
150
Spotřeba energie programu (E_t.60) 60°C při plném naplnění (kWh)
0,64
Spotřeba energie programu (E_t.60.1/2) 60°C při částečném naplnění (kWh)
0,56
Spotřeba energie programu (E_t.40.1/2) 40°C při částečném naplnění (kWh)
0,52
Průměrný příkon při vypnutém (P_o) / v nevypnutém stavu (P_o) (W)
0,33 / 0,33
9500
Roční spotřeba vody (AW_c) (***) (l)/rok
B
Třída účinnosti odstřeďování (****)
Počet otáček
1200
Zbytková vlhkost (%)
54
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Programy, ke kterým se vztahují informace na etiketě a v technickém listě (*****)
Trvání standardního programu Bavlna 60°C při plné náplni (min.)
235
Trvání standardního programu Bavlna 60°C při částečné náplni (min.)
199
Trvání standardního programu Bavlna 40°C při částečné náplní (min.)
184
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T1) (min.)
10
Hlučnost odstřeďování (dB(A) re 1pW)
73
Hlučnost praní (dB(A) re 1pW)
53
Vestavný spotřebič
volně stojící
Vysvětlivky:
* Stupnice od A+++ (nejúspornější) do D (nejnižší účinnost)
** Spotřeba energie „X” kWh na základě 220 standardních cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C a
40°C při celou a poloviční náplni a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
*** Spotřeba vody „X” litrů na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C
a 40°C s celou a poloviční náplni. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak bude spotřebič používán.
**** Třída účinnosti sušení odstřeďováním „X” na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)
***** "standardní program Bavlna praní při 60°C a 40°C" jsou standardními pracími programy, na které se
vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu.
Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější
programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.
1
LG
LG
LG
F62A8ND
F60A8ND
F6296ND
6
6
6
A+++
A+++
A+++
150
150
150
0,64
0,64
0,64
0,56
0,56
0,56
0,52
0,52
0,52
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
9500
9500
9500
B
B
B
1200
1000
1200
54
58
54
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
235
233
235
199
199
199
184
184
184
10
10
10
73
73
74
53
53
56
volně stojící
volně stojící
volně stojící
2
LG
LG
LG
F6222ND
F6096ND
WD10396ND
6
6
6
A+++
A+++
A+++
150
150
150
0,64
0,64
0,64
0,56
0,56
0,56
0,52
0,52
0,52
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
9500
9500
9500
B
B
B
1200
1000
1000
54
58
58
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
235
233
233
199
199
199
184
184
184
10
10
10
74
74
74
56
56
56
volně stojící
volně stojící
volně stojící
3
LG
LG
LG
F62B8ND
F60B8ND
F51B9LD
6
6
5
A+++
A+++
A++
150
150
146
0,64
0,64
0,84
0,56
0,56
0,54
0,52
0,52
0,49
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
9500
9500
9900
B
B
B
1200
1000
1000
54
58
58
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
235
233
237
199
199
200
184
184
188
10
10
10
74
74
74
56
56
56
volně stojící
volně stojící
volně stojící
4
LG
LG
F50B9LD
F50C3LD
5
5
A++
A++
146
146
0,84
0,8
0,54
0,59
0,49
0,51
0,33 / 0,33
0,33 / 0,33
9900
9900
B
B
1000
1000
58
58
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
Bavlna Eko 60°C+Intensive+Max rpm
237
232
200
197
188
182
10
10
74
74
56
56
volně stojící
volně stojící
5
Download

Vysvětlivky: * Stupnice od A+++ (nejúspornější) do D (nejnižší