OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
HOCO
OBVODOVÉ LIŠTY
DŘEVĚNÁ DÝHA
550 UM
552 UM
531 UM
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 20 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 20 ks
Smrkové jádro
Dřevina
surová
lak
Dub
63,90
Jasan
63,90
Borovice
–
63,90
Smrk
63,90
63,90
Buk Pařený
63,90
Buk Nepařený
63,90
Javor Kanadský
63,90
Modřín
63,90
Mahagon
–
63,90
Třešeň Americká
63,90
63,90
Bříza
–
63,90
Olše
–
63,90
Dub Červený
–
63,90
Doussie
–
86,74
Merbau
–
86,74
Teak
–
86,74
Iroko
–
86,74
Dub Kouřový
–
109,40
Hruška
–
109,40
Ořech Americký
86,74
Wenge
109,40
Jatoba
–
86,74
Bambus Světlý
–
109,40
Bambus Tmavý
109,40
Leštěná ocel 1)
–
Bílá Ral 9010
–
Korek Hrubý
112,60
Korek Jemný
112,60
s
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
63,90
63,90
63,90
63,90
63,90
63,90
86,74
109,40
109,40
s
s
p
p
s
s
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
–
110,10
p
p
112,60
112,60
olej/jiná
barva*
surová
81,95
92,80
81,95
p
p
92,80
–
–
81,95
–
81,95
81,95
81,95
81,95
p
p
p
p
p
–
–
–
92,80
–
–
81,95
–
p
p
p
lak
olej/jiná
barva*
surová
lak
92,80
116,06
96,90
96,90 2)
92,80
116,06
p
p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
p 92,80 p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
92,80 p
121,69 p
121,69 p
52
p
p
p
p
118,77 p
–
96,90 2)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
96,90 2)
–
–
96,90 2)
–
–
96,90 2)
116,06
–
–
–
–
96,90 2)
–
–
96,90 2)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
p
p
p
p
–
–
–
–
–
p
p
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
147,06 p
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
109,40
–
121,69 p
–
–
116,28 2)p –
–
147,06 p
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240,05 2)p –
–
122,90 p
–
–
100,89 2)p –
–
117,52 p
–
–
–
–
117,52 p
132,08
–
–
–
109,40
109,40
p
p
p
–
125,00
125,00
p
p
117,52
p
p
1) Hliník leštěný
2) K dispozici na zvláštní objednávku v pevné délce 4000 mm
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
p
olej/jiná
barva*
–
* Olej – uvedená cena platí pro přírodní a bílý olej. Jiné povrchové úpravy jsou na poptávku (min.
200 bm, jinak příplatek k celé zakázce 550 Kč/zakázka).
s
i
p
Rozměr: 8/13 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s dolní
drážkou na HOCOfinish
–
–
p
p
p
Rozměr: 22 x 60 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s dolní
drážkou na HOCOfinish
HOCO
554 UM
553 UM
610 UM
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 22 x 45 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s drážkami
na HOCOfinish
Dřevina
surová
lak
Dub
63,90
63,90
Jasan
63,90
Smrk
–
–
–
96,90
Buk Pařený
63,90
63,90
81,95
96,90
Buk Nepařený
63,90
Javor Kanadský
63,90
Modřín
–
–
–
96,90
Třešeň Americká
63,90
63,90
s
86,74 s
86,74 s
109,40 s
81,95
p
109,40 p
109,40 p
109,40 p
96,90
Dub Kouřový
p
86,74 p
86,74 p
109,40 p
Hruška
–
–
–
Ořech Americký
86,74
86,74
Jatoba
86,74
86,74
Doussie
Merbau
s
p
p
p
p
Bambus Tmavý
p
p
109,40 p
109,40 p
Leštěná Ocel 1)
–
Bílá Ral 9010
–
Korek Hrubý
114,40 p
Korek Jemný
114,40 p
Bambus Světlý
63,90
63,90
63,90
s
s
s
s
s
s
p
109,40 p
109,40 p
194,50 s
73,96 s
114,40 p
114,40 p
olej/jiná
barva*
surová
lak
81,95
96,90
96,90
81,95
81,95
81,95
s
p
p
p
p
96,90
p
p
p
p
96,90
96,90
96,90
–
96,90
96,90
96,90
p
p
p
96,90
96,90
olej/jiná
barva*
surová
lak
125,85 p
116,90 p
116,90
125,85 p
116,90 p
116,90
125,85 p
116,90 p
116,90
125,85 p
116,90 p
116,90
–
–
116,90
125,85 p
116,90 p
116,90
125,85 p
116,90 p
116,90
125,85 p
–
116,90
olej/jiná
barva*
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
148,10
p
p
148,10 p
148,10 p
148,10
–
148,10
148,10
p
p
–
–
–
–
–
148,10
–
–
–
–
148,10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
174,31
109,40 p
125,85 p
125,85 p
150,82 p
148,10 p
148,10
109,40 p
–
–
–
–
–
–
109,40 p
–
–
–
–
–
–
109,40 p
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
272,51
–
–
115,00 p
–
–
99,84
119,60 p
–
–
–
–
–
–
119,60 p
–
–
–
–
–
–
* Olej – uvedená cena platí pro přírodní a bílý olej. Jiné povrchové úpravy jsou na poptávku (min.
200 bm, jinak příplatek k celé zakázce 550 Kč/zakázka).
s
i
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Rozměr: 20 x 55 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s drážkami
na HOCOfinish
–
–
–
p
p
–
174,31
p
OBVODOVÉ LIŠTY
Rozměr: 20 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 20 ks
Smrkové jádro
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
–
p
p
–
–
1) Hliník leštěný
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
53
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
HOCO
DŘEVĚNÁ DÝHA
500 UM
515 UM
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 22 x 25 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 30 ks
Smrkové jádro
Rozměr: 30 x 30 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 30 ks
Smrkové jádro surová
lak
olej/jiná
barva*
surová
lak
olej/jiná
barva*
Dub
61,20 s
61,20 s
79,05p
–
89,10 p
–
Jasan
–
61,20 p
–
–
–
–
Buk Pařený
–
61,20 p
–
–
–
–
Javor Kanadský
–
61,20 p
–
–
–
–
OBVODOVÉ LIŠTY
Dřevina
CUBE 630 UM
CUBE 631 UM
CUBE 632 UM
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 16 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s drážkami
na HOCOfinish
Rozměr: 16 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Smrkové jádro s drážkami
na HOCOfinish
Dřevina
surová
lak
olej/jiná
barva*
surová
lak
olej/jiná
barva*
surová
lak
olej/jiná
barva*
Dub
74,04
74,04
100,46 2) s
92,80 s
92,80
111,08 2)s
–
158,10 p
–
Buk Pařený
74,04
100,46 2) p
92,80 s
111,08 2)p
–
158,10 p
–
Javor Kanadský
–
–
–
–
–
158,10 p
–
Třešeň Americká
–
–
–
–
–
–
–
Doussie
–
–
–
–
–
–
–
Merbau
–
–
–
–
–
–
–
Kouřový Dub
–
–
–
–
–
–
–
Ořech Americký
–
–
–
–
–
–
–
Leštěná Ocel 1)
–
–
–
–
–
–
–
Bílá Ral 9010
–
Korek Hrubý
–
Korek Jemný
–
s
s
s
74,04 s
74,04 s
74,04 s
90,49 s
90,49 s
117,73 s
90,49 s
183,06 s
73,96 s
117,00 p
117,00 p
–
s
92,80 s
92,80 s
92,80 s
116,27 s
116,27 s
144,58 s
116,27 s
240,48 s
89,86 s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
96,72
p
* Olej – uvedená cena platí pro přírodní a bílý olej. Jiné povrchové úpravy jsou na poptávku (min.
200 bm, jinak příplatek k celé zakázce 550 Kč/zakázka).
s
i
p
54
Rozměr: 16 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro s dýhou s drážkami
na HOCOfinish
114,10
p
1) Hliník leštěný
2) Vhodné pro 2–vrstvé podlahy MEDITERANO
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
HOCO
515 UM TOP
604 UM TOP
631 UM TOP
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 30 x 30 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 30 ks
Dubové jádro s dubovou
dýhou
Dřevina
surová
lak
Dub
–
132,00
p
Rozměr: 16 x 60 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Dubové jádro s dubovou
dýhou
olej/jiná
barva*
surová
lak
–
–
288,30
p
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
Rozměr: 16 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Dubové jádro s dubovou
dýhou
olej/jiná
barva*
surová
lak
olej/jiná
barva*
–
–
303,10 p
–
550 UMF
552 UMF
553 UMF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 20 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro
Rozměr: 20 x 60 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro
Rozměr: 17 x 45 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro
Dekor
Dub Světlý
Dub Tmavý
Jasan Přírodní
Jasan Bílý
Buk Světlý
Buk Tmavý
Buk Bílý
Javor Přírodní
Javor Tmavý
Bříza Přírodní
Třešeň Přírodní
Třešeň Tmavá
Ořech Světlý
Černá
Šedá
Bílá
39,20
p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
39,20 p
62,24
p
52,03 p
–
–
–
–
–
52,03 p
62,24
p
62,24 p
52,03 p
–
–
62,24
p
–
62,24
OBVODOVÉ LIŠTY
FÓLIE NA MDF
52,03 p
52,03 p
52,03 p
p
52,03 p
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
* Olej – uvedená cena platí pro přírodní a bílý olej. Jiné povrchové úpravy jsou na poptávku (min. 200 bm, jinak příplatek k celé zakázce 550 Kč/zakázka).
s
i
p
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
55
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
HOCO
BÍLÉ LIŠTY
CUBE 630 MDF
CUBE 631 MDF
CUBE 632 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 16 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 16 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 16 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Provedení
bílá RAL 9010 lak
bílá RAL 9010 lak
surová
bílá RAL
9010 lak
jiná barva
dle RAL
MDF s fólií
48,30
81,12
98,18 p
115,65 p
133,14 p
MDF s fólií CUBE
design
–
–
–
–
p
p
104,80 p
FÓLIE NA MDF
OBVODOVÉ LIŠTY
Speciální barevné odstíny CUBE Design*
(k liště CUBE 631 MDF)
RAL 1019
RAL 4009
RAL 6019
RAL 7006
RAL 7016
RAL 7035
RAL 7040
RAL 8028
RAL 9006
CUBE 634 MDF
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 18 x 50 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Provedení
Dub Světlý
50,20
Dub Tmavý
50,20
Jasan Přírodní
Jasan Bílý
Buk Světlý
Buk Tmavý
Buk Bílý
Javor Přírodní
Javor Tmavý
Bříza Přírodní
Třešeň Přírodní
Třešeň Tmavá
Ořech Světlý
Černá
Šedá
Bílá
s
i
p
56
RAL 1013
p
p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
50,20 p
RAL 9010
* Minimální odběr 200 bm, jinak příplatek k celé zakázce 550 Kč/zakázka.
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
HOCO
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
BÍLÉ LIŠTY – MDF S FÓLIÍ
605 MDF
606 MDF
609 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 14 x 60 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 18 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 18 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Provedení
bílá RAL 9010
bílá RAL 9010
bílá RAL 9010
MDF s fólií
97,34
121,48 p
106,50 p
608 MDF
624 MDF
625 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
p
Rozměr: 18 x 96 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 18 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 18 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Provedení
bílá RAL 9010
bílá RAL 9010
surová
MDF s fólií
124,86 p
106,50 p
121,48
bílá RAL 9010
p
121,48 p
OBVODOVÉ LIŠTY
BÍLÉ LIŠTY – MDF S FÓLIÍ
BÍLÉ LIŠTY – MDF S FÓLIÍ
626 MDF
627 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 18 x 96 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Rozměr: 18 x 120 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro s drážkami na HOCOfinish
Provedení
surová
bílá RAL 9010
surová
bílá RAL 9010
MDF s fólií
136,45 p
136,45 p
151,64 p
151,64 p
s
i
p
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
57
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
HOCO
MONTÁŽNÍ PROFILY
HOCOconcep malý
RR Rozměr: 19 x 33 mm
RR Délka: 2700 mm
RR Ks v balení: 10 ks
cena za bm
39,20
p
HOCOconcep velký
RR Rozměr: 19 x 54 mm
RR Délka: 2700 mm
RR Ks v balení: 10 ks
cena za bm
46,10
OBVODOVÉ LIŠTY
cena za balení
Rozměr: 33 x 11 mm
Délka: 70 mm
Ks v balení: 50 ks
Vyjde přibližně na 25 bm lišt
1) Snadná a bezpečná montáž, neviditelné spojení
– bez šroubů.
2) Zvukotěsnost – elastické spojení lišt. Lišty nejsou
přímo na zemi, ale na těsnícím břitu.
3) Ochrana před vlhkostí a zatečením vody pod
lištu díky těsnícímu břitu.
4) Ochrana proti usazování prachu pod lištou díky
těsnícímu břitu.
5) Snadné podélné napojování lišt.
Pro tyto profily:
550 UM, 552 UM, 553 UM, 553 UMF, 554 UM,
550 UMF, 552 UMF, 607, 609, 609 MDF, 610 UM,
620, 624 MDF, 630 UM, 631 UM, 630 MDF,
631 MDF, 633, 634 UMF
343,20 p
HOCOclip velký
RR
RR
RR
RR
cena za balení
Pro tyto profily:
606, 608, 606 MDF, 608 MDF, 621, 622, 623,
625 MDF, 626 MDF, 627 MDF, 632 UM, 632 MDF
Výhody:
p
HOCOclip malý
RR
RR
RR
RR
Pro tyto profily:
550 UM, 552 UM, 553 UM, 553 UMF, 554 UM,
550 UMF, 552 UMF, 607, 609, 609 MDF, 610 UM,
620, 624 MDF, 630 UM, 631 UM, 630 MDF,
631 MDF, 633, 634 UMF Rozměr: 54 x 11 mm
Délka: 70 mm
Ks v balení: 30 ks
Vyjde přibližně na 15 bm lišt
Pro tyto profily:
606, 608, 606 MDF, 608 MDF, 621, 622, 623,
625 MDF, 626 MDF, 627 MDF, 632 UM, 632 MDF
343,20 p
Výhody:
HOCOfinish
RR Rozměr: 8,2 x 5,5 mm
RR Délka: 2700 mm
RR Ks v balení: 20 ks
4 mm
5 mm
Bílý
–
50,44 p
Antracit – černý
50,44 p
–
s
i
p
58
1) Jednoduchá montáž do drážky v liště.
2) Snižuje hluk až o 4 dB. Snižuje přenos hluku
do dalších místností.
3) Horní těsnění vyrovnává nerovnosti mezi stěnou
a lištou.
4) Spodní těsnění vyrovnává nerovnosti mezi
podlahou a lištou.
5) Není potřeba silikon, akrylát atd.
6) Zamezení usazování nečistot pod lišty.
Pozn.:
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
HOCO
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
MDF BÍLÉ LAKOVANÉ
611 MDF
635 MDF
636 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 16 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro
Rozměr: 16 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro
Provedení
bílý lak
bílý lak
bílý lak
MDF
139,80
139,80
139,80
p
p
p
637 MDF
638 MDF
639 MDF
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 16 x 96 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro
Rozměr: 16 x 120 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 4 ks
MDF jádro
Rozměr: 16 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro
Provedení
bílý lak
bílý lak
bílý lak
MDF
153,50
167,50
127,10
p
p
p
CELOBAREVNÉ LIŠTY
OBVODOVÉ LIŠTY
Rozměr: 16 x 78 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 5 ks
MDF jádro
Pro komerční využití.
Poškození je prakticky neviditelné.
HOCOpure
RR Rozměr: 19 x 78 mm
RR Délka: 2620 mm
RR Ks v balení: 5 ks
Provedení
8 odstínů
MDF probarvená
206,20
s
i
p
p
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
59
OBSAH
OBVODOVÉ LIŠTY
HOCO
VODĚODOLNÉ LIŠTY
CUBE 630 UMO
CUBE 631 UMO
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
Rozměr: 16 x 40 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Vodě odolné
Smrkové jádro s lakovanou vrstvou
Rozměr: 16 x 58 mm
Délka: 2700 mm
Ks v balení: 10 ks
Vodě odolné
Smrkové jádro s lakovanou vrstvou
Provedení
bílá RAL 9010
bílá RAL 9010
Smrkové jádro
97,80
117,20 p
p
HOCO KONCOVKY
OBVODOVÉ LIŠTY
RR Ks v balení: 15 ks
RR Tvrdé dřevo lakované na 5-ti
stranách bílým lakem RAL 9010
Varianta
Rozměry
Vhodný pro tyto profily
Cena/bal.
E1
18 x 18 x 43 mm
630
594 Kč
E2
18 x 18 x 61 mm
631, 639
602 Kč
E3
20 x 20 x 61 mm
609, 624, 634
602 Kč
E4
18 x 18 x 81 mm
611, 632, 635, 636
610 Kč
E5
20 x 20 x 81 mm
606, 625
610 Kč
E6
20 x 20 x 123 mm
608, 626, 627, 637, 638
623 Kč
Pozn.:
Profily 634, 608, 626 a 637 doporučujeme zkrátit.
s
i
p
60
Pozn.:
Lišty na objednávku lze objednat pouze po celém balení.
Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/bm/bal bez DPH.
Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na poptávku – zboží lze vrátit, je–li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
Na objednávku – zboží nelze vrátit, termín dodání 2–3 týdny.
www.floorforever.cz
p
p
p
p
p
p
Download

HOCO - Floor Forever