Asie – východní Asie
- region se rozkládá od vysokých
pohoří střední Asie k ostrovům
v Tichém oceánu
Vymezení území
Čína
Doplň do mapy pojmy:
-
Tichý oceán
-
Žluté moře
-
Japonské moře
Jižní Korea
-
Východočínské moře
Japonsko
-
Sachalin
-
Indie
Mongolsko
Severní Korea*
Tchaj-wan
*Severní Korea = KLDR – Korejská lidově demokratická republika
Charakteristika
- na území Číny existoval státní útvar již 2000 př. n. l.
- pro Evropany je objevil Marco Polo
- ve středověku se Evropané seznámili s Mongolskými nájezdníky
- největších výšek dosahuje severní okraj Himálaje a Tibetská
náhorní plošina
- SV regionu – kontinentální podnebí a velká vzdálenost od
oceánu = rozsáhlé stepi a pouští
- JV pobřeží – nížinaté pod vlivem monzunů
- SV pobřeží – mírné přímořské
- obyvatelstvo – žlutá rasa, osídlení nerovnoměrné
Mongolsko
Hlavní město: Ulánbátar
- rozlehlá země, poušť Gobi
- pastevectví
Severní Korea – KLDR
Hlavní město: Pchjongjang
- tvrdá komunistická diktatura
- silná armáda
Jižní Korea
Hlavní město: Soul
- demokratický stát
- „asijský tygr“ – vyspělý stát
Tchaj-wan
Hlavní město: Tchaj-pej
- provincie Číny
- snahy o osamostatnění
Čína
Hlavní město: Peking
Další město: Šanghaj
Rozloha: 9 596 960 km²
Počet obyvatel: 1 314 000 000
Státní zřízení: lidově demokratická republika
Měna: čínský juan (chuan)
- nejlidnatější země světa a třetí největší
- světová velmoc díky hospodářské síle
Historie
- na území Číny existovala mohutná Říše středu, už v době, kdy
v Evropě žádné státní útvary nebyly
- vynálezy: porcelán, střelný prach, kompas, papír, hedvábí
- éra císařství skončila roku 1949 – poté komunistický režim
- období maoismu – ztráta osobních svobod a izolace země
- až v 80. letech minulého století povoleno – svobodně
obchodovat, vlastnit majetek, země otevřena zahraničí
- v zemi stále vládne komunistická strana
Hospodářství
- množství nerostných surovin – uhlí, rudy …
- všechen průmysl – v posledních letech obrovská modernizace
- tradiční průmysl: textilní a výroba porcelánu
Zemědělství
- obrovská produkce všech potravin – Čína je téměř soběstačná
- plodiny: pšenice, cukrovka, brambory, rýže, sója …
- chov: prasata, drůbež a dobytek
Obyvatelstvo
- čínština, vláda se snaží omezit narůstající obyvatelstvo
Součástí Číny se stala v roce 1997 bývalá britská kolonie Hongkong.
Významné finanční a obchodní centrum Asie. Dnes Xianggang.
Japonsko
Hlavní město: Tokio
Další město: Jokohama, Ósaka, Nagoja
Rozloha: 377 835 km²
Počet obyvatel: 127 500 000
Státní zřízení: konstituční monarchie
Měna: japonský jen
- Japonci svou ostrovní zemí nazývají Nippon - Pramen slunce
- podnebí ovlivňují poloha, oceánské proudy a monzuny
- převážně hornatá země – sopky, zemětřesení, tsunami
Historie
- historie Japonska je plná válek
- ostrovy jim nestačili tak se snažili obsazovat okolní země
- po útoku na Pearl Harbor (Havajské ostrovy), proti nim USA
použili atomovou bombu v roce __________________________
- na města Nagasaki a ________________________
Hospodářství
- stát je závislý na dovozu veškerých surovin
- vyspělý stát – nejmodernější technologie,
- největší výrobci – aut, lodí, elektrotechniky
Zemědělství
- nedostatek půdy
- rybolov
Obyvatelstvo
- většina Japonců žije v hustě zalidněných aglomeracích –
megalopolích – Tokio-Jokohama, Ósaka-Kóbe, Nagoja
- dožívají se v průměru velmi vysokého věku ________________
Města jsou propojena nejmodernějšími druhy dopravy – Shinkanzen.
Tradice: typické japonské zahrady, stylové čajovny s obsluhou
v tradičním oděvu nebo staré chrámy a svatyně
Zajímavosti:
Tibet
_____________________________________
_____________________________________
______________________________________________________
Co je na obrázku a k jakému státu patří?
Download

Asie – východní Asie