The best of Yucatan – Cenoty, moře a mayské památky
11-ti denní akce
1.den: odlet z Evropy, přílet do Cancúnu, transfer do střediska Playa Del Carmen. Ubytování v hotýlku střední kvality
(cca 10min. od pláže)
2. den: potápění v Cenotech – světový unikát!! Fantastické krasové labirynty protkávající rozsáhlou část poloostrova
Yucatán. Na desítkách míst v tropické džungli se nacházejí vstupy = Cenoty do těchto sladko/slanovodních jeskynních
systémů. Přitom každý z těchto Cenotů je unikátní a potápění v něm se odlišuje od ostatních a jsou jak pro sportovní
tak speleopotápěče životním zážitkem. Viditelnost pod vodou je téměř neomezené, pouze v hloubce cca 10m
narazíte na rozhraní sladké (horní vrstva nahromaděné dešťové vrstvy) a slané (mořské vody). Tyto ponory se dají
naplánovat s různým stupněm obtížnosti pro kvalifikace od OWD, P* tak pro potápěče s certifikací Cavern – Cave
diver. Případní zájemci mohou po předchozí domluvě absolvovat i tyto kursy a posunout tak hranice svých
potápěčských dovedností.
3.den: potápění v moři – v období leden-únor se v oblasti Playa vyskutují býčí žraloci se kterými absolvujeme 12ponory
4.den: volno na krátké výlety či alternativně výlet a potápění na ostrově Cosumel, možnost návštěvy některého ze
zábavních ekoparků: Xcaret (cenote s „podzemní řekou“, večerní vystoupení s dávnými myskými obřady, pavilón
motýlů, botanická zahrada, plavání s delfíny, hnízdiště divokého ptactva,…)
5.den: potápění v Cenotech
6.den: přejezd na jih do Mahahual, po cestě prohlídka mayských památek v Tulumu (v porovnání s ostatními
památkami, které navštívíme jsou tyto sice „nejchudší“ ale zato se nacházejí na nejkrásnějším místě – na vrcholu
útesu nad panenskými plážemi a tyrkysově modrým mořem), Coba – původně jedno z největších mayských měst
nabízí většinou ještě nezrestaurované památky ukryté hluboko v tropické džungli. V případě zájmu a při dostatku
času nebo místo Coba je možné ještě zařadit do programu výlet lodní výlet do rezervace Sian Ka’an. Odpoledne
příjezd do Mahahual - romantického malého střediska na jihu Yacatanu (jen několik desítek kilometrů od hranic
s Belize), kde absolvujeme ponory na krásných nedotčených karibských reefech.
7.den: potápění na reefech v okolí Mahahual – lidskou činností a masovou turistikou doposud téměř nedotčené
reefy – typická karibská mořská fauna (kanicové, langusty, pomcové, delfíni,…) a flóra (převážně měkké korály,
houby,…)
8.den: potápění na reefech, v případě zájmu a dobrého počasí je možno za příplatek podniknout celodenní výjezd do
mořské rezervace Chinchorro
9-10.den: odjezd do vnitrození na mayské památky. Při cestě od jihu budeme mít možnost návaštívit spoutu
zajímavých míst bez davů turistů. Výběr navštívených míst bude záležet na dohodě účastníků akce a časových
možnostech.
Uxmal – jedno z nejpůsobivějších mayských nalezišť situované v hornatém regionu Puuc. Toto rozsáhlé naleziště je
mírně stranou hlavních davů turistů z velkých letovisek proto si zde obzvlášť navečer můžete téměř sami vychutnat
jeho kouzelnou atmosféru.
Mezi nejzajímavější stavby této lokality patří:
Kouzelníkův dům – 39m vysoký chrám postavený základech dřívějších 4chrámů.
Nádvoří jeptišek – rozsáhlý palácový komplex se 74místnostmi jehož původní význam je dodnes nejasný
Želví dům – další chrám lemovaný reliéfy želv, které Mayové spojovali s bohem deště – Chakem.
Vládcům palác – asi nejúchvatnější stavba celého komplexu a jeden z nejlepších pozůstatků vrcholného mayského
období Puuc
Kabah – další relativně málo navštěvované naleziště. Jeho najzajímavější částí je Palác masek jehož fasáda je pokryta
téměř 300 maskami boha deště Chaka. I zde samozřejmě nechybí monumentální palác či malá a velká pyramida
Sayil – proslavený především obrovským třípatrovým palácem připomínajícím minojský palác na Krétě.
Labna – její palác patří k nejdelším v celé oblasti a jeho výzdoba je stále ve velmi dobrém stavu. El Arco – nádherný
zdobný oblouk spojující původně dva čtvercové dvory.
Rozpadlá pyramida El Minador s chrámem na jeho vrcholu odkud je nádherný výhled do okolí.
Chichén Itzá – ačkoli se jedná o nejslavnější a nejlépe zrestaurované mayské naleziště na Yucatánském poloostrově
doporučujeme jeho zařazení do programu pouze pokud se nám podaří sem dostat brzo ráno. Později je už zavalen
davy turistů a působí příliš komerčně.
Mezi jeho nejzajímavější části patří:
Kukulcánova pyramida s chrámem na vrcholu, která.je v podstatě mayským kamenným kalendářem. Uvnitř této
pyramidy se nachází původní starší pyramida s jaguářím trůnem.
Velké míčové hřiště – jedno za 8 hřišť v tomto komplexu a asi největší a nejzachovalejší na Yucatánu.
Chrám vousatého muže a chrám jaguárů jsou bohatě zdobené reliéfy a freskami.
Observatoř – jedna za nejvýznamějších staveb této lokality. Odtud určovali mayští kněží začátky obřadů, svátků i
zemědělských aktivit.
Grutas de Loltún – jeden z největších a nejzajímavějších jeskynních systémů v oblasti Yucatánu s nástěnnými
malbami a dalšími artefakty z mayských dob.
V případě časové rezervy je možno do programu zařadit i návštěvu městečka Celestún, které je obklopeno rájem
divokých zvířat – především vodních ptáků. Největší atrakcí jsou pak výlety za plameňáky během nichž nespatříte jen
hejna těchto krásných ptáků při plavbě kolem pobřeží ale i rajky, kormorány, volavky, jespáky a mnoho dalších. V ústí
řeky Ria Celestun pak projedete „zkamenělým lesem“ za nímž se nachází lokalita se stovkami až tícemi plameňáků.
Následuje plavba 200m mangrovovým tunelem a poté koupání ve sladkovodních pramenech.
Tato oblast navíc nabízí i ideální možnosti relaxace na kilometry dlouhých bílých plážích před odletem zpět do
Evropy.
Cenote Ik Kil – hluboký cenot uvnitř něhož bylo vytvořeno úchvatné přírodní koupaliště. Podobných cenotů je po
cestě více a přináší vždy příjemné osvěžení.
Valladolid – klidné provinční městečko s koloniálními budovami a několika Cenoty v blízkém okolí.
Ek Balam – nově restaurované naleziště stále ještě částečně ponořené v džungli. Jeho nejzajímavější částí je masivní
vysoká pyramida s jaguáří tlamou. Její základy pokrývají lidské lebky a podivné lidské postavy s křídly – „mayští
andělé“
10.den – dle doby odletu dopoledne ještě památky a poté transfer na letiště v Cancúnu.
11.den – návrat do ČR.
!! Upozorňujeme všechny účastníky akce, že poznávací část programu je řešena „expediční formou“ kdy budou do
programu zařazovány nové lokality, která chcete postupně prozkoumat a stejně tak ubytování bude zajišťováno
pravděpodobně až na místě dle aktuálního programu a převažujícího zájmu dané skupiny.
Cena: 1 200 USD potápěč (600 USD nepotápěč) + letenka
Cena zahrnuje:
12 x nocleh v resortu či hotýlku střední kvality
10 ponorů
transfery
průvodce
cestování privátním mikrobusem po Mexiku.
Při požadavcích na ubytování vyšší kvality si budou účastníci akce doplácet rozdíl mezi kalkulovanou cenou
25USD/os/noc a zvolenou lepší kvalitou ubytování.
Cena nezahrnuje:
letenku (cca 20-25 000Kč dle termínu a společnosti)
stravu (ceny přibližně stejné jako v ČR)
pronájem potápěčské výstroje
transfery z a na letiště
pronájem mikrobusu k výletu jih do Mahahual a na památky
vstupné do památek
ponory nad rámec programu a další výlet
pojištění a další výše neuvedené
Další informace a přihlášky:
Top Dive s.r.o.
cesty za potápěním, škola potápění, obchod
K Čimperku 1838, 666 01 Tišnov
www.topdive.cz
Ing. Pavel Šenk
Petra Vlachová
777060596
724983464
[email protected]
[email protected]
Download

Orientační itinerář akce 12-ti denní akce: