NÁVRH KM ČSLH k soutěžím LMD a KLD od sezony 2015-2016
kolo
I. ČÁST - ZÁKLADNÍ (pouze pro družstva LMD ze sezony 2014-2015)
kalendář
1
čtvr. 10.09.2015
2
so-ne 12.-13.09.2015
3
čtvr. 17.09.2015
4
so-ne 19.-20.09.2015
5
čtvr. 24.09.2015
6
so-ne 26.-27.09.2015
7
čtvr. 01.10.2015
8
so-ne 03.-04.10.2015
9
čtvr. 08.10.2015
10
so-ne 10.-11.10.2015
kolo so-ne 17.-18.10.2015
ZÁPAD
sever
A
1
2
3
4
5
6
STŘED
jih
B
1
2
3
4
5
6
sever
C
1
2
3
4
5
6
jih
D
1
2
3
4
5
6
VÝCHOD
sever
jih
E
F
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
a) I. část "základní" pouze družstva LMD v šesti skupinách o šesti účastnících (sk. A-F)
b) dvoukolově každý s každým - 10 utkání
c) zahájení soutěže ve čtvrtek 10.09.2015, ukončení v neděli 11.10.2015
d) do skupin rozděluje KM ČSLH
e) po základní části družstva umístěná na 1. až 4. místě dál pokračují v nadstavbě LMD (sk. G-N)
f) po základní části družstva umístěná na 5. a 6. místě dál pokračují ve společné soutěži s KLD
g) pro I.část zvážit uplatnění čl.220-221 SDŘ pro družstva "A" a "B" u jednoho klubu
h) přihláška do společné soutěže LMD a KLD do 31.05.2015 - skupiny sestaví KM ČSLH
ch pro všechny části I. - III. platí tříbodový systém
prostor pro rozdělení do skupin - vygenerování rozpisů - zanesení do HoSysu - delegace rozhodčích - prostor pro turnaje ČSLH ročníků 2001 (OH) a 2002
II. ČÁST - NADSTAVBY
1
so-ne 24.-25.10.2015
2
3
4
5
so-ne 31.-01.11.2015
so-ne 07.-08.11.2015
so-ne 14.-15.11.2015
so-ne 21.-22.11.2015
ZÁPAD
G
1
2
STŘED
H
1
2
VÝCHOD
6
so-ne 28.-29.11.2015
3
3
3
7
so-ne 05.-06.12.2015
4
4
4
b) ve třech skupinách o osmi
7
8
so-ne 12.-13.12.2015
5
5
5
dvoukolově - 14 utkání
8
c) body z I.části se nepřenáší
II. ČÁST "A" - pouze pro LMD 1. - 4. místě z I.části
CH
1
2
a) II. část "nadstavbová"
pro družstva umístěná
v základní části na 1.-4. místě
1
2
3
4
5
sever
O
ZÁPAD
střed
P
jih
Q
sever
R
STŘED
střed
S
jih
T
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
6
9
so-ne 19.-20.12.2015
6
6
6
10
so-ne 02.-03.01.2016
7
7
7
10
11
8
8
8
11
12
so-ne 09.-10.01.2016
so-ne 16.-17.01.2016
13
so-ne 23.-24.01.2016
14
kolo
1
2
3
4
5
6
II. ČÁST "B" - SPOLEČNÁ SOUTĚŽ LMD z 5. - 6. místa z I.části a KLD
9
12
Pozor, ZODM v Ústeckém kraji se koná v termínu 17.-22.01.2016
so-ne 30.-31.01.2016
so-ne 06.-07.02.2016 III. ČÁST - o postup do ELMD a o umístění
so-ne 13.-14.02.2016
III. část "postupová a o konečné umístění" pro družstva LMD
so-ne 20.-21.02.2016
a) o postup hrají družstva v nadst. části umístěná na 1.-4.místě,
so-ne 27.-28.02.2016
družstva umístěná na 5.- 8. místě hrají o konečné umístění
so-ne 05.-06.03.2016
b) dvoukolově, body z nadstavby se započítávají
so-ne 12.-13.03.2016
c) nové skupiny se netvoří, vychází se ze skupin pro nadstavbu
so-ne 19.-20.03.2016
d) zahájení 13.2.2016 a ukončení 20.3.2016
so-ne 26.-27.03.2016
I
J
K
L
M
N
1
1
1
5
5
5
2
2
2
6
6
6
3
3
3
7
7
7
4
4
4
8
8
8
13
14
15
16
17
18
19
20
kvf.
kvf.
1 místo pro postup do LSD
4 x právo účasti v LMD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
postup do ELMD (vítězové I-J-K)
o konečné umístění ve skupině
1 místo pro postup do LSD
4 x právo účasti v LMD
VÝCHOD
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 místo pro postup do LSD
4 x právo účasti v LMD
společná soutěž KLD a LMD
zahájení 24.10.2015 a ukončení 13.03.2016
systém v kompetencích řídících svazů s ohledem na skutečný počet učastníků - 20 víkendů
kluby mají na výběr, zda sestaví družtsvo se dvěma ročníky (LMD) či se třemi (KLD)
nebo obě (dvouročník s případným postupem do LMD a tříročník s postupem do LSD)
přihláška do společné soutěže LMD a KLD do 31.05.2015 - skupiny sestaví KM ČSLH
o postupy / kvalifikace do LMD a LSD po ukončení soutěže, tj. po 13.03.2016
(systém bude určen dle skutečného počtu přihlášených družstev v soutěži)
pro všechny části I. - III. platí tříbodový systém
VÝHODY
1.
postupová, nikoli sestupová společná soutěž pro družstva LMD a KLD
2.
uspokojení zvýšené poptávky klubů po soutěži LMD
3.
snížení dopravních vzdáleností / nákladů na dopravu
4.
odstranění složitého postupového klíče do LMD (dvouletý koef. z umístění v LSŽ a LMD)
5.
pouze pět vložených kol na všední den, a to pouze v základní části (škola)
6.
lepší vyjednávající pozice pro kluby KLD u sponzorů a zástupců měst
7.
možnost zapojení ženských klubů do II. části "B" (typu Karviná, Slavia)
8.
zachování tří ročníků pro KLD
9.
prodloužení kariery pro dorostenecké ročníky o dva až tři roky
10.
zkvalitnění soutěže LMD (II.část "A" a III.část), přitom otevřená soutěž pro všechny
RŮZNÉ
1.
tříbodový systém ve všech třech částech soutěže
(je na zvážení, zda utkání prodlužovat, či přejít přímo na samostatné nájezdy,
nebo neprodlužovat ani neprovádět SN)
2.
uplatňovat či neuplatňovat čl. 220-221 SDŘ v I. základní části (10.09. - 11.10.2015)
který pojednává o pohybu hráčů mezi "A" a "B" družstvy u jednoho klubu
3.
omezovat či neomezovat pro I. základní část střídavé starty mezi ELMD a LMD
(10.09. - 11.10.2015)
4.
v průběhu společné soutěže (II. část "B") již nelze přecházet z tříročníkového
družstva na dvouročník, a naopak
5.
systém kvalifikací do ELMD, LSD a právo účasti v základní části LMD
* do ELMD vítězové skupin I-J-K ze III. části LMD
* do LSD kvalif. tří nejlepších tříročníkových družstev českých podsk. O-P-Q do sk. ZÁPAD
a R-S-T do skupiny STŘED, tříročníkový vítěz moravské skupiny U do skupiny VÝCHOD
* do LMD na další sezonu mají právo účasti čtyři nejlepší dvouročníková družstva ze skupin
"O-P-Q" do sk. ZÁPAD, nejlepší čtyři dvouročníková družstva ze skupin "R-S-T
do skupiny STŘED a čtyři nejlepší dvouročníková družstva ze skupiny "U" do skupiny
VÝCHOD (celkem 12 družstev)
* umístění v tabulce pro postup do LMD a LSD se řídí dle společné tabulkou z II.části "B"
(body dosažení ze všech utkání)
Download

Návrh komise mládeže ČSLH k soutěžím dorostenců 2015