boNGO reportáž - leden 2014
Současná situace v Malawi
Situace, v níž se Malawi nachází, není o nic jednodušší než před rokem, kdy
pod tlakem Světové banky a dalších agentur devalvovala Malawiskou
Kwachu ze 160 na 330 za dolar. Od té doby se kurz vyšplhal na 435
Malawiských Kwacha za dolar a stál roste. Ceny potravin a dalšího zboží jsou
stále vyšší, zatímco mzdy stagnují nebo rostou jen minimálně.
Tato snaha prezidentky Joyce Banda, jež se devalvací snažila usmířit
zahraniční partnery, kteří na Malawi po mnohých přešlapech bývalého
prezidenta Bingu shlíželi spíše s despektem, však nepřinesla kýžené
výsledky. V září 2013 se totiž provalil obrovský korupční skandál, známý pod
názvem “Malawi cash-gate”, s miliony dolary chybějícími ve státní pokladně.
Reakcí většiny západních dárců, jejichž příspěvky tvoří 40 % státního
rozpočtu Malawi, bylo okamžité zmrazení podpory. To vedlo k další inflaci a
růstu cen, a výhledově i k další krizi nedostatku pohonných hmot. Mnoho lidí
bylo zadrženo, včetně několika ministrů, a nezávisla auditorská firma z Velké
Británie začala vyšetřovat jednotlivá ministerstva.
Malawi se chystá na květnové volby - prezidentské, parlamentní i místní. Ale
mnoho lidí má pocit, že vlastně není koho volit ...
Tereza Mirovičová
ředitelka organizace
Simone Simwaka Fuchs
ředitelka pro vzdělávání
Justin Namizinga
programový ředitel
boNGO v roce 2013
boNGO úspěšně roste. Největší
dopad má projekt Veselé třídy, se
kterým jsme od roku 2011 zasáhli
přes 800 tříd základních škol a
tedy více než milion dětí.
Modelové školky Umodzi-Mbame a
Mango také prosperují, poskytují
příkladnou předškolní výchovu a
nadále budují kapacity učitelů.
Nejnovější projekt - film Bʼella - je
ve finální fázi postprodukce a
boNGO chystá jeho malawiskou
premiéru na březen 2014.
boNGO v Malawi přepisuje své
stanovy, neboť od roku 2007, kdy
organizace vznikla, se její cíle
postupně měnily, a zároveň hledá
nové členy správní rady.
S ohledem na změnu legislativy je
boNGO v ČR od 1. ledna 2014
spolkem. Změna je čistě formální a
na chod organizace nemá vliv.
stručně o boNGO
boNGO Worldwide je nestátní nezisková organizace ve východoafrické Malawi založená za účelem
zvyšování úrovně místního vzdělávání. V rámci svých programů boNGO:
(1) Podporuje předškolní výchovu (projekty Modelové školky a Školení učitelů).
(2) Vytváří podnětnější učební prostředí na základních školách (projekt Veselé Třídy).
(3) Produkuje a šíří zábavně-vzdělávací filmy určené pro africké i neafrické obecenstvo (projekty film
Zione a film Bʼella).
boNGO je zkratkou pro “based on Need-driven Grassroots Ownership” – vyjadřující důležitost aktivního
zapojení místních lidí, které boNGO považuje za nezbytný předpoklad pro udržitelné změny a rozvoj.
Od roku 2009 funguje občanské sdružení boNGO také v České republice a Švýcarsku. Věnuje se
rozvojovému vzdělávání a sbírání finančních prostředků pro projekty v Malawi.
Tým boNGO – boNGO bylo založeno v roce 2007 svými třemi řediteli, původně dobrovolníky, kteří v
roce 2005 společně s místní komunitou zakládali první modelovou školku Umodzi-Mbame v jižní Malawi.
kde působí boNGO ...
Malawi je republika v
jihovýchodní Africe, známá pro
obrovské jezero Malawi,
různorodou krajinu a
pohostinné obyvatelstvo.
Malawi patří mezi 10
nejchudších zemí světa.
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Obě Modelové školky - Umodzi-Mbame a Mango - nadále poskytují příkladnou předškolní výchovu celkem 160 dětem prostřednictvím
16 učitelů. Tento poměr umožňuje pracovat v malých skupinách a věnovat individuální pozornost dětem, které to potřebují. Učitelé v
minulém roce podstoupili úvodní školení metody Montessori a úspěšně ji začali zařazovat do výuky. V lednu 2014 začíná ve školce
Umodzi další, intenzivnější část tohoto školení pod vedením Ruth Libudy, kvalifikované lektorky Montessori z Rakouska. Po dobu
jednoho a půl roku bude Ruth dvě odpoledne v týdnu školit učitele a dvě dopoledne monitorovat jak nabité znalosti využívají v praxi. V
březnu 2014 plánujeme, coby součást školení, otevřít malou dílnu, ve které se několik vybraných učňů bude učit základům truhlářství a
výrobě učebních pomůcek pro metodu Montessori.
Než začaly
vánoční prázdniny
obě školky
uspořádaly pro děti
malou malou
oslavu, které se
zúčastnily také
rodiče, kteří tak
měli možnost
sledovat co se
jejich děti ve školce
učí. Zajímavé je,
že se dostavily jen
samé maminky.
Učitelé ve školce Umodzi v průběhu školení metody Montessori.
Ruth Libuda během školení.
Běžný školní den ...
Projekt VESELÉ TŘÍDY
pracovníci boNGO
pravidelně monitorují kvalitu
vymalovaných tříd
Projekt Veselé třídy přináší radikální změnu učebního prostřed do tříd státních základních škol
prostřednictvím nástěnných maleb. Běžné třídy bývají holé, mají průměrně 150-250 žáků a často
postrádají učebnice. Výuka v takovém prostředí je nesnadná a neefektivní. V takové situaci vymalované
stěny znamenají obrovskou změnu. boNGO se soustředí na první až třetí ročníky, z nichž každý má na
stěnách jiné obrázky odpovídající osnovám. boNGO spolupracuje s více než 15 malawiskými malíři a od
roku 2011 vymalovalo přes 900 Veselých tříd.
V roce 2013 boNGO navázalo spolupráci s organizací Concern Worldwide a společně přinesly projekt do
téměř dvouset tříd odlehlého regionu Nsanje na jihu Malawi. Většinu tříd ale sponzorují malawiské firmy v
rámci své politiky společenské odpovědnosti. Nejvěrnějším českým partnerem projektu je Era od Poštovní
Spořitelny.
Tříminutový film o Veselých třídách: http://www.youtube.com/watch?v=MjdSjlGRxJ0
Více informací na: www.bongoworldwide.org/cz/programy-a-projekty/zakladni-skoly-projekt-vesele-tridy/
Era za poslední
3 roky přispěla k
vymalování více
než 60 tříd ve
městě Blantyre
a okolních
vesnicích.
Pracovníci boNGO a malíři zaměstnaní v
projektu Veselé třídy probírají nový manuál
dekorací pro třetí ročníky.
běžná nevymalovaná třída
třída při proměně na Veselou třídu
vymalovaná Veselá třída
Veselá třída během výuky
PRODUKCE A ŠÍŘENÍ ZÁBAVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH FILMŮ
Nový film ʻBʼellaʼ
Film ʻBʼellaʼ byl natočen v období od prosince 2012 do února 2013 ve spolupráci s malawiskou organizací Dikamawoko Arts. Film je
intimním nahlédnutím do života lidí ve střediskové vesnici Chazunda, ve východoafrické Malawi, jedné z nejchudších zemí světa. V
popředí příběhu je sedmnáctiletá středoškolačka Bʼella, kolem níž se rozplétají osudy jejích spolužáků a jejich rodin. Film zachycuje
tradiční malawiskou kulturu a její změny pod tíhou západních vlivů a klade si za cíl oslovit africké i neafrické obecenstvo.
Pro Afričany je Bʼella především modelem dívky, která je schopna činit vlastní rozhodnutí, bojovat za spravedlnost a postavit se autoritám.
Film tak usiluje o budování sebedůvěry dívek, která je nezbytná pro ekonomický i sociální rozvoj.
Neafrickému obecenstvu film přibližuje Afriku coby místo, které má sice odlišné reálie, ale žijí v něm lidé s podobnými sny, touhami a
starostmi jako kdekoli na světě.
Střih a finální zpracování filmu byly složitější než jsme předpokládali, ale nyní, na konci ledna 2014, je už téměř hotov. Neoficiální trailer je
k vidění na http://www.youtube.com/watch?v=hW-zsP4u3B8. Film byl přihlášen na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a další
zahraniční filmové festivaly.
V Malawi bude film promítán na středních školách v rámci projektu Bʼella na školách. V České republice jej chceme využít v rámci
rozvojového vzdělávání. Hlavním sponzorem projektu je Nadace Agrofert. Druhým důležitým sponzorem je pan Karel Janeček.
Bʼella a Kalilole - představitelky dvou hlavních ženských rolí
Dobrovolníci boNGO
Od roku 2010 přijelo pro boNGO pracovat několik zahraničních
dobrovolníků, aby podpořili naše projekty a zároveň poznali,
jaké to je žít v Malawi. Toto jsou dobrovolníci z roku 2013:
Isolde Gollowitsch (únor červen 2013) pracovala s dětmi
a učiteli ve školce UmodziMbame, a zároveň vedla
mimoškolní aktivity místních
středoškoláků. Společně
postavili u školky Umodzi
krásné hřiště.
Theresa Geuke přijela do Malawi v říjnu 2013 a je první
dobrovolnicí v projektu Veselé třídy. Jejím hlavním úkolem je
monitorovat, jak učitelé využívají dekorace na stěnách a
podporovat je při objevování nových způsobů jejich využití.
Theresa zároveň pomáhá malovat nové třídy.
Vera Hofer (srpen 2012 - únor 2013)
pomáhala vytvořit partnerství mezi
školkou Umodzi a městskou školkou
pro děti z dobře situovaných rodin Minime. Tato spolupráce přinesla do
Umodzi počátek školení metody
Montessori. Vera o tomto partnerství
zároveň koprodukovala film, který je k
vidění na http://www.youtube.com/
watch?v=Z1dYg25O5vI v němčině a na h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=4DbIEkce0oE v angličtině.
Johan Vanhoutte (od
ledna 2013 do
současnosti) vede
hudební klub pro
mládež a pomáhá
kdykoli je potřeba rady,
dozoru nebo rukou
zkušeného stavaře.
Johan se nyní připravuje
otevřít malou dílnu při
školce Umodzi, ve které
se vybraná mládež bude
učit
základům
truhlářského řemesla a
výrobě učebních
pomůcek pro metodu
Montessori.
Děkujeme za vaši podporu
v roce 2013 boNGO podpořili ... (chronologicky)
Karel Janeček (Česká republika)
Ryalls hotel (Malawi)
Sunbird hotel (Malawi)
Mayi Aisha Trust (Malawi)
Nadace Agrofert (Česká republika)
Bonjour Steers (Malawi)
Siku Transport (Malawi)
Mapeto tyres (Malawi)
Isolde Golowitsch (Austria)
Mapeto David Whitex (Malawi)
Manica (Malawi)
Friends of Malawi (UK)
Nico General Insurance (Malawi)
Malawi Stock Exchange (Malawi)
Ethan Lassausaie (USA)
MTL (Malawi)
Bata (Malawi)
Andrex Industries (Malawi)
Carlsberg (Malawi)
PG Glass (Malawi)
PIM (Malawi)
Toyota (Malawi)
Základní škola Kolín II (Česká republika)
SDV (Malawi)
United General Insurance (Malawi)
PTC (Malawi)
Era od Poštovní Spořitelny (Česká republika)
St. Andrews primary school (Malawi)
Clausius Hubertus (Malawi)
CDH (Malawi)
MSB (Malawi)
Concern Worldwide (Malawi)
Universal Industries (Malawi)
Airtel (Malawi)
Theresa Geuke (Switzerland)
Illovo Sugar (Malawi)
St. Mary Adderbury church (UK)
Javlin a.s. (Česká republika)
James Cook Languages (Česká republika)
individuální podpůrci boNGO Switzerland
individuální podpůrci boNGO, o.s. v ČR
Chcete-li podpořit naše projekty, můžete poslat peníze (či vytvořit trvalý platební
příkaz) na náš transparentní sbírkový účet vedený u Raiffeisen Bank, a.s.
6060660606/5500. Stav na účtu můžete kdykoli zkontrolovat na http://www.rb.cz/
firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=6060660606. Rádi
vám vystavíme potvrzení o daru za účelem snížení vašeho daňového základu.
Finanční kontrolu boNGO v ČR provádí již tradičně EDWIN, účetní servis s.r.o. Finanční
audit boNGO v Malawi provedli Certified Public Accountants Peter Giles & Wallace.
jménem boNGO, Tereza Mirovičová, ředitelka boNGO v ČR
www.bongoworldwide.org/cz
Download

zde - boNGO