BMW
Informace
pro Média
BMW Group
Česká republika
2013
Dr. Josef Reiter
Generální ředitel, BMW Group Česká republika
BMW Group
BMW Group je se značkami BMW, MINI a Rolls-Royce jedním
z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální
společností s 29 výrobními závody ve 14 zemích a celosvětovou prodejní
sítí ve více než 140 zemích.
V roce 2012 BMW Group po celém světě prodala přibližně 1,85 milionu
automobilů a více než 117 000 motocyklů.
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
Úspěch BMW Group byl vždy založen na dlouhodobém plánování a
odpovědném přístupu. Společnost vytvořila ekologicky a sociálně
odpovědný výrobní systém, který produkuje vyspělé výrobky a vyznačuje
se velmi účelným využíváním zdrojů, jež je integrální součástí všech
procesů. Na základě výsledků hodnocení Dow Jones Sustainability Index
je BMW Group již osm let po sobě hodnocena jako vedoucí společnost
ve svém oboru.
V případě dotazů se prosím obracejte na:
Veronika Jakubcová, Corporate Communication Manager, BMW Group CZ, Tel: +420 225 990 052,
e-mail: [email protected]
Internet: www.press.bmwgroup.com
BMW
Informace
pro média
2013
BMW Group Česká republika měla
rekordní rok 2012.
Tento výsledek znamenal také první místo pro vozy BMW
mezi prémiovými značkami na trhu. Rekord zaznamenaly
i registrace vozů MINI a motocyklů BMW.
Vozy BMW.
Značka BMW v roce 2012 registrovala v České republice 3901
automobilů, což odpovídá ve srovnání s rokem 2011 zvýšení o 15 %
(2011: 3380 vozů). Tímto výsledkem se BMW dostalo na pozici
nejprodávanější prémiové značky na českém trhu a zároveň se posunulo
do první desítky nejúspěšnějších značek na českém trhu. Daný výsledek
je o to cennější, že celý trh zaznamenal pokles registrací o 0,4 %. Díky
tomu se zvětšil tržní podíl značky BMW z 1,95 % v roce 2011 na 2,24 %
v roce 2012.
Vozy MINI.
Velkému úspěchu se také těšila značka MINI, která v České republice
v roce 2012 registrovala 304 nových automobilů. Tento počet znamená
téměř zdvojnásobení počtu registrací (nárůst o 96 % oproti roku 2011, kdy
bylo registrováno 155 vozů). I přes trvalou oblibu dnes již tradičních
modelů MINI, MINI Clubman a MINI Cabrio byl velký zájem zejména
o model MINI Countryman. Nabídku MINI v roce 2013 rozšíří atraktivní
MINI Paceman, které přispěje k dalšímu rozvoji této osobité prémiové
značky.
Motocykly BMW.
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
V loňském roce, navzdory obtížné situaci na trhu, se zvýšil počet
registrovaných motocyklů BMW. Vzrostl ale i tržní podíl v segmentech
s objemem motoru nad 800 cm3. Motocyklů BMW v této třídě bylo
registrováno v roce 2012 celkem 342, což znamená trvalý růst od roku
2009, který přesahuje úroveň 20 procent.
BMW
Informace
pro média
BMW Group Česká republika poskytne
automobil BMW i3 a dobíjecí stanici
BMW Wallbox na dobu 3 let vítězi
projektu Sympatie.
2013
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
Výroba elektricky poháněných vozů BMW i3 začne na podzim 2013
za pomoci elektrické energie získávané bez emisí CO2. Výroba
modelů BMW i stanoví nová měřítka v oblasti ochrany životního
prostředí a bude vyžadovat o 50 % menší množství elektrické
energie a o 70 procent méně vody – v porovnání s již extrémně
efektivní výrobou v průměrném závodě BMW. Veškerou elektrickou
energii pro výrobu modelů BMW i v lipském závodě produkují
větrné elektrárny, takže pochází 100% z obnovitelných zdrojů. Aby
bylo zajištěno bezproblémové uvedení nového modelu BMW i3 na
trh v roce 2013, byly na rozšířených pozemcích závodu v Lipsku
postaveny nové provozy lisovny uhlíkových kompozitů a výroby
plastových dílů, karosárna a montážní hala/logistická hala. Celková
investice dosáhla výše 400 milionů EUR. Důraz na trvalou
udržitelnost je pro BMW i od začátku velmi důležitý a je uplatňován
v celém dodavatelském řetězci. Pro projekt prvního vozidla BMW i3
byly proto v rané fázi konstrukce definovány závazné ekologické
cíle, které se týkají nákupu, vývoje, výroby a prodeje. A tyto cíle
byly splněny. Kromě potenciálu globálního oteplování se cíle
zaměřily také na další oblasti vlivu na životní prostředí a na sociální
udržitelnost. K jejich dosažení přispělo mnoho inovativních
individuálních opatření v procesech vývoje, výroby a recyklace
včetně začlenění řešení do dodavatelské sítě. BMW i díky tomu
stanovuje nová měřítka v oblasti trvalé udržitelnosti. Ekologický
profil celého vozidla je rozhodujícím způsobem určován fází
používání, v níž se uplatňuje zejména potenciál lehké konstrukce
pro realizaci úspor. Přestože jsou výrobní náklady (akumulátor,
lehká konstrukce z uhlíkových kompozitů) i spotřeba energie vyšší
než u konvenčních materiálů, v každodenním provozu to je právě
lehká konstrukce, díky níž je BMW i3 energeticky efektivnější. Ve
výsledku kompenzují úspory energie vyšší spotřebu energie během
výroby již v rané fázi používání vozidla.
BMW
Informace
pro média
BMW Group sleduje od úplného začátku emise CO2 způsobované
spotřebou energie ve výrobním procesu. Přínosy těchto snah jsou
obzvlášť patrné na příkladu BMW i3: tento elektromobil má
minimálně o třetinu nižší ukazatel potenciálu pro globální
oteplování (CO2e) než podobný velmi úsporný vůz se spalovacím
motorem, a to při započtení celé výroby a životnosti vozidla včetně
výroby elektrické energie v Evropě (mix zdrojů pro výrobu
elektrické energie v 25 zemích EU). Pokud by byla elektrická
energie pro pohon vozidla získávána výhradně z obnovitelných
zdrojů, jako jsou větrné nebo vodní elektrárny, snížil by se ukazatel
potenciálu pro globální oteplování dokonce o výrazně více než
50 procent.
2013
Fotografie: Koncept automobilu BMW i3
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
Více informací o značce BMW spolu s fotografiemi je k dispozici
v českém jazyce na:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm nebo na
mezinárodních stránkách https://www.press.bmwgroup.com
Veronika Jakubcová
Corporate Communication Manager
BMW Group Česká republika
e-mail: [email protected]
m.p. +420 739 601 171
tel. +420 225 990 052
BMW
Informace
pro média
2013
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
BMW
Informace
pro média
2013
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
BMW
Informace
pro média
2013
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
BMW
Informace
pro média
2013
BMW
Vertriebs GmbH
Org.složka Česká
republika
Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
Tel.
+420 225 99 00 00
Fax.
+420 225 99 00 99
Internet
www.bmw.com.cz
Download

BMW Group PressClub - ENERGY GLOBE Portal