Semestrální projekt z předmětu X16EPD
Název práce: Zimní lyžování a letní bobování
Horska
Jméno cvičícího:
Den, čas cvičení:
Číslo paralelky:
Jména autorů projektu:
Počet bodů:
Tomáš Chadim
Pondělí, 16:15
Václav Dajčar
Vymezení cílů podnikání a situace na trhu:
Zaměření podnikání je zřejmé již z názvu práce, který je i názvem, sloganem, pro
zvolené podnikání. Hlavním cílem tedy je pro zimní měsíce poskytovat kvalitní podmínky pro
lyžování jak na klasických lyžích, tak i pro snowboardové příznivce s kladením důrazu právě
na druhý zmíněný styl sjíždění sjezdovek, a v letních měsících pak
provozování letní bobové dráhy, která by
v provozním období, tzn. jaro, léto, podzim,
rozprostírala a byla postavena na místě
sjezdovky, čímž by se jedna a tatáž pro
podnikání vymezená plocha, pozemek,
využila v ideálním případě celoročně. Jak již
výše zmíněno, preferováno by bylo snowboardové lyžování, které by
zahrnovalo snowboardový park s pár nájezdy a skokánky popřípadě i
tzv. U-rampou (viz obrázky). Tento park by však do sjezdovky
nezasahoval, takže plocha potřebná k realizaci projektu musí být
dostatečně rozsáhlá, široká, jedná se tedy o středně velké lyžařské
středisko v porovnání s velkými areály jako v této lokalitě Jeseníků
již zaběhlé Červenohorské sedlo a Ramzová, kterým se kapacitně můj projekt rovnat nemůže
a ani to není jeho záměrem.
Tento rok, i když konkurence v tomto odvětví je právě v tomto regionu značná, ale
přesto poptávka není zcela uspokojena, by pro zahájení podnikání mohl slibovat dobrý
začátek a obstát tak v nabité konkurenci, jelikož jeden z hlavních „protivníků“,
Červenohorské sedlo, je z důvodu opravy a rozšiřování příjezdové komunikace (jedná se o
okresní silnici č.44, která v podobě serpentin umožňuje dopravu přes právě Červenohorské
sedlo ze Šumperka do Jeseníku a dále do Polska, která však byla v zimních měsících často
zatarasena a ucpána uváznuvšími kamiony) bude pravděpodobně pro letošní zimní sezónu
doslova venku ze hry. Avšak i včasné znovuzprovoznění komunikace č.44 a zpřístupnění
Červenohorského sedla by realizaci projektu neohrozilo.
Seznámení s produktem a použitou technologií:
Produktem je poskytování kvalitních podmínek pro zimní lyžování, snowboard, a letní
bobování a služby s tím související, jako např. ubytování a pohostinství. Pro poskytnutí těchto
podmínek poslouží zděděný pozemek s rodinným domkem, chalupou po prarodičích mého
společníka. Tento pozemek je natolik rozsáhlý, dříve využívaný pro rodinné hospodářství, že
na něm bude možné uskutečnit a vystavit jak sjezdovou dráhu, resp. bobovou dráhu v letních
měsících, tak i snowboardový park. Celková délka
sjezdovky, po vykácení zalesněné části pozemku, bude cca
500m, bobová dráha 700m. Šířka celého pozemku je 75m.
Sjezdovka pro klasické lyžování zabere 50m a na
snowboardovou část připadně 25m šířky, délka bude
shodná, tzn. 500m. Vývoz na vrchol sjezdovky zajistí
kotvová lanová dráha, která v letních měsích zajistí i vývoz
bobů. Bobová dráha nebude na principu zimního bobu
v lednové dráze, ledovém žlabu, ale způsob, který je patrný
z obrázku, tzv. trubkový systém, při němž boby nemohou
díky své konstrukci vypadnout z dráhy, jsou vybaveny bezpečnostními pásy a samočinným
třístupňovým nezávislým brzdovým systémem, brzdový systém funguje samozřejmě i v
případě deště a protože je dráha řešena trubkovým systémem, nevzniká při silných deštích na
trati 'potok' jako u korytových drah. Po rekonstrukci obytného objektu, chalupy, bude možné
ubytovat až 20 hostů a kapacita hostince, který se příhodně nachází u okresní komunikace a
může tak sloužit i jako motorest, bude 16 míst. Samozřejmostí je pak i půjčovna veškerého
vybavení, tzn. lyží, snowboardů, bot, hůlek, zakoupených a dovezených z Německa jako již
opotřebované zboží, jelikož pořízení nového vybavení by bylo zbytečně nákladné. Na úpravu
sjezdovky bude použita sněhová rolba. Jízdné bude ve formě kartonových kartiček s políčky
pro jednotlivé jízdy, tzn. jedna jízda, jedno zaškrtnuté políčko, nebo časové jízdenky.
-Technické parametry vleku:
- ekonomicky využitelná dopravní vzdálenost vleku: 500 m
- průměr poháněcího kotouče (s pryžovým vyložením): 1,0 m
- průměr vratného kotouče (s pryžovým vyložením): 1,0 m
- rozchod lan na trati: 2,0 m
- průměr lanových kladek: 200 mm
- napínání: hydraulické, samočinné
- unášeče: teleskopické, jednomístné
- výkonová řada pohonů (AS motor s řízným rozběhem): 5,5 - 18,5 kW
- dopravní rychlost (možnost plynulého řízení): 0,3 až 2,8 m/s
- dopravní lano pozinkované: 12,5 mm
- přepravní kapacita: cca 600 osob/hod
- povrchová úprava ocelových částí vleku: žárové zinkování
-Technické parametry dráhy:
- délka dráhy 500 m
- průměr trubek 150 mm
- délka trubek max. 6 m
- rádius trubek 9, 12 nebo 15m
- vodicí profil vysoký 50 mm
- každá trubka má podpěru
- naklopení od 5 do 30%
-Technické parametry rolby:
- šířka 4,5 m
- délka 8 m
- výška 3 m
- váha 7,5 t
- max. rychlost 20 km/h
- spotřeba 12 litrů za hodinu
- obsah nádrže 150 l
- Ceny lístků za bobovou dráhu:
Počet jízd
1 jízda
3 jízdy
5 jízd
10 jízd
Cena
50 ,120 ,150 ,250 ,-
*Poznámka: ízdné není rozlišeno na dětské a dospělé
- Ceny lístků za lyžování:
Druh lístku
Časové jízdenky
celodenní
1/2 dne
1 hod
2 hod
4 hod
2 denní
3 denní
4 denní
5 denní
6 denní
7 denní
večerní *)
Počet jízd
5
10
15
Dospělí
390,- Kč
290,- Kč
190,- Kč
230,- Kč
320,- Kč
750,- Kč
1050,- Kč
1300,- Kč
1580,- Kč
1850,- Kč
2050,- Kč
250,- Kč *)
Děti do 15 let, důchodci nad 65 let, kurzy
290,- Kč
220,- Kč
150,- Kč
170,- Kč
240,- Kč
560,- Kč
790,- Kč
980,- Kč
1200,- Kč
1350,- Kč
1530,- Kč
180,- Kč *)
Pro obě věkové kategorie
10,- Kč
95,- Kč
140,- Kč
*Poznámka:
Půldenní lístky: 9.00h – 12.30h,12.30h – 16.00h
*) večerní jízdy vždy v pátek a v sobotu od 18.00 – 20.00 h
Provoz vleků: 9.00 – 16.00 h, popř. dle zájmu
- Ceny za ubytování:
01.12.-20.12.
4 lůžka
2 lůžka + 2 přistýlky
2 lůžka + 2 přistýlky
3 lůžka
3 lůžka
2 lůžka
20.12.-01.01. 01.01.-26.01. 26.01.- 16.03. 16.03.-27.04. 27.04.-01.12. 27.04.-01.12.
1.200,1.500,1.200,1.400,1.200,1.1000,1.100,1.400,1.100,1.300,1.100,1.000,1.100,1.400,1.100,1.300,1.100,1.000,900,1.100,900,1.000,900,800,900,1.100,900,1.000,900,800,500,600,500,600,500,400
*Poznámka: Cena je vždy za jeden pokoj za jednu noc
Management, organizace a lidské zdroje:
Veškeré řízení zastanu já s mým společníkem, majitelem pozemku a nemovitosti,
v podstatě budeme zaměstnavateli a zaměstnanci sami sebe. První rok budeme veškeré lidské
zrdroje představovat já, můj společník a jeho žena. Činnosti, které jsou spojené s provozem
lyžařského střediska, půjčovny vybavení, letní bobové dráhy, provozování hostince a
ubytování jsou následující: obsluha lanové dráhy a kontrola jízdného, prodej jízdného, úprava
sjezdové dráhy pomocí sněžné rolby, půjčování vybavení, úklid pokojů, kuchař, údržbář,
účetnictví. Eventuelně by byl zaměstnán jeden až dva další lidé jako výpomoc. Dále by mohl
být k dispozici instruktor lyžování, snowboardu. Technickou údržbu, revizi rolby, lanové
dráhy a bobové dráhy provede odborná a specializovaná firma. Samozřejmě i výstavbu lanové
a bobové dráhy zrealizuje profesionální firma. Výstavbu snowboardového parku uskuteční
známí, kamarádi, nadšenci tohoto odvětví, kteří by mohli dále fungovat i jako instruktoři.
Rekonstrukci a rozšíření obytných prostor nemovitosti tak, aby splňovala dané požadavky na
ubytovací kapacitu a objemnost hostince zařídím já sám se kamarády, čímž ubydou náklady
na práci odborné firmy.
Vstupní bilance a potřeba kapitálu:
Zahájení provozu a vůbec celková výstavba bude poměrně nákladná, jak dokazuje
následující přehled, dále budu předpokládát vlastní kapitál ve výši 1 mil Kč, takže úvěr od
banky bude vy výši 4 mil Kč:
- Vstupní bilance:
Aktiva
Pasiva
Stálá aktiva
Vlastní jmění
Dům
2 500 000 Kč Vlastní kapitál
1 000 000 Kč
Pozemek
3 000 000 Kč
Oběžná aktiva
Cizí zdroje
Bankovní úvěr
4 000 000 Kč
- Potřeba kapitálu:
Lyžařský vlek (s osvětlením):1 600 000 Kč bez DPH (1 904 000 Kč s DPH)
Bobová dráha: 720 000 Kč bez DPH (856 800 Kč s DPH)
Rolba (opotřebovaná): 1 200 000 Kč bez DPH (1 428 000 Kč s DPH)
Rekonstrukce domu: 530 000 Kč bez DPH (630 700 Kč s DPH)
Lyžařské vybavení: 50 000 Kč bez DPH (59 500 Kč s DPH)
Pronájem dvou sněžných děl: 45 000 Kč/ročně bez DPH (53 550 Kč s DPH)
Reklama: 30 000 Kč bez DPH (35 700 Kč s DPH)
Celkem: 4 175 000 Kč bez DPH (4 968 250 Kč s DPH 19%)
Odhad poptávky včetně projekce zisků:
- Odhad poptávky po lyžování (zahrnuje i ubytování atd.):
Prosinec
Leden
Únor
Březen
390 000 Kč 410 000 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč
- Odhad poptávky po bobování (zahrnuje i ubytování atd.):
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
150 000 Kč 150 000 Kč 170 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 170 000 Kč 150 000 Kč
- Odhad poptávky za celý kalendářní rok: 2 940 000 Kč
Vyhodnocení dvou způsobů financování:
Uvažuji buď financování vlastními zdroji, které jsem legálně získal z předchozího
úspěšného podnikání, anebo financování pomocí úvěru 4 mil Kč na 5 let, s úrokem 14%.
Financování I:
- Náklady pro případ vlastního kapitálu:
Pronájem sněhových děl
Pořízení veškerého vybavení
Reklama
Pohonné hmoty
Elektrika, vodné, stočné
Údžba
Mzdy
Ostatní náklady (potraviny atd.)
celkem
1.rok
45 000
4 893 250
30 000
10 000
70 000
50 000
720 000
50 000
5 868 250
2.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
50 000
720 000
50 000
975 000
3.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
50 000
720 000
50 000
975 000
4.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
50 000
720 000
50 000
975 000
5.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
50 000
720 000
50 000
975 000
- Financování vlastními zdroji:
Vlastní kapitál
Výnosy
Náklady
Zisk nezdaněný
Daň 15%
Zisk zdaněný
ROE
1.rok
5 000 000
2 940 000
5 868 250
2 791 750
418 763
2 372 988
47,5%
2.rok
5 000 000
3 000 000
975 000
2 025 000
303 750
1 721 250
34,4%
3.rok
5 000 000
3 100 000
975 000
2 125 000
318 750
1 806 250
36,1%
4.rok
5 000 000
3 150 000
975 000
2 175 000
326 250
1 848 750
37,0%
5.rok
5 000 000
3 250 000
975 000
2 275 000
341 250
1 933 750
38,7%
Financování II:
- Splácení úvěru
Rok
1
2
3
4
5
Celkem
Splátka
Úmor
Úrok
Zůstatek
1 165 134,2
605 134,2 560 000,0 3 394 865,8
1 165 134,2
689 853,0 475 281,2 2 705 012,8
1 165 134,2
786 432,4 378 701,8 1 918 580,4
1 165 134,2
896 532,9 268 601,3 1 022 047,5
1 165 134,2 1 022 047,5 143 086,6
0,0
5 825 671
4 000 000 1 825 671
- Náklady pro případ využití bankovního úvěru:
Pronájem sněhových děl
Pořízení veškerého vybavení
Reklama
Pohonné hmoty
Elektrika, vodné, stočné
Mzdy
Údžba
Ostatní náklady (potraviny atd.)
Splátka úvěru
celkem
1.rok
45 000
4 893 250
30 000
10 000
70 000
720 000
50 000
50 000
1 165 134
7 033 384
2.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
720 000
50 000
50 000
1 165 134
2 140 134
3.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
720 000
50 000
50 000
1 165 134
2 140 134
4.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
720 000
50 000
50 000
1 165 134
2 140 134
5.rok
45 000
0
30 000
10 000
70 000
720 000
50 000
50 000
1 165 134
2 140 134
- Financování s využitím bankovního úvěru:
Vlastní kapitál
Cizí kapitál
Výnosy
Náklady
Zisk nezdaněný
Daň 15%
Zisk zdaněný
ROE
1.rok
1 000 000
4 000 000
2 940 000
7 033 384
906 616
135 992
770 624
77,1%
2.rok
1 000 000
4 000 000
3 000 000
2 140 134
859 866
128 980
730 886
73,1%
3.rok
1 000 000
4 000 000
3 100 000
2 140 134
959 866
143 980
815 886
81,6%
4.rok
1 000 000
4 000 000
3 150 000
2 140 134
1 009 866
151 480
858 386
85,8%
5.rok
1 000 000
4 000 000
3 250 000
2 140 134
1 109 866
166 480
943 386
94,3%
Odpisy:
Dlouhodobý majetek budu odepisovat zrychleně po dobu 5 let. Rolba je zařazena do
odpisové skupiny 1a (doba odpisu 4 roky), vlek do skupiny 2 (doba odpisu 5 let), bobová
dráha do skupiny 2 (doba odpisu 5 let).
Pořizovací cena
1.rok
Rolba
1 428 000 357 000
Vlek
1 904 000 380 800
Bobová dráha
856 800 171 360
celkem
909 160
2.rok
535 500
609 280
274 176
1 418 956
3.rok
357 000
456 960
205 632
1 019 592
4.rok
178 500
304 640
137 088
620 228
5.rok
0
152 320
68 544
220 864
Rozpočtové výsledovky a cash flow (náklady a výnosy):
- Rozpočtová výsledovka pro Financování I:
Tržby
Odpisy
Reklama
Pohonné hmoty
Elektrika, vodné, stočné
Údžba
Pronájem sněhových děl
Mzdy
Ostatní náklady (potraviny atd.)
Náklady
Zisk před zdaněním
Daň 15%
Zisk po zdanění
1.rok
2.rok
2 940 000 3 000 000
909 160
1 418 956
30 000
30 000
10 000
10 000
70 000
70 000
50 000
50 000
45 000
45 000
720 000
720 000
50 000
50 000
1 884 160 2 393 956
1 055 840
606 044
158 376
90 907
897 464
515 137
3.rok
3 100 000
1 019 592
30 000
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
1 994 592
1 105 408
165 811
939 597
4.rok
3 150 000
620 228
30 000
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
1 595 228
1 554 772
233 216
1 321 556
5.rok
3 250 000
220 864
30 000
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
1 195 864
2 054 136
308 120
1 746 016
3.rok
1 019 592
999 097
2 018 689
4.rok
620 228
1 381 056
2 001 284
5.rok
220 864
1 805 516
2 026 380
- Výkaz o toku hotovosti Financování I:
Odpisy
Zisk po zdanění
Cash Flow
1.rok
909 160
956 964
1 866 124
2.rok
1 418 956
574 637
1 993 593
- Rozpočtová výsledovka pro Financování II:
Tržby
Odpisy
Splátka
Pohonné hmoty
Elektrika, vodné, stočné
Údžba
Pronájem sněhových děl
Mzdy
Ostatní náklady (potraviny atd.)
Náklady
Zisk před zdaněním
Daň 15%
Zisk po zdanění
1.rok
2 940 000
909 160
1 165 134,2
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
3 019 294
-79 294
-11 894
-67 400
2.rok
3 000 000
1 418 956
1 165 134,2
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
3 529 090
-529 090
-79 364
-449 727
3.rok
3 100 000
1 019 592
1 165 134,2
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
3 129 726
-29 726
-4 459
-25 267
4.rok
3 150 000
620 228
1 165 134,2
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
2 730 362
419 638
62 946
356 692
5.rok
3 250 000
220 864
1 165 134,2
10 000
70 000
50 000
45 000
720 000
50 000
2 330 998
919 002
137 850
781 152
- Výkaz o toku hotovosti Financování II:
1.rok
909 160
-67 400
605 134
236 626
2.rok
1 418 956
-449 727
689 853
279 376
3.rok
1 019 592
-25 267
786 432
207 893
4.rok
620 228
356 692
896 533
80 387
5.rok
220 864
781 152
1 022 048
-20 032
Ukazatele
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
EBIT
Aktiva
ROA
ROE
ROS
2 791 750
5 000 000
56%
47,5%
95,0%
2 025 000
5 000 000
41%
34,4%
67,5%
2 125 000
5 000 000
43%
36,1%
67,5%
2 175 000
5 000 000
44%
37,0%
69,0%
2 275 000
5 000 000
46%
38,7%
70,0%
Odpisy
Zisk po zdanění
Úmor
Cash Flow
Finanční analýza:
Citlivostní analýza:
Citlivostní analýza udává závislost podniku na vnějších vlivech, jako třeba změna diskontní
sazby u Národní Banky. Pokud by byla diskontní sazba snížena, dosáhli bychom návratu
investice dříve a naopak, pokud by byla sazba zvýšena návratnost investice by se prodloužila.
Financování I:
rok
0
1
2
3
4
*diskont 15%
Cash Flow
1 866 124,0
1 993 593,4
2 018 688,8
2 001 284,2
2 026 379,6
NPV
CF*(1+r)-1
1 866 124
1 733 559
1 526 419
1 315 877
1 158 589
7 600 568
diskont
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
NPV
7 375 650
7 486 243
7 600 568
7 718 795
7 841 102
7 967 680
8 098 728
8 234 458
8 375 096
8 520 878
8 672 056
Financování II:
rok
0
1
2
3
4
*diskont 15%
Cash Flow
236 626,0
279 376,0
207 893,0
80 387,0
-20 032,0
NPV
CF*(1+r)-1
236 626
242 936
157 197
52 856
-11 453
678 161
diskont
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
NPV
666 779
672 403
678 161
684 058
690 098
696 287
702 629
709 130
715 796
722 632
729 644
Závěr:
Tímto podnikatelským záměrem, přesněji řečeno alespoň pokusem o něj, jsem se blíže
seznámil s komplexním pojetím a problematikou v propočtech a jednoduchých ekonomických
prognózách. Uvědomil jsem si však, že dle tohoto mého plánu a záměru se zřejmě nedá
stanovit, zda by byl projekt realizovatelný a který ze dvou způsobů financování by bylo
vhodnější zvolit, jelikož se mi nepodařilo vypočítat důležité ukazatele jako např IRR, podle
nějž by se projekt dal zhodnotit. Podle ukazatele NPV bych zvolil financování projektu
z vlastních zdrojů, jelikož odpadnou splátky za úvěr, avšak v reálné situaci bych se bez úvěru
neobešel. Celý podnikatelský záměr je jen hrubým odhadem, i když byly pro jednotlivé
výpočty použity odpovídající ekonomické vzorce a vztahy, protože jsem určitě nezahrnul
všechny položky jak pro náklady tak pro výdaje.
Zdroje:
hlavním zdrojem informací byl web katedry ekonomiky a internet vůbec, kde bylo potřeba
zjistit připližné ceny za náklady atd.: https://ekonom.feld.cvut.cz/materialy/epd/
Download

Semestrální projekt z předmětu X16EPD Název práce: Zimní