Kemer Open Petank
(Double Women)
Round 1
Round 2
Quaterfinal
Semifinal
Final
Tuğba Fıçıcı /
Ayşem Arat
Tutal
Bye
Tuğba Fıçıcı /
Ayşem Arat
Tutal
1:0
Tuğba Fıçıcı /
Ayşem Arat
Tutal
Ferhan Erten /
Sevgi amince
13:5
Neslihan Seda
Yetgin / Deniz
Altun
Neslihan Seda
Yetgin / Deniz 13:0
Altun
Duygu
Ölmez /
Gamze
Özgün
Elif Mekik /
Halise Acar
13:5
Duygu Ölmez /
Gamze Özgün
Duygu Ölmez /
13:2
Gamze Özgün
Duygu Ölmez
/ Gamze
Özgün
Sevilay Taşkın /
Fethiye
Karahalilöz
11:9
Aygül Yener /
Merve Bezci
Aygül Yener /
Merve Bezci
12:5
Duygu
Ölmez /
Gamze
Özgün
Kübra Ayazgök
/ Hatice Yıldız
13:6
Melike İrem
Tekkanat /
Ceren Sarıtaş
Melike İrem
Tekkanat /
Ceren Sarıtaş
13:6
Eda Sayak /
Şeyda
Bezencir
Damla Küçük /
Büşra Kadaifçi
13:0
Eda Sayak /
Şeyda Bezencir
Eda Sayak /
13:4
Şeyda Bezencir
Zehra
Samur /
Gülşah
Karaçay
Nesrin
Börklüce /
Büşra Akkabak
11:10
Zehra Samur /
Gülşah
Karaçay
Zehra Samur /
13:0
Gülşah
Karaçay
Zehra Samur
/ Gülşah
Karaçay
Özde
Dumlupınar /
Pınar Coşkun
13:5
Özde
Dumlupınar /
Pınar Coşkun
Natalia Lele /
Kristine
Peirage
13:9
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
Hatice Kelbaş /
Tuğçe Tuncer
13:8
Ahsen
Karayormuk /
Selma
Küçükyılmaz
Ahsen
13:10
Karayormuk /
Selma
Küçükyılmaz
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
Deniz Tuncer /
Fatma Nur
Beydilli
13:5
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
13:0
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
Akife Ercelep /
Veronika
Riegler
13:11
Akife Ercelep /
Veronika
Riegler
Aysude Hayat
Doğan /
13:4
Neslihan
Sertkaya
Akife Ercelep
/ Veronika
Riegler
Duygu Çetin /
Özgün Bilgen
13:3
Duygu Çetin /
Özgün Bilgen
Nihal Toktay /
13:10
Deniz işeri
Aguagama
Saumia /
Bouhmik
Nadhira
Handan Sümer
/ Aygül Özcan
13:4
Janna Sarki /
irina
Janna Sarki /
irina
13:0
Janna Sarki /
irina
Seyda Sönmez /
Beyza NUr
Ercan
13:5
Seyda Sönmez /
Beyza NUr
Ercan
Elif Aslan /
13:2
Berna Nagnalo
Janna Sarki
/ irina
Vildan Tuncer /
Aynur Tuncer
13:10
Fatma Özdemir
/ Ülkü Uğur
Fatma Özdemir
11:4
/ Ülkü Uğur
Sevilay Gezli
/ Mizgin
Morkoyun
12:4
Bye
Sevilay Gezli /
Mizgin
Morkoyun
Sevilay Gezli /
1:0
Mizgin
Morkoyun
Zehra
Samur /
Gülşah
Karaçay
Janna Sarki
/ irina
Janna Sarki
13:5
/ irina
Final Ranking
Double Women
Rank
Name 1
1.
Aguagama Saumia
2.
Duygu Ölmez
3.
Janna Sarki
4.
Zehra Samur
5.
Akife Ercelep
5.
Eda Sayak
5.
Sevilay Gezli
5.
Tuğba Fıçıcı
9.
Ahsen Karayormuk
9.
Aygül Yener
9.
Duygu Çetin
9.
Fatma Özdemir
9.
Melike İrem Tekkanat
9.
Neslihan Seda Yetgin
9.
Seyda Sönmez
9.
Özde Dumlupınar
17. Aysude Hayat Doğan
17. Damla Küçük
17. Deniz Tuncer
17. Elif Aslan
17. Elif Mekik
17. Ferhan Erten
17. Handan Sümer
17. Hatice Kelbaş
17. Kübra Ayazgök
17. Natalia Lele
17. Nesrin Börklüce
17. Nihal Toktay
17. Sevilay Taşkın
17. Vildan Tuncer
Name 2
Bouhmik Nadhira
Gamze Özgün
irina
Gülşah Karaçay
Veronika Riegler
Şeyda Bezencir
Mizgin Morkoyun
Ayşem Arat Tutal
Selma Küçükyılmaz
Merve Bezci
Özgün Bilgen
Ülkü Uğur
Ceren Sarıtaş
Deniz Altun
Beyza NUr Ercan
Pınar Coşkun
Neslihan Sertkaya
Büşra Kadaifçi
Fatma Nur Beydilli
Berna Nagnalo
Halise Acar
Sevgi amince
Aygül Özcan
Tuğçe Tuncer
Hatice Yıldız
Kristine Peirage
Büşra Akkabak
Deniz işeri
Fethiye Karahalilöz
Aynur Tuncer
Kemer Open Petank
(Double Men)
Round 1
Round 2
Round 3
Quaterfinal Semifinal
Erman Buyruk
/ Sadettin
Karatekeli
Bye
Erman
Buyruk /
Sadettin
Karatekeli
1:0
Hakan
Çıtak /
Cevdet
atabey
Osman Kale /
Mehmet Bengi
13:9
Hakan
Çıtak /
Cevdet
atabey
Hakan Çıtak /
13:11
Cevdet atabey
Hakan
Çıtak /
Cevdet
atabey
Burak Atabey /
Bahtiyar kaya
12:9
Mesut
Ergiişi /
Yılmaz
Güzelocak
Mesut Ergiişi /
13:7
Yılmaz
Güzelocak
Mesut
Ergiişi /
Yılmaz
Güzelocak
Hüseyin
Tükenmez /
Deniz Taylan
13:5
Yusuf
Çakmak /
Mehmet
Ünal
Yusuf Çakmak
13:2
/ Mehmet Ünal
Final
Oğuzhan
Turhan /
Yunus
Emre
Fatih Öztürk /
Yunuz Uzan
Bye
13:4
Fatih
Öztürk /
Yunuz Uzan
1:0
Şaban
Taşkın /
Hüseyin
Bozkurt
Şaban Taşkın /
Hüseyin
Bozkurt
13:4
Şaban
Taşkın /
Hüseyin
Bozkurt
Erdal
13:7
Kantemir /
Mehmet Yalçın
Oğuzhan
Turhan /
Yunus Emre
Özgür Arım /
Ozan Arım
Bye
13:2
Özgür Arım
/ Ozan Arım
1:0
Oğuzhan
Turhan /
Yunus
Emre
13:5
Ousta / Salah
Oğuzhan
Turhan /
Yunus Emre
Oğuzhan
Turhan /
Yunus Emre
13:5
Ahmet
Yaratılmış
/ Özkar
Kurt
Agakaan Uçar /
Yağmur uzun
13:0
Agakaan
Uçar /
Bye
Yağmur
uzun
1:0
Ahmet
Yaratılmış
/ Özkar
Kurt
Tolgay Şen /
Murat Kip
13:3
Ahmet
Yaratılmış /
Özkar Kurt
Ahmet
Yaratılmış /
Özkar Kurt
13:4
Ahmet
Yaratılmış /
Özkar Kurt
Oğuz Ünal /
Yunus Öztürk
13:9
Chiristope /
Nagva
Chiristope /
Nagva
13:0
Ufuk Kılıç
/ Musa
Bolat
Mikail Şen /
Alperen
13:8
Ufuk Kılıç /
Musa Bolat
Ufuk Kılıç /
Musa Bolat
13:11
Ahmet
Yaratılmış
/ Özkar
Kurt
Senih Demirgil
/ Kemal Polat
Bye
13:4
Senih
Demirgil /
Kemal Polat
1:0
Talip
Arslan /
Hakkı Ünal
Talip Arslan /
Hakkı Ünal
13:8
Talip Arslan
/ Hakkı
Ünal
Davut Aksu /
Can Akan
12:11
Talip Arslan
/ Hakkı
Ünal
13:4
Giste / igors
Murat
Aydın /
Mehmet
Nalçaiyi
Murat Aydın /
13:3
Mehmet
Nalçaiyi
Murat
Aydın /
Mehmet
Nalçaiyi
13:4
Vitali / Sacha
Vitali /
Sacha
Mehmet
Özdemir /
Batıkan
13:2
Wajdi /
Sofime
Huzeyfe Öncel
/ Veysel
13:5
Huzeyfe
Öncel /
Veysel
Seyit Sağlam /
13:1
Alican
Demirtaş
Serkan
Varol /
Serhat
Sayak
Serkan Varol /
Serhat Sayak
13:2
Serkan
Varol /
Serhat
Sayak
Uğur Gün /
Habil Acar
13:4
Wajdi /
Sofime
13:2
Wajdi / Sofime
Wajdi /
Sofime
Süleyman
13:0
Çağlar /
Mustafa Yıldız
Wajdi /
Sofime
13:6
Bye
Barkat /
Muhammet
Faysal
Barkat /
Muhammet
Faysal
1:0
Wajdi /
Sofime
Timur Balta /
Ali Hikmet
12:2
Timur Balta
/ Ali Hikmet
Nuh Tamince /
13:0
Ömer Faruk
Zekeriya
Göktaş /
Gazi Oktay
Zekeriya
Göktaş / Gazi
Oktay
13:10
Zekeriya
Göktaş /
Gazi Oktay
Mehmet
Başköylü /
Uğurcan
Öztürk
13:11
Enes
KOfoğlu /
Kerim
Aydın
İsmail Hakkı
Yılmaz / Semih
Balcıoğlu
13:3
İsmail
Hakkı
Yılmaz /
Semih
Balcıoğlu
Mert Akdeniz /
13:5
Allattin
Akdeniz
Enes
KOfoğlu /
Kerim
Aydın
13:0
Bye
Enes
KOfoğlu /
Kerim
Aydın
Enes KOfoğlu /
1:0
Kerim Aydın
Wajdi /
Sofime
Semih Var / Ali
Sezer
13:5
Semih Var /
Ali Sezer
Muhterem
13:3
Becer /
Hüseyin Çakır
Semih Var
/ Ali Sezer
13:4
Bye
Mahmut
Çolak /
Burak
Bayrak
Mahmut Çolak
1:0
/ Burak Bayrak
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
Mehmet Yönal
/ Eren Öztürk
13:7
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
7:4
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
13:0
Bye
Kasım
Yıldırım /
Cüneyt
Kutlu
Kasım Yıldırım
1:0
/ Cüneyt Kutlu
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
Doğukan cihan
/ Emirhan
13:9
Doğukan
cihan /
Emirhan
Muhammet
13:4
Kbukçu / Arif
Doğukan
cihan /
Emirhan
Mustafa Bilirli
/ Mehmet avcı
13:5
Batuhan
Turhan /
Huzeyfe
orhan
Batuhan
13:5
Turhan /
Huzeyfe orhan
Nugnisi
henri /
Danyel
Emre can
yılmaz /
Abdurrahman
Yıldırım
13:6
Henri
Eccallier /
guy hamin
Henri Eccallier
11:10
/ guy hamin
Nugnisi
henri /
Danyel
13:9
Bye
Oğuzhan
Turhan /
Yunus
Emre
Bayram
Sarıçam
/
Mehmet
Doktur
Nugnisi
henri /
Danyel
Nugnisi henri /
1:0
Danyel
Bayram
Sarıçam /
Mehmet
Doktur
13:7
Final Ranking
Double Men
Rank
Name 1
1.
Wajdi
2.
Ahmet Yaratılmış
3.
Bayram Sarıçam
4.
Oğuzhan Turhan
5.
Enes KOfoğlu
5.
Hakan Çıtak
5.
Nugnisi henri
5.
Talip Arslan
9.
Doğukan cihan
9.
Mesut Ergiişi
9.
Murat Aydın
9.
Semih Var
9.
Serkan Varol
9.
Ufuk Kılıç
9.
Zekeriya Göktaş
9.
Şaban Taşkın
17. Agakaan Uçar
17. Barkat
17. Batuhan Turhan
17. Chiristope
17. Erman Buyruk
17. Fatih Öztürk
17. Henri Eccallier
17. Huzeyfe Öncel
17. Kasım Yıldırım
17. Mahmut Çolak
17. Senih Demirgil
17. Timur Balta
17. Vitali
17. Yusuf Çakmak
17. Özgür Arım
17. İsmail Hakkı Yılmaz
33. Burak Atabey
33. Davut Aksu
33. Emre can yılmaz
33. Erdal Kantemir
33. Giste
33. Hüseyin Tükenmez
Name 2
Sofime
Özkar Kurt
Mehmet Doktur
Yunus Emre
Kerim Aydın
Cevdet atabey
Danyel
Hakkı Ünal
Emirhan
Yılmaz Güzelocak
Mehmet Nalçaiyi
Ali Sezer
Serhat Sayak
Musa Bolat
Gazi Oktay
Hüseyin Bozkurt
Yağmur uzun
Muhammet Faysal
Huzeyfe orhan
Nagva
Sadettin Karatekeli
Yunuz Uzan
guy hamin
Veysel
Cüneyt Kutlu
Burak Bayrak
Kemal Polat
Ali Hikmet
Sacha
Mehmet Ünal
Ozan Arım
Semih Balcıoğlu
Bahtiyar kaya
Can Akan
Abdurrahman Yıldırım
Mehmet Yalçın
igors
Deniz Taylan
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
33.
Mehmet Başköylü
Mehmet Yönal
Mehmet Özdemir
Mert Akdeniz
Mikail Şen
Muhammet Kbukçu
Muhterem Becer
Mustafa Bilirli
Nuh Tamince
Osman Kale
Ousta
Oğuz Ünal
Seyit Sağlam
Süleyman Çağlar
Tolgay Şen
Uğur Gün
Uğurcan Öztürk
Eren Öztürk
Batıkan
Allattin Akdeniz
Alperen
Arif
Hüseyin Çakır
Mehmet avcı
Ömer Faruk
Mehmet Bengi
Salah
Yunus Öztürk
Alican Demirtaş
Mustafa Yıldız
Murat Kip
Habil Acar
Name 1
Name 2
Name 3
Skor A.S
V.S
Averaj
1
Barkat Mostafa
58
15
43
Wajdi Frih
Mohammed
Faysal
Wajdi Frih
5
2
5
54
33
21
3
Beluhmil Nadhira
Ben ıssa
Ilohcem
Jalel
Skandarani
Baba Arbi
Aguaguma
4
52
18
34
4
Enes Kofoğlu
Gizem Özgün
Ahmet Yaratılmış
4
56
25
31
5
Murat Aydın
Kemal Polat
Senih Demirgil
4
53
24
29
6
Mehmet Nalçaiyi
Gazi Oktay
Özkan Kurt
4
58
30
28
7
Serhat Sayak
Serkan Varol
Sevilay Gezli
4
57
29
28
8
Bayram Sarıçam
Semih Var
4
52
29
23
9
Erdal Kantemir
Mehmet Emin
Doktur
Mehmet Yalçın
Gülşah
Karaçay
Aysude Hayat Kerim Aydın
Doğan
Büşra Akkabak Ali Kalır
4
44
23
21
4
45
37
8
3
59
24
35
Gamze Özgün
Onur Yılmaz
3
54
30
24
13 Reigler Verenique
Mugnisi Henri
Alder Daniel
3
56
36
20
14 Davut Aksu
Mesut Ergişi
Can okan Güney
3
48
29
19
15 Hüseyin Ertuğrul
Bozkurt
16 Şaban Taşkın
Neslihan Seda
Yetkin
Fatih Öztürk
Yunus Uzan
3
52
34
18
Handan Sümer
3
48
32
16
17 Kasım Yıldırım
Cüneyt Kutlu
Emre Can Yılmaz
3
51
37
14
18 Yunus Öztürk
Oğuz Ünal
Süleymen Çağlar
3
47
35
12
19 Mehmet yönal
Eren Öztürk
Mehmet Başköylü 3
50
38
12
20 Aygül Özcan
Mesut Eryeşil
Damla Küçük
3
47
36
11
21 Yunus Emre
Güngör
22 Hüseyin
Tükenmez
23 Gizts Peirags
Doğukan
Dağoğlu
Muharrem
Akçadağ
Igors
Markousa
Yusuf Çakmak
Merve Bezci
3
48
38
10
Deniz Taylan
Akşirin
Rebeats Peirags
3
46
40
6
3
39
43
-4
Mehmet Ünal
3
38
42
-4
Batıkan Resul
Türkmen
Duygu Ölmez
3
41
46
-5
26 Talip Arslan
Emirhan
Öztürk
Hakkı Ünal
3
41
47
-6
27 Mikail Şen
Veysel Dİlmaç Tuğçe Tuncer
3
46
53
-7
10 Akif Özdem
11 İsmail Hakkı
Yılmaz
12 Adem Keskin
24 Namık Bekar
25 Fatma Nur Beydilli
28 Özde Dumlupınar
Pınar Coşkun
2
44
34
10
Emre Uğur
2
47
42
5
Selma
Küçükyılmaz
Sait Sağlam
2
41
40
1
31 Ali Hikmet Süel
Ahsen
Karayormuk
Mehmet
Özdemir
Fethiye
Karahalilöz
Hatice Kelbaş
2
44
44
0
32 Aygül Yener
Hakan Atalay
Oğuzhan Turhan
2
41
42
-1
33 Büşra Türkkmen
Kristine
Krievina
Duygu Çetin
Natalia Lele
2
36
38
-2
Özgü Bilgen
2
40
45
-5
Muhterem
Deniz Hazal Altun 2
Becer
Huzeyfe Orhan Musa Bolat
2
36
41
-5
37
43
-6
38 Erman Uyruk
Ayşem Arat
Tutal
Arif Yiğit
39 Uğur Gün
Habil Acar
40 Ülkü Uğur
29 Deniz Tuncer
30 Sevilay Taşkın
34 Semih Balcıoğlu
35 Mustafa Yıldız
36 Ufuk Kılıç
37 Tuğba Fıçıcı
Büşra Kadaifçi
2
38
44
-6
Muhammet
Tavukçu
Ekrem Ayer
2
41
48
-7
2
35
50
-15
Doğukan Cİhan
2
33
48
-15
41 Aynur Tuncer
Fatma
Özdemir
Zehra Samur
Vildan Tuncer
2
33
48
-15
42 Timur Balta
Huzeyfe Öncel
Alican Demirtaş
2
33
53
-20
43 Burak Atabey
Bahtiyar Kaya
Mert Akdeniz
2
28
51
-23
44 Halise Acar
Elif Mekik
Mehmet Avcı
2
27
52
-25
45 Şeyda Sönmez
Beyza Nur
Ercan
Murat Bayrak
Batuhan Turhan
1
38
49
-11
Mustafa Bilirli
1
28
49
-21
Mustafa Nagva Salah Antar
1
33
55
-22
Ağa Kaan
Uçar
Mizgin
Morkoyun
Melike İrem
Tekkanat
Murat Kip
Mehmet Bengi
1
34
57
-23
Şeyda Bazencir
1
28
51
-23
Sevgi Tamince
1
22
49
-27
Ahmet Cemal Kul
1
31
61
-30
Elif Aslan
1
21
60
-39
53 Hatice Yıldız
Kübra
Ayazgök
Ferhan Erten
Nuh Tamince
0
18
65
-47
54 Alexandr Okunev
Vitaliy Krivulin
Larisa Okuneva
0
0
65
-65
46 Mahmut Çolak
47 Saadettin
Karatekeli
48 Osman Kale
49 Eda Sayak
50 Ceren Sarıtaş
51 Togay Şen
52 Berna Nanaloğ
INTERNATİONAL TOURNAMENT KEMER
01-02/10/2014
Yarı
Final
Çeyrek Final
Barkat Mostafa
-
Bayram Sarıçam
4
:
8
Enes Kofoğlu
-
Murat Aydın
11
:
10
Beluhmil Nadhira
-
Mehmet Nalçaiyi
4
:
9
Bayram Sarıçam
-
13 :
Mehmet Nalçaiyi 9 :
7 :
-
Serhat Sayak
13
:
3
11
Wajdi Frih
13
final
Bayram Sarıçam -
Wajdi Frih
Enes Kofoğlu
Wajdi Frih
13
1
Wajdi Frih/Jalel Skandarani/Sofiane Benbrahin
2
Bayram Sarıçam/Semih Var/M.Emin Doktur
Enes Kofoğlu/Gizem Özgün/Ahmet Yaratılmış
3
Mehmet Nalçaiyi/Gazi Oktay/Özkan Kurt
Download

Kemer Open Petank (Double Women)