Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci,
Botanickou zahradou PřF UP v Olomouci a
Střední školou technickou a zemědělskou Mohelnice
pořádá
4. ročník „Eko“ výchovně-vzdělávacího dopoledne
pro děti nižšího stupně základních škol
PODZIMNÍ VESELÍ
ANEB
FLORA HRAVĚ
V prostorách sbírkových skleníků a přilehlé části parku a univerzitní
botanické zahrady jsou pro děti připraveny stanoviště
s plněním řady zajímavých úkolů tematicky zaměřených
na rostliny tropů, subtropů a mírného pásma.
Náplň stanovišť zajišťují studenti Katedry biologie PdF UP,
kde se děti hravou formou seznámí nejen s některými
netradičními rostlinami a jejich plody, ale i s běžnými
druhy ovoce a zeleniny.
V palmovém skleníku je mj. k vidění zookoutek a
jako atrakce je připravena projížďka na poníkovi.
23.-24. října 2013
v 9.00 hodin
Sbírkové skleníky
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, Olomouc
Kontakt: Ing. Zdeněk Šup, email: [email protected]
Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci,
Botanickou zahradou PřF UP v Olomouci a
Střední školou technickou a zemědělskou Mohelnice
pořádá
4. ročník „Eko“ výchovně-vzdělávacího dopoledne
pro děti nižšího stupně základních škol
PODZIMNÍ VESELÍ
ANEB
FLORA HRAVĚ
Informace pro účastníky
(podrobně na www.flora-ol.cz)
Průběh: 23.- 24. října 2013 od 9.00 hodin
Prosíme všechny o přihlášení se na níže uvedeném kontaktu. Žádáme všechny
příchozí, aby se po příchodu přihlásili na stanovišti
START a dále aby učitelé rozdělili děti do pěti až šestičlenných družstev.
První skupina dětí bude startovat v 9.00 hod, ostatní dle rozpisu, který
zašleme (dle počtu přihlášených).
Jednotlivá stanoviště s plněním hravých úkolů budou rozmístěna ve sbírkových
sklenících a v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UP. Předpokládaná
doba pro jeden soutěžní kolektiv cca 60-90 minut.
Ve volném čase bude možnost vyzkoušet jízdu
na ponících v přilehlé části parku.
S sebou:
Vhodná obuv a oblečení do přírody, svačina, pití,
startovné 100,-Kč/družstvo; dále je nutnou
výbavou chuť si hrát a soutěžit!
Přihlášky:
e-mail: [email protected]
Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Ing. Zdeněk Šup
vedoucí oddělení sbírkových skleníků
Wolkerova 17
Olomouc 771 11
web: www.flora-ol.cz
Tel: 585 726 214
Fax: 585 413 370
Katedra biologie PdF UP
Mgr. Kristýna Janišová
Mgr. Monika Morris, Ph.D.
Ing. Pavlína Škardová
Purkrabská 2
Olomouc 771 46
web: http://kbi.upol.cz
Botanická zahrada PřF UP
Mgr. David Cigánek
Tř. 17. listopadu 1192/12
Olomouc 771 46
web: http://garden.upol.cz
Download

podzimní veselí aneb flora hravě