Název a adresa školy
Střední zdravotnická škola a
Obchodní akademie, p. o.
Františka Nohy 956/6
40830 Rumburk
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0649
Šablona
III/2
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_36
Autor
Mgr. Miluše Vytlačilová
Vzdělávací oblast
Vzdělávání pro zdraví
Tematická oblast
Poskytování první pomoci ve
vybraných situacích
Ročník/třída
2. ročník - obor Zdravotnický
asistent
Poskytování první pomoci ve
vybraných situacích
Opakování:
Poranění páteře, míchy, hrudníku, žeber,
břicha, pánve
1. Míšní komoce je:
a) ireverzibilní stav
b) reverzibilní stav
c) stav, kdy dochází k destrukci tkáně
2. K příznakům poranění krční páteře patří:
- bolesti za krkem
- … ochablé končetiny
- … mravenčení v končetinách
3. Zásady první pomoci při poranění páteře:
- zjistíme, co a jak se stalo
- … necháme v poloze, v jaké je
- fixujeme improvizovaně krční páteř
- … orientačně vyšetříme, ošetříme
- 5T, ZZS
4. Zásady otočení raněného při podezření na
poranění páteře:
a) fixace krční páteře, 3 - 4 zachránci, držet
osu páteře, řídit se povely
b) fixace není nutná (když nebrní končetiny),
3 - 4 zachránci, držet osu páteře, řídit se
povely
5. Při vyproštění raněného z auta používáme:
a) Raupekův manévr
b) Rautekův manévr
c) Raumorův manévr
6. Pneumotorax je:
a) přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině
b) přítomnost vzduchu v plicní tkáni
7. K příznakům zavřeného pneumotoraxu patří:
a) bolest, cyanóza, dušnost
b) úzkost, rudý v obličeji, tachykardie
c) c) bradypnoe, tachykardie, dušnost
8. Poloprodyšný obvaz:
a) brání unikání vzduchu z hrudníku ven
b) brání vniknutí vzduchu do hrudníku
9. Paradoxní dýchání je specifické tím, že:
a) při nádechu vpadává poraněná část
dovnitř
b) při výdechu vpadává poraněná část dovnitř
10. Hrudník při zlomenině žeber fixujeme:
a) elastickým obinadlem při nádechu
b) elastickým obinadlem při výdechu
11. K příznakům otevřeného poranění břicha patří:
- rána, krvácení
- … silná bolestivost
- … šokový stav
12. První pomoc při otevřeném poranění břicha:
a) na zádech s pokrčením DKK, ránu překrýt,
střevní kličky opatrně reponovat, 5T, ZZS
b) na zádech s pokrčením DKK, ránu překrýt,
střevní kličky nereponovat, 5T, ZZS
13. Příznaky poranění pánve:
a) vnitřní krvácení, bolestivost, cyanóza,
tachykardie
b) vnitřní krvácení, bradykardie, rudý v obličeji
14. První pomoc při poranění pánve:
a) zbytečně nehýbat, fixace 4 šátky, 5T, ZZS
b) zbytečně nehýbat, nefixujeme, 5T, ZZS
c) fixovat, 5T rychlý transport do ZZ
Použité zdroje
O vlastní zdroje
Download

vy_32_inovace_36 - Střední zdravotnická škola a Obchodní