O D B O R N Á
K O N F E R E N C E
Služby a Školení MB
Tř. V. Klementa 601
293 01 MLADÁ BOLESLAV
ZÁŠTITU PŘEVZALI
PhDr. Jaromír Jermář
Senát PČR
MUDr. Raduan Nwelati
Primátor města
Mladá Boleslav
Z A M Ě Ř E N Á
N A
V Z D Ě L Á V Á N Í
VZDĚLÁVÁNÍ 3. VĚKU
PŘÍLEŽITOST PRO SPOLEČNOST
REPREZENTAČNÍ A SPOLEČENSKÁ ČÁST
26.2. 2013 PRAHA
Slavnostní představení konference a tisková
konference v Senátu Parlamentu ČR
Elektronická přihláška zde
28.3. 2013 MLADÁ BOLESLAV
Společenský večer pro pozvané odborníky a hosty
zabývající se problematikou vzdělávání seniorů
ODBORNÁ ČÁST KONFERENCE 28.3. 2013:
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
President AIVD
MVDr. Josef Řihák
Hejtman Středočeského kraje
Ministerstvo mládeže,
školství a tělovýchovy
S E N I O R Ů
DALŠÍ INFORMACE
Poplatek 560,- Kč /včetně DPH/ zahrnuje:
 vstup pro jednu osobu na konferenci
 sborník příspěvků
 umístění propagace ve sborníku
 oběd, občerstvení
Elektronická přihláška zde
Místo konání:
Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli
Na Karmeli 1457 Mladá Boleslav 29301
www.nakarmeli.cz
ÚVODNÍ BLOK 10.00 - 12.00 hod.
 Vzdělávání seniorů v kontextu konceptu celoživotního učení
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. - president Asociace institucí vzdělávání dospělých
 Vzdělávání seniorů: cíle, současný stav a aktuální trendy
PhDr. Michal Šerák, Ph.D. - FF UK Praha, katedra andragogiky
I. BLOK 13.15 - 16.30 hod.
 Univerzita 3. věku jako specifická forma vzdělávání seniorů na vysokých školách
Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Proč (NE) vzdělávat seniory
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
 Příklady spolupráce mezi U3V a vzdělávacími organizacemi
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
II. BLOK 13.15 - 16.30 hod.
 Age Management a možnosti jeho uplatnění v ČR
Mgr. Ilona Štorová - Občanské sdružení Age Management CZ
 Zkušenosti s uplatňováním Age Managementu ve ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
 Virtuální Univerzita třetího věku - vysokoškolské zájmové vzdělávání seniorů
Ing. Klára Nehodová - Česká zemědělská univerzita v Praze
III. BLOK 13.15 - 16.30 hod.
 Rizika a možnosti zájmového vzdělávání seniorů vzdělávacími agenturami
Mgr. David Kryštof - Eduscientas, s. r. o. a Univerzita Palackého v Olomouci
 Motivace ke vzdělávání v kurzech U3V
Ing. Bc. Barbora Hašková, Mgr. Petr Adamec, DiS. - Masarykova univerzita v Brně
 Vzdělávání seniorů není jenom zájmové vzdělávání
PhDr. Eva Pešková - Mladoboleslavská univerzita 3. věku
Partneři:
Kontakty:
Služba škole MB o.s. Tř. V. Klementa 601 Mladá Boleslav 29301
Přihlášky a další informace
+420326334547-9
http://www.sskolemb.cz/seniori/
mail: [email protected]
Download

konference U3V - Vzdělávací centrum Na Karmeli