Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
a
oddělení nukleární medicíny
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. NSČK
pořádají
XXXIV. Pracovní dny
radiofarmaceutické sekce
s mezinárodní účastí
13.-15.6.2012
Vzdělávací centrum Škoda Auto na Karmeli,
Mladá Boleslav
XXXIV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
s mezinárodní účastí
13.-15.6.2012
Programový a organizační výbor:
prim. MUDr. Ingrid Špalková
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán Ph.D.
RNDr. Marek Moša Ph.D.
Alena Pavlišová
Místo konání: Mladá Boleslav
Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Na Karmeli
Na Karmeli 1457
Mladá Boleslav, 293 01
GPS: 50°24´56.19´´N 14°54´8.933´´E
Parkování: parkovací dům v Jaselské ulici, který je v docházkové vzdálenosti
Registrace účastníků: středa 13. 6. 2012, 13.00 – 18.00
čtvrtek 14. 6. 2012, 8.30 – 12.00
Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli
Účastnický poplatek: členové ČSNM a SSNM: VŠ 400,- a SZP 200,-Kč
ostatní: VŠ 500,- a SZP 300,-Kč
platba v hotovosti při registraci
právnické osoby dle sponzorské kategorie a průběžné dohody
Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání.
Potvrzení o účasti včetně kreditních bodů pro kontinuální vzdělávání bude
registrovaným účastníkům vydáváno během akce.
Časopis Česká a slovenská farmacie zveřejní souhrny odborných přednášek.
Poděkování patří firmě Škoda Auto,
koncernu VW, za poskytnutí prostor pro
konání odborné konference.
PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Středa 13. 6. 2012
15:00
Zahájení
15:10 – 15:15
Ohlédnutí za XXXIII. Pracovními dny radiofarmacie 2011
Štěpán J., KNM FN Brno a LF MU
15:15 – 15.35
Několik slov o historii Mladé Boleslavi
Herčík K., mladoboleslavský historik
I. Tektrotyd a problematika radiační ochrany (15:35-17:50)
Předsedající: Moša + Štěpán
15:35 – 15:55
Chromatografická kontrola 99mTc-Tektrotydu
Kafka P., Špalková I., Pavlišová A., ONM Mladá Boleslav
15:55 – 16:15
111
99m
Porovnání náročnosti přípravy OctreoScanu ( In) a Tektrotydu ( Tc) radiofarmak určených ke scintigrafické lokalizaci nádorů s přítomností
somatostatinových receptorů (pohled z radiofarmaceutické laboratoře)
Krajíčková M., RA-FA laboratoř, KNME FN Motol
16:15 – 16:35
99m
Tc-Tektrotyd
Mauxová M., Kopáček R.
ONM - KZ a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
16:35 – 16:55
Diagnostika neuroendokrinních nádorů – Tektrotyd.
P.Libus, L.Zadražil, ONM Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
16:55 - 17:10
Novinky v dodacím programu firmy CANBERRA-PACKARD s.r.o.
Dušák Z., CANBERRA-PACKARD s.r.o.
17:10 – 17:30
Rizikové aspekty radiační ochrany při přípravě radiofarmak
Buňata M., ÚJV Řež a.s., divize Radiofarmak
17:30 – 17:50
Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě terapeutických
dávek radiojodu
Pekárek J., Ullmann V., Bajgerová P., Tydlačková H., Puchálková Z., KNM FN
Ostrava, radiofarmaka
17:50
Organizační pokyny
Čtvrtek 14. 6. 2012
II. Značené krevní elementy a individuální přípravy RF (9:0010:40)
Předsedající: Štěpán + Kafka
9:00 – 9:20
Možnosti zjednodušení a standardizace postupů značení krevních elementů
Vrána V., Belujská L., Davidová Z., Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v
Praze
9:20 – 9:40
99m
Tc-leukocyty značené HM-PAO u předčasně narozených dětí
Drymlová J., Koranda P., Klinika nukleární medicíny FN a LF Olomouc
9:40 – 10:00
Osmnáctileté praktické zkušenosti s použitím přípravku LEUCO-SCINT
Tichý I.1, Hálová J.1, Grecman V.1, Harisová I.1, Trtková J.1, Doubravská M.2
ONM Uherskohradišťská nemocnice a.s., 2G and G ME s.r.o.
10:00 – 10:20
Možnosti a limitace individuální přípravy radiofarmak
Komárek P., IPVZ, RIP-IKEM Praha
10:20 – 10:40
Individuálně připravovaná radiofarmaka, roky 2008 až 2011 v číslech
Pavlíková J., Státní ústav pro kontrolu léčiv
10:40 – 11:00
Přestávka
III. PET radiofarmaka I. (11:00-12:35)
Předsedající: Moša + Kuprová
11:00 – 11:20
Moderní trend v radiofarmakách značených 18F
1
2 1
2
Kocurová V. , Moša M. , ÚJF AVČR, v.v.i., Husinec-Řež, ÚNM VFN Praha
11:20 – 11:35
Informativní sdělení a novinky
Mačí J., LACOMED, spol. s r. o.
11:35 – 11:55
64
Potenciálne rádiofarmaká na báze Cu
Benkovský I., Staník R., Galba J., Světlík J., Katedra farmaceutickej analýzy a
nukleárnej farmácie, FaF, UK
11:55 – 12:15
18
Způsoby řešení problémů úpravy pH a následné aplikace F-DOPA
Vrána V., Belujská L., Davidová Z., Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v
Praze
12:15 – 13:30
Oběd
IV. PET radiofarmaka II. a oxidronát (13:30-15:05)
Předsedající: Drymlová + Komárek
13:30 – 13:50
68
Význam Ga při PET zobrazení neuroendokrinních procesů, radionuklidový
68
68
generátor Ge/ Ga
Melichar F., Kropáček M., Procházka L., Mirzajevová M., RadioMedic s.r.o.,
Husinec-Řež, ÚJF - Husinec-Řež
13:50 – 14:10
11
C-Methionin inj. – vývoj nového diagnostického přípravku pro PET
Kadeřávek J., Novotná A., ÚJV Řež a.s.
14:10 – 14:30
První zkušenosti s přípravou klinických PET radiofarmak na jiné bázi než
FDG
Moša M., Vrána V., Kubinyi J., Ptáčník V., Chroustová D., ÚNM VFN Praha
14:30 – 14:45
MGP Zlín Always Active
PharmDr. Iva Růžičková, M.G.P. spol. s r.o.
14:45 – 15:05
99m
Závěrečné poznatky pro analýzu
Tc-oxidronátu
Zahrádka F.1,2, Raus K.3, Kopecká K.2, Stašová J.2, Matějů M.4
1KC Solid spol. s r.o., 2ONM ON Příbram, 3Centrum nukleární medicíny s.r.o.,
4KNM FNKV Praha
15:05 - 15:15
Přestávka
15:15 – 15:30
Plenární schůze sekce radiofarmak
Pátek 15. 6. 2012
V. novinky v oblasti RF (9:00-10:30)
Předsedající: Pekárek + Komárek
9:00 – 9:20
RAPISCAN – Nová generace látek pro farmakologickou zátěž
Zelený K., M.G.P. spol. s r.o
9:20 – 9:35
Novinky ve společnosti KC Solid
Vladan Vrba, KC Solid spol. s r.o.
9:35 – 9:55
Výzkum nových radionuklidů pro nukleární medicínu
Kozempel J., PřF UK Praha
9:55 – 10:15
18
Kontrola kvality [ F]FDG s využitím pulsního amperometrického detektoru
(PAD)
Kropáček M., Zimová J., Tomeš M., Ventruba J., ÚJF AVČR, v.v.i., Husinec-Řež,
RadioMedic s r.o., Husinec-Řež
10:15 – 10:30
Novinky v RadioMedicu s.r.o.
Stopek M, RadioMedic s r.o., Husinec-Řež
10:30 – 11:00
Radioaktivně značené oligonukleotidové DNA/RNA antikódující sondy pro
zobrazení komplementární mRNA
Štěpán J., KNM FN Brno a LF MU
Ukončení
Společenský program:
středa 13.16.2012
od 18:00 hod: Uvítací raut v kostele sv. Bonaventury
od 19:00 hod: Divadelní představení v atriu bývalého piaristického kláštera
Divadýlko na dlani: K.Steigerwald A TAK TĚ PROSÍM KNÍŽE aneb Klauniáda pro
dva pány, cibuli, špek a fantazii
(po ukončení divadelního představení malé občerstvení)
čtvrtek 14.6.2012
od 15:30 hod: Pro zájemce prohlídka oddělení nukleární medicíny Oblastní
nemocnice Mladá Boleslav a.s.
od 16:45 hod: Prohlídka Škoda Auto Museum s průvodcem
od 19:30 hod: Společenský večer restaurace Koliba (u hotelu Stefanie)
V průběhu konference bude pro účastníky o přestávkách zajištěno malé
občerstvení.
Oběd na čtvrtek 14.6. lze zakoupit při registraci /cena 50Kč/ .
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se tato
konference nemohla uskutečnit.
Download

XXXIV. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce s mezinárodní účastí