Technické kartáče
208
Technické kartáče
Obsah
Pohon
Obsah
Strana
Strana
Hrncové
30 – 32
kartáče
se závitem
■■Výkonová řada SG
■■Speciální řada SGP
Kotoučové
10 – 13
kartáče
s otvorem
■■Výkonová řada SG
■■Speciální řada SGP
Kuželové
33 – 34
kartáče
se závitem
■■Výkonová řada SG
■■Speciální řada SGP
Kotoučové kartáče 14
pro úhlové brusky
■■Výkonová řada SG
Talířové kartáče
35
■■Výkonová řada SG
Kotoučové
15 – 17
kartáče
Pipeline
■■Výkonová řada SG
■■Speciální řada SGP
Kartáče
36 – 37
INOX-TOTAL
■■Speciální řada SGP
Kotoučové kartáče 18
Kartáče na
odjehlování
■■Výkonová řada SG
Vnitřní kartáče 38 – 39
■■Výkonová řada SG
Kotoučové
19 – 20
kartáče
stacionární
■■Výkonová řada SG
Ruční kartáče 40 – 42
■■Výkonová řada SG
Kotoučové
21
kartáče pro
satinovací stroje
■■Výkonová řada SG
Sady kartáčů
Stopkové
22 – 25
štětcové kartáče
■■Výkonová řada SG
■■Speciální řada SGP
I 208
Obsah
3
4–5
6
7
8
9
■■Všeobecné informace
■■Rychlá cesta k optimálnímu nástroji
■■Bezpečnostní doporučení a rozměry
■■Pracovní rychlosti a pokyny pro použití
■■Pokyny k opracování ušlechtilé oceli (INOX)
■■Dobře zabaleno a prezentováno
2
Pohon
42
Adaptéry
43 – 44
a příslušenství
Ruční
kartáčování
Satinovací
stroje/
Pohony válců
Přímé brusky
Pohony
ohebnou
hřídelí
Stopkové
26 – 28
radiální kartáče
■■Výkonová řada SG
Úhlové brusky
Stacionární
stroje
Stopkové hrncové 29
kartáče
■■Výkonová řada SG
Vrtačky
Robotizovaná
použití
Technické kartáče
Všeobecné informace
Technické kartáče od firmy PFERD jsou kvalitní
nástroje pro opracovávání povrchu. Nabízíme
rozsáhlý program vysoce kvalitních kartáčů pro
profesionální opracování různých materiálů a
pro různé požadavky v této oblasti. Pro každý
případ použití, pro každý problém v oblasti
opracování, pro každý materiál naleznete u
firmy PFERD ten správný kartáč.
Výhody kartáčů firmy PFERD
■■Dlouhá životnost díky kvalitním speciálním
drátům (drát kalený v olejové lázni) velmi
flexibilních a pevných v ohybu.
■■Velmi přesně vystředěný běh bez obvodového házení díky rovnoměrnému rozdělení a
spolehlivému upevnění osazeného materiálu.
■■Optimální povrchy díky vyváženému poměru
tělesa kartáče vůči viditelné délce osazeného
materiálu.
■■Dobrý poměr cena/výkon.
Řady kartáčů firmy PFERD
Pro různé požadavky v oblasti kartáčování
v průmyslu a řemeslné výrobě nabízí firma
PFERD dvě řady produktů.
Výkonová řada SG
Nejširší paleta kartáčů pro profesionální
použití v průmyslu a řemeslné výrobě.
Speciální řada SGP
Pro zvláštní požadavky a vysoké výkony
v průmyslu byla vyvinuta speciální řada.
Všude tam, kde jsou kladeny zvláštní
nároky, jsou kartáče speciální řady SGP tou
správnou volbou. Inovačním spletením drátů
COMBITWIST®a SINGLETWIST®Vám firma
PFERD nabízí exkluzivní řešení nástrojů pro
maximální požadavky.
Abyste rychle našli optimální kartáčovací
nástroj, shrnuli jsme na následujících stránkách
nejdůležitější aplikace a k nim přiřadili vhodné
nástroje z našeho katalogového programu.
➌ Výběr nástroje
Nakonec se prostřednictvím svého požadavku
dostanete k optimálnímu kartáči.
➊ Výběr materiálu osazení kartáče
Hlavními oblastmi použití technických kartáčů
jsou:
■■K odstranění otřepů, zvláště sekundárních, které vznikají při frézování, broušení,
soustružení a vrtání.
■■Opracování povrchu
Čištění
- odstranění koroze, okují
- opracování svarů
- čištění, očišťování, odstraňování laků
Strukturování povrchů
- matování, satinování
- zdrsňování, vytváření struktur
- broušení (se štětinami z SiC)
Podle materiálu, který se má opracovat, se nejprve určí optimální osazení pro aplikaci kartáče.
Materiály pro osazení kartáčů jsou pro lepší
rozpoznání barevně označeny:
Ocelový drát Drát z ušlech. oceli (INOX)
Mosazný drát
Plast (SiC)
–
–
–
–
šedá
modrá
žlutá
červená
➋ Výběr druhu osazení kartáče
Podle toho, jakého chcete docílit efektu
kartáčování, můžete volit mezi osazením z
nesplétaného drátu, ze splétaného drátu nebo
vulkanizovaným osazením.
Speciální výroba
Vhodné pohony
Pokud by náš rozsáhlý katalogový program na
řešení Vašich úkolů nestačil, můžeme speciálně
pro Vaši aplikaci vyrobit kartáče na objednávku
ve špičkové kvalitě PFERD.
■■Ruční kartáčování
- vrtačky
- ohebné hřídele
- přímé a úhlové brusky s pneumatickým
nebo elektrickým pohonem
- Podrobné informace a údaje pro objednání
ke vhodným pohonným strojům naleznete
v katalogu 209.
■■Použití na stacionárních strojích
- CNC obráběcí centra
- stolní brusky (např. stojanová bruska)
■■Použití na robotizovaných pracovištích
- převážně speciální výroba
Jako speciální výroba jsou např. možné jiné
tloušťky a kvality drátů, otvory nebo závity,
jakož i jiné rozměry. Obraťte se prosím na naše
obchodní zástupce! Rádi Vám poradíme!
208 I
3
208
Jak naleznete optimální nástroj?
Technické kartáče
Rychlá cesta k optimálnímu nástroji
➊ Výběr materiálu osazení kartáče
Od materiálu k osazení kartáče
➋ Výběr druhu osazení kartáče
Od oblasti použití ke druhu osazení kartáče
Materiál určený
k opracování
Oblasti použití

Konstrukční ocel,
uhlíková ocel,
legované oceli,
nelegované oceli,
plasty
Materiál
osazení
kartáče

Ocelový
drát (ST)
rozlišovací
barva:
šedá
Výhody/
vlastnosti

■■Houževnatý,
vysoká pevnost
v tahu
■■Dlouhá
životnost
■■Umožňuje
vysoké otáčky
■■Univerzálně
použitelný
■■Cenově
výhodný


Nesplétaný
drát, zvlněný
■■Opracování svarů
■■Odstraňování rzi, strusky,
okují apod.
Splétaný drát
Drát z
■■odolný proti
nerezavěkorozi
jící oceli
■■snáší vysoké
(INOX)
tepelné zatížení
■■nezanechává
Rozližádné korodušovací
jící zbytky na
barva:
obrobku
modrá
■■v porovnání
s ocelovým
drátem používat s nižšími
otáčkami
■■Kartáče s
osazením z
nerezavějící
oceli (INOX)
jsou zpravidla
odmaštěny
Strana
Strana
HBU
40
WBU
HBK
40
RBU
RBG
28
21
10-11
RBG PIPE
15-16
COMBITWIST®
Ušlechtilá ocel
(INOX),
hliník,
ostatní neželezné
kovy
Strukturování
povrchu
Svar
Druh osazení
kartáče
■■Lehké opracování povrchu
■■Odstraňování otřepů na
konturách, průrazech a
trubkách, jakož i rzi, laků,
okují a izolačního materiálu
■■Odstraňování rzi přesně v
místě výskytu, odjehlování
a čištění
➌ Výběr nástroje
Zvlněný, zalitý
v plastu
■■Lehké opracování povrchu
Nesplétaný
■■Odstraňování otřepů na
drát,
konturách, průrazech a trubzvlněný
kách, jakož i rzi, laků, okují
a izolačního materiálu na
nerezavějících materiálech
■■Opracování svarů
Splétaný drát
■■Odstraňování rzi, strusky,
okují apod. na nerezavějících
materiálech
COMBITWIST®
RBG PIPE CT
17
RBV
28
RBV PIPE
16
HBU
40
WBU
HBK
40
RBU
10-11
RBG
28
RBU
10
WBU
21
21
RBG PIPE
15-16
RBGIT
37
RBGIT PIPE 37
Mosaz,
měď,
ostatní neželezné
kovy
Drát z
mosazi
(MES)
Neželezné kovy,
dřevo,
plasty,
ocel,
litina
Plast (SiC) ■■Vysoká elastici- ■■Díky flexibilitě mohou
ta a flexibilita
být opracovávána i těžko
Rozli■■Rovnoměrné
přístupná místa
šovací
brusné účinky
■■Odjehlování, čištění a
■■Citlivé na
barva:
broušení
teplotu, proto
červená
■■Matování, vytváření struktur
lze k chlazení
a satinování povrchů
eventuálně
používat brusný
olej
4
I 208
Rozlišovací
barva:
žlutá
■■Při práci
■■Lehké opracování povrchu
Nesplétaný
nevznikají jiskry ■■Odstraňování koroze, laků,
drát, zvlněný
■■Flexibilní
okují a izolačního materiálu
■■Jemná finální
■■Čištění měděných letovaných
úprava povrchu
spojů
hliníku
Nesplétaný
drát, zvlněný
HBU
40
Technické kartáče
Rychlá cesta k optimálnímu nástroji
➌ Výběr nástroje
Hrana
Strana
RBU T
19
KBU
33
RBU
Čištění
Vnitřní plochy
Strana
RBU
26
RBU
10-11, 14,
18-19
18-19
TBU
29-30
KBG
33
RBG
12
KBG CT
34
RBG CT
13
RBG T
20
RBG T
TBG
TBG CT
RBV
28
RBV PIPE
16
RBU T
19
RBU
KBU
33
RBUIT
RBU
18-19
Plocha
Strana
PBU
22
PBUR
24
Vnitřní plochy
Strana
RBU
26
RBU
10-11, 14,
18-19
38-39
TBU
29-30
PBGS
24
RBG
28
PBGS
24
PBG
25
RBG
RBG CT
12
13
PBG
25
20
KBG
KBG CT
33
34
31
32
TBG
TBG CT
31
32
PBV
23
PBU
PBUIT
22
36
IBU
PBV
23
26
PBU
PBUIT
22
36
37
IBU
RBU
10-11, 14,
18-19
TBU
29-30
PBUR
38-39
24
RBU
RBUIT
26
37
RBU
10-11, 14,
18-19
TBU
29-30
KBU
33
28
KBG
33
RBG
RBG CT
12
13
PBGS
PBGSIT
24
36
RBG
KBG CT
34
RBGIT CT
37
PBG
25
RBG/RBG CT 12, 13
RBGIT CT
37
KBG
KBG CT
33
34
KBG
KBG CT
33
34
TBG
TBG CT
31
32
TBG
TBG CT
31
32
RBU
27
RBU
27
RBU
10, 18
Strana
PBU
22
IBU
38-39
PBU
22
PBUR
24
IBU
38-39
IBU
38-39
PBUR
24
PBGS
PBGSIT
24
36
PBG
25
PBU
22
IBU
38-39
RBU
10, 18, 27
PBU
22
RBU
10, 18, 27
PBU
22
TBU
29-30
IBU
38-39
TBU
29-30
IBU
38-39
DBU
35
DBU
35
208 I
5
208
Odjehlování
Plocha
Technické kartáče
Bezpečnostní doporučení a rozměry
PFERD –
Váš partner pro bezpečné nástroje
Max. povolené otáčky
nikdy nepřekračujte
Technické kartáče společnosti PFERD odpovídají vysokému kvalitativnímu a bezpečnostnímu
standardu, který je v jejích vlastních laboratořích neustále kontrolován a dále vyvíjen. Jako
jeden z předních výrobců kartáčovacích nástrojů splňuje PFERD požadavky normy EN 1083.
Aby byla zaručena bezpečnost práce, nesmí
být nikdy překročeny maximální povolené
otáčky uvedené na etiketě a v katalogu!
Před použitím prosím respektujte:
Počet otáček pohonného stroje nesmí překročit
maximální povolené otáčky kartáče.
Další doporučení k optimálním provozním
otáčkám si prosím vyhledejte v našich informacích o produktech a tabulkách s produkty. Tam
uvádíme doporučené otáčky [min-1] pro Váš
optimální výsledek práce.
Dodržujte prosím bezpečnostní doporučení!
Technické kartáče se musí správně používat. Proto jsme do každého balení přiložili pokyny pro
bezpečné a hospodárné používání kartáčů PFERD. Pomohou Vám zvýšit Vaši osobní bezpečnost
práce.
= Používejte rukavice!
= Nasaďte si protiprachovou masku!
= Používejte ochranu sluchu!
= Používejte ochranu očí!
= Dodržujte bezpečnostní
doporučení!
Používejte ochranný kryt stroje!
Poradenství pro zákazníky
Minimální průměr otvoru
podle EN 1083
Pokud máte dotazy, obraťte se na svého
obchodního zástupce firmy PFERD. Bezplatně
a nezávazně Vám poradíme přímo na místě a
budeme Vám rádi k dispozici při řešení problémů s aplikací produktů a k zodpovězení všech
otázek spojených s bezpečným používáním
kartáčů PFERD.
Celkový ø d1
kartáče
[mm]
Minimální ø otvoru
d2 min.
[mm]
50
4,6
75
6,5
100
10
150
13
200
16
250
20
300
20
350
32
Přepočítací tabulka [mm – palce]
Průměr kartáče
Šířka osazení
Průměr drátu
d1 [mm]
d1 [palců]
d2 [mm]
d2 [palců]
b [mm]
b [palců]
d6 [mm]
d6 [palců]
70
2-3/4
6,4
1/4
3,2
1/8
0,10
.004
6,4
1/4
0,15
.006
3/8
0,20
.008
1/2
0,25
.010
0,30
.012
0,35
.014
0,40
.016
0,45
.018
76
3
9,5
3/8
89
3-1/2
12,7
1/2
102
6
Průměr otvoru
4
15,9
5/8
9,5
12,7
127
5
19,0
3/4
15,9
5/8
152
6
22,2
7/8
19,0
3/4
178
7
25,4
1
22,2
7/8
203
8
28,6
1-1/8
25,4
1
254
10
31,8
1-1/4
0,50
.020
28,6
1-1/8
0,60
.023
305
12
38,1
1-1/2
31,8
1-1/4
0,65
.026
356
14
44,5
1-3/4
38,1
1-1/2
0,80
.032
381
15
50,8
2
50,8
2
0,90
.035
406
16
76,2
3
76,2
3
1,00
.039
I 208
Technické kartáče
Řezné rychlosti a pokyny pro použití
Určení
doporučených otáček
Barevné proužky odpovídají rozlišovacím barvám materiálů osazení kartáče.
Doporučená pracovní rychlost [m/s] pro kotoučové/kuželové kartáče
Použití
pracovní rychlosti.
Doporučené rozsahy pracovních rychlostí [m/s]
jsou závislé na příslušné aplikaci a nacházejí se
pod maximálně přípustnou pracovní rychlostí.
➊
➋
Štětcové kartáče
Hrncové kartáče
Kotoučové kartáče/
kuželové kartáče
5 - 10 m/s
25 - 35 m/s
viz grafické znázornění
vpravo
[m/s]
Povrch
1. Zvolit silnější drát.
příliš jemný 2. Zvolit kratší osazení
a lesklý
kartáče.
3. Snížit počet otáček.
Tvoření se- 1. Změnit pracovní pozici kartáče
kundárních
vůči obrobku.
otřepů
2. Zvolit kratší osazení kartáče.
3. Zvolit silnější drát.
Pokyny pro použití
Průměr kartáče
U ručních strojů by ø kartáčů u žádného materiálu používaného pro osazení kartáčů neměl
přesáhnout 180 mm.
Přítlak a pracovní pozice
10
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
10
12
13
15
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
8
9
11
13
16
17
20
20
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
10
13
15
17
21
23
26
25
1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
10
13
16
18
21
26
29
33
30
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
16
19
22
25
31
35
39
40
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
21
25
29
34
42
46
52
50
3
3
4
5
5
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
20
21
26
31
37
42
52
58
65
správně (2)
Pouze hroty drátů odvádějí práci (obr. 2).
Výjimka: U štětin z SiC brousí 2-3 mm na
každém hrotu štětiny. U stacionárně používaných kartáčů by se mělo pracovat pod středem
kartáče (viz obr. 2).
35
40
45
50
55
ø kartáče d1 [mm]
60 75 80 100 115 125 150 175 200 250 300
3
4
4
5
6
7
8
9 10 13 16
4
5
5
7
8
8 10 11 13 16 20
5
6
6
8
9 10 12 14 16 20 24
5
7
7
9 11 11 14 16 18 23 27
6
8
8 10 12 13 16 18 21 26 31
8 10 10 13 15 16 20 23 26 33 39
9 12 13 16 18 20 24 27 31 39 47
11 14 15 18 21 23 27 32 37 46 55
13 16 17 21 24 26 31 37 42 52 63
14 18 19 24 27 29 35 41 47 59 71
16 20 21 26 30 33 39 46 52 65 79
17 22 23 29 33 36 43 50 58 72
19 24 25 31 36 39 47 55 63 79
20 26 27 34 39 43 51 60 68
22 27 29 37 42 46 55 64 73
24 29 31 39 45 49 59 69 79
25 31 34 42 48 52 63 73
31 39 42 52 60 65 79
Příklad
38 47 50 63 72 79
RBG 11512 ocel SG
Čištění povrchu
44 55 59 73
ø kartáče d1: 115 mm
50 63 67
Prac. rychlost: 30 m/s
Počet otáček: 5 000 min-1
63 79
ø (d1) x π x Počet otáček (n)
69
Prac. rychlost (v) =
1 000 x 60
79
Viditelné délky osazení kartáče
Krátká viditelná délka osazení kartáče vytváří
tužší povrch osazení s vysokou agresivitou.
Delší osazení kartáče je flexibilní, to znamená,
že vykazuje měkčí charakteristiku broušení
a vede k jednotnému efektu opracování i na
nerovnoměrných plochách.
Samoostřicí efekt
špatně (1)
30
Opracování svarů
n
[min.-1]
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
20 000
22 000
25 000
Povrch
1. Použít širší kartáč.
příliš drsný 2. Zvolit slabší drát.
a nerovno- 3. Snížit počet otáček.
měrný
25
Čištění/zdrsňování
povrchu
Problémy Možná řešení
Efekt kar- 1. Snížit počet otáček nebo zvolit
táčování
menší ø kartáče při stejném
příliš velký
počtu otáček.
2. Snížit přítlak.
3. Zvolit delší osazení kartáče.
4. Zvolit slabší drát.
20
Odstraňování strusky/
kůry po válcování
➌ Pracovní rychlosti [m/s]
1. Zvýšit počet otáček nebo zvolit
větší ø kartáče při stejném
počtu otáček.
2. Zvolit kratší osazení kartáče.
3. Zvolit silnější drát.
15
Odjehlování/
srážení hran
Řešení problémů
Efekt kartáčování
příliš malý
10
Pohonná
hřídel
Strana A
Strana A
Změna směru otáčení kartáče během použití
podporuje samoostřicí efekt.
Tloušťky drátů
Obecně platí:
Silný drát = agresivní silný efekt kartáčování.
Tenký drát = mírný jemný efekt kartáčování.
Při použití kartáčů se silnějším drátem je
současně v záběru méně hrotů drátů. Z toho
vyplývá agresivní charakteristika kartáčování s
hrubou strukturou povrchu. Při použití kartáčů
s tenčím drátem je současně v záběru velké
množství hrotů drátů. Z toho vyplývá měkká
charakteristika kartáčování s jemnou strukturou povrchu. Obecně jsou tenké dráty flexibilnější a zaručují vyšší životnost kartáče.
208 I
7
208
➊ Zvolit druh kartáče.
➋ Odečíst doporučenou pracovní rychlost.
➌ Určení počtu otáček pomocí ø kartáče a
Technické kartáče
Pokyny k opracování ušlechtilé oceli (INOX)
Díky své obzvláště dobré tvářnosti a svařitelnosti, odolnosti proti korozi a také kvůli svému
atraktivnímu vzhledu se ušlechtilá ocel (INOX)
v praxi používá stále častěji. Tyto vlastnosti
kladou i na nástroje pro opracování materiálů
mimořádné nároky a požadavky.
Kvality drátů u firmy PFERD
Aby byly splněny zvláštní nároky při opracovávání ušlechtilé oceli, používá firma PFERD
u všech kartáčů s osazením z ušlechtilé oceli
kvalitu drátu 1.4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslu potvrzují, že tato kvalita drátu
dociluje velmi dobré odolnosti proti korozi při
optimální životnosti.
Kvalita drátu 1.4310 používaná u kartáčů s
osazením z ušlechtilé oceli má při zpevňování
za studena sklon k feromagnetickému chování
(jsou přitahovány magnety). Příčinou je změna
struktury, která je vyvolána deformací (např.
procesem tažení drátu). Tato změna struktury
a feromagnetické vlastnosti, které z toho vyplývají, nemají žádný vliv na kvalitu a odolnost
osazení z ušlechtilé oceli vůči korozi. Zachová
si svoje antikorozní vlastnosti.
Kvalita INOX drátů podle normy
AISI
304
301
302
Krátké č.
podle
EN 10027-1
X5CrNi18-10
X10CrNi18-8
(aktuální norma)
X12CrNi 17-7
(předchozí norma)
316
X5CrNiMo17-12-2
316
X3CrNiMo17-13-3
316Ti X6CrNiMoTi17-12-2
Číslo materiálu
podle
EN 10027-2
1.4301 (V2A)
1.4310 (V2A)
1.4401 (V4A)
1.4436 (V4A)
1.4571 (V4A)
Dodatečné opracování
Po kartáčování se doporučuje velkoplošné
očištění obrobků, aby na nich nezůstaly volné
částice.
Pro obrobky, které se používají v silně korozivním prostředí, je nutné upřednostnit opracování brusnými nástroji, popř. mořením nebo
pasivováním. Totéž platí, jestliže jsou vedle
ušlechtilé oceli opracovávány i nelegované
oceli a není možné vyloučit, že se odbroušené
částice dostanou na ušlechtilou ocel. Podrobné
informace a údaje pro objednání k brusným a
lešticím nástrojům naleznete v katalogu 204.
I 208
Kartáče PFERD
Provedení INOX-TOTAL
Pro nejtěžší provozní podmínky nabízíme
program kartáčů PFERD v provedení „INOXTOTAL“. Tyto kartáče byly vyvinuty speciálně
pro opracování ušlechtilé oceli (INOX), a proto
se vyznačují tím, že všechny části kartáče jsou
vyrobeny z ušlechtilé oceli kvality 1.4310 (V2A)
a díky tomu zaručují optimální antikorozní
ochranu.
Podrobné informace a údaje pro objednání
naleznete na straně 36 – 37.
Kompetence při opracovávání
ušlechtilé oceli (INOX)
Firma PFERD nabízí rozsáhlý program nástrojů,
který splňuje požadavky při opracovávání
ušlechtilé oceli (INOX). Rádi Vám budeme k dispozici při řešení problémů s aplikací. Příručka
PRAXIS firmy PFERD „Nástroje
pro obrábění nerezavějící a
kyselinovzdorné oceli“ vydaná
v německém a anglickém jazyce obsahuje mnoho cenných
informací pro použití.
Naši zkušení obchodní zástupci
Vám budou rádi k dispozici
při zodpovídání všech dotazů.
Obraťte se na nás prosím.
PFERD Tools
for Use on Stainless Steel
Zabránění korozi
při kartáčování na součástech z nerezavějící oceli (INOX)
Příčina koroze
Řešení
Změna struktury přívodem příliš velkého množ- Zabránit vzniku tepla:
ství tepla
■■Zvolit nižší otáčky.
■■Zmenšit přítlak.
■■Oscilační kartáčování.
1.4310 (V2A)
Upozornění
Aby se předešlo možným problémům, doporučuje se provést předběžné zkoušky k ověření
odolnosti obrobku vůči korozi.
8
Všechny kartáče PFERD s osazením z ušlechtilé
oceli jsou označeny modře a jsou vhodné pro
použití na všech ušlechtilých ocelích (INOX),
jako např. V4A.
Protože jsou až na osazení kartáče zpravidla
všechny ostatní části z oceli (výjimku tvoří
kartáče v provedení INOX-TOTAL), může při
kontaktu s obrobkem dojít ke korozi.
■■Použít kartáče v provedení INOX-TOTAL.
■■Zabránit kontaktu mezi bočním kotoučem a
obrobkem.
■■Použít štětcové kartáče s plastovou ochranou.
Kombinace prací s ocelí a nerezavějící ocelí
(INOX)
■■Nepoužívat kartáče, kterými se již opracovávala ocel, měď nebo jiné kovy.
■■V blízkosti místa, kde se vyskytuje nerezavějící ocel (INOX), neopracovávat ocel.
Zanesení částeček drátů do povrchu (štěrbinová ■■Vyvarovat se silného přítlaku.
koroze)
■■Používat nízké otáčky.
Nedostatečný úběr materiálu
Odbroušení materiálu se změněnou strukturou
hluboko pod povrchem:
■■Prodloužením doby kartáčování.
■■Použitím brusných nástrojů.
Technické kartáče
Dobře zabaleno a prezentováno
Průmyslové balení
Firma PFERD nabízí technické kartáče standardně v robustním průmyslovém balení.
Všechny kartáče, u kterých je uvedeno
balení po 5 nebo 10 kusech, se dodávají
v tomto průmyslovém balení.
Jednotlivé balení
Firma PFERD nabízí výběr nejpoužívanějších
technických kartáčů také v jednotlivém balení pro podporu prodeje.
Všechny kartáče, u kterých je uvedeno balení po 1 kuse, se dodávají v jednotlivém
balení pro podporu prodeje.
Výhody:
■■Robustní balení optimálně přizpůsobené
produktu.
■■Označení pro objednání a kód EAN na etiketě nalepené na obalu.
■■Pokyny pro bezpečné použití v každém
balení s kartáči.
Výhody:
■■Funkční eurozávěs pro optimální prezentaci
produktu na Vašem prodejním stojanu.
■■Označení pro objednání a kód EAN na etiketě nalepené na obalu.
■■Pokyny pro bezpečné používání v i na každém balení s kartáči.
■■Nejprodávanější druhy lze efektně vystavit u
pokladny.
Sady kartáčů
Návod na objednání
Firma PFERD nabízí pro podporu prodeje tři
sady kartáčů v prezentačním kartonu pro
prodejní pulty. Lze je účinně prezentovat i na
minimální ploše.
Při objednávce prosím uvádějte EAN nebo
kompletní označení pro objednání.
Příklad objednávky
EAN 4007220153017
RBU 3006/6 ST 0,20 SG
Vysvětlení k příkladu objednávky
RBU = kotoučový kartáč, nesplétaný drát
30 = ø kartáče d1 [mm]
06 = šířka osazení b [mm]
/6 = ø stopky d3 [mm]
ST = materiál osazení ocel
0,20 = ø osazení d6 [mm]
SG = výkonová řada
PFERD TOOL-CENTER
208
Všechny jednotlivě balené kartáče mohou být
atraktivně prezentovány na předváděcím stojanu TOOL-CENTER firmy PFERD.
Díky systému karet s informacemi a náměty
mohou být přímo na místě sděleny všechny
důležité informace k použití kartáčů PFERD.
Kromě toho firma PFERD nabízí jako atraktivní
prostředek na podporu prodeje stojan k umístění na pult.
Chcete kartáče PFERD určené pro nějakou
zvláštní cílovou skupinu nebo jistou speciální
řadu produktů jednou předvést úplně jinak,
případně plánujete nějakou prodejní akci?
Naši obchodní zástupci Vám rádi pomohou a
doporučí Vám vhodné kartáče.
208 I
9
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče se středovým otvorem, nesplétaný drát
Výborně se hodí pro středně těžké kartáčovací
práce na velkoplošných dílech k ručnímu i
strojnímu kartáčování.
RBU = kotoučové kartáče,
nesplétaný drát, úzké provedení
Jednotka balení: 1 kus
l2
d2 d1
Doporučení pro použití:
Pracujte s malou přítlačnou silou. Dbejte,
prosím, na to, aby byly v záběru jen špičky
drátů. Respektujte průměr otvoru.
Příklad objednávky:
EAN 4007220597866
RBU 10012/14,0 ST 0,15 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 10012/14,0 ST 0,15 SG
RBU 10012/14,0 ST 0,30 SG
RBU 12512/14,0 ST 0,30 SG
RBU 15012/22,2 ST 0,25 SG
RBU 18012/22,2 ST 0,30 SG
RBU 20016/22,2 ST 0,25 SG
RBU 25020/22,2 ST 0,25 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
597866
597873
806791
530412
658734
530436
530443
0,15
0,30
0,30
0,25
0,30
0,25
0,25
100
100
125
150
180
200
250
12
12
12
12
12
16
20
Délka
ø Základní
osazení otvoru
otvor
l2
d2
[mm]
[mm] [mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
14,0
14,0
14,0
31,8
31,8
31,8
31,8
4 000 - 6 000
4 000 - 6 000
4 000 - 6 000
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
1 800 - 2 700
8 000
8 000
8 000
6 000
6 000
6 000
3 600
Délka
ø Základní
osazení otvoru
otvor
l2
d2
[mm]
[mm] [mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
14,0
31,8
31,8
31,8
31,8
3 200 - 5 200
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
1 400 - 2 300
8 000
6 000
6 000
6 000
3 600
Délka
ø Základní
osazení otvoru
otvor
l2
d2
[mm]
[mm] [mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
3 200 - 5 200
3 200 - 5 200
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
1 800 - 2 900
1 800 - 2 900
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
8 000
8 000
6 000
6 000
4 500
4 500
3 600
3 600
24
24
32
28
43
44
70
14,0
14,0
14,0
22,2
22,2
22,2
22,2
0,225
0,225
0,248
0,429
0,521
0,730
1,152
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
RBU 12512/14,0 INOX 0,30 SG
RBU 15012/22,2 INOX 0,30 SG
RBU 18012/22,2 INOX 0,30 SG
RBU 20016/22,2 INOX 0,30 SG
RBU 25020/22,2 INOX 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
806807
597880
658796
597910
597927
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
125
150
180
200
250
12
12
12
16
20
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
597903
220870
530467
220894
530474
220917
530481
220948
1,00
0,90
1,00
0,90
1,00
0,90
1,00
0,90
100
100
150
150
200
200
250
250
12
12
16
16
16
16
16
16
32
28
43
44
70
14,0
22,2
22,2
22,2
22,2
0,248
0,429
0,521
0,730
1,152
Plast (SiC), výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00 SG
RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90 SG
RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00 SG
RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90 SG
RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00 SG
RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90 SG
RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00 SG
RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90 SG
Adaptéry: Pro změnu ø otvoru
prosím použijte sadu adaptérů
AK 32 (EAN 4007220608593).
Výjimka: kartáče s ø 100 a
125 mm nemohou být používány se sadou adaptérů AK 32.
10 I 208
22
22
32
32
32
32
38
38
Držák nástrojů
BO 8/12-22,2 5-18
(EAN 4007220751923) je
vhodný pro všechny úzké
kartáče do ø 150 mm s
otvorem.
12,0
12,0
12,0
12,0
22,2
22,2
22,2
22,2
12,0
12,0
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
31,8
0,160
0,160
0,356
0,356
0,790
0,790
1,402
1,402
Z bezpečnostních důvodů je použití držáků
nástrojů omezeno pro kartáče do max.
ø 150 mm!
Podrobné informace a údaje pro objednání
vhodných systémů adaptérů a příslušenství
najdete na straně 43 – 44.
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče se středovým otvorem, nesplétaný drát
Výborně se hodí pro středně těžké ruční i
strojní kartáčovací práce na velkoplošných
dílech.
RBU = kotoučové kartáče,
nesplétaný drát, široké provedení
l2
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Pracujte s malou přítlačnou silou. Dbejte,
prosím, na to, aby byly v záběru jen špičky
drátů. Respektujte průměr otvoru.
d2 d1
Příklad objednávky:
EAN 4007220658710
RBU 10020/14,0 ST 0,30 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 10020/14,0 ST 0,30 SG
RBU 10028/14,0 ST 0,30 SG
RBU 12520/14,0 ST 0,30 SG
RBU 12528/14,0 ST 0,30 SG
RBU 15025/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 15038/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 18025/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 20025/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 20038/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 25030/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 25048/AK32-2 ST 0,30 SG
RBU 30040/50,8 ST 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
658710
153604
806852
806869
658727
153628
658741
658765
153635
658772
220924
616086
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
100
100
125
125
150
150
180
200
200
250
250
300
20
28
20
28
25
38
25
25
38
30
48
40
Délka
ø Základní
osazení otvoru
otvor
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
25,4
25,4
25,4
25,4
50,8
50,8
50,8
85,4
85,4
117,5
117,5
117,5
4 000 - 6 000
4 000 - 6 000
4 000 - 6 000
4 000 - 6 000
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
2 300 - 3 400
2 300 - 3 400
1 800 - 2 700
1 800 - 2 700
1 500 - 2 500
8 000
8 000
8 000
8 000
6 000
6 000
6 000
4 500
4 500
3 600
3 600
3 000
Délka
ø Základosazení otvoru ní otvor
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
3 200 - 5 200
3 200 - 5 200
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
1 800 - 2 900
1 800 - 2 900
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
8 000
8 000
6 000
6 000
6 000
4 500
4 500
3 600
3 600
24
24
30
30
25
25
40
38
38
50
50
40
14,0
14,0
14,0
14,0
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
50,8
0,334
0,553
0,377
0,600
0,833
1,486
0,928
1,373
1,928
2,260
3,300
3,914
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 12520/14,0 INOX 0,30 SG
RBU 12528/14,0 INOX 0,30 SG
RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 15038/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 18025/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 20038/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 25030/AK32-2 INOX 0,30 SG
RBU 25048/AK32-2 INOX 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
806876
806883
658789
220887
658871
658895
220900
658901
220931
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
125
125
150
150
180
200
200
250
250
20
28
25
38
25
25
38
30
48
Sada adaptérů AK 32-2
se dodává ke každému
kartáči. Otvory obsažené v sadě v mm (palcích):
31,75/20/18/14/12/25,4
(1)/22,2 (7/8)/19,2 (.750)/
16 (5/8), 12,7 (1/2).
Při aplikacích, při kterých vzniká velké teplo
a působí velké síly, se může také použít sada
adaptérů AM 51.
30
30
25
25
40
38
38
50
50
14,0
14,0
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
AK32-2
Výjimka: Kartáče s ø 100 a 125 mm se dodávají s variabilním otvorem 22,2/18 a 14 mm.
Použití sady adaptérů AM 51 není možné.
RBU 30040 se dodává s otvorem 50,8 mm.
Pomocí páru adaptérů AM 51 může být otvor
redukován na potřebný rozměr.
Podrobné informace a údaje pro objednání
vhodných systémů adaptérů a příslušenství
najdete na straně 43 – 44.
25,4
25,4
50,8
50,8
50,8
85,4
85,4
117,5
117,5
0,377
0,600
0,833
1,486
0,928
1,373
1,928
2,260
3,300
Držák nástrojů
BO 8/12-22,2 5-18
(EAN 4007220751923) je
vhodný pro RBU 10020 a
12520, BO 8/22,2 5-10
(EAN 4007220751930) pro
RBU 10028 a 12528 a
BO 12/22,2 10-30 (EAN 4007220561317)
pro RBU 15025 a 15038.
Z bezpečnostních důvodů je použití držáků nástrojů omezeno pro kartáče do max.
ø 150 mm.
208 I 11
208
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče se středovým otvorem, splétaný drát
RBG = kotoučové kartáče, splétaný drát
l2
l2
d2 d1
d2 d1
Vhodný pro těžké kartáčovací práce v oblasti
opracování kovů (odstraňování okují, rzi, otřepů, čištění svarů, odstraňování zbytků lepidla).
Splétaným drátem působí kartáč agresivněji
než kartáče se zvlněným drátem.
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Optimální při nasazení na vysoce výkonných
úhlových bruskách.
b
b
Příklad objednávky:
EAN 4007220658970
RBG 10012/M14 ST 0,50 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBG 10012/M14 ST 0,50 SG
RBG 11512/22,2 ST 0,50 SG
RBG 11512/M14 ST 0,50 SG
RBG 12512/22,2 ST 0,50 SG
RBG 12512/M14 ST 0,50 SG
RBG 15013/22,2 ST 0,60 SG
RBG 17813/22,2 ST 0,50 SG
RBG 17813/M14 ST 0,50 SG
RBG 17813/22,2 ST 0,80 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
658970
153512
658987
530597
658994
597996
153413
659007
578940
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,50
0,50
0,80
22
24
24
24
24
30
30
30
30
100
115
115
125
125
150
178
178
178
12
12
12
12
12
13
13
13
13
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
M14x2 10 000 - 15 000
22,2 6 300 - 12 500
M14x2 6 300 - 12 500
22,2 5 500 - 11 000
M14x2 5 500 - 11 000
22,2 5 000 - 10 000
22,2
4 500 - 8 500
M14x2
4 500 - 8 500
22,2
4 500 - 8 500
20 000
12 500
12 500
11 000
11 000
10 000
9 000
9 000
9 000
Délka ø otvoru/
osazení
závitu
l2
d2
[mm]
[mm]
28
28
28
33
33
30
42
42
42
0,283
0,322
0,322
0,546
0,546
0,596
0,751
0,751
0,751
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
RBG 11512/22,2 INOX 0,35 SG
RBG 11512/M14 INOX 0,35 SG
RBG 12512/22,2 INOX 0,35 SG
RBG 12512/M14 INOX 0,35 SG
RBG 17813/22,2 INOX 0,35 SG
RBG 17813/M14 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
220795
659014
530788
659021
220733
659038
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
24
24
24
24
30
30
115
115
125
125
178
178
12
12
12
12
13
13
Držák nástrojů
BO 8/22,2 5-10
(EAN 4007220751930) je
vhodný pro všechny kotoučové
kartáče se splétaným drátem
(RBG) do ø 125 mm s otvorem
22,2 mm.
12 I 208
Délka ø otvoru/
osazení
závitu
l2
d2
[mm]
[mm]
28
28
33
33
42
42
Držák nástrojů
BO 12/22,2 10-30
(EAN 4007220561317) je
vhodný pro všechny kotoučové kartáče se splétaným
drátem (RBG) ø 150 mm a
otvorem 22,2 mm.
22,2
M14x2
22,2
M14x2
22,2
M14x2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
5 000 - 12 500
5 000 - 12 500
4 400 - 11 000
4 400 - 11 000
3 600 - 8 500
3 600 - 8 500
12 500
12 500
11 000
11 000
9 000
9 000
0,322
0,322
0,546
0,546
0,751
0,751
Z bezpečnostních důvodů je použití držáků nástrojů omezeno pro kartáče do max.
ø 150 mm!
 
Podrobné informace a údaje pro objednání
vhodných systémů adaptérů a příslušenství
najdete na straně 43 – 44.
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče se středovým otvorem, splétaný drát
Vhodný pro těžké kartáčovací práce v oblasti
opracování kovů, např. odstraňování okují,
rzi, otřepů, čištění svarů, odstraňování zbytků
lepidla.
Splétaný drát pracuje agresivněji než zvlněný
drát.
RBG CT = kotoučové kartáče,
splétaný drát COMBITWIST®
l2
Výhody nového spletení drátu typu
COMBITWIST®:
■■Klidný běh také v rozích a na hranách.
■■Neodskakuje při kartáčování hran.
■■Delší životnost.
■■Zvýšený úběr materiálu.
■■Prevence proti rozmotávání „copů“ při
kartáčování.
l2
d2 d1
b
d2 d1
b
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Optimální při nasazení na vysoce výkonných
úhlových bruskách.
Příklad objednávky:
EAN 4007220593356
RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP
Spletení ocelového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
RBG 11512/22,2 CT ST 0,50 SGP
RBG 11512/M14 CT ST 0,50 SGP
RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 SGP
RBG 12512/M14 CT ST 0,50 SGP
RBG 17813/22,2 CT ST 0,50 SGP
RBG 17813/22,2 CT ST 0,80 SGP
593356
806814
593363
806821
593370
593394
ø
Poč.
drátu splet.
d6 drátů
[mm]
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,80
24
24
24
24
30
30
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
22,2
M14x2
22,2
M14x2
22,2
22,2
6 300 - 12 500
6 300 - 12 500
5 500 - 11 000
5 500 - 11 000
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
12 500
12 500
11 000
11 000
9 000
9 000
ø
Šířka
Délka ø otvoru/
kartáče osazení osazení
závitu
d1
b
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
5 000 - 12 500
5 000 - 12 500
4 400 - 11 000
4 400 - 11 000
3 600 - 8 500
12 500
12 500
11 000
11 000
9 000
ø
Šířka
Délka ø otvoru/
kartáče osazení osazení
závitu
d1
b
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
115
115
125
125
178
178
12
12
12
12
13
13
28
28
33
33
42
42
0,322
0,322
0,546
0,546
0,751
0,751
Spletení nerezového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
593400
806838
593417
806845
593424
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
24
24
24
24
30
115
115
125
125
178
12
12
12
12
13
28
28
33
33
42
22,2
M14x2
22,2
M14x2
22,2
0,322
0,322
0,546
0,546
0,751
208
RBG 11512/22,2 CT INOX 0,35 SGP
RBG 11512/M14 CT INOX 0,35 SGP
RBG 12512/22,2 CT INOX 0,35 SGP
RBG 12512/M14 CT INOX 0,35 SGP
RBG 17813/22,2 CT INOX 0,35 SGP
ø
Poč.
drátu splet.
d6 drátů
[mm]
Držák nástrojů BO 8/22,2
5-10 (EAN 4007220751930)
vhodný pro všechny kotoučové kartáče se splétaným
drátem (RBG) do ø 125 mm s
otvorem 22,2 mm.
Z bezpečnostních důvodů je použití držáků nástrojů omezeno pro kartáče do max.
ø 150 mm!
Podrobné informace a údaje pro objednání
vhodných systémů adaptérů a příslušenství
najdete na straně 43 – 44.
208 I 13
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče pro úhlové brusky, nesplétaný drát
Vhodný pro středně těžké kartáčovací práce
(odstraňování okují, rzi, lehké odjehlovací
práce, čištění svarů).
RBU = kotoučové kartáče,
nesplétaný drát pro úhlové brusky
l2
d2 d1
b
Kartáče z nesplétaného drátu jsou flexibilnější a vytváří jemnější povrch v porovnání se
splétanými typy. Nejsou tak agresívní, jako
splétané kartáče.
Doporučení pro použití:
Vhodný pro použití na úhlových bruskách.
Aby se docílilo optimálního výkonu, používejte
především úhlové brusky s regulací otáček.
Příklad objednávky:
EAN 4007220806968
RBU 11512/ M14 ST 0,30 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 11512/M14 ST 0,30 SG
RBU 12512/M14 ST 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
806968
806975
0,30
0,30
115
125
12
12
25
15
M14x2
M14x2
6 300 - 12 500
5 500 - 11 000
12 500
11 000
1
1
0,258
0,403
1
1
0,258
0,403
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
RBU 11512/M14 INOX 0,30 SG
RBU 12512/M14 INOX 0,30 SG
14 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
806982
806999
0,30
0,30
115
125
12
12
25
15
M14x2
M14x2
5 000 - 12 500
4 400 - 11 000
12 500
11 000
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče Pipeline
Vhodné pro těžké kartáčovací práce ve výrobě
potrubí (Pipeline) a nádrží.
RBG Pipe = kotoučové kartáče,
splétaný drát, Pipeliner
Extrémně úzké provedení tohoto kartáče se
výborně hodí pro opracování těžko přístupných oblastí (např. kořenové svary).
Agresivní a stabilní kartáč, který odolává vysokému mechanickému namáhání.
l2
l2
d2 d1
d2 d1
Jednotka belení: 10 kusů
ø drátu 0,50 mm
Doporučení pro použití:
Optimální nasazení s vysoce výkonnými úhlovými bruskami.
b
b
Příklad objednávky:
EAN 4007220750810
RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50 SG
RBG 10006/M14 PIPE ST 0,50 SG
RBG 10006/5/8 PIPE ST 0,50 SG
RBG 10006/M10x1,25 PIPE ST 0,50 SG
RBG 10006/M10x1,50 PIPE ST 0,50 SG
RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50 SG
RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50 SG
RBG 11506/5/8 PIPE ST 0,50 SG
RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50 SG
RBG 12506/M14 PIPE ST 0,50 SG
RBG 12506/5/8 PIPE ST 0,50 SG
RBG 15006/22,2 PIPE ST 0,50 SG
RBG 15006/M14 PIPE ST 0,50 SG
RBG 15006/5/8 PIPE ST 0,50 SG
RBG 17804/22,2 PIPE ST 0,50 76Z SG
RBG 17804/M14 PIPE ST 0,50 76Z SG
RBG 17804/5/8 PIPE ST 0,50 76Z SG
RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 56Z SG
RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z SG
RBG 17806/5/8 PIPE ST 0,50 56Z SG
RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 76Z SG
RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 76Z SG
RBG 17806/5/8 PIPE ST 0,50 76Z SG
EAN
4007220
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
750810
750872
750889
750896
750919
750926
750933
750940
750957
750995
751008
751015
751022
751039
751046
751053
751060
751077
751084
751091
751107
751114
751121
32
32
32
32
32
36
36
36
48
48
48
56
56
56
76
76
76
56
56
56
76
76
76
100
100
100
100
100
115
115
115
125
125
125
150
150
150
178
178
178
178
178
178
178
178
178
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
6
6
6
6
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
19
16,0 10 000 - 15 000
19
M14x2 10 000 - 15 000
19
5/8-11 10 000 - 15 000
19 M10x1,25 10 000 - 15 000
19 M10x1,50 10 000 - 15 000
19
22,2 6 300 - 12 500
19
M14x2 6 300 - 12 500
19
5/8-11 6 300 - 12 500
19
22,2 5 500 - 11 000
19
M14x2 5 500 - 11 000
19
5/8-11 5 500 - 11 000
30
22,2 5 000 - 10 000
30
M14x2 5 000 - 10 000
30
5/8-11 5 000 - 10 000
28
22,2
4 500 - 8 500
28
M14x2
4 500 - 8 500
28
5/8-11
4 500 - 8 500
28
22,2
4 500 - 8 500
28
M14x2
4 500 - 8 500
28
5/8-11
4 500 - 8 500
28
22,2
4 500 - 8 500
28
M14x2
4 500 - 8 500
28
5/8-11
4 500 - 8 500
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
12 500
12 500
12 500
11 000
11 000
11 000
10 000
10 000
10 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
Délka ø otvoru/
osazení
závitu
l2
d2
[mm]
[mm]
2,028
2,028
2,028
2,028
2,028
2,516
2,516
2,516
4,336
4,336
4,336
5,503
5,503
5,503
7,054
7,054
7,054
7,104
7,104
7,104
7,574
7,574
7,574
Pokračování viz další stranu
Podrobné informace naleznete
v příručce „Nástroje PFERD
pro potrubářství a ropovody“
vydané v německém a
anglickém jazyce.
Brusné a řezací kotouče
206
206
PFERD Tools for Pipeline Construction
206 I
Podrobné informace a údaje
pro objednání hrubovacích
brusných kotoučů PFERD pro
výrobu potrubí naleznete v
katalogu 206.
1
208 I 15
208
Označení pro
objednávku
Kotoučové kartáče
Pokračování z předchozí strany
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
751220
751237
751244
751251
751268
751275
751305
751312
751329
751343
751350
751367
751374
751381
751398
751404
751411
32
32
32
32
32
36
36
36
48
48
48
56
56
56
76
76
76
100
100
100
100
100
115
115
115
125
125
125
125
150
150
178
178
178
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
RBG 10006/16,0 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 10006/M14 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 10006/5/8 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 10006/M10x1,25 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 10006/M10x1,50 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 11506/22,2 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 11506/5/8 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 12506/22,2 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 12506/M14 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 12506/5/8 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 15006/22,2 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 15006/5/8 PIPE INOX 0,50 SG
RBG 17806/22,2 PIPE INOX 0,50 76Z SG
RBG 17806/M14 PIPE INOX 0,50 76Z SG
RBG 17806/5/8 PIPE INOX 0,50 76Z SG
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
19
16,0 8 000 - 15 000
19
M14x2 8 000 - 15 000
19
5/8-11 8 000 - 15 000
19 M10x1,25 8 000 - 15 000
19 M10x1,50 8 000 - 15 000
19
22,2 5 000 - 12 500
19
M14x2 5 000 - 12 500
19
5/8-11 5 000 - 12 500
19
22,2 4 400 - 11 000
19
M14x2 4 400 - 11 000
19
5/8-11 4 400 - 11 000
30
22,2 4 000 - 10 000
30
M14x2 4 000 - 10 000
30
5/8-11 4 000 - 10 000
28
22,2 3 600 - 8 500
28
M14x2 3 600 - 8 500
28
5/8-11 3 600 - 8 500
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
12 500
12 500
12 500
11 000
11 000
11 000
10 000
10 000
10 000
9 000
9 000
9 000
2,028
2,028
2,028
2,028
2,028
2,516
2,516
2,516
4,336
4,336
4,336
5,503
5,503
5,503
7,574
7,574
7,574
Extrémně úzké provedení kartáče kombinované s tvrdým plastovým pojivem drátů (E4, E5)
umožňuje naprosto přesné a velmi agresivní
kartáčování na těžko přístupných místech
(např. kořenové a pohledové svary u svarů V).
RBV PIPE = kotoučové kartáče, splétaný
drát, Pipeline, vulkanizované provedení
l2
Délka ø otvoru/
osazení
závitu
l2
d2
[mm]
[mm]
l2
Jednotka belení: 10 kusů
d2 d1
b
d2 d1
Doporučení pro použití:
Vhodný pro použití na úhlových bruskách (do
80 m/s).
Příklad objednávky:
EAN 4007220751428
RBV 17806/22,2 PIPE ST 0,35 E4 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
751428
751435
751442
751459
751466
751473
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
178
178
178
178
178
178
6
6
6
6
6
6
RBV 17806/22,2 PIPE ST 0,35 E4 SG
RBV 17806/22,2 PIPE ST 0,35 E5 SG
RBV 17806/M14 PIPE ST 0,35 E4 SG
RBV 17806/M14 PIPE ST 0,35 E5 SG
RBV 17806/5/8 PIPE ST 0,35 E4 SG
RBV 17806/5/8 PIPE ST 0,35 E5 SG
16 I 208
Délka
ø otvoosazení ru/závitu
l2
d2
[mm]
[mm]
28
28
28
28
28
28
22,2
22,2
M14x2
M14x2
5/8-11
5/8-11
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
2,304
2,304
2,304
2,304
2,304
2,304
Stupeň tvrdosti E3
(agresivní)
Stupeň tvrdosti E4
(extrémně agresivní)
Stupeň tvrdosti E5
(vysoce agresivní)
Agresivní vhodný pro univerzální použití.
Vhodný pro extrémní podmínky a vysokou tepelnou
odolnost.
Vysoce agresivní vhodný pro
těžké čisticí práce.
Barva: zelená
Barva: černá
Barva: modrá
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče Pipeline
Vhodné pro těžké kartáčovací práce ve výrobě
potrubí (Pipeline) a nádrží.
Jednotka belení: 10 kusů
Extrémně úzké provedení tohoto kartáče se výborně hodí k opracovávání těžko přístupných
míst (např. kořenové svary).
Agresivní a stabilní kartáč, který odolává vysokému mechanickému zatížení.
RBG PIPE CT = kotoučové kartáče,
splétaný drát, Pipeline,
provedení COMBITWIST®
Doporučení pro použití:
Optimální při nasazení na vysoce výkonných
úhlových bruskách.
Příklad objednávky:
EAN 4007220751138
RBG 17806/22,2 PIPE CT ST 0,5 56 Z SGP
l2
l2
d2 d1
Výhody spletení COMBITWIST®:
■■Klidný běh také v rozích a na hranách.
■■Neodskakuje při kartáčování hran.
■■Delší životnost.
■■Zvýšený úběr materiálu.
■■Prevence proti „rozmotávání copů“ při
kartáčování.
b
d2 d1
b
Spletení ocelového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
EAN
ø
Poč.
ø
Šířka
Délka ø otvoru/
4007220 drátu splet. kartáče osazení osazení
závitu
d6 drátů
d1
b
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
751138
751169
751183
751190
751206
751213
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
56
56
56
72
72
72
178
178
178
178
178
178
6
6
6
6
6
6
28
28
28
28
28
28
22,2
M14x2
5/8-11
22,2
M14x2
5/8-11
Max. ot.
[min.-¹]
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
4 500 - 8 500
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
7,104
7,104
7,104
7,574
7,574
7,574
208
RBG 17806/22,2 PIPE CT ST 0,50 56Z SGP
RBG 17806/M14 PIPE CT ST 0,50 56Z SGP
RBG 17806/5/8 PIPE CT ST 0,50 56Z SGP
RBG 17806/22,2 PIPE CT ST 0,50 72Z SGP
RBG 17806/M14 PIPE CT ST 0,50 72Z SGP
RBG 17806/5/8 PIPE CT ST 0,50 72Z SGP
Dop. ot.
[min.-¹]
Podrobné informace naleznete
v příručce „Nástroje PFERD
pro potrubářství a ropovody“
vydané v německém a anglickém jazyce.
Brusné a řezací kotouče
206
206
PFERD Tools for Pipeline Construction
206 I
Podrobné informace a údaje
pro objednání hrubovacích
brusných kotoučů PFERD pro
výrobu potrubí naleznete v
katalogu 206.
1
208 I 17
Kotoučové kartáče
Kartáče na odstraňování otřepů, nesplétaný drát
Obzvláště se hodí pro odstraňování otřepů na
trubkách, řezných hranách a malých součástech na stacionárních strojích.
Pro těžké kartáčovací práce se hodí kartáče s
osazením z pramencového drátu (LIT = splétaný pomosazený ocelový drát). V porovnání
s kartáči s nesplétaným drátem umožňuje
speciální uspořádání drátu ještě agresivnější
kartáčování.
RBU = kotoučové kartáče, nesplétané,
odgrotovací
l2
d2 d1
Doporučení pro použití:
Vhodný pro použití na všech běžně prodávaných stacionárních odjehlovacích strojích.
b
Příklad objednávky:
EAN 4007220807040
RBU 25060/50,8 ST 0,20 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
RBU 25060/50,8 ST ... SG
RBU 25060/50,8 LIT ST ... SG
RBU 25080/50,8 ST ... SG
RBU 25080/50,8 LIT ST ... SG
RBU 250100/50,8 ST ... SG
807040
-
807057 807064
807118
807071 807088
807125
807095 807101
Šířka
Délka ø otø
kartáče osazení osazení voru
b
l2
d2
d1
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
250
250
250
250
250
60
60
80
80
100
50
50
50
50
50
Základní
otvor
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max.
ot.
[min.-¹]
100
100
100
100
100
1 800 - 2 700
1 800 - 2 700
1 800 - 2 700
1 800 - 2 700
1 800 - 2 700
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
1
1
1
1
1
3,720
3,720
4,720
4,720
5,620
1
1
1
1
1
3,720
3,720
4,720
4,720
5,620
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
RBU 25060/50,8 INOX ... SG
807132 807149 807156
RBU 25060/50,8 LIT INOX ... SG
807200
RBU 25080/50,8 INOX ... SG
807163 807170
RBU 25080/50,8 LIT INOX ... SG
807217
RBU 250100/50,8 INOX ... SG
807187 807194
RBU = kotoučové kartáče, nesplétané,
odgrotovací
l2
d2 d1
ø
Šířka
Délka ø otkartáče osazení osazení voru
d1
b
l2
d2
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
250
250
250
250
250
60
60
80
80
100
50
50
50
50
50
Základní
otvor
[mm]
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
100
100
100
100
100
Dop. ot. Max. ot.
[min.-¹] [min.-¹]
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
Odjehlovací kartáče s osazením z SiC se hodí
především k odstraňování otřepů na komplikovaných součástech, jako jsou např. hlavy válců
nebo ozubená kola.
Díky větší délce osazení a vyšší flexibilitě ideálně použitelný k opracovávání komplexních
součástí z hliníku.
Doporučení pro použití:
Vhodný především pro použití na stacionárních strojích, obráběcích centrech a robotech.
b
Plast (SiC), výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 20013/50,8 SiC 120 0,55 SG
RBU 20013/50,8 SiC 180 0,90 SG
RBU 20013/50,8 SiC 320 0,55 SG
RBU 25015/50,8 SiC 120 0,55 SG
RBU 25015/50,8 SiC 180 0,90 SG
RBU 25015/50,8 SiC 320 0,55 SG
18 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
ø otvoru
d2
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
807248
807255
807262
807279
807286
807293
0,55
0,90
0,55
0,55
0,90
0,55
200
200
200
250
250
250
13
13
13
15
15
15
43
43
43
55
55
55
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
6 000
6 000
6 000
3 600
3 600
3 600
1
1
1
1
1
1
0,720
0,720
0,720
0,920
0,920
0,920
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče stacionární, nesplétaný drát
Vhodné pro všechny středně těžké kartáčovací
práce při použití na stacionárních strojích.
Robustní kotoučový kartáč s krátkým hustým
osazením pro univerzální použití v dílnách.
RBU T = kotoučové kartáče s
nastavitelným stř. otvorem, nesplétaný,
stacionární stroje
l2
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Proměnné průměry otvoru umožňují použití
na všech běžných stacionárních pohonných
strojích. Vyvinuto pro použití na stojanových
bruskách.
d2 d1
Příklad objednávky:
EAN 4007220658918
RBU 15020 T/AK51 ST 0,20 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 15020 T/AK51 ST 0,20 SG
RBU 15020 T/AK51 ST 0,35 SG
RBU 18020 T/AK51 ST 0,20 SG
RBU 18020 T/AK51 ST 0,35 SG
RBU 20020 T/AK51 ST 0,20 SG
RBU 20020 T/AK51 ST 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
658918
530498
806920
806937
658925
530504
0,20
0,35
0,20
0,35
0,20
0,35
150
150
180
180
200
200
20
20
20
20
20
20
22
22
34
34
25
25
ø ot- Základvoru ní otvor
d2
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
3 000 - 4 500
2 300 - 3 400
2 300 - 3 400
6 000
6 000
6 000
6 000
4 500
4 500
ø ot- Základvoru ní otvor
d2
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
1 800 - 2 900
1 800 - 2 900
6 000
6 000
6 000
6 000
4 500
4 500
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
0,769
0,769
0,856
0,856
1,171
1,171
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
658932
658949
806944
806951
658956
658963
0,20
0,35
0,20
0,35
0,20
0,35
150
150
180
180
200
200
20
20
20
20
20
20
22
22
34
34
25
25
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
AK 51
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
0,769
0,769
0,856
0,856
1,171
1,171
208
RBU 15020 T/AK51 INOX 0,20 SG
RBU 15020 T/AK51 INOX 0,35 SG
RBU 18020 T/AK51 INOX 0,20 SG
RBU 18020 T/AK51 INOX 0,35 SG
RBU 20020 T/AK51 INOX 0,20 SG
RBU 20020 T/AK51 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
Sada adaptérů AK 51
(EAN 4007220608609) se
dodává ke každému kartáči.
Sada obsahuje následující otvory v mm
(palcích): 32, 20, 18, 14, 12
25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)
Podrobné informace a údaje pro objednání
vhodných systémů adaptérů a příslušenství
najdete na straně 43 – 44.
208 I 19
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče stacionární, splétaný drát
Vhodné pro všechny středně těžké kartáčovací
práce při použití na stacionárních strojích,
obzvláště pro lehké a středně těžké odstraňování otřepů.
RBG T = kotoučové kartáče, splétané,
stacionární stroje
l2
d2 d1
b
Měkký efekt kartáčování díky speciálnímu
uzpůsobení spleteného drátu.
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Vhodné pohonné stroje: stacionární stroje a
stojanové brusky.
Příklad objednávky:
EAN 4007220530795
RBG 15016 T/22,2 ST 0,30 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBG 15016 T/22,2 ST 0,30 SG
RBG 20016 T/22,2 ST 0,30 SG
RBG 25019 T/22,2 ST 0,30 SG
20 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
530795
530801
530818
0,30
0,30
0,30
33
36
50
150
200
250
16
16
19
Délka
ø
osazení otvoru
l2
d2
[mm] [mm]
29
40
54
22,2
22,2
22,2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
4 500 - 6 800
3 500 - 5 300
2 700 - 4 100
9 000
7 000
5 400
0,646
1,100
1,696
Kotoučové kartáče
Kotoučové kartáče pro satinovací stroje, nesplétaný drát
Nejlépe se hodí pro strukturování povrchu
velkoplošných obrobků.
WBU = Válcový kartáč, nesplétaný drát
Pro různé požadavky nabízí firma PFERD tři
různé materiály pro osazení kartáčů:
Ocelový drát (pramencový drát)
Kartáče s pramencovým drátem se hodí
pro velmi těžké kartáčovací práce. Speciální
uspořádání drátů zajišťuje agresivní chování
při kartáčování.
l2
d2 d1
Drát z ušlechtilé oceli
Kartáče s osazením z ušlechtilé oceli se hodí
ke strukturování obrobků z ušlechtilé oceli.
b
Plast (SiC)
Kartáče s osazením z SiC se hodí ke strukturování oceli, ušlechtilé oceli a dřeva a jsou
vhodné k jemnému odstraňování otřepů
kolem otvorů a průrazů na velkoplošných
součástech.
Doporučení pro použití:
Optimální použití na satinovacích strojích.
Příklad objednávky:
EAN 4007220773086
WBU 100100/19,1 ST 0,27 LIT SG
Ocelový drát (drát spletený do pramenu), výkonová řada SG
Otvor se čtyřmi klínovými drážkami. Ocelový drát = pomosazený ocelový drát
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
773086
0,27
100
100
26
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
773079
0,20
100
100
26
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
773062
1,27
100
100
26
WBU 100100/19,1 ST 0,27 LIT SG
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
19,1 3 000 - 4 500
6 000
ø otvoru
d2
[mm]
1
1,329
1
1,329
1
0,966
Nerezový drát, výkonová řada SG
Otvor se čtyřmi klínovými drážkami.
Označení pro
objednávku
WBU 100100/19,1 INOX 0,20 SG
ø otvoru
d2
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
19,1 2 400 - 3 900
6 000
Plast (SiC), výkonová řada SG
Otvor se čtyřmi klínovými drážkami.
Označení pro
objednávku
Max. ot.
[min.-¹]
19,1 2 400 - 3 900
6 000
208
WBU 100100/19,1 SiC 80 1,27 SG
Dop. ot.
[min.-¹]
ø otvoru
d2
[mm]
Nástroje pro jemné broušení a leštění
204
204
Výkonný elektrický pohon
brusných válečků v sadě
s nástroji PFERD k čištění,
matování ploch v pruzích a
nejjemnější broušení velkých
ploch speciálně na ušlechtilé
oceli (INOX).
204 I
Podrobné informace a
údaje pro objednání dalších
válcových nástrojů a sady
válcových nástrojů naleznete v
katalogu 204.
Pohony nástrojů
209
Podrobné informace a údaje
pro objednání pohonů válcových nástrojů naleznete v
katalogu 209.
1
208 I 21
Štětcové kartáče se stopkou
Štětcové kartáče se stopkou, nesplétaný drát
Hodí se pro všechny lehké kartáčovací práce.
PBU = Stopkové štětcové, nesplétané
Při rotaci se dráty štětcového kartáče rozpínají.
Tím se dostávají také do těžko přístupných
míst, jako jsou vnitřní plochy otvorů a dutých
prostor.
Doporučení pro použití:
Doporučený výkon pohonu minimálně
300 wattů.
l2
d1
d3 =
6 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220530887
PBU 1010/6 ST 0,20 SG
Uvádějte prosím požadovaný ø osazení.
l1
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
PBU 1010/6 ST ... SG
PBU 1212/6 ST ... SG
PBU 1516/6 ST ... SG
PBU 2020/6 ST ... SG
PBU 3029/6 ST ... SG
530887
562574
530894
530900
530917
153277
562581
153253
-
153222
153192
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
10
13
15
20
30
20
20
22
25
25
65
65
65
70
70
10 000 - 15 000
10 000 - 15 000
9 000 - 13 500
9 000 - 13 500
7 500 - 11 300
20 000
20 000
18 000
18 000
15 000
10
10
10
10
10
0,180
0,236
0,366
0,662
0,944
10
10
10
10
10
0,180
0,236
0,366
0,662
0,944
10
10
10
10
10
0,180
0,236
0,366
0,662
0,944
10
10
10
10
10
0,140
0,216
0,276
0,522
0,674
Nerezový drát, výkonová řada SG
Dodávka s tělesem kartáče potaženým umělou hmotou. Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,15
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
PBU 1010/6 INOX ... SG
PBU 1212/6 INOX ... SG
PBU 1516/6 INOX ... SG
PBU 2020/6 INOX ... SG
PBU 3029/6 INOX ... SG
598023
598030
598047
598054
598061
530924
562598
530931
530948
530955
153291
562604
153260
-
153246
153215
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
10
13
15
20
30
20
20
22
25
25
65
65
65
70
70
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
6 000 - 9 800
20 000
20 000
18 000
18 000
15 000
Mosazný drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153239
153208
10
13
15
20
30
20
20
22
25
25
65
65
65
70
70
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
6 000 - 9 800
20 000
20 000
18 000
18 000
15 000
ø drátu d6 [mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
10
13
15
20
30
20
20
22
25
25
65
65
65
70
70
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
6 000 - 9 800
20 000
20 000
18 000
18 000
15 000
ø drátu d6 [mm]
0,30
0,50
EAN 4007220
PBU 1010/6 MES ... SG
PBU 1212/6 MES ... SG
PBU 1516/6 MES ... SG
PBU 2020/6 MES ... SG
PBU 3029/6 MES ... SG
153284
562611
220672
-
Plast (SiC), výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
0,90
EAN 4007220
PBU 1010/6 SiC 180 ... SG
PBU 1212/6 SiC 180 ... SG
PBU 1516/6 SiC 180 ... SG
PBU 2020/6 SiC 180 ... SG
PBU 3029/6 SiC 180 ... SG
22 I 208
220696
562628
220689
220665
220658
Štětcové kartáče se stopkou
Štětcové kartáče se stopkou, nesplétaný drát
Pro zvláštní úkoly nabízí firma PFERD speciální
provedení:
PBUL: obzvláště dlouhé provedení pro použití
na těžko přístupných místech.
PBUS: do špičky vybíhající tvar pro velmi
přesnou práci na těžko přístupných
místech.
Příklad objednávky:
EAN 4007220659199
PBUL 1010/6 ST 0,20 SG
Uvádějte prosím požadovaný ø osazení.
PBUL = Stopkové štětcové, nesplétané,
dlouhé provedení
PBUS = Stopkové štětcové, nesplétané,
do špičky
PBUL
l2
d1
d3 =
6 mm
l1
PBUS
l2
d3 =
6 mm
d1
l1
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,30
EAN 4007220
PBUL 1010/6 ST ... SG
PBUS 1010/6 ST ... SG
659199
-
659205
659243
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
10
10
20
20
120
60
4 000 - 9 500
10 000 - 15 000
20 000
20 000
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
10
10
20
20
120
60
3 500 - 9 000
8 000 - 13 000
20 000
20 000
10
10
0,569
0,170
10
10
0,569
0,170
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,30
EAN 4007220
PBUL 1010/6 INOX ... SG
PBUS 1010/6 INOX ... SG
659212
-
659229
659250
Štětcové kartáče se stopkou, vulkanizované
Hodí se pro středně těžké kartáčovací práce.
Kartáč se používá čelně. To zintenzivňuje efekt
kartáčování.
PBV = Stopkové štětcové,
vulkanizované
Díky čelnímu, velmi přesnému způsobu práce
je možné se dostat do prohlubní a otvorů.
Ocelové dráty jsou zalité v umělé hmotě (stupeň tvrdosti E3 pro univerzální použití). Tím
lze přesně ohraničit pracovní oblast.
l2
Další informace o stupních tvrdosti viz. str. 16.
d3 =
6 mm
d1
Doporučení pro použití:
Doporučený výkon pohonu minimálně
300 wattů.
208
l1
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
PBV 2222/6 ST 0,25 SG
PBV 3030/6 ST 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153321
531112
0,25
0,35
22
30
25
25
70
70
6 500 - 9 800
6 500 - 9 800
13 000
13 000
10
10
0,832
1,214
208 I 23
Štětcové kartáče se stopkou
Štětcové kartáče se stopkou, s kroužkem
Hodí se pro lehké kartáčovací práce a jsou
ideální k odjehlení, čištění a odstraňování rzi.
PBUR = Stopkové štětcové, nesplétané,
s odnímatelnými omezovacími kroužky
Díky odnímatelným plastovým kroužkům lze
výborně regulovat rozpínání a flexibilitu osazení kartáče a kontrolovaně se dostat do těžko
přístupných míst, jako jsou vnitřní plochy otvorů a dutých prostor.
l2
d1
l1
Doporučení pro použití:
Doporučený výkon pohonu 300 wattů.
d3 =
6 mm
Ocelový drát, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
EAN 4007220
PBUR 1212/6 ST ... SGP
PBUR 2020/6 ST ... SGP
PBUR 2525/6 ST ... SGP
530962
530986
531006
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
13
20
25
25
25
25
70
70
70
7 500 - 11 300
6 300 - 9 400
6 300 - 9 400
15 000
12 500
12 500
530979
530993
531013
10
10
10
0,376
0,642
0,944
Nerezový drát, speciální řada SG
Dodávka s tělesem kartáče potaženým umělou hmotou. Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
531020
531037
531044
0,20
0,20
0,20
13
20
25
25
25
25
70
70
70
6 000 - 9 800
5 000 - 8 100
5 000 - 8 100
15 000
12 500
12 500
PBUR 1212/6 INOX ... SGP
PBUR 2020/6 INOX ... SGP
PBUR 2525/6 INOX ... SGP
10
10
10
0,376
0,642
0,944
Štětcové kartáče se stopkou, splétaný drát
Obzvláště flexibilní kartáč s jednotlivými spletenými dráty vyvinutý především pro opracování vnitřních rohů.
Drát je splétán proti směru běhu kartáče. Tím
je zamezeno rozpínání kartáče při používání.
PBGS = Stopkové štětcové, splétané,
provedení SINGLETWIST®
Příklad objednávky:
EAN 4007220659267
PBGS 1010/6 ST 0,20 SGP
Uvádějte prosím požadovaný ø drátu.
l2
d1
l1
d3 =
6 mm
Spletení ocelového drátu typu SINGLETWIST®, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
PBGS 1010/6 ST ... SGP
PBGS 1212/6 ST ... SGP
659267
807002
659274
-
659281
-
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
1
1
10
12
Délka Celková
osazení
délka
l2
l1
[mm]
[mm]
25
28
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
65 5 000 - 7 500
71 5 000 - 7 500
10 000
10 000
10
10
0,170
0,200
10
10
0,170
0,200
Spletení nerezového drátu typu SINGLETWIST®, speciální řada SGP
Dodávka s tělesem kartáče potaženým umělou hmotou. Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,20
0,35
0,50
EAN 4007220
PBGS 1010/6 INOX ... SGP
PBGS 1212/6 INOX ... SGP
24 I 208
659298
807019
659304
-
659311
-
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
1
1
10
12
Délka Celková
osazení
délka
l2
l1
[mm]
[mm]
25
28
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
65 4 000 - 6 500
71 4 000 - 6 500
10 000
10 000
Štětcové kartáče se stopkou
Štětcové kartáče se stopkou, splétaný drát
Hodí se pro středně lehké kartáčovací práce a
jsou ideální k odjehlení, čištění a odstraňování
rzi.
Při rotaci se dráty rozpínají. Tím je možné
dostat se také do těžko přístupných míst, jako
jsou vnitřní plochy otvorů a dutých prostor.
PBG = Stopkové štětcové, splétané
Doporučení pro použití:
Především pohony s regulací otáček, aby bylo
možné kontrolovat rozpínání kartáče. Doporučený výkon pohonu minimálně 500 wattů.
l2
d1
d3 =
6 mm
l1
Příklad objednávky:
EAN 4007220153314
PBG 1919/6 ST 0,35 SG
Uvádějte prosím požadovaný ø osazení.
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,35
0,50
EAN 4007220
PBG 1919/6 ST ... SG
PBG 2525/6 ST ... SG
153314
531068
531051
531075
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
6
12
19
25
28
25
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
68 10 000 - 15 000
68 8 000 - 11 300
20 000
20 000
10
10
0,552
1,004
10
10
0,552
1,004
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
ø drátu d6 [mm]
0,15
0,35
0,60
EAN 4007220
PBG 1919/6 INOX ... SG
PBG 2525/6 INOX ... SG
598078
598085
220702
531099
531082
531105
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
6
12
19
25
28
25
68
68
8 000 - 13 000
6 000 - 9 800
20 000
20 000
208
Dodávka s tělesem kartáče potaženým umělou hmotou. Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
208 I 25
Kotoučové kartáče se stopkou
Kotoučové kartáče se stopkou, nesplétaný drát
Univerzálně vhodné k čištění, odstraňování
rzi, leštění, odstraňování okují, čištění švů na
odlitcích, lehké odstraňování otřepů a odstraňování koroze a laků.
PBU = Stopkové radiální, nesplétané
Doporučení pro použití:
Doporučený minimální výkon pohonu alespoň
300 wattů.
l2
d1
d3 =
6 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220152980
RBU 2004/6 ST 0,20 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 2004/6 ST 0,20 SG
RBU 3006/6 ST 0,20 SG
RBU 4009/6 ST 0,20 SG
RBU 5004/6 ST 0,20 SG
RBU 5015/6 ST 0,20 SG
RBU 6015/6 ST 0,20 SG
RBU 7004/6 ST 0,20 SG
RBU 7010/6 ST 0,30 SG
RBU 7015/6 ST 0,30 SG
RBU 8004/6 ST 0,20 SG
RBU 8015/6 ST 0,30 SG
RBU 10010/6 ST 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
152980
153017
153048
806593
153079
658437
806609
658444
153109
806616
153130
658451
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,20
0,30
0,30
20
30
40
50
50
60
70
70
70
80
80
100
4
6
9
4
15
15
4
10
15
4
15
10
3
7
9
9
13
15
9
19
19
10
19
20
37
40
46
41
50
50
41
50
50
41
50
50
10 000 - 15 000
10 000 - 15 000
9 000 - 13 500
7 500 - 11 300
7 500 - 11 300
7 500 - 11 300
6 000 - 9 000
7 500 - 11 300
7 500 - 11 300
6 000 - 9 000
6 000 - 9 000
2 200 - 3 400
20 000
20 000
18 000
15 000
15 000
15 000
12 000
15 000
15 000
12 000
12 000
4 500
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153000
153031
153062
806623
153093
658468
806630
597835
597842
153123
806647
578919
597859
153154
658475
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,30
0,20
0,20
0,15
0,30
0,30
20
30
40
50
50
60
70
70
70
70
80
80
80
80
100
4
6
9
4
15
15
4
10
15
15
4
10
15
15
10
3
7
9
9
13
15
9
19
19
19
10
19
19
19
20
37
40
46
41
50
50
41
50
50
50
41
50
50
50
50
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
7 200 - 11 700
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
4 800 - 7 800
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
4 800 - 7 800
4 800 - 7 800
4 800 - 7 800
4 800 - 7 800
1 800 - 2 900
20 000
20 000
18 000
15 000
15 000
15 000
12 000
15 000
15 000
15 000
12 000
12 000
12 000
12 000
4 500
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,170
0,246
0,492
0,484
0,784
0,926
1,075
1,345
1,425
1,165
1,685
1,710
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,170
0,246
0,492
0,484
0,784
0,926
1,075
1,345
1,425
1,425
1,165
1,165
1,685
1,685
1,710
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 2004/6 INOX 0,20 SG
RBU 3006/6 INOX 0,20 SG
RBU 4009/6 INOX 0,20 SG
RBU 5004/6 INOX 0,20 SG
RBU 5015/6 INOX 0,20 SG
RBU 6015/6 INOX 0,20 SG
RBU 7004/6 INOX 0,20 SG
RBU 7010/6 INOX 0,20 SG
RBU 7015/6 INOX 0,15 SG
RBU 7015/6 INOX 0,30 SG
RBU 8004/6 INOX 0,20 SG
RBU 8010/6 INOX 0,20 SG
RBU 8015/6 INOX 0,15 SG
RBU 8015/6 INOX 0,30 SG
RBU 10010/6 INOX 0,30 SG
Pokračování viz další strana
26 I 208
Kotoučové kartáče se stopkou
Kotoučové kartáče se stopkou, nesplétaný drát
Pokračování z předchozí strany
Mosazný drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBU 2004/6 MES 0,20 SG
RBU 3006/6 MES 0,20 SG
RBU 4009/6 MES 0,20 SG
RBU 5015/6 MES 0,20 SG
RBU 7015/6 MES 0,30 SG
RBU 8015/6 MES 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
152997
153024
153055
153086
153116
153147
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
20
30
40
50
70
80
4
6
9
15
15
15
3
7
9
13
19
19
37
40
46
50
50
50
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
7 200 - 11 700
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
4 800 - 7 800
20 000
20 000
18 000
15 000
15 000
12 000
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
220610
220627
220634
0,90
0,90
0,90
50
70
80
15
15
15
13
19
19
50
50
50
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
4 800 - 7 800
15 000
15 000
12 000
10
10
10
10
10
10
0,170
0,246
0,492
0,784
1,425
1,685
10
10
10
0,684
1,205
1,215
Označení pro
objednávku
RBU 5015/6 SiC 180 0,90 SG
RBU 7015/6 SiC 180 0,90 SG
RBU 8015/6 SiC 180 0,90 SG
208
Plast (SiC), výkonová řada SG
208 I 27
Kotoučové kartáče se stopkou
Kotoučové kartáče se stopkou, splétaný drát
Pro kartáčování v těžko přístupných drážkách
a prohlubních, vhodný k čištění, odstraňování
rzi a opracování svarů.
RBG = Stopkové radiální, splétané
l2
Spletený drát pracuje agresivněji než zvlněný
drát.
Doporučení pro použití:
Doporučený minimální výkon pohonu alespoň
500 wattů.
d1
d3=
6 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220153161
RBG 7006/6 ST 0,35 SG
b
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBG 7006/6 ST 0,35 SG
RBG 7006/6 ST 0,50 SG
RBG 7012/6 ST 0,35 SG
RBG 7012/6 ST 0,50 SG
RBG 10012/6 ST 0,35 SG
RBG 10012/6 ST 0,50 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
153161
530177
658482
658680
530351
530399
0,35
0,50
0,35
0,50
0,35
0,50
18
18
18
18
22
22
76
76
76
76
100
100
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
16
16
16
16
19
19
42
42
42
42
42
42
12 500 - 18 800
12 500 - 18 800
12 500 - 18 800
12 500 - 18 800
10 000 - 15 000
10 000 - 15 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
Šířka
Délka
osazení osazení
b
l2
[mm]
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
42
42
42
42
42
42
10 000 - 16 300
10 000 - 16 300
10 000 - 16 300
10 000 - 16 300
8 000 - 13 000
8 000 - 13 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
Šířka
Délka
osazení osazení
b
l2
[mm]
[mm]
6
6
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
1,256
1,256
1,495
1,495
2,450
2,450
10
10
10
10
10
10
1,256
1,256
1,495
1,495
2,450
2,450
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
RBG 7006/6 INOX 0,35 SG
RBG 7006/6 INOX 0,50 SG
RBG 7012/6 INOX 0,35 SG
RBG 7012/6 INOX 0,50 SG
RBG 10012/6 INOX 0,35 SG
RBG 10012/6 INOX 0,50 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
220641
530603
658697
659472
530405
530610
0,35
0,50
0,35
0,50
0,35
0,50
18
18
18
18
22
22
76
76
76
76
100
100
6
6
12
12
12
12
16
16
16
16
19
19
Kotoučové kartáče se stopkou, vulkanizované
RBV = Stopkové radiální, vulkanizované
Pro středně těžké kartáčovací práce, které
vyžadují přesnou práci v určitém bodě.
Ocelové dráty jsou zality do plastu (stupeň
tvrdosti E3 pro univerzální použití). Tím se dá
přesně vymezit pracovní oblast.
l2
d1
d3 =
6 mm
b
Další informace o stupních tvrdosti najdete na
str. 16.
Doporučení pro použití:
Doporučený minimální výkon pohonu alespoň
300 wattů.
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
RBV 6307/6 ST 0,30 SG
28 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
220955
0,30
63
7
20
40
7 500 - 11 300
15 000
1
0,088
Hrncové kartáče se stopkou
Hrncové kartáče se stopkou, nesplétaný drát
Univerzálně použitelný k čištění, leštění a k
odstraňování rzi a laků.
TBU = Stopkové hrncové, nesplétané
Využítím celé čelní strany kartáče dosáhnete
nejlepších výsledků. Především na velkých,
rovných a snadno přístupných místech.
l1
l2
Doporučení pro použití:
Doporučený minimální výkon pohonu alespoň
300 wattů.
d1
d3=
6 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220153345
TBU 5010/6 ST 0,30 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
TBU 5010/6 ST 0,30 SG
TBU 6015/6 ST 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153345
153352
0,30
0,30
50
60
10
15
20
20
75
85
5 300 - 7 900
2 200 - 3 400
10 500
4 500
10
10
1,473
2,355
10
10
1,473
2,355
10
10
1,353
1,495
Nerezový drát, výkonová řada SG
Dodává se s tělesem kartáče potaženým umělou hmotou.
Označení pro
objednávku
TBU 5010/6 INOX 0,30 SG
TBU 6015/6 INOX 0,30 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
579107
579114
0,30
0,30
50
60
10
15
20
20
75
85
4 200 - 6 800
1 800 - 2 900
10 500
4 500
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
220719
220726
0,90
0,90
50
60
10
15
20
20
75
85
4 200 - 6 800
1 800 - 2 900
10 500
4 500
Označení pro
objednávku
TBU 5010/6 SiC 180 0,90 SG
TBU 6015/6 SiC 180 0,90 SG
COMBIDISC ® je rozsáhlý program pro
opracování povrchů. Od hrubého obrobení
přes vytvoření struktury na povrchu až po
vyleštění do zrcadlového lesku metodou
čelního broušení mohou být řešeny také
nejkomplikovanější problémy s opracováním.
208
Plast (SiC), výkonová řada SG
Kartáč COMBIDISC®
Kartáč COMBIDISC® se nejlépe hodí
především k odstraňování měkkých materiálů,
jako je lepidlo, konzervace spodků vozidel a k
čištění kontur a hran. Podrobné informace a
údaje pro objednání kartáčů 204.
208 I 29
Hrncové kartáče se závitem
Hrncové kartáče se závitem, nesplétaný drát
Výborně se hodí pro středně těžké kartáčovací
práce především na velkých plochách, odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi.
TBU = Stopkové hrncové, nesplétané
Doporučení pro použití:
Doporučený minimální výkon pohonu alespoň
300 wattů.
l2
d1
d2
Příklad objednávky:
EAN 4007220153543
TBU 60/M14 ST 0,30 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153543
220849
153574
0,30
0,30
0,30
60
75
100
20
40
25
M14x2
M14x2
M14x2
6 300 - 9 400
6 300 - 9 400
4 300 - 6 400
12 500
12 500
8 500
TBU 60/M14 ST 0,30 SG
TBU 75/M14 ST 0,30 SG
TBU 100/M14 ST 0,30 SG
1
1
1
0,229
0,313
0,362
1
1
1
0,229
0,313
0,362
1
1
0,614
0,614
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
721742
220856
220863
0,30
0,30
0,30
60
75
100
20
40
25
M14x2
M14x2
M14x2
5 000 - 8 100
5 000 - 8 100
3 400 - 5 500
12 500
12 500
8 500
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
530856
530870
1,00
0,90
100
100
46
46
M14x2
M14x2
2 400 - 3 900
2 400 - 3 900
6 000
6 000
TBU 60/M14 INOX 0,30 SG
TBU 75/M14 INOX 0,30 SG
TBU 100/M14 INOX 0,30 SG
Plast (SiC), výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
TBU 100/M14 SiC 120 1,00 SG
TBU 100/M14 SiC 180 0,90 SG
30 I 208
Hrncové kartáče se závitem
Hrncové kartáče se závitem, splétaný drát
Výborně se hodí pro těžké kartáčovací práce
především na velkých plochách, odstraňování
otřepů, čištění a odstraňování rzi.
TBG = Stopkové hrncové, splétané
TBGR = Stopkové hrncové, splétané s
opěrným kroužkem
Agresivně pracující kartáč. Díky opěrnému
kroužku se dráty nemohou vychylovat do
strany. Pokud je osazení opotřebeno až k
opěrnému kroužku, kroužek se odstraní, čímž
se uvolní zbývající osazení a může se úplně
spotřebovat.
l2
d1
d2
Doporučení pro použití:
Nejpelší nasazení se silnou úhlovou bruskou.
Příklad objednávky:
EAN 4007220153437
TBG 65/M14 ST 0,35 SG
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
bez opěrného kroužku
TBG 65/M14 ST 0,35 SG
TBG 65/M14 ST 0,50 SG
TBG 65/M14 ST 0,80 SG
TBG 80/M14 ST 0,50 SG
TBG 100/M14 ST 0,50 SG
s opěrným kroužkem
TBGR 80/M14 ST 0,50 SG
TBGR 100/M14 ST 0,50 SG
TBGR 100/5/8 ST 0,50 SG
TBGR 125/5/8 ST 0,50 SG
TBGR 150/5/8 ST 0,50 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
153437
579121
579138
806654
806661
0,35
0,50
0,80
0,50
0,50
18
18
18
20
24
65
65
65
80
100
22
22
22
20
25
M14x2
M14x2
M14x2
M14x2
M14x2
6 300 - 12 500
6 300 - 12 500
6 300 - 12 500
5 000 - 10 000
4 500 - 9 000
12 500
12 500
12 500
10 000
9 000
1
1
1
1
1
0,289
0,289
0,289
0,425
0,720
153482
153505
598009
584811
584828
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
22
26
26
32
40
80
100
100
125
150
25
25
25
25
20
M14x2
M14x2
5/8-11
5/8-11
5/8-11
4 300 - 8 500
4 300 - 8 500
4 300 - 8 500
3 300 - 6 500
2 800 - 5 500
8 500
8 500
8 500
6 500
5 500
1
1
1
1
1
0,824
0,951
0,951
1,323
1,967
1
1
1
1
0,289
0,289
0,425
0,720
Nerezový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
bez opěrného kroužku
TBG 65/M14 INOX 0,35 SG
TBG 65/M14 INOX 0,50 SG
TBG 80/M14 INOX 0,35 SG
TBG 100/M14 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
220740
598016
806678
806685
0,35
0,50
0,35
0,35
18
18
20
24
65
65
80
100
22
22
20
25
M14x2
M14x2
M14x2
M14x2
5 000 - 12 500
5 000 - 12 500
4 000 - 10 000
3 600 - 9 000
12 500
12 500
10 000
9 000
208
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
208 I 31
Hrncové kartáče se závitem
Hrncové kartáče se závitem, splétaný drát
Výborně se hodí pro těžké kartáčovací práce
především na velkých plochách, k odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi.
TBG CT = Hrncové, splétané,
provedení COMBITWIST®
Agresivně pracující kartáč.
l2
d1
d2
Výhody nového spletení drátu typu
COMBITWIST® :
■■Klidný běh také v rozích a na hranách.
■■Neodskakuje při kartáčování hran.
■■Delší životnost.
■■Zvýšený úběr materiálu.
■■Prevence proti rozmotávání „copů“ při
kartáčování.
Doporučení pro použití:
Optimální použití na výkonných úhlových
bruskách.
Příklad objednávky:
EAN 4007220806692
TBG 65/M14 CT ST 0,35 SGP
Spletení ocelového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
bez opěrného kroužku
TBG 65/M14 CT ST 0,35 SGP
TBG 65/M14 CT ST 0,50 SGP
TBG 80/M14 CT ST 0,50 SGP
TBG 100/M14 CT ST 0,50 SGP
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
806692
806708
806715
806722
0,35
0,50
0,50
0,50
18
18
20
24
65
65
80
100
22
22
20
25
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
M14x2 6 300 - 12 500
M14x2 6 300 - 12 500
M14x2 5 000 - 10 000
M14x2
4 500 - 9 000
12 500
12 500
10 000
9 000
1
1
1
1
0,289
0,289
0,425
0,720
1
1
1
1
0,289
0,289
0,425
0,720
Spletení nerezového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
bez opěrného kroužku
TBG 65/M14 CT INOX 0,35 SGP
TBG 65/M14 CT INOX 0,50 SGP
TBG 80/M14 CT INOX 0,35 SGP
TBG 100/M14 CT INOX 0,35 SGP
32 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
806739
806746
806753
806760
0,35
0,50
0,35
0,35
18
18
20
24
65
65
80
100
22
22
20
25
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
M14x2 5 000 - 12 500
M14x2 5 000 - 12 500
M14x2 4 000 - 10 000
M14x2
3 600 - 9 000
12 500
12 500
10 000
9 000
Kuželové kartáče se závitem
Kuželové kartáče se závitem, nesplétaný drát
Vynikající pro středně těžké práce. Vhodné
pro odgrotování, čištění a odstraňování rzi.
Kuželovitý tvar tělesa kartáče usnadňuje práci
na těžko přístupných místech, např. vnitřních
hranách, v rýhách, drážkách.
KBU = Kuželové, nesplétané
30°
Doporučení pro použití:
Vhodné pro nasazení na úhlových bruskách
[až do 80 m/s]. Optimální práce s úhlovou
bruskou s regulovatelnými otáčkami.
d2 d1
Příklad objednávky:
EAN 4007220220832
KBU 10010/M14 ST 0,35 SG
l2
Ocelový drát, výkonová řada SG
Označení pro
objednávku
KBU 10010/M14 ST 0,35 SG
KBU 11510/M14 ST 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
220832
806777
0,35
0,35
100
115
10
10
22
30
M14x2
M14x2
6 300 - 12 500
6 300 - 12 500
12 500
12 500
1
1
0,274
0,251
1
1
0,274
0,251
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
KBU 10010/M14 INOX 0,35 SG
KBU 11510/M14 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
531129
806784
0,35
0,35
100
115
10
10
22
30
M14x2
M14x2
6 300 - 12 500
5 000 - 12 500
12 500
12 500
Kuželové kartáče se závitem, splétaný drát
Vyníkající pro těžké kartáčovací práce, k odstraňování otřepů a rzi a k čištění. Kuželovitý
tvar usnadňuje práci na těžko přístupných
místech. Splétané dráty pracují agresivněji než
kartáče se zvlněným drátem.
KBG = Kuželové, splétané
30°
Jednotka balení: 1 kus
d2 d1
Doporučení pro použití:
Optimální použití na výkonných úhlových
bruskách.
l2
Ocelový drát, výkonová řada SG
KBG 10013/M14 ST 0,50 SG
KBG 11515/M14 ST 0,50 SG
KBG 12515/M14 ST 0,50 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
153529
220818
531167
0,50
0,50
0,50
22
22
28
100
115
125
13
15
15
22
26
19
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
M14x2 10 000 - 15 000
M14x2 7 500 - 12 500
M14x2 7 500 - 12 000
Max. ot.
[min.-¹]
20 000 0,305
15 000 0,366
15 000 0,576
Nerezový drát, výkonová řada SG
Všechny kartáče s dráty z nerezavějící oceli (INOX) jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
KBG 10013/M14 INOX 0,35 SG
KBG 11515/M14 INOX 0,35 SG
KBG 12515/M14 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
220801
220825
531174
0,35
0,35
0,35
22
22
28
100
115
125
13
15
15
22
26
19
M14x2
M14x2
M14x2
8 600 - 15 000
6 000 - 12 500
6 000 - 12 000
Max. ot.
[min.-¹]
20 000 0,305
15 000 0,366
15 000 0,576
208 I 33
208
Označení pro
objednávku
Kuželové kartáče se závitem
Kuželové kartáče se závitem, splétaný drát
KBG CT = Kuželové, splétané, provedení COMBITWIST®
30°
d2 d1
l2
Výborně se hodí pro těžké kartáčovací práce,
k odstraňování otřepů, čištění a odstraňování
rzi.
Díky kuželovitému tvaru ideální pro opracovávání těžko přístupných míst. Mnohostranné
použití právě při těžkých pracích.
Splétaný drát pracuje agresivněji než zvlněný
drát.
Výhody nového spletení drátu typu
COMBITWIST®:
■■Klidný běh také v rozích a na hranách.
■■Neodskakuje při kartáčování hran.
■■Delší životnost.
■■Zvýšený úběr materiálu.
■■Prevence proti rozmotávání „copů“ při
kartáčování.
Jednotka balení: 1 kus
Doporučení pro použití:
Optimální použití na výkonných úhlových
bruskách.
Příklad objednávky:
EAN 4007220593431
KBG 10013/M14 CT ST 0,50 SGP
Spletení ocelového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Označení pro
objednávku
KBG 10013/M14 CT ST 0,50 SGP
KBG 11515/M14 CT ST 0,50 SGP
KBG 12515/M14 CT ST 0,50 SGP
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
593431
593448
593455
0,50
0,50
0,50
22
22
28
ø
Šířka
Délka
kartáče osazení osazení
d1
b
l2
[mm]
[mm]
[mm]
100
115
125
13
15
15
22
26
19
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
M14x2 10 000 - 15 000
M14x2 7 500 - 12 500
M14x2 7 500 - 12 000
Max. ot.
[min.-¹]
20 000 0,305
15 000 0,366
15 000 0,576
Spletení nerezového drátu typu COMBITWIST®, speciální řada SGP
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
KBG 10013/M14 CT INOX 0,35 SGP
KBG 11515/M14 CT INOX 0,35 SGP
KBG 12515/M14 CT INOX 0,35 SGP
34 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
593462
593479
593486
0,35
0,35
0,35
22
22
28
ø
Šířka
kartáče osazení
d1
b
[mm]
[mm]
100
115
125
13
15
15
Délka
osazení
l2
[mm]
Závit
d2
Dop. ot.
[min.-¹]
22
26
19
M14x2
M14x2
M14x2
8 000 - 15 000
6 000 - 12 500
6 000 - 12 000
Max. ot.
[min.-¹]
20 000 0,305
15 000 0,366
15 000 0,576
Talířové kartáče
SiC kartáče s plastovým nosičem
Hodí se hlavně k odstraňování otřepů a opracovávání povrchů na stacionárních strojích.
DBU = talířový, nesplétaný
Doporučení pro použití:
Vhodné pohonné stroje: Použití převážně
na stacionárních CNC strojích, obráběcích
centrech, robotech. Pro opracovávání povrchů
se upřednostňují talířové kartáče s kruhovým
osazení z SiC.
l2
d2 =
22,2 mm
d1
U aplikací, které kladou zvláštní požadavky
na agresivitu kartáče, se používají především
talířové kartáče s obdélníkovým osazením z
SiC (REC). Vhodné pro opracovávání hliníku.
Příklad objednávky:
EAN 4007220808740
DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 SG
Plast (SiC), výkonová řada SG
Všechny talířové kartáče se dodávají se dvěma otvory pro unašeč ø 6,5 mm. Roztečná kružnice otvorů ø 31 mm.
Označení pro
objednávku
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
808740
808757
808764
808771
808795
808788
808801
808818
808825
808849
808856
808863
1,14x2,3
1,10
1,10
0,55
1,14x2,3
1,10
1,10
0,55
1,14x2,3
1,10
1,10
0,55
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
Délka ø otvoosazení
ru d2
l2
[mm]
[mm]
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 400 - 2 300
1 200 - 2 000
1 200 - 2 000
1 200 - 2 000
1 200 - 2 000
1 000 - 1 600
1 600 - 1 600
1 000 - 1 600
1 000 - 1 600
3 500
3 500
3 500
3 500
3 000
3 000
3 000
3 000
2 500
2 500
2 500
2 500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,376
0,347
0,347
0,347
0,524
0,480
0,480
0,480
0,798
0,734
0,734
0,734
208
DBU 100/22,2 REC SiC 80 1,14 SG
DBU 100/22,2 SiC 80 1,10 SG
DBU 100/22,2 SiC 120 1,10 SG
DBU 100/22,2 SiC 320 0,55 SG
DBU 125/22,2 REC SiC 80 1,14 SG
DBU 125/22,2 SiC 80 1,10 SG
DBU 125/22,2 SiC 120 1,10 SG
DBU 125/22,2 SiC 320 0,55 SG
DBU 150/22,2 REC SiC 80 1,14 SG
DBU 150/22,2 SiC 80 1,10 SG
DBU 150/22,2 SiC 120 1,10 SG
DBU 150/22,2 SiC 320 0,55 SG
EAN
4007220
Držák nástrojů
BO 12/22,2 6-13
(EAN 4007220808887) je
vhodný pro všechny talířové
kartáče (DBU) s ø 100 mm.
Držák nástrojů
BO 12/22,2 6-16
(EAN 4007220808894) je
vhodný pro všechny talířové kartáče (DBU) s ø 125 a
150 mm.
Podrobné informace a údaje
pro objednání držáků nástrojů
naleznete na straně 44.
PFERD Tools for Use on Aluminium
Podrobné informace
naleznete v příručce PRAXIS
„Nástroje PFERD pro
obrábění hliníku“ vydané
v německém a anglickém
jazyce.
208 I 35
Kartáče INOX-TOTAL
Kartáče INOX-TOTAL
Kartáče PFERD
Provedení INOX-TOTAL
Radiální kartáč s otvorem
INOX-TOTAL
Radiální kartáč se stopkou
INOX-TOTAL
Pro opracovávání ušlechtilé oceli (INOX) nabízí
firma PFERD navíc ke kartáčům s osazením
z ušlechtilé oceli také kartáče v provedení
INOX-TOTAL.
Toto provedení se vyznačuje tím, že nejen
materiál osazení, ale i ostatní části kartáče se
vyrábějí z ušlechtilé oceli kvality 1.4310 (V2A).
Tyto kartáče se nejlépe hodí pro aplikaci v
extrémně kritickém prostředí a pro těžké
podmínky v chemickém průmyslu a výrobě
zařízení, v potravinářském průmyslu nebo
nukleární technice.
Další informace k opracování ušlechtilé oceli
(INOX) a kartáčům PFERD v provedení INOXTOTAL najdete na straně 8.
PBUIT
= štětcové kartáče se stopkou,
nesplétaný drát
PBGSIT = štětcové kartáče se stopkou,
splétaný drát
PBUIT
l2
d3=
6 mm
d1
Štětcové kartáče se hodí k práci na těžko
přístupných místech, jako jsou otvory, dutiny a
vnitřní rohy.
Štětcové kartáče s nesplétaným drátem,
provedení PBUIT, hodí se pro všechny lehké
kartáčovací práce. Při rotaci se dráty roztahují.
Kartáče se splétaným drátem, provedení
PBGSIT, byly vyvinuty především pro opracovávání vnitřních rohů. Dráty jsou spleteny
proti směru otáčení kartáče. Tím je zabráněno
roztahování kartáče při kartáčování.
Příklad objednávky:
EAN 4007220808382
PBUIT 1516/6 INOX 0,15 SGP
l1
PBGSIT
l2
d3 =
6 mm
d1
l1
Nerezový drát, speciální řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
nesplétaný drát
PBUIT 1516/6 INOX 0,15 SGP
PBUIT 1516/6 INOX 0,20 SGP
PBUIT 2020/6 INOX 0,15 SGP
PBUIT 2020/6 INOX 0,20 SGP
splétaný drát
PBGSIT 1010/6 INOX 0,20 SGP
PBGSIT 1010/6 INOX 0,35 SGP
PFERD Tools
for Use on Stainless Steel
36 I 208
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
splet.
drátů
ø
kartáče
d1
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
808382
808399
808405
808412
0,15
0,20
0,15
0,20
-
15
15
20
20
65
65
70
70
22
22
25
25
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
7 200 - 11 700
18 000
18 000
18 000
18 000
10
10
10
10
0,366
0,366
0,662
0,662
808429
808436
0,20
0,35
1
1
10
10
65
65
25
25
4 000 - 6 500
4 000 - 6 500
10 000
10 000
10
10
0,170
0,170
Podrobné informace naleznete
v příručce PRAXIS „Nástroje
PFERD pro obrábění nerezavějících a kyselinovzdorných
ocelí“ vydané v německém a
anglickém jazyce.
Kartáče INOX-TOTAL
Kartáče INOX-TOTAL
Univerzálně se hodí k čištění, odjehlování a
odstraňování „zapálených“ míst v důsledku
zahřátí materiálu.
RBUIT
RBGIT
Splétaný drát pracuje agresivněji než zvlněný
drát.
= kotoučové kartáče se
stopkou, nesplétaný drát
= kotoučové kartáče se
stopkou, splétaný drát
l2
Příklad objednávky:
EAN 4007220808443
RBUIT 300/6 INOX 0,20 SGP
d1
d3=
6 mm
b
l1
Nerezový drát, speciální řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
nesplétaný drát
RBUIT 3006/6 INOX 0,20 SGP
RBUIT 5015/6 INOX 0,20 SGP
RBUIT 7015/6 INOX 0,15 SGP
RBUIT 7015/6 INOX 0,30 SGP
RBUIT 8015/6 INOX 0,15 SGP
RBUIT 8015/6 INOX 0,30 SGP
splétaný drát
RBGIT 7006/6 INOX 0,35 SGP
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Poč.
ø
Šířka
splet. kartáče osazení
drátů
d1
b
[mm]
[mm]
Délka Celková
osazení
délka
l2
l1
[mm]
[mm]
Dop. ot.
[min.-¹]
Max. ot.
[min.-¹]
808443
808450
808467
808474
808481
808498
0,20
0,20
0,15
0,30
0,15
0,30
-
30
50
70
70
80
80
6
15
15
15
15
15
7
13
19
19
19
19
40
50
50
50
50
50
8 000 - 13 000
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
6 000 - 9 800
4 800 - 7 800
4 800 - 7 800
20 000
15 000
15 000
15 000
12 000
12 000
10
10
10
10
10
10
0,246
0,784
1,425
1,425
1,685
1,685
808504
0,35
18
70
6
16
42 10 000 - 16 300
25 000
10
1,256
Kotoučové kartáče se splétaným drátem se
hodí pro těžké kartáčovací práce, jako je odstraňování okují, rzi, otřepů a čištění svarů.
Úzké provedení RBGIT PIPE se hodí především
pro práci na těžko přístupných místech, jako
např. na kořenových svarech.
Výhody nového spletení drátu typu
COMBITWIST® :
■■Klidný běh také v rozích a na hranách.
■■Neodskakuje při kartáčování hran.
■■Delší životnost.
■■Zvýšený úběr materiálu.
■■Prevence proti rozmotávání „copů“ při
kartáčování.
RBGIT CT = Kotoučové kartáče, splétaný drát
RBGIT PIPE CT = Kotoučové kartáče,
spletený drát, Pipeline,
provedení COMBITWIST®
l2
d2 d1
b
Jednotka balení: 1 kus
208
Doporučení pro použití:
Optimální použití na výkonných úhlových
bruskách s regulací otáček.
Příklad objednávky:
EAN 4007220808511
RBGIT 11506/22,2 CT INOX 0,50 PIPE SGP
Nerezový drát, speciální řada SG
Všechny kartáče s osazením z ušlechtilé oceli jsou odmaštěny.
Označení pro
objednávku
RBGIT 11506/22,2 PIPE CT INOX 0,50 SGP
RBGIT 11512/22,2 CT INOX 0,35 SGP
EAN
4007220
808511
808528
ø Poč.
ø
Šířka
Délka
ø
drátu splet. kartáče osazení osazení otvod6 drátů
d1
b
l2
ru
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
0,50
0,35
36
24
115
115
6
12
19
28
22,2
22,2
Dop. ot.
[min.-¹]
5 000 - 12 500
5 000 - 12 500
Max. ot.
[min.-¹]
12 500 0,322
12 500 0,275
208 I 37
Vnitřní kartáče
Vnitřní kartáče
Vhodný speciálně pro odjehlování a čištění
trubek, závitů, hrdel trubek a válců.
Kromě závitu jsou vnitřní kartáče do 20 mm
ještě opatřeny nástavcem stopky, který umožňuje upnutí v 6mm kleštinách. Vnitřní kartáče
se závitem 3/8 jsou navíc vybaveny nástavcem
stopky 10 mm.
IBU = vnitřní kartáče se závitovým
uchycením
7
Doporučení pro použití:
Vyvinuto pro použití při nízkých otáčkách do
1 000 min-1.
12
M6
6 mm
Příklad objednávky:
EAN 4007220659533
IBU 0880/M6 ST 0,15 SG
Vyžádejte prosím materiál osazení a ø drátuí.
ø osazení vnitřních kartáčů z SiC = 1,00 mm.
l1
l2
d2
d1
Označení pro
objednávku
SiC 180
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
659564
659601
659649
660478
660539
660577
660614
660652
660690
660737
660775
-
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,50
8
10
12
13
15
16
18
20
22
25
30
32
38
40
44
50
57
63
69
75
82
101
Materiál osazení kartáče
Ocel
INOX
Mosaz
EAN 4007220
IBU 0880/M6 ... SG
IBU 1080/M6 ... SG
IBU 1280/M6 ... SG
IBU 1380/M6 ... SG
IBU 1580/M6 ... SG
IBU 1680/M6 ... SG
IBU 1880/M6 ... SG
IBU 2080/M6 ... SG
IBU 22100/3/8 BSW ... SG
IBU 25100/3/8 BSW ... SG
IBU 30100/3/8 BSW ... SG
IBU 32100/1/2 BSW ... SG
IBU 38100/1/2 BSW ... SG
IBU 40100/1/2 BSW ... SG
IBU 44100/1/2 BSW ... SG
IBU 50100/1/2 BSW ... SG
IBU 57100/1/2 BSW ... SG
IBU 63100/1/2 BSW ... SG
IBU 69100/1/2 BSW ... SG
IBU 75100/1/2 BSW ... SG
IBU 82100/1/2 BSW ... SG
IBU 101100/1/2 BSW ... SG
659533
659571
659618
660447
660485
660546
660584
660621
660669
660706
660744
749425
749463
749494
749524
749555
749562
749579
749586
749593
749609
749616
SWG = rychlovýměnná rukojeť
Označení pro
objednávku
659540
659588
659625
660454
660515
660553
660591
660638
660676
660713
660751
749449
749470
749500
749531
-
659557
659595
659632
660461
660522
660560
660607
660645
660683
660720
660768
749456
749487
749517
749548
-
Vhodný pro ruční kartáčování s vnitřními
kartáči. Rychlovýměnné rukojeti mohou být
také kombinovány a doplňovány prodlouženími IBUV. Možné kombinace délek si prosím
vyhledejte v tabulce „Možnosti kombinací“ na
straně 39.
Rychlovýměnná rukojeť rozměru 6 mm má
kleštinu, do které mohou být upnuty nástroje
s ø 6 mm.
Délka Celková
osazení
délka
l2
l1
[mm]
[mm]
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3/8
38 I 208
721803
-
723036
-
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
1
1
1
0,158
0,188
0,236
0,236
0,266
0,266
0,296
0,326
0,538
0,558
0,695
0,925
0,975
1,025
1,120
0,955
1,000
1,025
1,100
0,494
0,498
0,556
Příklad objednávky:
EAN 4007220721803
SWG-M6
Uvádějte prosím požadovaný závit.
1/2
Kleština 6 mm
749333
-
723043
EAN 4007220
SWG- ...
SWG-6
120
120
120
120
120
120
120
120
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
Mohou být použity všechny kleštiny skupiny
10. Podrobné informace a údaje pro objednání
naleznete v katalogu 209.
Závit
M6
Závit
Celková
délka
l1
[mm]
135
150
1
1
0,119
0,143
Vnitřní kartáče
Vnitřní kartáče
Abyste dosáhli s vnitřními kartáči těžko
dostupných míst použijte prodloužení (IBUV)
s drátěnou rukojetí (IBUS) nebo rychloupínací
rukojetí (SWG).
Vyberte prosím z tabulky „Možnosti
kombinací“ potřebnou délku prodloužení.
IBUV = Prodloužení pro vnitřní kartáče
IBUS = Drátěná rukojeť pro vnitřní
kartáče
IBUV
Venkovní průměr závitového pouzdra
M6 = 12 mm, 3/8 = 12 mm, 1/2 = 16 mm.
IBUS
Příklad objednávky:
EAN 4007220726884
IBUV M6 300
Uvádějte prosím požadovaný závit.
Označení pro
objednávku
Závit
M6
3/8
Celková
délka
l1
[mm]
1/2
EAN 4007220
IBUV ... 300
IBUV ... 1000
IBUS ... 300
IBUS ... 800
726884
660782
726907
660805
726891
660799
726914
660812
750032
750049
750094
750100
300
1000
300
800
1
1
1
1
0,230
0,358
0,219
0,108
Možnosti kombinací
Prodloužení
SWG IBUS 300 IBUS 800
[mm]
[mm]
[mm]
bez
IBUV 300
IBUV 1000
135
435
1135
300
600
1300
800
1100
1800
Vnitřní kartáče se prodlužují prodlouženími a
drátěnými rukojeťmi.
Prodloužení IBUV lze na sebe vzájemně napojovat až do délky více než 1800 mm.
Vhodný speciálně pro ruční kartáčovací práce
na těžko přístupných místech, jako např. vnitřních plochách trubek, otvorů, trysek atd.
Příklad:
Požadovaná celková délka 1300 mm
odpovídá IBUV 1000 (prodloužení) +
IBUS 300 (drátěná rukojeť).
IBU = vnitřní kartáče, nesplétaný drát,
provedení bez závitu
Nylonové osazení bez brusného zrna.
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel
INOX
Mosaz
748923
748985
749036
749074
749111
749166
749203
749241
748930
748992
749050
749081
749128
749173
749210
749258
748947
749005
749043
749098
749142
749180
749227
749265
d1
Nylon
ø
drátu
d6
[mm]
ø
kartáče
d1
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
748961
749012
749067
749104
749159
749197
749708
749272
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
6
8
10
12
15
20
25
30
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
300
EAN 4007220
IBU 06100 ... SG
IBU 08100 ... SG
IBU 10100 ... SG
IBU 12100 ... SG
IBU 15100 ... SG
IBU 20100 ... SG
IBU 25100 ... SG
IBU 30100 ... SG
l1
l2
10
10
10
10
10
10
10
10
0,234
0,284
0,361
0,371
0,387
0,557
0,648
0,698
208 I 39
208
Příklad objednávky:
EAN 4007220748923
IBU 06100 ST 0,10 SG
Uvádějte prosím požadovaný materiál osazení
a ø osazení.
ø osazení nylonových vnitřních kartáčů
ø 6 – 10 mm = 0,20 mm
ø 12 – 30 mm = 0,30 mm
Ruční kartáče
Ruční kartáče
Vhodný univerzálně pro všechny lehké čisticí a
odrezovací práce.
HBU = Ruční kartáče pro univerzální
použití
Příklad objednávky:
EAN 4007220659489
HBU 10 ST 0,35 SG
Uvádějte prosím požadovaný materiál osazení.
l2
l1
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel 0,35
INOX 0,30
Mosaz 0,30
EAN 4007220
HBU 10 ... SG
HBU 20 ... SG
HBU 30 ... SG
HBU 40 ... SG
HBU 50 ... SG
HBU 60 ... SG
Velké balení
HBU 30 ... GP SG
HBU 40 ... GP SG
HBU 50 ... GP SG
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
659489
572191
572207
572214
153741
713341
659496
572221
572238
572245
572252
713365
572528
572535
572542
572559
-
1
2
3
4
5
6
25
25
25
25
25
25
290
290
290
290
290
290
10
10
10
10
10
10
1,060
1,210
1,520
1,800
1,850
2,120
808320
808337
808344
808351
-
-
3
4
5
25
25
25
290
290
290
50
50
50
7,750
9,150
9,400
HBU LH = Ruční kartáče s prodlouženou
rukojetí (LH)
Vhodný k čištění, očišťování povrchů, odstraňování rzi, čištění svarů.
Extra dlouhá rukojeť.
l2
l1
Označení pro
objednávku
HBU 30 ST LH 0,35 SG
HBU 40 ST LH 0,35 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
616840
616857
0,35
0,35
3
4
25
25
350
350
HBK = Ruční kartáče pro koutové sváry
10
10
1,920
2,320
Tvar V se hodí k čištění, očišťování a odrezování koutových svarů a svarů V.
l2
l1
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel
INOX
EAN 4007220
HBK 30 ... 0,35 SG
40 I 208
572481
572498
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
0,35
3
35
290
10
1,730
Ruční kartáče
Ruční kartáče
Výborně se hodí k čištění na těžko přístupných
místech, jako jsou úhly, rohy, trubky atd.
HBG = ruční kartáče, zahnuté provedení
Ocel = pomosazený ocelový drát
Příklad objednávky:
EAN 4007220153727
HBG 10 ST 0,30 SG
Uvádějte prosím požadovaný materiál osazení.
l2
l1
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel
INOX
Mosaz
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
572672
0,30
1
25
265
EAN 4007220
HBG 10 ... 0,30 SG
153727
153734
Obzvláště dobře se hodí k čištění zapalovacích
svíček, k očišťování obrobků a nástrojů.
10
1,720
HBZ = ruční kartáče na zapalovací
svíčky
l2
l1
Označení pro
objednávku
HBZ 30 MES 0,15 SG
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
572566
0,15
3
15
145
Výborně se hodí k čištění a odstraňování rzi z
povrchů.
10
0,405
Ruční kartáče/ špalkové provedení
l2
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel 0,45
Mosaz 0,30
EAN 4007220
HBB 50 ... SG
572504
573020
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
5
35
200
208
l1
10
2,375
208 I 41
Ruční kartáče
Ruční kartáče
Vhodný k čištění pilníků.
HBF = Ruční kartáče na pilníky
Ruční kartáče pro pilníky – další informace viz.
Katalog 201 „Držáky pilníku, pouzdra, kartáče
na pilníky‘‘.
l1
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
015315
0,15
1
7
232
HBF 10 ST 0,15 SG
5
0,615
Výborně se hodí pro lehké kartáčovací práce
na jemných površích.
HBFM = Ruční kartáče pro jemné
ø materiálu osazení 0,15 mm umožňuje měkké chování během kartáčování při jemném
vzhledu povrchu.
l2
Příklad objednávky:
EAN 4007220659502
HBFM 40 ST 0,15 SG
l1
Označení pro
objednávku
Materiál osazení kartáče
Ocel
INOX
Mosaz
ø
drátu
d6
[mm]
Počet
řad
Z
Šířka
osazení
b
[mm]
Délka
osazení
l2
[mm]
Celková
délka
l1
[mm]
659526
0,15
4
16
20
220
EAN 4007220
HBFM 40 ... 0,15 SG
659502
659519
10
Sady kartáčů
Sortiment kartáčů
Označení pro
objednávku
BSO 5500 ST SG
BSO 5600 ST SG
BSO 5600 INOX SG
42 I 208
BSO 5500 ST SG
Obsah: 80 kusech
10 x RBU 3006/6 ST 0,20 SG 10 x RBU 4009/6 ST 0,20 SG 10 x RBU 5015/6 ST 0,20 SG
10 x RBU 7015/6 ST 0,30 SG
10 x TBU 5010/6 ST 0,30 SG
10 x PBU 1010/6 ST 0,35 SG
10 x PBU 1516/6 ST 0,35 SG
10 x PBU 2020/6 ST 0,50 SG
BSO 5600 ST SG
Obsah: 23 kusech
4 x TBU 5010/6 ST 0,30 SG
10 x PBU 2020/6 ST 0,50 SG
5 x RBU 5015/6 ST 0,20 SG
4 x RBG 7006/6 ST 0,35 SG
BSO 5600 INOX SG
Obsah: 23 kusech
4 x TBU 5010/6 INOX 0,30 SG
10 x PBU 2020/6 INOX 0,50 SG
5 x RBU 5015/6 INOX 0,20 SG
4 x RBG 7006/6 INOX 0,35 SG
EAN
4007220
Obsah
220962
808368
808375
viz výše
viz výše
viz výše
1
1
1
6,192
2,135
2,135
0,920
Příslušenství
Příslušenství
Adaptéry mění otvor na požadovaný rozměr.
Díky kladnému slícování je kartáč zajištěn proti
protočení při práci.
AK 32
Se sadou adaptérů AK 32 je možné používat
kotoučové kartáče (RBU) v úzkém provedení
na všech běžných strojích.
Otvory, které sada obsahuje,
v [mm (palcích)]:
20, 18, 14, 12
25,4 (1“), 22,2 (7/8“), 16 (5/8“), 12,7 (1/2“)
Další informace a údaje pro objednání příslušných kartáčů naleznete na straně 10.
Sada adaptérů AK 32
AK 32-2
Se sadou adaptérů AK 32-2 je možné používat
kotoučové kartáče (RBU) v širokém provedení
na všech běžných strojích.
Otvory, které sada obsahuje,
v [mm (palcích)]:
20, 18, 14, 12
25,4 (1“), 22,2 (7/8“), 19,2 (.750), 16 (5/8“),
12,7 (1/2“)
Další informace a údaje pro objednání příslušných kartáčů naleznete na straně 11.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Adapterset* AK 32
Adapterset* AK 32-2
Adaptéry mění otvor na požadovaný rozměr.
AM 51
S párem adaptérů AM 51 je možné používat
kotoučové kartáče (RBU), v širokém provedení
na všech běžných strojích.
Pár adaptérů se skládá ze dvou jednotlivých
adaptérů.
Další informace a údaje pro objednání příslušných kartáčů naleznete na straně 11.
608593
806890
1
1
Doporučení pro použití:
Obzvláště vhodný při aplikacích, kde dochází
k uvolňování velkého množ ství tepla a působí
se velkou silou. U aplikací, kde dochází k uvolňování nepatrného množství tepla a působí se
malými silami, použijte prosím sadu adaptérů
AK 32-2.
0,126
0,126
Páry adaptérů AM 51
Výjimka:
kotoučové kartáče s ø 100 a 125 mm není
možné používat s párem adaptérů.
Příklad objednávky:
EAN 4007220549803
Pár adaptérů AM 51/14,0
Označení pro
objednávku
Adapterpaar** AM 51/14,0
Adapterpaar** AM 51/16,0
Adapterpaar** AM 51/20,0
Adapterpaar** AM 51/22,2
Adapterpaar** AM 51/25,4
Adapterpaar** AM 51/30,0
Adapterpaar** AM 51/32,0
AK 51
Se sadou adaptérů AK 51 je možné používat
kotoučové kartáče stacionární (RBU) na všech
běžných strojích (stojanové brusky).
ø otvoru
[mm]
549803
548486
549834
806906
548509
806913
606605
14,0
16,0
20,0
22,2
25,4
30,0
32,0
Další informace a údaje pro objednání příslušných kartáčů naleznete na straně 19.
1
1
1
1
1
1
1
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
Sada adaptérů AK 51
208
Adaptéry mění otvor na požadovaný rozměr.
EAN
4007220
Otvory, které jsou obsažené v sadě,
v [mm (palcích)]
32, 20, 18, 14, 12
25,4 (1“), 22,2 (7/8“), 16 (5/8“), 12,7 (1/2“)
Označení pro
objednávku
Adapterset* AK 51
EAN
4007220
608609
1
0,089
* Adapterset = Sada adaptérů ** Adapterpaar = Pár adaptérů
208 I 43
Příslušenství
Příslušenství
Držáky nástrojů pro kotoučové kartáče
Umožňují použití kotoučových kartáčů s
otvorem na pohonných strojích s kleštinou
např. elektrických přímých bruskách, pohonu
ohebných hřídelí. Podrobné informace a údaje
pro objednání naleznete v katalogu 209.
Držák nástrojů pro kotoučové kartáče
BO 8/12-22,2 5-18
Označení pro
objednávku
BO 8/12-22,2 5-18
Držák nástrojů pro kotoučové kartáče
BO 8/22,2 5-10
Bezpečnostní doporučení:
Z bezpečnostních důvodů je použití držáků
nástrojů u kartáčů omezeno max. do
ø 150 mm!
BO 8/12-22,2 5-18 je vhodný pro všechny:
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem (RBU) do ø 150 mm, úzké provedení
(strana 10)
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem
(RBU) 10020, široké provedení (strana 11)
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem
(RBU) 12520, široké provedení (strana 11)
EAN
4007220
ø stopky
[mm]
Rozsah
upnutí
[mm]
751923
8
5-18
EAN
4007220
ø stopky
[mm]
Rozsah
upnutí
[mm]
BO 8/22,2 5-10
751930
8
5-10
Označení pro
objednávku
BO 12/22,2 10-30
Držák radiálních kartáčů
BO 12/22,2 6-13
0,396
1
0,136
1
0,448
BO 8/22,2 5-10 je vhodný pro všechny:
■■kotoučové kartáče se splétaným drátem
(RBG) do ø 125 mm s otvorem 22,2 mm
(strana 12, 13, 15, 16, 37)
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem
(RBU) 10028, široké provedení (strana 11)
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem
(RBU) 12528, široké provedení (strana 11)
Označení pro
objednávku
Držák nástrojů pro kotoučové kartáče
BO 12/22,2 10-30
1
BO 12/22,2 10-30 je vhodný pro všechny:
■■kotoučové kartáče se splétaným drátem
(RBG) ø 150 mm (strana 12, 15, 16)
■■kotoučové kartáče s nesplétaným drátem
(RBU) ø 150 mm, široké provedení
(strana 11)
EAN
4007220
ø stopky
[mm]
Rozsah
upnutí
[mm]
561317
12
10-30
BO 12/22,2 6-13 je vhodný pro všechny:
■■talířové kartáče (DBU) s ø 100 mm.
Držák radiálních kartáčů
BO 12/22,2 6-16
BO 12/22,2 6-16 je vhodný pro všechny:
■■talířové kartáče (DBU) s ø 125 do 150 mm.
Všechny držáky nástrojů pro talířové kartáče se dodávají se dvěma unášecími kolíky ø
6,5 mm. Roztečná kružnice otvorů ø 31 mm.
Další informace a údaje pro objednání
vhodných kartáčů naleznete na straně 35.
Označení pro
objednávku
BO 12/22,2 6-13
BO 12/22,2 6-16
44 I 208
EAN
4007220
ø stopky
[mm]
Rozsah
upnutí
[mm]
808887
808894
12
12
6-13
6-16
1
1
0,444
0,802
Download

Katalog 208 - Technické kartáče