Praktické využití Windows Server
2012 Essentials ve firmě
Jan Pilař, MVP
Obsah
Nějak bylo…
…Nějak bude
2
Jan Pilař, MVP
NĚJAK BYLO…
3
SBS 2011 Standard
WSUS
Další App
Foundation
Ochrana identit
Zálohování
Sdílení souborů a tiskáren
Windows Server 2008 R2
Hyper V
RDS
+
Premium Add-On
Vzdálený přístup
Zjednodušená
správa
Klíčová řešení
+
365
Další Web Apps
SBS 2011 Essentials
4
5
Klíčová řešení
Ochrana identit
Zálohování
Sdílení souborů a tiskáren
Windows Server 2012
Zjednodušená
správa
Vzdálený přístup
+
365
Další Web Apps
WS 2012 Essentials
6
Jan Pilař, MVP
…NĚJAK BUDE
7
Jan Pilař, MVP
WINDOWS SERVER ESSENTIALS
8
Není to SBSko?
Filozoficky to je SBSko
SBS 2011 Essentials je přímým
předchůdcem
Cílová skupina jsou menší firmy
Startup server
9
Hlavní rozdíly
Windows SBS
Obsahuje Exchange
Obsahuje Sharepoint
Obsahuje SQL Server*
Podporuje až 75
uživatelů nebo zařízení
Náročnější na HW
Má DHCP
Má WSUS
Umí Remote Desktop
služby*
Windows Essentials
Nemá Exchange
Nemá Sharepoint
Neobsahuje SQL Server
Podporuje 25 uživatelů
nebo 50 zařízení
Nenáročný na HW
Nemá DHCP
Nemá WSUS
Neumí Remote Desktop
služby
10
Windows Server Essentials Dashboard
DEMO
11
Jan Pilař, MVP
POJĎME BOŘIT MÝTY
12
Nemá DHCP
Má!
Role DHCP není instalována out-of-box
I při migraci je nutné zachovat původní
Role DHCP se dá jednoduše doinstalovat
13
Instalace DHCP
PHOTOSTORY
14
15
16
17
18
19
20
Nemá WSUS
Má!
WSUS 3.0 SP2 byl přidán 25. 6. 2013
KB2762663
Jedná se o plnohodnotný WSUS
21
22
Instalace Windows Server Update Services
VIDEOUKÁZKA
23
Jan Pilař, MVP
A CO S POŠTOU?
24
A co s poštou?
Integrace s Microsoft
Office 365
Možnost výběru
jakéhokoliv plánu
Vše v cloudu
Integrace s vlastním
Exchange Serverem
Nutnost licencovat
vlastní Exchange Server
Nutnost provozu
odděleně od Windows
Server 2012 Essentials
Drahé řešení
25
Jan Pilař, MVP
JAK NA OFFICE 365 V SERVERU
26
Jak to vypadá
Možnost vidět informace o předplatném
Správa účtů a seatů z jedné konzole
Možnost importu uživatelů z Office 365
Možnost zakládat účty i seaty z Dashboard
Synchronizace hesel z serveru do Office
365
27
Integrace s Office 365
VIDEOUKÁZKA
28
Windows Server Essentials Dashboard a Office 365
DEMO
29
A co Sharepoint?
Nic
Dostupný v Office 365
Žádné propojení s Windows Server
Essentials (vyjma přístupu)
Možnost přidat odkaz na Remote Web
Access
30
A co SQL?
Nic
Žádný Premium Addon již není
Nutno licencovat odděleně jako on
premise nebo ve Windows Azure jako
cloudu službu
31
A co terminálové služby?
Nic
To nešlo nikdy ani na SBS!
Technicky to jde, ale není podporováno!
Přicházíte o garance
Nutnost řešit odděleným serverem
32
Jan Pilař, MVP
ZÁLOHOVÁNÍ
33
Modely zálohování
Záloha na disk – Windows Server Backup
Záloha do cloudu – Windows Azure
Backup
Záloha klientských stanic – Windows
Backup
Záloha uživatelských dat – Windows File
History
34
Nastavení Windows Server Backup
DEMO
35
Windows Azure Backup
VIDEOUKÁZKA
36
Windows Client Backup
INFO + PHOTO
37
Client backup
Celková záloha klientské stanice
Řízené centrálně
Obnova jednotlivých souborů nebo
celého systému
Možnost vytvoření boot USB klíčenky
Funguje na základě nočních záloh
Uživatel může sám zvolit zálohování
skrze Lauchpad
38
Windows File History
PHOTOSTORY
39
40
Remote Web Access – Domain Name
PHOTOSTORY
41
Remote Web Access
Remote Access
VPN
Remote Web Access
RDP
Sdílené složky
Odkazy
42
43
Jan Pilař
DALŠÍ VYCHYTÁVKY?
44
Aplikace My Server
Propojení Windows 8 a serveru přes
„metro“ aplikaci
Propojení Windows Phone 8 s serverem
45
46
47
Jan Pilař, MVP
LIMITY
48
Limity
Neumožňuje roli Hyper-V
Může ale běžet v POSE nebo VOSE
Omezen na maximálně 2CPU
49
Limity
Omezení:
řadič AD se všemi rolemi FSMO
kořenová doména doménové struktury
žádné podřízené domény
žádné vztahy důvěryhodnosti
Maximálně 25 uživatelských účtů
50
Vždyť je to jen do 25 uživatelů
Opravdu?
Vše se dá řešit licencí Windows Server
2012 Standard
„Přepne“ z limitu 25/50 na 75/75
Možnost použít Hyper-V
Nutnost dokoupit CAL licence
I nad 75/75 to má řešení
51
Essentials jako SBSko
dism /online /setedition:ServerStandard /accepteula
/productkey:Product Key
52
Jan Pilař, MVP
R2
53
54
55
56
57
Děkuji za pozornost
[email protected]
www.kpcs.cz
facebook.com/CZWSE
58
Download

MS Fest 2013 - Windows Server 2012 Essentials