Řada 9070
Březen 2013
Informace pro prodejce
Evropské vydání
Zde ke stažení ve formátu PDF.
DURA-ACE, řada 9070
_ Baterie a nabíječky Di2
_ Nastavení šroubů dorazu přesmykače
a zadního měniče Di2
_ Jemné nastavení přesmykače
a zadního měniče Di2
Vážení prodejci kol,
jak jste již byli informování v předchozím vydání e-news, přinášíme vám technické informace
a tipy a triky o elektronických komponentech DURA-ACE.
Váš tým Shimano
_ Projekt Shimano E-tube
Baterie a nabíječky Di2
Pro komponenty E-tube, jako jsou DURA-ACE 9070,
ULTEGRA Di2 a ALFINE Di2, jsou k dispozici dva různé typy
baterií: jedna pro montáž do sedlovky (SM-BTR2 – vnitřní)
a jedna pro montáž na rám (SM-BTR1 – vnější).
Vnitřní baterie se nabíjí prostřednictvím USB portu pomocí
speciální nabíječky SM-BCR2, která se připojí ke spojce na
řídítkách. Vnější baterie je odnímatelná a nabíjí se v nabíječce SM-BCR1.
Baterie pro připevnění na rám: SM-BTR1 – vnější
Kompatibilní nabíječka: SM-BCR1
Poznámka: Nabíječky nejsou zaměnitelné.
Baterie pro připevnění do sedlovky: SM-BTR2 – vnitřní
Kompatibilní nabíječka: SM-BCR2
Přesmykač a zadní měnič Di2
Nastavení šroubů dorazu
Bezproblémové, přesné a snadné fungování je možné pouze při správném
nastavení šroubů dorazu na přesmykači a zadním měniči.
Zadní měnič: Nastavení šroubů dorazu
Nastavení „dolní polohy“
Přeřaďte řetěz na největší pastorek a poté dotáhněte nastavovací šroub pro nastavení „dolní polohy“ tak, aby se dotýkal
dorazu.
Pokud je šroub příliš dotažen, motor zaznamená problém
a proces řazení neproběhne správně. Známky přílišného
dotažení:
• Není možné přeřadit na nejmenší převod
• Hlučnost
• Baterie se rychle vybíjí (motor bere příliš mnoho energie)
Nastavení „horní polohy“
Přeřaďte řetěz na nejmenší pastorek a poté dotáhněte
nastavovací šroub pro nastavení „horní polohy“ tak, aby se
dotýkal dorazu. Jakmile dosáhnete této polohy, otočte
nastavovacím šroubem pro nastavení horní polohy
o jednu otáčku proti směru hodinových ručiček, aby zůstala vůle přibližně 1 mm pro přesah při řazení pomocí
zadního měniče.
Vůle přibl. 1 mm
Nastavovací šroub
pro nastavení dolní
polohy
Nastavovací šroub pro
nastavení horní polohy
2mm šestihranný klíč
2mm šestihranný klíč
Přesmykač: Nastavení šroubů dorazu
Nastavení „dolní polohy“
Přeřaďte řetěz na vnitřní (nejmenší) převodník a největší
pastorek. Pomocí 2mm šestihranného klíče nastavte nastavovací šroub u nejmenšího převodu tak, aby byla vzdálenost mezi řetězem a vnitřním plátem vodítka přesmykače
0 – 0,5 mm.
Vůle:
0 – 0,5 mm
Nastavení „horní polohy“
Přeřaďte řetěz na vnější (největší) převodník a nejmenší
pastorek. Pomocí 2mm šestihranného klíče nastavte
nastavovací šroub u největšího převodu tak, aby byla vzdálenost mezi řetězem a vnějším plátem vodítka přesmykače
0,5 – 1,0 mm.
Vůle:
0,5 – 1,0 mm
Jemné nastavení přesmykače a zadního měniče Di2
Přesmykač i zadní měnič jsou předem naprogramovány a nastavení mezi jednotlivými převody tak není nutné.
Pro jemné nastavení (kalibraci) má přesmykač i zadní měnič speciální program, který umožňuje jejich řádné
nastavení.
Nastavení zadního měniče
1. Vložte baterii.
2. Přeřaďte zadní měnič do polohy na pátém pastorku.
K aktivaci režimu nastavení zadního měniče stiskněte tlačítko na spojce (A) vodiče SM-EW90 na dobu 2 sekund,
dokud se nerozsvítí červená LED dioda.
4. Za současného otáčení kliky stiskněte opakovaně tlačítko
(X), dokud nezačne řetěz drhnout o čtvrtý pastorek.
Spojka (A)
LED dioda svítí
(červeně)
Tlačítko
5. Poté 4krát stiskněte tlačítko (Y). Nyní je vodicí kladka ve
správné poloze, vycentrovaná pod pátým pastorkem.
3. Stisknutím tlačítek řazení na pravé řadicí jednotce se
zadní měnič posune dovnitř (X) nebo ven (Y). Zadní měnič
se může ze své počáteční polohy posunout o 15 kroků
dovnitř a 15 kroků ven. Celkem má tedy 31 poloh. Při
nastavování se vodicí kladka posune o něco dále a poté se
vrátí zpět do své konečné polohy, abyste mohli zkontrolovat směr nastavení.
4krát
4 kroky
6. P
o dokončení těchto nastavení opět stiskněte tlačítko na
spojce (A) na dobu 2 sekund, dokud LED dioda nezhasne.
Tím opustíte režim nastavení.
7. J eště jednou zkontrolujte polohy u všech převodů. Pokud
uslyšíte jakékoli drhnutí, zopakujte postup nastavení od
bodu 2.
Nastavení přesmykače
U nové řady DURA-ACE je nyní možné kalibrovat i přesmykač.
1. Vložte baterii.
2. Důležité: Přesuňte řetěz na největší převodník a největší
pastorek.
Největší pastorek
a 12 kroků ven. Celkem má tedy 25 poloh. Při optimálním
nastavení je mezi řetězem a vnitřním plátem vodítka řetězu
vůle 0 – 0,5 mm v situaci, kdy je řetěz vpředu na malém
převodníku a vzadu na největším pastorku.
Největší převodník
0 -00.5
- 0.5
mm
mm
Přepínač řazení (X)
3. K aktivaci režimu nastavení přesmykače stiskněte tlačítko
na spojce (A) vodiče SM-EW90 na dobu 2 sekund, dokud
se nerozsvítí červená LED dioda.
Přepínač řazení (Y)
00–- 0,5
0.5mm
mm
Spojka (A)
LED dioda svítí
(červeně)
5. P
o dokončení těchto nastavení opět stiskněte tlačítko na
spojce (A) na dobu 2 sekund, dokud LED dioda nezhasne.
Tím opustíte režim nastavení.
Tlačítko
6. J eště jednou zkontrolujte polohy u všech převodů. Pokud
4. S
tisknutím tlačítek řazení na levé řadicí jednotce se přeuslyšíte jakékoli drhnutí, zopakujte postup nastavení od
smykač posune dovnitř (X) nebo ven (Y). Přesmykač se
bodu 2.
může ze své počáteční polohy posunout o 12 kroků dovnitř
Vždy aktuální:
Projekt Shimano E-tube
Shimano E-tube je elektronická platforma pro všechny
komponenty Shimano Di2 nejnovější generace. Připoj a
jeď. Aktualizace firmwaru* se provádí pouhým připojením
k počítači prostřednictvím uživatelského rozhraní**.
Nejnovější prvky: Multi-Shift pro řadu Ultegra 6770.
Váš odkaz na projekt Shimano E-tube:
http://e-tubeproject.shimano.com
Login a uživatelské jméno jsou uvedeny v manuálu
produktu SM-PCE1.
* Firmware = software každého komponentu
** Pro připojení PC a kola je nutné rozhraní SM-PCE1 nebo SM-BCR2.
Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a YouTube
SILNIČNÍ:
http://www.facebook.com/ShimanoROAD
SILNIČNÍ:
http://twitter.com/ShimanoROAD
MTB:
http://www.facebook.com/ShimanoMTB
MTB:
http://twitter.com/ShimanoMTB
Shimano Race TV:
http://www.youtube.com/user/
ShimanoRaceTV
TRI:
http://twitter.com/ShimanoTRI
Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali Shimano e-news, pošlete nám e-mailovou zprávu, kde do předmětu uvedete „unsubscribe“,
na adresu:
[email protected]
SHIMANO e-news
Toto je zpravodaj od společnosti Shimano Europe B.V. • Copyright: Shimano Europe B.V.
Shimano e-news • P.O. Box 180 • 8070 AD Nunspeet • Nizozemí
Chyby a opomenutí vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena. Změny technických dat vyhrazeny bez upozornění.
Download

Baterie a nabíječky Di2 Přesmykač a zadní měnič Di2