Rodinné centrum ŽIRAFA
www.zirafa-bilovice.cz
nabízí všem zájemcům
KURZ FILIÁLNÍ TERAPIE
Filiální terapie (trénink rodičovských dovedností) je speciální 10-ti týdenní
tréninkový program pro rodiče, který pomáhá posilovat vztah mezi rodičem
a dítětem prostřednictvím hravé půlhodinky jednou týdně. Hra je pro děti
důležitá, protože je pro ně nejpřirozenějším způsobem komunikace. Hračky jsou
pro děti jako slova a hra je jejich řečí. Děti používají hračky pro objevování
svých zážitků a vyjadřují to, co si myslí a co cítí. Proto se na tomto kurzu rodiče
učí, jak spolu se svým dítětem trávit speciální strukturovanou hravou půlhodinku
v domácím prostředí, přičemž používají soubor k tomu zvlášť vybraných hraček.
Rodiče se učí reagovat empaticky na pocity dítěte, budovat jeho
sebevědomí, pomáhají dítěti učit se sebe-kontrole, zodpovědnosti a
zadávání hranic.
Každý týden se na 30 minut stává dítě středobodem rodičova světa. Během
tohoto speciálního setkání rodič vytváří akceptující prostředí, ve kterém se dítě
cítí bezpečně a snadněji vyjadřuje svoje obavy, radosti, starosti, touhy, hněv,
samotu, nadšení i pocity selhání. Hravá půlhodinka není běžný čas společné
hry. Je to speciální setkání, ve kterém dítě udává směr a rodič ho následuje,
nejsou zde žádné výčitky, ponižování, oceňování, požadavky, hodnocení. Když se
dítě cítí pochopené, vytrácí se jeho potřeba dávat nám pocity najevo svým
chováním (manifestační chování- acting out), což výrazně přispívá k předcházení
problémů ve výchově.
Jednotlivé lekce se skládají z teorie, kde lektorka rodičům přibližuje podstatu
a účinek probírané zručnosti, a cvičení, během kterého rodiče zručnost trénují.
Součástí setkání jsou i analýzy hrových půlhodinek, které rodiče s dětmi
realizují. Kurz je určen rodičům dětí ve věku 2 až 8 let. Počet účastníků 4-8.
Lektorka :
Kdy:
Mgr. Jeanette Vrtková
čtvrtky 19:00-20:30
(13.3.,20.3.,27.3.,10.4.,24.4.,15.5.,22.5.,29.5.,5.6.,12.6.)
Kde:
Cena:
RC Žirafa, Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou
1800,-Kč/os/kurz (10 setkání vč. materiálů)
Přihlášky zasílejte na mail: [email protected] (popř. na tel. 790 321 705).
RC Žirafa je podporováno obcí Bílovice nad Svitavou a Jihomoravským krajem.
Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.
Download

Filiální terapie - Rodinné centrum Žirafa | Bílovice nad Svitavou