Sociálně-zdravotní kazuistiky
Spolupráce terénního pracovníka, sociálního
pracovníka a zdravotníka
Aleš Strnad,
Petra Stehlíková,
Andrea Pekárková
Terénní program
Cíle terénního programu
• Vyhledat a kontaktovat
osoby z cílové skupiny,
• navázat a udržet
spolupráci s uživateli,
• snížit rizika uživatelů
spojená s životem na ulici,
• předat uživatelům
informace pomáhající řešit
jejich situaci,
• motivovat uživatele
k zahájení spolupráce
s dalšími službami.
Možnosti terénních
pracovníků
• Individuální práce
• Řešení konkrétního
případu
• Možnosti sítě
sociálních služeb
• Překážky a omezení
Jak danou situaci řešit?
Kam klienta umístit?
Provizorně, resp. přechodně…
Možnosti následné péče…
Pan Karel
(„Medvěd“)
Z pohledu terénního pracovníka:
- 46 letý rozvedený muž pocházející z Jižních Čech. S rodinou se
nestýká, do Prahy odešel za prací.
- Postupně se kumulující zdravotní problémy, omezen v pohybu, trpí
bolestmi a teplotami. Z důvodu zdravotního stavu je ochoten navštívit
nízkoprahové denní centrum za doprovodu terénního pracovníka.
- Po několika doprovodech a vyčerpáních ambulantních sociálních
služeb v rámci nízkoprahového denního centra a lékařského ošetření
je po prvé po deseti letech motivován k řešení své zdravotní a
sociální situace.
-
Kam však klienta umístit?
ADOS?
Azylový dům pro lidi bez domova?
Nemocnice ?
-
… Klient byl přijat k pobytu na Azylový dům NADĚJE na Žižkově.
Foto ©Jan Přerovský
Pan Karel
(„Medvěd“)
Z pohledu sociální pracovnice azylového domu
• špatný zdravotním stav
• bez dokladu totožnosti a bez příjmu.
Rizika: porušování řádu azylového domu, opuštění služby
Postup:
• zajištění dokladů, RL mu vyřídil kurátor z P-1, za doprovodu si podal žádost o OP.
•
vyřízení příjmu
• Dávky mu byly schváleny a v současné době je mu zasílán příspěvek na živobytí a
doplatek na bydlení.
• Po zlepšení stavu se kl řádně eviduje na ÚP, aby nadále mohl být příjemcem dávek
HN,
Plán: nadále bude ubytován v AD (ne již na zdravotním lůžku). Kl se zmínil o tom, že by
si zkusil najít ubytovnu.
Budoucí rizika: propad do alkoholismu, návrat k dřívějšímu způsobu života
Pan Karel
(„Medvěd“)
• Z pohledu lékaře
- První návštěva ordinace Naděje začátkem 12/2013
OA: erysipel PDK s abscedující flegmonou 10/2012
Vředová choroba gastroduodenální
- dlouholetý ethylismus
Obj: TT 38 C
bércový vřed vpravo v terénu chronické žilní insuficience, st.p.
erysipelu, lividní zbarvení, do okolí zarudnutí, proteplení, pulzace
hmatné do periferie
terapie: Dalacin 300 1 tbl a 8 hod p.o., Helicid, lokálně hygiena,
oplachy, chloram. Mast, polysan, krytí
Průběh: obavy z abstinenčních příznaků, do týdne afebrilní, ústup
zánětu, postupně hojení, nově art. hypertenze
Kazuistika – pan Josef
•
•
•
•
-
První kontakt s kl. proběhl v prosinci roku 2012, - neměl doklady, pouze
potvrzení o OP, byl bez příjmu, tvrdil, že invalidní důchod nebere a ani si ho
nevyřizoval a z rodiny že již nikoho nemá.
Další kontakty: koncem ledna 2013, v této době již doložil OP
v březnu 2013 a květnu 2013 a posléze až v říjnu 2013, kdy přišel do centra
v zanedbaném hygienickém stavu a poměrně potlučený.
Od 18.11.2013 byl ubytován v azylovém domě na Žižkově vzhledem ke
špatnému zdravotnímu stavu
Stále příjmu a ID stále neměl v řízení.
•
Po cca 2,5 měsíci došlo ke schválení dávek a kl je nyní příjemcem
příspěvku na živobytí a je mu ubytování hrazeno doplatkem na bydlení.
•
12.1.2014 kl dostal generalizovaný epileptický záchvat, byl odvezen do
nemocnice, kde byl 1 týden hospitalizován, po návratu do azylového domu
kontroly na neurochirurgické a neurologické ambulanci (za doprovodu)
Pan Josef
Z pohledu lékaře:
- Vyšetřen v ordinaci 12/2012 pro bolesti PHK, dále až kontakt 10/2013 v AD
Anamnéza – pro fatickou poruchu jen dle dokumentace
- 2010/9 kraniotrauma po pádu v ebrietě s následnou dekompresní
kraniotomií, otevřená fraktura olecranu dx.
- Poúrazová epilepsie
- Uživatel alkoholu
Subj: stále ukazuje pravou HK a naznačuje, že má bolesti, otok a nemůže s ní
hýbat (dle dokumentace dlouhodobý stav)
Obj: smíšená fatická porucha, výzvě vyhoví, sám se nevyjádří, občas ale
koprolálie; pohyblivý, soběstačný, kontinentní
Normotenzní, KP kompenzován
Vlevo absence os parietale, pravostranná hemipareza. Ostatní nález v mezích
normy.
Biochemie a KO v normě.
Pan Josef
•
Zahájena antikonvulzivní terapie (Depakine 500 1-0-1) a dispenzarizace
•
29.1.2014 s kl byla podána žádost o invalidní důchod, 14.2. celkově
vyšetřen k vyjádření praktického lékaře
•
•
Plán:
Ke konci března 2014 jde kl na posudkovou komisi a na 9.4.2014 má
stanoven termín operace – kranioplastika
zajištění rehabilitace a logopedie.
následné ubytování – Dům s pečovatelskou službou nebo jiný AD
•
•
•
I přes uznání ID III. Stupně nebude mít kl nárok na výplatu invalidního
důchodu (nemá splněnou potřebnou dobu pojištění), tak nadále bude
příjemcem dávek HN z ÚP.
Děkujeme za pozornost
Aleš Strnad
[email protected]
Petra Stehlíková
[email protected]
Andrea Pekárková
[email protected]
Download

Terénní práce s osobami se zdr.problémy