T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul (Anadolu Kuzey) Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
YILLIK ÇALIŞAN EĞİTİM PLANI
KONU
El Hijyeni-Eldiven veEl Dezenfektanı
Kullanımı-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
TARİH
SAAT
Doküman Kodu:
YÖN.PL.002
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
03.11.2011
02
31.01.2013
Sayfa 1 / 1
Sayfa:
YER
EĞİTİCİ
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Kal.Yön.Direktörü
Nuray Şener
HİEH
Nergis Orhan
Kal.Yön.Direktörü
Nuray Şener
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Hast.Hak.Sor.
Yeşim Maniş
KATILIMCI
Tüm Personel
15.01.2014 15:30
Konferans Salonu
Güvenlik Raporlama Sistemi
22.01.2014 15:30
Konferans Salonu
iletişim Teknikleri-Çalışanlar Arası,
Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim
12.02.2014 15:30
Konferans Salonu
Kalite Yönetim Sistemi
19.02.2014 15:30
Konferans Salonu
26.02.2014 15:30
Konferans Salonu
05.03.2014 15:30
Konferans Salonu
Hasta Hakları
12.03.2014 15:30
Konferans Salonu
Laboratuvarda Kul.Tehlikeli
MaddelerinOlumsuz Etkileri ve Korunma-Depoda
Saklama Koşulları
19.03.2014 15:30
Konferans Salonu
Diş.Tek.
Sönmez Hoşgör
Diş Teknisyenleri
Mavi Kod-Beyaz Kod
10.04.2014 15:30
Konferans Salonu
HİEH
Nergis Orhan
Tüm Personel
Bilgi Güvenliği
17.04.2014 15:30
Konferans Salonu
Risk Düzeylerine Göre Özel ve genel
AlanTemizliği
24.04.2014 15:30
Konferans Salonu
Hasta Güvenliği- Çalışan Hakları ve Güvenliği
08.05.2014 15:30
Konferans Salonu
CPR ve İlkyardım
15.05.2014 15:30
Sterilizasyon-DezenfeksiyonDişhekimliğinde Enfeksiyonun Önlenmesi
Hastane temizlik Kuralları-Temizlik
Maddelerinin Kullanımı
Tıbbi Atık Yönetimi-kesici Delici Alet
Yaralanmaları
Tüm Personel
Tem. ve Veri Giriş
Tüm Personel
Temizlik Personeli
Temizlik Personeli
Tüm Personel
Başhek.Yard.
Tuğrul Şirin
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
HİEH
Nergis Orhan
Temizlik Personeli
Konferans Salonu
Görevlendirilen Eğitimci
Tüm Personel
22.05.2014 15:30
Konferans Salonu
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Tüm Personel
İletişim Teknikleri (Güvenlik Personeli)
12.06.2014 15:30
Konferans Salonu
Tıbbi Atık Yönetimi
19.06.2014 15:30
Konferans Salonu
Yangın Eğitimi
11.09.2014 15:30
Konferans Salonu
18.09.2014 15:30
Konferans Salonu
09.10.2014 15:30
Konferans Salonu
El Hijyeni-Eldiven veEl Dezenfektanı Kullanımı
23.10.2014 15:30
Konferans Salonu
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Temizlik Personeli
Hastane Temizlik Kuralları
13.11.2014 15:30
Konferans Salonu
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Temizlik Personeli
Hastane Afet Planı
20.11.2014 15:30
Konferans Salonu
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
11.12.2014 15:30
Konferans Salonu
Temizlik Maddelerinin Kullanımı-Genel
Özel Alan Temizliği
iletişim Teknikleri-Çalışanlar Arası,
Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim
HİEH
Nergis Orhan
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Tüm Personel
Tüm Personel
Güvenlik Personeli
Temizlik Personeli
İtfaiye Görevlileri
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
HİEH
Nergis Orhan
Tüm Personel
Temizlik Personeli
Tem. ve Veri Giriş
Bilgihan Polat
Enf.Hem
Filiz Karadeniz
Tüm Personel
Temizlik Personeli
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Eğitim Hemşiresi
Kalite Yönetim Direktörü
Başhekim
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU