Polní regulátory systému Metasys® a
související produkty
Produktový buletin
Sekce katalogu - Řídicí systémy
Informace o výrobku - FEC
Datum vydání - 0110/0610CZ
Přehled
Řada polních regulátorů Metasys® zahrnuje skupinu
polních regulátorů přizpůsobitelných pro sítě BACnet®
a Master-Slave/Token-Passing (MS/TP), které
monitorují, řídí a integrují širokou škálu topných,
ventilačních a klimatizačních zařízení (HVAC)
a dalších zařízení budovy.
Tato řada regulátorů zahrnuje regulátory FEC (Field
Equipment Controller), vstupní/výstupní moduly IOM a
rmodulární regulační sestavu VMA16 pro řízení
průtoku vzduchu (VAV). Specifické modely regulátorů
FEC obsahují displej LCD, který poskytuje rozšířené
místní monitorování vašeho řízeného polního zařízení.
Polní regulátory zahrnují rovněž síťové snímače řady
NS, bezdrátové systémy polní sběrnice řady ZFR1800
a bezdrátové snímače řady WRZ. Tyto doplňkové
regulátory umožňují drátové ale i bezdrátové propojení
ve vaší polní aplikační síti.
Naše široká škála síťových snímačů umožňuje měření
a zobrazování zónových teplot, teplot v potrubí, zónové
vlhkosti, úrovně CO2, nastavení provozního bodu,
řízení rychlosti ventilátorů a kvality a teploty vzduchu.
Obrázek 1: Polní regulátory systému Metasys
Řada ZFR1800 používá pro umožnění flexibility a
mobility otevřené bezdrátové standardy, včetně IEEE
(Electrical and Electronic Engineers) 802.15.4 a
technologie ZigBee™.
Tabulka 1: Vlastnosti a výhody
Vlastnosti
Výhody
Standardní BACnet protokol
Umožňuje regulátorům používat standardní otevřený protokol pro řízení systémů budovy.
Standardní hardwarová
platforma
Používá běžný design pro podporu standardního zapojení zařízení.
Bezdrátový polní regulátor
Zigbee/rozhraní SA Bus
(Sensor Actuator Bus)
Poskytuje bezdrátovou alternativu ke svému drátovému (hard-wired) protějšku v systému
Metasys, čímž umožňuje flexibilitu a mobilitu aplikace a minimální rušení nájemníků
budov.
Ladicí prostředí pro bezdrátové
sítě Bluetooth®
Poskytuje snadné připojení konfigurace a ladící nástroje.
Kompletní sada výrobků
Umožňuje plnění jakýchkoliv požadavků na zařízení HVAC.
Automatické nastavení řídicích
obvodů
Snižuje čas potřebný pro uvedení do provozu, odstraňuje nutnost sezónního
přenastavení a snižuje opotřebení mechanických zařízení.
Univerzální vstupy,
konfigurovatelné výstupy a
bodové expanzivní modely
Umožňuje více signalizačních možností a poskytuje vstupní/výstupní flexibilitu.
Doplňkový displej pro místní
uživatelské rozhraní
Umožňuje pohodlné monitorování a uzpůsobování na místním zařízení.
Označení BTL (BACnet Testing
Laboratories)
Splňuje požadavky BACnet Testing Laboratories™ Testing and Interoperability, které
měří soulad s univerzálním protokolem.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
1
ADS
Ethernet
Network
NAE45
NAE55
NCE25
FC Bus
(LON, N2 or MS/TP)
IOM
VMA16
FC Bus
FC Bus
(LON, N2 or MS/TP)
Network
Sensor
FEC16
IOM
Network
Sensor
SA Bus
ZFR1811
Router
ZFR1810
Coordinator
FEC with
ZFR1811 Router
ZFR1811
Router
WRZ
Sensor
FIG:mstp_exmpl
WRZ
Sensor
Obrázek 2: Systém Metasys s polními regulátory
Integrace nadřazených jednotek systému
Metasys
Řada polních regulátorů je navržena pro hladkou
integraci do systému Metasys pomocí přímého
připojení a komunikace se síťovou automatizační
jednotkou (NAE) a síťovou řídicí jednotkou (NCE).
Pomocí této integrace může operátor budovy sledovat
polní regulátory přímo z uživatelského rozhraní
Metasys. Navíc může operátor sledovat informace
z polních regulátorů lokálně na místním displeji.
Kompatibilita s protokolem BACnet
Polní regulátory Metasys a síťové sensory komunikují
pomocí standardního protokolu BACnet, který vychází
ze standardů “American National Standards Institute
(ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating, and
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)135-2004”.
2
Protokol BACnet je standardem ANSI, ASHRAE a ISO
(International Organization for Standardization) pro
řízení budov.
Řada regulátorů a vstupních/výstupních modulů je
testována BTL (BACnet Testing Laboratory) a
certifikována jako aplikační regulátory B-ASC
(Application Specific Controllers). Síťové snímače jsou
certifikovány BTL jako vyspělé snímače B-SS (Smart
Sensors).
Konfigurační nástroj regulátorů (CCT)
Konfigurační nástroj regulátorů lze použít ve spojení se
systémem Metasys pro konfiguraci, simulaci a
oživování regulátorů FEC, vstupních/výstupních
modulů (IOM) a VMA16 na sběrnici MS/TP bus.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Po stažení regulátorů lze použít ladící režim pro
konfigurační nástroj regulátorů (CCT) pro schválení
rozhraní snímačů a řídicích bodů a pro uzpůsobení
klíčových bodů a parametrů nastavení.
Pro aplikace VAV má konfigurační nástroj regulátorů
doplňkový test (box flow test) pro automatické
nastavení všech VAV kabinetů pro zabezpečení
správné mechanické instalace a řádné konfigurace
klíčových provozních parametrů. Navíc poskytuje
systém Metasys několik konfigurací pokojových
síťových snímačů a přenosných seřizovacích snímačů
VAV, které lze použít pro seřízení VAV.
Navíc má nápověda pro ladění tabulátor pro seřizování
aplikací VAV, který slouží ke snadné auto kalibraci VAV
kabinetů a nastavení konstant provozu v jedné lokalitě.
Obrázek 3: Mechanický výběr
Pro pobočky Johnson Controls® a osoby, které plní
pouze ladící úkoly je k dispozici software CCT pouze
pro ladící režim (např. seřizovací konektory).
Konfigurační a simulační režim jsou v CCT ladícím
softwaru znemožněny.
Konfigurační režim umožňuje v systémové stromové
struktuře zvolit několik možností mechanické a řídicí
logiky pro typické vzduchotechnické jednotky, kabinety
VAV a mechanické systémy centrálních provozů. Je-li
to vyžadováno, můžete uzpůsobit standardní logiku
systému tak, aby vyhovovala vašim specifickým
požadavkům na logiku řízení. Konfigurační režim také
umožňuje uzpůsobení určitých možností displeje, které
jsou k dispozici pro polní regulátory, které používají
místní displej regulátoru.
Simulační režim umožňuje kontrolovat, provádět a
simulovat aplikační logiku, jako byste uváděli do
provozu skutečný systém. V průběhu simulace můžete
provádět změny bodů nastavení, vstupů nebo snímačů
tak, abyste potvrdili logiku před přiřazením konfigurace
ke konkrétnímu regulátoru.
Ladící režim řídí stahhování souborů do polních
regulátorů prostřednictvím dvou různých síťových bodů
připojení. Připojení lze provést pomocí bezdrátového
převodníku mezi vaším laptopem a sběrnicí MS/TP
nebo pomocí režimu Ethernet Passthru ve spojení se
systémovým konfiguračním nástrojem (SCT) přes
síťovou jednotku NAE nebo NCE.
Obrázek 4: Uživatelské rozhraní CCT
Vlastnosti CCT
•
možnost uzpůsobit standardní řídicí logiku
systému, která je vytvořena v jednoduchých
stromových strukturách systému
•
konsistentní uživatelské rozhraní pro konfigurační,
simulační a ladící režimy
•
flexibilní možnosti připojení pro ladění regulátorů a
jejich uvádění do provozu
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
3
•
Rozsáhlá řada výrobků poskytuje širokou škálu
bodů pro uspokojení požadavků na aplikace a
umožňuje doplnění jednoho nebo více vstupních/
výstupních modulů (IOM) a/nebo síťových sensorů
pro poskytování ještě větší aplikační kapacity.
•
Automatické hledání jednotek NAE a NCE
umožňuje snadnou integraci regulátoru.
•
Možnost místního displeje uživatelského rozhraní
(integrovaný displej nebo samostatný displej)
umožňuje snadné použití.
Vstupní/výstupní moduly (IOM)
Obrázek 5: FEC
Řada regulátorů FEC
Polní regulátor (FEC)
Regulátor FEC je programovatelný digitální regulátor,
který komunikuje prostřednictvím protokolu BACnet
MS/TP. Modely FEC zahrnují 10-bodový FEC16 a 17bodový FEC26. Specifické modely mají v uživatelském
rozhraní zabudovaný LCD displej.
Moduly IOM mohou pracovat v jedné ze dvou kapacit
podle toho, kde jsou v systému Metasys instalovány.
Pokud jsou instalovány na sběrnici SA (Sensor
Actuator Bus) regulátoru FEC nebo regulátoru VMA,
pak moduly IOM rozšiřují počet bodů těchto regulátorů.
Pokud jsou instalovány na sběrnici FC jako bodové
multiplexory, pak moduly IOM umožňují jednotkám
NAE nebo NCE monitorovat a řídit nadřazené body
přímo.
Vlastnosti FEC
•
Technologie patentovaného proporcionálního
adaptivního řízení (P-Adaptive) a adaptivního
řízení na základě rozpoznávání vzorů (PRAC)
poskytují nepřetržité ladění obvodu.
•
Komunikace BACnet MS/TP je kompatibiltní s
otevřeným systémem.
•
Zapisovatelná paměť Flash umožňuje stahování
standardních nebo uživatelských aplikací ze
softwaru CCT.
•
•
•
4
Obrázek 6: IOM
Bezdrátové možnosti přes bezdrátový systém polní
sběrnice řady ZFR1800 umožňují bezdrátové
síťové propojení mezi regulátory FEC a
bezdrátovými sensory pokojové teploty a
k jednotkám NAE/NCE. To umožňuje jednoduchou
úvodní lokaci a relokaci.
•
Komunikace BACnet MS/TP je kompatibilní
s otevřeným systémem.
•
Odnímatelná základna umožňuje objednávku,
montáž a vybavení kabeláží předem bez
elektroniky regulátoru.
Rozsáhlá řada výrobků poskytuje širokou škálu
vstupních/výstupních kombinací bodů tak, aby co
nejlépe vyhovovaly aplikacím.
•
Univerzální a konfigurovatelné vstupy a výstupy
podporují více signalizačních možností a zvyšují
flexibilitu aplikace regulátoru.
Univerzální a konfigurovatelné vstupy a výstupy
podporují více signalizačních možností a zvyšují
flexibilitu aplikace regulátoru.
•
Možnost umístění na sběrnici FC nebo SA
umožňuje flexibilitu aplikace.
Vlastnosti IOM
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
•
Násuvné komunikační sběrnice, vstupy/výstupy
(není k dispozici pro IOM4710) a terminály
napájení urychlují instalaci.
Instalace FEC a IOM
Montážní svorky umožňují přímou montáž FEC a IOM
na stěnu nebo jiný rovný povrch nebo montáž na lištu
DIN (35-mm).
Aplikace FEC a IOM
Celé spektrum modelů FEC kombinovaných s modely
IOM může být aplikováno na širokou škálu aplikací
budov, od jednoduchých fan coil jednotek nebo řízení
tepelných čerpadel až po vyspělé řízení centrálních
provozů.
Hardware FEC a IOM
Zařízení FEC a IOM jsou montovány v trvalých, oheň
retardujících, plastových krytech. Plastový kryt může
eliminovat nutnost zvláštní konstrukce krytu pro
retardování ohně. Zkontrolujte požadavky jednotlivých
kódů pro výběr správné aplikace.
Diody LED, které jsou viditelné skrz kryt, ukazují status
napájení regulátoru, komunikační status a počet
diagnostických indikátorů.
Regulátory řady FEC a IOM4710 obsahují
odnímatelnou základnu, která umožňuje, že může být
objednána, montována a předem vybavena kabeláží
bez regulátoru.
Pro každý regulátor FEC a modul IOM můžete stanovit
unikátní adresu pomocí přepínačů DIP, které jsou
přístupné prostřednictvím regulátoru nebo krytu
modulu.
Zdroj energie AC je izolován od vstupů a výstupů DC
interním transformátorem. Toto umístění eliminuje
problémy s polaritou, uzemňovací okruhy a potřebu
samostatného izolačního transformátoru. Napájení,
komunikace MS/TP a binární výstupy jsou všechny
izolovány zvlášť.
Modely FEC a IOM a jejich možnosti
Některé modely FEC mají zezadu osvětlené
uživatelské rozhraní s uzpůsobitelnou jasností a
kontrastem pro umožnění čtení v málo osvětlených
prostorech. Uživatelsky přátelský displej poskytuje
pohodlné místní monitorování a uzpůsobování
klíčových provozních bodů a parametrů řízení. Pro
modely FEC bez displeje je k dispozici samostatný
místní displej regulátoru DIS1710, který se připojuje
přímo do portu SA Bus. Více informací naleznete
v produktovém buletinu “Místní displej regulátoru
DIS1710 (LIT-12011273)”.
V tabulce 2 jsou uvedeny počty jednotlivých typů bodu
pro modely FEC a IOM.
Panelové modely (pouze Severní Amerika)
Polní regulátory a vstupní/výstupní moduly jsou také
k dispozici v předem zabudovaných panelech. Tyto
panelové modely poskytují všechny regulátory nutné
pro kompletní aplikační řešení, včetně zabudované
kabeláže zdroje napětí a uzamykatelných dveří.
Tabulka 2: Počty jednotlivých typů bodu pro jednotlivé modely (část 1 ze 2)
Typ bodu
Přijaté signály
Univerzální
vstup (UI)
Analogový vstup, režim
napájení, 0–10 VDC
Analogový vstup, proudový
režim, 4–20 mA1
Analogový vstup, odporový
režim, 0–2k ohmů, RTD (1k NI
[Johnson Controls], 1k PT,
A99B SI), NTC (10k Type L,
2.252k Typ 2)
Binární vstup, udržovaný
beznapěťový režim
2
6
0
2
4
6
Binární vstup
(BI)
Udržovaný beznapěťový režim
Režim impulzního měření
(vysoká rychlost), 100 Hz
1
2
4
0
0
2
Analogový
výstup (AO)
Analogový výstup, Režim
napájení, 0–10 VDC
Analogový výstup, proudový
režim, 4–20 mA
0
2
0
0
0
2
FEC16
FEC26
IOM17
IOM27
IOM37
IOM47
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
5
Tabulka 2: Počty jednotlivých typů bodu pro jednotlivé modely (část 2 ze 2)
Typ bodu
Přijaté signály
Binární
výstup (BO)
24 VAC triak
3
3
0
0
0
3
Univerzální
výstup (UO)
Analogový výstup, režim
napájení, 0–10 VDC
Binární výstup, 24 V AC/DC FET
Analogový výstup, proudový
režim, 4–20 mA
0
0
0
2
4
0
Konfigurovat
elný výstup
(CO)
Analogový výstup, režim
napájení, 0–10 VDC
Režim binární výstup, 24 VAC
triak
4
4
0
0
0
4
Střídavý
výstup
120/240 VAC
0
0
0
2
4
0
1.
FEC16
FEC26
IOM17
IOM27
IOM37
IOM47
Analogový výstup, proudový režim je nastaven pomocí hardwaru pro FEC26 a pomocí softwaru pro FEC16.
Regulátory nastavitelného průtoku vzduchu
VMA16
Regulátory nastavitelného průchodu vzduchu (VMA)
16 jsou programovatelné digitální regulátory, které
komunikují přes protokol BACnet Master-Slave/TokenPassing (MS/TP). Oba regulátory VMA1610 a
VMA1620 mají tlakový snímač a aktuátor v jednotce,
která je v předkabelované jednotce. Regulátory VMA16
se snadno připojují k síťovým sensorům řady NS pro
zónové snímání a snímání kvality a teploty vzduchu.
•
Technologie patentovaného proporcionálního
adaptivního řízení (P-Adaptive) a adaptivního
řízení na základě rozpoznávání vzorů (PRAC)
poskytují nepřetržité ladění obvodu.
Aplikace
Vlastnosti regulátorů VMA16
Regulátory VMA16 mohou být konfigurovány pro
jednokanálové i dvoukanálové aplikace VAV.
Regulátory VMA1610 a VMA1620 si vyžadují
dodatečnou klapku aktuátoru a snímač rozdílu tlaku
(DPT) pro dvoukanálové aplikace nebo aplikace
doplnění/odčerpání.
•
Komunikace protokolu BACnet MS/TP je
kompatibilní s otevřeným systémem.
Hardware
•
Zapisovatelná paměť Flash umožňuje stahování
standardních nebo uživatelských aplikací ze
softwaru CCT.
•
Integrovaný tlakový snímač a aktuátor snižují čas
potřebný pro instalaci.
•
Bezdrátové možnosti, prostřednictvím
bezdrátového systému polní sběrnice řady
ZFR1800, umožňují bezdrátové připojení mezi
regulátory VMA16 a bezdrátovými snímači
pokojové teploty řady WRZ a se zařízeními NAE/
NCE. To umožňuje snadnou úvodní lokaci a
relokaci.
•
Rychle reagující aktuátor přepne klapku z plně
otevřené do plně uzavřené (90°) za 60 vte řin a
sníží tak čas uvedení do provozu.
•
Bodová kapacita může být rozšířena přidáním
modulů IOM ke sběrnici SA bus, a tak je
poskytnuta další flexibilita aplikace.
6
Regulátory VMA16 jsou v trvalých, oheň retardujících,
plastových (ABS) krytech. Regulátor, snímač a
aktuátor jsou všechny integrovány do jednoho krytu.
Oheň retardujcí kryt regulátoru VMA16 může
eliminovat potřebu zvláštního krytu pro oheň retardující
aplikace. Zkontrolujte požadavky jednotlivých kódů pro
výběr správné aplikace.
Komunikační konektory FC Bus a SA Bus mají
odnímatelné šroubové svorkovnice. Vstupní/výstupní
(I/O) připojení k VMA jsou jednoduché klínové zarážky.
Konektory I/O šroubové svorkovnice jsou k dispozici
v rámci volitelného příslušenství.
Sensor rozdílu tlaku v regulátoru VMA16 poskytuje
konsistentní čtení s minimální odchylkou a vyžadují
minimální auto-nula kalibraci. Neexistují žádné filtry pro
změnu, což pomáhá zajistit velmi úzkou toleranci
ke zveřejněné přesnosti.
Diody LED, které jsou viditelné skrz kryt, ukazují status
napájení regulátoru, komunikační status a počet
diagnostických indikátorů.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Spoj aktuátoru je vroubkovaný, což poskytuje
dodatečné sevření úchytu a minimalizuje klouzání
úchytu při provozu. Spoj je vhodný pro úchyty od 10
mm do 13 mm. Převodová uvolňovací páka umožňuje
snadné nastavení klapky do pozice plného otevření
nebo uzavření.
Rozměry krytu regulátoru VMA16 controllers
(182 x 182 x 64 mm) splňují průmyslové požadavky a
usnadňují manipulaci s regulátorem.
Pomocí přepínačů DIP, které jsou přístupné přes kryt
regulátoru VMA, můžete nastavit unikátní adresu pro
každý regulátor VMA.
Obrázek 7: VMA
Zdroj energie AC je izolován od vstupů a výstupů DC
interním transformátorem. Toto eliminuje problémy
s polaritou, uzemňovacími smyčkami a potřebu
samostatného izolačního transformátoru. Napájení,
komunikace MS/TP a binární výstupy jsou všechny
izolovány zvlášť.
Modely a možnosti
Instalace
Montáž regulátoru VMA16 na místě je snadná.
Regulátor VMA16 požaduje minimální kabeláž a je
montován na konektorovou svorkovnici pomocí jedné
kovové desky a jednoho upevňovacího šroubu pro
upevnění aktuátoru k úchytu. Upevňovací šroub má
samozavírací ukončení, které brání jeho uvolnění
v důsledku vibrací.
V tabulce 3 jsou uvedeny počty jednotlivých typů bodu
pro modely regulátorů VMA16.
Tabulka 3: Počty jednotlivých typů bodu pro jednotlivé modely VMA
Typy bodů
Přijaté signály
VMA1610
VMA1620
Univerzální vstup (UI)
Analogový vstup, režim napájení, 0–10 VDC
Analogový vstup, odporový režim,
0–2k ohmů, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC
(10k typ L, 2.252k typ 2)
Binární vstup, udržovaný beznapěťový režim
1
1
Binární výstup (BO)
24 VAC triak
0
3
Konfigurovatelný výstup
(CO)
Analogový výstup, režim napájení, 0–10 VDC
Režim binární výstup, 24 VAC triak
0
2
Integrovaný aktuátor
Interní
1
1
1
Integrovaný snímač toků
Interní
1
Vstup zónového snímače
Na sběrnici SA Bus
až 4 zónové snímače
Vstup snímače kvality
vzduchu
Na sběrnici SA Bus
až 5 snímačů kvality
vzduchu
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
7
Každý síťový zónový snímač zahrnuje přístupový port
na sběrnici SA Bus tak, aby byl umožněn přístup
příslušenství na sběrnici. Toto připojení umožňuje
příslušenství provést údržbu nebo ladění připojených
regulátorů nebo získání přístupu k jakýmkoliv jiným
regulátorům na stejné polní sběrnici FC Bus.
Obrázek 8: Síťové zónové snímače a
snímače kvality vzduchu
Síťové snímače
Síťové snímače řady NS obsahují zónové snímače a
snímače kvality vzduchu.
Zónové snímače řady NS jsou vytvořeny tak, aby
fungovaly přímo se zařízeními systému Metasys®
FEC, IOM a VMA16. Několik modelů síťových
zónových snímačů monitoruje pokojové teploty.
K dispozici jsou i možnosti pro monitorování zónové
vlhkosti, CO2, bodů nastavení místní provozní teploty a
jiných parametrů. Tato data jsou převáděna do polních
regulátorů na sběrnici SA Bus.
Síťové zónové snímače řady NS zahrnují modely
s nastavením bodu teploty a LCD, což umožňuje
uživatelům prohlížení zónové teploty a relativní vlhkosti
(RV) a dále umožňuje prohlížet a uzpůsobovat body
nastavení zónové teploty. Součástí je také tlačítko pro
režim ventilátoru, kterým lze nastavit požadovanou
rychlost ventilátoru (AUTO-VYP-nízká-střední-vysoká).
Funkce změna režimu umožňuje uživateli poslat signál
do regulátoru o tom, že zóna je obsazená a je třeba
provést změnu naplánovaného režimu. Některé
modely mají přepínače DIP pro nastavení unikátní
adresy pro aplikace, které vyžadují více snímačů.
Pro flexibilitu komunikační kabeláže mohou být kabely
spojující síťové zónové snímače a regulátor ukončeny
pomocí modulárního konektoru nebo svorkovnice.
•
8
doplňkový bezdrátový router polní sběrnice
ZFR1811 připojený k ZFR-RPT tak, jak je
Síťové snímače kvality vzduchu jsou elektronické
kanálové snímače, které jsou vytvořeny tak, aby
fungovaly přímo s digitálními regulátory Johnson
Controls řady FEC v systému HVAC. Modely v této
řadě monitorují teplotu potrubí, a to většinou na
výstupu VAV a předávají tato data do FEC, VMA16
nebo NCE na sběrnici SA Bus prostřednictvím
kabeláže (305 cm), která je součástí jednotky. Kabeláž
(305 cm) zahrnuje čtyři barevně označené kabely
průmyslové velikosti (22 AWG), které jsou chráněny
ohěň retardujícím krytem. Každý kabel je obnažen a
pocínován pro snadné připojení ke šroubové
svorkovnici na sběrnici SA Bus.
Síťové snímače kvality vzduchu jsou k dispozici
s teplotní sondou 102 mm nebo 203 mm. Všechny
modely obsahují přepínače DIP pro aplikace, které
vyžadují více snímačů pro vypouštění vzduchu,
kde každý přepínač DIP má unikátní adresu.
Více informací o aplikaci produktu a technických
specifikacích naleznete v produktovém buletinu
“Síťové snímače řady NS (LIT-12011574)”.
Bezdrátový systém polní sběrnice řady
ZFR1800
Systém řady ZFR1800 umožňuje bezdrátové
monitorování a řízení zařízení HVAC na více úrovních
systému Metasys pomocí protokolu BACnet® - od
nadřazených jednotek k polním regulátorům a ke
snímačům pokojové teploty. Jakýkoliv polní regulátor
Metasys (FEC, IOM nebo VMA16) může být umožněn
bezdrátově pomocí bezdrátového routeru polní
sběrnice ZFR1811. Pro každý polní regulátor je třeba
jeden router. Tomuto párování se říká bezdrátově
umožněný polní regulátor WEFC (Wireless Enabled
Field Controller).
Systém ZFR1800 obsahuje:
•
až osm bezdrátových koordinátorů polní sběrnice
ZFR181 na jednu polní sběrnici
•
až 35 WEFC na jeden koordinátor
•
až 100 WEFC ne jednu sběrnici
•
až 9 snímačů řady WRZ-TTx ne jeden regulátor
požadováno, který se chová jako opakovač
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Obrázek 9: Routery ZFR1811 (vlevo),
koordinátor ZFR1810 (uprostřed) a
snímače řady WRZ-TTx (vpravo)
Note: Doplňkový opakovač napájení MS-ZFRRPT-0
s routerem ZFR1811 použijte jako opakovač pro
rozšíření bezdrátové sítě a umožnění více
bezdrátových přenosových cest.
Tyto komponenty společně vytvářejí bezdrátovou síť,
která umožňuje výměnu dat mezi sběrem zařízení
v rámci bezdrátové sítě systému ZFR1800 a drátových
zařízení BACnet MS/TP.
Vlastnosti bezdrátového systému polní
sběrnice
•
•
•
Bezdrátová komunikace systému Metasys
poskytuje bezdrátovou platformu pro zařízení
BACnet na více úrovních systému automatizace
budov Metasys (BAS) - od nadřazených jednotek
k polním regulátorům a ke snímačům pokojové
teploty. Umožňuje bezdrátovým zařízením
koexistovat s drátovými zařízeními ve stejné síti
Metasys. Nabízí jednoduché doplnění drátových
zařízení, které snadno umožní standardním
drátovým polním regulátorům BACnet fungovat
bezdrátově.
Bezdrátová síť umožňuje rychlou a úspornou
instalaci, jejíž údržba je snadná; minimalizuje
kabeláž MS/TP BACnet; zlepšuje spolehlivost
pomocí automatického vytváření bezdrátových
spojů a nadměrných bezdrátových cest pro přenos
dat.
Podpora až 9 bezdrátových snímačů pokojové
teploty na jeden bezdrátový polní regulátor
umožňuje průměrování teploty a výběr vysoká/
nízká pro optimalizaci komfortu ve velkých zónách.
Obrázek 10: Bezdrátový převodník
Více informací naleznete v produktovém buletinu
“Bezdrátový systém polní sběrnice ZFR1800
(LIT-12011336)”.
Bluetooth bezdrátový převodník
Bezdrátový převodník je komunikační převodník, který
poskytuje dočasné Bluetooth bezdrátové propojení
mezi polními regulátory systému Metasys a laptopem,
který je používán pro jejich uvedení do provozu.
Umožňuje technikům uvést do provozu a provést
údržbu regulátorů pomocí bezdrátového připojení.
Bezdrátový převodník umožňuje komunikaci ze
sběrnice BACnet MS/TP FC Bus nebo SA Bus
k laptopu, který má umožněnu bezdrátovou technolgii
Bluetooth a který pracuje se softwarem CCT. Jakýkoliv
regulátor na sběrnici FC bus může být uveden do
provozu/laděn pomocí připojení k jakémukoliv jinému
regulátoru na stejné sběrnici nebo k jakémukoliv
snímači nebo modulu IOM připojenému k regulátoru na
sběrnici.
Bezdrátové připojení Bluetooth 2.4 GHz vám umožňuje
být až ve vzdálenosti 10 metrů od regulátoru, který
ladíte pomocí laptopu a softwaru CCT.
Vlastnosti Bluetooth bezdrátového převodníku
•
Bezdrátová komunikace Bluetooth umožňuje
bezpečné a spolehlivé bezdrátové propojení mezi
laptopem a hardwarem systému Metasys.
•
Standardní konektory připojení na snímačích a
regulátorech systému Metasys poskytují více
připojovacích bodů do systému.
•
Bezdrátový převodník umožňuje online přístup
k regulátorům když technik používá laptop
s umožněným bezdrátovým Blutooth.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
9
•
Standardní bezdrátová technologie Bluetooth
umožňuje použití laptopu s umožněným
bezdrátovým Bluetooth nebo laptop se
zakoupeným komerčním adaptérem bezdrátového
Bluetooth.
Dodatečná zařízení připojená k protokolu
BACnet
Síťový termostat řady TEC2600
Termostaty řady TEC2600 řídí různá komerční zařízení
HVAC. Mezi jejich vlastnosti patří zezadu osvícené
LCD, snadné tří nebo pětitlačítkové rozhraní a síťová
komunikace BACnet MS/TP. Síťové rozhraní podporuje
vzdálené programování a monitorování, což umožňuje
snadné nastavení každého termostatu na
nejefektivnější provoz. Pomocí temostatického
regulátoru nebo nadřazeného regulátoru můžete
snadno nastavit provozní body topení nebo chlazení,
zvolit režim provozu (den/noc) a více.
Modely řady TEC2600 jsou také k dispozici se
snímačem obsazenosti na desce (viz. obrázek 11).
Pomocí pasivní infračervené technologie PIR
zaznamenávající pohyb maximalizuje tato možnost
snímání obsazenosti úspory energie až do výše 30%
v komerčních budovách s velkou spotřebou energie
(např. školy a hotely). Snímače obsazenosti šetří
energii pomocí doplňkových strategií pro body
nastavení odstavného režimu (standby) v době
obsazenosti.
Kaskádní termostatické regulátory řady TEC260x
mohou použity pro nástřešní jednotky (s a bez
ekonomizérů), tepelná čerpadla a jedno či
vícestupňová topná/chladicí zařízení.
Termostatické regulátory řady TEC2645, TEC26x6,
a TEC26x7 poskytují jednotlivé a duální výstupy. Tyto
výstupy nabízejí Zap/Vyp, volné nebo proporcionální
řízení a doplňkové jedno, dvou nebo třírychlostní řízení
ventilátorů pro dvou nebo čtyřpotrubní systémy jako
jsou skříňové topné jednotky, obvodové topení, fan coil
jednotky, zónovací zařízení a další.
10
Obrázek 11: Síťový termostat řady
TEC26x6H-4+PIR
Více informací o síťových termostatech TEC2600
naleznete v následujících dokumentech:
•
Produktový buletin “TEC2645-4 BACnet MS/TP
Networked Thermostat Controller with Single
Proportional Output and One-Speed Fan Control
(LIT-12011586)”
•
Produktový buletin “TEC26x6(H)-4 and
TEC26x6H-4+PIR Series BACnet MS/TP
Networked Thermostat Controllers with
Dehumidification Capability, Fan Control, and
Occupancy Sensing Capability (LIT-12011587)”
•
Produktový buletin “TEC26x7-4 Series BACnet
MS/TP Networked Thermostat Controllers with
Two Outputs (LIT-12011584)”
•
Produktový buletin “TEC260x-4 and TEC260x4+PIR Series BACnet MS/TP Networked
Thermostat Controllers (LIT-12011585)”
Závěr
Řada polních zařízení systému Metasys BACnet
(regulátorů, síťových snímačů a bezdrátových řešení
ZFR1800) nadále potvrzuje vedoucí roli
Johnson Controls v oblasti průmyslu automatizace
budovy a jako inovátora v řešeních pro úplnou správu
budov. Systém Metasys, jako hlavní systémový
integrátor, využívá otevřené protokoly pro zahrnutí
výhod globální komunikace a průmyslového řízení do
jednoho systému.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Objednací údaje
Oprava
Pro objednání FEC, IOM, VMA 1600 a souvisejících
produktů kontaktujte nejbližší zastoupení Johnson
Controls. V tabulce 4 naleznete objednací údaje pro
FEC, IOM, VMA, bezdrátový převodník nebo přenosný
seřizovací snímač VAV.
Pokud polní regulátory, síťové snímače nebo jiné
produkty nefungují dle svých specifikací, vyměňte je.
Pro výměnu zařízení kontaktujte nejbližšího zástupce
Johnson Controls.
Tabulka 4: Objednací údaje pro FEC, VMA, IOM, bezdrátový převodník, přenosný seřizovací snímač VAV a
bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 (část 1 ze 2)
Objednací kód
Popis
MS-FEU1610-0
10-bodový polní regulátor s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska
MS-FEU1610-0U
10-bodový polní regulátor s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-FEC1610-0
Kryt polního regulátoru s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus
MS-FEB1610-0
Triaková montážní deska pro FEC16x0
MS-FEU1620-0
10-bodový polní regulátor s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska; integrovaný
displej
MS-FEU1620-0U
10-bodový polní regulátor s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska; integrovaný
displej
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-FEC1620-0
Kryt polního regulátoru s 2 UI, 1 BI, 3 BO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; integrovaný displej
MS-FEU2610-0
17-bodový polní regulátor s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska
MS-FEU2610-0U
17-bodový polní regulátor s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus;
montážní deska
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-FEC2610-0
Kryt polního regulátoru s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus
MS-FEC2620-0
17-bodový polní regulátor s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; integrovaný displej
MS-FEB2610-0
Triaková montážní deska pro FEC26x0
MS-FEU2620-0
Kryt polního regulátoru s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska; integrovaný
displej
MS-FEU2620-0U
Kryt polního regulátoru s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO a 4 CO; 24 VAC; SA Bus; montážní deska; integrovaný
displej
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-IOM1710-0
4-bodový IOM s 4 BI, podpora FC Bus a SA Bus
MS-IOM1710-0U
4-bodový IOM s 4 BI, podpora FC Bus a SA Bus
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, File S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-IOM2710-0
6-bodový IOM s 2 UI, 2 UO, 2 BO, podpora FC Bus a SA Bus
MS-IOM2710-0U
6-bodový IOM s 2 UI, 2 UO, 2 BO, podpora FC Bus a SA Bus
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, File S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-IOM3710-0
12-bodový IOM s 4 UI, 4 UO, 4 BO, podpora FC Bus a SA Bus
MS-IOM3710-0U
12-bodový IOM s 4 UI, 4 UO, 4 BO, podpora FC Bus a SA Bus
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-IOU4710-0
17-bodový IOM s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC a SA Bus s montážní deskou
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
11
Tabulka 4: Objednací údaje pro FEC, VMA, IOM, bezdrátový převodník, přenosný seřizovací snímač VAV a
bezdrátový systém polní sběrnice řady ZFR1800 (část 2 ze 2)
Objednací kód
Popis
MS-IOU4710-0U
17-bodový IOM s 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC a SA Bus s montážní deskou
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-IOB4710-0
Triaková montážní deska pro IOM4710 (17-bodový model)
MS-IOM4710-0
Kryt regulátoru pro IOB4710 (17-bodový model)
MS-VMA1610-0
Integrovaný regulátor/aktuátor/snímač tlaku VAV (pouze chlazení), FC Bus a SA Bus
MS-VMA1610-0U
Integrovaný regulátor/aktuátor/snímač tlaku VAV (pouze chlazení), FC Bus a SA Bus
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
MS-VMA1620-0
Integrovaný regulátor/aktuátor/snímač tlaku VAV (s řízením ohřevu a ventilace), FC Bus a SA Bus
MS-VMA1620-0U
Integrovaný regulátor/aktuátor/snímač tlaku VAV (s řízením ohřevu a ventilace), FC Bus a SA Bus
Pozn.: Tento model je certifikován UL pro detekci kouře, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro
detekci kouře.
NS-ATV7003-0
Přenosný seřizovací snímač VAV
MS-BTCVT-1
Bezdrátový převodník s technologií Bluetooth
MS-ZFR1810-0
Bezdrátový koordinátor polní sběrnice, síla přenosu 10 mW. Funguje s modely NAE35xx, NAE45xx,
NAE55xx a NCE25xx.
MS-ZFR1811-0
Bezdrátový router polní sběrnice, síla přenosu 10 mW. Funguje s Metasys BACnet FECs, VMA1600s a
síťovými snímači pokojové teploty řady WRZ-TTx
WRZ-TTB0000-0
Displej s nastavením provozního bodu, tlačítko F/C
WRZ-TTD0000-0
Displej s nastavením provozního bodu, tlačítko F/C, řízení rychlosti ventilátoru
WRZ-TTP0000-0
Bezdrátový síťový snímač pokojové teploty, teplejší/chladnější (+/-) nastavení provozního bodu, síla
přenosu 10 mW
WRZ-TTR0000-0
Bezdrátový síťový snímač pokojové teploty, bez nastavení provozního bodu, síla přenosu 10 mW
WRZ-TTS0000-0
Bezdrátový síťový snímač pokojové teploty, rozpětí nastavení provozního bodu: 13 až 29°C, síla
přenosu 10 mW
WRZ-STR-0000-0
Vzdálený chladicí snímač a převodník
MS-ZFRRPT-0
Volitelné příslušenství opakovače pro použití s routerem ZFR1811 jako opakovače. Obsahuje napájení
24 VAC až 15 VDC a elektrickou skřín s krytem (4 x 4 in).
MS-ZFRCBL-0
Kabeláž pro použití s routerem ZFR1811. Umožňuje fungování routeru ZFR1811 s FEC1620; a s
regulátory FEC1610, VMA1610 nebo VMA1620 ve spojení se snímačem řady NS, bezdrátovým
převodníkem nebo místním displejem regulátoru DIS1710.
Tabulka 5: Příslušenství pro zařízení řady FEC (objednávky zvlášť) (část 1 ze 2)
Kód výrobku
Popis
Y64T15-0
Transformátor, primární 120/208/240 VAC a sekundární 24 VAC, 92 VA, montáž na desce,
primární vedení 30 in. a sekundární vedení 30 in., třída 2
Y65A13-0
Transformátor, primární 120 VAC a sekundární 24 VAC, 40 VA, montáž na desce (Y65AS),
primární vedení 8 in. a sekundární vedení 30 in., třída 2
Y65T42-0
Transformátor, primární 120/208/240 VAC a sekundární 24 VAC, 40 VA, montáž do jádra
(Y65SP+), primární vedení 8 in. a sekundární šroubovací svorky, třída 2
Y65T31-0
Transformátor, primární 120/208/240 VAC a sekundární 24 VAC, 40 VA, montáž do jádra
(Y65SP+), primární vedení 8 in. a sekundární šroubovací svorky, třída 2
AP-TBK1002-0
2-bodová šroubovací svorkovnice s připojením do výstupního bodu VMA, klínové zarážky
AP-TBK1003-0
3-bodová šroubovací svorkovnice s připojením do výstupního bodu VMA, klínové zarážky
AP-TBK4SA-0
Náhradní sběrnice MS/TP SA, 4-bodový konektor, hnědý, celý svazek
12
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Tabulka 5: Příslušenství pro zařízení řady FEC (objednávky zvlášť) (část 2 ze 2)
Kód výrobku
Popis
AP-TBK4FC-0
Náhradní sběrnice MS/TP FC, 4-bodový konektor, modrý, celý svazek
AP-TBK3PW-0
Náhradní svorkovnice pro připojení napájení, 3-bodový konektor, šedý, celý svazek
MS-BTCVTCBL-700
Sada náhradních kabelů pro MS-BTCVT-1 nebo NS-ATV7003-0; obsahuje 5-ft (152,4 cm)
zasunovací kabel.
MS-DIS1710-0
Místní displej regulátoru pro modely FEC1610 a FEC2610
NS-WALLPLATE-0
Patní vaznice pro síťové snímání
WRZ-SST-100
Sada nástrojů pro bezdrátové snímání
Technické údaje
Regulátory řady FEC (část 1 ze 2)
Kód výrobku
MS-FEC1610-0 - kryt
MS-FEB1610-0 - triaková montážní deska
MS-FEU1610-0 - kryt a triaková montážní deska
MS-FEC2610-0 - kryt
MS-FEB2610-0 - triaková montážní deska
MS-FEU2610-0 - kryt a triaková montážní deska
MS-FEC1620-0 - kryt s integrovaným displejem
MS-FEU1620-0 - kryt s integrovaným displejem a triaková montážní deska
MS-FEC2620-0 - kryt s integrovaným displejem
MS-FEU2620-0 - kryt s integrovaným displejem a triaková montážní deska
Napájení
20 - 30 VAC, 50 nebo 60 Hz, třída napájení 2 nebo Safety Extra-Low Voltage (SELV)
Spotřeba
Typická: 10 VA, maximální: 14 VA plus spotřeba všech binárních a konfigurovatelných výstupů
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50°C ; 10 až 90% RV, nekondenzující
Skladovací: -40 až 70°C; 10 až 90% RV, nekondenzující
Zakončení
Šroubové svorky a násuvné šroubové konektorové svorkovnice
Adresy regulátorů
Řada přepínačů DIP (4-127). Adresy 0-3, rezervovány: 128-255.
Komunikační sběrnice
BACnet MS/TP; 3-drátová sběrnice FC Bus mezi NAE/NCE a dalšími zařízeními. 4-drátová
sběrnice SA Bus mezi síťovými sensory a dalšími zařízeními.1
Analogový vstup/
Analogový výstup
Rozlišení a přesnost
Analogový vstup: rozlišení 16-bitů (15 bitů pro FEx1610)
Analogový výstup: rozlišení 16-bitů a ±200 mV pro aplikace s 0-10 VDC
Montáž
Na rovný povrch do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN (35 mm)
Váha
Model FEC16x0: 0,5 kg
Model FEC26x0: 0,68 kg
Rozměry
(výška x šířka x hloubka)
Modely FEC16x0: 144 x 127 x 58 mm
Modely FEC26x0: 180 x 127 x 58 mm
Kryt
Plastový kryt
Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL 94-5VB
Třída krytí: IP20 (IEC 60529)
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
13
Regulátory řady FEC (část 2 ze 2)
Shoda
USA:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie;
Certifikace UL, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro detekci kouře (poue modely MSFEU16x0-0U a MS-FEU26x0-0U). FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení;
V souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003
Evropa:
Označení CE, směrnice EMC 89/336/EEC, v souladu se směrnicí EN 61000-6-3 (2001) (Generic
Emission Standard for Residential and Light Industry) a směrnicí EN 61000-6-2 (2001) (Generic
Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) a se směrnice o nízkém napětí. Směrnice
73/23/EEC je v souladu se směrnicí EN 60730-1 (1999) o automatických elektrických zařízení
pro domácí a podobné použití.
Austrálie a Nový Zéland:
Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet:
BACnet Testing Laboratories™ (BTL) 135-2004, certifikace BACnet Application Specific
Controller
(B-ASC)
1.
Více informací naleznete v technické příručce “MS/TP Communications Bus (LIT-12011034)”.
Moduly IOM (část 1 ze 2)
Kód výrobku
MS-IOM1710-0
MS-IOM2710-0
MS-IOM3710-0
MS-IOM4710-0 - kryt
MS-IOB4710-0 - triaková montážní deska
MS-IOU4710-0 - kryt a triaková montážní deska
Napájení
20 - 30 VAC, 50 nebo 60 Hz, třída napájení 2 nebo Safety Extra-Low Voltage (SELV)
Spotřeba
Typická: 10 VA, maximální: 14 VA plus spotřeba všech binárních a konfigurovatelných
výstupů
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50°C; 10 až 90% RV, nekondenzující
Skladovací: -40 až 70°C; 10 až 90% RV, nekondenzující
Zakončení
Šroubové svorkovnice, 3-bodové násuvné konektorové svorkovnice, 4-bodové násuvné
konektorové svorkovnice
Adresy regulátorů
Sada přepínačů DIP (4-127). Adresy 1-3, rezervovány: 128-255.
Komunikační sběrnice
BACnet MS/TP; 3-drátová sběrnice FC Bus mezi NAE/NCE a dalšími zařízeními. 4-drátová
sběrnice SA Bus při použití jako rozšíření regulátoru FEC.1
Analogový vstup/
Analogový výstup
Rozlišení a přesnost
Analogový vstup: rozlišení 16-bitů
Analogový výstup: rozlišení 16-bitů a ±200 mV v aplikacích s 0-10 VDC
Montáž
Na rovný povrch šrouby do tří montážních úchytů nebo na lištu DIN (35 mm)
Rozměry
(výška x šířka x hloubka)
IOM1710: 108 x 127 x 58 mm
IOM2710: 180 x 127 x 58 mm
IOM3710: 180 x 127 x 58 mm
IOM4710: 180 x 127 x 58 mm
Kryt
Plastový kryt
Plastový materiál: ABS + polykarbonát UL94 5VB
Třída krytí: IP20 (IEC529)
14
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Moduly IOM (část 2 ze 2)
Váha
IOM1710: 0,31 kg
IOM2710: 0,48 kg
IOM3710: 0,55 kg
IOM4710: 0,68 kg
Shoda
USA:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie;
Certifikace UL, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro detekci kouře (pouze pro modely
MS-IOMx710-0U a MS-IOU4710-0U)
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení;
V souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003
Evropa:
Označení CE, směrnice EMC 89/336/EEC, v souladu se směrnicí EN 61000-6-3 (2001)
(Generic Emission Standard for Residential and Light Industry) a směrnicí EN 61000-6-2
(2001) (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment) a směrnicí o nízkém
napětí
Směrnice 73/23/EEC je v souladu se směrnicí EN 60730-1 (1999) o automatických
elektrických zařízení pro domácí a podobné použití.
Austrálie a Nový Zéland:
Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet:
BACnet Testing Laboratories (BTL) 135-2004, certifikace BACnet Application Specific
Controller (B-ASC)
1.
Více informací naleznete v technické příručce “MS/TP Communications Bus (LIT-12011034)”.
Modulární regulační sestava VMA16 pro řízení průtoku vzduchu (VAV)
Kód výrobku
MS-VMA1610-0: pouze chlazení
MS-VMA1620-0: chlazení s řízením ohřevu a ventilace
Napájení
24 VAC (jmenovité, minimálně 20 VAC/maximálně 30 VAC), 50/60 Hz, třída napájení 2 (Severní
Amerika), Safety Extra-Low Voltage (SELV) (Evropa)
Spotřeba
Typická: 10 VA, maximální: 14 VA
Pozn.: Hodnocení VA neobsahuje žádné napájení z periferních zařízení připojených k binárním
výstupům (BO) nebo konfigurovatelným výstupům (CO), které mohou mít spotřebu až 12 VA na
každý BO nebo CO, což představuje možnou celkovou spotřebu dalších 60 VA (maximálně).
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50°C )
Skladovací: -40 až 70°C
Zakončení
Vstupy/výstupy: klínové zarážky 6,3 mm
Sběrnice FC Bus, SA Bus a napájení: 4-drátové a 3-drátové šroubové násuvné konektorové
svorkovnice
Port snímače: 6-pinový konektor RJ-12
Adresy regulátorů
Sada přepínačů DIP; platné adresy polních regulátorů 4–127
(Adresy 0–3 a 125–255 jsou rezervovány a nejsou platnými adresami polních regulátorů.)
Komunikační sběrnice
BACnet MS/TP, RS-485:
3-wire FC Bus between the supervisory controller and field controllers
4-wire SA Bus from the VMA controller, network sensors, and other sensor/actuator devices,
includes a terminal to source 15 VDC supply power from VMA to SA Bus devices.1
Analogový vstup/
Analogový výstup
Rozlišení a přesnost
Analogový vstup: rozlišení 15-bitů
Analogový výstup: rozlišení 16-bitů a ±200 mV v aplikacích s 0-10 VDC
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
15
Modulární regulační sestava VMA16 pro řízení průtoku vzduchu (VAV)
Snímač rozdílu tlaku
vzduchu
Snímač Setra, rozdíl tlaku k elektrickému, 0 až 38,1 mm WC, 0.5 až 4.5 VDC, napájení 5 VDC,
hliníkové pokrytí.
Vlastnosti výkonu:
Kombinace opakování a chyby hystereze: ±0.05% maxima na celé škále
Nelineární chyby (Metoda Best Fit): ±1.0% maxima na celé škále
Čas reakce (v rámci 63% plného tlakového rozpětí se změnou kroku na vstupu): 15 ms
Teplotní chyba od 15,6 do 48,9 °C
Nula: ±0.06% maxima na celé škále na °F
Rozpětí: ±1.5% maxima na celé škále
Stabilita, Nula: ±0.5% maxima na celé škále, minimálně 1 rok
Stabilita, rozpětí: ±2.0% maxima na celé škále, minimálně 1 rok
Montáž
Montáž na úchyt klapky pomocí jednoho utahovacího šroubu a k potrubí pomocí jednoho
montážního šroubu.
Klasifikace aktuátoru
4 N·m, minimální délka úchytu = 44 mm
Rozměry
(výška x šířka x hloubka): 182 x 182 x 64 mm
Střed výstupu jádra ke středu antirotačního otvoru: 160 mm
Váha
0,86 kg
Shoda
USA:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, UL 916, Zařízení pro řízení energie;
Certifikace UL, S4977, UUKL 864 - 9. verze, zařízení pro detekci kouře
(pouze pro MS-VMA1610-0U, MS-VMA1620-0U);
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Kanada:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení;
V souladu s průmyslovými standardy Kanady, ICES-003
Evropa:
Označení CE, směrnice EMC 89/336/EEC, v souladu se směrnicí EN 61000-6-3 (2001) (Generic
Emission Standard for Residential and Light Industry) a směrnicí EN 61000-6-2 (2001) (Generic
Immunity Standard for Heavy Industrial Equipment) a směrnicí o nízkém napětí (Low Voltage
Directive)
73/23/EEC v souladu se směrnicí EN 60730-1 (1999) o automatických elektrických zařízení pro
domácí a podobné použití.
Austrálie a Nový Zéland:
Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ.
Mezinárodní BACnet:
BACnet Testing Laboratories (BTL) 135-2004, certifikace BACnet Application Specific Controller
(B-ASC)
1.
Více informací naleznete v technické příručce “MS/TP Communications Bus (LIT-12011034)”.
Přenosný seřizovací snímač VAV (část 1 ze 2)
Kód výrobku
NS-ATV7003-0
Napájení
9.8 až 16.5 VDC; nominální 15 VDC, prostřednictvím portu SA Bus
Spotřeba proudu
Maximálně 90 mA
Zakončení
Modulární 6-polohový konektor RJ-12
Rychlost přenosu
Sériová komunikace (SA BUS)
9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k bps
Adresy snímačů
Fixní adresa 198
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50 °C; 5 až 95% RV, nekondenzující; maximální r osný bod 30 °C
Skladovací: -40 až 85°C; 5 až 95% RV, nekondenzující
Rozměry
80 x 80 x 25 mm
16
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Přenosný seřizovací snímač VAV (část 2 ze 2)
Váha
0,165 kg
Shoda
USA:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX, dle UL 916, EZařízení pro řízení energie;
FCC v souladu s CFR 47, část 15, podčást B, třída A
Kanada:
Certifikace UL, E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení
Industry Canada, ICES-003
Evropa:
Označení CE, směrnice EMC 2004/108/EC;
EN61000-6-3 (2001) (Generic Emission Standard for Residential and Light Industry);
EN61000-6-2 (2001) (Generic Immunity Standard for Heavy Industrial Environment)
Austrálie a Nový Zéland:
Označení C-Tick, V souladu s emisemi pro Austrálii/NZ
Mezinárodní BACnet:
BACnet Testing Laboratories (BTL) 135-2004, certifikace BACnet Smart Sensor (B-SS)
Bezdrátový koordinátor polní sběrnice ZFR1810
Kód výrobku
MS-ZFR1810-0
Napájení - vstup
Jedno z následujícího:
• 24 VAC +10%/-15%, 50/60 Hz, třída 2. Tolerance transformátoru by měla být
maximálně 2.5 VA, obvykle 2 VA. Poskytováno prostřednictvím tříbodové šroubové
násuvné konektorrové svorkovnice - 24 V.
• 15 VDC, 180 mA (7 až 18 VDC, maximální proud 185 mA) na sběrnici FC Bus
prostřednictvím FC/SA BUS IN RJ-12 z FC Bus na polním regulátoru nebo nadřazené
jednotce NxE.
Napájení - výstup
15 VDC; prostřednictvím FC/SA BUS, FC/SA BUS OUT RJ-12 pro externí zařízení.
Adresy
Přepínače DIP, uzpůsobitelné na místě
Bezdrátové pásmo
Technika přímého rozprostření spektra (Direct-Sequence Spread-Spectrum), pásma 2.4
GHz ISM
Síla přenosu
Maximálně 10 mW
Rozpětí přenosu
76,2 m maximální přímá viditelnost (Line-of-Sight)
15 m - praktický průměr
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Skladovací: -20 až 70 °C, 5 až 90% RV, nekondenzující
Materiál
Bílý, oheň retardující plastový kryt s podle UL1995 UL94-5VB, klasifikace zápalnosti
Zakončení
Násuvná konektorová svorkovnice pro přívod napětí 24 VAC.
Násuvná konektorová svorkovnice pro komunikaci RS-485.
Konektor RJ-12 IN pro zdroj napětí 15 VDC a komunikační připojení z NxE nebo FEC FC
Bus.
Konektor RJ-12 OUT dodává 15 VDC a komunikace s bezdrátovým převodníkem BTCVT.
Rozměry
146 x 122 x 52 mm
Montážní hardware
Čtyři kovové šrouby velikosti č. 6 (průmyslová velikost)
Přepravní hmotnost
0,45 kg
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
17
Bezdrátový koordinátor polní sběrnice ZFR1810
Shoda
USA:
Určeno pro zapojení do zdroje napětí NEC třídy 2;
Certifikace UL 916, řízení energie
Oheň retardující podle UL1995 UL94-5VB klasifikace zápalnosti
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Přenos je v souladu s FCC, část 15.247 (Nařízení pro nízkonapěťové vysílače bez
licence)
FCC identifikace vysílače: TFB-MATRIXL
Kanada:
CAN/CSA C22.2 č. 205, Signalizační zařízení
Industry Canada (IC) v souladu s Canadian ICES-003, limity třídy B
Industry Canada IC: 5969A-MATRIXL
Evropa:
Označení CE – směrnice EMC 2004/108/EC, směrnice 99/5/EC (Radio
Telecommunications Terminal Equipment)
Tímto Johnson Controls, Inc. potvrzuje, že ZFR1810 je v souladu se základními
požadavky a jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC. Toto zařízení bylo
testováno a vyhovuje limitám pro zařízení třídy 1. Toto zařízení je navrženo pro použití ve
všech zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
Bezdrátový router polní sběrnice ZFR1811 (část 1 ze 2)
Kód výrobku
MS-ZFR1811-0
Napětí
8 až 18 VDC, jmenovité 15 VDC, dodáváno ze sběrnice FC/SA BUS RJ-12 s konektorem
na FEC nebo VMA1600
Odběr proudu
Maximálně 90 mA
Adresování
Přepínače DIP, uzpůsobitelné na místě
Bezdrátové pásmo
Technika přímého rozprostření spektra (Direct-Sequence Spread-Spectrum), 2.4 GHz
ISM pásma
Síla přenosu
Maximálně 10 mW
Rozpětí přenosu
76,2 m - maximální přímá viditelnost (Line-of-Sight)
15 m - praktický průměr
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Skladovací: -20 až 70 °C, 5 až 90% RV, nekondenzující
Materiál
Průhledný, oheň retardující plastový kryt dle certifikace UL1995 UL94-5VB, klasifikace
zápalnosti
Zakončení
Konektor RJ-12 pro připojení k FEC nebo VMA1600 FC/SA Bus
Rozměry
136 x 100 x 18 mm
Montážní hardware
konektor EMT (1/2 in. průmyslová velikost - elektrické, mechanické potrubí)
Přepravní hmotnost
0,095 kg
18
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Bezdrátový router polní sběrnice ZFR1811 (část 2 ze 2)
Shoda
USA:
Určeno pro zapojení do zdroje napětí NEC třídy 2;
Certifikace UL 916, řízení energie
Oheň retardující dle UL1995 UL94-5VB klasifikace zápalnosti
FCC v souladu s CFR47, část 15, podčást B, třída A
Přenos je v souladu s FCC, část 15.247 (Nařízení pro nízkonapěťové vysílače bez
licence)
FCC identifikace vysílače: TFB-MATRIXL
Kanada:
CAN/CSA C22.2 No. 205, Signal Equipment
Industry Canada (IC) Compliant to Canadian ICES-003, limity pro třídu B
Industry Canada IC: 5969A-MATRIXL
Evropa:
Označení CE – směrnice EMC 2004/108/EC, směrnice 1999/5/EC (Radio
Telecommunications Terminal Equipment Directiv)
Tímto Johnson Controls, Inc. potvrzuje, že ZFR1811 je v souladu se základními
požadavky a jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC. Toto zařízení bylo
testováno a vyhovuje limitám pro zařízení třídy 1. Toto zařízení je navrženo pro použití ve
všech zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
Bezdrátové snímače pokojové teploty řady WRZ-TTx0000 (část 1 ze 2)
Kód výrobku
WRZ-TTP0000-0: Teplejší/chladnější (+/-) nastavení provozního bodu
WRZ-TTR0000-0: Žádné nastavení provozního bodu
WRZ-TTS0000-0: Rozmezí nastavení provozního bodu: 13 až 29°C
WRZ-TTB0000-0: Displej s nastavením provozního bodu, tlačítko F/C
WRZ-TTD0000-0: Displej s nastavením provozního bodu, tlačítko F/C a řízení rychlosti
ventilátoru
Napájení
3 VDC - dodáváno se dvěma alkalickými bateriemi 1.5 VDC AA (součást snímače);
typická doba životnosti baterie: 48 měsíců (minimálně 36 měsíců)
Adresy
Přepínače DIP, uzpůsobitelné na místě.
Adresa MS/TP, síťové číslo a zónová adresa
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Skladovací: -40 až 71 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Skladovcí (pro modely s LCD displejem): -20 až 60 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Bezdrátové pásmo
Technika přímého rozprostření spektra (Direct-Sequence Spread-Spectrum), 2.4 GHz
ISM Band
Síla přenosu
Maximálně 10 mW
Rozpětí přenosu
30 m - maximální přímá viditelnost (Line of Sight);
15 m - praktický průměr
Přenosy
Každých 60 vteřin (±20 vteřin)
Přesnost teplot v systému
0.6 °C na škále od 13 do 29 °C;
0.9 °C na škále od 0 do 13 °C a 29 až 43°C
Typ snímače teploty
Interní 10k ohmů, termistor - negativní teplotní koeficient (NTC)
Rozlišení teploty (modely s
LCD)
±0,5 C°
Materiál
NEMA 1 bílý plastový kryt
Montáž
Montáž pomocí šroubů nebo montáž pomocí dvoustranné pěnové lepicí pásky; obsahuje
dvoustrannou pěnovou lepicí pásku
Rozměry
120 x 80 x 38 mm
Přepravní hmotnost
0,14 kg
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
19
Bezdrátové snímače pokojové teploty řady WRZ-TTx0000 (část 2 ze 2)
Shoda
USA:
Přenos je v souladu s FCC, část 15.247 (Nařízení pro nízkonapěťové vysílače bez
licence)
FCC identifikace vysílače: TFB-MATRIXL
Kanada:
Industry Canada IC: 5969A-MATRIXL
Evropa:
Označení CE – směrnice EMC 2004/108/EC, směrnice 1999/5/EC (Radio
Telecommunications Terminal Equipment)
Tímto Johnson Controls, Inc. potvrzuje, že WRZ-TTx0000 je v souladu se základními
požadavky a jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC. Toto zařízení bylo
testováno a vyhovuje limitám pro zařízení třídy 1. Toto zařízení je navrženo pro použití ve
všech zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
Bezdrátový vysílač chladicí teploty se snímačem WRZ-STR0000-0
Napájení
3 VDC dodávané dvěma alkalickými bateriemi 1.5 VDC AA (součást vysílače); typická
doba životnosti baterie: 5 let či více
Adresy
Přepínače DIP, uzpůsobitelné na místě;
Adresa MS/TP, síťové číslo a zónová adresa
Okolní podmínky vysílače
Provozní: -5 až 44 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Skladovací: -20 až 60 °C, 5 to 95% RV, nekondenzující
Okolní teplotní podmínky pro
snímač
Provozní: -40 až 35 °C
Skladovací: -40 až 60 °C, 5 až 98% RV, nekondenzující
Pásmo RF
Technika přímého rozprostření spektra
2.4 GHz ISM pásmo
Síla přenosu
Maximálně 10 mW
Rozpětí přenosu
Síťová aplikace:
30 m - maximální přímá viditelnost (Line-of-Sight) (uvnitř);
15 m - praktický průměr (uvnitř)
Non-Mesh síť, aplikace One-to-One:
45 m - maximální přímá viditelnost (Line-of-Sight) (uvnitř);
30 m - praktický průměr (uvnitř)
Přenosy
Každých 120 vteřin (±20 vteřin)
Teplota systému (široké rozpětí
přesnosti)
±1,0 C° na rozmezí -40 až 35 °C
Chlazení (úzké rozpětí
přesnosti)
±0,5 C° na rozmezí -23 až 5 °C
Typ snímače teploty
Externí 3k ohmů, termistor - negativní teplotní koeficient (NTC)
Materiál
Vysílač: NEMA 1 bílý plastový kryt
Snímač teploty: čirý akrylický cylindr
Montáž
Vysílač: Montáž na povrchu pomocí dvoustranné pěnové lepicí pásky nainstalované již
v továrně.
Snímač teploty: Montáž na povrchu pomocí pásu s dvoustrannou pěnovou lepicí páskou
nainstalovanou již v továrně.
20
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Bezdrátový vysílač chladicí teploty se snímačem WRZ-STR0000-0
Shoda
USA:
Přenos je v souladu s FCC, část 15.247 (Nazíření pro nízkonapěťové vysílače bez
licence); FCC identifikace vysílače: TFB-MATRIXL
Kanada:
Industry Canada IC: 5969A-MATRIXL
Evropa:
Označení CE – směrnice EMC 2004/108/EC (dříve 89/336/EEC),
směrnice 99/5/EC (Radio Telecommunications Terminal Equipment)
Tímto Johnson Controls, Inc. potvrzuje, že bezdrátový vysílač chladicí teploty se
snímačem WRZ-STR0000-0 je v souladu se základními požadavky a jinými souvisejícími
požadavky směrnice 1999/5/EC. Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro
zařízení třídy 1. Toto zařízení je navrženo pro použití ve všech zemích Evropské Unie a ve
Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
Přepravní hmotnost
0,25 kg
Bezdrátový Bluetooth převodník (část 1 ze 2)
Kód výrobku
MS-BTCVT-1
Napájení
Jmenovité 15 VDC, poskytované prostřednictvím portu SA/FC Bus
Spotřeba
Maximálně 1.35 wattů
Podmínky okolí
Provozní: 0 až 50 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující, maximální rosný bod 30 °C
Skladovací: -40 až 85 °C, 5 až 95% RV, nekondenzující
Síla přenosu
Maximálně 2.5 mW
Rychlost přenosu
Bezdrátová komunikace: 115.2k bitů za sekundu (bps)
Sériová komunikace (SA/FC Bus): 9600, 19.2k, 38.4k nebo 76.8k bps
Rozpětí přenosu
(typické)
Bezdrátová komunikace: 10 m přímá viditelnost (line-of-sight)
Bezdrátové
zabezpečení
Režim zabezpečení 3 - posílení bezpečnosti na úrovni spoje
Síťová a sériová
rozhraní
Bezdrátová Bluetooth technologie
Jedna sběrnice RS-485
Rozměry
116 x 75 x 35 mm
Kryt
Černý plastový kryt - ABS
Modrý ochranný kryt - PVC
Váha
0,165 kg bez závěsných komponentů
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
21
Bezdrátový Bluetooth převodník (část 2 ze 2)
Shoda
USA:
Certifikace 916, řízení energie; oheň retardující dle UL1995 UL94-5VB, klasifikace zápalnosti
Vysílač je v souladu s částí 15.247 FCC, nařízení pro nízkonapěťové vysílače bez licence (Identifikace
vysílače FCC: CB2-MS-BTCVT-0)
Vysílač je v souladu s částí 15.109 FCC, nařízení pro nízkonapěťové vysílače bez licence (Identifikace
vysílače FCC: CB2-MS-BTCVT-0)
Kanada:
Industry Canada (IC: 279A-MSBTCVT0)
Evropa:
Označení CE – směrnice EMC 89/336/EEC
Tímto Johnson Controls, Inc. potvrzuje, že bezdrátový převodník MS-BTCVT-0 je v souladu se
základními požadavky a jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC. Toto zařízení bylo
testováno a vyhovuje limitám pro zařízení třídy 1. Toto zařízení je navrženo pro použití ve všech zemích
Evropské Unie a ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.
Japonsko:
Telekomunikační certifikace - 003NY05068 0000
Severní Amerika - shoda pro emise u zařízení FEC, IOM a VMA16
USA
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro digitální zařízení třídy A podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou
stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí.
Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li zařízení instalováno a používáno podle
pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně
způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby provedl nápravu na vlastní náklady.
Kanada
Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení “Interference-Causing Equipment Regulations”.
Severní Amerika - shoda pro emise u síťových snímačů řady NS, přenosných
seřizovacích snímačů VAV, bezdrátových systémů polní sběrnice řady ZFR1800 a
bezdrátových převodníků
USA
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitám pro digitální zařízení třídy A podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou
stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením při provozu tohoto zařízení v komerčním prostředí.
Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li zařízení instalováno a používáno podle
pokynů, může způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně
způsobovat škodlivé rušení, a v tomto případě bude na uživateli, aby provedl nápravu na vlastní náklady.
Rádiový vysílač RF: Shoda (část 15.19)
Toto zařízení je v souladu s částí 15 směrnice FCC. Provoz je podmíněn následujícím:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Varování (část 15.21)
Změny či modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad mohou vést ke zrušení oprávnění provozu
zařízení.
22
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Kanada
Toto digitální zařízení třídy A splňuje všechny požadavky kanadských nařízení “Interference-Causing Equipment Regulations”.
Rádiový vysílač RF: Kanada - Průmyslové prohlášení
Termín IC před certifikačním/registračním číslem znamená pouze to, že byly splněny kanadské průmyslové technické
specifikace.
RSS-210, část 5.5
Toto zařízení bylo navrženo pro provoz s anténou s maximálním příjmem [x] dB. Anténa s vyšším příjmem je přísně zakázána
podle kanadských průmyslových nařízení. Požadovaný odpor antény je [y] ohmů.
RSS-210, část 5.11
Pro snížení potencionálního rušení pro jiné uživatele by měl být typ antény a její příjem zvolen tak, že ekvivalentně izotropně
vyzářený výkon (EIRP) není vyšší než ten, který je požadován pro úspěšnou komunikaci.
Building Efficiency
507 E. Michigan Street, Milwaukee, WI 53202
Metasys® and Johnson Controls® are registered trademarks of Johnson Controls, Inc.
All other marks herein are the marks of their respective owners. © 2010 Johnson Controls, Inc.
Polní regulátory systému Metasys® a související produkty Produktový buletin
Published in U.S.A.
23
www.johnsoncontrols.com
Download

regulátory typu FEC - Johnson Controls Inc.