P ČKS 22. 8. 2014
Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 22. 8. 2014 v Praze
1. ISU JGP Ostrava, ISU IDP
a/ JGP 2014 Ostrava
Předseda OV, S. Žídek, informoval P ČKS o tom, že se v průběhu příprav nevyskytly
závažnější problémy a soutěž je připravena.
b/ IDP v Ostravě
V Ostravě proběhl v srpnu úspěšně druhý výcvikový tábor. Probíhá vyúčtování s hotely,
halou a platby směrem k lektorům. Ihned po skončení JGP v Ostravě bude S. Žídek, K,
Oubrecht a T. Zoubková jednat s Marií McLean a připraví vyúčtování pro ISU. S. Žídek
s M. McLean připraví podklady pro žádosti o dotaci požadovanou od ISU pro rok 2015.
2. MŠMT
Předsedkyně se zúčastnila semináře MŠMT k přípravě nového zákona o sportu a podala P
ČKS informace.
3. Semináře a školení trenérů a rozhodčích ČKS
a/ Školení II. třídy, licence B
Na základě dotazů T. Zoubkové jednala V. Tauchmanová s M. Sedláčkovou o
problematice zkouškových otázek. Je nutné frekventanty seznámit se zněním otázek,
které budou kladeny při zkouškách v září 2014.
b/ Zkoušky pro zisk kvalifikace trenérů III. třídy, licence C
K. Kamberská se z rodinných a zdravotních důvodů zkoušek nezúčastní. P ČKS souhlasí
s návrhem předsedkyně, aby byla V. Kopřivová požádána o účast na zkouškách jako
čtvrtá členka komise. Zároveň P ČKS stanovuje V. Tauchmanovou vedoucí akce.
c/ Školení rozhodčích pro získání kvalifikace III. třídy a pro zvýšení kvalifikace
Ke školení se přihlásily celkem 4 zájemkyně o získání kvalifikace rozhodčí III třídy,
licence C, a 4 zájemkyně o získání vyšší kvalifikace.
P ČKS schválilo rozpočet školení předložený předsedkyní KR.
d/ Společný seminář TMK a KR + seminář pro technické sbory
Na webu ČKS je již uveřejněn program seminářů. M. Horklová a S. Žídek upřesnili
obsah jednotlivých přednášek.
e/ Společný seminář trenérů, rozhodčích a členů technických sborů pro SB
Předsedkyně KR dohodne s členkou TMK zodpovědnou za kategorii SB, V.
Paulusovou, termín a místo konání tohoto semináře a tyto informace budou uveřejněny
na stránkách ČKS do konce září.
f/ Školení rozhodčích TP pro získání kvalifikace III. třídy a pro zvýšení kvalifikace
P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně KR, aby se v rámci Memoriálu P. Romana
uskutečnilo výše zmíněné školení. Předsedkyně ČKS navrhla, aby se zároveň
uskutečnilo i školení pro nové zájemce o funkci technických specialistů / kontrolorů TP.
P ČKS s tímto návrhem souhlasí.
P ČKS 22. 8. 2014
4. Informace z komisí
Předsedkyně
a/ Překlady
Předsedkyně přeložila Communicationy ISU 1184 a 1886 (část obecnou a část pro sóla
a páry).
b/ Účast na mezinárodních seminářích - členové technických sborů
Níže uvedené osoby splnily díky účasti na mezinárodních seminářích požadavky ČKS
spojené s povinným absolvováním semináře před sezónou:
Dina Fuchsová (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Kateřina Kamberská (lektor IDP Ostrava 05/14)
Marie Lafantová (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Vladimíra Milčinská (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Věra Paulusová (ISU TS SB, Frankfurt 07/14)
Adriana Slaníková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Věra Tauchmanová (lektor IDP Ostrava 05 + 08/14)
Klára Zoubková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
c/ VII. zimní olympiáda dětí a mládeže
Předsedkyně obdržela dopis od hejtmana Ústeckého kraje, Oldřicha Bubeníčka,
informující o tom, že byl kraj pověřen pořadatelstvím této olympiády v roce 2016.
Hejtman žádá ČKS, aby soutěž zařadil do kalendáře soutěží sezóny 2015/2016
v termínu 17. – 22. 1. 2016. Organizační záležitosti řeší Ústecký kraj přímo se zástupci
Krajské komise krasobruslení. Rozpis obdrží ke schválení ČKS.
d/ Mimořádná VH ČUS
Předsedkyně obdržela pozvání k mimořádné VH ČUS, která se uskuteční 27. 9. 2014
v Nymburce a která má řešit a schválit převody a směny pozemků ČUS s FAČR a hl.
městem Prahou.
TMK
a/ Systém vzdělávání ČKS
P ČKS schvaluje návrh nového znění „Zásad pro trenéry“ zaslaného S. Žídkem. P ČKS
ukládá generálnímu sekretářovi, aby soubor ihned aktualizoval na webových stránkách
ČKS.
b/ Účast na mezinárodních seminářích trenérů
Níže uvedené osoby splnily díky účasti na mezinárodních seminářích požadavky ČKS
spojené s povinným absolvováním semináře před sezónou:
Vlasta Kopřivová (lektor IDP Ostrava 08/14)
Ludmila Kuldová (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Vladimíra Milčinská (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Lucie Petráková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Markéta Procházková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Monika Škorničková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Tomáš Verner (lektor IDP Ostrava 05 + 08/14)
Klára Zoubková (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Gabriela Žilková-Hrázská (ISU TP Toruň 08/14)
P ČKS 22. 8. 2014
KR
a/ Nominace rozhodčích
Předsedkyně KR předložila návrh nominací rozhodčích na mezinárodní a ISU soutěže
P ČKS tento návrh schvaluje s tím, že nejsou vyloučeny případné pozdější
odůvodněné změny:
JGP Ostrava / CZE
03. 09. – 07. 09. 2014
T: Miroslav Mišurec (náhr. Richard Kosina)
S: Věra Tauchmanová, Věra Kvarčáková (náhr. Věra Pupsová, Martin Ošmera)
Lombardia Trophy, Milano / ITA
18. 09. – 21. 09. 2014
S: Jana Baudyšová (náhr. Miluše Šafránková)
Nebelhorn Trophy, Oberstdorf / GER
25. 09 – 27. 09. 2014
S: Jitka Mokrá (náhr. Věra Kvarčáková)*
pozvání ISU: Jarmila Portová
* Jitka Mokrá se následně z pracovních důvodů omluvila, náhradnice Věra Kvarčáková
nominaci přijala.
JGP Tallinn / EST
24. 09. – 28. 09. 2014
T: Richard Kosina (náhr. Zuzana Plesníková)
S: František Baudyš (náhr. Jana Košťálová)
JGP Dresden / GER
T: Jarmila Portová (náhr Richard Kosina)
S: Markéta Horklová (náhr Jana Baudyšová)
01. 10. – 05. 10. 2014
Memoriál O. Nepely, Bratislava / SVK
01. 10. – 05. 10. 2014
S: Věra Pupsová (náhr. Miluše Šafránková)
T: Miroslav Mišurec (náhr Zuzana Plesníková)*
*Vzhledem ke zranění L.Myslivečkové nebude soutěž TP ČR obsazena. Rozhodčí
Mišurec byl o této skutečnosti informován.
Japan Open, Saitama / JPN
S: Richard Kosina
04. 10. 2014
JGP Zagreb / CRO
08. 10. – 12. 10. 2014
S: Stanislava Šmídová (náhr. Martin Ošmera)
T: Zuzana Plesníková (náhr Richard Kosina)
SC Autumn Classic v Barrie, Ontario
14. – 17. 10. 2014
Předsedkyně KR informovala P ČKS, že na soutěž ISU Challenge SC Autumn Classic
v Barrie, Ontario byla pořadateli pozvána J. Portová jako rozhodčí pro soutěž TP, které se
zúčastní C. Mansour / M. Češka.
TIC, Trnava / SVK
23. 10. – 26. 10. 2014
S: Martin Ošmera (náhr. Miluše Šafránková)
GP Kanady,
31. 10. - 2. 11. 2014
Jana Baudyšová (náhr. Jana Košťálová, Věra Kvarčáková)
P ČKS 22. 8. 2014
NRW Trophy - tance, Dortmund / GER
Richard Kosina (náhr Zuzana Plesníková)
07. 11. – 09. 11. 2014
Ice Challenge, Graz / AUT
Miluše Šafránková (náhr. Věra Kvarčáková)
11. 11. – 16. 11. 2014
GP Ruska,
14. - 16. 11. 2014,
Jarmila Portová (náhr Zuzana Plesníková, Miroslav Mišurec)
GP Francie,
21. 11 .- 23. 11. 2014
Věra Tauchmanová (náhr. Stanislava Šmídová, František Baudyš)
Warsaw Cup, Varšava / POL
Jitka Mokrá (náhr Věra Pupsová)
21. 11. – 24. 11. 2014
NRW Trophy – sólo a SD, Dortmund / GER
Jana Košťálová (náhr. Věra Kvarčáková)
25. 11. – 30. 11. 2014
Memoriál Pavla Romana, Olomouc
28. 11. – 30. 11. 2014
Jarmila Portová, Zuzana Plesníková, Miroslav Mišurec, Richard Kosina.
Santa Claus Cup, Budapest / HUN
S: Věra Pupsová (náhr Martin Ošmera)
01. 12. – 07. 12. 2014
Golden Spin of Zagreb / CRO
04. 12. – 07. 12. 2014
Miluše Šafránková (náhr. Stanislava Šmídová)
Zimní Univerziáda, Antequrea / ESP 4. 2. - 8. 2. 2015
Zuzana Plesníková (náhr. Jarmila Portová, Miroslav Mišurec, Richard Kosina)
b/ Účast na mezinárodních seminářích rozhodčích
Níže uvedené osoby splnily díky účasti na mezinárodních seminářích požadavky ČKS
spojené s povinným absolvováním semináře před sezónou:
Marie Lafantová (IDP Ostrava 05 + 08/14)
Miroslav Mišurec (ISU pro TP, Glasgow 08/14)
Věra Tauchmanová (lektor IDP Ostrava 05 + 08/14)
c/ Lektorky na semináři rozhodčích 23. 8. 2014 (uznáno dle pravidel ČKS)
Níže uvedené osoby splnily požadavky ČKS spojené s povinným absolvováním
semináře před sezónou:
Markéta Horklová
Jarmila Portová
Renata Schejbalová
Ekonomka
a/ Banka
Na základě požadavku deklarovaného na VH byly dne 22. 8. 2014 za přítomnosti
předsedkyně, místopředsedy, ekonomky a generálního sekretáře založeny účty u GE
P ČKS 22. 8. 2014
Money Bank. Tyto účty jsou lépe úročeny v rámci programů pro sportovní svazy a
zároveň mají nižší poplatky, především za zahraniční platby, než stávající účty ČKS.
5. Různé
a/ P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky, předsedkyně a generálního sekretáře, aby bylo
v průběhu MM ČR 2015 v Budapešti uhrazeno nominovaným sportovcům a trenérům
ubytování (dle nabídky maďarského svazu v hotelu Lion´s Garden pokud možno
v třílůžkových a dvoulůžkových pokojích). O případné úhradě stravování bude
rozhodnuto až na základě vývoje čerpání rozpočtu a nabídky stravování ze strany
maďarského svazu.
b/ Příští jednání P ČKS proběhne v pátek 31. 10. 2014 v Ostravě od 12 hodin.
Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.
Download

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu