Letní tábor Dražíč 2014
Místo
Dražíč – u obce Nepomuk, viz mapka na webových stránkách Lumtura
Termín
skauti, skautky: 28.6. - 19.7. 2014
vlčata, světlušky: 5. - 19.7. 2014
Cena
skauti, skautky: 3 500 Kč
vlčata, světlušky: 3 000 Kč
číslo účtu: 254824894/0300
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: individuální – přidělí hospodář Martin Benda ([email protected], tel.
+420 736 118 945)
slevy: sourozenecká či sociální - po individuální dohodě s hospodářem
Prosíme, neplaťte složenkou !
Bednování
středa 25. června, 17:00 - 19:00, Nitranská 16, Praha 3
Odjezd
skauti a skautky: sraz v sobotu 28.6. v 9:00 na Hlavním nádraží u Vodafonu
vlčata a světlušky: sraz v sobotu 5.7. v 9:00 na Hlavním nádraží u Vodafonu
Návrat
sobota 19.7. zhruba v 16:00 u klubovny v Nitranské 16
Návštěvní den
neděle 13.7. 10:00 -18:00, součástí bude bohoslužba
Na cestu
batoh s potřebným obsahem, potvrzení o bezinfekčnosti, na sebe oddílové tričko
Mobilní telefonické spojení během tábora
Matěj Macoun: 604 520 506
Natálie Vydrová: 774 628 254
________________________________________________________________________________
Tábor, prosíme, zaplaťte a přihlášku spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti, kopií kartičky
pojištěnce a očkovacího průkazu a informovaným souhlasem odevzdejte do konce května.
Za pozdě odevzdanou přihlášku/pozdě zaplacený tábor si od letošního roku budeme účtovat
jednorázovou pokutu 400 Kč. Přihlášky podané po 15. červnu nebudeme akceptovat. Děkujeme
za pochopení.
Přihlášky, seznam doporučeného vybavení a informace o obleku k celotáborové hře najdete na
webových stránkách Lumtura.
Download

Letní tábor Dražíč 2014