TECHNIKA V POHYBU
MACO
Protect
Dveřní zámky
G-TS MODUL – klikou ovládaný modulový
dveřní zámek pro PVC
MONTÁŽNÍ NÁVOD
MACO
Protect
Legenda
Rozměr DM
Rozteč E
Výška kliky GM
Zakracovací oblast
FFH
Výška křídla v kovací drážce
Přední hrana profilu
2
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Obsah
Použití transportních pojistek
4
Pokyny k použití
5
Pokyny k montáži
8
Frézování kastlíků zámku 11
Vrtací a frézovací nákresy
12
Jednotná pozice kastlíků
14
Pozice uzávěrů
15
Konstrukce dveří
26
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
3
MACO
Protect
Použití transportních pojistek
Jednoduché transportní pojistky, klíny nebo podložky zajistí bezpečný transport celého dveřního prvku. Odstranit
je až po montáži.
A Umístění transportních pojistek
A
A
Přeprava dveří z výroby k zákazníkovi
Při přepravě dveří z výroby na místo montáže musí být dveřní
zámek ve stavu ODEMČENO.
V opačném případě hrozí při transportu dveří poškození mechanismu zámku.
4
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Pokyny k použití
1
2
3
1
Kastlíky zámků v žádném
případě neotevírejte!
2
šechny otvory vyvrtejte ještě před
V
zabudováním zámku!
3
tyřhran kliky nezarážejte do otvoru
Č
zámku násilím!
4
ámek zamykejte pouze pomocí
Z
příslušného stavebního klíče!
5
6
4
7
5
ři montáži zámkové vložky
P
nepoužívejte násilí!
6
Klíč neotáčejte násilím (pomocí páky)!
7
Neovládejte současně kliku a zámek!
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
5
MACO
Protect
Pokyny k použití
1
2
3
1
Kliku zatěžujte pouze v normálním
směru otáčení! Ve směru otáčení kliky je
přípustné zatížení max. 15 kg!
2
Pokud se objeví stopy pokusu o násilné
otevření, musí se zámek vyměnit.
3 Dvoukřídlé dveře se nesmí otevírat
přes spodní křídlo.
4
Uzavírací zástrč nezamykejte, pokud
jsou dveře otevřené!!
5
6
6
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
5
Dveřní křídlo nepřenášejte za kliku!
Při transportu dveří musí být ZÁMEK
ODEMČEN!
6
Uzavírací zástrč a střelku
nenatírejte a nelakujte.
4
MACO
Protect
Pokyny k použití
1
2
* Mazací tuk
** Odstraňovač rzi
*** Silikonový sprej
Nepoužívejte mazací oleje,
odstraňovače rzi, silikonové
spreje atd.!
1
Dveřní zámek (v kastlíku) se dodává s
dlouhodobým vysoce kvalitním mazacím
tukem a NESMÍ se dodatečně mazat!
Střelku a uzavírací zástrč
mažte 1x ročně.
2
U uzávěru s kombinací hák/trn mažte
1x ročně samostatně hák a trn.
Prvky mažte pouze mazacím tukem
nebo technickou vazelínou!
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
7
MACO
Protect
Pokyny k montáži
Přebudování střelky / výměna
3
a
2
1
4
b
3
Kolébka střelky
Jazýček kolébky
1
Zatlačte zajišťovací tlačítko
(viz. šipka na obr.).
2
Střelku vyjměte.
3
Střelku otočte a nasaďte ji do štulpu (a)
tak, aby se jazýček kolébky střelky dal
zatlačit pod štulp (b).
Teprve potom střelku zcela zatlačte.
4
8
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
Uvolněte zajišťovací tlačítko.
Proveďte kontrolu funkčnosti!
Střelka
Štulp
MACO
Protect
Pokyny k montáži
Poloha střelky a hlavního
dveřního protikusu
15,5
Seřízení přítlaku
+ / - 1 mm
Umístění
ryska na štulpu = ryska na
hlavním dveřním protikusu
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
9
MACO
Protect
Pokyny k montáži
Umístění uzávěru hák/ trn
ZA PVC série ZA
U
PVC série profil
7
54
220
4
11
3
ZA
ZA
U
Seřízení přítlaku
+/- 1 mm
Umístění
ryska na štulpu
= ryska na uzávěru
10
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Frézování kastlíků zámků
Frézovací výkresy kastlíků
≤2
1
42,5
≤2
15,5
15,5
6,
104
5
9
1
150
4
38
DM ≥ 45
GM
DM
1
Ryska na štulpu
2
Kovací drážka
17,5
2,2 +0,2
- 0,1
2
16,2 +0,2
- 0,1
9,3 +0,2
- 0,1
30
6,
5
E
8,
5
6,
21,5
5
1
12,2 +0,2
- 0,2
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
11
MACO
Protect
Vrtací a
frézovací výkresy
1
Hlavní dveřní protikus
2
Uzávěr hák/trn
1
2
X
+726
+371
0
0
- 409
5
-764
-764
17
4
17
4
X
45
70
93
26
110
26
59
45
24
250
X
160
X
160
X
45
45
70
90
15
18
4 HO-BO
+726
18
15
2 HO-BO
32
12
2
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
15
25
29.5
1
29.5
1
22.5
22.5
MACO
Protect
Vrtací a
frézovací výkresy
ZA U
PVC série ZA
PVC série U-profil
ZA
U
X
X
+795
+795
+375
+375
0
-495
-495
-840
-840
50 50
70 70
38 38
170170
18 18
x
3838
8080
x
1818
3030
74 74
0
29,5
29,5
1
1
22,5
22,5
32
32
2
2
18
18
22,5
22,5
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
13
MACO
Protect
Jednotné umístění kastlíků
Kombinace 2 háky/trny, 2 háky, 2 trny
2
Kombinace 4 háky/trny, 4 háky, 4 trny
3
Kombinace 2 háky/trny + přídavný zámek,
2 háky + přídavný zámek, 2 trny + přídavný zámek
1050
760
405
375
730
1
14
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Umístění uzávěrů
ZA Kombinace 2 háky/trny,
2 háky, 2 trny
Uzávěrová lišta
STL
760
760
1050
1050
1000
1000
160
160
1050
1050
760
760
684
684
135
135
115
115
2400
2400
2400
2400
730
730
730
730
646
646
900
900
160
160
ZA
STL
PVC série ZA
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
15
MACO
Protect
Umístění uzávěrů
Kombinace 2 háky/trny + 2 i.S. bezpečnostní otočné čepy
2 háky + 2 i.S. bezpečnostní čepy, 2 trny + 2 i.S. bezpečnostní čepy
ZA PVC série ZA
405
80
1050
840
160
810
329
135
115
2400
375
795
160
291
745
80
ZA
16
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Umístění uzávěrů
Kombinace 4 háky/trny,
4 háky, 4 trny
ZA PVC série ZA
405
160
1050
760
160
684
329
135
115
2400
375
730
160
291
646
160
ZA
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
17
18
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
1050
840
811
650
650
495
466
495
135
135
115
115
2400
375
324
2400
375
279
550
550
795
80
744
795
170
200
200
80
170
20
20
U
80
1050
840
421
699
ZA 100
100
170
766
U
80
170
MACO
Protect
Umístění uzávěrů
4 i.S. bezpečnostní čepy
PVC série U-profil
PVC série ZA
ZA
MACO
Protect
Variabilní umístění kastlíků nahoře
Kombinace háky/ trny
Standardní zámek
2
Zakracovací štulp
3
Prodlužovací štulp
250
350
1050
300
50
min. 430
730
max. 980
1
* u rohového spoje 160 mm
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
19
MACO
Protect
Možnost prodloužení
pomocí mezištulpu
Standardní zámek
2
Mezištulp
1050
730
350
705
min. 355
max. 700
1
* u rohového spoje 160 mm
20
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
MACO
Protect
Variabilní moduly štulpů
1
Standardní zámek
2
Modul štulpu ZS
(přídavný zámek)
3
Modul štulpu
kombinace hák/trn
4
Modul štulpu
čep s magnetem
5
Modul štulpu
omezovač otvírání
1050
300
2400
375
730
350
5
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
21
MACO
Protect
≤2
DM
17,5
4
Konstrukce dveří z PVC
jednokřídlé
≤2
17,5
DM
4
dvoukřídlé
≤2
22
17,5
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
DM
4
MACO
Protect
„Modulová“ konstrukce PROTECT MODUL
3m
Při použití mezištulpu lze
jednoduše vyrobit dveře
různých výšek až do max.
výšky 3100 mm
Horní umístění
při použití
prodlužovacího
štulp
Variabilní horní
umístění uzavření
při použití
prodlužovacího
nebo zkracovacího
štulpu
2m
Standardní
umístění
Horní umístění při
použití zkracovacího štulpu
1
2
3
Štulpové moduly s uzavíráním dle přání zákazníka
Jednotné
umístění kastlíků
1 s přídavným zámkem
4
1m
2 s čepy s magnety
pro sledování polohy
a uzamčení
3 s uzamčením hák/trn
TÜRHÖHEN
4 s omezovačem otvírání
Jednotné
umístění kastlíků
dveřní zámek G-TS MODUL PVC
23
MACO
Protect
Scan for more Info
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
[email protected]
www.maco.at
MACO - Kování s.r.o.
Tuřanka 115
CZ-627 00 BRNO
TEL +420 (0)549 248 847
FAX +420 (0)541 210 875
[email protected]
www.maco.cz
Best.-Nr. 756872_CZ - Datum: Mai 2012
Všechna práva vyhrazena. Změny vyhrazeny.
Download

MACO PrOteCt