38
Stafordšírský bulteriér
porazil na BZH
psy tradičních
loveckých plemen
Svět myslivosti 1/12
Lovecký pes
Mgr. Rudolf Slaba
Chci navázat na článek uveřejněný na str. 33-35
a pochlubit se úspěchem stafordšírského bulteriéra na
barvářských zkouškách honičů (BZH). Jejich průběh
potvrzuje, že dobře připravený „stafbul“, jenž disponuje
nezbytnými loveckými vlohami, dokáže konkurovat
i psům tradičních loveckých plemen.
Stále větší uplatnění nacházejí stafbulové při dosledech
spárkaté zvěře. Než však dojde
na použití při dosledu, musejí
absolvovat předepsané zkoušky. Mnohé majitele stafbulů to
vede ke směřování loveckého
výcviku ke složení BZH. Úspěšné absolvování těchto zkoušek,
resp. vystavený „malý pracovní
certifikát“, navíc opravňuje
stafbula představit se na klubových, speciálních a národních výstavách ve třídě pracovní.
Moje tříletá fena stafbula
Chili Pepper Wizard Bull není
na zkouškách loveckých psů nováčkem. V době, kdy jsem ji
přihlašoval na BHZ, již za sebou měla kromě kanisterapeutické zkoušky a pěti zkoušek ze
sportovní kynologie také zkoušky vloh (I. c., 146 b., nos 4),
BZH (I. c., 224 b.), lesní zkoušky
(II. c., 187. b., nos 4) a barvářské zkoušky (II. c., 92 b.).
probíhala v honitbách mysliveckých sdružení Srbice a Koloveč. Vzhledem k tomu, že Chili
již zažila dosledy v praxi, nebylo snadné motivovat ji
k práci na uměle založené stopě. Proto jsme před zkouškami
podstoupili velmi náročný výcvikový a tréninkový týden,
během něhož jsme mimo jiné
vypracovali více než 4 km různě starých stop založených
v náročných terénech a podmínkách, strávili hodiny
při odložení apod. Přesto jsem
do druhých BZH vstupoval spíše s nervozitou, než s příliš-
ným očekáváním výborného
výsledku.
V sobotu 3. září 2011 ke
zkouškám nastoupilo celkem
18 psů, z toho 13 jezevčíků
všech rázů a druhů srsti, dva
borderteriéři, dva stafbulové
(moje Chili a 20měsíční pes
Alli Staff Anatol s Miroslavem
Duchkem, s nimiž jsme absolvovali společnou přípravu na
některé disciplíny) a jeden
jagdteriér.
PRŮBĚH ZKOUŠEK
Účastníci BZH byli rozlosováni do tří skupin a ke každé
byli přiděleni dva rozhodčí.
Jako první nás čekala nejdůležitější disciplína zkoušek: dosled černé zvěře na uměle založené nepobarvené stopě staré
nejméně čtyři hodiny. Dostali
jsme se na řadu jako poslední
ze skupiny v době, kdy již začínalo pěkně připalovat sluníčko.
Chili to však evidentně nevadilo. Pracovala jako vodič. Začátek stopy byl podle jejího zvyku hodně opatrný, ale po
prvních 100 metrech získala
jistotu a nasadila poměrně
rychlé tempo „kopec nekopec“.
Nezbývalo než věřit jejímu
nosu, stačit jejímu postupu
a nebrzdit ji, což se vyplatilo.
Přibližně 600 m dlouhou stopu
vypracovala naprosto přesně
bez jediné chyby nebo zaváhání, takže na našem kontě se
objevila první známka „4“.
Následovala „poslušnostní“
disciplína vodění v lesním terénu. Věřil jsem Chili a šel s ní
na volno. Opět bez chyby, takže přibyla další čtyřka
a k tomu vyšší koeficient.
Třetí disciplínou bylo odložení, které je u této zkoušky
poměrně náročné: trvá dlouhých 10 minut, musí proběhnut bez vizuálního kontaktu
psa s vůdcem a v polovině
zkušební doby se vystřelí. Rozhodl jsem se zariskovat a odložil Chili na volno. Raději jsem
ani nemyslel na možnost, že se
přijde před uběhnutím limitu
podívat, kam jsem se jí schoval, nebo na co se střílí. Nekonečných 10 minut uběhlo
a Chili se naštěstí z místa odložení nehnula a nevydala ani
hlásek. Výsledkem byla známka 4 – rovněž s vyšším koeficientem.
Disciplína vyhledání a chování u střelené černé zvěře patří
spolu s dosledem černé zvěře
k tzv. „limitním disciplínám“
a jejich splnění kvalifikuje psa
jako lovecky upotřebitelného
pro lov a dosled spárkaté zvěře. Naše skupina k prvně jmenované disciplíně nastupovala
jako poslední. Všichni jsme
BZH NA DOMAŽLICKU
Po roce jsme přijali výzvu
zkusit znovu zvládnout BZH
pro jezevčíky a teriéry. Vybral
jsem akci organizovanou
Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Domažlice, která
32-37.indd 38
12/23/11 5:45:17 AM
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Chili se podařilo „nasbírat“
245 bodů v I. ceně. Ukázalo se,
že to byl nejlepší výsledek zkoušek – má fena o jediný bod
předstihla fenu standardního
Předběžné zkoušky barvářů
v Bělé pod Pradědem
Jednou za dva roky se v režijní honitbě Klín Lesní správy
Jeseník (Lesy České republiky,
s. p.) konají předběžné zkoušky
barvářů. Vloni proběhly v sobotu 8. října a na jejich uspořádání se podílely Okresní
myslivecký spolek ČMMJ Šumperk, LS Jeseník a Jesenická lesnická společnost.
V pátek připravili zaměstnanci LS pod vedením rozhodčích stopy, takže v sobotu
v 8 hodin mohly být zkoušky
za slavnostních fanfár v podání Souboru loveckých trubačů
LS Jeseník zahájeny. Po úvodních organizačních pokynech
odjeli účastníci z místa zahájení v Bělé pod Pradědem do honitby, kde je čekalo plnění zkušebních disciplín. Zkoušek se
zúčastnilo celkem 12 barvářů,
z toho devět bavorských a tři
hannoverští. Jejich výkony posuzoval čtyřčlenný sbor rozhodčích pod vedením Ing. Jana
Jadrníčka.
Dvěma méně zkušeným bavorským barvářům se nedařilo
na stopě, takže jejich vůdci ze
zkoušek odstoupili. Ze zbývají-
32-37.indd 39
cích deseti barvářů obstáli dva
v I. ceně, šest ve II. a dva ve
III. ceně. Suverénně si počínala
fena hannoverského barváře
Azzy z Borečského lesa vedená
Ing. Hubertem Hubíkem. Ze
všech disciplín obdržela známku 4 a po zásluze zvítězila
(I. c., 248 b.). Špičkovou práci
předvedla na stopě, po níž postupovala na volném barvářském řemenu. Po vypuštění
dosledovala kus jelení zvěře,
dosledování vůdci vzorně oznámila a dovedla jej ke kusu.
Druhé místo obsadil hannoverský barvář Dag z Mechova,
jehož vedl František Vepřek
(I. c., 228 b.), třetí skončila
fena bavorského barváře
Chvalka Odkaz Diany vedená
Jiřím Koudelkou (II. c., 204 b.).
Zkoušky proběhly za poněkud chladnějšího, ale pro práci
barvářů příznivého počasí bez
komplikací, za což zaslouží poděkování sehraný tým pořadatelů.
Text Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.,
foto Miroslav Gora
hladkosrstého jezevčíka. Chili se
tak stala historicky prvním stafordšírským bulteriérem, který
zvítězil na BZH. Z 18 zúčastněných psů obstálo osm v I. ceně,
šest ve II. a jeden ve III. ceně.
Jeden pes získal pouze loveckou
upotřebitelnost a dva neuspěli.
Potěšující byl výkon druhého
stafbula: pes Alli obstál se 146
body ve II. ceně a svým výkonem i chováním výborně reprezentoval plemeno.
Všem majitelům stafbulů,
kteří se zajímají o loveckou kynologii, mohu absolvování BZH
vřele doporučit. Dá se říci, že
jsou tomuto plemeni „šité na
míru“. Přitom nemusí vždy následovat uplatnění v lovecké
praxi. Mnozí majitelé stafbula
nevlastní lovecky lístek
a zbrojní průkaz a se psem
pracují jen pro jeho i svoji radost.
Foto archiv autora
39
Lovecký pes
Poslední hodnocenou disciplínou byla poslušnost, která
se hodnotí v průběhu celých
zkoušek. Chili se chovala vzorně podle mých povelů, takže
známku 4 měla zaslouženou.
Svět myslivosti 1/12
byli dosti nervózní, hlavně
proto, že při této disciplíně
může vůdce psovi pomoci jen
naprosto minimálně. Psi navíc
již začínali být v poledním
horku unavení. Chili si však
vedla dobře, projevila nebojácnost a zájem o divočáka, dokonce i krátce hlásila, což je
u stafbulů spíše výjimečné.
Získali jsme tedy další známku
4 a ještě jeden bod za hlasitost.
12/23/11 5:45:31 AM
Download

Stafordšírský bulteriér porazil na BZH psy tradičních loveckých plemen