Bulletin MANAŽER ROKU č. 2
20. duben 2011
18. ročník prestižní soutěže
manažerských osobností
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM
14. duben 2011, Palác Žofín Praha
Limity jsou naší výzvou
Odvaha a odpovědnost naší výhodou
Výsledky 18. ročníku soutěže MANAŽER ROKU
Senta Čermáková
Manažerkou roku 2010
Absolutní vítězkou 18. ročníku prestižní soutěže manažerských osobností MANAŽER
ROKU se stala Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard. Senta Čermáková zastává ve společnosti post Worldwide Analyst
and Press Relations Director for Technology
Services and Industries. „Od patnácti členů
Národní komise získala nejvíce bodů,“ zhodnotil volbu Pavel Kafka, předseda Národní
komise.
„Vítězi, ale i všichni dobří manažeři, bez nichž
by se neobešla naše ekonomika, si zaslouží
čest a slávu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek při vyhlašování cen. Při
této příležitosti také uvedl, že jeho ministerstvo pracuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, v níž se řeší zlepšení
podnikatelského prostředí.
Zvolením Senty Čermákové nastal v historii
soutěže MANAŽER ROKU zlom. „Je to totiž
vůbec poprvé, kdy nejvyšší místo v manažerské stupnici zastala žena,“ vysvětlil Pavel Kafka. I to je podle něj ukázka toho, že se Česká
republika výrazně přibližuje Evropě a světu.
2
Výsledky: MANAŽER ROKU 2010 - TOP 10
1. místo
2. místo
Ing. Senta Čermáková
Ing. Pavel Pilát
Worldwide Analyst and Press Relations Director
for Technology Services and Industries (42)
generální ředitel (51)
Metrostav, a.s.
Hewlett-Packard, s.r.o.
Generální ředitel společnosti Metrostav posunul umění firmy
díky intenzivnějšímu vyhledávání aktivit v zahraniční k novým
příležitostem. Firma se dokázala kromě českých staveb prosadit i v zahraničí, třeba na Islandu, kde postavila dva silniční tunely, nebo ve Finsku, kde vyrazila přístupové tunely helsinské
podzemní dráhy.
Vystudovala kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT.
Pracovní kariéru začínala ve společnosti Digital Equipment
Corporation, která se po několika letech existence spojila se
společností Compaq. Éra fúzí v kariéře Senty Čermákové ale
neskončila, protože Compaq později fúzoval s firmou Hewlett-Packard. Hned po spojení se Senta Čermáková přihlásila do
konkursu na pozici marketingové ředitelky a vyhrála ho. Svět
IT technologií je v její rodině dominantní.
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
Ing. Laurent
Barrieux
Prof. MUDr.
Tomáš Zima,
DrSc. MBA
Jiří Urbanec, MBA
Mgr., Ph.D.
Dana Jurásková, MBA
country manager (52)
Teva Czech Industries,
s.r.o.
ředitelka (49)
8. místo
9. místo
10. místo
Ing. Emil Beber
Ing. Antonín Jaroš
Ing. Dana Ficlová
Dalkia
Česká republika, a.s.
děkan fakulty (44)
7. místo
Ing. František
Kulovaný, jr., MBA
ředitel (34)
BAEST Machines
& Structures, a.s.
generální ředitel (52)
Univerzita Karlova,
1. lékařská fakulta
předseda družstva (68)
KOVOBEL,
výrobní družstvo
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
ředitel (69)
generální ředitelka (30)
INCO engineering, s.r.o.
ALBION HOTEL
3
Výsledky v dalších kategoriích soutěže MANAŽER ROKU
MLADÝ MANAŽERSKÝ TALENT
VYNIKAJÍCÍ MANAŽER MALÉ FIRMY DO 50 ZAMĚSTNANCŮ
Ing. Petr Ryska, Ph.D.
Dipl. Ing. Václav Dědina
Obchodní tiskárny, a.s.
ZS Dublovice, a.s.
Generální ředitel Obchodních tiskáren. Dokázal přeměnit
ztrátový podnik v prosperující firmu. Recept byl přitom jednoduchý – investovat co nejvíce do firemního rozvoje. Jenže za
tím stála změna firemní kultury, postojů zaměstnanců k práci
i ke společnosti a samozřejmě tým lidí, kteří dokážou táhnout
za jeden provaz. Důležité je podle něj motivovat vlastní zaměstnance.
Předseda představenstva ZS Dublovice. Je inovátorem ve
využívání technologických novinek v zemědělství. Jeho mottem jsou efektivní úspory. Zavedl ve svých provozech vytápění odpadním teplem a plánuje to rozšířit i do veřejných
objektů ve své obci. Jeho cílem je, aby se české zemědělství
dostalo na stejnou úroveň prestiže jako v Německu, Rakousku, Dánsku či Švýcarsku.
generální ředitel (35)
VYNIKAJÍCÍ MANAŽER STŘEDNÍ FIRMY DO 250 ZAMĚSTNANCŮ
předseda představenstva (52)
SÍŇ SLÁVY
Ing. František Kulovaný, jr., MBA
Prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
BAEST Machines & Structures, a.s.
Vystudoval ČVUT, fakultu národohospodářskou.
Pra­coval a řídil několik strojírenských a výzkumných
podniků. Pracoval v International Institute of Applied
Systems Analysis (IIASA) v Laxenburgu u Vídně. Je
Professor of Strategic Management Graduate School
of Business při Univerzitě v Pittsburghu a čestným
děkanem na CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Od roku 2001 je čestným členem ČMA
a SP ČR. Byl dlouholetým předsedou Hodnotitelské
komise soutěže MANAŽER ROKU a je autorem řady
odborných publikací.
ředitel (34)
Coby reprezentant společnosti BAEST Machines & Structures,
a.s.se může pochlubit skvělým vědomostním zázemím, které
uplatňuje při moderním řízení firmy. Vystudoval nejen VŠE,
ale i zahraniční univerzity, jako Středomořský Institut Řízení v Nicosii, Kypr /MIM/, absolvoval i Kyperský Mezinárodní
Institut Managementu /CIIM/ a Unviersity of California USA.
4
Výsledky soutěže MANAŽER ROKU 2010 - Manažeři odvětví
ZEMĚDĚLSTVÍ
VÝROBA POTRAVIN
Dipl. Ing. Václav
Dědina
předseda
představenstva (52)
VÝROBA TECHNICKÝCH
A PRŮMYSLOVÝCH TEXTÍLIÍ
Dipl. Ing. Jiří Milek
Ing. Petr Moravec
generální ředitel (47)
ředitel a jednatel (57)
Úsovsko, a.s.
SILK & PROGRESS,
spol. s r.o.
VÝROBA A PRODEJ
TEXTILU A ODĚVŮ
Ing. Ladislav Blažek
generální ředitel (43)
Blažek Praha, a.s.
ZS Dublovice, a.s.
VÝROBA A PRODEJ
SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
Ing. Petr Ryska, Ph.D.
generální ředitel (35)
Obchodní tiskárny, a.s.
VÝROBA NÁSTROJŮ
A ZAŘÍZENÍ
RNDr. Pavel
Holubář
jednatel (55)
SHM, s.r.o.
CHEMIE A LÉČIVA
VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ
A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ
VÝROBA STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ
Ing. Antonín Jaroš
Jiří Urbanec, MBA
Ing. Emil Beber
generální ředitel (52)
předseda družstva (68)
ředitel (69)
Teva Czech Industries,
s.r.o.
KOVOBEL,
výrobní družstvo
INCO engineering, s.r.o.
VÝROBA A PRODEJ
PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Lubomír Dvořák
generální ředitel
a jednatel (50)
Dvořák – svahové
sekačky, s.r.o.
VÝROBA ELEKTŘINY, TEPLA
A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Ing. Laurent
Barrieux
country manager (52)
STAVEBNICTVÍ A VÝROBA
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Ing. Pavel Pilát
generální ředitel (51)
Metrostav, a.s.
Dalkia Česká republika,
a.s.
5
Výsledky soutěže MANAŽEŘ ROKU 2010 - Manažeři odvětví
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
A POHOSTINSTVÍ
Josef Svoboda
generální ředitel (45)
ARAMARK, s.r.o.
INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
Ing. Senta
Čermáková
Worldwide Media
and Analyst TS
and Industries Direktor (42)
DOPRAVNÍ
A LOGISTICKÉ SLUŽBY
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
Ing. Petr Žaluda
Michal Nešetřil
generální ředitel (45)
UNIVERZITNÍ
A MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr., Ph.D. Dana
Jurásková, MBA
ředitelka (49)
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
CTP Invest, spol. s r.o.
ŠKOLSTVÍ A OSTATNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Prof. MUDr.
Tomáš Zima,
DrSc. MBA
Ing. Petr Sláčala,
MBA
jednatel a ředitel (58)
děkan fakulty (44)
EGP Invest, spol. s.r.o.
SLUŽBY
PRO PODNIKATELE
jednatel (40)
SECURITAS ČR, s.r.o.
Univerzita Karlova,
1. lékařská fakulta
Hewlett-Packard, s.r.o.
ZDRAVOTNÍ
A SOCIÁLNÍ PÉČE
Remon Leonard Vos
obchodní a marketingový
ředitel (32)
České dráhy, a.s.
VÝZKUMNÉ
A PROJEKTOVÉ SLUŽBY
ČINNOSTI V OBLASTI
LEASINGU
Mgr. Bc. Ludvík
Vožeh, MPA
ředitel školy (44)
Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
speciální
SLUŽBY
PRO VEŘEJNOST
Ing. Tomáš Lukeš
Ing. Marcela Česáková
tajemník (41)
tajemnice úřadu (48)
Asociace českých
nábytkářů
Městský úřad Nový Bydžov
6
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM – Kulatý stůl Klubu Manažerů roku
Některé instituce jsou koule na noze podnikání
České republice hrozí další propad v její konkurenceschopnosti. Důvodem je zejména přetrvávající slabá
výkonnost státní a veřejné správy, politická nestabilita,
která brzdí přijetí reforem a jejich zavedení do praxe,
nadále existující korupce, prohlubující se nedostatek
technicky vzdělaných pracovníků a zhoršující se dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků. To jsou
některé ze závěrů Kulatého stolu členů Klubu Manažerů
roku, kterými účastníci debaty z řad špičkových manažerů apelovali na to, aby vláda „postavila na vrchol pyramidy důležitosti strategii konkurenceschopnosti země“,
jejíž příprava na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se
opírá i o doporučení skupiny expertů NERV.
Přítomní se shodli s vyjádřením prof. Michala Mejstříka, člena NERV, podle něhož nejslabší stránkou
konkurenceschopnosti jsou chatrné základy, tedy
slabá funkčnost institucí a nedokončenost struktury
vzdělání, a to i celoživotního. „Dílčí krůčky jsou nedostačující, není vyřešeno nadresortní fungování institucí a koordinace resortů. Zatímco soukromý sektor
si udržuje slušnou dynamiku, veřejná správa se zmítá
v problémech,“ uvedl Michal Mejstřík.
Názor byznysu shrnul Josef Novák, generální ředitel
VEBA: „Instituce jsou koule na noze podnikání“. Jeho
slova potvrzují mezinárodní srovnání, v nichž jsou
české instituce v pořadí v sedmé desítce, zatímco celková konkurenceschopnost ČR je na 36. místě. „Stát
se musí chovat jako velký podnik,“ uvedl Pavel Kafka,
prezident České manažerské asociace s tím, že byznys bude vytvářet tlak na administrativu, aby alokoval peníze tam, kde je to třeba. „K tomu je však třeba
řada předpokladů, včetně nutnosti odpolitizování
státní správy tak, aby zde působili profesionálové.
Diskutující manažeři zmínili fakt, že privátní sektor se
snaží uniknout z dosahu nefungujících institucí podnikáním v jiných zemích. Výrazně se v této souvislosti
z řad byznysu ozývaly výhrady ke ztrátě důvěry v politické elity a zmiňovala se krize autorit. „Současná politická atmosféra a situace není v zájmu tuzemského
byznysu,“ uvedl Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu
průmyslu a dopravy ČR.
V souvislosti s připravovanou Strategií konkurenceschopnosti uvedl Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, že její součástí bude definování prioritních oborů státní podpory. „Do budoucna nebudeme
špičkoví ve všech oborech. Je proto nutné podpořit
právě ty, kde špičkoví můžeme být,“ uvedl Martin Tlapa.
To, že ČR ztrácí konkurenceschopnost v některých odvětvích má souvislost s nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků. Problémy jsou i v dostupnosti vysoce
kvalifikovaných odborníků, kde jsme na 50. místě ve
světě. „Zejména malé firmy nebudou míst dostatek peněz na zaplacení špičkových odborníků,“ uvedla k tomu
Miroslava Kopicová, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalá ministryně MŠMT. Alarmující také je, že řada těchto technicky vzdělaných lidí
končí v jiných oborech, než vystudovali. „Jen deset procent elektrotechniků zůstává v oboru. Vzhledem k jejich
způsobu uvažování a kvalitě jsou firmami vyhledáváni
jako manažeři“ uvedla Miroslava Kopicová.
V této souvislosti apelují manažeři na vládu, aby byla
dokončena reforma vysokého školství, která je již
připravena. Dokončena by měla být reforma výzkumu, která se zadrhla a brzdí rozvoj kapacit. Manažeři
poukázali na to, že pokud politici výrazněji nezačnou
činit, promeškává tato země možnost zvýšení své
konkurenceschopnosti.
7
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM – Přijetí finalistů
72 nejlepších, kteří překročili své limity…
72 finalisty soutěže krátce před vyhlášením výsledků přijali vyhlašovatelé:
Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Pavel Kafka nejúspěšnějším manažerům sdělil: „Výsledky zkoumání konkurenceschopnosti jednotlivých zemí nejsou v některých
ohledech pro ČR příznivé. O to více si vážíme Vás, špičkových manažerů a manažerek působících v České republice, za výsledky, kterých dosahujete v různých odvětvích a oborech podnikatelské sféry i veřejné správy a služeb. Z podkladů, které máme k dispozici od
Hodnotitelské komise víme, že všichni, jak tu jste, ve své každodenní praxi uplatňujete moderní metody řízení, umožňující úspěšně
se orientovat ve stále složitější ekonomické situaci, pracujete s vysokým nasazením a invencí, hledáte nové originální přístupy k řešení podnikatelských problémů. Oceňujeme a vážíme si také vašich přístupů a aktivit v oblasti společenské odpovědnosti, kterou
chápete skutečně ve všech rovinách - ekonomické, sociální, enviromentální i etické.
8
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM – Velké finále
9
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM
Soutěž MANAŽER ROKU podporujeme
18. ročník soutěže úspěšně skončil
Ocenění je v podstatě značkou kvality
VYHLAŠUJEME 19. ročník soutěže MANAŽER ROKU
Rada kvality ČR sleduje plnění úkolů Národní politiky kvality a spoluvytváří v tuzemsku prostředí, v němž se stává kvalita trvalou součástí života společnosti i jednotlivců. Ta je spojena
s ekonomickou prosperitou státu a naopak – ekonomická prosperita je možná jen ve společnosti s vysokou kvalitou činností, a to nejen ve výrobě, ale též ve školství, zdravotnictví,
dopravě, sociálních službách a ve státní správě, tedy napříč všemi činnostmi ve společnosti.
Letošní 18. ročník soutěže uzavřel a 19. ročník vyhlásil prezident SP ČR, Jaroslav Míl.
Z jeho projevu vybíráme: „Dovolte mi, abych pogratuloval vyhlášeným vítězům. Zařadili
se do rodiny těch tuzemských manažerů, kteří prokazují svou kvalitu a vynikající výsledky. Jejich schopnosti, zejména v průmyslu, potvrdil i způsob zvládnutí hospodářská recese. V této souvislost mi dovolte vyzdvihnout i ocenění vyplývající ze šetření Konfederace
evropského podnikání (Business Europe), podle něhož se česká ekonomika dokázala dostat z dopadů této krize tak úspěšně, jako Německo, Rakousko či Dánsko.
Jsem přesvědčen, že kvalitní fungování naší společnosti jako celku je do značně míry
odvislé od toho, jací lidé stojí v klíčových pozicích organizací ve výrobních i nevýrobních
sférách. Musí to být lidé kvalifikovaní a vzdělaní, schopní stanovit své organizaci správné
priority a strategii k jejich dosažení. Musí být dobrými organizátory a musí umět hospodařit s časem svým i svých spolupracovníků, dokázat předvídat včas problémy a nacházet
jejich řešení. A v neposlední řadě, ať jde o privátní firmu či orgán státní správy, musí považovat splnění nároků občana či zákazníka za alfu a omegu vlastní činnosti a za základní
pravidlo fungování organizace.
Manažerů je hodně, ale i zde platí biblické rčení: mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Špičkových manažerů, splňujících nejvyšší profesní nároky a dosahujících se svou
organizací excelentních výsledků, příliš není a v mediálním světě, hledajícím převážně senzace, průšvihy a katastrofy, se právě o nich obvykle nemluví.
Proto Rada kvality ČR považuje jejich oceňování prostřednictvím soutěže MANAŽER
ROKU a publikování jejich výsledků a zkušeností za společensky významnou záležitost –
a to je i důvod, proč ji již řadu let propaguje
a podporuje.
Co však náš byznys a manažery brzdí, a v posledních deseti letech je to stále viditelnější, je neefektivní veřejná a státní správa, malá transparentnost správy veřejných
prostředků a narůstající podíl těch, jejichž životní úroveň závisí na čerpání peněz ze
státního rozpočtu. Vše je hlavně o lidech, o jejich odpovědnosti, a chcete-li, o jejich
schopnostech přesvědčit svůj tým ke sdílení jedné pro danou firmu sjednocující podnikatelské vize. Ostatně, jak naznačila manažerská vyznání více jak sedmi desítek finalistů
letošní soutěže, valná část z nich považuje za svůj největší počin vytvoření kvalitního
a motivovaného týmu. Bez něho se neobejdeme ani v byznysu, ani ve veřejné a státní
správě či v politice…
Dovolte mi, abych tímto uzavřel 18. ročník soutěže MANAŽER ROKU a jménem vyhlašovatelů – Svazu průmyslu a dopravy ČR, České manažerské asociace a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
vyhlásil nový, již 19. ročník soutěže. Věřím, že
i v prvním roce plnoletosti bude nadále zrcadlem práce manažerské obce, ohodnocením
nejlepších z nejlepších a povzbuzením pro
všechny, kteří se na tuto profesní dráhu vydali.“
JUDr. Ing. Robert Szurman
Ing. Jaroslav Míl, MBA
předseda Rady kvality ČR
prezident SP ČR
10
Manažerské akce
2011
Klub Manažerů roku ve Vodafone, Praha
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM
MANAŽER ROKU, Žofín, Praha
Klub Manažerů roku na MSV, Brno
Klub Manažerů roku
Setkání oceněných manažerů s hejtmany
Královéhradecký a Pardubický kraj
Liberecký kraj Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
23. únor
14. duben
3. říjen
listopad
7. červen
září
říjen
listopad
Konference, semináře a odborné akce
Leadership v globální společnosti 21. století Nehmotná aktiva – firemní východisko ze současné krize
Mezinárodní konference vítězů národních cen kvality, Praha
Manažeři a finance, Praha
Manažeři a média, Praha
Manažeři a etika, Praha
24. květen
20. říjen
14. červen
5. květen
22. září
15. listopad
Neformální setkání manažerů (Manažeři trochu jinak)
Manažeři na dráze – výlet salonním vozem, Plzeňsko
MTJ – vodní sporty, kola, in-line, tenis, Slapy/Orlík
MTJ – golf, kola, turistika, Mladé Buky
MTJ – lázně, procedury, kultura, Luhačovice
11. červen
24. – 26. červen
16. – 18. září
25. – 27. listopad
Manažerské sportovní turnaje
MGT – AČN – MSF CUP, Mladá Boleslav
8. ročník Manažerského tenisového turnaje, Praha 22. červen
10. prosinec
11
inz_112x171_BR_2010.pdf
www.csas.cz
1
22.3.11
9:51
informační linka 800 207 207
www.havelholasek.cz
Náhoda
nás živí,
ale tentokrát
v tom prsty
nemá.
Kooperativa
je potřetí za sebou
pojišťovnou roku.
Už vám to v kanclu leze pěkně krkem?
Nic nestíháte, nic nefunguje,
jak má, a máte toho prostě dost?
Tak přejděte na Helios - software,
který řídí. www.helios.eu
� 841 105 105
www.koop.cz
74x171-Helios.indd 1
3/18/11 2:25 PM
udi_ivg_a6_inz_74x171_03_vystup.indd 1
16.3.11 8:23
74x171mm.pdf
21.3.2011
9:14:03
Prestižní akreditace:
Prestižní vzdělávání
pro profesionály
Nejdelší tradice manažerského
vzdělávání u nás
C
M
Kurzy šité na míru potřebám
zákazníka
Y
CM
MY
CY
Studium MBA s nejvyšší akreditací
AMBA
Kvalitní mezinárodní lektorský tým
CMY
K
Dlouhodobé rozvojové a
rekvalifikační programy
Osobní a proklientský přístup
www.cmc.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků 18. ročníku prestižní soutěže manažerských osobností
14. duben 2011, Palác Žofín, Praha 1
manažer roku 2010
DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM
Soutěž se záštitou
předsedy vlády ČR
Stěžejní akce programu
Národní politiky kvality
Vyhlašovatelé:
Limity jsou naší výzvou
Odvaha a odpovědnost naší výhodou
Hlavní marketingoví partneři:
Významní partneři:
Mediální partneři:
Další partneři
BENEŠ a LÁT a.s., | Citfin, spořitelní družstvo | Granát, d.u.v., Turnov | G Z D i gi t a l M e d i a , a . s. | ISOline EU, s.r.o. | Národní politika kvality |
Plzeňský Prazdroj, a.s. | Svaz českých a moravských výrobních družstev | Steilmann Praha s.r.o. | VSVDIAMONDS s.r.o. | Znovín Znojmo, a.s. |
www.manazerroku.cz
Download

zde - EGP INVEST, spol. s ro