Konference
SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI
3. února 2015
Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1
PROGRAM
08,30 - 09,00
09,00 - 09,15
Registrace účastníků
Uvítání:
Josef Středula, předseda ČMKOS
Mirko Hempel, ředitel zastoupení FES v ČR
Co očekáváme od modelů péče o nejmladší děti?
Monika Ladmanová, kabinet komisařky pro spravedlnost, ochranu
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové (tbc)
evropská strategie podpory sladění pracovního, soukromého a rodinného
života
09,15 -10,45
Jana Paloncyová, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
teorie a praxe českého modelu mateřské a rodičovské dovolené
zástupce/zástupkyně Deutscher Gewerkschaftsbund (tbc)
německé modely Elterngeld Plus a Partnerbonus
po příspěvcích panelistů a panelistek následuje moderovaná diskuze
(moderace: Dana Machátová, předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné
příležitosti žen a mužů)
10,45 -11,15
Přestávka
Jak umožnit návrat na trh práce po přerušení kariéry? Teorie a praxe
slaďování pracovního života a rodičovství
Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí ČR pro sociální a rodinnou politiku
předškolní péče o děti: stav a vize
11,15-12,45
Lada Wichterlová, Gender Studies o. p. s.
praxe slaďování v Česku
zástupce/zástupkyně podniku (tbc)
podniková zkušenost – příklad dobré praxe
po příspěvcích panelistů a panelistek následuje moderovaná diskuze
(moderace: Roman Petrenko, Mladí odboráři Odborového svazu státních
orgánů a organizací)
12,45 - 13,30
Oběd
Slaďování není jen tématem rodičů: Jak umožnit péči o závislé členy
rodiny, občanskou či politickou angažovanost, celoživotní vzdělávání?
Radka Dudová, Sociologický ústav AV ČR
péče o závislé členy rodiny
13,30-15,00
Rolf Schmucker, Deutscher Gewerkschaftsbund
dvojí tvář flexibilizace pracovních podmínek
Lucia Zachariášová, Úřad vlády ČR
komplexní přístup státu ke sladění profesního, rodinného a soukromého
života
po příspěvcích panelistů a panelistek následuje moderovaná diskuze
(moderace: Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice, Friedrich-EbertStiftung, zastoupení v České republice)
15,00–15,30
Závěry konference
O registraci na konferenci prosíme do 28. ledna na adresu [email protected] Po
předchozí domluvě na stejné adrese zajistíme hlídání dětí po dobu konference. Tlumočení
z německého jazyka je zajištěno.
Download

09,00 Registrace účastníků 09,00 - Friedrich-Ebert