®
PROFIL ČASOPISU
Magazín OSOBNÍ ROZVOJ je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat,
příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech
oblastech osobního rozvoje.
OSOBNÍ ROZVOJ je určen široké skupině čtenářů zajímajících se o cílený rozvoj
individuality, poskytuje prostor pro odborníky z celého světa, zejména
však s ČR a SR.
Přináší exkluzivní články od špičkových světových odborníků, čtenáři mají
možnost konfrontovat svou životní cestu a životní styl s řadou
výjimečných a úspěšných lidí, kteří prošli ve svém životě různými etapami a stupni osobního rozvoje.
OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade
důraz na originalitu a kvalitu života.
OČEKÁVANÝ PRODANÝ NÁKLAD
®
CÍLOVÁ SKUPINA
Čtenáři magazínu
OSOBNÍ ROZVOJ
• jsou cílevědomí lidé, kteří se důsledně věnují rozvoji své osobnosti
• jsou úspěšní v práci i osobním životě
• nároční k sobě i k ostatním
• přemýšlejí o věcech samostatně, nežijí mechanicky
• požadují kvalitu života po všech stránkách
• mají dostatek financí na svoje koníčky a sny
• nemají předsudky, touží vědět, objevovat
• miluji radosti života
• jsou výjimeční
• mají rádi životní výzvy
®
STRUKTURA ČTENÁŘŮ
POHLAVÍ
■ muži
■ ženy
44%
56%
VĚK
■
■
■
■
■
■
do 16
18-25
25-30
30-40
40-50
50-60
■
■
■
■
A
B
C
D
let
let
let
let
let
let
3%
22%
23%
25%
18%
9%
PŘÍJMY
42%
39%
17%
12%
®
Zdroj: Media projekt
DALŠÍ VYSLEDKY PRŮZKUMU ČTENÁŘŮ
Věnují se vlastnímu osobnímu rozvoji
..............................................................................
Věnují se osobnímu rozvoji v rámci zaměstnání
...................................................
95%
45%
Vlastní firmy nebo rozhodují o osobním rozvoji svých kolegů ................................. 49%
.....................................................................
49%
........................................................................................
87%
............................................................................................
79%
Zúčastňují se seminářů osobního rozvoje
Nakupují knihy o osobním rozvoji
Záleží jim na kvalitě společnosti
..................
79%
.........................................................................
84%
Záleží jim na ekologii a kvalitě života a životního prostředí
Rodina a děti jsou pro ně nejdůležitější
..............................................................
65%
................................................................................................................
92%
Ve své kariéře se chtějí dostat až na vrchol
Jsou finančně soběstační
Kupují vždy nejlepší kvalitu
..........................................................................................................
Mají rádi životní výzvy a dosahují cílů
............................................................................
65%
................................................
78%
..................................
67%
............................................................................................................................
74%
Věnuji péči svému tělu, pravidelně cvičí nebo sportují
Mají rádi hezká auta
42%
................................
Pečují o svůj domov, považují ho za harmonické místo
Rádi vaří jídlo, které je prospěšné pro jejich tělo
76%
Zajímají se o nové technologie a trendy v IT
...........................................................
78%
®
RUBRIKY
LIDÉ osobnost čísla, profily zajímavých osobností
BYZNYS osobnosti a jejich úspěchy, z čeho vznikl velký byznys, co bylo
prověrkou osobních kvalit lidí v tomto byznysu
PODNIKÁNÍ zajímavé produkty, zajímaví lidé, jejich myšlenky a úspěchy,
rady a zajímavosti kolem drobného podnikání, marketingové a obchodní
tipy od odborníků
PENÍZE investice, zhodnocení, kdy si půjčit a kdy ne, co je bohatství,
co je úspěch, jaké jsou možnosti dotačních titulů
VZTAHY obchodní, profi vztahy na pracovišti, komunikace, partnerské
vztahy, další životní vztahy, ale i virtuální vztahy
RODINA rodičovství, výživa, školy, školky, rodinné aktivity, rodinná
komunikace, sport, umírání, patchworková rodina
VZDĚLÁVÁNÍ školy, kurzy, semináře, workshopy, transformační programy
MULTILEVELMARKETING proč a jak ho dělat či nedělat, co nám
přinese a o co můžeme přijít, osobnosti MLM
LIFE STYLE
•
•
•
•
•
•
•
péče o tělo, wellness
cestování se zaměřením na osobní rozvoj, techniky, místa atd.
jídlo v restauracích, restaurace, hotely
auto snů
kultura – knihy, divadlo, film, audio, výtvarné umění
bydlení – feng shui, harmonické bydlení, zahrady, zdravé bydlení
moderní technika
®
MARKETINGOVÁ PODPORA DISTRIBUCE
Osobní rozvoj je distribuován pouze formou předplatného.
Roční předplatné
Jedno číslo
1 000,- Kč
295,- Kč
Časopis si je možné zakoupit na webu www.osobnirozvojonline.cz,
který koresponduje s časopisem a přináší řadu aplikací pro sebekoučing,
aktuální novinky v osobním rozvoji, informace o akcích a mnoho dalšího.
Možnost nákupu je také:
• ve vybraných knihkupectvích
• na dalších webech věnujících se osobnímu rozvoji,
které v souhrnu pokrývají cca 80% trhu v tomto segmentu
• na akcích souvisejících s osobním rozvojem
®
KREATIVNÍ ŘEŠENÍ INZERCE
WEB
WWW.OSOBNIROZVOJONLINE.CZ
DIRECT MAIL
AKCE
AKCE, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE
DIÁŘ
®
KREATIVNÍ ŘEŠENÍ INZERCE
DÁRKY
PŘEDPLATNÉ
KNIHY
®
SPECIÁLNÍ FORMÁTY INZERCE
GARANT ROČNÍKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 000 000,- Kč
10 stran inzerce v každém čísle
složená obálka v jednom čísle v roce
označení logy – garant ročníku u třech článků
možnost vkládané inzerce
možnost příbalu do jednoho čísla
PR článek dle požadavku v souladu s koncepcí časopisu
velký rozhovor s leadrem společnosti
logo v tiráži časopisu s označením garantem ročníku je společnost
reklama na akcích pořádaných ke každému magazínu
– banner, prezentační stánek, vzorky zboží, ochutnávky
reklama na seminářích pořádaných vydavatelem dle dohody
reklama na veletrzích, kterých se účastní magazín Osobní rozvoj
400 ks časopisu – 100 z každého čísla zdarma
možnost odkupu dalších výtisků za režijní cenu
zveřejnění 10 článků na www.osobnirozvojonline.cz
reklamní banner na www.osobnirozvojonline.cz
po dobu jednoho měsíce
®
SPECIÁLNÍ FORMÁTY INZERCE
GARANT ČÍSLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
500 000,- Kč
10 stran inzerce v čísle
složená obálka s reklamou klienta
označení logy – garant magazínu minimálně u dvou článků
možnost vkládané inzerce
možnost příbalu
PR článek dle požadavku v souladu s koncepcí časopisu
logo v tiráži časopisu s označením garantem magazínu je společnost
reklama na akci pořádané ke každému magazínu
– banner, prezentační stánek, vzorky zboží, ochutnávky
reklama na semináři pořádaném vydavatelem - dle dohody
100 ks časopisu zdarma
možnost odkupu dalších výtisků za režijní cenu
zveřejnění 2 článků na www.osobnirozvojonline.cz
reklamní banner na www.osobnirozvojonline.cz
po dobu jednoho týdne
®
SPECIÁLNÍ FORMÁTY INZERCE
GARANT RUBRIKY
33 000,- Kč
®
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZSAH
240 stran
FORMÁT
240 x 280 mm
VAZBA
PAPÍR
V4, PUR
obálka – 250 g, křída mat. + lamino mat.
vnitřní strany – 150 g, křída mat.
PERIODICITA
VYCHÁZÍ
DISTRIBUCE
čtvrtletník
od 18. října 2012
předplatné ČR a SR
®
TERMÍNY UZÁVĚREK
ČÍSLO
VYCHÁZÍ
REDAKČNÍ
UZÁVĚRKA
INZERTNÍ
UZÁVĚRKA
ZADÁNÍ
DO TISKU
1
18. 10. 2012
21. 09. 2012
30. 09. 2012
08. 10. 2012
2
21. 02. 2013
31. 01. 2013
07. 02. 2013
11. 02. 2013
3
23. 05. 2013
30. 04. 2013
09. 04. 2013
13. 05. 2013
4
22. 08. 2013
31. 07. 2013
09. 08. 2013
12. 08. 2013
5
21. 11. 2013
31. 10. 2013
08. 11. 2013
11. 11. 2013
®
TECHNICKÉ PARAMETRY INZERCE
HOTOVÁ INZERCE
Kompozitní tiskové pdf verze 1.3 a vyšší, barevný prostor CMYK,
rozlišení 300 dpi.
FORMÁTY INZERCE
CELOSTRANA
spad
zrcadlo
š. x v.
š. x v.
240 x 280 mm + 5 mm na každou stranu
210 x 256 mm
POLOVINA STRANY
spad
zrcadlo
š. x v.
š. x v.
240 x 140 mm + 5 mm na každou stranu
210 x 128 mm
TŘETINA STRANY
výška spad
výška zrcadlo
šířka spad
šířka zrcadlo
š.
š.
š.
š.
x
x
x
x
v.
v.
v.
v.
77 x 280
64 x 256
240 x 93
210 x 81
mm + 5 mm na každou stranu
mm
mm + 5 mm na každou stranu
mm
V případě požadavků na vytvoření inzerce nás kontaktujte.
®
INZERCE V MAGAZÍNU OSOBNÍ ROZVOJ
obálka 4 reklamní strany
obálka 6 reklamních stran
obálková dvoustrana
270 000
350 000
150 000
první dvoustrana
druhá dvoustrana
třetí dvoustrana
140 000
130 000
120 000
strana vedle obsahu
1/3 strany u obsahu
1/3 strany u tiráže
strana vedle editorialu
běžná strana
běžná dvoustrana
polovina strany
třetina strany
strana k tématu
dvoustrana k tématu
polovina strany k tématu
třetina strany k tématu
první dvoustrana na konci
druhá dvoustrana na konci
třetí dvoustrana konci
zadní obálka 4 reklamní strany
zadní obálka 2 reklamní strany
předposlední strana
zadní strana
80 000
30 000
30 000
80 000
65 000
110 000
40 000
25 000
70 000
120 000
50 000
30 000
120 000
130 000
140 000
240 000
200 000
80 000
90 000
®
CHARITA V MAGAZÍNU OSOBNÍ ROZVOJ
Magazín OSOBNÍ ROZVOJ je společensky odpovědný magazín podporující
charitativní organizace formou inzerce.
Může se zúčastňovat akcí, o kterých je přesvědčen, že jsou v souladu
s jeho zaměřením a v rukou důvěryhodného subjektu. Takovou organizaci
může podpořit jako mediální partner, může uspořádat akci pro důvěryhodnou charitativní organizaci nebo dát prostor takovému partnerovi na
akcích magazínu OSOBNÍ ROZVOJ .
Magazín OSOBNÍ ROZVOJ podporuje charitativní projekty se zaměřením na
vzdělávání a osobní rozvoj.
V každém čísle magazínu je možné přenechat max. 4 inzertní strany pro
charitativní projekty v souladu se zaměřením na vzdělávání a osobní
rozvoj.
®
VYDÁVÁ
AGENTURA FÁMA - FRANTIŠEK CUKR
Salmovská 10, 120 00 Praha 2
Registrační číslo MK ČR E 20446
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
Adria Invest s.r.o., divize Média
Hybernská 20, 110 00 Praha 1
KONTAKTY
Miroslawa Ekiert
Ředitelka inzerce
724 003 758
[email protected]
®
VYDÁVÁ
AGENTURA FÁMA - FRANTIŠEK CUKR
Salmovská 10, 120 00 Praha 2
Registrační číslo MK ČR E 20446
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
Adria Invest s.r.o., divize Média
Hybernská 20, 110 00 Praha 1
®
Download

Renata Angelo