LY RA
p l us
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profi
transparentní
dekorem
nebo
stripy
a úpravou
s prc
h ol,h5vomm
év éd
vdevře
yLryasklo
s sj earctic
íd
lé
s prc
e řeLsklo,
r aps lu
p lu
jdendo
nkořk
ř íd
lé
JIKA perla GLASS, madla bílá.
sp rcho vé dveř2.5438.1.000.666.1
e
Sprchové
dveře
pivotové
jednokřídlé
800,800,
900,900,
LEVÉ/PRAVÉ,
bílýbílý
Sprchové
dveře
pivotové
jednokřídlé
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
l,h
5 2.5438.1.000.668.1
transparentní
a úpravou
profi
l,mm
s dekorem
arctic
a úpravou
s prc
o5 vmm
é transparentní
d v eřesklo,
Lsklo,
ysklo
rsklo
as dekorem
p
lu sarctic
je
dnebo
nnebo
ostripy
k stripy
ř íd
lé
JIKA
perla
GLASS,
madla
bílá.bílá.
JIKA
perla
GLASS,
madla
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profil, 5 mm2.5438.1.000.665.1
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou
2.5438.1.000.668.1
2.5438.1.000.668.1
JIKA perla GLASS,
madla bílá.
2.5438.2.000.668.1
Čís
2.5
3.5
2.5438.1.000.666.1
2.5438.1.000.666.1
2.5438.2.000.666.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.1.000.668.1
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.1.000.666.1
Sprchové dveře pivotové jednokřídlé 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ,
bílý profil, 5mm transparentní
2.5438.2.000.666.1
2.5438.2.000.666.1
Šarže
668 – transparentní sklo
sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS,
madla
bílá.
2.5438.1.000.665.1
Šarže 665 – dekor stripy
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
jednokřídlé sprchové dveře
Číslo výrobku
2.5438.1.000.668.1
2.5438.1.000.666.1
2.5438.1.000.665.1
2.5438.2.000.668.1
2.5438.2.000.666.1
2.5438.2.000.665.1
Číslo výrobku
2.5438.1
3.5438.2
Číslo
výrob
Číslo
vý
2.5438.1
2.5438.1
3.5438.2
3.5438.2
Číslo výrobku
2.5438.1
3.5438.2
Šarže 666 – dekor arctic
Popis výrobku
Cena
2.5438.2.000.666.1
Šarže
668668
– transparentní
sklo
Šarže
– transparentní
sklo
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní
straně,
transparentní
sklo
4 223
Kč
Šarže
665665
– dekor
stripy
Šarže
– dekor
stripy 4 498 Kč
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS2.5438.2.000.665.1
na vnitřní
straně,
sklo
arctic
Šarže
666666
dekor
arctic
Šarže
– dekor
arctic
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní
straně,
na– venkovní
s prc
h osklo
v éstripyd v44e562
řeKč L y r a p lu s
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS
na vnitřní
transparentní sklo
Šarže
668 straně,
– transparentní
sklo 501 Kč
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASSŠarže
na vnitřní
straně,
sklo arctic
4 777 Kč
665
– dekor
stripy
Sprchové
dveře
jednokřídlé sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS Šarže
na vnitřní666
straně,
na venkovní
sklokyvné
stripy 800,
4 908900,
Kč LEVÉ/PRAVÉ, bílý
– dekor
arctic
k y v n é t z v .l í tačky
profi
transparentní
dekorem
a úpravou
s prc
h ol,h5vomm
év éd
vdevře
yLryasklo
s sk yarctic
én ét stripy
ztvz.vlít
ačky
s prc
e řeLsklo,
r aps lu
p lu
kvynvnebo
. lítačky
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900
sprchové dveře kyvné, tzv. lítačky
JIKA perla GLASS, madla bílá
šarže 668 – transparentní sklo
Rozměr (mm) B
šarže
665
Sprchové
dveře
kyvné
800,800,
900,900,
LEVÉ/PRAVÉ,
bílý
Sprchové
dveře
kyvné
LEVÉ/PRAVÉ,
bílý – dekor stripy
658
šarže
666
arctic
profi
l,h
5 l,mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
arctic
profi
5v
mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
úpravou
758 s prc
o
é
d
v
eře
L
y
r
a
p
lu
s
karctic
y–nebo
vdekor
nnebo
éstripy
tstripy
zavúpravou
.alít
a č ky
2.5638.1.000.668.1
JIKA
perla
GLASS,
madla
bílábílá
JIKA
perla
GLASS,
madla
2.5638.1.000.665.1
Sprchové dveře kyvné 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý
profil, 5 mm
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou
2.5638.1.000.666.1
2.5638.1.000.668.1
JIKA2.5638.1.000.668.1
perla
GLASS, madla bílá
Číslo výrobk
2.5638.1
3.5638.2
2.5638.2.000.668.1
Sprchové dveře kyvné 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil, 4mm transparentní
sklo,
2.5638.1.000.665.1
2.5638.1.000.665.1
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla
bílá
2.5638.2.000.665.1
Číslo výrobku
2.5638.1.000.668.1
2.5638.1.000.665.1
2.5638.1.000.666.1
2.5638.2.000.668.1
2.5638.2.000.665.1
2.5638.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.5638.1
3.5638.2
2.5638.1.000.666.1
2.5638.1.000.666.1
2.5638.1.000.668.1
2.5638.2.000.666.1
Popis výrobku
2.5638.2.000.668.1
2.5638.2.000.668.14Cena
kyvné sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na2.5638.1.000.665.1
vnitřní straně, transparentní sklo
808 Kč
2.5638.2.000.665.1
2.5638.2.000.665.1
kyvné sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na2.5638.1.000.666.1
vnitřní
straně, na venkovní sklo stripy 5 147 Kč
kyvné sprchové dveře bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní
straně, sklo arctic
5 016 Kč
2.5638.2.000.666.1
2.5638.2.000.666.1
kyvné sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na2.5638.2.000.668.1
vnitřní straně,
transparentní
s prc
h o vsklo
é d v5e019řeKč
kyvné sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na2.5638.2.000.665.1
vnitřní straně,na venkovní sklo stripy 5 359 Kč
kyvné sprchové dveře bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní straně, sklo arctic
5 227 Kč
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900
Číslo
výrobku
Číslo
výrobku Ro
2.5638.1
2.5638.1
3.5638.2
3.5638.2
L y r a p lu s s k lá d a c í
Číslo výrobku
2.5638.1
3.5638.2
Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil,
2.5638.2.000.666.1
5 mm transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA
s prc
h ohvoév éd vdevře
s ss kslá
d adcaíc í
s prc
e řeL yLryar ap lu
p lu
k lá
perla GLASS, madla bílá
Rozměr (mm) B
délka dveří (mm) C
Sprchové
dveře
skládací
800,
900,
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
l, l,
Sprchové
skládací
800,
900,
LEVÉ/PRAVÉ,
profi
šarže 668bílý
–bílý
transparentní
sklo
645
307dveře
5 mm
transparentní
sklo,
sklo
srdekorem
arctic
nebo
stripy
aí úpravou
JIKA
5 mm
transparentní
sklo,
sklo
s dekorem
arctic
nebo
stripy
a úpravou
JIKA
2.5538.1.000.668.1
šarže
665
–lá
dekor
stripy
h
o
v
é
d
v
eře
L
y
a
p
lu
s
s
k
d
a
c
745 s prc
357
perla
GLASS,
madla
bílábílá
perla
GLASS,
madla
2.5538.1.000.665.1 šarže 666 – dekor arctic
Sprchové dveře skládací 800, 900, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil,
2.5538.1.000.666.1
5 mm
transparentní sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA
2.5538.1.000.668.1
2.5538.1.000.668.1
perla GLASS,
madla bílá
2.5538.2.000.668.1
sprchové dveře skládací
Sprchové dveře skládací 800, 900 mm, LEVÉ/PRAVÉ, bílý profil, 4mm
transparentní sklo,
2.5538.1.000.665.1
2.5538.1.000.665.1
2.5538.2.000.665.1
sklo s dekorem arctic nebo stripy a úpravou JIKA perla GLASS, madla bílá
Číslo výrobk
2.5538.1
2.5538.2
2.5538.1.000.666.1
2.5538.1.000.666.1
2.5538.1.000.668.1
2.5538.2.000.666.1
2.5538.2.000.668.1
2.5538.2.000.668.1 Cena
Číslo výrobku
Popis výrobku
2.5538.1.000.665.1
Šarže
sklo 668 – transparentní
5 037 Kčsklo
2.5538.1.000.668.1 sprchové dveře skládací, bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS, transparentní
2.5538.2.000.665.1
2.5538.2.000.665.1
Šarže
665 – dekor
2.5538.1.000.665.1 sprchové dveře skládací, bílé, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS 2.5538.1.000.666.1
na vnitřní straně,
na venkovní
sklo stripystripy
4 963 Kč
2.5538.2.000.666.1
2.5538.2.000.666.1
Šarže
2.5538.1.000.666.1 sprchové dveře skládací, bílá, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS 2.5538.2.000.668.1
na vnitřní
straně,
sklo 666
arctic – dekor arctic
5 245 Kč
2.5538.2.000.668.1 sprchové dveře skládací, bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní
straně,
transparentní
sklo
5 248
Kč
Šarže
668668
– transparentní
sklo
Šarže
– transparentní
sklo
2.5538.2.000.665.1
2.5538.2.000.665.1 sprchové dveře skládací, bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní
straně,
na– venkovní
sklostripy
stripy 5 655 Kč
Šarže
665665
dekor
stripy
Šarže
– dekor
2.5538.2.000.666.1 sprchové dveře skládací, bílé, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS 2.5538.2.000.666.1
na vnitřní
straně,
sklo arctic
5 456 Kč
Šarže
666666
Šarže
dekor
p
e –vdekor
n– á
sarctic
tarctic
ěna
Číslo výrobku
2.5538.1
2.5538.2
Rozm
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
760 – 800
860 – 900
pevná stěna
Číslo
výrobku
Číslo
výrobku R
2.5538.1
2.5538.1
2.5538.2
2.5538.2
Číslo výrobku
2.5538.1
2.5538.2
Rozm
Šarže 668 – transparentní sklo
šarže 668 – transparentní sklo
Šířka vstupu (mm)
D 665Rozměr
(mm)
C 800, 900, 1000, stříbrný
Šarže
– dekor
stripy
Pevná
stěna
lesklý profil, 6 mm
šarže
– dekor
529
296 arctic
sklo, sklo s dekorem
arctic665
nebo
stripy stripy
Šarže 666transparentní
– dekor
p epvenmadla
tsětněan a
ván396
ásbílá
šarže 666 – dekor arctic
629
Pevná
stěna
800,
900,
1000,
stříbrný
lesklý
profil,
6 mm
Pevná
stěna
800,
900,
1000,
stříbrný
lesklý
profil,
6 mm
s dekorem
arctic
nebo
stripy
s dekorem
arctic
nebo
stripy
Pevná stěna 800, 900 mm, stříbrný lesklý profil, 4 mm transparentní
2.9738.1.000.668.1
p etransparentní
vtransparentní
nsklo,
ábílá
sbílá
t ěsklo,
nsklo,
asklosklo
madla
madla
sklo s dekorem arctic nebo stripy madla bílá
2.9738.1.000.665.1
Číslo výrobku
2.9738.1.000.668.1
2.9738.1.000.665.1
2.9738.1.000.666.1
2.9738.2.000.668.1
2.9738.2.000.665.1
2.9738.2.000.666.1
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2
Pevná stěna 800, 900, 1000, stříbrný lesklý profil, 6 mm
Popis výrobku
Cena
2.9738.1.000.666.1
transparentní
sklo, sklo s dekorem arctic nebo stripy
2.9738.1.000.668.1
2.9738.1.000.668.1
pevná stěna bílá, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřnímadla
straně,
transparentní
sklo
2 973 Kč
bílá2.9738.2.000.668.1
na venkovní sklo stripy
3 219 Kč
pevná stěna bílá, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní straně,
2.9738.1.000.665.1
2.9738.1.000.665.1
pevná stěna bílá, 800 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní straně, sklo 2.9738.2.000.665.1
arctic
3 094 Kč
2.9738.1.000.666.1
2.9738.1.000.666.1
pevná stěna bílá, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní2.9738.1.000.668.1
straně, transparentní
sklo
3 185 Kč
2.9738.2.000.666.1
2.9738.2.000.668.1
2.9738.2.000.668.1
pevná stěna bílá, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní2.9738.1.000.665.1
straně,
na venkovní sklo stripy
3 377 Kč
pevná stěna bílá, 900 mm, úprava JIKA perla GLASS na vnitřní straně,
sklo Šarže
arctic 668 – transparentní
3 194 Kčsklo
2.9738.2.000.665.1
2.9738.2.000.665.1
Rozměrové možnosti (mm) do niky A
780 – 800
880 – 900
2.9738.1.000.666.1
Šarže 665 – dekor stripy
2.9738.2.000.666.1
2.9738.2.000.666.1
Šarže 666 – dekor arctic
2.9738.2.000.668.1
Rozměr (mm) B
Šarže
668668
– transparentní
sklo
Šarže
– transparentní
sklo
2.9738.2.000.665.1
729
Šarže
665665
– dekor
stripy
Šarže
– dekor
stripy
829 2.9738.2.000.666.1
Šarže
666666
– dekor
arctic
Šarže
– dekor
arctic
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2
Číslo
výrobku
Číslo
výrobku Rozm
R
2.9738.1
2.9738.1
2.9738.2
2.9738.2
Číslo výrobku
2.9738.1
2.9738.2
šarže 668 – transparentní sklo
šarže 665 – dekor stripy
šarže 666 – dekor arctic
Pevnou stěnu Lyra plus doporučujeme kombinovat se sprchovými
Šarže 668 –dveřmi
transparentní sklo
Lyra plus, které jsou kompatibilní s vaničkami Jika .
Šarže 665 – dekor stripy
Šarže 666 – dekor arctic
K dispozici od května 2013.
rozšiřovací profil
Číslo výrobku
2.9138.8.000.014.1
Popis produktu
rozšiřovací profil
K dispozici od srpna 2013.
Cena
829 Kč
232 233
Rozměr
Download

Sprchové dveře dvousegmentové Jika LYRA PLUS