Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_027
Irena Prexlová
IV.(4.)
28.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s živočichy
využití nebo metodické
vázanými na vodní prostředí.
pokyny:
Živočichové ve vodě a okolí
Náš největší vodní savec je
bobr evropský. Jeho
hmotnost dosahuje až 30 kg.
Vodě je přizpůsoben velmi hustou srstí, má
plovací blány, plochý ocas, uzavíratelné
nozdry a tlamu za řezáky, na očích má
mžurku (třetí víčko, které je průhledné).
Patří mezi hlodavce. Živí
se větvičkami a lýkem
dřevin nebo bylinami.
Z kmenů a větví staví
hráze. Voda se pak
rozlévá mimo tok a bobr
má snazší přístup k
potravě. Staví i „hrady“,
kde má doupata.
Další velký savec je vydra říční.
Má štíhlé tělo, krátké končetiny
s plovacími blánami, uzavíratelné
uši a nozdry a svalnatý, zužující se
ocas.
Živí se rybkami, vodními měkkýši,
drobnými savci a ptáky, obojživelníky.
Doupě si vyhrabává nad úrovní vody,
ale vchod má vždy pod hladinou.
Bobr i vydra jsou chráněni.
Dalším živočichem vázaným na vodu je
ondatra pižmová. Je to druh
pocházející ze Severní Ameriky a k nám
byla zavlečena počátkem 20. století.
Lovila se pro kožešinu.
Má hustou srst, na zadních nohách plovací
blány a její zploštělý ocas je pokryt
šupinkami. Velmi dobře plave a potápí se.
Živí se vodními rostlinami, ovocem, někdy
drobnými rybkami, měkkýši apod.
Na březích řek a rybníků si
vyhrabává noru, jejíž vchod je vždy
pod hladinou, kde až čtyřikrát do
roka vyvádí mladé.
U vody se hojně vyskytoval i norek
evropský. U nás byl však na konci 19. století
vyhuben. Dnes ho nahradil norek americký
neboli mink, který se dovezl kvůli chovu na
kožešiny.
Rozlišovacím znakem obou norků
je velikost – americký je dvakrát
větší – a bílá skvrna, která je u
norka amerického na spodní
čelisti, u evropského zasahuje až k
čenichu.
Norek americký loví ryby, vodní ptáky,
měkkýše, myši, hady, raky …, u nás jako
invazní druh nemá konkurenci a působí značné
škody likvidací našich původních druhů.
Labuť velká
Dále u vody najdeme různé vodní ptáky:
Labuť zpěvná
Lyska černá
Polák chocholačka
Kachna divoká
Husa polní
Čírka modrá
Potápka roháč
Slípka zelenonohá
Moták pochop
Ledňáček říční
Orel mořský
Orlovec říční
Ve vodě žije rovněž množství ryb a
bezobratlých živočichů, na vodu jsou
vázáni i hadi,
Lipan podhorský
Pstruh potoční
Štika obecná
Mihule potoční
Rak říční
Užovka obojková
Potápník vroubený…
Splešťule blátivá
… a jeho larva
Užovka podplamatá
Vážka ploská je krásně zbarvená, s průsvitnými
křídly. Je to dravec lovící za letu jiný hmyz. Má
velice silná kusadla. Dravá je i larva, která se
líhne z vajíček nakladených do vody. Zde žije
téměř tři roky, několikrát se svléká, aby mohla
růst a nakonec vyleze po stéble nad vodu a z
puklé pokožky se vylíhne dospělec.
Skokan skřehotavý
Je to obojživelník žijící ve vodě po celý
rok, je výborný plavec, umí se potápět.
Aktivní je ve dne, živí se vodním
hmyzem, měkkýši, drobnými rybkami
apod.
Samice klade na vodní rostliny vajíčka,
z kterých se líhnou pulci. Pulci dýchají
žábrami, dospělci plícemi. Přezimují v
bahně.
Video1
Video2
Zdroje obrázků:
• http://img2.rajce.idnes.cz/d5/4/4500/4500295_57f1d6522b42affbbaa749cd1e
5adacc/images/bobr_evropsky.jpg
• http://fle.czu.cz/~vorel/_o%20bobrech/Bobri_kusy/Zadni_noha_1.JPG
• http://www.dpetr.cz/bobr/0716h.jpg
• http://fle.czu.cz/~vorel/_o%20bobrech/Bobri_kusy/Rezaky_2.JPG
• http://fle.czu.cz/~vorel/_o%20bobrech/Bobri_kusy/Srst_detail.JPG
• http://img.geocaching.com/cache/large/5662112c-d505-4389-83b6e60ebf46329c.jpg
• http://www.obeclouka.cz/files/2012/Bobr_4.jpg
• http://www.dpetr.cz/bobr/0716b.jpg
• http://www.skudci.com/images/lutra_lutra.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/vydra-ricni-8983.jpg
• http://www.ireceptar.cz/res/data/151/018269.jpg
• http://nd01.jxs.cz/327/516/b6527cf12d_11839003_o2.jpg
• http://www.ms-smilovice-reka.ic.cz/obr/article_toulky/vydra_nora.jpg
• http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/savci/ondatra_pizmova.jpg
• http://media.rozhlas.cz/_obrazek/492532--norek-evropsky-mustela-lutreola-1-380x285p0.jpeg
• http://www.nature-photogallery.eu/cz/__userdata/photos/1294.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/146077.jpg
• http://www.birdwatcher.cz/labut_zpevna6.jpg
• http://www.jirigallat.cz/data/zvirata/15.jpg
• http://files.csop-namest.webnode.cz/2000009090b3540c2f1/Kachna%20divok%C3%A1_m.jpg
• http://files.scitanistc.webnode.cz/200000190-06a9d07a31/ANAQUE.jpg
• http://www.digitalefolien.de/biologie/tiere/voegel/wasser/tsreihe2.JPG
• http://raym.deds.nl/fuut.jpg
• http://waste.ideal.es/fotos/fulicaatra94.jpg
• http://poutnik2.sweb.cz/foto/ptaci/kratkokridli/slipka-zelenonoha-1.jpg
• http://waste.ideal.es/fotos/gallinulachloropus200.jpg
• http://static.guim.co.uk/sysimages/Guardian/Pix/pictures/2008/05/06/osprey10b.jpg
• http://nd01.jxs.cz/726/910/bf0b65be2b_48272260_o2.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/165769.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/uzovka1.jpg
• http://i.idnes.cz/11/093/cl6/MCE2daed1_ALAMY_A09HKK.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/15998.jpg
• http://priroda-kv.cz/lokality/strela/fotky/mihule2_jb.jpg
• http://www.chytej.cz/foto/clanky/2007/632/p5.jpg
• http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/lipan-podhorni-80028.jpg
• http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/wad_10_17/
wad19_16669769.jpg
• http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/1/1964/1964918_9176a221b083a26f62f0c
182f3f57db0/images/045-potapnik_vroubeny_-_imago.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/044potapnik-vroubeny-larva.jpg
• http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/ne/069splestule-blativa.jpg
• http://www.priroda.cz/clanky/foto/orelmorsky.jpghttp://www.priroda.cz/clanky/foto/orel-morsky.jpg
• http://st4.geg.cz/photo/304883_detail.jpg
• http://www.enviport.cz/_app/Repository/yy2008/mm05/dd08/60127.jpg
Zdroje zvukových nahrávek:
• http://www.rozhlas.cz/hlas/
Download

VY_52_INOVACE_027_Živočichové u vody