Výsledky maturit 2014 – tabulky a kdo se bojí informací?
Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost. Problém
nastává, pokud chceme seřadit školy podle nějakých kritérií. Zde část odborné veřejnosti, zřizovatelů škol a CERMAT nabádají k tomu, že žebříčky výkonů nejsou
automaticky kvalitou školy. S tím lze jen souhlasit, kvalitní škola má řadu dalších indikátorů a preference rodičů jim přikládají různou váhu. Přesto, výsledky maturit jsou
jedním ze zásadních indikátorů, které nám na výstupu ukazují hodnotitelné informace. V tabulce jsou zahrnuty souhrnné výsledky škol, které mohou zřizovat jedno či
více gymnázií (8g,6g,4g), výjimečně i SOŠ. V tabulkách CERMAT je najdete v řádce REDIZO.
Jak číst výsledky z tabulek?
U předmětu AJ maturita obsahovala tři dílčí zkoušky - didaktický test (počítá se do hodnocení studenta 2x), který je hodnocen nezávisle na škole (CERMAT), a měl by
být nejvíce objektivní. Dále je to písemný test, i ten hodnotí CERMAT. V neposlední řadě je to ústní zkouška, kterou si hodnotí škola svými učiteli. Tabulka
percentilových výsledků dílčích zkoušek se uvádí ve sloupcích 11, 13, 15, pořadí škol ve sloupcích 12,14,16. Jako bonus jsou pro Vás připraveny celkové výsledky všech
dílčích zkoušek s pořadím (17,18).
Český jazyk měl rovněž didaktický test (hodnocen CERMAT), písemnou práci a ústní zkoušku (obě hodnotí škola). Matematika měla jen didaktický test hodnocený
CERMAT.
Percentilové výsledky jsou na základě úspěšnosti žáků školy. Obecně, percentil 70% dané školy ukazuje, že školy pod 70% dosáhly horšího výsledku. Problémem je, že
výsledek mohla v jedné škole vytvořit malá skupina maturantů, v druhé škole celá třída. Taková data najdete u AJ a MA ve sloupci 4. V ČJ byla účast všech povinná.
CERMAT eliminuje školy, kde se zúčastnili dílčí zkoušky méně jak 4 žáci ze školy. Domnívám se, že relevantní výsledek měl být započten podle procent, například
s minimem 15% z maturantů. Z hlediska úspěšnosti školy je celkový podíl volby předmětu důležitý. Jedna škola získá v předmětu vysoký percentil (např. 95%) a
maturitu absolvovalo méně jak 15% žáků, a druhá škola s 30% až 100% přihlášených žáků získá podobný percentil (např. 90%). Z toho lze usuzovat na stabilnější úroveň
v předmětu. V celkových soudech je potřeba vše vážit. Každý ročník školy je jiný, není znám vstupní bod vědomostí při nástupu na školu. Rovněž i hodnocení částí
maturitní zkoušky na samotné škole vlastními vyučujícími může percentilové umístění školy ovlivnit. Je to vidět, pokud škola dosáhla v nezávislém didaktickém testu
umístění o mnoho míst horších, než v ústní maturitě. Nebo u ČJ i v písemné práci. Rovněž se ukazuje, že hodnocení písemných prací AJ by vyžadovalo ověřit nastavení
kritérií hodnotitelů.
Závěrem lze říci, že většina gymnázií plní požadované standardy výborně a velmi dobře. U rozdílů na čele v řádu 10%, především u prvních 20, lze hovořit o vynikajícím
výsledku.
Rovněž je potřeba mít v patrnosti, že některé školy maturitu z matematiky neměly. Mohou tím signalizovat preferovanou specializaci a odklon od všeobecného
vzdělání. O to více vynikající výsledky v této specializací měly být povinností.
Námi zveřejněné tabulky zachovávají důležitá data, nejsou zde položky mezikvartilová rozpětí, mediány, směrodatné odchylky, opravné a náhradní termíny, které jsou
pro veřejnost spíše matoucí.
Výroky, které poukazují na nižší úroveň škol některých zřizovatelů, lze úspěšně zpochybnit především u soukromých gymnázií na základě výsledků. Maturity prokázaly,
že na vysoké hodnocení dosáhla řada soukromých a církevních gymnázií.
Jaroslav Fišer
analytik a poradce ve školství
ALTIS EDUCATION s.r.o.
Údaje jsou postupně zveřejňovány na www.altis.cz a na blogu "fiserjaroslav.blog.idnes.cz"
Škola - název
13
14
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky didaktického testu - (DT)
Altis Education 2014
(%)
Písem.práce (PP)
(%)
(%)
15
16
17
18
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
12
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
11
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
10
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
9
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
8
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
7
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
6
Uspěli - počet
5
Neuspěli - počet
4
Počet
přihlášených
Počet omluvených
Počet
vyloučených
Zkoušku konal
počet
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
3
KRAJ
Podíl volby
předmětu
2
Ústní zkouška (UZ)
(%)
Souhrn celá MZ
(%)
ČR
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
A 59,1
13
2
0
11
0
11 95,0609
1
75,0727
55
87,2109
2
88,10135
1
OPEN GATE - gymnázium a základní škola,
s.r.o.
S
100
15
0
0
15
0
15
94,698
2
68,5993
123
88,6147
1
86,6525
2
Gymnázium ALTIS s.r.o.
A 64,3
9
0
0
9
0
9
91,5544
3
74,8956
57
81,9989
7
85,00083
3
Gymnázium Brno – Řečkovice
B 48,1
26
0
0
26
0
26 88,5423
4
79,5624
19
81,405
9
84,513
4
Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
B 28,6
8
0
0
8
0
8
86,9262
12
87,96
1
73,47
41
83,8206
5
Gymnázium Christiana Dopplera
A 37,3
28
0
0
28
0
28 83,7307
19
84,0439
4
82,7139
5
83,5548
6
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
A 56,3
36
0
0
36
0
36 87,9056
8
78,5139
25
79,5744
12
83,47488
7
A 37,5
21
1
0
20
0
20
82,443
28
77,551
33
85,7375
3
82,04363
8
A
24
2
0
22
0
22 87,2545
11
77,805
30
74,9027
32
81,80418
9
A 50,4
58
0
0
58
0
58 88,3872
6
80,8957
13
68,724
90
81,59853
10
M 52,6
61
0
0
61
0
61 88,0731
7
78,1536
27
71,1867
61
81,37163
11
T
100
10
1
0
9
0
9
87,8222
9
75,0611
56
74,7478
34
81,36333
12
C 54,8
69
0
0
69
0
69 84,4683
15
80,3303
16
75,1242
30
81,09778
13
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního
města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova
1111/19, Praha 6
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6,
Parléřova 2
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov,
Komenského 29
1st International School of Ostrava základní škola a gymnázium, s.r.o.
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a
Církevní základní škola
80
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Písemná
Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Ústní
Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o.
S
94,4
17
0
0
17
0
17 83,0524
24
82,2
7
75,7535
27
81,01458
14
Gymnázium J. Seiferta o.p.s.
A
71
22
0
0
22
0
22 83,1077
23
76,675
42
78,7759
14
80,41658
15
Gymnázium Vysoké Mýto
E
50
25
0
0
25
0
25 82,1276
32
79,9992
17
76,902
22
80,2891
16
Anglicko-české gymnázium AMAZON
A
100
39
2
0
37
0
37 85,1273
14
71,1073
93
78,7546
15
80,02913
17
Anglické gymnázium, Střední odborná
škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.
E
93,9
31
0
0
31
0
31 81,6568
33
77,9513
28
78,6319
16
79,9742
18
Gymnázium Uherské Hradiště
Z
46,3
82
0
0
82
0
82 81,0295
42
82,0791
8
72,6128
48
79,18773
19
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300
A 70,2
59
0
0
59
0
59 86,3854
13
79,0302
21
64,9364
128
79,18435
20
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 C 45,5
40
0
0
40
0
40 83,1963
22
75,8083
48
73,374
42
78,89373
21
České reálné gymnázium s.r.o.
C 77,8
14
1
0
13
0
13 80,2692
46
81,5031
10
73,1062
46
78,78693
22
Malostranské gymnázium, Praha 1,
Josefská 7
A 86,3
44
2
0
42
0
42 84,3057
16
76,1105
46
69,0876
88
78,45238
23
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
A 73,1
57
3
0
54
0
54 81,5344
34
71,2574
91
78,4339
17
78,19003
24
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková
organizace
T
82,9
68
0
0
68
0
68 78,9093
54
77,8593
29
76,8784
23
78,13908
25
Biskupské gymnázium
J
59
23
0
0
23
0
23 76,3204
74
76,8952
40
82,2387
6
77,94368
26
5
1
0
4
0
4
81,325
38
85,895
3
62,585
159
77,7825
27
42
0
0
42
0
42 82,3724
29
77,2738
36
68,9631
89
77,74543
28
Lauderova mateřská škola, základní škola a
A 62,5
gymnázium při Židovské obci v Praze
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni
A 37,5
1160
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
KRAJ
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
Výsledky - percentilový
průměr žáků- Didaktický
Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Písemná
Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Ústní
Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium Opatov, Praha 4,
Konstantinova 1500
A 75,6
59
1
0
58
0
58
80,611
44
77,3864
35
72,3624
52
77,7427
29
Gymnázium a střední odborná škola Aš
K
30,3
10
0
0
10
0
10
78,768
56
81,892
9
70,536
68
77,491
30
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
A 36,4
16
0
0
16
0
16 83,9431
18
69,5581
116
72,47
49
77,47858
31
Základní škola a gymnázium města Konice
M 57,9
11
0
0
11
0
11 76,1227
78
76,0627
47
81,53
8
77,45953
32
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
A 56,4
66
5
0
61
0
61 81,2575
40
73,6677
68
72,3856
50
77,14208
33
T
93,1
27
0
0
27
0
27 76,5852
71
81,3885
11
73,3604
43
76,97983
34
A 91,2
31
0
0
31
0
31 82,7048
27
74,6258
58
67,3777
99
76,85328
35
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
B 83,2
94
3
0
91
0
91 80,0278
47
76,9729
39
70,3055
71
76,8335
36
Česko-anglické gymnázium s.r.o.
C 93,5
43
1
0
42
0
42 80,0157
48
70,056
106
76,774
24
76,71535
37
M 47,4
65
1
0
64
0
64 81,0755
41
74,3538
62
70,0102
76
76,62875
38
E
30
0
0
30
0
30 78,7023
57
78,2847
26
69,7927
77
76,3705
39
A 45,8
27
2
0
25
0
25 79,2516
51
71,8296
88
74,46
36
76,1982
40
A
12
0
0
12
0
12 81,4642
36
87,2192
2
54,3167
248
76,11608
41
B 27,2
34
0
0
34
0
34 80,5224
45
76,1674
45
67,1509
102
76,09078
42
T
61
1
0
60
0
60 76,8597
69
70,3648
103
80,211
11
76,0738
43
Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN
ACADEMY, s.r.o.
Gymnázium a Hudební škola hlavního
města Prahy, základní umělecká škola
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova
45
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G.
Masaryka 106
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Praha 1, Truhlářská 22
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše
14
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace
Podíl volby předmětu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
50
24
68,5
Podíl volby předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Písemná
Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Ústní
Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Výsledky - percentilový
průměr žáků- Didaktický
Testu
KRAJ
P
32,1
17
1
0
16
0
16 74,6863
90
82,5825
6
71,3556
60
75,82768
44
A 43,1
47
1
0
46
0
46 81,5215
35
74,3615
61
65,1729
125
75,64435
45
S
64,8
35
0
0
35
0
35 79,9123
49
72,006
86
69,7297
78
75,39008
46
T
73,9
82
0
0
82
0
82 74,4871
95
77,508
34
74,7614
33
75,3109
47
A 52,4
43
0
0
43
0
43 80,7512
43
73,4986
69
65,8909
118
75,22298
48
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace U 53,4
47
0
0
47
0
47 73,8191
104
78,7826
23
74,1087
38
75,13238
49
Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
S
67,5
27
3
0
23
0
23 74,2283
97
74,4922
59
77,3691
21
75,07948
50
Gymnázium Ostrov
K
50,6
40
0
0
40
0
40
73,767
105
80,8302
14
71,6387
56
75,00073
51
První soukromé jazykové gymnázium
Hradec Králové, spol. s r.o.
H
100
53
1
0
52
0
52 74,2998
96
67,7877
132
82,9479
4
74,8338
52
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
E
50,9
27
1
0
26
0
26 77,3681
65
69,3788
118
74,1085
39
74,55588
53
B 46,4
13
0
0
13
0
13 87,2708
10
76,5985
43
46,8915
302
74,5079
54
L
58,8
10
3
0
7
0
7
71,5314
133
76,7714
41
78,0286
19
74,4657
55
L
66,7
10
0
0
10
0
10
78,361
62
72,871
74
68,071
94
74,416
56
B 65,3
32
0
0
32
0
32 88,5216
5
49,3569
304
70,1319
73
74,133
57
E
29
0
0
29
0
29 78,9545
53
64,1469
171
73,3028
44
73,83968
58
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
Akademické gymnázium, škola hlavního
města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého
191/1
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Gymnázium a Základní umělecká škola,
Šlapanice, Riegrova 17
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace
Podještědské gymnázium, s.r.o.
Gymnázium, Moravský Krumlov,
Smetanova 168
Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Svitavy
47,5
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Písemná
Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Ústní
Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
59
16 75,4719
83
80,4506
15
63,4393
146
73,70843
60
0
97 73,2639
109
72,7535
78
75,5279
29
73,7023
61
29
0
29 83,5524
21
61,0821
204
66,361
113
73,63698
62
0
55
0
55
77,478
64
70,374
102
69,2
86
73,6325
63
3
0
51
0
51 76,1918
75
74,4506
60
67,1633
101
73,49938
64
41
1
0
40
0
40
75,095
87
73,8973
66
69,4252
82
73,37813
65
A 90,5
38
6
0
32
0
32 81,3519
37
70,5412
99
59,7312
195
73,24405
66
P
28,6
30
0
0
30
0
30
75,181
86
71,0797
94
71,5303
57
73,243
67
S
100
53
1
0
52
0
52 78,5329
59
69,8888
110
65,6733
121
73,15698
68
Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
S
67,1
51
0
0
51
0
51
93
68,7682
122
74,5335
35
73,11543
69
Biskupské gymnázium Brno
B 56,1
83
0
0
83
1
82 71,6511
131
73,279
71
75,616
28
73,0493
70
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
H 41,5
22
0
0
22
0
22 76,1845
76
77,2223
37
62,5336
162
73,03123
71
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
A 82,3 102 10
0
92
0
92 78,5393
58
67,8765
129
67,0158
104
72,99273
72
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo
náměstí 8
M 60,2
0
65
0
65 68,2028
176
77,574
32
77,9657
20
72,98633
73
Uspěli - počet
73,78885
Neuspěli - počet
157
Zkoušku konal
počet
62,7025
Počet vyloučených
140
Počet omluvených
66,7329
Počet přihlášených
25
KRAJ
Podíl volby
předmětu
82,86
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
A 53,3
24
0
0
24
0
24
Gymnázium Třebíč
J
13,9
16
0
0
16
0
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
S
86
98
1
0
97
Arcibiskupské gymnázium
A
50
29
0
0
Z
62,9
56
1
E
96,4
54
C 54,7
Gymnázium Kroměříž, Masarykovo
náměstí 496
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo
náměstí 970
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská
112
GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1,
s.r.o.
Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Klatovy, Národních mučedníků 347
GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA, DOBŘÍŠ,
ŠKOLNÍ 1530
68
3
74,58
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
A 50,8
67
1
0
66
0
66 77,3041
66
79,502
20
57,7852
209
72,97385
74
T
51,2
44
1
0
43
0
43 76,7377
70
68,593
124
69,6355
79
72,92598
75
L
73,7
14
0
0
14
0
14
55
54,1171
272
79,315
13
72,77303
76
B 63,7
86
3
0
83
0
83 82,3583
30
73,3324
70
52,6777
261
72,68168
77
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
P
45,3
53
0
0
53
0
53 75,2543
85
68,2653
127
71,1421
62
72,479
78
Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
C 88,9
16
1
0
15
0
15 65,5053
217
77,766
31
80,296
10
72,26815
79
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace
T
68
85
1
0
84
0
84 76,9393
68
67,7744
133
67,1365
103
72,19738
80
Gymnázium, Benešov, Husova 470
S
44,1
52
0
0
52
0
52 74,6181
91
75,089
54
64,2415
135
72,14168
81
B 82,9
29
0
0
29
0
29 81,2766
39
56,7517
249
69,2086
85
72,12838
82
K
42,1
8
0
0
8
0
8
82,1713
31
62,2975
188
61,2912
176
71,98283
83
M 66,7
16
0
0
16
0
16
82,79
26
72,6619
79
49,5313
287
71,9433
84
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Z
68,3
56
2
0
54
0
54 73,4365
108
79,8502
18
60,9011
179
71,90608
85
Gymnázium, Písek, Komenského 89
C 73,4
80
0
0
80
0
80 76,1592
77
64,6895
162
70,4873
69
71,8738
86
Křesťanské gymnázium
A 89,3
50
1
0
49
0
49 75,0345
89
66,4986
144
70,8692
65
71,8592
87
S
57,1
28
2
0
26
0
26 72,3965
120
78,7542
24
63,3496
148
71,7242
88
A 63,1
41
1
0
40
0
40 83,9702
17
72,9658
73
45,885
309
71,6978
89
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
Klasické a španělské gymnázium, Brno Bystrc, Vejrostova 2
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče,
Dukelské náměstí 7
Svobodná chebská škola, základní škola a
gymnázium s.r.o.
Gymnázium, Lipník nad Bečvou,
Komenského sady 62, příspěvková
Gymnázium Václava Beneše Třebízského,
Slaný, Smetanovo nám. 1310
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha
5, Mezi Školami 2475
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
78,83
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Gymnázium, Ostrava - Zábřeh,
Volgogradská 6a, příspěvková organizace
T
30,6
15
0
0
15
0
15 78,5193
60
63,2353
178
65,932
116
71,55148
90
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Z
54,7
93
1
0
92
0
92 75,5658
81
70,8729
96
64,0928
137
71,52433
91
Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice,
Lány 2
B
28
14
0
0
14
0
14 74,0307
100
72,1407
85
65,0543
126
71,3141
92
První české gymnázium v Karlových Varech K
40
42
1
0
41
0
41
70,218
149
73,0176
72
71,689
55
71,28565
93
Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše
1573
S
69,2
74
3
0
71
0
71 75,6966
80
71,7114
89
62,0103
168
71,27873
94
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
H 52,9
27
0
0
27
0
27 74,5867
92
71,0726
95
64,7326
129
71,24465
95
Moravské gymnázium Brno s.r.o.
B 97,6
40
0
0
40
0
40 69,1137
164
70,4868
100
76,2388
26
71,23825
96
Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.,
Fibichova 18, Jihlava
J
100
22
0
0
22
0
22 75,0536
88
69,0918
120
65,2223
124
71,10533
97
Gymnázium Cheb
K
33,7
30
4
0
26
0
26 72,6012
117
70,76
97
68,4246
92
71,09675
98
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova
B 43,1
55
53
0
0
53
0
53 71,6517
130
64,2857
169
76,3717
25
70,9902
99
Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
B 31,4
27
0
0
27
0
27 74,5011
94
64,3756
168
70,3122
70
70,9225
100
Gymnázium Žďár nad Sázavou
J
43,2
38
1
0
37
0
37 72,4816
118
75,2595
52
63,3478
149
70,89263
101
T
52,1
50
1
0
49
0
49 72,0641
126
72,3753
82
66,8429
105
70,8366
102
E
49,1
26
1
0
25
0
25
66,168
204
81,254
12
68,6756
91
70,5664
103
S
58,6
17
1
0
16
0
16
73,185
112
70,3025
104
65,3213
123
70,49845
104
M 43,4
23
1
0
22
0
22 74,0623
99
64,2841
170
69,4677
81
70,4691
105
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková
organizace
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka
Marků 113
Gymnázium, Čelákovice, J.A.Komenského
414
Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
38
30
0
0
30
0
30 69,3603
159
71,5087
90
71,5037
59
70,43325
106
T
52,3
45
2
0
43
0
43 73,4802
106
60,0974
218
74,3274
37
70,3463
107
Církevní gymnázium Plzeň
P
54,3
38
2
0
36
0
36 70,0461
152
75,3697
51
65,8131
119
70,31875
108
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
M 43,8
35
0
0
35
0
35 72,6586
116
72,36
83
63,4294
147
70,27665
109
K
51,6
47
2
0
45
0
45
71,428
135
63,9338
173
73,8393
40
70,15728
110
T
43,4
36
1
0
35
0
35 75,9089
79
69,6297
114
58,79
201
70,05938
111
B 37,1
56
1
0
55
0
55
72,116
124
67,8983
128
67,4853
97
69,9039
112
L
33,3
11
0
0
11
0
11 77,1055
67
72,7636
77
52,6173
263
69,89798
113
T
59,5
50
0
0
50
0
50 72,1714
123
74,1884
64
60,8064
182
69,8344
114
A 75,7
56
33
0
23
0
23 70,9835
143
58,9432
234
78,4052
18
69,82885
115
T
34,1
42
7
0
35
0
35 71,2243
139
64,94
159
71,9074
53
69,824
116
H 28,7
25
2
0
23
0
23 78,5148
61
59,9904
220
62,2674
165
69,82185
117
L
78,4
58
2
0
56
0
56 75,4177
84
72,4598
80
55,787
233
69,77055
118
T
57,4
35
1
0
34
0
34 72,4735
119
62,6821
181
71,14
63
69,69228
119
S
73,6
67
1
0
66
0
66
101
73,8128
67
56,7303
220
69,62078
120
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám.
T. G. Masaryka 1260, příspěvková
Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková
organizace
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací
centrum
Gymnázium, Karviná, příspěvková
organizace
Gymnázium, Brno, Křenová 36
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace
Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka,
příspěvková organizace
EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná
škola a základní škola Praha, s.r.o.
Gymnázium a Střední průmyslová škola
elektrotechniky a informatiky, Frenštát
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková organizace
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského
2, příspěvková organizace
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora,
Jaselská 932
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
KRAJ
Podíl volby
předmětu
T
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
73,97
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
M 22,6
30
2
0
28
0
28
69,915
154
75,3754
50
63,0696
153
69,56875
121
T
21,9
14
1
0
13
0
13 76,4192
73
58,8246
235
66,5469
109
69,55248
122
Stojanovo gymnázium, Velehrad
Z
80
12
0
0
12
0
12 60,8217
264
83,1242
5
73,2327
45
69,50008
123
Gymnázium Havlíčkův Brod
J
70,3
52
0
0
52
0
52 68,8602
167
69,8958
108
69,309
84
69,2313
124
L
50
30
1
0
29
0
29
73,479
107
61,8586
195
67,8631
95
69,16993
125
B 41,8
23
0
0
23
0
23 69,3465
160
66,1704
147
71,5139
58
69,09433
126
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.
A 89,5
17
0
0
17
0
17 79,7329
50
67,2365
136
49,3124
288
69,00368
127
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova
13
C 32,1
9
0
0
9
0
9
83,5822
20
63,28
176
45,4133
310
68,96443
128
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
A 41,8
23
0
0
23
0
23 72,7009
115
70,6257
98
58,8691
199
68,72415
129
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská
520
A 54,7
29
1
0
28
0
28 78,3075
63
69,8368
111
48,245
294
68,6742
130
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
E
76
95
0
0
95
0
95 73,8573
103
65,2229
156
61,6764
173
68,65348
131
P
40
30
0
0
30
0
30 70,7643
145
62,6623
182
70,077
74
68,56698
132
T
62,5
30
0
0
30
0
30
76,573
72
60,169
217
60,6433
186
68,48958
133
S
55,8
24
1
0
23
0
23 74,1187
98
66,5557
142
59,1087
198
68,47545
134
U 54,4
86
2
0
84
1
83 68,5955
171
75,4069
49
60,9025
178
68,3751
135
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího
z Poděbrad 13
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec,
příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U
Balvanu 16, příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U
Školy 39
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice,
Pivovarská 323
Gymnázium Františka Živného, Bohumín,
Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí
1/1280
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
S
26,9
18
0
0
18
0
18 71,3694
136
65,8667
152
64,31
133
68,22888
136
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
H 49,2
29
2
0
27
0
27 67,2452
191
66,5126
143
71,7541
54
68,18928
137
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
C 42,9
18
0
0
18
0
18 72,8894
113
62,0839
190
64,6689
130
68,1329
138
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
A 54,3
76
0
0
76
0
76 73,2187
110
66,747
139
58,4008
205
67,8963
139
P
40,9
45
1
0
44
0
44 69,0105
166
69,6257
115
63,7277
141
67,8436
140
B 69,2
18
0
0
18
0
18 67,3667
187
72,3183
84
63,5728
145
67,65613
141
71,2 104
1
0
103
0
103 72,0956
125
68,4287
125
57,6416
210
67,56538
142
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova
2
Městské víceleté gymnázium Klobouky u
Brna, Vinařská 29
Gymnázium Jihlava
Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28.
Gymnázium s polským jazykem
vyučovacím - Gimnazjum z Polskim
Gymnázium, Krnov, příspěvková
organizace
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození
20
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, Královická 668
Mendelovo gymnázium, Opava,
příspěvková organizace
BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium,
Střední odborná škola a Vyšší odborná
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun,
Talichova 824
J
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
B 47,3
43
1
0
42
0
42 72,0419
127
65,9698
149
60,141
189
67,54865
143
T
55,1
43
1
0
42
0
42 67,4395
186
60,2433
216
75,0426
31
67,54123
144
T
82,1
46
1
0
45
0
45 68,3911
175
66,6407
141
66,3167
114
67,4349
145
M 38,5
20
0
0
20
0
20
69,146
162
74,345
63
57,0495
218
67,42163
146
S
60
36
2
0
34
0
34 70,8447
144
61,3218
200
66,6338
107
67,41125
147
T
57,1
72
3
0
69
0
69 73,1857
111
66,8619
137
56,3726
226
67,40148
148
A 83,3
20
12
0
8
0
8
72,3462
121
62,32
186
62,2629
166
67,31883
149
S
66
0
0
66
0
66 70,6771
146
65,0927
158
62,5779
161
67,2562
150
75,9
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace
L
57,1
40
0
0
40
0
40
71,775
129
69,8923
109
55,3702
240
67,20313
151
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48
E
41,1
23
0
0
23
0
23
68,533
172
59,0917
233
72,3739
51
67,1329
152
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec
Králové, Pospíšilova tř. 324
H 41,8
46
0
0
46
0
46 69,0891
165
72,7911
76
57,5117
214
67,12025
153
GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o.
A 96,2
50
3
0
47
0
47 79,2381
52
60,89
208
48,9747
291
67,08523
154
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25.
března 100
A 58,2
32
0
0
32
0
32 72,8369
114
66,165
148
56,47
225
67,0772
155
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
P
25
38
4
0
34
0
34 68,6568
169
70,1394
105
60,5844
187
67,00935
156
H
20
22
0
0
22
0
22 69,1414
163
59,1736
232
70,5777
67
67,00853
157
S
42,7
35
0
0
35
0
35 71,6197
132
54,4737
270
70,1637
72
66,9692
158
E
43,4
23
0
0
23
0
23 67,9909
180
60,6743
211
70,7474
66
66,85088
159
C 49,4
43
0
0
43
0
43 64,8009
224
73,9028
65
63,613
143
66,7794
160
T
48,3
28
1
0
27
0
27 71,8363
128
59,6381
225
63,1515
152
66,61555
161
T
67,3
74
0
0
74
0
74 71,0514
142
60,5749
212
63,7555
139
66,6083
162
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
B 43,5
50
1
0
49
0
49 67,3539
188
62,0704
191
69,5796
80
66,58945
163
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
C 70,7
41
7
0
34
1
33 66,5976
199
69,3406
119
63,6006
144
66,5341
164
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1,
Jindřišská 36
A 60,8
45
2
0
43
0
43 63,3147
241
72,4493
81
66,7114
106
66,44753
165
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
M 77,2
61
0
0
61
0
61
196
63,7552
174
67,5828
96
66,2405
166
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova
451
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady,
Studentská 166
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G.
Masaryka 590
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice,
Fráni Šrámka 23
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín,
příspěvková organizace
Gymnázium, Třinec, příspěvková
organizace
66,812
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Písemná
Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky - percentilový
průměr žáků - Ústní
Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
0
0
13
0
13 66,0962
205
75,1608
53
57,3646
215
66,17945
167
J
68,4
39
0
0
39
0
39 69,8277
156
60,9551
206
63,2821
150
65,97315
168
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
C 49,6
57
0
0
57
0
57 67,3182
189
67,8314
131
60,9556
177
65,85585
169
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí
325
H 40,2
41
1
0
40
0
40 68,1485
177
61,5558
197
65,496
122
65,8372
170
Gymnázium Valašské Klobouky
Z
53,9
41
0
0
41
0
41 70,5485
147
52,6615
291
69,318
83
65,76913
171
L
95
57
2
0
55
0
55
201
67,854
130
61,9555
169
65,68238
172
H 43,1
31
0
0
31
0
31 71,3068
138
58,051
242
61,8987
171
65,64083
173
C 57,1
56
0
0
56
1
55 73,9664
102
55,9854
260
58,4923
204
65,60263
174
73,2 109
3
0
106
0
106 68,5017
173
62,5664
183
62,5843
160
65,53853
175
17
1
0
16
0
16 67,0631
194
65,4931
154
62,3081
164
65,48185
176
B 41,5
59
4
0
55
0
55 68,0335
178
70,0039
107
55,6348
238
65,42643
177
H 91,1
72
2
0
70
0
70 71,3271
137
53,6323
274
63,928
138
65,05363
178
U 82,6
38
2
0
36
0
36 66,8181
195
58,6956
237
67,3281
100
64,91498
179
A 24,1
13
0
0
13
0
13 69,9815
153
53,4146
278
65,8017
120
64,79483
180
B 65,9
54
0
0
54
0
54 58,0241
279
71,9046
87
71,0163
64
64,74228
181
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace
Gymnázium Františka Martina Pelcla,
Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův
Hradec, Husova 333
Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Gymnázium, Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem státní jazykové
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a
Základní škola a mateřská škola Jana Pavla
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075,
příspěvková organizace
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 Michle, Ohradní 55
Purkyňovo gymnázium, Strážnice,
Masarykova 379
Z
P
63
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Počet přihlášených
Podíl volby předmětu
13
Reálné gymnázium a základní škola města
Prostějova, Studentská ul. 2
Gymnázium a Obchodní akademie
Pelhřimov
KRAJ
M 22,4
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
66,46
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
56
1
0
55
1
54 71,1109
141
59,5042
226
57,2242
216
64,73755
182
A 83,3
25
0
0
25
0
25 69,9076
155
60,3264
215
58,6252
203
64,6917
183
T
51
49
1
0
48
0
48 70,4533
148
65,9688
150
51,505
274
64,5951
184
S
73,8
31
1
0
30
0
30 67,8383
181
60,4673
214
62,2007
167
64,58615
185
A 82,7
86
9
0
77
0
77 63,3416
240
58,7026
236
72,8194
47
64,5513
186
B 60,9
14
0
0
14
0
14 70,1107
151
51,2414
294
66,42
112
64,4707
187
K
80
4
2
0
2
0
2
210
61,295
201
64,56
132
64,42875
188
S
83,3
45
0
0
45
0
45 68,6458
170
56,1002
257
63,7493
140
64,28528
189
M 76,9
30
0
0
30
0
30 66,7963
197
60,7193
210
62,817
155
64,28223
190
Z
45
50
0
0
50
0
50 65,8914
211
65,1378
157
59,7542
194
64,1687
191
Gymnázium Otrokovice
Z
85,4
41
1
0
40
0
40 65,3515
219
59,9353
221
65,9833
115
64,1554
192
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600,
příspěvková organizace
U 34,1
14
0
0
14
0
14
58,545
275
76,5793
44
62,5336
163
64,05073
193
Gymnázium Chotěboř
J
49,1
26
1
0
25
0
25 62,4812
249
78,9272
22
52,2636
268
64,0383
194
B
49
25
2
0
23
0
23 71,4809
134
57,4783
244
55,6443
237
64,0211
195
E
17,6
13
0
0
13
0
13
192
65,2931
155
55,7738
234
63,87673
196
B 45,6
41
0
0
41
0
41 68,7361
168
61,9161
194
56,1166
230
63,87623
197
Gymnázium Františka Palackého Valašské
Meziříčí
Gymnázium Sázavská s.r.o.
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ostrava,
Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II,
Balbínova 328
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova
25
Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně
prospěšná společnost
Gymnázium, základní škola a mateřská
škola Mánesova s.r.o.
Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice,
Jiráskova 617
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha
683
Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky
Gymnázium, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Mikulov,
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim,
Olbrachtova 291
Gymnázium, Boskovice, Palackého
náměstí 1
70
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Z
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
65,93
67,22
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
B 69,6
16
4
0
12
0
12 69,7892
157
67,6692
134
48,0592
296
63,8267
198
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá
Boleslav, Palackého 211
S
61
1
0
60
0
60 65,5283
215
63,2508
177
60,7865
183
63,77348
199
Gymnázium Blansko
B 62,5
55
1
0
54
0
54 65,2696
221
64,6694
164
58,7357
202
63,48608
200
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
E
75
45
0
0
45
0
45 63,9973
232
61,5491
198
64,2347
136
63,4446
201
S
66,7
22
1
0
21
0
21 65,5462
214
53,12
281
69,1452
87
63,3394
202
U 75,5
40
0
0
40
0
40 63,4068
239
69,5258
117
56,496
224
63,20885
203
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Z
56,1
55
0
0
55
0
55 61,6387
256
68,3102
126
60,6956
185
63,0708
204
Církevní gymnázium v Kutné Hoře
S
100
26
1
0
25
0
25 66,0368
206
49,8056
302
70,036
75
62,9788
205
L
49,5
45
2
0
43
0
43 64,7709
225
61,2565
202
60,887
180
62,92133
206
P
79,3
92
12
0
80
2
78 67,7515
183
62,8378
180
53,2872
255
62,907
207
C
40
46
1
0
45
0
45 65,9751
208
66,2271
146
53,4167
254
62,8985
208
J
65,6
42
2
0
40
0
40 63,1857
242
64,926
160
60,1273
190
62,85618
209
E
57,4
39
1
0
38
0
38 61,9826
255
63,4808
175
63,7213
142
62,79183
210
27
1
0
26
1
25 68,4331
174
54,3441
271
59,9378
193
62,78703
211
13
0
0
13
0
13 63,5431
237
77,2138
38
46,1023
305
62,60058
212
17
5
0
12
0
12 70,1975
150
52,1167
292
57,8792
208
62,59773
213
Gymnázium, Mnichovo Hradiště,
Studentská 896
Gymnázium, Roudnice nad Labem,
Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr.
Randy 4096/13, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola,
Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor,
Náměstí Františka Křižíka 860
Gymnázium Otokara Březiny a Střední
odborná škola Telč
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
57
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny,
U 48,2
Poděbradova 661, příspěvková organizace
Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše
C 23,6
449/II
Gymnázium Duhovka s.r.o.
A 89,5
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.
T
88,9
8
0
0
8
0
8
72,2175
122
52,7175
289
52,7338
259
62,47158
214
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
M 47,7
31
0
0
31
0
31 60,0468
267
62,3758
185
67,4077
98
62,46928
215
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad
Ohradou 23
A 33,3
21
0
0
21
0
21 69,5305
158
56,0667
259
54,5586
246
62,42158
216
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
A 39,3
44
3
0
41
1
40 63,5812
236
64,7112
161
57,6376
211
62,3778
217
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku
1
A 52,5
53
5
0
48
0
48 68,0094
179
67,2848
135
46,1877
304
62,37283
218
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
P
97,1
34
0
0
34
0
34 67,6838
184
61,7074
196
52,3691
266
62,36103
219
U 52,2
59
2
0
57
0
57
65,694
213
60,8991
207
56,9688
219
62,31398
220
T
63,4
64
1
0
63
0
63 64,0557
230
58,6262
239
61,9263
170
62,16598
221
T
61,1
77
3
0
74
0
74 58,0247
278
64,3796
167
68,0738
93
62,1257
222
L
75,5
37
1
0
36
0
36 65,4722
218
57,5133
243
60,0169
192
62,11865
223
P
76,5
26
2
0
24
0
24 64,2342
229
58,3042
240
61,3346
175
62,0268
224
P
45,7
37
3
0
34
0
34 64,8256
223
55,3662
265
62,94
154
61,98935
225
S
Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový
Jičín, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola chemická
akademika Heyrovského a Gymnázium,
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad
Špejcharem 574, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Křižíka a základní
škola, s.r.o.
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod
Vrchem 3421
Biskupské gymnázium, Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou
10, příspěvková organizace
48,6
34
2
0
32
1
31 64,0281
231
61,9703
192
57,5916
212
61,90453
226
U 65,5
19
2
0
17
1
16 67,5376
185
56,1765
254
56,1876
229
61,85983
227
B
100
28
1
0
27
1
26 65,5238
216
50,2162
297
65,9315
117
61,79883
228
Gymnázium Hády, s.r.o.
B 74,1
20
7
0
13
0
13 67,7562
182
56,7254
250
54,86
243
61,77445
229
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.
C 84,2
16
0
0
16
0
16 64,4487
227
53,4887
276
64,635
131
61,75528
230
H 60,7
88
0
0
88
0
88
62,195
253
66,299
145
56,2286
228
61,7294
231
J
60,7
37
1
0
36
0
36 63,6244
235
53,0544
283
66,4269
111
61,68253
232
A 78,3
18
0
0
18
0
18 75,5144
82
43,85
325
51,7528
272
61,6579
233
J
77,8
49
0
0
49
0
49 69,3367
161
58,0716
241
49,2124
289
61,48935
234
A 78,6
33
1
0
32
0
32
140
61,0953
203
42,4338
324
61,44728
235
L
69
2
0
67
0
67 61,5899
258
59,6781
224
62,7836
156
61,41038
236
H 44,4
20
0
0
20
0
20
61,086
261
64,519
165
58,252
206
61,23575
237
K
54,2
39
4
0
35
0
35 66,2554
202
56,3346
251
55,968
231
61,20335
238
H 54,2
39
2
0
37
0
37 63,0443
243
59,2316
230
59,3024
197
61,15565
239
T
64
10
0
54
0
54 65,9954
207
64,4974
166
48,0019
297
61,12253
240
U 53,2
75
1
0
74
1
73 63,7655
233
61,9669
193
54,8809
242
61,0947
241
H 45,1
23
1
0
22
0
22 62,9909
245
52,8418
287
64,9936
127
60,9543
242
S
55,1
43
0
0
43
0
43 67,2486
190
53,0609
282
55,7374
236
60,82388
243
T
60,7
17
1
0
16
0
16 63,4606
238
69,0569
121
46,9031
301
60,7203
244
S
66,7
28
2
0
26
0
26 62,7254
246
60,7785
209
56,5115
223
60,6852
245
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové,
Tylovo nábř. 682
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec,
Komenského 147
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9,
s.r.o.
Gymnázium Velké Meziříčí
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3,
Sladkovského náměstí 8
Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského
77
Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně
Gymnázium a Střední odborná škola,
Jaroměř, Lužická 423
Sportovní gymnázium Dany a Emila
Zátopkových, Ostrava, příspěvková
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem,
nám. Odboje 304
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná
škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou,
Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Gymnázium Františka Palackého,
Neratovice, Masarykova 450
57
81
71,13
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
21
1
0
20
0
20 66,7005
198
52,7845
288
56,533
222
60,67963
246
Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov
B 62,6 117 10
0
107
2
105 62,4944
248
56,1006
256
61,396
174
60,62135
247
Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.
T
85,7
18
2
0
16
0
16 66,4894
200
65,9344
151
43,2475
318
60,54018
248
J
75,5
40
0
0
40
0
40 65,9578
209
56,1967
253
53,2575
256
60,34245
249
U 78,8 115
4
0
111
1
110 61,5327
259
62,1375
189
55,7605
235
60,24085
250
T
Gymnázium Vincence Makovského se
sportovními třídami Nové Město na
Podkrušnohorské gymnázium, Most,
příspěvková organizace
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
50
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
Počet přihlášených
J
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
92,3
24
5
0
19
0
19 65,8474
212
56,0826
258
52,7016
260
60,11975
251
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
s.r.o.
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640, příspěvková organizace
A 95,2
20
2
0
18
0
18 65,1133
222
54,5989
269
55,5933
239
60,1047
252
U
22
0
0
22
0
22 64,3418
228
54,7273
268
55,8118
232
59,80568
253
U 66,7
32
2
0
30
0
30
58,217
277
62,456
184
60,0869
191
59,74423
254
GYMNÁZIUM, BRNO, VÍDEŇSKÁ 47
B 41,6
32
1
0
31
0
31 61,0803
262
69,6468
113
46,5377
303
59,58628
255
S
60,9
42
0
0
42
0
42 61,6355
257
62,3052
187
52,6388
262
59,55375
256
T
61
47
1
0
46
2
44 62,2704
252
54,7457
266
57,5524
213
59,20973
257
E
58,3
28
0
0
28
0
28 59,3761
270
71,1457
92
46,0468
306
58,98618
258
E
83,3
15
0
0
15
0
15 57,5193
283
72,812
75
47,2227
300
58,76833
259
B 60,9
53
2
0
51
1
50 57,4871
284
55,5257
263
64,2643
134
58,69105
260
E
48
1
0
47
0
47 62,1451
254
66,7853
138
43,4211
316
58,62415
261
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník,
nám. J. Žižky 186
Všeobecné a sportovní gymnázium,
Bruntál, příspěvková organizace
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči
Cyrilometodějské gymnázium a střední
odborná škola pedagogická Brno
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na
Mušce 1110
44
87,3
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Klasické gymnázium Modřany, s.r.o.
A 66,7
22
2
0
20
0
20
58,598
274
65,8215
153
51,293
276
58,57763
262
Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
A 53,1
68
3
0
65
0
65 62,9994
244
60,5489
213
47,7328
298
58,57013
263
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
odborná škola Ledeč nad Sázavou
J
42,7
32
2
0
30
0
30
59,879
269
52,9677
286
60,8657
181
58,39785
264
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
K
47,5
19
4
0
15
0
15 63,7087
234
53,3647
279
52,7353
258
58,37935
265
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,
příspěvková organizace
U 71,5
88
2
0
86
0
86 60,6052
265
61,4451
199
50,1321
284
58,1969
266
Gymnázium Milady Horákové
A 67,4
31
0
0
31
0
31 64,7232
226
49,5861
303
53,5016
253
58,13353
267
Gymnázium Pacov
J
18
0
0
18
0
18 58,9011
271
48,1856
306
66,4511
110
58,10973
268
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
A 69,4
59
4
0
55
0
55 67,0816
193
48,1545
307
49,1416
290
57,86483
269
Gymnázium, Český Těšín, příspěvková
organizace
T
30,3
20
1
0
19
0
19 65,3047
220
45,9768
316
54,6674
245
57,8134
270
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.
T
69
20
2
0
18
0
18 61,4761
260
47,5633
313
60,7061
184
57,8054
271
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov,
Kollárova 3
M 58,6
68
1
0
67
0
67 58,8531
272
57,0381
247
56,3307
227
57,76875
272
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
C 51,7
15
2
0
13
0
13 56,2769
290
51,8646
293
66,6162
108
57,75865
273
T
42,3
52
1
0
51
2
49 56,9022
287
59,2738
229
57,9545
207
57,75818
274
U 70,2
33
6
0
27
0
27 66,2374
203
46,9263
315
51,5359
273
57,73425
275
Z
40
0
0
40
0
40
250
53,3232
280
52,4682
264
57,66535
276
Gymnázium a Střední odborná škola,
Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620,
příspěvková organizace
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
90
50
62,435
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Gymnázium a Obchodní akademie
Bučovice
B 60,4
58
0
0
58
0
58 53,2036
300
69,6476
112
52,2969
267
57,08793
277
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
P
49,3
35
4
0
31
0
31 57,9552
280
52,67
290
59,699
196
57,06985
278
M 32,3
10
0
0
10
0
10
60,916
263
49,812
301
54,798
244
56,6105
279
L
35
0
0
35
0
35 55,8017
291
57,1703
246
57,0549
217
56,45715
280
U 60,2 124 12
0
112
3
109 56,8239
288
56,9656
248
54,0028
251
56,15405
281
S
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská
škola v Prostějově
Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
62,5
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
59,4
41
5
0
36
0
36 57,0586
286
59,3875
227
51,0314
277
56,13403
282
U 88,9
40
0
0
40
0
40 57,2313
285
56,3278
252
53,5097
252
56,07503
283
S
48,3
42
0
0
42
1
41 52,4788
303
57,4162
245
61,8895
172
56,06583
284
S
65,4
51
7
0
44
1
43 54,7534
296
53,6307
275
60,1816
188
55,82978
285
Gymnázium, Brno, Elgartova 3
B 59,1
55
0
0
55
0
55 57,8802
281
55,968
261
50,4884
282
55,5542
286
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
E
75
15
1
0
14
0
14 59,9157
268
47,7571
310
54,5214
247
55,52748
287
Biskupské gymnázium v Ostravě
T
77,1
27
0
0
27
0
27
51,177
308
56,1015
255
63,173
151
55,40713
288
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
C 63,6
63
9
0
54
2
52 55,5569
292
59,2281
231
50,6061
279
55,237
289
B 69,4 136
3
0
133
7
126 54,6043
297
53,4302
277
54,9995
241
54,40958
290
L
1
0
34
0
34 58,4609
276
59,8485
223
39,8844
331
54,16368
291
Gymnázium Varnsdorf
Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská
3103
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná
škola zdravotnická a sociální Kyjov
Gymnázium, Tanvald, Školní 305,
příspěvková organizace
83,3
35
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Počet přihlášených
Počet omluvených
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Výsledky - percentilový
průměr žákůDidaktický Testu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Masarykovo gymnázium, Stř. zdr. škola a
Vyšší odb. škola zdravotnická Vsetín
Z
49,2
88
3
0
85
2
83 53,9095
299
53,8
273
54,0828
250
53,92545
292
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
S
51,4
36
0
0
36
1
35 54,7586
295
55,4556
264
50,5681
280
53,88523
293
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
P
57,4
27
1
0
26
0
26 56,6392
289
44,5973
323
56,5427
221
53,6046
294
Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69
C 53,5
38
0
0
38
1
37 52,9987
301
58,6805
238
48,6403
293
53,32955
295
Katolické gymnázium Třebíč
J
27
0
0
27
0
27 58,6474
273
55,8289
262
39,5748
333
53,17463
296
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
M 43,3
39
1
0
38
0
38 57,7834
282
45,1445
320
51,9537
271
53,16625
297
C
31
3
0
28
1
27 50,4811
313
70,3857
101
41,0757
329
53,1059
298
B 88,2
15
2
0
13
0
13
294
62,9085
179
39,3854
334
52,99848
299
B 46,9
15
2
0
13
0
13 60,0515
266
47,6636
311
42,1671
327
52,48343
300
C 65,9
27
0
0
27
1
26 51,6933
307
60,9981
205
45,1104
312
52,37378
301
U 61,8
42
6
0
36
1
35 45,5886
328
64,0828
172
52,1442
269
51,85105
302
U 66,7
10
1
0
9
0
9
320
60,0844
219
50,3633
283
51,67193
303
Z
80,2
85
8
0
77
0
77 48,0232
321
54,7336
267
54,2349
249
51,25373
304
U 66,7
8
0
0
8
0
8
62,275
251
36,4825
336
43,6575
315
51,1725
305
L
75
7
0
68
4
64 50,6526
311
49,2041
305
52,4021
265
50,72785
306
Gymnázium, Střední odborná škola
ekonomická a Střední odborné učiliště,
Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou
profilací, s.r.o.
I. Německé zemské gymnasium, základní
škola a mateřská škola, o. p. s.
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského
s.r.o.
Střední škola Kostka s.r.o.
Základní škola T. G. Masaryka a
gymnázium Česká Kamenice
Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti
15, Liberec, příspěvková organizace
73
50
69,4
54,85
48,12
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
50,7114
296
50,5371
281
50,55078
307
62,6629
247
44,6986
322
31,2014
343
50,30645
308
0
24 48,5408
319
59,8871
222
43,2133
319
50,0455
309
53
4
49 46,3306
326
52,9881
285
53,1592
257
49,70213
310
0
64
0
64 54,9708
293
45,135
321
42,5639
322
49,41013
311
9
0
26
0
26 52,2908
304
50,1977
298
42,2873
326
49,26665
312
B 57,2 127
6
0
121
2
119 46,1343
327
59,282
228
45,2213
311
49,19298
313
U
40
5
0
35
0
35 52,6631
302
47,6131
312
43,0546
320
48,99848
314
M 66,7
24
1
0
23
0
23 45,4057
329
45,3657
317
58,8235
200
48,75015
315
T
100
58
4
0
54
3
51 46,6881
324
38,8765
334
62,6826
158
48,73383
316
M 29,2
14
0
0
14
0
14 52,1693
305
50,0164
299
40,0207
330
48,59393
317
C
9
3
0
6
0
6
48,705
317
47,825
308
48,9417
292
48,54418
318
A 38,9
14
9
0
5
0
5
41,678
333
64,68
163
45,898
308
48,4835
319
Z
56,6
86
7
0
79
1
78 47,2416
322
50,8146
295
48,1459
295
48,36093
320
H
69
29
5
0
24
2
22 49,9513
315
40,6708
332
52,0371
270
48,15263
321
Uspěli - počet
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
Počet
přihlášených
Počet omluvených
Počet
vyloučených
Zkoušku konal
počet
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město
Gymnázium a Střední odborná škola,
Hostinné, Horská 309
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s.
314
Neuspěli - počet
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová,
příspěvková organizace
Waldorfská škola Příbram-základní škola a
střední škola
Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská
310
Gymnázium Jana Pivečky a Střední
odborná škola Slavičín
Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a
Základní umělecká škola, školská právnická
Gymnázium, Střední pedagogická škola,
Obchodní akademie a Jazyková škola s
Gymnázium a Střední průmyslová škola,
Duchcov, příspěvková organizace
Církevní gymnázium Německého řádu,
spol. s r.o.
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v
Ostravě, příspěvková organizace
Gymnázium Jana Opletala, Litovel,
Opletalova 189
EDUCAnet - gymnázium a střední odborná
škola České Budějovice, s.r.o.
T
65,8 148 11
0
137
3
134 50,4773
S
90,9
10
3
0
7
0
7
E
69,2
27
3
0
24
Z
54,1
53
0
0
K
55,8
67
3
B 83,3
35
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
46
75
Gymnázium Globe, s.r.o.
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
49
25
5
0
20
0
20 50,5025
312
43,9465
324
44,8715
313
47,45575
322
E
63,5
40
0
0
40
0
40
50,672
310
43,418
326
44,1105
314
47,21813
323
C 47,4
9
1
0
8
0
8
51,13
309
50,0088
300
32,6675
341
46,23408
324
T
52
3
0
49
4
45 47,1151
323
47,1196
314
43,3498
317
46,1749
325
M 78,3 137
2
0
135
3
132 42,8285
332
47,771
309
49,6754
286
45,77585
326
E
63,4
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
Uspěli - počet
S
Počet
přihlášených
Počet omluvených
Neuspěli - počet
Gymnázium a Střední odborná škola,
Rýmařov, příspěvková organizace
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická
268
Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,
Brno, Botanická 70
Zkoušku konal
počet
Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046
Počet vyloučených
Gymnázium J. A. Komenského, Nové
Strašecí, Komenského nám. 209
Gymnázium a Střední odborná škola
Přelouč
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
61,2
30
0
0
30
1
29 45,1783
330
40,9107
331
50,9897
278
45,56425
327
H 41,2
35
3
0
32
0
32 46,3394
325
37,3425
335
51,3031
275
45,3311
328
B 51,2
43
0
0
43
0
43 48,5805
318
45,3198
319
37,6574
337
45,03455
329
B
100
9
4
0
5
0
5
49,798
316
35,876
337
42,484
323
44,489
330
56,9
33
6
0
27
2
25 54,2733
298
20,0225
345
46,0321
307
43,6503
331
66,7 100 11
0
89
8
81 42,8762
331
41,1582
330
39,6145
332
41,63128
332
58,5
24
4
0
20
0
20 33,0095
341
45,351
318
50,102
285
40,368
333
56,9
33
7
0
26
0
26 40,1054
335
43,295
327
37,1169
338
40,15568
334
89,5
17
2
0
15
0
15 36,6653
340
53,0407
284
33,8133
340
40,04615
335
71,4
5
2
0
3
0
3
51,9433
306
35,3667
338
20,5567
345
39,9525
336
69,8
30
8
0
22
1
21 36,7427
339
39,7941
333
42,5818
321
38,96533
337
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola
T
DAKOL, o.p.s.
Vyšší odborná škola pedagogická a
A
sociální, Střední odborná škola
Městské gymnázium a střední odborná
H
škola Úpice
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a
T
Střední odborná škola s.r.o.
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních
S
studií, Jiřího náměstí 1/8 Poděbrady
Gymnázium, Střední odborná škola,
A
Základní škola a Mateřská škola pro
Gymnázium Palackého a Střední odborná
M
škola živnostenská Přerov, s.r.o.
Počet vyloučených
Zkoušku konal
počet
Neuspěli - počet
Uspěli - počet
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění
percentilu UZ
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
H 49,3
75
8
0
67
3
64 36,8485
338
41,6582
329
36,6348
339
37,9975
338
Gymnázium Integra Brno
B 72,7
8
5
0
3
0
3
30,5733
343
41,8867
328
47,6567
299
37,6725
339
T
50
84
14
0
70
2
68 37,9184
336
31,7894
341
41,6682
328
37,3236
340
A
50
4
0
0
4
0
4
40,9375
334
22,85
344
42,385
325
36,7775
341
U 41,4
12
2
0
10
1
9
37,472
337
34,639
340
31,8233
342
35,35158
342
U 70,5
62
17
0
45
9
36 32,6064
342
29,418
342
38,3378
336
33,24215
343
J
38,4
43
4
0
39
4
35 26,7949
345
34,6508
339
39,2244
335
31,86625
344
A 84,3
43
15
0
28
3
25 30,4814
344
26,4721
343
29,2093
344
29,16105
345
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA
Gymnázium pro zrakově postižené a
Střední odborná škola pro zrakově
Městské gymnázium a Základní škola
Jirkov
Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace
Akademie - Vyšší odborná škola,
Gymnázium a Střední odborná škola
Gymnázium bratří Čapků a První české
soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický Testu
KRAJ
Podíl volby
předmětu
Gymnázium, střední odborná škola,
střední odborné učiliště a vyšší odborná
Počet
přihlášených
Počet omluvených
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test
(DT);Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Download

Maturity 2014 - celé výsledky AJ.