LEC
Řídící jednotky pro napájení světel
Řešení pro úsporu Vaší energie
Úvod
Dovolte nám představit produktovou řadu zařízení LEC pro
aplikace ve světelných soustavách s výbojkovými a
zářivkovými zdroji.
LEC (Lighting Energy Controller) je zařízení určené k regulaci
příkonu osvětlovacích soustav na základě redukce síťového
napětí. Podstata úspory energie
spočívá v rozdílu mezi
síťovým napájením a napětím požadovaným pro správnou
funkci osvětlovacích soustav. Běžná hodnota síťového napětí
v Evropě je 230V±10% (207V – 253V), to je rozmezí při
kterém ještě
nedochází k poškození zařízení. Redukce
napětí je dosaženo kombinací síťového napětí s vhodně
transformovaným proti napětím.
Doporučené typy zařízení
Zařízení LEC se vyrábějí ve třífázové i jednofázové variantě, v širokém výkonovém rozmezí i
v různých úrovních inteligence. Jsou vhodná pro regulaci všech druhů výbojkových a zářivkových
svítidel, pokud nejsou použity elektronické předřadníky.
LEC A
•třífázová varianta inteligentní řízení
•úspora 20 – 35%
•stupňovitá regulace napětí na zvolenou
hodnotu po krocích 2,5V
•ochrana proti přepětí a přetížení
•možnost nastavení časového režim úspory
•ruční i automatický bypass
•dálkové ovládání, monitoring, možnost
komunikace s nadřízeným systémem
LEC B super
•třífázová varianta
•inteligentní řízení
•úspora 20 – 30%
•ochrana proti přetížení a přepětí
•možnost nastavení časového režimu úspory
•dálkové ovládání a monitoring
•ruční a automatický bypass
•jednorázová redukce výstupního napětí o 25V
oproti síťovému napětí
LEC A sp
•jednofázová varianta
•ruční nastavení požadované
hodnoty
•úspora 20 – 35%
•stupňovitá regulace výstupního
napětí na zvolenou hodnotu po
krocích 2,5V
PouÏití tûchto fiídících jednotek se poãítá v tisících a spofiení energie je úspû‰né v desítkách mûst.
Zařízení jsou navrhována a vyráběna dle následujících osvědčení
Produkty LEC jsou zapojeny v programu GreenLight,který
podporuje redukci emisí CO2 a redukci globálního
oteplování. www.eu-greenlight.org
Vyhodnocení zkušebního provozu zařízení LEC A 3x80A
Termín zkušebního provozu: 15.09.2011 – 27.09.2011
Místo: město Kraslice
Zařízení: LEC A 3x80A
Měřící přístroj: Analyzátor ele. veličin NA-55, v.č.00476
Popis:
Zařízení bylo zkušebně připojeno k rozvaděči RS1-A1-3.pole. Na výstup regulátoru bylo připojeno veřejné osvětlení části města. Veřejné osvětlení je
realizováno pomocí výbojkových svítidel.
Vyhodnocení bylo provedeno dvěma způsoby. Měřící přístroj – síťový analyzátor s pamětí NA-55 byl zapojen před regulátor napětí.
A/ Spotřeba ve zvolených časových intervalech
Analyzátor sítě umožňuje sledovat spotřebu energie ve zvolených časových intervalech. Pro porovnání byly zvoleny shodné časové úseky vždy od 21hod
večer do 5hod ráno pro každý režim vždy v průběhu šesti dní. (data viz. soubory *.txt).
S ohledem na rozdílné časy spínání osvětlení v jednotlivých dnech byly sledovány pouze vybrané časové úseky, ve kterých již bylo osvětlení sepnuto a bylo
v ustáleném stavu.
Vyhodnocený interval
(vždy 20:00 – 05:00hod)
Příkon spočítaný analyzátorem (kWh)
Úsporný režim Uv=205V
Čt.15.9. - St.21.9.
664,1
By-pass Uv=Usítě
St.21.9. - Út.27.9.
859,5
Navolený režim
(výst. napětí regulátoru)
Celkem
Celková úspora
22,7%
B/ Porovnání průměrných hodnot příkonu
Vyhodnocení bylo provedeno z měřených okamžitých hodnot sledovaných veličin překonvertovaných z paměti analyzátoru do formátu *.xls. Porovnání bylo
provedeno pouze u vybraných hodnot, ve zdrojové tabulce jsou uvedeny všechny měřené hodnoty.
A/ Úsporný režim (na výstupu Us-25V) - od Čt 15.9.2010 do St 21.9.2010 - vždy interval 21:00-05:00hod
Minimum
U1
232
U2
232
U3
233
I1
18,9
I2
20,8
I3
17,0
PF1
0,94
THDU1
0,5
THDI1
25,0
3P1
13187,9
3Q1
3458,4
Maximum
241
241
242
21,5
23,6
19,7
0,97
1,5
33,5
14479,6
4588,0
Průměr
238
238
238
20,2
22,0
18,3
0,96
0,9
29,2
13834,4
4023,6
By-pass (na výstupu síťové napětí - od St 21.9.2010 do Út 27.9.2010 - vždy interval 21:00-05:00hod
Minimum
U1
233
U2
233
U3
233
I1
24,2
I2
26,1
I3
23,3
PF1
0,94
THDU1
0,5
THDI1
27,0
3P1
16900,1
3Q1
4586,9
Maximum
239
240
240
25,4
28,6
27,3
0,97
1,5
35,5
18460,9
6310,7
Průměr
237
238
238
24,9
27,8
25,9
0,96
1,1
30,6
17906,2
5408,8
19,14%
15,18%
Úspora
Okamžik přepnutí úspora / bypass
Výkony
Úspora kW
Výkony
Proudy
Úspora ampéry
Proudy
Závěr:
Měřením bylo zjištěno, že napájecí napětí rozvaděče se v jednotlivých fází pohybuje mezi 232V až 242V, průměrné hodnoty jsou cca 238V.
Měřením byla prokázána celková úspora min. 19,14% při porovnání průměrných hodnot činných výkonů, dle spotřeby el.energie z paměti analyzátoru
22,7%.
Dále bylo prokázáno snížení jalového příkonu o cca 15% (zlepšení účiníku sítě a THD).
Zpracoval: Energy Control Systems s.r.o.
Ing. Josef Mašek a Viliam Koubek
Dne: 04.09.2011
Download

LEC - Energy CS