PROSVÌTLOVACÍ
SYSTÉMY
Ceník platný od 1. 4. 2011
www.gutta.cz
Váš prodejce:
GUTTAGLISS MAKRO
Støešní a stìnové desky
z polykarbonátu - hladké
MAKRO
KÓD
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
3,5 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
3,5 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2802403
2802406
2802409
2802412
2802415
2802424
2802453
2802456
2802459
2802462
2802465
2802474
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
528,00 Kè/ks
660,00 Kè/ks
792,00 Kè/ks
924,00 Kè/ks
1 056,00 Kè/ks
1 584,00 Kè/ks
528,00 Kè/ks
660,00 Kè/ks
792,00 Kè/ks
924,00 Kè/ks
1 056,00 Kè/ks
1 584,00 Kè/ks
CENA s DPH
633,60 Kè/ks
792,00 Kè/ks
950,40 Kè/ks
1 108,80 Kè/ks
1 267,20 Kè/ks
1 900,80 Kè/ks
633,60 Kè/ks
792,00 Kè/ks
950,40 Kè/ks
1 108,80 Kè/ks
1 267,20 Kè/ks
1 900,80 Kè/ks
GUTTAGLISS MAKRO CSE
Støešní a stìnové desky
z polykarbonátu se strukturou
MAKRO CSE
KÓD
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2,0 x 1,06 m
2,5 x 1,06 m
3,0 x 1,06 m
4,0 x 1,06 m
6,0 x 1,06 m
2803403
2803406
2803409
2803415
2803424
2803453
2803456
2803459
2803465
2803474
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
613,00 Kè/ks
766,50 Kè/ks
919,00 Kè/ks
1 225,00 Kè/ks
1 838,00 Kè/ks
613,00 Kè/ks
766,50 Kè/ks
919,00 Kè/ks
1 225,00 Kè/ks
1 838,00 Kè/ks
CENA s DPH
735,60 Kè/ks
919,80 Kè/ks
1 102,80 Kè/ks
1 470,00 Kè/ks
2 205,60 Kè/ks
735,60 Kè/ks
919,80 Kè/ks
1 102,80 Kè/ks
1 470,00 Kè/ks
2 205,60 Kè/ks
*) Na desky GUTTAGLISS MAKRO i MAKRO CSE poskytujeme mimoøádnou smluvní záruku 10 let na nerozbitnost bìžným krupobitím a 10 let
na zachování svìtelné propustnosti.
2
www.gutta.cz
Desky Guttagliss MAKRO i MAKRO CSE jsou vyrobeny z polykarbonátu,
což je mimoøádnì pružný, pevný a nárazuvzdorný materiál. Jsou velmi
odolné proti mechanickému poškození a povìtrnostním vlivùm
(krupobití). Desky snáší teploty až do 115°C a jsou jednostrannì opatøeny
UV filtrem.
Desky Guttagliss MAKRO CSE jsou prùsvitné s povrchovou strukturou
na spodní stranì, která zpùsobuje rozptýlení dopadajícího svìtla. Desky
doporuèujeme všude tam, kde je požadováno jemné odstínìní od slunce
pøi zachování svìtelné propustnosti.
VÝHODY
POUŽITÍ
• vysoká pevnost a pružnost
• vynikající požární vlastnosti
• nízká hmotnost, vysoká životnost
• teplotnì stálý
• UV - stabilizovaný
• vysoká optická propustnost
Technické údaje
• prosvìtlení stìn i støech
• ochranné pøístøešky
• pergoly, zahradní pøístøešky
• prodejní stánky
• zastøešení bazénù
• pøístøešky na parkování
makro
CSE
Profil
trapéz
trapéz
Profil trapézu
76/18
76/18
Šíøka desky
1,06 m
1,06 m
Délka desky
2,0; 2,5; 3,0; 3,5;
4,0; 6,0 m
2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 6,0 m
èirá, bronz
èirá, bronz
Barva
POZOR NA SKLADOVÁNÍ: desky GUTTAGLISS položené na sobì se nesmí
vystavovat ani krátkodobì sluneènímu záøení!
www.gutta.cz
3
GUTTAGLISS PET
Støešní a stìnové hladké
desky z termoplastického PET
PET
KÓD
2,0 x 1,045 m
3,0 x 1,045 m
4,0 x 1,045 m
6,0 x 1,045 m
2,0 x 1,045 m
3,0 x 1,045 m
4,0 x 1,045 m
6,0 x 1,045 m
2910203
2803409
2803415
2803424
2803453
2803459
2803465
2803474
5*
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA s DPH
387,00 Kè/ks
464,40 Kè/ks
580,00 Kè/ks
696,00 Kè/ks
773,00 Kè/ks
927,60 Kè/ks
1 160,00 Kè/ks 1 392,00 Kè/ks
387,00 Kè/ks
464,40 Kè/ks
580,00 Kè/ks
696,00 Kè/ks
773,00 Kè/ks
927,60 Kè/ks
1 160,00 Kè/ks 1 392,00 Kè/ks
*) Na desky GUTTAGLISS PET poskytujeme mimoøádnou smluvní
záruku 5 let na nerozbitnost bìžným krupobitím a 5 let na zachování
svìtelné propustnosti.
Prosvìtlovací hladké desky z termoplastického PET (0,8mm), odolné
proti nárazu (krupobití).
Vysoká životnost,vysoce transparentní, ekologicky šetrný výrobek.
Záruka 5 let proti bìžnému krupobití.
Technické údaje
PET
Profil
trapéz
Profil trapézu
76/18
Šíøka desky
1,045 m
Délka desky
2,0 m; 3,0 m
4,0 m; 6,0 m
Barva
èirá, bronz
POZOR NA SKLADOVÁNÍ: desky GUTTAGLISS položené na sobì se nesmí
vystavovat ani krátkodobì sluneènímu záøení!
4
www.gutta.cz
GUTTAGLISS PVC - vlna
Støešní a stìnové desky z PVC
Desky z PVC jsou elastické, hladké a vysoce transparentní. Snadno se s nimi manipuluje.
Profil vlny je 76 x 18 mm.
PVC VLNA
KÓD
2,0 x 0,9 m
2,5 x 0,9 m
3,0 x 0,9 m
2,0 x 0,9 m
2,5 x 0,9 m
3,0 x 0,9 m
2510253
2510256
2510269
2510272
2510275
2510278
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
259,00 Kè/ks
348,00 Kè/ks
448,00 Kè/ks
259,00 Kè/ks
348,00 Kè/ks
448,00 Kè/ks
CENA s DPH
310,80 Kè/ks
417,60 Kè/ks
537,60 Kè/ks
310,80 Kè/ks
417,60 Kè/ks
537,60 Kè/ks
GUTTAGLISS PVC - guttapral
Støešní desky z PVC
Desky z PVC jsou elastické, hladké a vysoce
transparentní. Snadno se s nimi manipuluje.
Profil vlny je 95 x 31 mm.
PVC VLNA
KÓD
2,0 x 0,95 m
2,0 x 0,95 m
1500230
1500240
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
èirá
bronz
1 ks
1 ks
319,00 Kè/ks
319,00 Kè/ks
CENA s DPH
382,80 Kè/ks
382,80 Kè/ks
GUTTAGLISS PVC HR - trapéz
Støešní a stìnové desky z PVC
Desky z PVC HR jsou elastické, hladké a vysoce
transparentní. Snadno se s nimi manipuluje.
Profil je 70 x 18 mm.
PVC TRAPÉZ
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
2,0 x 1,09 m
2,5 x 1,09 m
3,0 x 1,09 m
KÓD
BARVA
èirá
2510653
èirá
2510656
èirá
2510659
bronz
2510671
bronz
2510677
bronz
2510680
modromléèná
2520653
modromléèná
2520656
2520659 modromléèná
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
458,00 Kè/ks
568,00 Kè/ks
381,60 Kè/ks
549,60 Kè/ks
681,60 Kè/ks
381,60 Kè/ks
549,60 Kè/ks
681,60 Kè/ks
381,60 Kè/ks
549,60 Kè/ks
681,60 Kè/ks
POZOR NA SKLADOVÁNÍ: desky GUTTAGLISS položené na sobì se nesmí
vystavovat ani krátkodobì sluneènímu záøení!
www.gutta.cz
5
Guttagliss PVC je elastický, hladký a vysoce transparentní materiál, který
se vyznaèuje snadnou instalací i manipulací. Je dodáván v provedení
vlna (sinus) nebo trapéz.
Hladká struktura desek zabraòuje zachycování prachu a neèistot.
VÝHODY
• snadná montáž
• nízká hmotnost
• elastický
• vysoce transparentní
• požární odolnost B1
Technické údaje:
vlna
vlna Guttapral
trapéz
Profil
76/18
95/31
70/18
Šíøka desky
0,9 m
0,95 m
1,09 m
Délka desky
2,0; 2,5; 3,0 m
2,0 m
2,0; 2,5; 3,0 m
èirá, bronz
èirá, bronz
èirá, bronz,
modromléèná
Barva
6
POUŽITÍ
• ochranné pøístøešky
• zemìdìlské budovy
• prùmyslové budovy
• krytí bazénù
• krytí nákupních vozíkù
• pøístøešky na jízdní kola
• parkovací místa
• zahradní pøístøešky
• pøekážky proti støíkající vodì
• myèky automobilù
www.gutta.cz
GUTTAGLISS PES - role
5*
Støešní a stìnové role z PES
Záruka 5 let proti bìžnému krupobití.
PES - role
KÓD
BARVA
0,80 x 30 m
1,00 x 30 m
1,25 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 10 m
2,00 x 20 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
3,00 x 30 m
2040203
2040263
2040283
2040303
2040341
2040342
2040343
2040363
2040383
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
pøírodní
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
2040269
2040309
2040349
2040369
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
2040275
2040315
2040350
2040365
zelená
zelená
zelená
zelená
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
1,00 x 30 m
1,50 x 30 m
2,00 x 30 m
2,50 x 30 m
2211033
2211003
2211013
2211133
mléèná opal
mléèná opal
mléèná opal
mléèná opal
1 rl
1 rl
1 rl
1 rl
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
147,00 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
176,40 Kè/m2
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
GUTTAGLISS PES - desky
Støešní a stìnové desky z PES
5*
Záruka 5 let proti bìžnému krupobití.
PES - desky
KÓD
ROZMÌR
A5
A5
B8
B8
2040553
2040563
2040603
2040612
1,25 x 0,92 m
2,50 x 0,92 m
1,25 x 1,00 m
2,50 x 1,00 m
www.gutta.cz
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
285,00 Kè/ks
569,00 Kè/ks
285,00 Kè/ks
569,00 Kè/ks
342,00 Kè/ks
682,80 Kè/ks
342,00 Kè/ks
682,80 Kè/ks
7
Polyester (známý též pod názvem sklolaminát) je mimoøádnì odolný
materiál z tepelnì vytvrzené polyesterové pryskyøice a nosné výztuže
ze skelných vláken.
Použité materiály propùjèují výrobku výborné užitné vlastnosti zejména vysokou odolnost vùèi UV záøení a dlouhodobou životnost. U
prùsvitných desek nedochází ke snížení svìtelné propustnosti vlivem
stárnutí.
U vlnovkových rolí dochází k vysoké úspoøe díky absenci boèního
pøekládání. Rovnìž dochází ke zrychlení a zjednodušení montáže.
Neprùhledné polyesterové pásy a originální doplòky umožòují vytvoøení
plnohodnotné neprùsvitné støešní krytiny pro veškeré typy støech.
VÝHODY
POUŽITÍ
• minimální ztráty pøekrytím
• velice rychlá montáž
• nízká hmotnost,
• vysoká životnost
• teplotnì stálý
• UV - stabilizovaný
• prosvìtlení stìn i støech
• ochranné pøístøešky
• zemìdìlské budovy
• prùmyslové budovy
• prodejní stánky
5*
Technické údaje - polyesterové role
vlna
76/18
vlna
76/18
Šíøka role
0,8; 1,0; 1,25;
1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m
1,0; 1,5;
2,0; 2,5 m
Délka role
30 m
30 m
Barva
èirá
zelená, žlutá,
mléèný opal
Profil
Technické údaje - polyesterové desky
Profil
vlna
guttapral
95/31
vlna
guttanit
76/30
Šíøka desky
0,95 m
1,06 m
0,92 m
1,00 m
Délka desky
2,0 m
2,0 m
1,25 m
2,5 m
1,25 m
2,5 m
Barva
vlna
A5
177/51
vlna
B8
130/30
prùsvitná
*) Záruka 5 let proti bìžnému krupobití.
8
www.gutta.cz
GUTTACRYL WABE
Støešní a stìnové desky
z polymerakrylátu
BARVA
KÓD
ROZMÌR
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
2610206
2610209
2610212
2610227
2610230
2610233
2,0 x 1,05 m
2,5 x 1,05 m
3,0 x 1,05 m
2,0 x 1,05 m
2,5 x 1,05 m
3,0 x 1,05 m
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 580,00 Kè/ks
2 224,00 Kè/ks
2 668,00 Kè/ks
1 580,00 Kè/ks
2 224,00 Kè/ks
2 668,00 Kè/ks
CENA s DPH
1 896,00 Kè/ks
2 668,80 Kè/ks
3 201,60 Kè/ks
1 896,00 Kè/ks
2 668,80 Kè/ks
3 201,60 Kè/ks
VLASTNOSTI
Desky Guttacryl WABE jsou vyrábìny z polymetakrylátu
(PMMA). Je to nejkvalitnìjší a nejdražší používaný plast
pro prosvìtlovací støešní krytiny. Je velice tuhý a odolný
vùèi extrémním klimatickým podmínkám - krupobití.
Vyznaèuje se velmi vysokou životností a zachovává si
svou svìtelnou propustnost.
Guttacryl WABE má tloušku 3 mm a speciální pyramidovou strukturu spodní stranu desky. Tato struktura zajišuje
vysokou svìtelnost a optimalizuje sluneèní záøení rovnomìrným rozkladem sluneèních paprskù po celé šíøce
støešní plochy.
VÝHODY
• vysoká odolnost proti
extrémním klimatickým
podmínkám
• optimální svìtelnost
v interiéru
• teplotnì stálý, UV stabilizovaný
• 10 let záruka
10*
Technické údaje - WABE
Profil
vlna
76/18
Šíøka desky
1,05 m
Délka desky
2,0; 2,5; 3,0 m
Barva
èirá; bronz
*) Záruka 10 let proti bìžnému krupobití.
www.gutta.cz
9
DOPLÒKY K PROFILOVANÝM DESKÁM
HØEBENÁÈ PRÙHLEDNÝ
Høebenáèe se používají pro estetické a funkèní
zakonèení høebenové èásti støechy.
TYP
KÓD
ROZMÌR
PVC-vlna
3410603 90 x 30 cm
PVC-trapéz
3410606 109 x 30 cm
Makro-trapéz 3410607 126 x 30 cm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
695,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
834,00 Kè/ks
834,00 Kè/ks
834,00 Kè/ks
HØEBENÁÈ UNIVERZÁLNÍ
Vhodný pro všechny typy prosvìtlovacích krytin.
TYP
KÓD
ROZMÌR
PES-prùsvitný 2510987 200 x 32 cm
PVC-èirý
3410600 110 x 36 cm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
385,00 Kè/ks
275,00 Kè/ks
462,00 Kè/ks
330,00 Kè/ks
NAPOJENÍ NA ÈELNÍ STÌNU
K èelnímu napojení na stìnu.
TYP
KÓD
ROZMÌR
PVC-vlna
3410609 90 x 35 cm
PVC-trapéz
3410612 109 x 35 cm
Makro-trapéz 3410614 126 x 35 cm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
665,00 Kè/ks
665,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
798,00 Kè/ks
798,00 Kè/ks
834,00 Kè/ks
NAPOJENÍ NA BOÈNÍ STÌNU
K boènímu napojení na stìnu.
TYP
PVC-èiré
Makro-èiré
KÓD
ROZMÌR
3410618 109 x 13 cm
3410613 126 x 13 cm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
578,00 Kè/ks
695,00 Kè/ks
693,60 Kè/ks
834,00 Kè/ks
VLNOVÁ TÌSNÍCÍ LIŠTA
Pro utìsnìní desek u okapu a høebene.
TYP
KÓD
vlna
3410231
trapéz
3410233
trap. makro 3410236
ROZMÌR
760 mm
760 mm
760 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
39,00 Kè/ks
39,00 Kè/ks
39,00 Kè/ks
46,80 Kè/ks
46,80 Kè/ks
46,80 Kè/ks
NEREZ VRUT V2A
s plechovou podložkou
K pøichycení prùhledné støešní krytiny do støešních latí.
Vèetnì samotìsnící podložky.
TYP
Vrut V2A
10
KÓD
ROZMÌR
3410175
4,5 x 45 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
100 ks
390,00 Kè/bal
468,00 Kè/bal
www.gutta.cz
GUTTAGLISS doplòky
CENÍK
OCELOVÝ VRUT
K pøichycení prùhledné støešní krytiny do støešních latí.
Vèetnì podložky a záklopné hlavy.
TYP
KÓD
ROZMÌR
vrut
vrut
3410151
3410156
4,5 x 45,0 mm
4,5 x 45,0 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
20 ks
100 ks
75,00 Kè/bal
340,00 Kè/bal
90,00 Kè/bal
408,00 Kè/bal
STÌNOVÝ VRUT
K pøichycení prùhledné krytiny ke stìnám. Vèetnì
podložky a záklopné hlavy.
ROZMÌR
TYP
KÓD
vrut
3410163
5 x 25,0 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
50 ks
145,00 Kè/bal
174,00 Kè/bal
OCELOVÝ VRUT A5, B8
K pøichycení prùsvitné støešní krytiny o profilu vlny A5
a B8 do støešních latí. Vèetnì samotìsnící podložky a
krytky vrutu.
KÓD
TYP
vrut A5, B8
ROZMÌR
3410221 7 x 120 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
20 ks 196,00 Kè/bal
235,20 Kè/bal
PODLOŽKA POD VRUT
Plastová - se záklopnou hlavou.
TYP
podložka
podložka
KÓD
BARVA
3410191
3410186
èirá
èirá
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
20 ks
100 ks
53,00 Kè/bal
240,00 Kè/bal
63,60 Kè/bal
288,00 Kè/bal
HÁKOVÝ ŠROUB
Pro pøichycení desek k trubkám.
TYP
KÓD
1/2”
3/4”
1”
3410096
3410093
3410101
www.gutta.cz
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
10 ks
10 ks
10 ks
59,00 Kè/bal
59,00 Kè/bal
59,00 Kè/bal
70,80 Kè/bal
70,80 Kè/bal
70,80 Kè/bal
11
GUTTAGLISS doplòky
CENÍK
DISTANÈNÍ PODLOŽKA
K vymezení prostoru pøi upevòování prosvìtlovací
støešní krytiny.
TYP
KÓD
vlna
vlna
trapéz
trapéz
A5
B8
3410006
3410011
3410026
3410031
3410051
3410041
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
20 ks
100 ks
20 ks
100 ks
50 ks
50 ks
53,00 Kè/bal
240,00 Kè/bal
53,00 Kè/bal
240,00 Kè/bal
280,00 Kè/bal
280,00 Kè/bal
63,60 Kè/bal
288,00 Kè/bal
63,60 Kè/bal
288,00 Kè/bal
336,00 Kè/bal
336,00 Kè/bal
KALOTA
Pro pevné pøichycení prosvìtlovacích desek. Vhodné
na desky a role PES, desky MAKRO a WABE.
TYP
KÓD
vlna
trapéz
3411283
3411284
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
100 ks
100 ks
680,00 Kè/bal
680,00 Kè/bal
816,00 Kè/bal
816,00 Kè/bal
KÓNICKÝ VRTÁK HSS
Používá se pro spolehlivé pøedvrtání otvorù v prosvìtlovacích krytinách.
TYP
KÓD
vrták
3410241
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
362,00 Kè/ks
434,40 Kè/ks
SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro tìsnìní a
detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru.
TYP
silikon
KÓD
3410251
OBSAH
310 ml
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
135,00 Kè/ks
162,00 Kè/ks
ELASTICKÁ TÌSNÍCÍ PODLOŽKA
Podložka pod šrouby k pøichycení prùhledné støešní
krytiny do støešních latí.
TYP
KÓD
PRÙMÌR
podložka
3410076
16 mm
12
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
100 ks
147,00 Kè/bal
176,40 Kè/bal
www.gutta.cz
GUTTAGLISS - struèné instrukce
Skladování: Desky skladujte na rovné ploše nebo na
døevìné paletì. Desky položené na sobì nikdy
neskladujte na pøímém slunci nebo v teplotì nad 60°C.
Desky zvyšují koncentraci sluneèních paprskù do
urèitých míst, èímž mùže dojít k deformaci spodních
desek. Uskladnìné desky chraòte též pøed mechanickým poškozením, deštìm a dalšími nepøíznivými vlivy.
Po deskách nechoïte.
Podkladní konstrukce: Nejlépe døevìná. Horní líc
podkladních latí je nutno opatøit bílým nátìrem nebo
použít reflexní pásku Guttafol ALU Band, aby se pøedešlo nadmìrnému
pøehøívání konstrukce.
Pøi použití impregnaèních prostøedkù pro ochranu døeva je nutno ošetøené
konstrukèní èásti nechat øádnì vyschnout, aby nedošlo k výskytu barevných
skvrn na spodní stranì desek.
Maximální povolená rozteè latí je 400 mm pro PVC, 500 mm pro PES a 800
mm pro MAKRO a WABE. V oblastech s nadmoøskou výškou 600 m a výše by
mìla být tato rozteè polovièní.
Øezání: S deskami zacházejte opatrnì, aby pøi manipulaci nedošlo k jejich
poškození. Desky mohou být jedno duše pøizpùsobeny požadované délce øezáním ruèní nebo elektrickou
pilou s jemným ostøím.
Nedoporuèujeme øezat desky pøi teplotách nižších než
10°C. Pøi øezání musí být deska zajištìna, aby
nedocházelo k vibracím.
Vrtání: Desky doporuèujeme vrtat speciálním
kónickým vrtákem. Pøi vrtání je nutné, aby byla deska v
místì vrtu podložena a øádnì ukotvena. Potøebné
otvory pro vrut je nutné vrtat s otvorem o vìtším
prùmìru, aby se pøedešlo poškození desek díky
možné dilataci. Pro upevòování desek je nutné vždy pøedvrtat otvory.
Desky se nesmí pøibíjet høebíky.
Vrtání: Desky doporuèujeme vrtat speciálním kónickým vrtákem. Pøi vrtání je
nutné, aby byla deska v místì vrtu podložena a øádnì ukotvena. Potøebné
otvory pro vrut je nutné vrtat s otvorem
o vìtším prùmìru, aby se pøedešlo
poškození desek díky možné dilataci.
Pro upevòování desek je nutné vždy
pøedvrtat otvory.
Desky se nesmí pøibíjet høebíky.
Montáž: Pøi montáži se musí do
každého profilu kam se šroubuje vrut
dát distanèní podložka. pro pøipevnìní
používejte pouze vruty s plastovou
podložkou a ochrannou èepièkou.
Desky pokládejte z opaèné strany, než
je smìr pøevládajícího vìtru, a to tak,
aby druhá øada desek zaèínala
polovinou desky. Poèet je cca 12 ks na
1 m2. Vruty se pøipevòují v každém
tøetím vrcholu. V pøípadì, že desky pokládáte v místì s nepøíznivými
povìtrnostními podmínkami, doporuèujeme pøipevnit
desky v každém druhém vrcholu. V pøesazích
pøipevnìte desky na každém vrcholu.
Údržba: V bìžných pøípadech staèí desky omýt pouze
èistou vodou. V pøípadì silného zneèištìní používejte
pouze bìžné saponáty bez abraziv. Nepoužívejte
pøípravky obsahující organická rozpouštìdla.
Vstup na støešní plochu: Na desky Guttagliss
vstupujte pouze za pomoci desek sloužících
k rozložení hmotnosti!
www.gutta.cz
13
GUTTAGLISS DUAL
Vynikající mechanické vlastnosti desek
GUTTAGLISS DUAL umožòují jejich
použití ve stavebnictví pro zasklívání
rùzných staveb.
Vzhledem k tomu, že se netøíští, je jejich
použití bezpeèné i tam, kde sklo mùže
pùsobit problémy. Snadná manipulace a
ohýbání desek umožòuje tyto desky
používat prakticky bez omezení ve všech
stavebních oborech (prùmyslové stavby, zastøešení balkónù, sportoviš, bazénù, zastávek hromadné dopravy, nákupních
center, veøejných budov atd.).
Díky nízké hmotnosti desek se pøi manipulaci dosahuje znaèných úspor. Desky
GUTTAGLISS DUAL jsou pevné a znaèné pružné, takže jsou odolné i proti
extrémním povìtrnostním vlivùm. Mají však omezenou možnost ohybu pøi použití na
obloukových støechách.
VÝHODY
- mechanická odolnost
- vynikající tepelnì izolaèní vlastnosti
- odolnost proti vlivu sluneèního záøení
- snadná manipulace
- velmi dobrý útlum zvuku
- vysoká propustnost svìtla
- UV ochrana
GUTTAGLISS DUAL - celé desky
DUAL normál (BOX)
ROZMÌR (mm)
KÓD
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
4,5 x 6000 x 2100 2710101
4,5 x 6000 x 2100 2710103
4,5 x 6000 x 2100 2710105
èirá 1 deska
bronz 1 deska
opál 1 deska
174,00 Kè/m2
185,00 Kè/m2
185,00 Kè/m2
208,80 Kè/m2
222,00 Kè/m2
222,00 Kè/m2
6 x 6000 x 2100 2710111
6 x 6000 x 2100 2710113
6 x 6000 x 2100 2710115
èirá 1 deska
bronz 1 deska
opál 1 deska
280,00 Kè/m2
294,00 Kè/m2
294,00 Kè/m2
336,00 Kè/m2
352,80 Kè/m2
352,80 Kè/m2
8 x 6000 x 2100 2710121
8 x 6000 x 2100 2710123
8 x 6000 x 2100 2710125
èirá 1 deska
bronz 1 deska
opál 1 deska
384,00 Kè/m2
400,80 Kè/m2
400,80 Kè/m2
10 x 6000 x 2100 2710131
10 x 6000 x 2100 2710133
10 x 6000 x 2100 2710135
èirá 1 deska
bronz 1 deska
opál 1 deska
320,00 Kè/m2
334,00 Kè/m2
334,00 Kè/m2
¨
349,00 Kè/m2
367,00 Kè/m2
367,00 Kè/m2
KÓD BARVA BALENÍ CENA bez DPH
ROZMÌR (mm)
10 x 6000 x 2100 2720131 èirá 1 deska 349,00 Kè/m2
10 x 6000 x 2100 2720133 bronz 1 deska 367,00 Kè/m2
10 x 6000 x 2100 2720135 opál 1 deska 367,00 Kè/m2
CENA s DPH
16 x 6000 x 2100 2720141
16 x 6000 x 2100 2720143
16 x 6000 x 2100 2720145
418,80 Kè/m2
440,40 Kè/m2
440,40 Kè/m2
DUAL Strong
25 x 6000 x 2100 2720151
25 x 6000 x 2100 2720155
14
418,80 Kè/m2
440,40 Kè/m2
440,40 Kè/m2
èirá 1 deska
bronz 1 deska
opál 1 deska
561,00 Kè/m2
594,00 Kè/m2
594,00 Kè/m2
673,20 Kè/m2
712,80 Kè/m2
712,80 Kè/m2
1 deska
1 deska
742,00 Kè/m2
782,00 Kè/m2
890,40 Kè/m2
938,40 Kè/m2
èirá
opál
www.gutta.cz
GUTTAGLISS DUAL - celé desky
DUAL LT
ROZMÌR (mm)
KÓD
32 x 6000 x 2100 2720161
32 x 6000 x 2100 2720165
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá 1 deska 767,00 Kè/m2 920,40 Kè/m2
opál 1 deska 799,00 Kè/m2 958,80 Kè/m2
Dual Strong Solar
ROZMÌR (mm)
KÓD
BARVA
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
10 x 6000 x 2100 2720200 nazelenalá 1 deska
16 x 6000 x 2100 2720205 nazelenalá 1 deska
394,00 Kè/m2 472,80 Kè/m2
613,00 Kè/m2 735,60 Kè/m2
Dual Strong HF
ROZMÌR (mm)
KÓD
BARVA
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
10 x 6000 x 2100 2720231 prùsvitná 1 deska
16 x 6000 x 2100 2720241 prùsvitná 1 deska
394,00 Kè/m2 472,80 Kè/m2
613,00 Kè/m2 735,60 Kè/m2
GUTTAGLISS DUAL - formáty
Hodnota K (W/m2 °C) - 3,9
Dual BOX 4,5 mm
ROZMÌR (mm)
KÓD
1000 x 1050
2000 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
3000 x 2100
2850200
2850206
2850203
2750206
2850202
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
Dual BOX 6,0 mm
ROZMÌR (mm)
KÓD
1000 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
2850253
2850256
2850257
2850262
2850266
2850270
2750256
2750257
2750262
2750266
2750270
2850255
2850259
2850260
2850264
2750259
2750260
2750264
Dual BOX 8,0 mm
ROZMÌR (mm)
1000 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
www.gutta.cz
192,00 Kè/m2
192,00 Kè/m2
192,00 Kè/m2
192,00 Kè/m2
192,00 Kè/m2
230,40 Kè/m2
230,40 Kè/m2
230,40 Kè/m2
230,40 Kè/m2
230,40 Kè/m2
2
Hodnota K (W/m °C) - 3,5
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
302,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
335,00 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
362,40 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
402,00 Kè/m2
2
Hodnota K (W/m °C) - 3,2
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
KÓD
2850300
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
2850303
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
2810152
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
2810154
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
2810156
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
2810170
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
CENA s DPH
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
15
GUTTAGLISS DUAL - formáty
Dual BOX 8,0 mm
ROZMÌR (mm)
KÓD
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
2000 x 1050
2710148
2710152
2710154
2710156
2710170
2850301
2850306
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
1 deska 351,00 Kè/m2
èirá
bronz 1 deska 386,00 Kè/m2
bronz 1 deska 386,00 Kè/m2
KÓD
1000 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
5000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
5000 x 2100
1000 x 1050
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
2810245
2810248
2810252
2810254
2810256
2810270
2710248
2710252
2710254
2710256
2710270
2850335
2810251
2810253
2810257
2710251
2710253
2710257
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
KÓD
2000 x 1050
2500 x 1050
3000 x 1050
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
2810388
2810392
2810394
2710388
2710392
2710394
KÓD
2000 x 2100
2500 x 2100
3000 x 2100
2710588
2710594
2710596
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
460,80 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
512,40 Kè/m2
2
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
Dual Strong 25 mm
ROZMÌR (mm)
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
384,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
427,00 Kè/m2
Hodnota K (W/m °C) - 1,9
Dual Strong 16 mm
ROZMÌR (mm)
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
421,20 Kè/m2
463,20 Kè/m2
463,20 Kè/m2
Hodnota K (W/m2 °C) - 2,9
Dual BOX 10,0 mm
ROZMÌR (mm)
CENA s DPH
603,00 Kè/m2
603,00 Kè/m2
603,00 Kè/m2
603,00 Kè/m2
603,00 Kè/m2
603,00 Kè/m2
723,60 Kè/m2
723,60 Kè/m2
723,60 Kè/m2
723,60 Kè/m2
723,60 Kè/m2
723,60 Kè/m2
2
Hodnota K (W/m °C) - 1,6
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
èirá
èirá
èirá
1 deska
1 deska
1 deska
767,00 Kè/m2
767,00 Kè/m2
767,00 Kè/m2
920,40 Kè/m2
920,40 Kè/m2
920,40 Kè/m2
Dual Strong Solar 10 mm
ROZMÌR (mm)
2000 x 1050
3000 x 1050
4000 x 1050
2000 x 2100
3000 x 2100
4000 x 2100
16
KÓD
BARVA
2810488 nazelenalá
2810494 nazelenalá
2810496 nazelenalá
2710488 nazelenalá
2710494 nazelenalá
2710496 nazelenalá
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
1 deska
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
438,00 Kè/m2
525,60 Kè/m2
525,60 Kè/m2
525,60 Kè/m2
525,60 Kè/m2
525,60 Kè/m2
525,60 Kè/m2
www.gutta.cz
GUTTAGLISS DUAL
Struèné schéma aplikace systému
ALU WAND
KRYCÍ LIŠTA
GUTTAPROFIL
ALU UNI
GUTTABAND AL
PODKLADNÍ PÁS
VENTILAÈNÍ PÁSKA
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
HLINÍKOVÝ
GUTTAPROFIL ALU U
TECHNICKÉ PARAMETRY DESEK GUTTAGLISS DUAL
Tlouška desky
4,5 mm
6 mm
8 mm 10 mm
Plošná hmotnost (g/m2)
800
1300
1500
1700
Hodnota K (W/m2 °C)
3,9
3,5
3,2
2,9
Propustnost svìtla (%) èirá
bronz
Min. polomìr ohybu (m)
84
82
80
80
60
50
50
49
0,6
0,9
1,2
1,5
TECHNICKÉ PARAMETRY DESEK
GUTTAGLISS DUAL STRONG
Tlouška desky
2
Plošná hmotnost (g/m )
10 mm
16 mm
25 mm
1700
2700
3400
Hodnota K (W/m2 °C)
2,5
2,0
1,6
Propustnost svìtla (%) èirá
64
60
60
35
25
23
1,75
2,8
4,4
bronz
Min. polomìr ohybu (m)
www.gutta.cz
17
GUTTAGLISS SZ AKRYL PANORAMA
Akrylové desky
ROZMÌR (mm)
KÓD
16 x 2000 x 980 2630303
16 x 2500 x 980 2630306
16 x 3000 x 980 2630309
BARVA BALENÍ
CENA bez DPH
1 deska 1 088,00 Kè/m2
1 deska 1 088,00 Kè/m2
1 deska 1 088,00 Kè/m2
èirá
èirá
èirá
CENA s DPH
1 305,60 Kè/m2
1 305,60 Kè/m2
1 305,60 Kè/m2
Jsou vysoce transparentní desky vyrobené
z akrylátu (PMMA) a speciálního elastomeru,
který jim dodává vysokou odolnost proti
nárazu v porovnání s bìžným sklem. Další
výhodou je snadná montáž a dlouhá životnost.
GUTTAGLISS PANEEL
Stìnové panely z PVC
ROZMÌR (mm)
200 x 2000
200 x 2500
200 x 3000
200 x 2000
200 x 2500
200 x 3000
KÓD
3310203
3310206
3310209
3310303
3310306
3310309
BARVA BALENÍ
èirá
èirá
èirá
bronz
bronz
bronz
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
167,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
264,00 Kè/ks
167,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
264,00 Kè/ks
200,40 Kè/ks
259,20 Kè/ks
316,80 Kè/ks
200,40 Kè/ks
259,20 Kè/ks
316,80 Kè/ks
Komùrkové stìnové panely z PVC na pero a
drážku. Náhrada sklenìných tvárnic.
Vyrobeny z PVC.
Tlouška: 16 mm.
GUTTAGLISS EASY CLICK
Støešní a stìnové panely z polykarbonátu
ROZMÌR (mm)
KÓD
200 x 2000
200 x 2500
200 x 3000
200 x 3500
200 x 4000
200 x 6000
3311403
3311406
3311409
3311412
3311415
3311421
BARVA BALENÍ
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
èirá
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
248,00 Kè/ks
310,00 Kè/ks
372,00 Kè/ks
434,00 Kè/ks
496,00 Kè/ks
744,00 Kè/ks
297,60 Kè/ks
372,00 Kè/ks
446,40 Kè/ks
520,80 Kè/ks
595,20 Kè/ks
892,80 Kè/ks
Komùrkové støešní a stìnové panely z polykarbonátu s vodotìsným samozaklapávacím zámkem. Snadná montáž bez nutnosti
použití profilù.
Desky jsou jednostrannì opatøeny UV odolnou
vrstvou.
Tlouška: 16 mm.
18
www.gutta.cz
GUTTAGLISS DUAL doplòky
CENÍK
GUTTAPROFIL
Ukonèovací (PC-U) a spojovací (PC-H) profily z
polykarbonátu. Vhodné pro GUTTAGLISS DUAL o
tloušce 4,5 ; 6, 8, 10, 16 mm.
TYP
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
PC-U
KÓD
ROZMÌR
BALENÍ CENA bez DPH
3440123 4,5 + 6 mm/2,1 m 1 ks
73,00 Kè/ks
3440126 4,5 + 6 mm/3,0 m 1 ks
88,00 Kè/ks
3440135 4,5 + 6 mm/6,0 m 1 ks
169,00 Kè/ks
3440150
8 mm/2 m 1 ks
84,00 Kè/ks
3440153
8 mm/3 m 1 ks
126,00 Kè/ks
3440163
10 mm/2,1 m 1 ks
108,00 Kè/ks
3440166
10 mm/3,0 m 1 ks
135,00 Kè/ks
3440175
10 mm/6,0 m 1 ks
265,00 Kè/ks
3440185
16 mm/6,0 m 1 ks
318,00 Kè/ks
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
PC-H
3440223 4,5 + 6 mm/2,0 m
3440226 4,5 + 6 mm/3,0 m
3440235 4,5 + 6mm/6,0 m
3440250
8 mm/2 m
3440253
8 mm/3 m
3440263
10 mm/ 2,0m
3440266
10 mm/3,0 m
3440275
10 mm/6,0 m
3440285
16 mm/6,0 m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA s DPH
87,60 Kè/ks
105,60 Kè/ks
202,80 Kè/ks
100,80 Kè/ks
151,20 Kè/ks
129,60 Kè/ks
162,00 Kè/ks
318,00 Kè/ks
381,60 Kè/ks
186,00 Kè/ks 223,20 Kè/ks
268,00 Kè/ks 321,60 Kè/ks
528,00 Kè/ks 633,60 Kè/ks
196,00 Kè/ks 235,20 Kè/ks
294,00 Kè/ks 352,80 Kè/ks
226,00 Kè/ks 271,20 Kè/ks
318,00 Kè/ks 381,60 Kè/ks
636,00 Kè/ks 763,20 Kè/ks
1 125,00 Kè/ks 1 350,00 Kè/ks
DUROTOP
Samotìsnící profil Durotop je vyroben z tvrzeného UV
stabilizovaného plastu. Používá se na GUTTAGLISS
DUAL o tloušce 10 a 16 mm.Spojovací profil se skládá
ze dvou dílù.
TYP
spojovací
spojovací
spojovací
spojovací
KÓD
3442123
3442126
3442163
3442166
ROZMÌR
BALENÍ CENA bez DPH
10 mm/2,04 m 1 ks
339,00 Kè/ks
10 mm/3,04 m 1 ks
495,00 Kè/ks
16 mm/2,04 m 1 ks
345,00 Kè/ks
16 mm/3,04 m 1 ks
512,00 Kè/ks
CENA s DPH
406,80 Kè/ks
594,00 Kè/ks
414,00 Kè/ks
614,40 Kè/ks
koncový
koncový
koncový
koncový
koncový
3442140
3442143
3442146
3442183
3442186
10 mm/1,04 m
10 mm/2,04 m
10 mm/3,04 m
16 mm/2,04 m
16 mm/3,04 m
150,00 Kè/ks
220,80 Kè/ks
315,60 Kè/ks
230,40 Kè/ks
325,20 Kè/ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
125,00 Kè/ks
184,00 Kè/ks
263,00 Kè/ks
192,00 Kè/ks
271,00 Kè/ks
GUTTAPROFIL ALU UNI
Univerzální hliníkový krycí nebo spodní profil vèetnì
oboustranného tìsnìní.
TYP
200 cm
300 cm
400 cm
500 cm
600 cm
KÓD
3441283
3441286
3441289
3441292
3441295
BARVA
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
240,00 Kè/ks
1 ks
360,00 Kè/ks
1 ks
480,00 Kè/ks
1 ks
600,00 Kè/ks
1 ks
719,00 Kè/ks
CENA s DPH
288,00 Kè/ks
432,00 Kè/ks
576,00 Kè/ks
720,00 Kè/ks
862,80 Kè/ks
PODKLADNÍ PÁS
Samolepící podkladový pryžový pás o šíøce 60 mm.
Dodávaný v délce dle objednávky zákazníka na celé
metry.
KÓD
TYP
100 cm
BARVA
3441263 svìtlešedá
www.gutta.cz
BALENÍ CENA bez DPH
1 bm
58,00 Kè/bm
CENA s DPH
69,60 Kè/bm
19
GUTTAGLISS DUAL doplòky
CENÍK
THERMOPLUS PROFIL SPOJOVACÍ
Spojovací profil zvyšující izolaèní vlastnosti
konstrukce. Eliminuje tepelné mosty.
Pouze pro tloušku 25 mm.
TYP
KÓD
BARVA
200 cm
300 cm
400 cm
500 cm
600 cm
3445303
3445309
3445315
3445318
3445321
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
697,00 Kè/ks
1 046,00 Kè/ks
1 394,00 Kè/ks
1 743,00 Kè/ks
2 091,00 Kè/ks
CENA s DPH
836,40 Kè/ks
1 255,20 Kè/ks
1 672,80 Kè/ks
2 091,60 Kè/ks
2 509,20 Kè/ks
THERMOPLUS PROFIL KONCOVÝ
Ukonèovací profil zvyšující izolaèní vlastnosti
konstrukce. Eliminuje tepelné mosty.
Pouze pro tloušku 25 mm.
TYP
KÓD
BARVA
200 cm
300 cm
400 cm
500 cm
600 cm
3445333
3445339
3445345
3445348
3445351
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
697,00 Kè/ks
1 046,00 Kè/ks
1 394,00 Kè/ks
1 743,00 Kè/ks
2 091,00 Kè/ks
CENA s DPH
836,40 Kè/ks
1 255,20 Kè/ks
1 672,80 Kè/ks
2 091,60 Kè/ks
2 509,20 Kè/ks
KRYCÍ LIŠTA
Ke GUTTAPROFILU ALU UNI.
Zvyšuje estetiku konstrukce.
TYP
KÓD
BARVA
200 cm
300 cm
400 cm
600 cm
3441223
3441226
3441229
3441235
bílá
bílá
bílá
bílá
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
218,00 Kè/ks
327,00 Kè/ks
436,00 Kè/ks
654,00 Kè/ks
CENA s DPH
261,60 Kè/ks
392,40 Kè/ks
523,20 Kè/ks
784,80 Kè/ks
GUTTAPROFIL HØEBENÁÈ
Høebenový hliníkový profil vèetnì oboustranného
tìsnìní.
TYP
KÓD
BARVA
200 cm
300 cm
400 cm
600 cm
3440843
3440846
3440849
3440855
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA s DPH
716,00 Kè/ks
859,20 Kè/ks
1 075,00 Kè/ks 1 290,00 Kè/ks
1 433,00 Kè/ks 1 719,60 Kè/ks
2 150,00 Kè/ks 2 580,00 Kè/ks
GUTTAPROFIL ALU WAND
Profil pro napojení na èelní stìnu pro sklon od 8° do
18°. Profil se dodává vèetnì gumového tìsnìní.
TYP
KÓD
BARVA
200 cm
300 cm
400 cm
600 cm
3440823
3440826
3440829
3440835
støíbrná
støíbrná
støíbrná
støíbrná
20
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA s DPH
317,00 Kè/ks
380,40 Kè/ks
476,00 Kè/ks
571,20 Kè/ks
634,00 Kè/ks
760,80 Kè/ks
950,00 Kè/ks 1 140,00 Kè/ks
www.gutta.cz
GUTTAGLISS DUAL doplòky
CENÍK
UKONÈOVACÍ PRVEK PRO ALU WAND
Balení obsahuje dvì hliníkové pøíložky a ètyøi šrouby.
TYP
prvek
KÓD
ROZMÌR
3410412 140 x 102 x 1 mm
BALENÍ CENA bez DPH
1 bal
288,00 Kè/bal
CENA s DPH
345,60 Kè/bal
GUTTAPROFIL ALU U
Ukonèovací hliníkový U profil s okapnièkou. Profily mají
okapnièku pro zpevnìní.
KÓD
ROZMÌR
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
3440923
3440926
3440929
3440935
2m
3m
4m
6m
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
3441023
3441026
3441029
3441035
2m
3m
4m
6m
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
3441123
3441126
3441129
3441135
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
TYP
BALENÍ CENA bez DPH
138,00 Kè/ks
1 ks
207,00 Kè/ks
1 ks
276,00 Kè/ks
1 ks
384,00 Kè/ks
1 ks
165,60 Kè/ks
248,40 Kè/ks
331,20 Kè/ks
460,80 Kè/ks
CENA s DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
144,00 Kè/ks
216,00 Kè/ks
288,00 Kè/ks
389,00 Kè/ks
172,80 Kè/ks
259,20 Kè/ks
345,60 Kè/ks
466,80 Kè/ks
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
146,00 Kè/ks
219,00 Kè/ks
292,00 Kè/ks
393,00 Kè/ks
175,20 Kè/ks
262,80 Kè/ks
350,40 Kè/ks
471,60 Kè/ks
3441323
3441326
3441329
3441335
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
164,00 Kè/ks
246,00 Kè/ks
328,00 Kè/ks
484,00 Kè/ks
196,80 Kè/ks
295,20 Kè/ks
393,60 Kè/ks
580,80 Kè/ks
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
3441423
3441426
3441429
3441435
2m
3m
4m
6m
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
388,00 Kè/ks 465,60 Kè/ks
582,00 Kè/ks 698,40 Kè/ks
776,00 Kè/ks 931,20 Kè/ks
1165,00 Kè/ks 1 398,00 Kè/ks
32 mm
3441535
6m
1 ks
1178,00 Kè/ks 1 413,60 Kè/ks
GUTTAPROFIL ALU F
Okrajový hliníkový F profil. Slouží k ukonèení desek u
stìny.
TYP
KÓD
ROZMÌR
10 mm
10 mm
10 mm
3441612
3441614
3441616
2m
4m
6m
BALENÍ CENA bez DPH
258,00 Kè/ks
1 ks
516,00 Kè/ks
1 ks
774,00 Kè/ks
1 ks
CENA s DPH
309,60 Kè/ks
619,20 Kè/ks
928,80 Kè/ks
UNIVERZÁLNÍ ŠROUB
Vhodný do oceli (max 3 mm) a døeva.
TYP
KÓD
ROZMÌR
šroub
3410400
6,5 x 50 mm
www.gutta.cz
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
470,00 Kè/bal 564,00 Kè/bal
100 ks
21
GUTTAGLISS DUAL doplòky
CENÍK
GUTTABAND AL
Jednostrannì lepící hliníková páska.
TYP
KÓD
ROZMÌR
AL 50
AL 100
3410402
3410286
50 mm x 50 m
100 mm x 50 m
BALENÍ CENA bez DPH
69,00 Kè/ks
1 ks
229,00 Kè/ks
1 ks
CENA s DPH
82,80 Kè/ks
274,80 Kè/ks
VENTILAÈNÍ PÁSKA
Pro uzavøení dutin v deskách.
TYP
KÓD
ROZMÌR
páska
3410403
42 mm x 15 m
BALENÍ CENA bez DPH
469,00 Kè/ks
1 ks
CENA s DPH
562,80 Kè/ks
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
Vèetnì šroubu pro pøipevnìní (pouze pro
DUROTOP).
TYP
KÓD
ROZMÌR
koncový 3442206 40 x 30/30 mm
spojovací 3442203 80 x 30/30 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
146,00 Kè/bal 175,20 Kè/bal
2 ks
153,00 Kè/bal 183,60 Kè/bal
2 ks
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK HLINÍKOVÝ
Vhodný pro AL profily.
TYP
KÓD
ROZMÌR
AL
34430281
45 x 60 x 60 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
194,00 Kè/bal 232,80 Kè/bal
5 ks
UPEVÒOVACÍ TERÈ
Pro upevnìní desek v ploše.
TYP
KÓD
PC 10 mm 3441110
PC 16 mm 3441116
ROZMÌR
10 mm
16 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
180,00 Kè/bal 216,00 Kè/bal
10 ks
180,00 Kè/bal 216,00 Kè/bal
10 ks
PODKLADNÍ PÌNOVÁ PÁSKA
.
TYP
páska
KÓD
ROZMÌR
3442210 20 m x 60 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 rl
360,00 Kè/rl
432,00 Kè/rl
SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro tìsnìní a
detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru.
TYP
silikon
22
KÓD
OBSAH
3410251
310 ml
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
135,00 Kè/ks
162,00 Kè/ks
www.gutta.cz
GUTTAGLISS DUAL instalace
Montáž desek GUTTAGLISS DUAL s pomocí profilù THERMOPLUS.
Montáž desek GUTTAGLISS DUAL s pomocí profilù DUROTOP.
Struèný návod k instalaci systému DUROTOP.
1) Zmìøte požadovanou délku spojovacích a koncových profilù uøíznìte
je. Profily musí být o 40 mm delší než desky, aby bylo možné je zakonèit
koncovými profily. Dbejte na to, že koncové profily urèené k zakonèení
desek na horní a spodní stranì mohou být seøíznuty teprve po umístìní
boèních profilù, jelikož teprve poté bude pevnì stanovena koneèná šíøe.
2) Navrtejte spojovací a koncové profily ve vzdálenosti max.50 cm kolmo
skrz drážku (prùmìr vrtáku 7 mm). Prostøední profily pøitom musí do sebe
dùkladnì zapadat ! Vyèistìte vyvrtané díry, jelikož ostré oøezky a tøísky
mohou ovlivnit utìsnìní.
3) Uzavøete nyní èelní strany dutinových desek páskou na zaèištìní
krajù. Stáhnìte ochrannou folii desek pouze tak daleko, nakolik to
potøebujete pro umístìní pásky a profilù. Folie chrání desky pøed
poškrábáním a zneèištìním bìhem instalace.
4) Umístìte nyní koncové profily a pøíslušné èásti spojovacích profilù na
desky. Prostøední profily musí být uchyceny tak, aby následující deska
mohla být nasazena svrchu. Dbejte na to, aby desky mìly rovnomìrnou
vzdálenost cca. 5 mm k profilovým mùstkùm, protože desky se pøi zahøátí
roztáhnou. Strana s oznaèenou ochrannou folií musí smìøovat nahoru
(ochrana proti UV-záøení).
5) Jako další krok se nyní namontují spodní a horní koncové profily.
Navrtejte nejprve do okapních spodních profilù malé odvodòovací
kanálky v odstupu cca. 20 cm. Nyní si zmìøte potøebné šíøky, seøíznìte
profily a nasaïte je shora a zespodu na desky.
6) Nyní se nasadí první "zarámovaná" deska na podkladní konstrukci.
Položte nyní druhou desku a pøišroubujte prostøední profil. Tento postup
se stále opakuje až do zakonèení posledním krajním profilem.
7) Uzavøete nyní spodní konce spojovacích profilù ukonèovacím
úhelníkem (u volnì stojících objektù nahoøe a dole).
8) Jako poslední krok instalace nyní odstraòte ochrannou folii dutinkových desek.
Dùležité upozornìní:
Profilový systém Guttagliss Durotop není samonosný a vyžaduje nosnou
konstrukci s osovou vzdáleností podpor max. 50 cm.
www.gutta.cz
23
GUTTAGLISS PANEEL
a EASY CLICK doplòky
CENÍK
ALU U profil
Pro snadné ukonèení panelù.
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
KÓD
3440683
3440686
3440689
3440692
3440695
ROZMÌR
2m
3m
4m
5m
6m
BALENÍ CENA bez DPH
168,00 Kè/ks
1 ks
252,00 Kè/ks
1 ks
336,00 Kè/ks
1 ks
420,00 Kè/ks
1 ks
504,00 Kè/ks
1 ks
CENA s DPH
201,60 Kè/ks
302,40 Kè/ks
403,20 Kè/ks
504,00 Kè/ks
604,80 Kè/ks
ALU H profil
Pro pøíèné i podélné spojení panelù.
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
KÓD
3440743
3440746
3440749
3440752
3440755
ROZMÌR
2m
3m
4m
5m
6m
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
296,00 Kè/ks 355,20 Kè/ks
1 ks
444,00 Kè/ks 532,80 Kè/ks
1 ks
592,00 Kè/ks 710,40 Kè/ks
1 ks
740,00 Kè/ks 888,00 Kè/ks
1 ks
888,00 Kè/ks 1 065,60 Kè/ks
1 ks
GUTTAPROFIL ALU F
Pro napojení panelù na nosnou konstrukci.
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
KÓD
3440723
3440726
3440729
3440732
3440735
ROZMÌR
2m
3m
4m
5m
6m
BALENÍ CENA bez DPH
254,00 Kè/ks
1 ks
381,00 Kè/ks
1 ks
508,00 Kè/ks
1 ks
635,00 Kè/ks
1 ks
762,00 Kè/ks
1 ks
CENA s DPH
304,80 Kè/ks
457,20 Kè/ks
609,60 Kè/ks
762,00 Kè/ks
914,40 Kè/ks
ALU ROHOVÝ PROFIL 16 mm
Pro napojení panelù v rohu.
TYP
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
KÓD
3440763
3440766
3440769
3440772
3440775
ROZMÌR
2m
3m
4m
5m
6m
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
336,00 Kè/ks 403,20 Kè/ks
1 ks
504,00 Kè/ks 604,80 Kè/ks
1 ks
672,00 Kè/ks 806,40 Kè/ks
1 ks
840,00 Kè/ks 1 008,00 Kè/ks
1 ks
1 008,00 Kè/ks 1 209,60 Kè/ks
1 ks
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK a
GALVANIZOVANÝ VRUT
Pro napojení prosvìtlovacích panelù ke stìnì.
TYP
úhelník
vrut
vrut
24
KÓD
ROZMÌR
3430281 45 x 60 x 60 mm
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
5 ks 194,00 Kè/bal 232,80 Kè/bal
3410416
3410413
100 ks
20 ks
4 x 40 mm
4 x 40 mm
250,00 Kè/bal
50,00 Kè/bal
300,00 Kè/bal
60,00 Kè/bal
www.gutta.cz
VCHODOVÉ STØÍŠKY
VCHODOVÁ STØÍŠKA “STANDARD"
Rovná støíška vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu a práškovì lakovaných hliníkových profilù.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,2 x 0,85 x 0,38
1,2 x 0,85 x 0,38
1,6 x 0,85 x 0,38
1,6 x 0,85 x 0,38
4000202
4000201
4000204
4000203
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
bílá
hnìdá
bílá
hnìdá
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 357,00 Kè/ks
2 357,00 Kè/ks
2 599,00 Kè/ks
2 599,00 Kè/ks
2 828,40 Kè/ks
2 828,40 Kè/ks
3 118,80 Kè/ks
3 118,80 Kè/ks
BOÈNÍ STÌNA “STANDARD"
Vyrobená z 4,5 mm komùrkového polykarbonátu,
práškovì lakovaných hliníkových profilù. Pouze ke støíšce
“Standard".
ROZMÌR (m)
KÓD
1,8 x 0,53 x 0,3
1,8 x 0,53 x 0,3
4010202
4010201
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
bílá
hnìdá
1 ks
1 ks
2 098,00 Kè/ks 2 517,60 Kè/ks
2 098,00 Kè/ks 2 517,60 Kè/ks
VCHODOVÁ STØÍŠKA “RONDO”
Pùlkulatá støíška vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu a práškovì lakovaných hliníkových profilù.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,6 x 0,9 x 0,38
1,6 x 0,9 x 0,38
4000104
4000103
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
bílá
hnìdá
1 ks
1 ks
3 357,00 Kè/ks 4 028,40 Kè/ks
3 357,00 Kè/ks 4 028,40 Kè/ks
BOÈNÍ STÌNA “RONDO”
Vyrobená z 4,5 mm komùrkového polykarbonátu,
práškovì lakovaných hliníkových profilù. Pouze ke støíšce
“Rondo”.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,8 x 0,53 x 0,3
1,8 x 0,53 x 0,3
4010104
4010103
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
bílá
hnìdá
1 ks
1 ks
2 098,00 Kè/ks 2 517,60 Kè/ks
2 098,00 Kè/ks 2 517,60 Kè/ks
VCHODOVÁ STØÍŠKA “SWING PC”
Oválná støíška vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu a práškovì lakovaných hliníkových profilù.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,6 x 0,87 x 0,27 4000206
1,6 x 0,87 x 0,27 4000205
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
bílá
hnìdá
1 ks
1 ks
2 880,00 Kè/ks 3 456,00 Kè/ks
2 880,00 Kè/ks 3 456,00 Kè/ks
VCHODOVÁ STØÍŠKA “SWING”
Oválná støíška vyrobená z 4 mm akrylového skla (PMMA) a
práškovì lakovaných hliníkových profilù.
ROZMÌR (m)
KÓD
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1,6 x 0,87 x 0,27 4000215 støíbrná 1 ks
www.gutta.cz
4 370,00 Kè/ks 5 244,00 Kè/ks
25
VCHODOVÉ STØÍŠKY
CENÍK
VCHODOVÁ STØÍŠKA “RONDO VELKÁ”
Pùlkulatá støíška vyrobená z 4,5 mm komùrkového
polykarbonátu a práškovì lakovaných hliníkových profilù.
Vhodná pro zastøešení dvojitých dveøí.
KÓD
ROZMÌR (m)
2,0 x 0,9 x 0,48
2,0 x 0,9 x 0,48
2,5 x 0,9 x 0,60
2,5 x 0,9 x 0,60
BARVA BALENÍ CENA bez DPH
4000110 bílá
4000107 hnìdá
4000116 bílá
4000113 hnìdá
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
7 945,00 Kè/ks
7 945,00 Kè/ks
9 865,00 Kè/ks
9 865,00 Kè/ks
CENA s DPH
9 534,00 Kè/ks
9 534,00 Kè/ks
11 838,00 Kè/ks
11 838,00 Kè/ks
VCHODOVÁ STØÍŠKA “RONDO GLASS”
Pùlkulatá exkluzivní støíška vyrobená z vytlaèovaného
akrylového skla a hliníkových profilù. Kombinuje výborné
mechanické vlastnosti a moderní vzhled.
Výška i se závìsy: 0,7 m. Barva: RAL 7011.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,48 x 0,9 x 0,2
4000120
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
šedá
1 ks
5 677,00 Kè/ks 6 812,40 Kè/ks
VCHODOVÁ STØÍŠKA “SWING GLASS”
Oválná exkluzivní støíška vyrobená z vytlaèovaného akrylového skla a hliníkových profilù. Kombinuje výborné mechanické vlastnosti a moderní vzhled.
Výška i se závìsy: 0,95 m. Barva: RAL 7011.
ROZMÌR (m)
KÓD
1,5 x 0,95 x 0,2
4000220
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
šedá
1 ks
5 677,00 Kè/ks 6 812,40 Kè/ks
KOTVÍCÍ SADA
Pro snadnou montáž vchodových støíšek.
Složení:
Chemická kotva Vinylester 300ml - 4x závitová tyè M8 4x plastové sítko - 2x mixér
ROZMÌR (mm)
KÓD
200 x 400
3575200
BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
1 ks
450,00 Kè/ks
540,00 Kè/ks
VCHODOVÉ STØÍŠKY GUTTA
PERFEKTNÍ OCHRANA VSTUPU DO DOMU
atraktivní vzhled
P
transparentní plastová výplò
P
snadná montáž
P
robustní hliníková konstrukce
P
odolná proti povìtrnostním vlivùm
P
integrovaný dešový okap
P
neprodyšné napojení na stìnu
P
POUŽITÍ:
- zastøešení vchodù
- zastøešení balkonù
- zastøešení výloh obchodù
- zastøešení nad bankomaty
- ...
26
www.gutta.cz
PLASTOVÁ SKLA
HOBBYGLASS 2 mm
Univerzální plastové sklo. Oboustrannì kryté PE fólií.
Tlouška 2 mm.
ROZMÌR
250 x 500 mm
500 x 500 mm
500 x 1000 mm
500 x 1250 mm
500 x 1500 mm
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
KÓD
3110203
1 ks
èirá
49,00 Kè/ks
58,80 Kè/ks
3110206
èirá
98,00 Kè/ks
117,60 Kè/ks
1 ks
3110209
èirá
185,00
Kè/ks
222,00
Kè/ks
1 ks
3110212
èirá
235,00 Kè/ks
282,00 Kè/ks
1 ks
3110215
èirá
269,00 Kè/ks
322,80 Kè/ks
1 ks
HOBBYGLASS 4 mm
Univerzální plastové sklo. Oboustrannì kryté PE fólií.
Tlouška 4 mm.
ROZMÌR
250 x 500 mm
500 x 500 mm
500 x 1000 mm
500 x 1250 mm
500 x 1500 mm
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
KÓD
3120203
1 ks
èirá
98,00 Kè/ks
117,60 Kè/ks
3120206
èirá
185,00 Kè/ks
222,00 Kè/ks
1 ks
3120209
èirá
365,00 Kè/ks
438,00 Kè/ks
1 ks
3120212
èirá
472,00 Kè/ks
566,40 Kè/ks
1 ks
3120215
èirá
536,00 Kè/ks
643,20 Kè/ks
1 ks
GUTTAGLISS PRIMUS
Tuhá zasklívací fólie v roli pro exteriér a interiér.
Vyrobena z PVC.
ROZMÌR
1,0 x 35 m
www.gutta.cz
BARVA BALENÍ CENA bez DPH CENA s DPH
KÓD
2010203
1 rl
185,00 Kè/m2
222,00 Kè/m2
èirá
27
SKLENÍKY GARDENTEC
SKLENÍK GARDENTEC
Vyroben z polykarbonátových desek a hliníkových
profilù. Snadná montáž a manipulace. Výška 130 cm u
okapu a 200 cm u høebene. Výborné tepelnì izolaèní
vlastnosti.
Tlouška polykarbonátových desek je 6 mm.
ROZMÌR
154 x 230 cm
228 x 230 cm
300 x 230 cm
374 x 230 cm
448 x 230 cm
KÓD
4290203
4290206
4290209
4290212
4290215
TYP BALENÍ
F2
1 ks
F3
1 ks
F4
1 ks
F5
1 ks
F6
1 ks
CENA bez DPH
9 880,00 Kè/ks
11 960,00 Kè/ks
13 875,00 Kè/ks
15 975,00 Kè/ks
17 965,00 Kè/ks
mad
e
in
Ger
man
y
CENA s DPH
11 856,00 Kè/ks
14 352,00 Kè/ks
16 650,00 Kè/ks
19 170,00 Kè/ks
21 558,00 Kè/ks
DOPLÒKY KE SKLENÍKÙM
GARDENTEC HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA
Hliníková základna ke skleníkùm. Používá se tam, kde
není možné vybudovat podezdívku.
TYP
F2
F3
F4
F5
F6
KÓD
ROZMÌR
4290303
4290306
4290309
4290312
4290315
154 x 230 cm
228 x 230 cm
300 x 230 cm
374 x 230 cm
448 x 230 cm
BALENÍ
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
1 832,00 Kè/ks
2 137,00 Kè/ks
2 529,00 Kè/ks
2 834,00 Kè/ks
3 140,00 Kè/ks
2 198,40 Kè/ks
2 564,40 Kè/ks
3 034,80 Kè/ks
3 400,80 Kè/ks
3 768,00 Kè/ks
GARDENTEC AUTOMATICKÝ OTEVÍRAÈ
Otevírá støešní okno dle vnitøní teploty a reguluje
optimální podmínky ve skleníku.
KÓD
ROZMÌR
TYP
BALENÍ CENA bez DPH
otevíraè 4290403 38 x 9,5 x 5 cm 1 ks
744,00 Kè/ks
CENA s DPH
892,80 Kè/ks
GARDENTEC STOLEK
Pracovní stolek, který se mùže umístit do rohu skleníku.
Vyrobený z polykarbonátové desky a hliníkových profilù.
TYP
stolek
KÓD
4290406
ROZMÌR
78 x 68 cm
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
674,00 Kè/ks
CENA s DPH
808,80 Kè/ks
GARDENTEC POLIÈKA
Polièka vhodná k odkládání rùzných drobných pøedmìtù.
Vyrobená z polykarbonátové desky a hliníkového profilu.
TYP
stolek
28
KÓD
4290409
ROZMÌR
81 x 24 cm
BALENÍ CENA bez DPH
1 ks
324,00 Kè/ks
CENA s DPH
388,80 Kè/ks
www.gutta.cz
SKLENÍKY GARDENTEC
F2 - 2 moduly
délka
šíøka
výška
u okapu
154 cm
230 cm
130 cm
F3 - 3 moduly
délka
šíøka
výška
u okapu
228 cm
230 cm
130 cm
200 cm
1
užitná plocha - 5,3 m2
poèet
výška
støešních
u høebene
oken
200 cm
1
2
F4 - 4 moduly
délka
šíøka
výška
u okapu
300 cm
230 cm
130 cm
F5 - 5 modulù
délka
šíøka
výška
u okapu
374 cm
230 cm
130 cm
F6 - 6 modulù
délka
šíøka
výška
u okapu
448 cm
230 cm
130 cm
www.gutta.cz
užitná plocha - 3,55 m2
poèet
výška
støešních
u høebene
oken
užitná plocha - 6,9 m
poèet
výška
støešních
u høebene
oken
200 cm
1
užitná plocha - 8,58 m
poèet
výška
støešních
u høebene
oken
200 cm
2
2
užitná plocha - 10,3 m2
poèet
výška
støešních
u høebene
oken
200 cm
2
29
SKLENÍKY GARDENTEC
Skleníky jsou navrženy pro optimální ochranu vašich rostlin pøed špatným
poèasím. Poskytují perfektní tepelnou izolaci, výborné svìtelné
podmínky a ochranu pøed prudkým deštìm a ostatními nepøíznivými
povìtrnostními vlivy.
Výrobcem je firma Gutta Werke, Nìmecko. Všechny detaily jsou peèlivì
zpracovány, jak je u této firmy tradicí. Je vyroben dle našeho Evropského
patentu.
Složený hliníkovo/polykarbonátový skleník je perfektní volba pro vaše
zahradnièení a kutilství.Poskytuje široké možnosti využití díky rùzným
variantám (od 2 do 6 modulù) provedení.
Skleník je vyroben z hliníkových profilù a komùrkových polykarbonátových desek s UV ochranou. Obsahuje patentovaný spojovací systém
z komùrkových polykarbonátových desek a hliníkových profilù, který
umožòuje jeho snadné složení a ukotvení k základové zdi,k èemuž není
potøeba zvláštního vybavení ani dovedností.
PAØNÍKY GARDENTEC
PAØNÍK GARDENTEC
Vyroben z polykarbonátových desek a hliníkových
profilù. Snadná montáž a manipulace.
ROZMÌR
KÓD
100 x 60 cm 4290503
100 x 120 cm 4290506
TYP BALENÍ
jedn.
1 ks
dvoj.
1 ks
CENA bez DPH
885,00 Kè/ks
1 625,00 Kè/ks
CENA s DPH
1 062,00 Kè/ks
1 950,00 Kè/ks
SKLENÍK BASIC
SKLENÍK BASICs hliníkovou základnou
Vyroben z polykarbonátových desek a hliníkových profilù.
Snadná montáž a manipulace. Výška 203 cm u høebene.
Vèetnì hliníkové základny.
Tlouška polykarbonátových desek je 4 mm.
ROZMÌR
KÓD
193 x 255 cm 4290109
30
TYP BALENÍ
Basic
1 ks
CENA bez DPH
CENA s DPH
9 780,00 Kè/ks 11 736,00 Kè/ks
www.gutta.cz
KONTAKT
lov
ko
So
Ustí
nad
Labem
Dìèín
Litomìøice
Mladá
Boleslav
Trutnov
e
Pardubice
Hradec
Králové
Jièín
Semily
Jablonec
nad
Nisou
Nymburk
Kolín
ky
Ro
ca
Chrudim
Rychnov
nad
Knìžnou
Ústí n. Orlicí
Svitavy
Je
s
en
ík
Vladimír Válek
Georgios Jataganzidis
Pavel Raška
ny
ak
Str
ná
vi
Nový
Jièín
Vsetín
Frýdek
Místek
Ostrava
ar
Zlín
Opava
Michal Hejmala
Bruntál
øíž
ice
on
Uh
H r er s k
ad
išt é
ì
mì
K ro
Pøerov
Olomouc
Šumperk
Pr
os
tì
jo
v
Vyškov
Hodonín
K
Blansko
Brno
Bøeclav
Brno
venkov
Deblín
Žïár
nad
Sázavou
Znojmo
Tøebíè
Jihlava
Havlíèkùv
Brod
Kutná
Hora
Jindøichùv
Hradec
Pelhøimov
Benešov
Tábor
r ec
Libe
Mìlník
Èeská
Lípa
Obchodnì techniètí poradci
Most
Louny
Dolany
e
ké
Èes ìjovic
Bud
Èeský
Krumlov
P-V
Praha
P-Z
Kladno
Písek
Pøíbram
Beroun
Rakovník
Chomutov
Karlovy
Vary
Plzeò
sever
Plzeò
Plzeò
jih
c
Tepli
Tachov
Domažlice
Prachatice
Klatovy
Josef Hoøejší
Marek Fiala
Jiøí Ungerman
Lucie Bursová
Jiøí Ungerman
mobil tel.: +420 602 220 886
[email protected]
Marek Fiala
mobil. tel.: +420 724 808 511
[email protected]
Josef Hoøejší
mobil tel.: +420 606 768 995
[email protected]
Lucie Bursová
mobil tel.: +420 725 871 179
[email protected]
Georgios Jataganzidis
mobil tel.: +420 602 684 905
[email protected]
Vladimír Válek
mobil tel.: +420 724 346 534
[email protected]
Michal Hejmala
mobil tel.: +420 602 722 074
[email protected]
Pavel Raška
mobil. tel.: +420 604 271 561
[email protected]
31
www.gutta.cz
ch
od
Ná
eb
Ch
STREŠNÍ A IZOLAÈNÍ MATERIÁLY
Náš program dále obsahuje:
podstøešní a parotìsné fólie
støešní bitumenové desky
støešní bitumenové šindele
nopové fólie
stavební chemie
PU pìny, tmely a lepidla
Podrobné informace získáte z dalších ceníkù firmy Gutta, anebo
na internetu: www.gutta.cz
Distributor:
GUTTA ÈR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš
Fax: 800 111 108
[email protected], www.gutta.cz
Download

ceník Guttagliss - Střešní krytiny