SVĚT NA DOSAH
poznávací zájezdy 2015
Již 25. sezónu je s vámi CK SLAN tour
25 let
uplynulo od prvního zájezdu cestovní kanceláře SLAN tour. V červnu 1990 náš první zahraničí zájezd vedl
do italských Benátek. Od té doby urazila CK SLAN tour hodně dlouhou cestu. Zařadila se mezi přední touroperátory poznávacích
zájezdů v České republice, patří mezi největší prodejce lázeňských pobytů a je jednoznačným lídrem v oblasti zájezdů za sportem.
Cestovní kancelář SLAN tour je jednou z nejstarších soukromých cestovních kanceláří v České republice. Více než čtvrt miliónu našich
zákazníků s námi mohlo za uplynulá desetiletí navštívit přes 60 zemí na 4 kontinentech. Našich služeb využívají přední firmy i organizace
– např. Český olympijský výbor, Adidas, Philip Morris …
Cestování, to dnes není jen návštěva historických památek nebo koupání ve vlnách Středozemního moře. Stále více se prosazuje trend
aktivní dovolené či neobvyklých zážitků. A je naší chloubou, že vám tyto zážitky můžeme přinášet. Zkuste tedy i Vy vyzkoušet, jak chutná
pravá pivní lázeň, najít odvahu sjet na raftu svůj první jez na Vltavě, zažít pocit z vyrýžování své první unce zlata či se nechat unášet
nadšením desítek tisíc fotbalových fanoušků po vstřeleném gólu jejich oblíbeným týmem.
p o s k y t o va n é S l e­v y
Sleva pro seniory
sleva
Platí
pro
seniory starší 60 let. 2 % při reza rychlé rozhodnutí
až
-11 %
Vážíme si zákazníků, kteří si rezervují zájezd s větším časovým
odstupem a nabízíme jim velmi zajímavé slevy za včasnou
rezervaci. Včasná rezervace vám zaručí klid na přípravu na váš
zájezd, větší možnost výběru míst v autokaru a nám naopak
poskytne dostatek času pro zajištění všech vámi požadovaných
služeb.
pro zájezdy
Termín rezervace Platí
s odjezdem
1.4.-30.4.2015
do 20.12.2014
po 30.4.2015
po 30.4.2015
do 31.01.2015
po 31.8.2015
po 31.5.2015
do 28.02.2015
po 31.8.2015
po 31.8.2015
do 31.03.2015
Výše časové
slevy
4%
8%
6%
8%
4%
6%
4%
zervaci zájezdu minimálně 3 měsíce před
odjezdem. Sleva se nevztahuje na případné
již uvedené seniorské ceny.
-2 %
Slevy pro skupiny
Chcete nám pomoci s přípravou zá- od
jezdu, máte organizační schopnosti,
osob
pracujete rádi ve prospěch kolektivu
a hlavně máte schopnost přesvědčit skupinu
min. 6 osob, aby zakoupila poznávací zájezd? Pak můžete využít
našich speciálních výhod při rezervaci skupiny osob.
6
Při rezervaci
min. 6 osob
min. 12 osob
min. 20 osob
Sleva
25 % pro 7. osobu
50 % pro 13. osobu
zdarma 21. osoba
zdarma 31. osoba
min. 30 osob
Sleva pro věrné klienty
50 % sleva z poukazu 32. osoby
Projekt katalogu SVĚT NA DOSAH,
zdarma 41. a 42. osoba a 5 % sleva
min. 40 osob
jehož aktuální vydání právě držíte
%
z ceny zájezdu pro všechny účastníky
v rukou, vznikl v roce 1996. Vážíme si všech
Slevy pro skupiny lze uplatnit pouze v případě, že platícími osozákazníků, kteří se k nám vracejí nebo
s námi cestují pravidelně. Klienti, kteří se v letech 2008 - 2013 bami jsou dospělí účastníci zájezdu, kteří uhradí plnou základzúčastnili poznávacího zájezdu CK SLAN tour mohou nejpozději ní katalogovou cenu zájezdu, skupina osob cestuje v termínu
stanoveném katalogem a čerpá shodný program a služby.
30 dní před odjezdem uplatnit 3% slevu.
-3 Maximální výše slevy pro 1 osobu
může být nejvýše 3.000 Kč.
Komplexní pojištění
Slevy časové, seniorské nelze sčítat. Je možné uplatnit pouze nejvýhodnější slevy. K těmto slevám je možné kombinovat (sčítat) slevy
pro věrné klienty. Slevy skupinové nelze kumulovat s jinými slevami.
Všechny slevy je nutné uplatnit při uzavření cestovní smlouvy (objednávce zájezdu), nelze je uplatňovat dodatečně.
Maximální výše slevy:
Autokarové zájezdy
1.500 Kč
Letecké zájezdy do 15.000 Kč
700 Kč
Letecké zájezdy do 30.000 Kč
2.000 Kč
Letecké zájezdy nad 30.000 Kč
3.000 Kč
V cenách většiny autokarových i leteckých zájezdů je zahrnuto komplexní pojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazu, repatriace, odpovědnosti za škody
a storna zájezdu. V případě, že pojištění není uvedeno
v ceně zájezdu, je možno si ho doobjednat za příplatek.
O podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného plnění se,
prosíme, informujte ve vlastním zájmu při rezervaci zájezdu. Případné vyjímky jsou uvedeny u konktrétního zájezdu.
Slevy věrnostní a časové se nevztahují na zájezdy Easy Fly
ze stránek 16, 17 (např. Paříž, Řím, Barcelona, Benátky,…).
ZÁLOHA pouze 30% Pro závaznou rezervaci vašeho autokarového zájezdu stačí uhradit pouze 30%
zálohu z celkové ceny! U leteckých zájezdů 50%.
vč. léčebných výloh, storna atd.
možnost doobsazení
Jste sami a rádi cestujete? Přihlaste se na zájezd a na cestovní
smlouvu napište heslo „souhlasím s doobsazením“. Nabízíme možnost poměrně velké úspory prostředků za příplatek při ubytování
v 1/1 pokoji a v případě zájmu dalšího individuálního klienta o stejný poznávací zájezd ve stejném termínu vás ubytujeme společně.
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA
Při našich autokarových zájezdech nabízíme široký
výběr odjezdových míst.
Odjezdová místa (zpravidla trasa v ČR) jsou uvedena
u jednotlivých zájezdů. U většiny zájezdů je uvedeno více
tras resp. odjezdových míst, které jsou označeny písmeny A, B,
C,... uvedenými v „odjezdech“. Případný příplatek za dopravu
z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem
města. Příklad: Liberec (250) znamená, že v případě odjezdu
z Liberce je účtován příplatek ve výši 250 Kč za osobu. V někte-
rých případech může být ke svozu využito i mikrobusu, osobních
vozidel, speciálních autokarů nebo linek pravidelné autobusové
či železniční dopravy.
Pro menší skupiny osob je možné, v případě, že to trasa
zájezdu umožňuje, zajistit nástup i v dalších místech ČR.
Příplatek za nástup v tomto případě bude sdělen na základě
objednávky zákazníka. Podrobnější informace ohledně
odjezdových míst vám můžeme sdělit v cestovních kancelářích
SLAN tour nebo partnerských CK (smluvních prodejců).
Výhrada
změny podmínek
Programy zájezdů v tomto katalogu připravujeme se značným
předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu
proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky
realizace dané akce. Naše CK si proto vyhrazuje právo změnit
údaje uvedené v tomto katalogu zejména rozsah a obsah služeb
a dále i podmínky realizace účasti na zájezdu.
skupinové zájezdy
V katalogu najdete rozsáhlý výběr tipů pro váš poznávací
zájezd. Pokud však nemůžete najít vyhovující termín, nebo
máte požadavek na jinou kategorii ubytování, dopravy atd.
lze program či rozsah služeb upravit tzv. na míru. Dovolená/
zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován individuálně jako
forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah služeb, dopravu,
průvodce, termín i odjezdová místa. Rádi uvítáme podnikové
kolektivy, školy, seniory.
Obecné informace
Poskytované služby a jejich rozsah jsou přesně určeny textem
tohoto katalogu; viz podrobný rozpis programu, ceny u jednotlivých termínů a trasy. Další dodatečné a podrobné informace
o službách nad rámec katalogové nabídky je možno vyžádat
ve všech prodejních místech.
Povinné pojištění CK dle zákona č.214/2006 Sb.
Všechny uvedené zájezdy ve smyslu uvedeného zákona jsou
pojištěny i pro případ insolvence CK.
Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci
je stanoven u poznávacích zájezdů:
• autokarové zájezdy 32 osob
• letecké zájezdy 20 osob.
Přesné vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb
je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je
doplňkem cestovní smlouvy uzavřené při objednávce (knihování) zájezdu.
Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů
a doporučené kapesné u jednotlivých zájezdů bude součástí
odbavení zájezdů.
Další poplatky
Vstupné do objektů, trajekty na ostrovy u výletů a lanovky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „ V ceně:“
výslovně uvedeno jinak.
O djezdová místa
a va š e b y d l i š t ě
Jsou odjezdová místa našich autokarových zájezdů příliš vzdálena od vašeho bydliště?
Pokud je vaše bydliště vzdáleno 50 a více kilometrů od našeho nejbližšího odjezdového místa, nabízíme vám příspěvek
na dopravu do tohoto místa formou slevy z ceny zájezdu. Tento
příspěvek je možné získat pro autokarové zájezdy se základní
cenou vyšší než 5.000 Kč. Výše slevy (= příspěvek na dopravu)
činí 200 Kč na každou přihlášenou osobu.
obsah
NĚMECKO
ČESKÁ
REPUBLIKA
SLOVENSKO
MAĎARSKO
RAKOUSKO
slovinsko
ŠVÝCARSKO
Easy fly
ITÁLIE
Francie
Bavorské hrady a zámky
Bavorská města, památky a hory
Oktoberfest v Mnichově
Saské hrady a zámky
Bodamské jezero s rájem květin
Německo – perly švábské Alby
Romantická údolí Mosely a Porýní
4
4
5
5
5
6
6
Zámky a sklepy jižní Moravy
6
Nejkrásnější místa již. Čech s výletem do Pasova7
Léto na Šumavě
7
Léto na Valašsku
8
Léto v Beskydech
8
Tatranské panoráma
Pod tatranské štíty
Za čachtickou paní a do slovenských termálů
HOLANDSKO
rumunsko bulharsko
ukrajina
Albánie
Bosna
Víkend ve zlatém údolí
12
Vídeň a zámek Schönbrunn
13
Alpské vyhlídky
13
Grossglockner14
Za krásami Slovinska
14
Tajemné jeskyně, víno a moře Slovinska a Itálie14
Švýcarsko – Alpský okruh
Švýcarsko s výletem „horským expresem“
Švýcarsko – hory a lázně
15
15
15
Benátky – Easy Fly
Řím – Easy Fly
Neapol – Easy Fly
Miláno – Easy Fly
Paříž – Easy Fly
Nice – Easy Fly
Barcelona – Easy Fly
Madrid – Easy Fly
Athény – Easy Fly
Edinburgh – Easy Fly
Londýn – Easy Fly
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
Itálie a Švýcarsko
Livigno – italský Tibet
Velká benátská cesta
Benátky a ostrovy
Benátky a romantická Verona - letecky
Perly Toskánska
Pisa – Florencie – letecky
Toskánsko – tajemství kraje Chianti
Dolomity a Lago di Garda
Adriatická riviéra a Umbrie
Malebná Elba
Řím – Neapol – Pompeje – letecky
Řím – věčné město s návštěvou Florencie
Řím s návštěvou Vatikánu – letecky
Perly jižní Itálie
Neapol – Capri – Pompeje – letecky
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
Paříž a zámky na Loiře
Paříž a zámky francouzských králů
Normandie a Bretaň
Nice – Monte Carlo – Cannes – letecky
Francouzská riviéra a Monte Carlo
Královská Provence
Romantická Korsika
Atlantické pobřeží a krásy Akvitánie
Atlantické pobřeží a krásy Akvitánie – letecky
24
24
24
25
25
26
26
27
27
Černé moře, Rumunsko a Bulharsko
Ukrajina, Moldavsko a Rumunsko
29
29
Divoká a krásná Albánie
30
Perly Balkánu
30
ŠPANĚLSKO
PORTUGALSKO
Španělsko – slunečné pobřeží
31
Barcelona – Port Aventura – Salou – letecky 31
Okruh Španělskem s pobytem v Andalusii
32
Madrid – Toledo – letecky
32
Andalusie – letecky
33
Portugalsko a Španělsko – letecky
33
Portugalsko – letecky
34
Madeira34
polsko
Krakov35
Velký okruh Polskem
35
9
9
10
Metropole na Dunaji
10
Pobyt v maďarských term. lázních Bük s výlety11
Velikonoce v maďarských lázních
11
Podzim v maďarských termálních lázních
11
Budapešť vlakem
12
Holandsko – do země tulipánů
27
Holandsko – květinové korzo a země mořeplavců28
Holandsko – květinové korzo a Amsterdam
28
POBALTÍ, rusko
Švédsko
Dánsko
NORSKO
island
Velká británie
irsko
usa
Brazílie
indie
nepál
Srí lanka
Reunion, Mauritius
Okruh Pobaltím s výletem do Helsinek
Stockholm – Helsinky – Petrohrad
Jižní Švédsko a Dánsko
35
36
36
Norské fjordy
Krásy Norska „zlatá cesta severu“
37
37
Islandská pohlednice
38
Skotská whisky tour
Skotsko grand tour
Skotsko grand tour – letecky
Romantikou Anglie a Skotska
Romantikou Anglie a Skotska – letecky
Londýn a jižní Anglie
Londýn, Paříž, jižní Anglie
Hledání svatého grálu a krále Artuše
38
39
39
40
40
41
41
41
Velký okruh Irskem
42
New York shopping
Prodloužený víkend v New Yorku
New York – Washington
43
43
43
Rio de Janeiro a vodopády Iguacú
44
Zlatý trojúhelník a sloní festival
44
Zlatý trojúhelník a poklady maharádžů45
Zlatý trojúhelník a tajemná Ganga45
Nepál a štíty Himalájí
Nepál a trek v Himalájích
46
46
Srí Lanka a pobyt na Maledivách
47
Reunion a Mauritius skvosty indického oceánu
47
Dvojsedačka Cestovní kancelář SLAN tour zavádí
na vybraných autokarových poznávacích zájezdech novou
službu pro klienty - možnost rezervace tzv. dvojsedačky.
Výhody většího prostoru v autokaru ocení klienti především při
nočních přejezdech z ČR do cílové země, resp. při zpáteční
cestě.
Dvojsedačku si mohou klienti rezervovat na vybraných zájezdech cca 4 týdny před odjezdem zájezdu.
w w w. s l a n t o u r. c z
s
B
německo
Paris
L
D
4
CZ
Fontainebleau
Bavorské hrady a zámky
Bavorská města památky a hory
Chambord
D
ois
onceaux
Mnichov
Linderhof
Neuschwanstein
Hohenschwangau
Chiemsee
Ettal
Zugspitze
CH
BAVORSKÉ HRADY
a ZÁMKY
BAVORSKÁ MĚSTA,
PAMÁTKY a HORY
A
I
S
Tento program je variantou jednoho z našich
nejprodávanějších zájezdů – Bavorské hrady
a zámky. Řada našich klientů si přála strávit
v tomto malebném koutě Bavorska o něco více
času a navštívit i další zajímavá místa této oblasti.
Věříme, že tento zájezd vás zaujme neméně tak,
jako program původní.
bez no
V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata
s osobností krále Ludvíka II., jenž sice jako vladař
nic mimořádného nevykonal, zato vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily
po celé Evropě. S řadou těchto mnohdy až překvapřejezčních
pivě úchvatných objektů, zasazených do rozmani- 3.den: Po snídani návštěva zámku Neuschwandů
té bavorské přírody, se můžete seznámit na tomto stein, pohádkově krásné stavby v bavorských Program zájezdu:
zájezdu.
Alpách. Dále přejezd k jezeru Chiemsee, kde je 1.den: Brzy ráno odjezd z ČR. Kolem poledne
možné navštívit zámek na ostrově uprostřed je- příjezd do Mnichova, prohlídka této bavorské
Program zájezdu:
zera. V pozdních nočních hodinách návrat do ČR. metropole. V odpoledních hodinách pokračová1.den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodiní v cestě na jih Bavorska. Při cestě zastávka
Termín Cena Odjezd
nách. Non-stop cesta do Německa.
v poutním místě Wieskirche s unikátní vnitřní
2.990 A, B, D
2.den: Ráno zastávka ve známém alpském 22.05. - 24.05. výzdobou kostela. Večer příjezd do hotelu, uby2.990 A, C, E
středisku Garmisch-Partenkirchen, které leží 12.06. - 14.06.
tování.
2.990 A, B, C
pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou 07.08. - 09.08.
2.den: Ráno odjezd do známého
Pisaalpského stře2.990 A, D, E
Zugspitze (2963 m). Nenáročná turistická 04.09. - 06.09. diska Garmisch-Partenkirchen,
které leží pod
Livorno
vycházka soutěskou Partnachklamm. Dále V ceně:
nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspiprohlídka kláštera Ettal - rozlehlý klášter ze 14. •doprava autokarem •1x nocleh •1x snídaně
tze (2963 m). Nenáročná turistická vycházka
průvodce
století v údolí řeky Ammer po prastaré cestě •služby
soutěskou Partnachklamm. Zastávka u jezera
Příplatky:
přes Brennerský průsmyk. Odpoledne návštěva Pokoj 1/1
300 Kč Eibsee. Odpoledne prohlídka kláštera Ettal - rozzámku Linderhof, barokní zámek s umělou jes- Komplexní pojištění
ze 14. století v údolí řeky Ammer
90 Kč lehlý klášterBastia
kyní, v zámeckém parku jsou umělé vodopády Slevy pro děti do 12 let:
po prastaré
cestě
přes Brennerský průsmyk. Večer
- 250 Kč
a 32 m vysoký vodotrysk. V podvečer ubytování Ubytování:
návrat
na ubytování.
Corte
ve Schwangau. Nocleh.
3.den: Návštěva zámku Hohenschwangau,
Ubytování je zajištěno v hotelu Garni Schlossblick** Porto
návštěva zámku Neuschwanstein, pohádkově
v Hohenschwangau nebo v hotelu Schwangauer
Ajaccio
krásné stavby v bavorských Alpách. Odpoledne
Hof** ve Schwangau (2-lůžkové pokoje s přísluzastávka v lázeňském městečku Füssen. Večer
šenstvím).
Propriano návrat na ubytování.
Odjezdová místa:
Sartene
4.den: Po snídani odjezd do Prienu, krátká
A. Praha, Slaný, Kladno
Bonifacio
B. Beroun, Plzeň, Klatovy
zastávka.
Dále přejezd k jezeru Chiemsee,
C. Mladá Boleslav (200), Mělník (150),
kde
je
možné navštívit zámek Herrenchis
e
r
Kralupy n. Vlt. (150)
Tor emsee na ostrově uprostřed jezera, který je
rto
D. Louny (150), Nové Strašecí (100), Rakovník
Po
replikou francouzských Versailles, nebo využít
(150), Žatec (150)
možnostiOlbia
koupání ve velkém aquaparku na břeE. Lovosice (200), Litoměřice (200),
Sassarihu jezera. V pozdních nočních hodinách návrat
Algher
Roudnice n. L. (150)
do ČR.
Nuoro
Cagliari
Termín Cena
Odjezd
01.05.- 04.05. 5.180 A, B, D
31.07.- 03.08. 5.180 A, C
V ceně:
•doprava autokarem •3x nocleh v hotelu (2 - 3
lůžkové pokoje) •3x snídaně •služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
750 Kč
Komplexní pojištění
120 Kč
Slevy:
Děti do 12 let
- 700 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň, Klatovy
B. Slaný, Kladno
C. Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
Kralupy n. Vlt. (150), Slaný
D. Louny (150), Nové Strašecí (100), Rakovník (150)
německo
5
OKTOBERFEST
v Mnichově
Tento zájezd vám nabídne zážitky, které nejsou
právě obvyklou náplní v programech poznávacích zájezdů. Fotbalový stadion, termální lázně,
muzeum luxusních automobilů či pivní slavnosti
v nabídkách jiných poznávacích zájezdů patrně
nenajdete. Ale přesto si myslíme, že právě takovýto zájezd vás může zaujmout a nabídnout
vám poznání i trochu jiných zajímavostí na území
Bavorska.
be
z nočn
přejezdůích
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách.
Odpoledne je pak celé věnováno návštěvě
největších bavorských slavností – proslulého
Oktoberfestu. V druhé polovině září a na začátku
října se ulice bavorské metropole mění v jednu
velkou pivnici a i vy tak budete moci okusit typické místní „tupláky“, či různé bavorské kulinářské
speciality. V podvečer odjezd na ubytování nedaleko Mnichova.
2.den: Dopoledne příjezd do Mnichova. Prvním
bodem programu tohoto dne je návštěva muzea
automobilky BMW. Budete se moci pokochat
historickými vozy BMW ve firemním muzeu. Dále
se pak zastavíme u nového stadionu slavného
mnichovského velkoklubu Bayernu Mnichov –
Allianz Areny. Pravda, vzhledem k denní době
patrně nebudeme moci spatřit kouzelnou hru
barev a světel, kterými je tento sportovní stánek
proslulý mezi fotbalovými fanoušky po celém
světě, ale i tak jistě dokážete ocenit monumentálnost celé stavby. Odpoledne pak návštěvu Bavorska zakončíme v lázních Erding – největších
termálních lázních v Bavorsku.
V pozdních večerních hodinách návrat do ČR.
Termín
27.09.- 28.09. CenaOdjezd
3.490 A
V ceně:
•doprava autokarem•1x nocleh (2-3 lůžkové
pokoje)•1x snídaně•služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
590 Kč
Komplexní pojištění 60 Kč
Rezervace míst ve stanu na Oktoberfestu (v ceně
rezervace 2 mázy piva a 1/2 kuřete) 1.100 Kč/os.
Poznámky: Vstup na Oktoberfest je volný. Pokud
však chcete mít zajištěno místo v některém
z typických velkých stanů, je třeba je rezervovat
s dostatečným předstihem.
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
SASKÉ HRADY A ZÁMKY vesnic. Jako doklad někdejší slávy je bezespoPojeďte s námi poznat krásy saských hradů
a zámků. Navštívíme zámky Weesenstein,
Moritzburg, hrady Mildenstein a Kriebstein, ale
také pevnost Königstein.
bez
n
přejeozčních
dů
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Příjezd k jedné z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě
– Königstein. Historie pevnosti se začala psát
před více než 750 lety. Postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně
gotickém, barokním a renesančním stylu a staveb z 19. století. Protože byla Pevnost Königstein nedobytná, vyhledávali ji v neklidných
dobách panovníci Saska, aby se zde schovali
a ukryli své umělecké cennosti a státní klenoty.
Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein
také oblíbeným výletním místem panovnického
dvora a místem konání nejrůznějších slavností.
Přejezd na zámek Weesenstein. Zámek, jehož
vznik je datován na přelom 18. a 19. století.
Zámek vznikl přestavbou původního hradu
na skále. K zámku patří rozsáhlý park ze 17.
století, kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé pískovcové mosty či umělý
vodopád. Odjezd na návštěvu pohádkového
zámečku Moritzburg, na kterém se natáčela
známá pohádku Tři oříšky pro Popelku. Zámek
je postaven na umělém jezírku s přírodním parkem. K mimořádným pozoruhodnostem patří
světově nejrozsáhlejší sbírka interiérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže s cennými
malbami a vzory a sbírka historických loveckých trofejí. Dojezd na ubytování.
2.den: Po snídani odjezd na návštěvu hradu
Kriebstein, který je bezesporu nejkrásnější rytířský hrad v Sasku. Kriebstein nabízí vše, co by
měl středověký hrad mít. Komnaty zařízené originálním nábytkem, malované dřevěné stropy,
krby, portréty, gotický rytířský sál, gotický sál,
oltář ze 14. století a mnoho dalšího. V době
největší slávy patřila k hradu dvě města a 33
ru čtyřicet pět metrů vysoká pozdně gotická
obytná věž se skvěle zachovalou vnitřní výzdobou a ohromujícím krovem. Přejezd na hrad
Mildenstein, který leží na 60 metrů vysoké
skále poblíž Leisnigu v srdci Saska. Ve své historii sloužil hrad jako ochrana panství Salierů,
Wettinů a Staufů. K nejstarším částem hradu
patří románská kaple z 11. století. Impozantní Bergfrit z druhé poloviny 12. století, který
udivuje zdmi silnými přes čtyři metry. Můžete
také vystoupat na 30 metrů vysokou věž, ze
které je překrásný výhled na městečko Leisnig
s okolím. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy
ve večerních hodinách.
Termín Cena
Odjezd
16.05.- 17.05.2.290 A
05.09.- 06.09.
2.290 A
V ceně:
• doprava autokarem • 1x nocleh v hotelu/
penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc.
zařízením • 1x snídaně • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
400 Kč
Komplexní pojištění
60 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Praha, Kralupy n. Vlt., Roudnice n. L.,
Ústí n. L.
BODAMSKÉ JEZERO
S RÁJEM KVĚTIN
Zvláště milovníky omamné vůně květin okouzlí
ostrov Mainau zvaný „ráj květin“. Na výstavě orchideí nebo zámeckém festivalu se na vlastní oči
přesvědčíte, že se jedná i o skutečně nádhernou
„pastvu pro oči“. Hrou barev vás navíc uchvátí i tisíce motýlů. Neméně zajímavá je i krátká výprava
po stopách mistra Jana Husa v Kostnici. Sklenku
vína si vychutnáte ve středověkém městečku
Meersburg a v muzeu získáte poučné informace
o vzducholodích.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy po půlnoci. Noční přejezd
Německem. Příjezd k Bodamskému jezeru.
Fakultativně návštěva květinového ostrova
Mainau, ostrova květin s terasami a zajímavou
zahradní architekturou. Navštívíte Motýlí dům,
kde ve skleníku s tropickým klimatem žije tisíce
nádherných motýlů. Přejezd do Kostnice. Prohlídka přístavu, domu mistra Jana Husa, návštěva
místa, kde byl upálen a chrámu P. Marie, kde byl
odsouzen, budova Konsilu. Odjezd na ubytování.
2.den: Po snídani prohlídka středověkého městečka Meersburg obklopeného vinicemi, kde
můžete ochutnat sklenku skvělého místního vína.
Friedrichshafen s báječným Zeppelinovým muzeem s rekonstrukcí části nešťastné vzducholodi Hindenburg ve skutečné velikosti. Poslední zastávka
u Bodamského jezera bude v Lindau. V magickém
ostrovním městečku s půvabným centrem s gotickou radnicí, malebnými náměstími a uličkami
s hrázděnými domy. V podvečer odjezd do ČR.
Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
Termín 23.05.- 24.05.
29.08.- 30.08.
Cena
3.190
3.190
Odjezd
A
A
V ceně:
• doprava autokarem • 1x nocleh v hotelu/
penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc.
zařízením •1x snídaně • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 400 Kč
Komplexní pojištění
60 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
m
D
německo, ČESKO
německo
Perly švábské Alby
6
ROMANTICKÁ ÚDOLÍ
MOSELY A PORÝNÍ
bez nočn
přejezdůích
S
Helsingør
Program zájezdu:
Zájezd do nejkrásnějšího říčního údolí Evropy
zámky a sklepy
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách. Návště- na Mosele a Rýnu.
København
jižní moravy
va bavorského městečka Rothenburg ob der
Roskilde
Tauber, které je známé pro své ze středověku Program zájezdu:
4.den: Možnost romantické plavby lodí z Kob- Jižní Morava patří nesporně k našim turisticky nejzachovalé staré město s mnoha klikatými ulička- 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
lenze, města malebně položeného na soutoku zajímavějším regionům. Náš program vás zavede
mi a malými náměstími obklopené hrázděnými 2.den: Romantické údolí Mosely - město Trevír Mosely a Rýna, po Rýnu. Z paluby lodi budete nejen na krásné zámky, ale také do příjemných
domy. Ubytování, nocleh.
- jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, vinných sklípků i poněkud tajemnějších podzem2.den: Po snídani zámek Ludwigsburg – „šváb- památek z římské doby i dob pozdějších. Bern- na kterých se rozkládají vinice a malebné ves- ních chodeb či vojenských bunkrů.
bez nočních
ské Versailles“, jeden z nejkrásnějších a největ- kastel - městečko s unikátním souborem hrázdě- ničky. Celému údolí Rýna dominují romantické
přejezdů
ších barokních zámků v Německu, prohlídka in- ných domů obklopené proslulými vinicemi. Eltz mohutné hrady, např. zámek Stolzenfels, hrady Program zájezdu:
teriéru zámku – vývoj slohů přes pozdní baroko, - zde se nachází jeden z nejkrásnějších pohád- Rheinfels, „Kočka“ a „Myš“. Lodí
také připlujete 1.den: Odjezd v ranních hodinách. Dopoledne
Rostock
rokoko až po empír. Zámek Lichtenstein – vy- kových hradů v Evropě, množství věží a věžiček k proslulé skále Lorelai, kde se zrodila slavná návštěva krásného zámku Vranov nad Dyjí.
Lübeck
hlídka z nádvoří pohádkového zámku, který patří a romantické výhledy dolů do údolí Eltz. Hamburg
legenda o krásné
dívce s čarokrásným hlasem. Odpoledne ubytování v hotelu na jižní Moravě.
vévodům z Urachu. Bad Urach – lázeňské město 3.den: Cáchy - město korunovace římských cí- Na závěr dne prohlídka Mohuče, arcibiskupského V podvečer odjezd do vinného sklípku, ochutnávv srdci Švábské Alby, prohlídka starého města. sařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. města na soutoku Rýna a Mohuče s proslulým ka různých druhů vín, občerstvení. Pozdě večer
Ubytování, nocleh.
Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nej- dómem sv. Martina, přední stavby v německém návrat do hotelu.
Lüneberg
Bremen
3.den: Po snídani prohlídka hradu Hohenzollern, významnější stavbou z karolínské doby,
dále go- románském
slohu. Večer odjezd do ČR
2.den: Dopoledne odjezd do Slavonic. Prohlídka
položeném na 855 m vysokém kopci u městečka tická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. Kolín 5.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
historického centra i jeho podzemí. Nedaleko
Hechingen, který patří k nejkrásnějším a nejvíce nad Rýnem - město se může pochlubit nejslavSlavonic se zastavíme u jednoho z bunkrů z dob
Cena
Odjezd
navštěvovaným hradům v Evropě. Byl sídlem rodu nější gotickou stavbou v Německu - ohromným Termín druhé světové války – zbytku československých
5.990 A
Hohenzollernů, kteří se dostali k moci ve středo- Dómem, množstvím románských kostelů a další- 17.06.- 21.06. pohraničních opevnění. Odpoledne pak strávíme
věku a vládli Prusku a Braniborsku až do konceS mi památkami. Bonn - bývalé hlavní město SRN, V ceně:
v Telči, památce Unesco, která je proslavena
první světové války. Nejvýznamnějším exponátem rodné město L. van Beethovena založené Římany • doprava autokarem • 2x nocleh v hotelu
především krásným dobovým náměstím a též
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 2x polopenze zámkem. Návrat ve večerních hodinách.
je koruna Viléma II. nebo osobní věci Bedřicha II. v r. 11 př. n. l.
• služby průvodce • komplexní pojištění
DKBeuron, prohlídka kostela. PrůVelikého. Klášter
Odjezdová místa:
jezd krásným údolím Dunaje. Zámek SigmarinTermín
CenaOdjezd
A.Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
gen s mnoha věžičkami a s jedinečnou zbrojnicí,
03.10.- 04.10. 1.990 A, B, C
která je jednou z největších soukromých sbírek
V ceně:
v Evropě, prohlídka interiéru zámku. Odjezd zpět
d Rýnem
•doprava autokarem•1x nocleh v hotelu (2-3
Kolín na
do ČR. Návrat večer.
lůžkové pokoje)•1x snídaně•služby průvodce
DK
D
Termín 05.06.- 07.06. Cena
4.190 Odjezd
DA
V ceně:
• doprava autokarem • 2x nocleh v penzionu
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 2x snídaně
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 1.200 Kč
Komplexní pojištění
90 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Slaný,
Kladno, Bílina, Louny, Most, Teplice, Ústí nad
Labem, Domažlice, Klatovy
B
Bonn
Cochem
LPL
F
Příplatky:
Pokoj 1/1
350 Kč
Komplexní pojištění
60 Kč
Ochutnávka vín a občerstvení ve vinném sklípku 250 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Humpolec, Jihlava
B. Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
C. Louny (150), Nové Strašecí (100)
Eltz
Bernkastel
Trier
PL
D
CZ
A
Köszeg
Ludwigsburg
Bad
Mechingen
Beuron
Sigmaringen
h
Urac
SLO
Mnichov
I
H
Bük
Héviz
Keszthely
SK
D
A
CH
Förtöd
Šoproň
Zalak
HR
RO
ČESKO
7
Léto na Šumavě
Nejkrásnější místa
jižních Čech
s výletem do Pasova
Na nejkrásnější místa jižních Čech, do německého
Pasova i do snad nejkrásnějšího našeho města –
Českého Krumlova v době unikátních historických
slavností vás zavádí tento víkendový zájezd.
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: Ráno odjezd z Prahy do Jižních Čech. Dopoledne zastávka v Českých Budějovicích, prohlídka
pivovaru Budvar a historického centra města,
kterému dominuje známá Černá věž. Odpoledne
návštěva kláštera Zlatá koruna. Večer ubytování
v hotelu.
2.den: Ráno odjezd do německého Pasova,
prohlídka historického centra města. Odpoledne
návrat do ČR. V podvečer návštěva klenotu jižních
Čech, památky UNESCO – Českého Krumlova.
Procházka historickým centrem města, možnost
návštěvy historických rožmberských slavností. Večer fakultativně návštěva divadelního představení
na otáčivém hledišti v zámecké zahradě. Pozdě
večer návrat do hotelu.
3.den: Dopoledne nenáročná turistická procházka šumavskými lesy kolem Vltavy a lipenského
jezera. Odpoledne návštěva kláštera ve Vyšším
Brodě. Večer návrat do Prahy a okolí.
Termín
CenaOdjezd
19.06.- 21.06. 2.100 A
V ceně:
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu (2- 4
lůžkové pokoje)•2x snídaně•služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění
90 Kč
Vstupenka na Slavnosti pětilisté růže
200 Kč
Vstupenku na divadelní představení
(Pes baskervillský) - dle kategorie 720 - 930 Kč
Slevy:
Pro 3. a 4. osobu na pokoji
- 150 Kč/os.
(pouze při ucelené objednávce)
Děti do 12 let
- 200 Kč/os.
(Lze uplatnit pouze v případě ubytování se dvěma
dospělými osobami na pokoji.)
Odjezdová místa:
A. Kralupy n. Vlt. (150), Slaný, Praha, Příbram, Písek
Malebná krása Šumavy, lipenského jezera i dalších míst jižních Čech nabízí řadu krásných přírodních scenerií i unikátních historických památek.
Ale nejen to je pro vás připraveno v tomto našem
týdenním zájezdu.
bez no
čn
přejezdůích
Program zájezdu:
1.den: Ráno odjezd autokarem do jižních Čech.
Zastávka v Hluboké nad Vltavou, prohlídka jednoho z nejkrásnějších českých zámků. Odpoledne
pak navštívíme rozsáhlý klášter ve Zlaté koruně.
V podvečer příjezd na Šumavu, ubytování v hotelu.
2.den: Celodenní výlet a turistická vycházka
do nejkrásnějších partií Šumavy: Kvilda, Antýgl,
Modrava.
3.den: Celodenní výlet do německého Pasova.
Město, ležící na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu, si
udržuje svůj historický ráz.
4.den: Celodenní výlet k řece Vltavě. Prohlídka
kláštera ve Vyšším Brodu. Možnost projížďky
na raftech z Vyššího Brodu do Rožmberku. Odpoledne prohlídka hradu Rožmberk.
5.den: Dopoledne zamíříme přes Přední Výtoň
do osady Svatý Tomáš a dále pak krátkou turistickou vycházkou na zříceninu gotického strážního hradu Vítkův kámen. Vítkův kámen je nejvýše
položeným hradem v České republice. Odpoledne
pak strávíme v jednom z nejkrásnějších českých
měst – Českém Krumlově.
6.den: Dopoledne turistická vycházka k Boubínu
a Boubínskému pralesu. Při zpáteční cestě krátká zastávka ve Vimperku. Večer návrat do Prahy.
TermínCena Odjezd
21.07.- 26.07. 5.990 A
V ceně:
•doprava autokarem•5x nocleh v hotelu
(2-4 lůžkové pokoje s příslušenstvím)
•5x polopenze•služby průvodce
•komplexní pojištění
Fakultativně:
Projížďka na raftech z Vyššího Brodu
do Rožmberku 280 Kč
V ceně je zahrnuto půjčovné raftu i vybavení
pro vodáky (pádlo, plovací vesta). Řeka Vltava
je na tomto úseku nenáročná, vhodná i pro
naprosté začátečníky. Vodácký zážitek umocní
i několik jezů, jejichž sjíždění na raftech je
zcela bezpečné. Doba plavby cca 3 hodiny.
Pokoj 1/1 1.490 Kč
Slevy: pro 3. a 4. osobu na pokoji
(pouze při ucelené objednávce)
- 250 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Příbram, Písek
ČESKO
8
LÉTO NA VALAŠSKU
V rámci tohoto týdenního zájezdu můžete navštívit
historické památky, odpočívat u vody, při procházkách obdivovat přírodu a také během celodenního
výletu zajet k sousedům na Slovensko.
bez nočních
přejezdů
Program zájezdu:
1.den: V ranních hodinách odjezd autokaru
z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Litomyšli,
prohlídka histroického centra města. Dále odpoledne zastávka v Olomouci, prohlídka historického
centra. Večer ubytování v hotelu v Rožnově pod
Radhoštěm.
2.den: Turistická vycházka přes Pustevny, Radhošť a Černou horu. Budete moci obdivovat
historické stavby lidového architekta Dušana
Jurkoviče i mohutnou sochu Radegasta.
3.den: Dopoledne návštěva pivovaru Radegast
v Nošovicích. Dále přejezd do Kopřivnice, kde budete mít možnost shlédnout muzeum automobilky Tatra s řadou unikátních exponátů. Odpoledne
přejedete do Štramberku – městečka s krásně
dochovaný historickým centrem, hradem z 14.
století s proslulou štramberskou Trůbou a též
jeskyní Šipka, která zdejšího rodáka Buriána inspirovala k jeho prehistorickým dílům. Ochutnat
budete moci i populární štramberské uši.
4.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti
Malé Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny.
Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok.
Večer návrat zpět do hotelu.
5.den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu
rožnovského skanzenu - Valašského městečka,
valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání.
6.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka na hradě Helfštýn nedaleko Olomouce.
V podvečer příjezd do Prahy.
Termín
Cena H**/H*** Odjezd
08.07.- 13.07. 5.490/5.990 A
V ceně:
•doprava autokarem •5x nocleh v hotelu
•5x polopenze • služby průvodce
Příplatky:
Ubytování:
V rámci zájezdu nabízíme výběr ze 2 variant ubytování.
Hotel 2*: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
Hotel 3*: 2-lůžkové pokoje s TV a příslušenstvím
Příplatky:
Pokoj 1/1 hotel 2*
1.290 Kč
Pokoj 1/1 hotel 3*
1.990 Kč
Komplexní pojištění
180 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Vysoké
Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová
LÉTO V BESKYDECH
Náš týdenní program v regionu Moravsko–slezských Beskyd vám nabízí aktivní formu letního
odpočinku – turistiku, výlety za kulturními a historickými památkami tohoto regionu i přilehlých
sousedních zemí Polska a Slovenska a samozřejmě
i odpočinek u vody. Zájezd je vhodný pro turisty
všech věkových kategorií, od dětí až po seniory.
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: V ranních hodinách odjezd z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Olomouci, prohlídka
historického centra. Večer ubytování v hotelu
v Rožnově pod Radhoštěm.
2.den: Turistická vycházka přes Pustevny, Radhošť a Černou horu.
3.den: Celodenní výlet do Polska. Dopoledne
návštěva Wieliczky, prohlídka úchvatného
podzemního komplexu solného dolu zapsaného
v seznamu UNESCO. Odpoledne přejezd do blízkého Krakowa, sídelního města polských králů
s dominantou hradu Wawel. Pozdě večer návrat
zpět do hotelu.
4.den: Volno, možnost koupání nebo turistické
vycházky v Beskydech.
5.den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti
Malé Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny.
Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok.
Večer návrat zpět do hotelu.
6.den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu
rožnovského skanzenu – Valašského městečka,
valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání.
7.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka v Kroměříži, prohlídka zámku a zahrad.
V podvečer příjezd do Prahy.
Termín
Cena H**/H***
03.08.- 09.08. 6.490/7.290
Odjezd
A, B, C
V ceně:
•doprava autokarem •6x nocleh v hotelu
•6x polopenze • služby průvodce
• komplexní pojištění
Ubytování:
V rámci tohoto zájezdu nabízíme výběr ze 2
variant ubytování.
Hotel 2*: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím
Hotel 3*: 2-lůžkové pokoje s TV a příslušenstvím
Příplatky:
Pokoj 1/1 hotel 2* 1.490 Kč
Pokoj 1/1 hotel 3* 2.490 Kč
Poznámky: K zájezdu je možné se připojit i přímo
v Rožnově pod Radhoštěm.
Sleva za nevyužitou dopravu z/do Prahy - Brna500 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov, Jihlava, Velké
Meziříčí, Brno, Prostějov
B.Louny (150), Rakovník (150), Nové Strašecí (100)
C. Kralupy n. Vlt. (150), Roudnice n. L. (150),
Mělník (150)
slovensko
9
TATRANSKÉ PANORÁMA
ANEB VLAKEM Z ČECH AŽ
POD TATRANSKÉ ŠTÍTY
Vysoké Tatry lákají svou nádhernou přírodou a otvírají se pro každého, kdo si je dokáže zamilovat.
Pro ty z vás, kteří nemají rádi cesty autobusem
a uvítají více prostoru a pohodlí, jsme připravili
trochu netradiční, přesto pohodlný způsob dopravy
na poznávacích zájezdech.
Program zájezdu:
1.den: Ve večerních hodinách odjezd z Prahy.
2.den: V ranních hodinách příjezd do Popradu,
vstupní brány Vysokých Tater. Dopoledne příjezd
do hotelu v Tatranské Lomnici. Odpoledne výlet
lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso
a Lomnický štít, na jehož vrcholu vás čeká nejen
nezapomenutelný výhled, ale i observatoř a meteorologická stanice. Nocleh.
3.den: Po snídani výlet na Štrbské Pleso, přírodou přísně vymezené místo a nejtypičtější
morénové ledovcové jezero a dozajista chlouba
našich slovenských přátel. Nenáročná turistická
vycházka k Štrbskému plesu, do nedalekého
sportovního areálu Snů a Mlynské doliny. Nocleh.
4.den: Snídaně. Výlet tatranskou železnicí a pozemní lanovkou do Smokovce a na Hrebienok,
atraktivní cíl návštěvníků Vysokých Tater. Odjezd
z hotelu do Popradu. Ve večerních hodinách odjezd z Tater zpět do ČR.
5.den: V časných ranních hodinách příjezd do Prahy.
Termín
CenaOdjezd
03.06.- 07.06.
4.990
A
15.07.- 19.07.4.990 A
02.09.- 06.09.4.990 A
V ceně:
• doprava vlakem Praha – Poprad a zpět (lehátkové kupé 4-6 osob) • 2x nocleh v hotelu (2-lůžkové
pokoje s příslušenstvím) • 2x snídaně • služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.490 Kč
Komplexní pojištění 150 Kč
Večeře (2x)
150 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní poplatek 3 EUR (platba na místě).
Slevy:
Nástup/výstup Pardubice, Olomouc, Ostrava-150 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Kolín, Pardubice, Olomouc, Ostrava
POD TATRANSKÉ ŠTÍTY
Tento zájezd vám nabízí možnost strávit týden
pod malebnými tatranskými štíty. Kdysi jsme zde
bývali doma, ale i dnes se sem řada z nás ráda
vrací. Během pobytu v Tatranské Lomnici budete
mít možnost navštívit různá místa těchto velehor.
V rámci autokarových výletů se pak seznámíte
i s dalšími zajímavostmi podtatranského kraje.
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: Časně ráno odjezd z ČR. Non-stop cesta
na Slovensko. Odpoledne příjezd do Vysokých
Tater, ubytování v hotelu.
2.den: Dopoledne individuální výlet lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso
a Lomnický štít. Odpoledne individuální výlet
tatranskou železnicí a pozemní lanovkou do Smokovce a na Hrebienok.
3.den: Celodenní autokarový výlet - dopoledne
navštívíme Belianskou jeskyni, dále si prohlédneme historické slovenské město Kežmarok
a odpoledne pak můžete relaxovat v areálu termálního koupaliště Vrbov.
4.den: Celodenní autokarový výlet na Štrbské
Pleso. Nenáročná turistická vycházka k Štrbskému plesu, do areálu Snů a Mlynské doliny.
5.den: Celodenní autokarový výlet do Polska.
Nejvýše položené město v Polsku, tzv. zimní hlavní město Polska – Zakopané. Navštívíme údajně
nejhezčí dolinu polské části vysokých Tater Koscieliskou dolinu. Naleznete zde strmé skalní stěny,
krásné potoky, výhledy do okolí a jeskyně.
6.den: Po snídani odjezd z hotelu. Dopoledne
návštěva jeskyně Slobody v Demānovské dolině.
Odpoledne pokračování v cestě. Ve večerních hodinách návrat do ČR.
Termín
26.08.- 31.08. CenaOdjezd
6.490 A, B
V ceně:
•doprava autokarem • 5x nocleh v hotelu
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 5x snídaně
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.400 Kč
Komplexní pojištění 180 Kč
Večeře (5x)
350 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní poplatek 6 EUR (platba na místě).
Dopravu tatranskou železnicí a místními lanovkami.
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno, Olomouc,
Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm
B. Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
Kralupy n. Vlt. (150)
slovensko, Maďarsko
10
ZA ČACHTICKOU PANÍ
A DO SLOVENSKÝCH
TERMÁLŮ
Tento zájezd vás zavede do míst, kde řadu let žila
hraběnka Alžběta Bathoryová. Navštívíte šlechtická sídla tzv. Horních Uher i několik historických
slovenských měst a dalších památek.
Metropole NA DUNAJI
Bratislava – Budapešť – Vídeň
Během třech dnů budete moci navštívit tři evropské metropole: Bratislavu, Budapešť a Vídeň.
bez nočních
přejezdů
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v ranních hodinách z ČR. Kolem poledne příjezd na Slovensko. Návštěva
jednoho z nejkrásnějších slovenských zámků
– Červený Kameň. Dále návštěva zřícenin hradu Čachtice, kde pobývala známá hraběnka
Bathoryová. V podvečer příjezd do Bojnice.
Ubytování v hotelu.
2.den: Dopoledne návštěva Kremnice – historického slovenského města s dominantním
středověkým městským hradem a jedinečnou
expozicí mincovny. Dále zamíříme do jednoho
z klenotů slovenské historie – městu Banská
Štiavnica, památky Unesco. Prohlídka obou
dochovaných opevněných zámků, hornického
muzea a dalších historických památek města.
bez nočních
přejezdů
3.den: Dopoledne návštěva Čičman – rázovité
obce s řadou dochovaných lidových staveb.
Odpoledne prohlídka romantického zámku
Bojnice, který byl přestavěn podle vzoru francouzských zámků na Loiře, nebo můžete odpoledne strávit na termálním koupališti Bojnice.
Ve večerních hodinách návrat zpět do ČR.
Termín
29.05.- 31.05. CenaOdjezd
3.790 A, B
V ceně:
•doprava autokarem •2x nocleh v hotelu
•2x snídaně •služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění
90 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní poplatek 3 EUR (platba na místě).
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Benešov, Jihlava, Velké
Meziříčí, Brno
B. Louny (150), Roudnice n. L. (150),
Kralupy n. Vlt. (150)
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Dopoledne příjezd do bývalého Pressburku, dnešní Bratislavy - prohlídka centra (Michalská brána, staré
město, Bratislavský hrad). V podvečer ubytování
v hotelu, večeře, nocleh.
2.den: Snídaně, přejezd do Budapešti, celodenní
program - Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác, řetězový most, budova parlamentu,
krátké volno. Večer návrat do hotelu, večeře,
nocleh.
3.den: Po snídani odjezd do Vídně, krátký okruh
autokarem, dále pěší prohlídka historického centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, císařské
sídlo habsburských panovníků, ulice Graben,
Staré město, Stephansplatz s monumentálním
dómem sv. Štěpána, orloj, elegantní Kärtnerstrasse, budova opery, vídeňská secese, kostel sv.
Karla Boromejského, krátké volno. Návrat do ČR
v pozdních večerních hodinách.
Termín
12.06.- 14.06. 18.09.- 20.09. Cena 2.890
2.890
Odjezd
A, B
A, C
V ceně:
•doprava autokarem • 2x nocleh v hotelu
• 2x snídaně • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 (2 noci)
700 Kč
Komplexní pojištění 90 Kč
Večeře (2x)
500 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno
B. Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
C. Louny (150), Nové Strašecí (100), Rakovník (150)
maďarsko
11
VELIKONOCE
V MAĎARSKÝCH LÁZNÍCH
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: V ranních hodinách odjezd z ČR, odpoledne zastávka v Šoproni – nejkrásnějším středověkém maďarském městě. K večeru příjezd do termálních lázní Bük, ubytování v hotelu.
2.den: Polodenní výlet do Szombathely, krásné historické město s řadou památek, obchodů
a typickou maďarskou tržnicí. Večer fakultativně
posezení v typické maďarské čárdě.
3.den: Volný den v termálních lázních Bük, individuální program.
4.den: Dopoledne odjezd z hotelu, příjezd do ČR
v odpoledních hodinách.
Pobyt v maďarských
termálních lázních
Bük s výlety
Termín
Hotel 3*/Hotel 4* Odjezd
03.04.- 06.04. 3.890/8.490 A
Další z našich programů do maďarských termálních lázní Bük. Tentokrát je pro vás připraven vysloveně relaxační týdenní pobyt v termálních lázních, který je zpestřen výlety do zajímavých míst
západní části Maďarska. Jistě oceníte i fakt, že
tento zájezd je realizován bez nočních přejezdů!
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: Ráno odjezd z ČR. Odpoledne zastávka
v Šoproni - nejkrásnějším středověkém maďarském
městě, připomínajícím svoji gotickou a barokní architekturou Český Krumlov. Večer příjezd do termálních
lázní Bük, ubytování v hotelu.
2.den: Polodenní výlet na zámek Fertőd – zámek rodiny Esterháziů, tzv. maďarské Versailles.
Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních lázní.
3.den: Polodenní výlet do městečka Kőszeg s velmi
pěkně dochovaným centrem města, historickým
náměstím a hradem. Odpoledne volno, relaxace
v areálu termálních lázní Bükfürdó.
4.den: Celodenní výlet k Balatonu. Postupně
navštívíme hrad Sümeg, město a zámek
Keszthely na jihozápadním konci Balatonu
a na závěr dne i termální lázně Hevíz.
5.den: Volno, relaxace v areálu termálních lázní
Bükfürdó. Večer fakultativně posezení v maďarské
čárdě s ochutnávkou maďarských vín a malým občerstvením.
6.den: Ráno odjezd z Büku. Cestou zastávka na zámku Laxenburg – kdysi velmi oblíbená rezidence Habsburků se dnes řadí mezi nejpůsobivější zámecké areály
v Evropě. Pozdě večer návrat zpět do ČR.
PL
Termín
16.06.- 21.06. V ceně:
•doprava autokarem •5x nocleh v hotelu
(2-3 lůžkové pokoje s příslušenstvím)
•5x snídaně • služby průvodce
•komplexní pojištění
Fakultativně:
Posezení v čárdě s ochutnávkou vín,
večeří a hudbou
390 Kč
(ochutnávka 5 druhů vín, pálenka, polévka,
2-chodová večeře, zákusek)
Příplatky:
Pokoj 1/1 (5 nocí) 1.990 Kč
Večeře (5x)
1.200 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno, Humpolec
Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
Kralupy n. Vlt. (150)
Ubytování: Apartmán hotel 3*
CZ
Mo
son
gy
aro
var
Šoproň
Köszeg
Förtöd
Bük
Héviz
Keszthely
SLO
HR
Györ
on
lat
Ba
Budapest
H
Term. lázně Bük s výlety
Podzim v maďarských
termálních lázních
YU
Pojeďte s námi do příjemných maďarských termálních lázní. Během tohoto 2-denního zájezdu
navštívíte dva termální areály v Győru a v Mosonmagyaróváru.
bez nočních
přejezdů
Program zájezdu:
1.den: Časně ráno odjezd z Prahy a dalších míst
v ČR. Kolem poledne příjezd do lázní Mosonmagyaróvár. Koupání a relaxace v lázeňském areálu.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu v Győru.
2.den: Po snídani odjezd do lázní v Győru. Koupání
a relaxace v lázeňském areálu v Győru. V podvečer odjezd zpět do ČR. Návrat do ČR ve večerních
hodinách.
Termín 17.10.- 18.10. Cena
2.490
Odjezd
A
V ceně:
• doprava autokarem • 1x nocleh v hotelu (2-3
lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 1x snídaně
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
590 Kč
Komplexní pojištění
60 Kč
Večeře
190 Kč
Cena nezahrnuje:
Vstupné do lázní
cca 550 Kč/celodenní vstup
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno, Humpolec,
Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
Kralupy n. Vlt. (150)
Ubytování: Hotel Ibis Györ***
Ubytování:
Apartmán hotel 3* s takřka rodinnou atmosférou se skládá ze 4 budov vzdálených cca 300 m
od areálu termálních lázní. V hotelu mají hosté k dispozici příjemnou restauraci. Hotelové pokoje se
skládají z vybaveného kuchyňského koutu (lednička, vařič), koupelny a WC.
Hotel Répce Gold 4* je situován v klidné části lázeňské čtvrti. Z hotelu lze přejít rovnou do areálu
léčebných lázní krytou spojovací chodbou. V hotelu je plavecký bazén, jacuzzi, sauna, whirpool,
parní kabina. Hotelové pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, TV, telefonem a minibarem.
Hotel Ibis Györ 3* se nachází v centru města. V hotelu je připojení na internet. Snídaně formou
bohatého bufetu.
SK
ma
A
CenaOdjezd
6.490 A
V ceně:
• doprava autokarem • 3x nocleh v hotelu (2-3
lůžkové pokoje s příslušenstvím)• 3x snídaně
• pouze ve 4* hotelu 3x večeře a vstup do
wellness • služby průvodce
Fakultativně:
Posezení v čárdě s ochutnávkou vín, večeří
a hudbou
360 Kč
(ochutnávka 5 druhů vín, pálenka, polévka,
2-chodová večeře, zákusek)
Příplatky:
Pokoj 1/1 v Apartmán hotelu (3 noci) 1.200 Kč
Pokoj 1/1 v Hotelu Répce Gold (3 noci) 2.500 Kč
Komplexní pojištění 120 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní poplatek 6 EUR (platba na místě)
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Jihlava, Brno, Humpolec,
Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
Kralupy n. Vlt. (150)
Ubytování:
Apartmán hotel 3* nebo Hotel Répce Gold 4*
PODZIM V
MAĎARSKÝCH
TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
RO
maďarsko, rakousko
12
BUDAPEŠŤ VLAKEM
Nabízíme vám možnost strávit příjemný víkend
v městě na Dunaji. Budapešť nabízí řadu zajímavých míst i aktivit. Za vidění rozhodně stojí
budova Parlamentu, Rybářská bašta, nebo třeba
bazilika Sv. Štěpána. Navíc, vydat se do tohoto
města můžete netradičním způsobem - s trochou
nostalgie se můžete vydat do metropole Maďarska vlakem. Navíc máte možnost výběru termínu,
který vyhovuje právě vám!
bez
nočn
přejezdůích
Program zájezdu:
1.den: Ráno odjezd z Prahy rychlíkem do Budapešti. Další možná nástupní místa: Pardubice,
Brno, Břeclav. Příjezd do Budapešti v odpoledních
hodinách. Ubytování v hotelu (možnost výběru
3* nebo 4*).
2.den: Volno, prohlídka města.
3.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd z Budapešti zpět do ČR. Příjezd do Prahy ve večerních
hodinách.
Termín
Hotel 3*/Hotel 4* Odjezd
pátek - neděle 3.990/4.990
A
V ceně:
• jízdenka vlakem z Prahy do Budapešti a zpět
• místenka na obě cesty • 2x nocleh v 3* hotelu
v centru Budapešti (2-lůžkové pokoje) • 2x snídaně
Cena nezahrnuje:
• služby průvodce • místní transfery
• vstupné do objektů
Příplatky:
Pokoj 1/1 hotel 3* (2 noci) 1400 Kč
Pokoj 1/1 hotel 4* (2 noci)
1790 Kč
Komplexní pojištění (2 noci) 90 Kč
Slevy:
Nástup / výstup Brno, Břeclav
- 250 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Pardubice, Brno, Břeclav
Poznámky:
V případě požadavku je možné zajistit dopravu
nočním lehátkovým vlakem. V tomto případě je
odjezd z Prahy do Budapešti již předchozí den krátce
před půlnocí, příjezd do Budapešti ráno. A odjezd
z Budapešti ve večerních hodinách, příjezd do Prahy
pak následující den ráno.
Termín
03.07.- 06.07.
25.09.- 28.09.
Víkend
ve zlatém údolí
Tento program vás zavede do jednoho alpského
horského údolí, ve kterém se ještě nedávno těžilo
neuvěřitelné množství zlata - až 10% celosvětové
produkce zlata pocházelo z tohoto nevelkého místa vysoko v rakouských Alpách. Dnes se již průmyslová těžba v této chráněné oblasti národního parku nepovoluje, ale zlata je tady pořád ještě dost.
A tak opravdu stačí se jen shýbnout a s trochou
šikovnosti a za pomoci zlatokopeckého náčiní se
na vás po chvíli zatřpytí vaše první zlaté šupinky.
Nevěříte?! Tak vyzkoušejte a přesvědčíte se sami!
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách. Non-stop cesta do Rakouska.
2.den: Dopoledne dorazíme k nejrozsáhlejší ledové jeskyni na světě - Eisriesenwelt. Jeskyně se nachází vysoko v horách, autobus nás zaveze do nadmořské výšky 1000 m., dále pak pokračujeme pěšky k horské chatě Wimmer (1080 m.), odtud pak
lanovkou do výše 1575 m. Zbývající úsek (cca 20
minut) je nenáročný výstup do nadmořské výšky
1641 metrů. Zde se pak nachází vlastní vstup do
tohoto unikátního jeskynního systému. Odpoledne
zastávka u hradu či pevnosti Hohenwerfen. Hrad
Hohenwerfen je jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších hradních systémů v Rakousku. Byl vybudován již v 11. století na vysoké skále nad městem
Werfen. Přístup do hradu vám usnadní lanovka.
Vedle typických historických expozic se na hradě
nalézá rovněž ornitologická stanice chovající
množství ptačích dravců z celého světa. V rámci
návštěvy hradu budete moci shlédnout i originální
ptačí show – ukázky z výcviku těchto králů nebeských výšin (pokud to počasí a další podmínky
dovolí). V podvečer příjezd do Rauriského údolí,
ubytování v hotelu Hubertus***, večeře.
3.den: Celý den strávíme na horách v oblasti
Gasteinského údolí, kterému se též přezdívá
„Údolí vod“ a které patří mezi nejhezčí místa
Národního parku Vysoké Taury. Dopoledne prohlídka lázeňského města Bad Gastein, ve kterém
vyvěrá 18 minerálních pramenů a které vám svoji
architekturou hodně připomenou naše oblíbené
lázně – Karlovy Vary. Bad Gastein je proslulý
především tím, že přímo uprostřed města se nachází alpský vodopád. Dále vyjížďka kabinovou
lanovkou na Stubnerkogel do nadmořské výšky
2230 metrů. Lehká turistická vycházka v oblasti
tohoto alpského vrcholku. Odpoledne je plánována návštěva a relaxace v jedněch z největších
rakouských termálních lázní - Alpentherme v Bad
Hofgastein. Večer návrat do hotelu.
4.den: Dopoledne vyrazíme vzhůru Rauriským
údolím až pod jeho nejvyšší vrcholky – Sonnblick (3105 m.) a Hocharn (3245 m.). Na konci
údolí narazíme na místa, kde se z horských
potoků kdysi rýžovalo zlato. A sami si budete
moci vyzkoušet, jak dnes „chutná“ zlatá horečka. Zlatokopecké štěstí můžete vyzkoušet
pod vedením zkušených instruktorů. Odpoledne zastávka u městečka St. Johann, kde se
nachází jedna z nejnavštěvovanějších soutěsek
v Rakousku – soutěska Lichtensteinklamm.
Bouřící vody se zde prodírají úzkou soutěskou
a turistická cesta se skládá z četných dřevěných
mostů či tunelů proražených ve skalním masivu.
Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
CenaOdjezd
4.990
A, D
4.990
A, B, C
V ceně:
•doprava autokarem•2x nocleh (2-3 lůžkové
pokoje)•2x bufetová snídaně•2x bohatá večeře,
4-chodová večeře se skládá: salátový a sýrový
bufet (široký výběr zeleniny a různých druhů sýra),
polévka nebo předkrm, hlavní jídlo (výběr z několika
menu), desertový bufet (zákusek, ovoce, zmrzlina)
•služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění 120 Kč
Pokoj 1/1
750 Kč
Slevy:
Dítě do 12 let jako 3. osoba - 800 Kč (= 4.190 Kč)
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Příbram, České Budějovice, Kaplice
B. Kralupy n.Vlt. (150), Roudnice n.L. (150)
C. Louny (150), Rakovník (150)
D. Hradec Králové (330), Pardubice (330),
Poděbrady (250)
Ubytování:
Hotel Hubertus*** se nachází na okraji městečka
Rauris, v nadmořské výšce 950 m., přímo u dolní
stanice lanovky. Ubytování ve 2-lůžkových, případně
3-lůžkových pokojích s TV-SAT, balkónem a kompletním příslušenstvím (WC, sprcha). Hotel má
vlastní bazén (zdarma pro klienty CK) a saunu
(za poplatek). K přednostem hotelu patří i výborná
kuchyně.
rakousko
13
ALPSKÉ VYHLÍDKY
VÍDEŇ
A ZÁMEK SCHÖNBRUNN
Tradice pití kávy, pojídání štrúdlu a poslech klasické
hudby či vídeňského šramlu patří k slavnému městu na Dunaji. Nechte na sebe působit nepomíjející
krásu valčíků, moderní i imperiální architekturu, kavárny i stánky s klobásami. Vítejte ve městě radosti
ze života, zážitků a umění. Vítejte ve Vídni!
bez nočních
př
ejezdů
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR
do Vídně, krátký okruh autokarem, dále pěší
prohlídka historického centra: Hundertwasserovy
domy, Hofburg, ulice Graben, Staré město, Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Štěpána, krátké volno. V podvečer odjezd na jižní
Moravu, ubytování, večeře.
2.den: Snídaně, návrat do Vídně a poté celodenní program v metropoli Rakouska. Návštěva
Během tří dnů navštívíte Salcburk, město spojené
s životem, dílem i památkami na Mozarta a jeho
rodinu, jezero Königsee, Krimmelské vodopády,
horská střediska Kaprun a Zell am See, populární
Grossglockner a řadu dalších míst v bavorských
zámku Schönbrunn, odpoledne osobní volno a rakouských Alpách.
v centru Vídně - vánoční trhy před Novou radnicí
v adventním prosincovém termínu nebo návště- Program zájezdu:
va slavných muzeí. Návrat do ČR ve večerních 1.den: Krátce po půlnoci odjezd z ČR. Non - stop
cesta přes Rakousko do Německa. Dopoledne
hodinách.
zastávka v Salcburku, prohlídka centra města
Termín
CenaOdjezd
spojená s procházkou od pověstného zámku
23.05.- 24.05.
2.190 A
Mirabell přes nejstarší ulici Getreidegasse se
10.10.- 11.10.
2.190 A, B, C
zastávkou na Mozartově náměstí, v Dómu sv. Ru12.12.- 13.12. 2.190 A
perta, v opatství sv. Petra s pohledem na pevnost
V ceně:
vévodící na skále nad městem, památky Salcbur•doprava autokarem•1x nocleh v hotelu (2-3
ku jsou zkrátka nevyčerpatelné. Ze Salcburku se
lůžkové pokoje s příslušenstvím)•1x polopenze
přesuneme do Berchtegadenských Alp k jezeru
•služby průvodce•komplexní pojištění
Kőnigsee.
Prohlídka historického Obersalzburgu
Příplatky:
Hitlerova
sídla - Kehlsteinhaus v BerchtegadenPokoj 1/1
300 Kč/os.
ských Alpách. V podvečer odjezd na ubytování
Odjezdová místa:
do typické alpské vesničky, nocleh.
A. Praha, Jihlava
B. Slaný, Kladno
2.den: Snídaně. Dopoledne vycházka ke
C. Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
Krimmelským vodopádům, které patří k jedněm
Vlašim, Humpolec
z největších v Evropě. Odpoledne návštěva Kaprunu, horského střediska se známým ledovcem
(možnost výletu lanovkou k ledovci). Dále zastávka v Zell am See, prohlídka horského střediska,
krátké volno. Večer návrat na ubytování, nocleh.
*3.den: (pouze 27.07.- 30.07.) Tento den je věnován nenáročné turistické vycházce po Alpách.
Klienti, kteří nebudou chtít absolvovat turistickou
vycházku, mohou využít rekreačních možností
v Stuhlfeldenu a okolí (bazén, koupaliště, …).
3.den (*4.den): Snídaně, dopoledne výjezd na
Grossglockner, překrásné vyhlídky na okolní
velehory a ledovce. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
Termín
05.06.- 07.06.
27.07.- 30.07.*
11.09.- 13.09.
CenaOdjezd
4.290 A, B, D
5.490 A, C
4.290 A, C
V ceně:
•doprava autokarem•2x (*3x) nocleh•2x (*3x)
snídaně•služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 300 Kč (2 noci)/450 Kč (3 noci)
Komplexní pojištění 90 Kč (3 dny)/120 Kč (4 dny)
Večeře
660 Kč (2 noci)/990 Kč (3 noci)
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha
B. Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
C. Příbram, Písek, České Budějovice
D. Beroun, Plzeň
rakousko, Slovinsko
14
GROSSGLOCKNER
Na tomto zájezdu vás čeká turistika ve Vysokých Taurách v okolí nejvyšší rakouské hory.
O nezapomenutelné výhledy tak jistě nebude
nouze…
Program zájezdu:
1.den: V nočních hodinách odjezd z ČR.
2.den: Ráno příjezd do Rakouska, dopoledne
zastávka u Krimmelských vodopádů, vycházka
s vyhlídkami u jedné z největších přírodních zajímavostí Rakouska. Příjezd na ubytování v Lainachu, v údolí Mölltal.
3.den: Po snídani odjezd do Flattach a výjezd lanovkou k Mölltalskému ledovci, výstup po okraji
ledovce na Schareck s fantastickým výhledem
na 30 „třítisícovek“. Méně zdatní mohou od lanovky dojít pohodlnou cestou k chatě Duisbur
Hütte a odtud k mezistanici lanovky.
4.den: Výjezd Grossglocknerskou silnicí k chatě
Glocknerhaus. Zde tzv. ledovcovou cestou Pasterze po okraji ledovcové morény k přehradě
Margaritzen a kolem jezera Sandersee dojdeme
k Výšině Franze Josefa s fantastickými výhledy
na okolní velikány (cca 3 hodiny chůze). Méně
zdatní mohou jet naším autobusem až k této výšině a zde mohou udělat menší vycházku po naučné cestě k chatě Hoffmannshütte nebo sestoupit
či sjet lanovkou k ledovci Pasterze.
5.den: Cesta údolím Matrei do Kalsu pod Grossglocknerem. Autobusem k chatě Lucknerhaus,
odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na nejvyšší rakouskou horu Grossglockener (3.798).
Výstup k chatě Lucknerhütte údolím Ködnitztal,
které patří k nejkrásnějším v Tyrolských Alpách.
Zdatnější mohou ještě pokračovat až k chatě
Stüdlhütte, která je východiskem k horolezeckým
výstupům na Grossglockner.
6.den: Ráno odjezd do Heiligenblutu, výjezd
lanovkou na Schareck, kde začíná tzv. geologická
cesta na Hochtor, nejvyšší bod Grossglocknerské
cesty. Tůra je velmi zajímavá i pro znalce minerálii, neboť se zde vyskytují vzácné krystaly, které
patří k alpským raritám. Návrat přes Wallackhaus
a Kasereck (ukázková sýrárna) zpět do Heiligenblutu. Méně zdatní mohou ze Scharecku sjet lanovkou k silinici poblíž chaty Wallackhaus.
7.den: Po snídani odjezd do Lainachu, průjezd
celou Grossglocknerskou silnicí se zastávkami
na vyhlídkových a naučných místech, prohlídka
tematických výstav, vycházka kolem malebného
jezera Fuscher Lacke, vycházka po přírodní naučné stezce Pifkar. Večer návrat do ČR.
Termín 30.06.- 06.07. Cena 10.690 Odjezd
A
V ceně:
• doprava autokarem • 5x nocleh v hotelu
(2-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
• 5x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře
3-chodové menu a salát. bufet) • služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění
280 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Příbram, České Budějovice
ZA KRÁSAMI SLOVINSKA
TAJEMNÉ JESKYNĚ,
VÍNO A MOŘE
SLOVINSKA A ITÁLIE
Julské Alpy•soutěska Vintgar•Bled•Bohinjské
jezero•Savica•Vogel•NP Triglav•Soča a její
pramen•Predelské jezero•Fusine•Slovinský
kras•Postojna•Škocjanské jamy •Piran
Když ve Slovinsku krajina zelená či zlátne
a probouzí se či se chystá ke spánku, každý zaProgram zájezdu:
touží po teplé mořské vodě, kouzelné krajině,
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
výborném jídle a vínku.
2.den: Perly Julských Alp – Bohinjské jezero,
výjezd lanovkou na vrchol Vogel s krásnými výhle- Program zájezdu:
dy na Julské Alpy s jejich dominantou Triglavem, 1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, cesta
vodopády Savice. Prohlídka nejlepšího slovinské- přes Rakousko.
ho letoviska Bled s majestátním hradem na skále 2.den: Cesta za půvaby italského pobřeží Jadvysoko nad Bledským jezerem.
ranu, krása Julských Alp, návštěva obrovské
3.den: Po snídani celodenní výlet Triglavským jeskyně Grotta Gigante, úchvatné krápníky
národním parkem: horský amfiteátr Špikova a varhany, na jaře zámek Miramare s překrásskupina, Vršič - nejvýše položený slovinský průsmyk ným parkem, ubytování, využití teplých koupelí
(1611m), Soča a její pramen, který vám vyrazí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna
dech. Přejezd do Itálie přes sedlo Predel, zastávka s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlu krásného Predelského jezera, nejhezčí partie poolů, za příplatek mořská a finská sauna.
italských Julských Alp ve Fusine. Večeře, nocleh. 3.den: Pobyt v mořských lázních, fakultativně
4.den: Slovinský kras a Jadran: Ve Slovinsku celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského
se nachází více než 7000 jeskyní. Prohlídka krasu plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňoPostojenských jeskyní - krápníková výzdoba, jíz- nů – pastva pro oči, unikátní krasový systém
da podzemním vláčkem, koncertní dvorana, 20 km Škocjanské jamy, 11 propojených podzemních
podzemních chodeb. Italské přístavní město Terst jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty, turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem
a zámek Miramare s překrásným parkem.
5.den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách. do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice
a místní dobroty, středověká vesnice Vipavy,
Termín CenaOdjezd návrat v podvečer na relax do lázní, individuální
11.06.- 15.06. 5.690
A
procházka podél pobřeží do Portorože.
03.09.- 07.09.
5.690
A
4.den: Dopoledne koupání, Hrastovlje, románV ceně:
ský kostel. Nejsvětější trojice, významné fresky
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu
(Tanec smrti) s hlaholským písmem, světozná(2-lůžkové pokoje)•2x polopenze•služby průvodce má chovná stanice Lipica, bílí koně, španělská
•komplexní pojištění
jezdecká škola, nebo návrat na odpolední
Odjezdová místa:
A. Praha, Pardubice, Hradec Králové, Příbram, Písek,
České Budějovice
koupele, variantně celodenní pobyt v mořských
lázních, zájemci ještě exkurze na solná pole
do Sečovlje, večerní procházka (2 km) do Piranu, „benátská architektura“, posezení u vínka
a kouzlo osvětleného městečka.
5.den: Dopoledne koupání, Lublaň, prohlídka
hlavního města Slovinska, odkaz stavitele J.
Plečnika, hrad a univerzita, noční přejezd.
6.den: Návrat v ranních hodinách.
Termín
29.04.- 04.05.
23.10.- 28.10. CenaOdjezd
6.890
A
6.790 A
V ceně:
• doprava autokarem • 3x nocleh v hotelu 3*
s mořskými lázněmi Laguna • 3x polopenze
(formou bufetu) • 4-denní vstup do zážitkových
lázní v řádné otevírací době (bez vstupu do saun)
• pobytová taxa • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.600 Kč
Komplexní pojištění 180 Kč
Výlet 3. den (bez vstupů)
350 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno
švýcarsko
15
D
F
ŠVÝCARSKO
ALPSKÝ OKRUH
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2.den: Nádherné Bernské Alpy: Grindenwald
- horské středisko (1 038 m n. m.) - možnost
výjezdu na Kleine Scheidegg, odkud se naskýtají
nádherné výhledy na pásmo zaledněných vrcholů
v čele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau, v případě velmi pěkného počasí možnost výjezdu až
na Jungfraujoch - střecha Evropy, nejvýše položené nádraží v Evropě, výhledy přímo na nejdelší
alpský ledovec Aletschgletscher. Dojezd na ubytování do Wallisu.
3.den: Nejkrásnější partie Walliských Alp: výlet
do světoznámého horského střediska Zermatt,
možnost výjezdu vláčkem až na Gornergrat
do výšky přes 3000 metrů, odkud se naskýtají
nezapomenutelné výhledy na symbol Švýcarska
Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska Monte
Rosu. Pěkná panoramatická vycházka z mezistanice vláčku k jezeru Riffelsee. Cestou nádherné
pohledy na Matterhorn a okolní velikány. Dále
pohodovou cestou vysokohorskou krajinou k další
mezistanici vláčku. Při velmi pěkném počasí možnost výjezdu lanovkami až na Klein Matterhorn
(3 883 m), kde se člověk dostane do nejužšího
kontaktu s ledovými štíty.
4.den: Tento den navštívíme francouzské Savojské Alpy pod střechou Evropy: celodenní putování do oblasti nejvyšší hory Evropy - Mont Blancu
a do horského střediska Chamonix. Možnost
výjezdu lanovkou na Aiguille du Midi (do výšky
3 843 m) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mont Blancu a další okolní velikány.
5.den: Výjezd lanovkou na Hochsaas (3 100 m),
naučná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice na Kreuzboden a procházka alpskou květinovou
cestou. Dále autobusem přejezd do údolí Gomstal,
výjezd lanovkou na hřeben, který leží proti a nad
největším alpským ledovcem Aletschgletscher,
nádherné výhledy. Zastávka v městečku Brig
s kulisou majestátních hor. Odpočinek v termálních
lázních Brigerbad, koupání v jeskyni s vodou teplou 42˚ nebo ve venkovních termálních bazénech.
rn Luzern
Be
Hory a lázně
Horským expresem
Alpský okruh
CH
x
ev
a
M
Že
n
Švýcarsko - země proslulá sýrem, čokoládou,
hodinkami a hlavně Alpami! Cesta za poznáním
mnohotvárnosti Švýcarska, od jeho starobylých
měst až po okouzlující alpskou krajinu s výletem
pod Mt. Blanc do francouzských Alp. Zájezd jsme
obohatili o oblast světoznámého Zermattu pod
Matterhornem a Grindelwaldu pod Jungfrau.
A
Schwyz
u
tre
on
Euseigne
rb
ke
u
Le
ad
er
ig
Br
d
ba
Andermatt
Grindelwald
San Bernardino
St . Moritz
Bellinzona
Saas Grund
Saas Fee
Zermatt
Matterhorn
Saillon
Chamonix
Mt. Blanc
6.den: Ženevské jezero: autobusem ke středověkému hradu Chillon, který je malebně situován
u břehu jezera. Bern - hlavní město Švýcarska, jehož historické jádro se působivě vypíná na ostrohu
řeky Aare. Nejvyšší katedrála ve Švýcarsku Münster,
pěší zóny, měšťanské domy aj. Luzern - město považované za klenot Švýcarska. Prohlídka historického centra s hlavním symbolem Luzernu Kaplovým
mostem, z něhož jsou krásné pohledy přes řeku
na domy, paláce a kostely starého města.
7.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Termín
22.07.- 28.07.
11.08.- 17.08.
CenaOdjezd
8.990 A
8.990 A
V ceně:
•doprava autokarem•4x nocleh v penzionu
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•4x polopenze
(česká kuchyně)•služby průvodce•komplexní
pojištění
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
ŠVÝCARSKO S VÝLETEM
„HORSKÝM EXPRESEM“
Lugano
I
Poschiavo
4.den: Po snídani odjezd přes průsmyk Julier
(2228 m) do městečka Poschiavo - dále vlakem
„Bernina Express“ po nejvýše položené železnici,
přejíždějící Alpy, panoramatická jízda přes průsmyk
Bernina, kolem jezer a prastarých ledovců, přes
viadukty, tunely a galerie. Prohlídka známého
horského střediska Sv. Mořice. Odjezd zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v časných dopoledních hodinách.
Termín
14.05.- 18.05. 03.09.- 07.09. CenaOdjezd
5.990
A, B
5.990
A
V ceně:
•doprava autokarem•2x ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením•2x polopenze (česká kuchyně)•služby průvodce•komplexní
pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1 800 Kč
Pokoj 1/2
200 Kč/os.
Jízdenka na horský expres
cca 400 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
B. Slaný, Kladno
ŠVÝCARSKO
Klášter Einsiedeln • Schwyz • Luzern • kanton •
HORY A LÁZNĚ
Ticino • Lugano • Melide • Caslano • Bellinzona • Poschiavo • Bernina Expres • Sv. Mořic Tento zájezd spojuje vycházky v krásné alpské přírodě s relaxací v termálních lázních pod alpskými
Program zájezdu:
velikány v jedné z nejkrásnějších částí Švýcarska –
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách, non - kantonu Wallis.
stop přes Německo.
2.den: Zastávka u kláštera Einsiedeln, malebné Program zájezdu:
švýcarské městečko Schwyz. Luzern - město po- 1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách,nonvažované za klenot Švýcarska. Přejezd na ubyto- -stop přes Německo.
vání do Andermattu. Ubytování, večeře, nocleh. 2.den: Příjezd dopoledne do Švýcarska k Ženev3.den: Po snídani celodenní návštěva italské skému jezeru, zastávka v lázeňském středisku
části Švýcarska. Přejezd přes průsmyk San Ber- Montreux, vycházka podél jezera po krásné pronardino do kantonu Ticino. Nejprve návštěva menádě plné exotických rostlin ke hradu Chillon.
města Lugano - na břehu stejnojmenného jeze- Pokračování Rhonským údolím k místu ubytovára. Poté prohlídka Melide s expozicí „Švýcarsko ní ve Walliských Alpách, středisku Saas Grund.
v miniatuře“ a zastávka v Caslanu, kde se vyrábí 3.den: Dopoledne odjezd do krásného údolí
čokoláda. Prohlídka muzea čokolády s ukázkou Walliských Alp – údolí Val d´Herens, kde si
její výroby a možností levného nákupu. Přejezd u vesničky Euseigne prohlédneme pozůstatek
do města „tří hradů“, Bellinzony - celek středo- doby ledové – zemní pyramidy. Dále uvidíme
věkých hradů ze 13. století patřící mezi největší největší podzemní jezero v Evropě St. Leonard,
pevnosti v zemi. V podvečer návrat do chaty. kde se projedeme po lodičkách. Odpoledne
Večeře, nocleh.
navštívíme největší termální lázně v Alpách
– Leukerbad. Areál se sestává z 10 termálních
bazénů s vířivkami, masážními tryskami a dalšími atrakcemi s vodou teplou 28-42 stupňů.
4.den: Ráno odjezd do nejznámějšího střediska Walliských Alp, do Zermattu. Odjezd do Täsche autokarem, odtud vláčkem do Zermattu a dále lanovkami
k vyhlídkovým bodům na okolní „čtyřtisícovky“
(vyhlídková plošina Gornegrat 3.078 m dosažitelná
zubačkou nebo Malý Matterhorn 3.820 m dosažitelný kabinovou lanovkou). V Zermattu možno
navštívit i velmi zajímavé místní muzeum.
5.den: Ráno odjezd Rhonským údolím do Martigny a dále přes průsmyk Forclaz ke švýcarsko-francouzské hranici. Výjezd k přehradě Emosson
ve výšce 1.961m. Cestou sem se nám naskytnou
fantastické výhledy na celé pásmo Mont Blancu
včetně této nejvyšší hory Evropy (4.808 m). Vycházka po hrázi nebo cesta ke staré přehradě.
Odpoledne navštívíme termální lázně Ovronnaz
(3 termální bazény, vířivky, masážní trysky).
6.den: Ráno odjezd přes Brig do údolí Gomstal
a výjezd lanovkou na Eggishorn do 2.926 m,
odkud se otevírá nejkrásnější výhled na největší alpský ledovec – Velký Aletschský s délkou
přes 23 km. Z mezistanice Fieschealp vycházka
vysoko nad Rhonským údolím do Bettmeralp
( cca 1,5 hodiny) a odtud lanovkou k autobusu.
Odpoledne návštěva termálních lázní Brigerbad,
koupání v jeskyni s vodou teplou 42 st. nebo
ve venkovních termálních bazénech.
7.den: Dopoledne návštěva jednoho z nejvýznamnějších středisek této oblasti Saas Fee.
Možnost výjezdu lanovkou a alpským metrem
až do výše 3.500 m s fantastickým výhledem
na celé okolí a až k Bernským Alpám z otáčivé
restaurace nebo vyhlídkové terasy. Odpoledne
pěší vycházka ze Saas Fee do Saas Grund po malebné „kapličkové cestě“.
8.den: Dopoledne výjezd lanovkou ze Saas
Grundu na Hochsaas do výše 3100 m, naučná
cesta „švýcarské čtyřtisícovky“. V poledne odjezd
do Rhonského údolí a návštěva termálních lázní
Saillon (termální bazény vnitřní i venkovní, vířivky, masážní trysky). Odjezd ze Švýcarska.
9.den: Ráno příjezd do Prahy.
Termín
26.06.- 04.07.
CenaOdjezd
11.390
A
V ceně:
• doprava autokarem • 6x nocleh v horském
penzionu (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)
• 6x plná penze (balíčky místo oběda, česká
kuchyně)•služby průvodce • komplexní pojištění
Příplatky:
Ubytování ve 2-lůžkovém pokoji
800 Kč/os.
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
Eurovíkendy „Easy
Fly“
16
Letecké víkendy v evropských metropolích se stávají stále vyhledávanějšími. Řada turistů již nevyžaduje kompletní servis a péči průvodce cestovní kanceláře. Naopak si chtějí organizovat návštěvu daného
místa „po svém“. K těmto individuálním cestovatelům je směrována naše nabídka tzv. EASY FLY zájezdů. V rámci této nabídky jsou zajišťovány jen základní služby, zpravidla letenka a ubytování v cílovém
městě. Výsledkem je pak mimořádně příznivá cena zájezdu. Základní nabídka termínů zájezdů je směrována na víkendové dny a zahrnuje zpravidla 2 nebo 3 noclehy. Je však možné pobyt v daném městě
libovolně prodloužit a samozřejmostí je i možnost volby libovolného termínu odletu. Je dobré též vědět, že ceny letenek se mění a pokud chcete získat opravdu dobrou cenu, doporučujeme tyto letecké
eurovíkendy rezervovat s dostatečným předstihem. U většiny těchto eurovíkendů nabízíme na výběr různé kategorie hotelů (2*, 3*, 4*) či různé lokace (centrum či okraj města).
č
K
od 5.990
č
K
od 5.390
BENÁTKY EASY FLY
NEAPOL EASY FLY
Šplouchající vody Grand kanálu plného gondol proplouvajících pod
mostem Rialto, úzké uličky, kde se i kočka stěží otočí. Město plné
umění a architektur, kde okázalost renesančních paláců střídá orientální gotika. Město, které pro svoji romantickou atmosféru opravdu
stojí za to navštívit kdykoli v roce.
“Vidět Neapol a zemřít”…ne, nebojte se – fascinující a a rušné
ulice Neapole vám dají dostatečně najevo, že na nic takového
nebudete mít ani pomyšlení. Ruch, chaos, dopravní situace,
které pozorujete otevřenou pusou, úzké uličky, vůně moře
s hrozícím Vesuvem v dálce – Neapol si prostě musíte užít…
č
K
od 7.290
PAŘÍŽ EASY FLY
Město na Seině si uchovává svůj věhlas napříč staletími i generacemi. Pár
dní v Paříži mohou stejně tak dobře prožít milenci, novomanželé, přátelé
i ti, kteří chtějí zavzpomínat, jaké to bylo, když jim tehdá bylo dvacet let.
Můžete strávit třeba celý den v Louvru, procházet se kolem Seiny, navštívit
majestátní Notre Dame a nebo jen tak bloumat uličkami v Latinské čtvrti.
Je to jen kousek, letadlem jste tam za pár desítek minut. Tak proč to
Musíte vidět: Dožecí palác • baziliku Sv. Marka • Campanillu Musíte vidět: Dóm San Gennaro • jezuitský kostel Gesú Nuovo nezkusit? Zaleťte si na víkend do Paříže.
• Ponte de Rialto • Canale Grande • ostrůvky Murano a Burano • gotický kostel Santa Chiara • náměstí Piazza Municipio •
• muzeum Peggy Guggenheimové • kostel San Paolo a dei Frari kostel San Francisco di Paola • královský palác Palazzo Reale • Musíte vidět: Eiffelova věž • Invalidovnu • Latinskou čtvrť
• Torcello
monumentální pasáž Galleria Umberto I. • hrad Castel Nuovo • • chrám Notre Dame • Louvre • Montmartre • Sacre Coeur
hrad Castel dell‘Ovo
• Place Pigalle • Centre G. Pompidou
č
K
od 6.990
č
K
od 5.990
ŘÍM EASY FLY
MILÁNO EASY FLY
Všechny cesty vedou do města, které je okouzlují, romantické
a chaotické zároveň. Řím, se svými nespočetnými památkami
a svojí ojedinělou atmosférou udivuje dennodenně davy turistů,
ale i umělců hledajících inspiraci. Více než dvou a půl tisíciletá
historie má opravdu co „vyprávět“.
Atraktivní kosmopolitní Miláno známe především jako „město módy“.
Miláno ale nenabízí jen pestrou paletu módních designů, ale naleznete
zde i památky s gotickou architekturou, které se prolínají renesančním
uměním. Spojte příjemné nakupování s oddychem v metropoli, kterou
stojí za to alespoň jedenkrát navštívit.
č
K
od 6.990
NICE EASY FLY
Nice – jedno z nejkrásnějších měst Francouzské riviéry ležící na jihu
mezi Cannes a Monakem na Azurovém pobřeží. Typické pro Nice jsou
secesní stavby, dlouhé pláže a nádherné promenády lemované palmami a malými obchůdky. Neopakovatelnou atmosféru Nice si prostě
musíte vychutnat na vlastní kůži! A pokud by Vás město omrzelo, za
pouhých 10 minut vlakem se dostanete do Monte Carla, kde se rozhodMusíte vidět: Koloseum • Forum Romanum • náměstí Navona Musíte vidět: kostel Santa Maria delle Grazie • divadlo La Scala ně nudit nebudete.
• Pantheon • Španělské schody • Fontánu di Trevi • Vatikán • kavárnu Biffi Caffe • Milánský Dom • hrad Castello Sforzesco
• Andělský hrad • Palatin
• hřbitov Cimitero Monumentale • bazilika svatého Vavřince • Musíte vidět: promenádu • pláž • pozůstatky hradu Castle
galerie Viktora Emanuela • obchody světoznámých značek
Hill • čtvrť Staré Nice • kadetrálu St. Nicolas • Cours Saleya •
Tour Bellanda • Palais de Justice • Hotel Négresco
Eurovíkendy „Easy
17
Fly“
Platí pro všechny Easy Fly zájezdy na str. 16 a 17.
V ceně:
• letecká doprava tam a zpět, včetně letištních tax • nocleh v hotelu (počet nocí a kategorie hotelu dle vlastního výběru) • snídaně (dle počtu nocí)
Cena nezahrnuje:
• městský poplatek (platba na místě) • místní transfery • komplexní pojištění 50 Kč / os. / den
č
K
od 6.990
č
K
od 8.990
č
K
od 9.690
BARCELONA EASY FLY
MADRID EASY FLY
ATHÉNY EASY FLY
Barcelona hlavní město Katalánska a druhé největší město Španělska vás dozajista vytrhne z reality svými originálními stavbami,
úchvatnou architekturou, výbornou kuchyní i řadou nákupních
možností. Nuže tedy, projděte si město křížem krážem po stopách
historie i famózního Antona Gaudího!
Hlavní město ležící v samém centru Španělska vás překvapí působivou architekturou, rušnými, ale ne přeplněnými ulicemi a překvapivě klidným historickým centrem. A pokud milujete umění, nejznámější evropská galerie Prado Vás nenechá na pochybách, že Madrid
je to správné místo pro váš víkend.
Athény – město, které bylo uctíváno bohy i lidmi. Navštivte s námi
kolébku civilizace, město s nejslavnější historií na světě, místo zrodu
demokracie. Ať vás vaše kroky v tomto okouzlujícím městě povedou
kamkoli, všude na vás bude čekat umění a filozofie. Míst, které
musíte vidět je v Athénách opravdu hodně….
Musíte vidět: bulvár Las Ramblas • gotickou čtvrť • katedrálu La Seu • kouzelné náměstí Plaza del Rey • Olympijský
přístav a Akvárium • socha Kryštofa Kolumba • interiéry
Gaudího paláců • katedrálu Sagrada Familia • Picassovo
muzeum
Musíte vidět: Královský palác • náměstí Plaza de Cibeles • Pa- Musíte vidět: Chrám Dia Olympského • Olympijský stadion •
lác komunikací • Galerie Prado • čtvercové náměstí Plaza Mayor Akropolis • Propylaje • chrám bohyně Athény • Parthenón •
• Plaza España se sochou Cervantese a Dona Quijota • bránu Puerta de Erechtheion • Starý královský palác • přístav Pireus
Alcalá • muzeum královny Sofie • stadion Realu Madrid
č
K
od 6.990
č
K
od 6.990
EDINBURGH EASY FLY
LONDÝN EASY FLY
Edinburgh, hlavní město skotské whisky, mužů v sukních a skotských dudáků, je nejlákavějším městem v severní Evropě. Strážcem města je
hrad, který na něj shlíží z vrcholku hory a do hloubek nádherných jezer, což dodává Edinburghu jeho působivou a neopakovatelnou atmosféru. Kolem Edinburghského hradu se klikatí dlážděné uličky s domy z 18. století, které jsou obklopeny četnými parky. Nezapomenutelná
je pak procházka tzv. královskou mílí.
Nikde jinde se nemísí odvěké tradice s moderním stylem života,
viktoriánská architektura s prosklenými futuristickými stavbami
a lidé ze všech částí světa mezi sebou, jako tady. Metropole Velké
Británie dosud neztratila nic ze svého aristokratického kouzla a půvabu, přestože i tady se život zrychlil takovým způsobem, že se skoro
zapomnělo i na tradiční čaj o páté.
Musíte vidět: Old Town s Holyrood Palace
• Královská míle • katedrála St. Giles •
kaple sv. Markéty • korunovační klenoty •
třída Princess Street • královská jachta Britannia • Cannonball House • Muzeum válek
Během zájezdu můžete absolvovat tyto výlety:
Skotskou historií
Skotskou Vysočinou
Během tohoto výletu nejprve zamíříte Napříč skotskou Vysočinou se vydáme
na skotskou Vysočinu, kde navštívíte k jezeru Loch Ness. Z Edinburghu vynejslavnější skotský hrad - Stirling. Dále razíme kolem hradu Stirling směrem
vzpomenete skotského hrdinu Williama na Glencoe. Dále budeme pokračovat
Wallace (kdo by neznal film Statečné přes město Fort William a kolem nejvyšsrdce?!). Poté se vypravíte do oblasti ší hory Skotska, Ben Nevis až k jezeru
Trossachs a k překrásnému jezeru Loch Loch Ness. Na břehu jezera si budete
Lomond. Odpoledne se zastavíte v typické moci prohlédnout hrad Urquhart Castle.
skotské palírně whisky Glengoyne. Večer Dojedeme až do města Inverness, odkud
návrat do Edinburghu (kolem 18.00).
se pak budeme vracet zpět.
Cena 1.690 Kč
Cena 1.890 Kč
Cena výletů zahrnuje dopravu a anglicky mluvícího průvodce. Vstupy do objektů
nejsou zahrnuty v ceně výletu.
Musíte vidět: Trafalgarské náměstí • Big Ben • Londýnské
oko • Westminsterské opatství • Tower Bridge • Windsor Castle
• Národní galerie • Muzeum voskových figurín a planetárium •
Buckinghamský palác
itálie
18
LIVIGNO
ITALSKÝ TIBET
na, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely
a galerie do Pontresiny. Ti, kdo nepoužijí vláček,
přejedou sedlo Bernina autobusem a mohou se
z Pontresiny projít k ledovcovému splazu Roseg.
Tento zájezd Vás zavede do jednoho z nejroman- Na závěr si prohlédnete známé horské středisko
tičtějších koutů Evropy na pomezí dvou států - Itá- Sv. Mořic a odjezd do ČR.
lie a Švýcarska, kde se nad malebnými jezery tyčí 5.den: Příjezd do Čech v ranních hodinách.
vysoké hory.
Termín
CenaOdjezd
09.07.- 13.07. 5.990 A
Program zájezdu:
V ceně:
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den: Bergamo – staré centrum uvnitř původních •doprava autokarem•2x nocleh v hotelu
hradeb se pyšní souborem středověkých budov (2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•2x polopenze
(Piazza Vecchia, Piazza del Duomo aj.) Milano – •služby průvodce•komplexní pojištění
moderní, životem pulsující metropole Lombardie, Příplatky:
800 Kč
kde se mezi luxusními obchody a elegantními kan- Pokoj 1/1
400 Kč
celářskými budovami nachází i jedinečná gotická Jízdenka na horský expres
Odjezdová
místa:
katedrála, nejslavnější operní dům na světě a další
A. Praha, Beroun, Plzeň
pozoruhodnosti. Dojezd na ubytování.
3.den: Okruh po italských jezerech. Lago Maggiore, Stresa – toto městečko je oblíbené díky
hezkému prostředí, krásným horám, které se
tyčí do výšky nad městem, romantickým promenádám po pobřeží a kvetoucím zahradám s palmami a pomerančovníky. Pro zájemce možnost
lodního výletu na ostrov Isola Bella, se známým
zámkem a krásnými Boromejskými zahradami.
Locarno – barevné kvetoucí městečko se zahradami ve švýcarské části jezera. Podvečerní
zastávka v Luganu a na jezeře Lago Lugano.
4.den: Nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska. Pojedeme do městečka Poschiavo, kde
přestoupíte na známou horskou dráhu a pojedete
vláčkem „Bernina-Expres“ přes průsmyk Berni-
Itálie, Švýcarsko
Bergamo, Milano, alpská
jezera a Bernina expres
Během tohoto zájezdu poznáte výjimečný kraj
- tzv. Italský Tibet, který se rozkládá v bezcelní
zóně mezi Itálií a Švýcarskem. Hned při příjezdu
poznáte, proč údolí dostalo tento název. Nádherné
údolí obklopené velkým množstvím „třítisícovek“
a ukončené romantickým jezerem Lago di Livigno
Vás nadchne.
Náš hotel leží přímo v srdci kouzelného údolí,
v městečku Livigno, které je obklopené z jedné
strany italskými třítisícovkami a na straně druhé
zase švýcarskými velikány. Nacházejí se zde 2-3
lanovky, které využijeme k výjezdu na hřeben
hor, odkud podnikneme nádherné túry s možností
výstupu až do výšky přes 3 000 m n. m. Téměř
samozřejmostí je i cesta panoramatickým vlakem
Bernina Express ze švýcarské Pontrasiny do Poschiavo, během které uvidíte nádherné panorama
Gruppo di Bernina. Dále máme ještě jednu túru
na švýcarské straně a to výstup na vrchol Mont
Pers 3 207 m n. m. s pomocí kabinkové lanovky
z Berniny.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách do Itálie přes Švýcarsko.
2.den: Příjezd do Livigna, dopolední snídaně,
ubytování dle možností hotelu a poté jen pár
metrů na lanovku na Mottolino, výstup na Monte
della Neve (2785 m), odkud jsou jedinečné výhledy, zpět až skoro k horní stanici lanovky a dále
po cestě č. 115 přes salaše Baittel da L´Ables
do Livigna; nebo sjezd lanovkou do údolí, večeře.
3.den: Snídaně, busem k lanovce Carosello
3000, výjezd lanovkou do výšky 2798 m a odtud
více možností jedinečných túr dle schopností, okolo jezera Lago Salin, sestup do údolí Val Federia
a tímto údolím až k hotelu se zastávkou na salaši
Alpe Federia, kde můžete ochutnat místní sýr
a při troše štěstí pozorovat i sviště (tato varianta
lze i opačně); nebo od horní stanice po hřebeni
na Vetta Blesaccia až k restauraci Costaccia (2368
m), poté zpět k horní stanici lanovky stejnou cestou, sjezd lanovkou do hotelu, večeře.
4.den: Snídaně, odjezd busem do švýcarské
Berniny, odtud lanovkou na Diavolezza (2973
m), opět možnost dvou tras: výstup na Mont
Pers (3207 m), odkud jsou fantastické výhledy
na Piz Bernina, zpět k horní stanici a lanovkou
zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru Lago Bianco
až k busu. Nebo vynechán výstup na Mont Pers.
Všichni společně odjezd do hotelu, večeře.
5.den: Snídaně, odjezd busem do průsmyku
Passo Forcola (2315 m), který je zároveň hraničním přechodem mezi Itálií a Švýcarskem, výstup
do průsmyku Passo Stretta, poté k jedinečnému
jezeru Lago del Monte (2606 m), kde se otvírají
nové pohledy na štíty místních velikánů a pěšky
na začátek Livigna, odkud lze odjet místním busem (zdarma) až do hotelu. Nebo od busu procházka údolím Valle Delle Forcola až na začátek
Livigna, opět místním busem. Nejtěžší variantou je
zdolání „třítisícovky“ Monte Vago (3059 m), zpět
do průsmyku a poté první variantou do Livigna,
večeře místní speciality.
6.den: Snídaně, výjezd busem do sedla Passo di
Foscagno a dále možnost zvolit si zpáteční cestu až do Livigna dle schopností - ke kouzelnému
jezeru Lago di S. Giacomo di Fraele (1958 m)
a poté kolem jezera Lago di Livigno až do hotelu,
nebo údolím Val Pila k jezeru Lago di Livigno až
do hotelu, večeře.
7.den: Snídaně, dopolední vyklizení pokojů, odjezd do švýcarské Poschiavo, přestup na vlak Bernina Express a odjezd do St. Moritz s nádhernými
výhledy na tento kouzelný kraj (hlavně kolem
bílého jezera Lago Bianco), prohlídka vyhlášeného zimního střediska, poté odjezd busem do ČR.
V případě hezkého počasí místo návštěvy zimního
střediska, možnost krátké túry s použitím lanovky
nad St. Moritzem.
8.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Termín
25.07.- 01.08. CenaOdjezd
11.890
A
V ceně:
•doprava autokarem•5x nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•6x snídaně
(formou italského švédského stolu) •4x večeře
(menu o 3 chodech s výběrem a salátový švédský
stůl) •1x typická místní večeře•vstup do krytého
bazénu•lístek na vlak Bernina Express •služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 1.800 Kč
Komplexní pojištění
320 Kč
Odjezdová místa:
A. Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha,
Beroun, Plzeň
itálie
19
BENÁTKY A ROMANTICKÁ
VERONA LETECKY
Velká benátská cesta
BENÁTKY a ostrovy
Tento zájezd je připomenutím prvního zahraničního zájezdu CK SLAN tour. V červnu 1990 náš první
zahraničí zájezd vedl právě do Benátek. Od té
doby urazila CK SLAN tour hodně dlouhou cestu.
Zařadila se mezi přední touroperátory poznávacích zájezdů v České republice, patří mezi největší
prodejce lázeňských pobytů a je jednoznačným
lídrem v oblasti zájezdů za sportem. Naši zákazníci s námi mohli za uplynulá desetiletí navštívit
více než 60 zemí na 4 kontinentech. A tak je tento
zájezd naším připomenutím i poděkováním těm,
kteří s námi cestovali již před těmi 25 lety.
Šplouchající vody Grand kanálu plného gondol
proplouvajících pod mostem Rialto, úzké uličky,
kde se i kočka stěží otočí. Město plné umění
a architektur, kde okázalost renesančních paláců
střídá orientální gotika. Město, kde muzea a galerie opravdu stojí za to navštívit kdykoliv v roce.
V letních termínech potěší i koupání v moři.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. Nonstop cesta přes Rakousko do Itálie.
2.den: Ráno příjezd do Benátek. Polodenní
prohlídka historického města. Návštěva Piazza
S. Marco s bazilikou, Dóžecím palácem a kampanilou. Možnost návštěvy muzea Peggy Guggenheimové, kostela San Paolo a dei Frari a dalších
významných památek. Možnost projížďky po benátských kanálech. Odpoledne zamíříme do přímořského letoviska Lido di Jesolo, kdy si budete
moci odpočinout na krásných písečných plážích.
Večer ubytování v hotelu.
3.den: Dopoledne návštěva historického města
Padova, prohlídka baziliky San Anotnia a dalších
zajímavých památek. Odpoledne pak zastávka
ve Veroně. Prohlídka historického centra, proslulé veronské Arény (římského amfiteátru) i slavného Juliina balkonu. V podvečer odjezd zpět do ČR.
4.den: Ráno návrat do ČR.
Termín
CenaOdjezd
11.06.-14.06.
3.990
A
V ceně:
•doprava autokarem•1x nocleh v hotelu
•1x snídaně•služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
590 Kč
Komplexní pojištění 120 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Příbram, Písek, České
Budějovice, Kralupy n. Vlt. (150),
Roudnice n. L. (150)
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.- 3.den (*4.den): Benátky – prohlídka historického města, Piazza S. Marco s bazilikou,
Dóžecí palác a kampanila, muzeum Peggy
Guggenheimové, kostel San Paolo a dei Frari.
Klasickou prohlídku si obohatíte jedinečnými
slavnostmi: o Velikonocích atmosféra jarního svátku, v květnu slavnost moře Sensa,
v červenci slavnost Vykupitele s večerním
ohňostrojem a v září slavnost gondol Regata
Storica na Velkém kanále, od června do října
pak festival současného umění La Biennale
- objekty po celém městě a možnost návštěvy
hlavních výstav v Arzenálu a zahradách, eventuálně volný program; lodí po kanále a na ostrovy
Murano (ostrov sklářů a krajkářek, Dóm St.
Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami) či Burano (ostrov s rybářským
městečkem a barevnými fasádami), eventuálně
Torcello, kdysi hlavní sídlo biskupa, uličky Benátek, židovská čtvrť, atmosféra kavárniček či Lido
s plážemi, odjezd večer.
4.den (*5.den): Návrat do ČR v ranních hodinách.
Termín
CenaOdjezd
03.04.- 07.04.*
4.990 A
15.05.- 18.05. 4.490
A
26.06.- 29.06.4.490 A
16.07.- 20.07.*4.990 A
04.09.- 07.09. 4.490
A
25.09.- 29.09.* 4.990
A
V ceně:
•doprava autokarem•1x (*2x) nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje)•1x (*2x) snídaně•služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 650 Kč / *1.100 Kč
Komplexní pojištění
120 Kč / *150 Kč
Večeře (1x)
480 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní poplatek (platba na místě)
Odjezdová místa:
A. Praha, České Budějovice
Letecký zájezd do Benátek s průvodcem, rozšířený
o návštěvu Verony, města proslulého milostným
příběhem Julie a Romea.
Program zájezdu:
1.den: Ráno odlet z Prahy do Benátek, transfer
do hotelu v Mestre, večerní prohlídka města,
nocleh.
2.den: Benátky - možnost návštěvy řady místních
památek. Určitě nevynecháte náměstí Sv. Marka
a Dožecí palác, baziliku Sv. Marka, Campanillu,
Ponte de Rialto, Canale Grande aj. Doporučujeme
i výlet na blízké ostrůvky Murano a Burano s možností návštěvy jedné ze sklářských dílen s tradiční
výrobou benátského skla.
3.den: Snídaně, fakultativní výlet do Verony vlakem. Prohlídka Verony známé zejména svým milostným příběhem o Julii a Romeovi. Uvidíme nejen rodný dům Julie, ale také baziliku San Zeno,
dvoukostel San Fermo Maggiore a proslulý římský
amfiteátr. Večer návrat vlakem do hotelu, nocleh.
4.den: Snídaně, individuální program, transfer
na letiště. Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Termín
25.04.- 28.04. 26.09.- 29.09. Cena 12.990 12.990 Odlet
Praha
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha - Benátky a zpět, včetně
letištních tax • 3x nocleh v hotelu v Mestre
• transfery hotel/letiště • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 1.990 Kč
Komplexní pojištění
200 Kč
Výlet do Verony (jízdné vlak) 1.100 Kč
itálie
20
perly toskánska
Vedle proslulých, každému známých a turisty nejnavštěvovanějších míst v Itálii, jako jsou Benátky,
Řím či Florencie je na území Itálie nespočetné
množství dalších zajímavostí a památek. Právě
takováto místa, která se ne vždy dostávají do programu tradičních tras zájezdů, vám chceme nabídnout při našich toulkách Toskánskem.
Program zájezdu:
1.den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2.den: Dopoledne příjezd do Florencie, prohlídka historického centra v čele s nádhernou sochou
Davida, volno. Návštěva lázní Montecatini. Večer
ubytování v hotelu.
3.den: Po snídani prohlídka Sieny - unikátní
město se zachovalým středověkým rázem s malebnými uličkami a překrásným náměstím Piazza
del Campo. Je to město, jehož kostely a paláce
vytvářejí působivý komplex. Odpoledne prohlídka
San Gimignana - jednoho z nejatraktivnějších
míst Toskánska. Městečko, které si dochovalo
historický ráz středověkého opevněného města
a dále je v programu návštěva městečka Volterra
s impozantními středověkými paláci, výrobou
alabastru a řadou památek na dobu renesance či
říši římskou, ale dokonce i na starodávné Etrusky.
Nocleh v hotelu.
4.den: Po snídani prohlídka Pisy s unikátním
dómem a proslulou šikmou věží. Odpoledne
návštěva historického města Lucca, kde můžete
shlédnout Dóm sv. Martina, kostel San Michele či
rodný dům známého italského hudebního skladatele Giacoma Pucciniho. Odjezd zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
PISA – FLORENCIE
LETECKY
Toskánsko
tajemství kraje
Chianti
Termín 28.04.- 03.05.
15.09.- 20.09.
Cena
Odjezd
7.990 A
7.990 A
V ceně:
• doprava autokarem • 3x nocleh v hotelu 3*
(2-lůž. pokoje s příslušenstvím) • 3x polopenze
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.800 Kč
Komplexní pojištění 180 Kč
Slevy:
3. osoba na přistýlce -150 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Slaný,
Kladno, Brno, Jihlava, Teplice, Ústí nad Labem,
Most, Chomutov
Montecatini
Chcete vidět šikmou věž v Pise a navštívit renesanční město Florencii? Pak je tento letecký zájezd Program zájezdu:
s průvodce právě pro vás.
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Dopoledne návštěva historického statku
Program zájezdu:
v oblasti Bagno a Ripoli. Ukázka výroby olivo1.den: Odlet z Prahy do Pisy. Transfer do hotelu, vého oleje a vína, tradičního nářadí, degustace
ubytování v centru Pisy. Večerní prohlídka města místních produktů. Krátká exkurze do vaření
s unikátním dómem a proslulou šikmou věží, toskánského oběda. Přejezd do florentské oblasti
nocleh.
Chianti, návštěva Greve in Chianti a prohlídka
2.den: Celodenní výlet vlakem do starobylé me- historického řeznictví Macelleria Falorni, prezentropole Toskánska - Florencie. Během pěší pro- tace toskánské šunky, sýrů a salámů. Ochutnávky
hlídky se postupně zastavíte na řadě zajímavých s možností nákupu. Zastávka v San Donato in
míst jako je Dóm Santa Maria dei Fiori, slavné Poggio, typické vesnice s vyhlídkou na vinice.
náměstí Signoria se sochou Davida, kostel San Ubytování. Večeře. Nocleh.
Lorenzo s Medicejskou kaplí nebo slavná Galle- 3.den: Snídaně. Oblast Sienského Chianti. Nária Uffizzi. Ve večerních hodinách návrat vlakem vštěva Castellina in Chianti, etruského muzea
do hotelu, nocleh.
s vyhlídkou na vinice a odtud přejezd do Radda
3.den: Individuální program, transfer na letiště. in Chianti, prohlídka středověké vesnice nacházePřílet do Prahy.
jící se uprostřed sienských vinic. Návštěva hradu
Brolio, který patří od roku 1167 šlechtickému
Termín Cena Odlet
rodu baronu Ricasoli, možnost degustace míst07.05.- 09.05.
11.990
Praha
ních renomovaných vín. Na závěr dne návštěva
20.08.- 22.08.11.990 Praha
San Gimignana, které se řadí mezi nejatraktiv27.10.- 29.10.11.990 Praha
Termín
CenaOdjezd
nější místa v Toskánsku, hradby, historické věže.
V ceně:
29.04.- 03.05. 5.990 A, B
Večeře. Nocleh.
• letecká doprava Praha – Pisa a zpět, včetně
24.09.- 28.09. 5.990 A
4.den: Snídaně. Přejezd do poetické krajiny Val
letištních tax • 2x nocleh v hotelu • 2x snídaně
V ceně:
d’Orcia s bohatou florou. Návštěva městečka
• transfery hotel/letiště • vlak Pisa – Florencie
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu
Montalcino, položeného na kopci, středověké
a zpět
•
služby
průvodce
(2 lůžkové pokoje)•2x snídaně •služby průvodce
hradby, pevnost Rocca ze 14. století, místo znáPříplatky:
•komplexní pojištění
Pokoj 1/1 2.890 Kč mé pro skvělé víno Brunello. Zastávka u vesničky
Příplatky:
Komplexní pojištění 150 Kč Castelnuovo dell´Abate, na jejímž okraji leží
Pokoj 1/1 (2 noci)
790 Kč
v harmonické krajině kopců osázených olivami
Odjezdová místa:
a cypřiši opatství Abbazia di Sant´Antimo, klenot
A.Slaný, Kladno, Praha, Příbram, Písek,
toskánské románské architektury. Průjezd přes
České Budějovice
B.Roudnice n. L. (150), Mělník (150),
vesničku Castiglione d’Orcia do Bagno Vignoni,
Kralupy n. Vlt. (150)
nádherné panoramatické výhledy na oblast.
Krátká zastávka v městečku Bagno Vignoni
s termálními lázněmi, známého již od středověku. Historické centrum města Pienza, Piazza Pio
II, katedrála Santa Maria Assunta, město známé
výrobou sýrů s různými příchutěmi. Ubytování
v Chianciano Terme. Večeře. Nocleh.
5.den: Snídaně. Historické centrum městečka –
Montepulciano, které je položeno na kopci, ulice
lemují renesanční paláce a strmá hlavní třída se
šplhá až k dómu s řadou cenných děl sienské
školy. Z hradeb široširý výhled na Umbrii, jižní
Toskánsko a vinice, kde se sklízí hrozny pro Vino
Nobile, jímž se město proslavilo. Přejezd do Sieny s řadou jedinečných památek, náměstí Piazza
del Campo a Palazzo Publico s věží Torre del
Mangia a muzeem Civico. Sienský dóm patřící
k největším a nejkrásnějším katedrálám v Itálii.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6.den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Lucca
Pisa
Florencie
San Gimignano
Volterra
Siena
Řím
oli
Rip
e
ev
Gr ato
on a
n D llin
Sa aste da
C ad
R
Siena
o
an no
ign lcia
m
i
u
n G tep
Sa on
M
Pienza
Bagno
Vignoni
Montalcino
itálie
21
S
ADRIATICKÁ
RIVIÉRA
Helsingør
København
A UMBRIE
Roskilde
DOLOMITY
A LAGO DI GARDA
Žádná jiná oblast Alp nemá tak pestrou nabídku
téměř nekonečného množství túr jako členité
Dolomity. Tato horská oblast nebudí jen zájem
turistů a horolezců, ale ve zdejší vzácně rozmanité přírodě najdou mnoho krás i všichni pozorní
návštěvníci, milovníci přírody a fotografové. Vždyť
právě zde lze spatřit šťavnaté zelené louky v blízkosti strmých skalních domů, malebné modřínové
lesy v údolích a průzračná horská jezera s odrazem skalních štítů.
nenáročná turistická vycházka (cca 4 km) k uniDK
kátním skalním útvarům Pyramidy di Terra.
Večer odjezd zpět do ČR.
Zájezd nás zavede do oblasti, kde se prolíná historie v podobě unikátních památek s malebnou kop5.den: V ranních hodinách návrat do ČR.
covitou krajinou, která utváří ráz této jedinečné
Termín
CenaOdjezd oblasti Itálie. Navštívíme historické skvosty často
Rostock
10.06.- 14.06. 5.990 A
zařazené do seznamu
UNESCO, např. Assisi, ale
Lübeck
24.09.- 28.09. 5.990
A Hamburg
i další půvabná
městečka s úžasnou atmosférou.
V ceně:
Poznávání kulturních
PL kouD zajímavostí proložíme
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu Bremen páním
na italské
Adriatické
riviéře.
Lüneberg
Zaansee
Volendam
polopenze
(2-lůžkovéSchans
pokoje s příslušenstvím)•2x
Amsterdam
•službyHarlem
průvodce•komplexní
Naarden pojištění
Houtribdijk
Příplatky:
Keukenhof
Scheveningen
Pokoj 1/1Haag
(2 noci) Aalsheer
990 Kč
Delft
OdjezdováRotterdam
místa:
Antverp
Bruggy
A. Praha,
České Budějovice, Příbram, Písek
Gent
Waterloo
Brusel
B
Cochem
F
LTrier
Luxembourg
Collalbo
Bolzano
Salo
Lado di
Garda
Eltz
Bernkastel
D
Cortina d‘ A.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den: Arezzo - starobylý střed s mnoha krásnými
starými paláci, monumentálními kostely a krásným hlavním náměstím, trochu připomínajícím
hlavní náměstí v Sieně. Zastávka v městečku
Cortona - město založené Etrusky se zajímavým
bludištěm starých uliček a středověkých domů.
Ubytování v oblasti Chianciano Terme.
CZ
3.den: Přejezd kolem jezera Lago Trasimeno.
Perugia - město s nádhernou atmosférou starého
centra zpřítomňující etruskou, řeckou i středoCena Odjezd
věkou minulost, nádherné středověké paláce Termín Tokay
SK
10.990
A
a kostely. Assisi, světově proslulé město, kde 28.06.- 05.07. Hortobágy
Nyirbátor
se narodil sv. František a krátce po jeho smrti AV ceně:
Debrecen
• doprava autokarem •Budapest
5x nocleh v hotelu
zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho • 5x polopenze • služby průvodceHajdúszoboszló
• komplexní
hrobem. Baziliku zdobili freskami největší umělci pojištění
H
své doby Giotto a Lorenzetti. Přejezd přes Apeniny Příplatky:
na ubytování u moře v oblasti Rimini.
Pokoj 1/1
1.500 Kč RO
4.den: Pobyt u moře. Odpoledne výlet do Fakultativní výlet Gubbio 290 Kč
SLO Odjezdová místa:
ministátečku San Marino, který je působivě
Kladno, Praha, Příbram, České
umístěn na vysokém kopci Monte Titano. Za- A. Slaný,
YUBudějovice
HR
ujmou vás romantické uličky i pěkné výhledy
do širokého okolí.
Arezzo
Cortona
go da
La Gar
di
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: Ráno nás přivítají jedinečné skalní útvary
italských Alp - symbol Dolomit. Krátká procházka
kolem jezera Misurina. Příjezd do turistického
centra, olympijské Cortiny d´Ampezzo - zastávka. Poté panoramatická trasa průsmykem
Falzarego a Pordoi s výhledem na nejvyšší vrchol
Dolomit Marmoladu (3342 m). V případě pěkného počasí možnost výjezdu lanovkou do výšky
téměř 3000m ze sedla Pordoi. Ve večerních hodinách ubytování v oblasti Lago di Garda. Nocleh
v hotelu.
3.den: Po snídani výlet po trase: malebné Sirmione – pohádkový scaligerský hrad, který je téměř
celý obklopený vodou. Saló – místo, odkud v letech 1943-45 řídil republiku B. Mussolini. Cesta
podél západního pobřeží - přístavní městečko Riva
del Garda – procházka městečkem s pěknou promenádou. Návrat na nocleh do hotelu.
4.den: Ráno příjezd do Bolzana, prohlídka historického centra a návštěva muzea s expozicí ledového muže Ötziho. V poledne výjezd lanovkou
na náhorní plošinu Ritten. Dále přejezd horským
vláčkem do Collalba. Zastávka u rychlobruslařského areálu, který je takřka domovským tréninkovým centrem Martiny Sáblíkové. Odpoledne pak
Sirmione
Ravenna
Rimini
San
Leo
Urbino
San Marino
Gubbio
Assisi
Perugia
Adriatická riviéra a Umbrie
Řím
5.den: Návštěva San Leo - městečko s pěknou
polohou na kopci, nad kterým se tyčí impozantní
hrad. V městečku zaujmou dlážděné uličky, farní
kostel z 9. století i románská katedrála. Urbino
- město považované za utajený skvost Itálie, protože nádhera jeho ulic i vznešených vévodských
paláců převyšuje jiná turisty navštěvovanější
místa. Odpoledne možnost koupání.
6.den: Pobyt u moře. Pro neposedné fakultativní
výlet - Gubbio - město prostoupené středověkou
atmosférou se nachází na svazích hory Monte
Ingino. Krásu křivolakých uliček a domů s terakotovými taškami právě umocňují Apeniny. Dóm ze
13. století, středověká Via dei Consoli, Fontana
dei Matti (Fontána bláznů). Návštěva jeskyně
Frassati.
7.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Cestou domů
návštěva v dobách římských a byzantských významného města Ravenna - důležité přístavní
město s řadou významných historických památek, proslavené církevními mozaikami v antickém
i byzantském slohu.
8.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
itálie
22
MALEBNÁ ELBA
Elba je italský ostrov v Tyrhénském moři, který patří
k Toskánsku a leží asi 10 kilometrů od pobřežního
města Piombino. Svojí rozlohou jde o největší ostrov
Toskánských ostrovů a po Sicílii a Sardinii je to třetí
největší italský ostrov. U nás je spíše známý jako
vyhnanství Napoleona, vyniká malebností, překrásnou horskou přírodou a zejména rozmanitostí pláží.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v odpoledních večerních hodinách
směr Itálie.
2.den: Příjezd do přístavu Piombino, nalodění.
Odplutí trajektem na Elbu, do přístavu Portoferaio. Odjezd na ubytování. Dle časových možností
koupání (bazén, moře). Nocleh.
3.den: Prohlídka metropole ostrova Portoferaio - procházka, možnost koupání, návrat do kempu. Nocleh.
4.den: Okruh západní částí ostrova s vyhlídkami
a možností koupání na „divoké“ pláži na jihu
ostrova nebo na městské pláži. Možná individuální prohlídka turistického městečka Campo Nell
Elba. Nocleh.
5.den: Odjezd do horského městečka Rio Nell
Elba, kde se zastavil čas, dále přístav Rio Marina, Muzeum elbských minerálů. Jedinečné
Capoliveri s osobním volnem v kouzelné atmosféře uliček starého města; přístav Porto Azzurro
s individuálním volnem; sirné jezírko Laghetto di
Terranera – kratší zastávka, možnost koupání
na Spiaggia Reale nebo na útesech. Nocleh.
6.den: Individuální volno, koupání, opalování.
Nocleh.
7.den: Výlet do Marciana Marina v západní části
ostrova, výjezd lanovkou na nejvyšší horu Elby
Monte Capanne (1018 m) – kouzelný panoramatický výhled na celý ostrov. Nebo možnost pěší
túry. Koupání na pláži Spiaggia Fenicia. Nocleh.
8.den: Individuální volno, koupání, opalování.
Nocleh.
9.den: Předání bungalovů, poslední koupání, odplutí trajektem na pevninu. Přes noc jízda do ČR.
10.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Termín
07.09.- 16.09.
CenaOdjezd
8.970
A
V ceně:
• doprava autokarem • 7x ubytování (4 osoby
v MH 4/5) • vstup do bazénu • trajekty
• služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění
400 Kč
Při ubytování 2 osob v MH
2.490 Kč/os.
Při ubytování 3 osob v MH
950 Kč/os.
Slevy:
Při ubytování 5 osob v MH
- 500 Kč/os.
Cena nezahrnuje:
Turistickou taxu, kauci, závěrečný úklid cca 15 EUR
(platba na místě)
Ubytování: v atraktivním kempu s bazény, dětským
areálem a menší botanickou zahradou, cca 400 m
od pláže. Ubytování v tzv. mobilhomech (MH) pro
4-5 osob (obytná kuchyň s gaučem, dvě 2-lůžkové
ložnice, sociální zařízení, terasa). Lůžka jsou
s povlečením. Věci osobní a hygienické potřeby
nutné vzít s sebou (ručníky, utěrky, toaletní papír apod.).
Odjezdová místa:
A. Praha, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim,
V. Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Brno
ŘÍM – NEAPOL – POMPEJE
LETECKY
Letecký zájezd za proslulými památkami „věčného města“ s možností navštívit Pompeje, kouzelný
ŘÍM – VĚČNÉ MĚSTO
ostrov Capri a Neapol.
S NÁVŠTĚVOU FLORENCIE
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy, přílet do Říma, transfer
do hotelu, ubytování.
2.den: Celodenní prohlídka Říma. Dopoledne
prohlídka antického Říma s jeho jedinečnými
památkami – slavné Koloseum, Forum Romanum
s blízkým Kapitolem, náměstí Novona s fontánou
Čtyř řek, Pantheon i Španělské schody s nedalekou fontánou di Trevi, návštěva Vatikánu – prohlídka velkolepé baziliky sv. Petra s možností
výstupu na kopuli s krásným rozhledem na Řím.
3.den: Transfer do Neapole, ubytování, prohlídka města - Královský palác, hrad Castel Nuovo
a Castel dell Ovo, náměstí Piazza Municipio,
monumentální pasáž Galeria Umberto.
4.den: Výlet vlakem do Pompejí – prohlídka
bývalého antického města, jež bylo zničeno
a zasypáno v roce 79 při výbuchu sopky, nebo
možno fakultativně navštívit ostrov Capri, jeden
z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře.
5.den: Dopoledne možnost nákupů, odpoledne
odlet z Neapole, přílet do Prahy.
Termín
09.05.- 13.05. 04.07.- 08.07. 26.09.- 30.09. CenaOdlet
17.990 Praha
17.990 Praha
17.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Řím/Neapol – Praha,
včetně letištních tax • transfer z/na letiště • vlak
Řím – Neapol • vlak Neapol – Pompeje – Neapol
• 4x nocleh v hotelu • 4x snídaně • služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 4.890 Kč
Komplexní pojištění 250 Kč
Zavazadlo k odbavení 550 Kč
Zpáteční leteckou dopravu z Neapole do Prahy
zajišťuje nízkonákladový dopravce. Součástí ceny
letenky není zavazadlo k odbavení. Toto je nutné,
v případě požadavku, doobjednat samostatně.
Cena nezahrnuje:
Místní dopravu, vstupy do objektů, fakultativní výlet
na ostrov Capri
„Všechny cesty vedou do Říma“ praví jedno staré
známé přísloví. Ti z vás, kteří již toto město navštívili, nám dají určitě za pravdu. A vy ostatní,
kteří nám nevěříte, přesvědčte se sami během
pětidenního zájezdu za antickými a křesťanskými
památkami věčného města, obohaceného návštěvou města Medicejských, Michelangela a Giotta
- Florencie. Jeden z nejúspěšnějších programů
v uplynulých 12 sezónách.
Program zájezdu:
1.den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2.den: Ráno příjezd do Florencie, starobylé
metropole Toskánska. Během pěší prohlídky
Florencie se postupně zastavíte na řadě zajímavých míst v centru města: Piazza della Signoria
s dominantou města - Palácem Vecchio a sochou
Davida, Dóm Santa Maria dei Fiori, kostel San
Lorenzo s přilehlými Medicejskými kaplemi.
V podvečer odjezd do oblasti Říma na ubytování.
3.den: Ráno návštěva Tivoli – Vila d’Este s překrásnou zahradou plnou fontán a Hadriánova
vila – působivě zachovalé sídlo císaře Hadriána. Odpoledne přejezd do Říma a prohlídka
„antického Říma“ - slavné Koloseum, Forum
Romanum s blízkým Kapitolem, nám. Navona
s fontánou Čtyř řek a jedinečnou atmosférou
připomínající pařížský Montmartre, Pantheon,
Španělské schody s nedalekou fontánou di Trevi.
4.den: Tento den je věnován návštěvě Vatikánu – sídlu hlavy katolické církve. Čekají na vás
velkolepá bazilika sv. Petra s možností výstupu
na kopuli s krásným rozhledem na Řím, Vatikánská muzea s úchvatnými sbírkami antických
soch.
5.den: Příjezd do Prahy v odpoledních
hodinách.
Termín
06.05.- 10.05. 24.09.- 28.09. CenaOdjezd
5.990
A, B, C
5.990
A, B
V ceně:
•doprava autokarem•2x nocleh v bungalovech
na okraji Říma (2-lůžkové pokoje)•2x snídaně
•služby průvodce•komplexní pojištění
Příplatky:
Večeře (2x)
500 Kč
Pokoj 1/1
1.300 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
B. Pardubice, Hradec Králové
C. Slaný (150), Kladno (150)
ŘÍM S NÁVŠTĚVOU
VATIKÁNU LETECKY
Ať už vás do Říma přivede jakákoli cesta, vězte,
že město, které bylo svědkem předlouhých dějin
evropské civilizace vás nadchne. Kromě známých
památek navštívíme i nejmenší nezávislý stát
na světě – Vatikán. Nuže tedy, nechte na sebe
dýchnout historii, obdivujte umělecké dědictví
i současnou krásu města.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do hotelu s využitím městské dopravy. V podvečer prohlídka Říma.
2.den: Dopoledne návštěva Vatikánu, nejmenšího
nezávislého státu na světě. Možnost návštěvy baziliky sv. Petra nebo vatikánských muzeí s úchvatnými
sbírkami antických soch.
3.den: Dopoledne prohlídka antického Říma s jeho
jedinečnými památkami – slavné Koloseum, Forum
Romanum s blízkým Kapitolem, náměstí Novona
s fontánou Čtyř řek , Pantheon i Španělské schody
s nedalekou fontánou di Trevi.
4.den: Dopoledne odjezd z hotelu, odlet z Říma zpět
do Prahy.
Termín Cena
Odlet
14.05.- 17.05. 15.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Řím a zpět, včetně
letištních tax • 3x ubytování v hotelu 3* v Římě
(2-lůžkové pokoje) • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 5.990 Kč
Komplexní pojištění
200 Kč
Cena nezahrnuje:
Místní transfery
itálie
23
PERLY JIŽNÍ ITÁLIE
Nejkrásnější místa jižní Itálie – navštívíme slavná
města, jejichž názvy mluví sami za sebe, ale i
města, které si vás získají nejen svými uměleckými památkami, ale zejména svou typickou
italskou atmosférou.
velkolepý výhled na celý ostrov, Neapolský záliv,
Vesuv a okolní ostrovy. Možnost okružní plavby
lodí kolem ostrova. Večer návrat do hotelu.
6.den: Po snídani odjezd do Říma, přeprava
metrem do centra města, kde následuje půldenní
prohlídka. Návštěva Vatikánu s prohlídkou Svatopetrského náměstí a křesťanského chrámu sv.
Petra. Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone,
fontánu di Trevi, Kapitol a památník Emanuela II.,
Forum Romanum a Koloseum, atd.. Večer odjezd
do ČR.
7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Nonstop cesta přes Rakousko do Itálie.
2.den: V ranních hodinách příjezd do Orvieta.
Etruské město, ležící na vrcholu skály, je určitě
zajímavé svými stavbami, které se dochovaly až
Cena Odjezd
z doby Etrusků, unikátní je rovněž orvietská ka- Termín 01.06.07.06.
8.990
A, B, E, F
tedrála. Tivoli – Vila d´Este s překrásnou zahra8.990
A, B, C, D
dou plnou fontán a Hadriánova vila – působivě 07.09.- 13.09.
V ceně:
zachovalé sídlo císaře Hadriána. Dále navštívíme • doprava autokarem • 4x ubytování v hotelu
městečko Castel Gandolfo – letní sídlo papeže. • 4x polopenze • služby průvodce
V podvečer ubytování ve Fiuggi.
Příplatky:
3.den: Po snídani odjezd do Montecasini, odpo- Pokoj 1/1
1.790 Kč
ledne prohlídka Neapole, kde si prohlédneme Komplexní pojištění
350 Kč
hrad Castel Nuovo a Castel dell´Ovo, náměstí Trajekt na Capri
1.200 Kč
Piazza Municipio, Královský palac aj. Večer ná- Poznámky:
vrat do hotelu.
Základní cena zájezdu nezahrnuje dopravu trajek4.den: Po snídani odjezd autobusem na Vesuv tem na ostrov Capri a dopravu místním autokarem
a pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu. Poté po ostrově, vstupné do jednotlivých objektů, místní
odjezd do Pompejí, prohlídka bývalého antické- dopravu v Římě.
ho města, jež bylo zničeno a zasypáno v roce 79 Odjezdová místa:
při výbuchu sopky. Poté si prohlédneme výrobu A. Praha
kamejí s možností nákupu šperků z korálů. Večer B. Slaný (150), Kladno (150), Louny (150),
Rakovník (150)
návrat do hotelu.
C.
Roudnice
n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150),
5.den: Po snídani odjezd autobusem
do
přístavu
Perly Toskánska
Mělník (150), Lovosice (200), Litoměřice (200)
Dolomity a Lago di Garda
v Sorrentu – jízda lodí na malebný
ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v D. Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Mikulov
Příbram, Písek, České Budějovice
Tyrhenském moři. Prohlídka ostrova, měst Capri E.F. Pardubice
(330), Hradec Králové (330),
a Anacapri, případně vily San Michel a Monte
Poděbrady (250)
Solara - nejvyššího vrcholu ostrova, z něhož je
Orvieto
i
oli
Tiv iugg l
F
je
po
Řím
ea mpe v
l
N
e
t o
o
s
su
P
Cadalf
Ve
n
Ga Ischia
Sorrento
Capri
NEAPOL – CAPRI – POMPEJE
LETECKY
Letecký zájezd do Neapole, která vás okouzlí svou
bohatou kulturou i smyslnou jižanskou atmosférou. Navštívíme také slavné Pompeje i kouzelný
ostrov Capri.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy, přílet do Neapole, transfer
do hotelu, ubytování. Prohlídka města s průvodcem - Královský palác, hrad Castel Nuovo a Castel
dell Ovo, náměstí Piazza Municipio, monumentální pasáž Galeria Umberto.
2.den: Výlet vlakem do Pompejí – prohlídka
bývalého antického města, jež bylo zničeno a zasypáno v roce 79 při výbuchu sopky.
3.den: Výlet na ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších ostrovů Tyrhénského moře, možnost okružní
plavby kolem ostrova, návštěva městeček Capri
a Anacapri, Villy San Michele, možnost prohlídky
Modré jeskyně.
4.den: Dopoledne možnost nákupů v Neapoli,
nebo další část prohlídky Neapole s průvodcem
(Dóm San Gennaro, kostel Santa Chiara), odlet
z Neapole v odpoledních hodinách, přílet do
Prahy.
Termín
10.05.- 13.05. 27.09.- 30.09. CenaOdlet
16.990 Praha
16.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Neapol – Praha, včetně
letištních tax• transfer z/na letiště • trajekt
Capri – Neapol – Capri • vlak Neapol – Pompeje
– Neapol • 3x nocleh v hotelu • 3x snídaně
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 3.990 Kč
Komplexní pojištění 200 Kč
Zavazadlo k odbavení 1.100 Kč
Leteckou dopravu z Prahy do Neapole a zpět
zajišťuje nízkonákladový dopravce. Součástí ceny
letenky není zavazadlo k odbavení. Toto je nutné,
v případě požadavku, doobjednat samostatně.
Cena nezahrnuje:
Místní dopravu, vstupy do objektů
francie
24
PAŘÍŽ A ZÁMKY
NA LOIŘE
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den: V dopoledních hodinách příjezd do Paříže celodenní prohlídka: pravý břeh Seiny
s nádhernými bulváry, Champs Elysées, oblast Louvre, Centre George Pompidou, Il de la Citté, katedrála Notre Dome, Latinská čtvrť, Panteon, aj. Odjezd
do hotelu, ubytování. Nocleh.
3.den: Okruh po zámcích na Loiře. Villandry - zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které
jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné ornamenty
tvořené nejen květinami, ale i zeleninou a kořením. Azay-le-Rideau - mistrovské dílo renesanční
architektury. Chenonceaux - nádherný renesanční
zámek s malebnými zahradami, zámek šesti žen.
Návrat na nocleh.
4.den: Okruh po zámcích na Loiře. Chambord - monumentální zámek, největší v oblasti Loiry, který si
nechal vybudovat král František I. Blois - starobylé
městečko se zámkem, sídlo vévodů orleánských.
Cheverny - zámek z doby Jindřicha IV. a Ludvíka
XIII. vybudovaný v jednoduchém, ale klasickém stylu,
návrat na nocleh.
5.den: Dopoledne prohlídka Versailles – sídla francouzských králů, zámecký areál. Dokončení prohlídky
Paříže - levý břeh Seiny, Eiffelova věž, Invalidovna.
Pro zájemce možnost prohlídky Musee d´Orsay
nebo galerie Louvre. Večerní Paříž - Montmartre
a Moulin Rouge. Odjezd do ČR.
6.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Termín
19.05.- 24.05.
01.07.- 06.07.
15.09.- 20.09. Cena (2l./3l.)
6.290/5.890
6.390/5.990 6.290/5.990 Odjezd
A
A
A
V ceně:
•doprava autokarem•3x nocleh v hotelu
•služby průvodce•komplexní pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.800 Kč
Snídaně (3x) 450 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
PAŘÍŽ A ZÁMKY
FRANCOUZSKÝCH
KRÁLŮ
NORMANDIE A BRETAŇ
Bretaň - jedna z turisticky nejpřitažlivějších oblastí
Francie, kterou proslavili již její obyvatelé v době
prehistorické a zanechali nám po sobě proslulé
Říká se, že kdo neviděl Paříž, ten nepoznal Evropu. menhiry a dolmeny. Normandie skýtá neobyčejné
Při návštěvě metropole na Seině máte jedinečnou bohatství architektonických památek z různých dob.
možnost poznat všechny rozměry kultury, umění,
módy i architektury. Nenechte si ujít jedinečnou Program zájezdu:
atmosféru tohoto opěvovaného města. Navíc 1.den: Odjezd ve večerních hodinách.
máte možnost se pokochat i okázalou nádherou 2.den: Rouen - přístav, který patří Francii zásluzámků ve Versailles a ve Fontainebleau.
hou Johanky z Arku. Staré město má zachované
středověké uličky, gotické a renesanční domy
Program zájezdu:
a paláce, jednu z nejslavnějších katedrál Notre
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční Dame. Ubytování.
průjezd Německem a Francií.
3.den: Dopoledne vyhlídka u pláže Omaha
2.den: Paříž - ráno okružní jízda městem, mj. Beach, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců
navštívíte Eiffelovu věž, Martova pole, Invalidov- v r. 1944. Le Mont-Saint-Michel opevněný románnu, Latinskou čtvrť, chrám Notre Dame, Centre G. sko-gotický klášter na žulovém ostrůvku uprostřed
Pompidou. Večer ubytování v hotelu, nocleh.
mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny
3.den: Dopoledne výlet do Versailles, možnost mezi přílivem a odlivem. Saint Malo - malebné
prohlídky zámku, odpoledne návštěva zámku město, přístav proslavený boji korzárů proti Angve Fontainebleu - letním sídle francouzských ličanům.
králů. Večer návrat do hotelu, nocleh.
4.den: Průjezd kolem nádherného bretaňské4.den: Další část prohlídky pařížských zajímavostí ho pobřeží: Locmariaquer – Velký rozlomený
- moderní čtvrť La Défense, Louvre, Montmartre, menhir, dolmen a tumulus. Quiberon – krátká
procházka po rozervaném bretaňském pobřeží.
Sacre Coeur, Place Pigalle. Večer odjezd do ČR.
Carnac - městečko, v jehož okolí se nacházejí uni5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
kátní řady tvořené tisíci kamenů. Vannes – město
Termín
Cena (2l./3l.) Odjezd
s hrázděnými domy a hradbami.
07.05.- 11.05. 5.290/4.990 A, B
5.den: Přejezd Francie, cestou kratší zastávka
02.07.- 06.07. 5.290/4.990 A
v Chartres – proslulé svoji jedinečnou a největší
24.09.- 28.09. 5.290/4.990 A
katedrálou ve Francii.
V ceně:
6.den: Návrat do ČR v ranních - dopoledních
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu
hodinách.
na okraji města •služby průvodce•komplexní
pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1 (2 noci)
1.300 Kč
Snídaně v hotelu 2x 300 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
B. Hradec Králové (330), Pardubice (330)
Termín
Cena (2l./3l.) Odjezd
20.05.- 25.05. 6.990/6.490 A, B
15.07.- 20.07. 6.990/6.490A
V ceně:
•doprava autokarem•3x nocleh v hotelu
•služby průvodce•komplexní pojištění
Příplatky:
Snídaně (3x)
520 Kč
Pokoj 1/1
1.800 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
B. Pardubice, Hradec Králové
Francie
25
NICE – MONTE CARLO
CANNES – LETECKY
Navštivte s námi ta nejkrásnější města Francouzské riviéry, Nice – Menton – Monako – Monte
Carlo – Cannes – Antibes.
Program zájezdu:
1.den: Přílet do Nice, transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka města s úzkými klikatými uličkami ve čtvrti Vieux Nice, Cimez, katedrála St.
Réparate, náměstí Garibaldi, přístav, procházka
po Anglické promenádě.
2.den: Ráno navštívíme Menton, malebné staré
město, které s okolními horami tvoří jedinečné
místo Azurového pobřeží. Navštívíme náměstí
Sain-Michel s kaplí Conceptiona a bazilikou
Sainte-Michel – Archange s krásným výhledem
na moře i město. Odpoledne přejedeme do Monackého knížectví. Pěší prohlídka míst, kde se
jezdí jeden z nejatraktivnějších závodů Formule
1 na světě. Návštěva exotické zahrady s panoramatickým výhledem, tržiště, střídání stráží
u královského paláce, neoromantická katedrála,
Oceánografické muzeum s obřími akvárii, jachetní přístav, luxusní lázně Monte Carlo s kasínem,
Japonské zahrady.
3.den: Ráno výlet do Cannes, proslulého přímořského letoviska Francouzské riviéry a místo
konání světoznámých filmových festivalů. Odpoledne Antibes, oblíbené prázdninové letovisko,
ale i centrum květinářství. Navštívíme přístav,
květinové uličky, provensálskou tržnici nebo hrad
Grimaldi, kde žil Pablo Picasso.
4.den: Dopoledne možnost návštěvy mnoha muzeí
v Nice např. H. Matisse nebo M. Chagalla. Milovníci
zahrad mohou navštívit zahrady Jardin Albert nebo
každodenní květinový trh v Cours Saleya. Odlet
z Nice v odpoledních hodinách, přílet do Prahy.
Termín
07.05.- 10.05. 25.09.- 28.09. CenaOdlet
15.990 Praha
15.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Nice a zpět, včetně
letištních tax • transfer z/na letiště • cesta
vlakem na výlety dle programu • 3x nocleh
v hotelu • 3x snídaně • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 3.990 Kč
Komplexní pojištění 200 Kč
FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA jachetních rejd světa, která nabízí překrásné
výhledy na poloostrov Cap Ferrat. Monte Carlo
A MONTE CARLO
- celodenní pobyt v Monackém knížectví, pěší
Jaro na Francouzské riviéře patří k nejkrásnějším prohlídka míst, kde se jezdí jeden z nejatraktivnějších závodů Formule 1 na světě. Návštěva
obdobím roku.
exotické zahrady s panoramatickým výhledem,
tržiště, střídání stráží u královského paláce, neProgram zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. oromantická katedrála, Oceánografické muzeum
Non-stop cesta přes Rakousko a Itálii do Francie. s obřími akvárii, jachetní přístav, luxusní lázně
2.den: Dopoledne příjezd na francouzskou rivié- Monte Carlo s kasínem, Japonské zahrady. Ve veru do půvabného města Nice. Prohlídka starého černích hodinách odjezd zpět do ČR.
města - úzké klikaté uličky čtvrti Vieux Nice, 5.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cimez, katedrály Ste. Réparate, náměstí GariCenaOdjezd
baldi, přístav, procházka po Anglické promenádě. Termín
6.590
A
Možnost návštěvy mnoha muzeí - např. H. Mati- 15.04.- 19.04.
sse nebo M. Chagalla. Milovníci zahrad mohou V ceně:
doprava autokarem • 2x nocleh v hotelu 2*
navštívit zahrady Jardin Albert nebo každodenní •
v Nice • 2x snídaně • služby průvodce
květinový trh v Cours Saleya. A sportovní fanoušci Příplatky:
pak tenisový turnaj v Monte Carlu. Odpoledne Pokoj 1/1 1.890 Kč
ubytování v hotelu v Nice.
Komplexní pojištění 150 Kč
3.den: Celodenní výlet při kterém postupně Odjezdová místa:
navštívíme řadu míst na francouzské riviéře. A. Slaný, Kladno, Praha, Plzeň
Nejprve zamíříme do malebného horského městečka Grasse - prohlídka starého města, návštěva
slavných výroben parfémů. Průjezd pahorkatinou
Massif des Maures s charakteristickým porostem
borovic a korkových dubů. Fréjus - za časů Augustových nejmocnější přístav - katedrála, galská
brána, aréna. St. Raphael - přístav, templářský
chrám. Cannes – v podvečer zastávka v dalším
proslulém přímořském letovisku francouzské
riviéry.
4.den: Dopoledne se krátce zastavíme
ve Villefranche-sur-Mer, jedna z nejkrásnějších
francie
KRÁLOVSKÁ PROVENCE gues Mortes - opevněné historické město z doby Lud-
víka IX. Dále návštěva přírodní rezervace Camarque
Kraj plný rytířských hradů, romantických zámků, (laguny, plameňáci, divocí bílí koně). Nocleh.
úrodných vinic a dlouhých písečných pláží. Kraj, 7.den: Celodenní výlet do jedinečné krasové oblaskde na vás každá ulička, zvonice, brána či sloup ti jižní Francie: Návštěva městečka Roquefort, míszanechá nesmazatelný dojem. Program našeho to vzniku proslulého francouzského sýru. Možnost
zájezdu vás pochopitelně zavede na ta Versailes
nejzná- návštěvy jeskyní a sklepení,
kde „zraje“ tento proParis
mější a nejproslulejší místa této části Francie, ale slulý francouzský sýr. La Couvertoirade - opevněné
také na místa, kde se nikdo slavný nenarodil či středověké městečko s templářským hradem. St.nezemřel a kde dokonce nebyla ani žádná bitva či -Guilhem-Le-DesertFontainebleau
- významné opatství, malebjiný boj, pročež o nich patrně ve vašem průvodci né kamenné městečko zasazené v kaňonu mezi
či cestopisu žádnou zmínku nenajdete. A přesto, skalisky. Kaňon řeky Herault, kde se průzračná
Chambord
když se u nich zastavíte…,
rozhlédnete, … jen modrozelená
voda zařezává do vápencových skal.
Cheverney
na chvilku posadíte…, nebude se vám chtít ode- Koupání při ústí Ďáblovy soutěsky. Zájemci mojít. Ani teď, ani za hodinu,
ani zítra či za týden. hou navštívit jeskyni Clamouse s nádhernou „araTours
Bloisvýzdobou“. Nocleh.
Provence vás prostě uchvátí. Taková místa pak zů- gonitovou
stanou ve vašem
srdci
a vzpomínkách
navždy.
A to
8.den:
Volno, pobyt u moře, koupání. Nocleh.
Chinon
Chenonceaux
je to, proč lidé jezdí do Provence, to je ten důvod, 9.den: Dopoledne odjezd. Prohlídka Marseilles
proč je v našem katalogu právě tento zájezd.
- katedrála Notre Dame, starý přístav, volno, možnost výletu na ostrov If (hrabě Monte Christo).
Rochelle
Program zájezdu:
Poitiers Večer pokračování v cestě.
1.den: Odpoledne odjezd z ČR, non-stop cesta přes 10.den: Návrat do ČR odpoledne.
Německo do Francie.
CenaOdjezd
2.den: Dopoledne
krátká prohlídka bývalého Termín
Saintes
A, B
papežského města Avignon s možností návštěvy 05.06.- 14.06. 9.390 04.09.- 13.09. 9.690 A, C
Papežského paláce a opěvovaného
mostu
sv.
BeAngoulême V ceně:
nezeta. Odpoledne
na ubytování. Nocleh.
Copříjezd
•doprava autokarem •7x nocleh v mobilhomu
gnkoupání,
3.den: Celý den volno,
ac odpočinek na plá- s možností samostatného vaření (2-lůžkové
ži, nocleh.
4.den: Celodenní výlet. Arles - římský amfiteátr, ložnice)•služby průvodce•pobytová taxa
katedrálaBordeaux
St. Trophime a hlavně působiště Vin- •komplexní pojištění
centa van Gogha. Zastávka u opevněného bene- Ubytování:
Dvouložnicové mobilhomy nebo chatky s kuchyňkou
diktinského kláštera z 11. století – Montmajour, a koupelnou. Mobilhomy i chatky jsou vzdálené
nedaleko Arles. Les Baux de Provence - opevněné cca 3 km od pláže, transfer na pláž ve volné dny
hradní sídlo pánů z Beaux, které bylo pobořeno kar- zajištěn.
dinálem Richelieuem s unikátně dochovanou stře- Příplatky:
dověkou vesničkou pod hradem. Zastávka u hradu Ložnice pouze pro 1 osobu 2.990 Kč
Tarascon. Večer návrat. Nocleh.
Při ubytování 3 osob v chatce 830 Kč/os.
5.den: Volno, pobyt u moře, koupání. Fakultativ- Večeře (5x)
2.500 Kč
ně celodenní výlet do historického pyrenejského Výlety (fakultativně):
města Carcassone, které je proslulé svým unikátně Carcassone, Fontfroide
350 Kč
dochovaným opevněním. Při cestě zastávka u jed- Poznámky: Ceny výletů nezahrnují vstupné do památek
noho z největších cisterciáckých klášterů v Evropě a objektů. V ceně není zahrnuto povlečení, možné vzít
- kláštera Fontfroide nedaleko Narbonne. Večer vlastní nebo zapůjčit za poplatek na místě.
Odjezdová místa:
návrat. Nocleh.
6.den: Celodenní výlet: Dopoledne zastávka ve měs- A. Praha, Beroun, Plzeň
tě Nimes - prohlídka římského amfiteátru, chrámu B. Pardubice, Hradec Králové, Brno
Maison Carrée, věže Tour Magne. Dále prohlídka Ai- C. Slaný, Kladno
F
26
B
L
D
ROMANTICKÁ KORSIKA 6.den: Návštěva bizarních skal Calanche.
Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou
pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík
ve své knize „Na ostrově krevní msty“. Strmé
hory dosahující výšky přes 2500 m se zde tyčí
nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy
starobylých korsických městeček zasazených
v překrásné přírodě i koupání na západním pobřeží. Ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým
pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií
a korkových dubů.
CH
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den: Trajektem do Bastie na Korsice. Návštěva starobylého Corte s hrdě se tyčící citadelou
pod horskými velikány. Překrásným hornatým
vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží
do jedné z nejkrásnějších zátok Propriano se
stejnojmenným městečkem, která je ideálním
místem k podnikání výletů po celé Korsice.
3.den: Dopoledne odpočinek u moře, kde
dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená
městečkem a na druhé skalisky s janovskou
věží skýtá každému co žádá. Odpoledne prohlídka městečka Propriano.
4.den: Ráno pro zájemce výlet s turistikou
s překrásnou scenérií skalních věží Bavella,
které patří k neznámějším atrakcím ostrova.
Odpoledne pobyt u moře.
5.den: Koupání a pobyt u moře. Odpoledne
pro zájemce návštěva nedalekého proslulého
naleziště prehistorické kultury Filitosa s mnoha menhiry.
Po krátké procházce touto pastvou pro oči,
kde barevné skalní útvary ostře kontrastují
s azurovou hladinou moře, pokračujeme
do nedalekého Porta, které je jednou z dalších perel Korsiky. Při zpáteční cestě zastávka
v Napoleonově městě Ajacciu, kde navštívíme
jeho rodný dům s muzeem. Vyvrcholením dne
Neuschwanstein
bude vyhlídka od Tour de la Parate
na prosluHohenschwangau
lé „Krvavé ostrovy“, které byly
kdysi útočištěm
pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách.
7.den: Ráno si prohlédneme „nejkorsičtější“
město Sartene. Z úzkých křivolakých uliček
na nás dýchne duch minulosti krevní msty
a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného Bonifacia. Prohlídka města, které je
se svými bělostnými útesy řazeno k největším
pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná
projížďka lodí pod skalnatými útesy.
8.den: Koupání a pobyt u moře.
9.den: Přístav Bastia, trajekt. Odjezd do ČR.
10.den: Návrat do ČR.
Termín
19.06.- 28.06.*
21.08.- 30.08. CenaOdjezd
12.990
A, B
11.590 A, B
V ceně:
•doprava autokarem•trajekty•7x ubytování
v chatkách (kuchyně, 2 ložnice, příslušenství)
•vstupní a výstupní poplatky•pobytová taxa
•služby průvodce•komplexní pojištění
V termínu s * je v ceně 7x snídaně, 6x večeře
(jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou).
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Plzeň
B. Pardubice, Hradec Králové
Pisa
Livorno
Romantická Korsika
Korsika
Bastia
Corte
Porto
Ajaccio
Propriano
Sartene
Bonifacio
D
Zug
francie, HOLANDSKO
27
ATLANTICKÉ POBŘEŽÍ
A KRÁSY AKVITÁNIE
Akvitánie, kraj červeného vína, borovic a úrodných
nížin. V okolí Bordeaux vás budou téměř všude
provázet vinice. V Paříži budete moci obdivovat
místní historické památky.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v ranních hodinách. Ubytování
v oblasti Paříže. Nocleh.
2.den: Po snídani přejezd do La Rochelle, města
se starými reformačními tradicemi. Prohlídka starého rybářského přístavu, věž St-Nicolas, radnice.
Návštěva skvělého akvária jednoho z nejkrásnějších v Evropě, kde je možno nalézt na 10000 mořských živočichů. Fakultativně výlet lodí k pevnosti
Fort Boyard. Ubytování, nocleh.
3.den: Snídaně. Dopoledne přejezd k Atlantiku
do městečka Marennes, místa proslaveného
chovem ústřic. Exkurze s možností ochutnávky
plodů moře. Zastávka u pevnosti kardinála Richelieu – Brouage, krásného příkladu opevnění ze
17. století. Prohlídka Saintes s několika římskými
památkami. Zastávka v městě Cognac, návštěva
destilerie koňaku spojená s degustací. Odjezd
na ubytování do oblasti Bordeaux. Nocleh.
4.den: Snídaně. Dopoledne návštěva největší písečné duny Evropy – Dune du Pilat – dosahující výšky
117 metrů. Návštěva střediska Arcachonu ležícího
u Atlantiku, možnost koupání. Odpoledne projížďka
vinařskou cestou v oblasti Medoc. Průjezd oblastí
s apelacemi Margaux, Saint Julien a Pauillac. Návštěva s degustací u soukromého vinaře. Nocleh.
5.den: Snídaně. Prohlídka historického centra Bordeaux, volno. Přejezd do kouzelné vinařské vesničky Saint-Emilion, jejíž vinice patří mezi nejkvalitnější v celé Francii. Prohlídka tohoto středověkého městečka zapsaného mezi světové památky UNESCO.
Návštěva místního vinařského domu s ochutnávkou.
Přejezd do Périgueux. Ubytování. Nocleh.
6.den: Snídaně. Přes známé středisko vinař­ství
Cahors (opevněný most ze 14. století) do vesničky St. Cirq-Lapopie, jedné z nejhezčích vesnic
ve Francii ležících vysoko nad řekou Lot. Přejezd
do Rocamadouru, jedinečného středověkého
poutního městečka, které je terasovitě zaklíněno
do skály. Nocleh.
7.den: Snídaně. Prohlídka starobylého městečka
Sarlat s největším množstvím středověkých a renesančních fasád ve Francii. Zastávka v překrásných vesničkách Beynac-et-Cazenac a La Roque-Gageac ležících v údolí řeky Dordogne. Fakultativně možnost krásné projížďky lodí v tomto údolí.
Návštěva nejkrásnějšího hradu v oblasti Perigord –
Hautefort s jedinečnou anglickou a francouzskou
zahradou. Ubytování v oblasti Limoges. Nocleh.
8.den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Bourges,
katedrála St. Etienne, která patří mezi jednu
z nejkrásnějších ve Francii. Přejezd do oblasti
Sancerre, která patří mezi nejznámější vinařské
oblasti Loiry. Ochutnávka místních vín. Odpoledne zastávka v městečku Briare se slavným kaná-
lem spojujícím Loiru a Seinu – návštěva Pont Canal skvělá technická stavba navržená Gustavem
Eiffelem patřící k ojedinělým v Evropě. Ubytování
v okolí Paříže. Nocleh.
9.den: Snídaně. Přejezd do Paříže. Pěší prohlídka nejvýznačnějších památek. Možnost výletu
lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Na závěr dne okružní jízda Paříží.
Cesta zpět do ČR s nočním přejezdem.
10.den: Návrat v dopoledních hodinách.
Termín
03.07.- 12.07. 21.08.- 30.08. CenaOdjezd
13.890
A
13.890
A
HOLANDSKO
DO ZEMĚ TULIPÁNŮ
Tento program vám představí všechny významné
zajímavosti a památky Holandska. Chybět pochopitelně nebudou rozkvetlé tulipány, větrné mlýny,
typický sýr či holandské herinky. Dostatek času
budete mít i na prohlídku jednoho z nejzajímavějších evropských měst – Amsterodamu.
Program zájezdu:
1.den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR.
Non-stop cesta přes Německo do Holandska.
2.den: Ráno zastávka v Naardenu – působišti
Jana Amose Komenského.
Dopoledne pak dorazím do Lelystadu, kde si
budeme moci prohlédnout repliku slavné holandské plachetnice Batavia. Dále pokračujeme přejezdem 30 km dlouhé hráze Houtribdijk, která
byla vybudována přes mořský záliv. Odpoledne
se zastavíme ve Volendamu – rybářské vesničce
s typickou atmosférou, dále prohlídka skanzenu
Zaansee Schans s větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů.
Poté zastávka v typické sýrárně Alida Hoeve, kde
se můžete seznámit s tradiční výrobou proslulých
holandských sýrů. Večer ubytování v hotelu.
3.den: Dopoledne navštívíme Keukenhof
– krásný květinový park na ploše 20 ha. Největší květinový park v Evropě nabízí 6 miliónů
květin, překrásná jezírka a potůčky, tématické
zahrady a výstavy v pavilonech. Kromě nekonečných lánů tulipánů zde uvidíte především begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také
exotické rostliny. Dále odpoledne prohlídka HaATLANTICKÉ POBŘEŽÍ
agu třetího největšího města Nizozemska, sídlo
A KRÁSY AKVITÁNIE
vlády, parlamentu a královny, nejvýznamnější
historické i moderní stavby země. Krátce se za- LETECKY
stavíme i v přímořských lázních Scheveningen.
Letecká varianta stejnojmenného zájezdu.
Můžete zde navštívit Sea Life s prosklenými
Program zájezdu:
tunely a 45 akvárii. V podvečer pak zastávka
1.den: Odlet z Prahy. Přílet do Paříže. Transfer v Delftu - staré a překrásně zachovalé město,
do hotelu. Večer setkání se skupinou a průvodcem z autobusového zájezdu, nocleh.
2.- 8.den: Program jako autobusový zájezd.
9.den: Odpoledne odlet zpět do ČR.
V ceně:
• doprava autokarem • 8x nocleh v hotelu
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím) • 8x snídaně
• služby průvodce
Slevy:
3. osoba v pokoji - 2.000 Kč
Příplatky:
Pokoj 1/1
4.400 Kč
Komplexní pojištění
500 Kč
Výlet lodí po Seině
230 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň
Termín
03.07.- 11.07. 21.08.- 29.08. CenaOdlet
18.990
Praha
18.990
Praha
V ceně:
• letecká doprava z Prahy do Paříže a zpět, včetně
letištních tax • 8x nocleh v hotelu (2-lůžkové
pokoje s příslušenstvím) • 8x snídaně • doprava
autokarem • transfery na hotel • služby průvodce
Slevy:
3. osoba v pokoji - 2.000 Kč
Příplatky:
Pokoj 1/1
4.400 Kč
Komplexní pojištění
450 Kč
Výlet lodí po Seině
230 Kč
někdejší sídlo holandských hrabat proslavené
známou delftskou keramikou (fajánsí). Nocleh
v hotelu.
4.den: Amsterdam je město, kterému se
vyplatí věnovat celý den. Pro jeho sepjetí
s mořem i četné kanály jej nazývají „Benátky
severu“. Návštěvu Amsterdamu zahájíme pěší
prohlídkou centra města při níž nevynecháme
Královský palác ani proslulé náměstí Dam.
Krátce se zastavíme i na květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren. V rámci
odpoledního programu se můžete věnovat již
amsterdamským specialitám - především slavnému Rijksmuseu, proslulého Rembrandtovou
„Noční hlídkou“. Dále máte možnost projížďky
lodí po grachtech a taktéž můžete návštívit
brusírnu diamantů. Individuálně pak můžete
navštívit např. muzeum Van Gogha (včetně
slavné Slunečnice) či Rembrandtův rodný dům.
Večer odjezd zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Termín 07.05.- 11.05. Cena 5.490 Odjezd
A, B
V ceně:
• doprava autokarem • 2x nocleh v hotelu 3*
•2x snídaně • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 (2 noci) 1.790 Kč
Komplexní pojištění
150 Kč
Slevy:
3. osoba na pokoji
- 400 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Kralupy n. Vlt. (150),
Louny, Rakovník
B. Roudnice n. L. (150), Litoměřice (200), Most,
Chomutov
holandsko
28
KVĚTINOVÉ KORZO
A AMSTERDAM
Jedna z největších holandských slavností, tzv.
Květinové korzo, se koná každoročně v polovině dubna. Vedle této světové atrakce vás náš
zájezd zavede i na řadu dalších zajímavých míst
v Holandsku. Takže se můžete těšit na projížďku
po grachtech, větrné mlýny, lány tulipánů, lahodné sýry, nádherné diamanty či unikátní umělecká
díla v čele s Rembrandtovou Noční hlídkou.
KVĚTINOVÉ KORZO
A ZEMĚ MOŘEPLAVCŮ
V uplynulých staletích patřilo Holandsko k největším námořním velmocím. Ale i dnes je život jeho
obyvatel velmi těsně spjat s mořem. Náš zájezd
vám tak představí nejen tradičně vyhledávané památky této zajímavé země, ale i některá specifická
místa spjatá s jeho námořní tradicí. K atraktivnosti
tohoto zájezdu přispěje jistě i to, že ubytování budete na lodi přímo v rotterdamském přístavu.
Program zájezdu:
1.den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2.den: Ráno zastávka v Lelystadu, kde si budeme moci prohlédnout repliku slavné holandské
plachetnice Batavia. Dále zastávka v Goudě,
typickém kupeckém městě starého Holandska,
které proslavil farmářský sýr stejného jména.
Odpoledne zastávka v Delftu - staré a překrásně
zachovalé město, někdejší sídlo holandských
hrabat proslavené známou delftskou keramikou
(fajánsí). Později odpoledne dorazíme do Rotterdamu, největšího evropského přístavu. Rotterdamský přístav i celé okolí města si budeme moci
prohlédnout z vyhlídkové věže Euromast. Projet
se budete také moci po rotterdamském přístavu
lodí Spido. Večer ubytování v hotelu na lodi v rotterdamském přístavu.
3.den: Dopoledne navštívíme tzv. „Květinové
korzo“ – velkolepý průvod alegorických vozů
vytvořených z tisíců řezaných květů. Původně
se jednalo pouze o prezentaci konce jarní květinové sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu
nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit.
Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje celý den až do Haarleemu, kde večer
končí. Dále odpoledne prohlídka Haagu třetího
největšího města Nizozemska, sídlo vlády, parlamentu a královny. V podvečer se ještě krátce
zastavíme v přímořských lázních Scheveningen.
Můžete zde navštívit Sea Life s prosklenými tunely a 45 akvárii. Nocleh v hotelu.
4.den: Dopoledne prohlídka skanzenu Zaansee
Schans s větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů.
Odpoledne Amsterdam – „Benátky severu“ kde následuje pěší prohlídka. Možnost návštěvy
Rijksmusea, proslulého především Rembrandtovou „Noční hlídkou“, květinového trhu, blešího
trhu. Dále možnost projížďky lodí po grachtech
a návštěva brusírny diamantů. Zajímavá může
být návštěva Námořního muzea. Večer odjezd
zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Program zájezdu:
1.den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR.
Non-stop cesta přes Německo do Holandska.
2.den: Ráno zastávka ve Volendamu - rybářské
vesničce s typickou atmosférou. Dále prohlídka
skanzenu Zaansee Schans s větrnými mlýny,
typickými holandskými domy, ukázkou výroby
dřeváků a sýrů. Poté zastávka v typické sýrárně,
kde se můžete seznámit s tradiční výrobou proslulých holandských sýrů. Odpoledne navštívíme
Keukenhof – krásný květinový park na ploše
20 ha. Největší květinový park v Evropě nabízí
6 miliónů květin, překrásná jezírka a potůčky,
tématické zahrady a výstavy v pavilonech. Kromě
nekonečných lánů tulipánů zde uvidíte především
begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také
exotické rostliny. Večer ubytování v hotelu.
3.den: Dopoledne navštívíme tzv. „Květinové
korzo“ – velkolepý průvod alegorických vozů
vytvořených z tisíců řezaných květů. Původně se
jednalo pouze o prezentaci konce jarní květinové
sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit. Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje
celý den až do Haarleemu, kde večer končí.
Odpoledne zastávka v Delftu - staré a překrásně
Termín 24.04.- 28.04.
Termín 24.04.- 28.04. Cena 5.990 Odjezd
A - F
V ceně:
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu H2OTEL
v Roterdamu 3* (2-lůžkové pokoje, event. 3-lůžkový
pokoj na vyžádání)•2x snídaně •služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 (2 noci) 1.590 Kč
Komplexní pojištění
150 Kč
1x večeře v hotelu
390 Kč
Cena 5.990 zachovalé město, někdejší sídlo holandských
hrabat proslavené známou delftskou keramikou
(fajánsí). Dále prohlídka Haagu třetího největšího města Nizozemska, sídlo vlády, parlamentu
a královny.Večer nocleh v hotelu.
4.den: Amsterdam je město, kterému se vyplatí
věnovat celý den. Pro jeho sepjetí s mořem i četné kanály jej nazývají „Benátky severu“. Návštěvu Amsterdamu zahájíme pěší prohlídkou centra
města při níž nevynecháme Královský palác ani
proslulé náměstí Dam. Krátce se zastavíme i na
květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren. V rámci odpoledního programu se
můžete věnovat již amsterdamským specialitám
- především slavnému Rijksmuseu, proslulého
Rembrandtovou „Noční hlídkou“, dále máte
možnost projížďky lodí po grachtech a taktéž
můžete navštívit brusírnu diamantů. Individuálně
pak můžete navštívit např. muzeum Van Gogha
(včetně slavné Slunečnice) či Rembrandtův rodný
dům. Večer odjezd zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Odjezd
A - F
V ceně:
•doprava autokarem•2x nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje)•2x snídaně
•služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 (2 noci) 1.590 Kč
Komplexní pojištění
150 Kč
1x večeře v hotelu
390 Kč
Odjezdová místa - společná pro oba zájezdy: Na tento zájezd vypravujeme několik autokarů, proto je
nabídka odjezdových míst resp. svozových tras poměrně široká!
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň
B. Kralupy n. Vlt. (150), Louny (150), Rakovník
C. Roudnice n. L. (150), Litoměřice (200), Lovosice (200), Most, Chomutov
D. Liberec (250), Turnov (250), Mladá Boleslav (200), Mělník (150)
E. Hradec Králové (330), Pardubice (330), Poděbrady (150), Kolín (150)
F. Brno (350), Jihlava (300), Humpolec (300), Vlašim (200), Benešov (200)
Volendam
Zaansee
Schans
Haarleem
Nordwijk
Scheveningen
Haag
Delft
d
am ta
rd elys
L
ste
Am
Keukenhof
Gouda
Rotterdam
Květinové korzo a země mořeplavců
Květinové korzo a Amsterdam
RUMUNSKO, bulharsko, ukrajina
29
ČERNÉ MOŘE
RUMUNSKO
A BULHARSKO
Bohatá transylvánská opevněná města Brašov
a Sibiu s nespočtem památek. Nejznámější rumunské hrady Bran a Poienari - domnělé tajemné
sídlo a skutečné sídlo knížete Vlada Tepese - bájného krále upírů Draculy a návštěva jeho rodiště
Sighişoary. Odpočinek na bulharských plážích
Černého moře s prohlídkou Varny a Balčiku. Rušná letoviska rumunské riviéry Eforie a Constanța.
Příjemné koupání v lázních, slaném jezeře i moři,
turistika i poznávání měst.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR přes Slovensko do Maďarska.
2.den: V Szegedu ranní koupání v termálních
lázních. Přejezd do Rumunska, prohlídka obrovitého gotického hradu Hunedoara. Odjezd
do Sibiu.
í
ov
str Ráno
3.den:
prohlídka centra saské menšiny
e
uo ney
o
S rk s historickým centrem s kupeckými domy
Sibiu
O
a paláci mezi hradbami. Drákulovo rodiště –
Thurso
Sighisoara:
citadela, hradby, hodinová věž
Dornoch kostely a především Drákulův rodný
s orlojem,
dům.Castle
Fakultativně prohlídka zachovalého centra
Urquart
Fortměsta.
William
a Ben Nevis
4.den: Z Brašova na nejproslulejší hrad TransylOban
vánie St.- Anrews
romantický „Draculův“ Bran na skále
Stirling nadEdinburg
údolím. Horské středisko Sinala: zámek PeGlenkinchie
asgow
Jedburgles a Pelisor, klášter. Krátký přejezd do horskéMelrose
ho městečka Busteni, poté lanovkou na Babele
Abbey
(2.200m), nádherné skály, Babelské sfingy.
Výstup
na nejvyšší pohoří Omul (2.550 m).
Newcastle
Lanovkou zpět do Busteni, odjezd autobusem
do Braškova.
5.den: Ráno pojedeme do obce Slanic, kde se
můžeme vykoupat ve slaném jezeře. Přejezd
do největšího a hlavního města Rumunska –
Bukurešti. Budova parlamentu, zámek Cotroceni, Caušeskův palác, kostely, katedrála, muzea.
6.den: Koupání a odpočinek na pláži nebo možnost výletu lodí. Pro zájemce výlet do Varny:
římské památky, přímořský park, delfinárium či
návštěva muzea.
7.den: Koupání a odpočinek na pláži, nebo
fakultativně výlet do městečka Balčik s orientálním koloritem a sídlem rumunské královky.
Botanická zahrada, nádherný park a vodopád.
8.den: Ráno pojedeme kolem mysu Kaliakra
s vysokými útesy do Rumunska. Eforie Nord
– rušné pláže pod útesy. Koupání v moři nebo
v rumunském „Mrtvém moři“ – slaném jezeře
Techirghiol s léčivým bahnem. Constanta: Ovidiův hrob, antické vykopávky, mozaika, chrámy
a mešita, akvárium. Přejezd do Snagova.
9.den: Dopoledne ostrov s klášterem a hrobkou
knížete Draculy ve Snagově. Po 1480 schodech
vyjdeme na opravdový hrad Draculy v Poienari.
Přes Maďarsko a Slovensko návrat do ČR.
10.den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Alkmaar
Volemdam
Amsterdam
Keukenhof
Den Haag
Delft
gy
Gent
Okruh po třech zemích, které nepatří mezi obvyklé
turistické cíle. Divoká a krásná krajina rozlehlých
lučnatých plání Polonin, hlubokých lesů i krajina
Nikoly Šuhaje a Eržiky. Toulání s kratšími pěšími
výlety a koupáním v Černém moři. Muzea, památky,
opevněné horské kláštery, rázovitý folklor, historická
transylvánská města. Česká komunita v Moldavsku.
Hlavní město Moldavska - Kišiněv, ukrajinský přístav
Oděsa, historický Lvov a Podkarpatská Rus. V Evropě
zcela unikátní vinné sklepy v Cricově, ochutnávky
vín. Evropské unikum - delta Dunaje. Nejznámější
rumunský hrad Bran a Sighisoara, rodné město „nejslavnějšího Rumuna“ - hraběte Drakuly.
Raut. Klášterní areál Curchi s nejvyšší katedrálou
na území Moldavska.
7.den: Výlet do samozvané Podněsterské republiky. Hlavní město Tiraspol ležící na východním
břehu Dněstru: „skanzen“ Sovětského svazu, Suvorovovo náměstí se sochou zakladatele města,
Katedrála Narození Páně, Památník slávy aj. Město spojené s Podněsteřím jen širokým mostem Bender: stará turecká pevnost, Leninova třída, aj.
8.den: Huluboaia (Holubinka) - jediná vesnice
v Moldavsku s českým obyvatelstvem, kde prožijete pravý návrat do minulosti. Místo aut zde
potkáte povozy s koňmi či dobytek přecházející
silnici, místní pěstují vlastní víno a udržují české
zvyky. Přesun do Rumunska.
9.-10.den: Celodenní výlet lodí do delty Dunaje,
zcela jedinečné biosferické rezervace a ráje ornitologů: 300 druhů ptáků, 100 druhů ryb, krásná
flóra, rybářské vesnice… Antické město Histria:
návštěva vykopávek, dochovalé základy, bazilika
i římské lázně. Odpočinek a relaxace na plážích
Černého moře.
11.- 12.den: Přejezd od pobřeží do Karpat. „Drakulův“ Bran - nejproslulejší hrad Transylvánie.
Pěší výlet v jednom z nejnavštěvovanějších pohoří
Rumunska - Bucegi. Lanovkou na Babele, nádherný skalní útvar - babelská Sfinga i památník
1. světové války.
13.den: Starobylý horský Brašov (Kronstadt).
Drakulovo rodiště – Sighisoara - opevněný středověký hrad s městským jádrem. Kluž (Kološvár)
s neporušeným historickým centrem. Přes Maďarsko a Slovensko odjezd do ČR
14.den: Návrat v odpoledních hodinách.
Termín Cena
Odjezd
03.08.- 16.08.
16.690
A
Program zájezdu:
1.-2.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách,
přes Slovensko na Ukrajinu. Prohlídka hlavního
města bývalé Podkarpatské Rusi a dnešního
„Zakarpatí“ – Užhorodu: historické centrum
Termín Cena
Odjezd s hradem, původní synagoga, budova županá09.08.- 18.08.
11.990
A
tu, bývalá budova zemského sněmu a skanzen
V ceně:
rusínské kultury. Přejezd do okolí Volovce pod
• doprava autokarem • 7x nocleh (2-lůžkové
poloninu Boržava. Procházka k nádhernému,
pokoje) • 7x snídaně • lanovka Babele • služby stupňovitému vodopádu Šipot.
průvodce • komplexní pojištění
3.den: Přejezd do vesnice Nikoly Šuhaje - KoloOdjezdová místa:
čava - muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly
A. Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava
Šuhaje a Eržiky, starý řeckokatolický dřevěný
S
kostel sv. Ducha s hroby českých četníků. Možnost občerstvení v místní Četnické stanici. Výstup
DK
kolem salaší do lučnatého sedla Prislop pod horu
Strimpa. Panoramatické výhledy na celou kotlinu
a sousední poloniny.
4.den: Přejezd ze Zakarpatské Ukrajiny do vesnič- V ceně:
ky Sapanta, která je proslavená tzv. „Veselým
PL hřbitovem“ s barevně pomalovanými kříži. Dále • doprava autokarem • výletní loď do delty
D
Dunaje • trajekt přes Dunaj • 11x ubytování
do hospodářského a kulturního centra centra v hotelích •11x polopenze • vstup do Moldávie
Rumunska – Iasi: prohlídka centra, náměstí • služby průvodce • komplexní pojištění
Sjednocení, Národní Divadlo aj.
Odjezdová místa:
5.den: Dokončení prohlídka města Iasi a přejezd A. Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Přerov, Žilina,
Prešov
do Moldávie. Pravoslavný klášter a bývalé sídlo
D
moldavského biskupa – CiB
priana, dále hlavní město
UA
PL
Moldávie– Kišiněv: Vítězný
L
F
oblouk ve tvaru pěti opřeKoločava
ných pušek, katedrála ZroUžhorod
zení páně se zvonicí, široké
Cricova
SK
bulváry, muzea.
MD Tiraspol
6.den: Cricova - vyhlášené
Iasi
D
Kišin
vinné sklepy, vytesané
ěv
Sapanta
Kluž
H
ve skalách do délky 60 km.
Comrat
A
Jedna z nejpůsobivějších
CH
RO
I
Brașov
SLO moldavských památek –
YU
Orhei Vechi:
skalní
klášter
HR
vybudovaný nad řekou
Alsmer
Brug
UKRAJINA,
MOLDAVSKO
A RUMUNSKO
Antwerpen
Brusel
Waterloo
Bastogne
Bouillon
Lucembourg
Kö
nig
Salzburg
se
e
Dachstein
Imst
Wenns
Krimmel
Oetz
Umhausen
Längenfeld
Sölden
Zell am See
Kaprun
Grossglocknes
Schladming
Albánie, bosna a hercegovina
divOká a krásná
Albánie
Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového
a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor
se slovutným Llogarským průsmykem, na straně
druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem
Karaburun, který nezapře svůj název (turecky
Karaburun – černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při
našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky
budeme mít doslova „na dosah ruky“, a přitom se
můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska.
2.den: Dopoledne zastávka v Dubrovníku, odpoledne přejezd na ubytování v Černé Hoře.
3.den: Přejezd do Albánie, výstup na pevnost
Rozafat u Skadaru s výhledem na soutok tří
řek a Skadarské jezero, dále dvě centra spjatá
s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny
Jiřího Kastriotiho Skanderbega: průjezd Lezhë
s jeho hrobkou v prostorách bývalého františkánského kláštera a zastávka v Kruji s jeho sídelním hradem, kulou, unikátním etnografickým
muzeem, bazarem a dervišským klášterem, večer
příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek Sazan a Karaburunský
poloostrov v místech, kde se Jadranské moře
stýká s mořem Jónským.
4.den: Dopoledne koupání v moři, podvečerní
Valona s překrásnou mešitou Muradia, muzeem
albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem
na město.
5.den: Výlet do Beratu, města Tisíce a jednoho
okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup
do dolního Starého města s několika mešitami
a do křesťanské čtvrti Gorica. Odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera Ardenica
na pahorcích středoalbánského kraje Myzeque
a nedalekých vykopávek antické lokality Apollonie s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie. V případě zavření
kláštera, návštěva antického areálu Orikum,
který se zařadí do 7. dne.
6.den: Výlet místními mikrobusy po panoramatickém pobřeží Albánské riviéry do Qepara
u Palermského zálivu s ponorkovou základnou
a pevností Aliho Paši Tepelenského, zastávka
v romantické vesničce Dhērmi s řeckou menšinou
a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné
olivové háje a přímořské letovisko Himarē.
7.den: Dopoledne turistika v národním parku
v Llogarském průsmyku, výstup na horu Atha-
nasi s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií
a Albánií a albánskou riviéru, případně procházka
do „Ceasarovy soutěsky“, v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni, odpoledne
koupání v moři.
8.den: Výlet do starobylé Gjirokastry, města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými
domy typické jihoalbánské architektury, rodný
dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, při
návratu návštěva Tepelenē, rodiště Aliho Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron.
9.den: Dopoledne fakultativní lodní výlet z Valony na poloostrov Karaburun s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi,
mimo jiné jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes
Grama s nápisy dávných námořníků. V případě
nepříznivých podmínek pro uskutečnění výletu
možnost fakultativního výletu do okolí - středověký klášter Zvërnec na ostrůvku uprostřed laguny
Narta a hrad Kanine za Valonou.
10.den: Odjezd z Valonského zálivu, dopoledne
návštěva přístavního města Drače s antickým
amfiteátrem, archeologickým muzeem a byzantskými hradbami, přejezd po dálnici do hlavního
města Tirany, procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti,
návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného
Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd
do Černé Hory.
11.den: Zastávka v Kotoru, prohlídka města, odpoledne odjezd zpět do ČR.
12.den: Příjezd do ČR.
Termín
06.06.- 17.06. 27.06.- 08.07. 29.08.- 09.09. 05.09.- 16.09. CenaOdjezd
13.990 A
14.690 A
13.990 A
13.790 A
V ceně:
•doprava autokarem •7x nocleh v hotelu
(2-lůžkové pokoje)•2x tranzitní ubytování v hotelu
nebo apartmánových domech•9x polopenze
•pobytová taxa•služby průvodce•komplexní
pojištění
Cena nezahrnuje:
Výlet mikrobusy 6. den
cca 45 EUR
Příplatky:
Pokoj 1/1
2.800 Kč
Odjezdová místa:
A. Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha,
Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava
Perly Balkánu
V posledních letech je možné pozorovat rostoucí
zájem o balkánský poloostrov. Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu budete moci poznat
pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá
a známá místa tohoto regionu, který bezesporu
patří k nejkrásnějším, nejzajímavějším i nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2.den: Prohlídka města Jajce – Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky Plivy. Zastávka u přírodně
zajímavých Plivských jezer. Návštěva městečka
Travnik, které je jedinečně položeno na dně úzké
rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno
horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž
a hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3.den: Prohlídka metropole Sarajevo – jedná
se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších
hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463.
Mezi nejzajímavější historické objekty patří
bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565,
nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoha
dalších. V centru objevíte i pamětní desku slavného atentátu, kde stál Gavrilo Princip, když
střílel na rakouského následníka trůnu. Navštívit můžete také starou (r. 1581) a novou (r.
1821) synagogu, novogotickou katedrálu nebo
třeba malebný trh. Vrelo Bosne – prameny
řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších
přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené
místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50
metrů širokou řeku.
4.den: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města Mostar - stará část města s výrazně
orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo Medugorje,
místo mariánských zjevení – Vatikánem dosud
neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky
Kravice, které při vyšším stavu vody připomínají
zmenšené Plitvice. Příjezd do přímořského letoviska Neum.
5.den: Pobyt u moře.
6.den: Poloostrov Pelješac, městečko Orebič,
fakultativně plavba lodí na ostrov Korčula,
opevněné středověké město, katedrála, tržiště.
Zastávka ve městě Ston - saliny a hradby z doby
dubrovnické republiky.
30
7.den: Omiš – malebné městečko ve skalách se
strážným hradem. Možnost výletu lodí po řece
Cetinje. Odpoledne zastávka na Makarské riviéře – jednom z nejoblíbenějších míst dalmátského
pobřeží zásluhou svých dlouhých písečných pláží,
možnost koupání.
8.den: Pobyt u moře.
9.den: Dubrovník – kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem,
obklopené mohutnými hradbami. Staré město je
doslova architektonickým muzeem. Fakultativně
výlet lodí na ostrov Lokrum, botanická zahrada,
možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10.den: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.
Termín
CenaOdjezd
28.08.- 06.09. 11.490 A
V ceně:
• doprava autokarem•7x nocleh v hotelu
(5x v Neumu, 2x v Sarajevu)•5x polopenze•
2x snídaně•služby průvodce•komplexní pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1
1. 500 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno
HR
Jajce
Travnik
BH
Omiš
Sarajevo
Mostar
Neum
Dubrovnik
A
španělsko
31
ŠPANĚLSKO
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Zájezd do jižní části Katalánska kombinuje koupání
na zlatých plážích slunečného pobřeží Costa Dorada
s návštěvou zajímavých míst na pobřeží (významné
historické město Tarragona, malebná Peňiscola s hradem nad mořem) i ve vnitrozemí (kláštery Santes
Creus a Santa Maria de Poblet, městečko Tortosa).
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den: Příjezd do letoviska Salou na Costa Dorada neboli Zlaté pobřeží známé svými širokými
„zlatými“ plážemi a stálým počasím. Ubytování
v hotelu, koupání, večeře.
3.den: Dopoledne výlet do Tarragony - nejzachovalejší a nejrozsáhlejší římské památky v kraji
(římský cirk, Pilátova věž, amfiteátr) a snad
nejúchvatnější katedrála v celém Katalánsku.
Zastávka u impozantního římského akvaduktu.
Odpoledne koupání.
4.den: Volno, pobyt u moře. Volných dní můžete
využít k individuální návštěvě velkolepého zábavního parku Port Aventura na okraji Salou nebo
aquaparku v blízké La Pinedě.
5.den: Výlet za „kláštery a vínem“ do vnitrozemí
Katalánska do vinařské oblasti, která proslula výrobou „španělského šampaňského vína“. Návštěva prvního z pozoruhodných klášterů - královského kláštera Santes Creus, který je důkazem nebývalé moci církve v dobách středověku. Zastávka
v městečku Montblanc. Odpoledne prohlídka
nejpůsobivějšího cisterciáckého kláštera Santa
Maria de Poblet, který se řadí k nejvýznamnějším památkám v Katalánsku.
6.den: Volno, pobyt u moře.
7.den: Výlet za historií templářů podél řeky
Ebro pod pohoří Serra de Montsant a na Costa
del Azahar. Přejezd mezi vápencovými kopci
s borovicovými lesy. Návštěva templářského hradu Castell de Miravet, který se pyšně tyčí nad
údolím řeky Ebro a skýtá panoramatické výhledy.
Zastávka v době středověku významném městě
Tortosa s okázalou gotickou katedrálou postavenou na místě mešity. Dále prohlídka historického
centra Peňiscoly, kterému dominuje hrad posta-
vený templáři ve 13. století. Možnost koupání
na krásných písečných plážích Peňiscoly.
8.den: Volno, pobyt u moře.
9.den: Dopoledne odjezd z hotelu. Celodenní prohlídka Barcelony - věhlasné metropole Katalánska s mnoha památkami (Sagrada Familia - kostel Antoni Gaudího, gotická katedrála, Kolumbův
památník, slavná La Rambla aj.) nebo možnost
koupání na plážích v Barceloně. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
10.den: Návrat do ČR v podvečerních hodinách.
Termín 11.09.- 20.09. Cena
12.990 Odjezd
A
V ceně:
• doprava autokarem • 7x nocleh v hotelu
• 7x polopenze • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
4.700 Kč
Komplexní pojištění 400 Kč
Slevy:
3. osoba na pokoji
- 1.500 Kč (= 11.490 Kč)
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň,
Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
BARCELONA – PORT
AVENTURA – SALOU
letecky
Úchvatné stavby Barcelony, překrásné pláže, třetí
největší zábavní park v Evropě nebo historickou
Tarragonu si můžete vychutnat během tohoto
našeho leteckého zájezdu s průvodcem, který je
vhodný pro všechny věkové kategorie.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Barcelony, transfer do hotelu, ubytování. V podvečer první část prohlídky
města. Navštívíte stadion Nou Camp, známý
bulvár Las Ramblas, gotickou čtvrť, katedrálu La
Seu, kouzelné náměstí Plaza del Rey a projdete
středověké uličky čtvrti El Born s překrásným svatostánkem Santa Maria del Mar.
2.den: Pěší procházka historickým centrem Barcelony, kde uvidíte např. nedokončenou Gaudího
katedrálu Sagrada Familia. V Barceloně naleznete akvárium, které patří k největším v Evropě.
Můžete vyjet na kopec Montjuic s nádhernými
vyhlídkami na celou Barcelonu a okolí, krátkým
sestupem se kolem botanické zahrady dostanete
k Olympijskému stadionu – dějišti letních her
v roce 1992. K vidění je zde magická fontána,
která je ve večerních hodinách nasvícena pestrými barvami a doprovázena hudbou. Den je také
možné strávit odpočinkem na místních plážích.
3.den: Celodenní výlet do Salou, kde můžete
relaxovat na překrásných písečných plážích,
nebo můžete navštívit třetí největší zábavní park
v Evropě Port Aventura. Pro ty, co by raději den
věnovali památkám, je zde možnost navštívit historické městečko Tarragona.
4.den: Individuální program, transfer na letiště.
Přílet do Prahy.
Termín
21.05.- 24.05. 17.09.- 20.09.
CenaOdlet
16.990 Praha
16.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Barcelona a zpět, včetně
letištních tax • transfer z/na letiště • cesta
vlakem/busem do Salou/Tarragony na výlet dle
programu • 3x nocleh v hotelu • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 4.290 Kč
Komplexní pojištění 200 Kč
Snídaně (3x)
1.750 Kč
španělsko
32
F
P
Barcelona
E
olin
os
nad
a
Gra
Tor
rem
Cordoba
Sevilla
Madrid
Toledo
M Almunecar
ala
g
Gibraltar a
MADRID – TOLEDO
LETECKY
Maroko
OKRUH ŠPANĚLSKEM
S POBYTEM V ANDALUSII
Poznejte Španělsko, zemi flamenca, růží, oliv,
krásných žen i dobrého vína. Je to země, která má
bezesporu své osobní kouzlo, kterému se těžko
odolává. Můžeme vás ubezpečit, že inkvizice už
je výhradně záležitostí minulosti, ale teplé moře,
dobré víno, tance i majestátní chrámy a maurské
hrady zůstaly. Během pobytu v přímořském letovisku na pobřeží Costa del Sol můžete navíc okusit
i teplé vlny Středozemního moře. Na území Andalusie zanechávaly stopy zcela různorodé civilizace
po více než dva tisíce let. Už samy názvy měst
Sevilla, Granada nebo Cordoba vyvolávají představu horkého dne, jasného nebe, bílých stavení
ale i příjemných večerů s dobrým vínem a tancem.
Na pobyt v Andalusii pak navazuje návštěva centrálních částí Španělska - Madridu a skvostného
Toleda.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách, noční přejezd přes Německo a Francii.
2.den: Dopoledne příjezd do Barcelony, okružní
jízda městem, volný program. V noci non - stop
cesta po pobřeží do Andalusie.
3.den: Kolem poledne příjezd do Andalusie, ubytování na Costa del Sol.
4.den: Volno, pobyt u moře.
5.den: Celodenní výlet na Gibraltar - britskou
enklávu na Pyrenejském poloostrově. Malebná
vesnice ve vnitrozemí ve skalní rozsedlině řeky
Tajo – Ronda.
6.den: Volno, pobyt u moře. Polodenní výlet do
Nerji, letoviska se známými jeskyněmi Cuevas de
Nerja – jeskynní malby staré až 20 000 let.
7.den: Celodenní výlet do Granady, s přejezdem
pohoří Sierra Nevada. Návštěva nejúchvatnějších maurských památek na území Španělska Alhambry a letohrádku Generalife se zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým
výhledem.
8.den: Antequera – bílé romantické město ležící v
pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou
nádherné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období
renesance. Procházka v přírodním parku Torcal de
Antequera, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé
skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou
oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin.
Na závěr prohlídka města Malaga – přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou
pevností a rodním domem Pabla Picassa.
9.den: Volno, pobyt u moře.
10.den: Sevilla - město, které je pro svou krásu
přezdíváno perlou Andalusie s řadou památek
z doby maurské nadvlády (mj. třetí největší
katedrála v Evropě). Cordoba, prohlídka dříve
největšího a hlavního města maurské říše na Pyrenejském poloostrově. Mešita, židovská a stará
čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími. Nocleh.
11.den: Toledo, krásná katedrála, dům malíře
El Greca, synagoga Santa Marie la Blanca aj.
Nocleh.
12.den: Dopoledne přejezd do Madridu, prohlídka historického centra hlavního města Španělska,
Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta
del Sol. Večer odjezd, noční non-stop přejezd
do Francie.
13.den: Průjezd jihozápadní částí Francie. Prohlídka Lyonu, druhého největšího města Francie,
římské památky, hezké centrum s malovanými
fasádami domů nástěnnými malbami aj. Nocleh
v hotelu.
14.den: Ráno odjezd z hotelu. Návrat do ČR
ve večerních hodinách.
Termín 17.09.- 30.09. Cena 15.990 Odjezd
A
V ceně:
• doprava autokarem • 7x nocleh na pobřeží
v apartmánech s možností vaření (2-lůžkové
pokoje) • 2x nocleh ve vnitrozemí v hotelu se
snídaní • 1x nocleh ve Francii v hotelu se snídaní
•služby průvodce•komplexní pojištění
Ubytování:
Almuněcar leží na pobřeží Costa del Tropical asi
30 km severovýchodně od Malagy. Apartmány
s dvěma dvoulůžkovými ložnicemi, obývacím pokojem, kompletně vybavenou kuchyňkou s potřebami
pro samostatné vaření a koupelnou se sprchou
a WC. Apartmány se nacházejí v Almuňecaru, cca
50 m od pláže. Za příplatek lze zajistit apartmán
pouze s jednou ložnicí pro 2-3 osoby.
Příplatky:
Studio pro 2 os. 1.500 Kč/os.
Apartmán pro 3 os. 900 Kč/os.
Vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč
(nutno objednat při přihlášení, nelze však garantovat – rezervaci španělská CK potvrzuje 1 měsíc
před odjezdem zájezdu, v negativním případě bude
částka obratem vrácena)
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
Madrid má celou řadu zajímavých památek, ale
je také místem, kde se výborně nakupuje. A Toledo patří k nejkrásnějším historickým městům
Španělska.
Program zájezdu:
1.den: Odlet Praha, přílet Madrid. Ubytování
v hotelu. V podvečer prohlídka centra města.
2.den: Dopoledne pokračování prohlídky města.
Odpoledne volno, shopping nebo návštěva stadionu Realu Madrid.
3.den: Celodenní výlet do Toleda. Dopoledne
odjezd vlakem z madridského nádraží Atocha
do Toleda, jízda trvá cca 40 minut. Prohlídka historického Toleda. Večer návrat zpět do Madridu.
4.den: Dopoledne volno, odpoledne odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy.
Termín 01.05.- 04.05.
01.10.- 04.10. Cena 15.890 15.890
Odlet
Praha
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Madrid a zpět, včetně
letištních tax • 3x nocleh v hotelu 3* • vlak
Madrid – Toledo – Madrid • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
3.990 Kč
Komplexní pojištění
200 Kč
Snídaně (3x)
990 Kč
španělsko, portugalsko
33
Portugalsko
a Španělsko - letecky
Madrid – Porto – Coimbra – Tomar – Batalha –
Alcobaca – Fatima – Sintra – Lisabon – Algarve
– Sevilla – Cordoba – Granada - Toledo
Termín
12.06.- 19.06. CenaOdlet
21.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Malaga – Praha, včetně
letištních tax•7x nocleh v hotelu
(2-lůžkové pokoje)•7x polopenze (bufet)
•transfery a výlety autokarem•služby průvodce
•komplexní pojištění
Příplatky, fakultativní výlety a služby:
Celodenní výlet do Cordoby
990 Kč
Rezervace a vstup
do paláce Alhambra v Granadě 590 Kč
(Doporučujeme objednat při přihlášení na zájezd, rezervaci však španělská CK potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li potvrzeno, částka bude klientovi obratem vrácena.)
Pokoj 1/1
3.490 Kč
9.den: Coimbra - univerzitní město, první hlavní
město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město Porto,
známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh.
10.den: Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka
univerzitního města Salamanca se Starou a Novou katedrálou, římským mostem, malebným
náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
11.den: Monumentální zámek a královský pantheon
El Escorial. Toledo - krásná katedrála, dům malíře El
Greca, synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
12.den: Madrid - hlavní město Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del
Sol aj. Nocleh.
13.den: Odlet do ČR.
Termín CenaOdlet
16.09.- 28.09. 28.990 Praha
28.09.- 10.10.* 27.990 Praha
V termínu s * má zájezd program v opačném
pořadí, přílet do Madridu, odlet z Barcelony.
V ceně:
•letecká doprava Praha – Madrid / Barcelona
a zpět, včetně letištních tax•doprava po Španělsku
B
a Portugalsku autokarem dle programu•12x nocleh
(2-lůžkové pokoje s příslušenstvím)•12x snídaně
F
(2x snídaňové balíčky)•3x večeře•služby
průvodce•komplexní pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1 (10 nocí)
3.900 Kč
Fakultativně:
Vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč
(nutno objednat při přihlášení, nelze však garantovat – rezervaci španělská CK potvrzuje 1 měsíc před
odjezdem zájezdu, v negativním případě bude částka obratem vrácena)
Portugalsko a Španělsko
Alkmaar
Volemdam
Alsmer
Gent
Madrid
Toledo
E
P
Lagos
Sevilla
Cordoba
Cádiz
Granada
Gibraltar
Antwerpen
D
Brusel
Waterloo
Bastogne
Bouillon
L
Lucembourg
F
Fátima
Tomar
Delft
y
Brugg
Salamanca
Coimbra
Batalha
Amsterdam
Keukenhof
Den Haag
Porto
Sin
tra
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Malagy. Transfer
do hotelu na pobřeží Costa del Sol.
2.den: Volno, pobyt u moře, možnost koupání.
3.den: Celodenní výlet na Gibraltar – prohlídka britské kolonie. Procházka městem,
možnost výhodných nákupů či výletu místními minibusy po skalnatých vrcholcích.
K nezapomenutelným dojmům patří setkání s místním opičím „obyvatelstvem“.
Odpoledne odjezd zpět na pobřeží Costa
del Sol.
4.den: Volno, pobyt u moře, možnost fakultativních výletů.
5.den: Celodenní výlet do Granady.
Přejezd pohoří Siera Nevada. Dopoledne příjezd do Granady. Prohlídka města
s působivou katedrálou a královskou kaplí
a návštěva paláce Alhambra se zahradami Generalife. Při zpáteční cestě zastáv-
Program zájezdu:
1.den: Odlet z ČR do Španělska. Dle času příletu
část prohlídky Barcelony. Nocleh.
2.den: Přejezd španělským pobřežím přes Valencii, Alicante do Granady. Nocleh.
3.den: Granada - město zasazené do přírody
na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově
krásnými památkami z doby maurské nadvlády
(palác Alhambra, letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín). Nocleh.
4.den: Cordoba - bývalé arabské sídelní město.
Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými
stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský most. Sevilla - město přezdívané
pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší
katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým
zámkem Alcazár v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh.
5.den: Gibraltar - britská korunní kolonie, staré
město a pevnost střežící průliv mezi Evropou
a Afrikou. Cádiz - malebné bílé město ležící
na úzkém poloostrově, významný přístav, krásné
promenády a pláže.
6.den: Přejezd na pobřeží Algarve - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městečko Lagos, odpočinek
a koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
7.den: Lisabon - metropole Portugalska, prohlídka čtvrti Belém s významnými památkami
– Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník
objevitelů. Cabo da Roca - nejzápadnější výběžek
Evropy. Sintra - královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu
mnoha básníky.
8.den: Tomar - majestátní templářský hrad z 12.
století se slavnou templářskou rotundou a proslulým manuelským oknem. Batalha - pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter.
Alcobaca - starobylé městečko s klášterem Panny
Marie. Fátima - slavné poutní místo.
bon
Tento zájezd vám nabízí možnost spojení příjemného pobytu na plážích pobřeží Costa del Sol s poznáváním nejkrásnějších míst kouzelné Andalusie.
ka v Almuňecaru – příjemném letovisku
na pobřeží Costa del Sol, procházka jeho
historickou čtvrtí. Večer návrat do hotelu.
6.den: Fakultativní výlet do Cordoby, nebo
volno, pobyt u moře. V Cordobě můžete
navštívit mešitu, Alcazar, a starou čtvrť
s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími.
7.den: Volno, pobyt u moře, možnost fakultativních výletů.
8.den: Transfer z hotelu na letiště.
Odlet z Malagy do Prahy.
Lisa
Andalusie
letecky
Barcelona
portugalsko
34
MADEIRA
Zveme Vás na hornatý portugalský ostrov který je
protkán množstvím zavlažovacích kanálů - levád,
podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými
výhledy zejména na Atlantik. Při první vycházce
kamkoliv zjistíte, že se mu právem říká ostrov
„věčného jara“.
PORTUGALSKO
LETECKY
Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi Atlantiku i významnými kulturními památkami.
Lisabon - Sintra – Batalha – Alcobaca – Tomar
– Fatima – Coimbra – Porto – Evora – Algarve
– Porto Covo
Program zájezdu:
1.den: Ve večerních hodinách odlet z ČR do Portugalska. Transfer do hotelu, ubytování v hotelu.
Nocleh.
2.den: Lisabon – metropole Portugalska s nejvýznamnější památkou klášterem Belem. Cabo
da Rocca – nejzápadnější výběžek Evropy. Sintra
– královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky.
Nocleh.
3.den: Batalha – pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. Alcobaca –
starobylé městečko s klášterem P.Marie. Tomar
– historické město, kterému vévodí templářský
hrad z 12. století. Fatima – poutní město. Nocleh.
4.den: Coimbra – univerzitní město, první hlavní
město Portugalska. Stará katedrála, kostel sv.
Kříže, univerzita. Přístavní město Porto, známé
svým vinařstvím (portské). Nocleh.
5.den: Évora - město pod patronací UNESCO
je muzeem portugalské architektury. Přejezd
na nejnavštěvovanější portugalské pobřeží
- Algarve. Nocleh.
6.den: Algarve – jedno z nejkrásnějších pobřeží
Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy.
Koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
Návštěva Cabo De San Vincente – nejjihozápadnějšího výběžku Evropy s majestátním majákem.
Možnost plavby lodičkami kolem rozeklaného
skalnatého pobřeží u Lagosu. Nocleh.
7.den: Dopoledne odjezd z pobřeží Algarve. Návštěva jedno z nejkrásnějších míst na pobřeží Atlantického oceánu, oblasti Porto Covo (koupání).
Přejezd do Lisabonu, ubytování v hotelu.
8.den: Dopoledne odlet z Portugalska zpět do ČR.
Termín CenaOdlet
27.05.- 03.06. 23.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha – Lisabon a zpět, včetně
letištních tax•autokarová doprava
v Portugalsku•7x ubytování•7x snídaně
•3x večeře•služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 3.990 Kč
Komplexní pojištění 400 Kč
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy na Madeiru, přestup v Lisabonu, přílet na Madeiru kolem půlnoci. Ubytování
v hotelu ve Funchalu.
2.den: Den začne na tržišti ve Funchalu. Půjdete
podél levády Dos Tornos do Camachy. Cestu stinným lesem střídají výhledy na Atlantik a na úbočí
klesající až k jižnímu pobřeží ostrova. Prohlídka
městečka Camacha - centrum košíkářské výroby,
na závěr dne procházka centrem Funchalu.
3.den: Po snídani vystoupíte na „střechu Madeiry“. Přes vyhlídku na Portele a Paso de Poiso vyjedete na třetí nejvyšší horu ostrova Pico do Arieiro a dále výběr ze dvou variant: Pro turisticky
zdatnější: Pico das Torres, 3-hodinová náročnější
procházka nebo druhá, méně náročná varianta
- busem na vyhlídku Achada do Teixeira) pěšky
k chatě pod nejvyšší horou (1 hod. chůze), dále
už zase společně výstup na Pico Ruivo (1862 m)
- nejvyšší hora ostrova (20 min.). Návrat k busu
na vyhlídku Achada do Teixeira. Santana - vesnice
s typickými lidovými domky ve tvaru písmene „A“
s rákosovou střechou. Navštívíte orchideovou
zahradu a projdete se starou rybářskou čtvrtí
ve Funchalu.
4.den: Vyjedete na Monte do výšky 600 m n. m.,
podíváte se do kostela, kde odpočívá poslední
rakousko-uherský císař (a také poslední český
král) Karel I. Habsburský, zájemci se projedou
na saních, známé místní atrakci. Průsmyk Eira
do Serrado - nahlédnete do divokého strmého
údolí, pěší sestup (1,5 hod. chůze) do městečka
Curral das Freiras, založeného jeptiškami, které
se zde skrývaly před piráty. Dále navštívíte městečko Camara de Lobos s malebným přístavem
a barevnými loďkami. Přejezd do Porto Moniz.
5.den: Náhorní planina Paul da Serra s výhledy
na severní i jižní pobřeží. Sestoupíte do samoty
Rabacal - pěšky podél levády Do Risco k vodopádu Risco, dále podél levády 25 Fontes až
k jezírku 25 Fontes. Možnost osvěžující koupele.
6.den: Z náhorní planiny Paul da Serra sestoupíte na sever klikatou kamenitou cestou (90 min.)
k levádě Gran Canal do Norte - podle této levády
půjdete skoro 2 hod. skrz 4 tunely až do průsmyku Encumeada (1007 m), kde se občerstvíte
madeirským likérem poncha v obchůdku s korkovým zbožím. Účastníci kratší varianty Vám půjdou
z Encumeady naproti. Na zpáteční cestě městečko
Sao Vicente na severním pobřeží a den zakončíte
koupáním v lávových jezírkách s mořskou vodou v místě ubytování v Porto Moniz.
7.den: Na náhorní planině Paul da Serra vystoupíte na vyhlídku Bica da Cana s výhledem
na nejvyšší hory. Podél nejvýše položené levády
na Madeiře – levády Bica da Cana s výhledy
do velkého „kotle“ na jižní straně, tato leváda
přechází v levádu Do Paul, kolem níž se prostírají pastviny, s kravkami se budete míjet přímo
na cestě u levády.
8.den: Západní pobřeží Madeiry. Zastavíte
na nejzápadnější vyhlídce nad Atlantikem u majáku Ponta do Pargo, v malém přístavu Paul
do Mar, ve městě Calheta s uměle vytvořenou
písečnou pláží - možnost koupání. Dále navštívíte vyhlídku nad městem Ribeira Brava, Cabo
Girao - 580 m vysoký útes nad mořem s výhledem na jižní pobřeží, pěšky podle levády Dos
Piornais - leváda s banánovými políčky, vyhlídka
u sochy Cristo Rei. Město Machico, kde strávíte
3 noci, možnost koupání na písečné pláži.
9.den: Navštívíte východní část Madeiry. Ponta
de Sao Lourenco - skalnatý poloostrov téměř
bez porostu, projdete po úzkém hřebeni, který
je omýván oceánem ze dvou stran, až k farmě
Casa do Sardinha. Možnost výstupu na kopec nad
farmou (148 m – 1,5 hod. chůze) s výhledem až
k majáku. Pro zájemce koupání na malé oblázkové pláži. Prainha - koupání na přírodní pláži
s černým pískem.
10.den: Podle levády Caldeira Verde do Caldeira Verde za necelé 2 hod., ze strmých skal padá
vodopád do jezírka, zvoucího k osvěžující koupeli. Delší varianta pokračuje po levádě Caldeira
do Inferno, tedy ještě 1 hod. skrz několik tunelů,
některé mají „okna“, minete dva vodopády, které padají do úzké soutěsky mezi dvěma tunely
s lávkou a dojdete až do Caldeira do Inferno.
Návrat stejnou cestou. Zastávka v městečku Porto da Cruz na severním pobřeží.
11.den: Odlet z Madeiry dopoledne, přestup v Lisabonu, přílet do Prahy.
Termín
30.04.- 10.05.
06.06.- 16.06. 16.06.- 26.06. 18.07.- 28.07. 25.07.- 04.08. 06.08.- 16.08. CenaOdlet
29.980
Praha
29.980
Praha
29.980
Praha
29.980
Praha
29.980
Praha
29.980
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Madeira a zpět, včetně
letištních tax • doprava dle programu minibusem
• 10x ubytování v menších hotelech / penzionech
• 10x snídaně • ochutnávka madeirského vína
• služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 4.390 Kč
Komplexní pojištění
500 Kč
polsko, pobaltí, finsko, Rusko
35
VELKÝ OKRUH
POLSKEM
Na tomto okruhu zemí našeho severního souseda
navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska.
Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích. Dále uvidíte stovky
čtverečních kilometrů vodních ploch Mazurských
KRAKOV
jezer. Neopomeneme ani obnovenou Varšavu
a unikátní klenot mezi polskými městy Krakov
Krakov - klenot mezi polskými městy. Navštívíte pyšnící se památkami UNESCO.
Královský zámek Wawel, židovskou čtvrť Kazimierz, čeká vás solný důl Vělička i kouzelná pří- Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
roda Ojcowského NP.
bez nočních
přejezdů
2.den: Oblast Baltského moře: Malbork – sídlo
Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. V květ- Gdaňsk – nejkrásnější město na Baltu, přístav,
nu Kroměříž, zahrady a arcibiskupské sklepy Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné
s ochutnávkou vína; v červenci Olomouc, Přemys- domy, Zlatá brána, aj. Sopoty – významné lelovský palác, radnice s orlojem a ochutnávka olo- tovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r.
mouckých syrečků a zastávka na hradě Helfštýn, 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner.
mezinárodní centrum kovářství; v září Rožnov 3.den: Gdyně – významné přístavní město s Ocepod Radhoštěm, léto v Beskydech a návštěva ánografickým a Námořním muzeem. Slowinský
národní park – polská Sahara, pohyblivé, až 40
skanzenu, ubytování v Beskydech.
2.den: Krakov, královský zámek Wawel, Leonar- metrů vysoké písečné duny. Leba – původně
dova Dáma s hranostajem, katedrála, Královská malý rybářský přístav, dnes významné přímořské
cesta, chrám P. Marie s největším gotickým oltá- letovisko na pobřeží Baltského moře.
řem na světě, Sukiennice, Barbakan, Collegium 4.den: Olsztyn – muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast
Maius.
3.den: Solný důl Vělička, komplex kaplí v sol- Mazurských jezer – jedna z nejoblíbenějších
ných dolech, muzeum, Krakov, krakovská židov- rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer
ská čtvrť Kazimierz, Ojcow, turistika v Ojcovském ledovcového původu je ideálním prostředím pro
NP, bizarní skalní útvary, hrad Ojców, Lokýtkova kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.
5.den: Varšava – hlavní město Polska, nové „stajeskyně.
4.den: Kalwaria Zebrzydowska, významné pol- ré“ město, královský zámek, národní muzeum.
ské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií, 41 kap- Dojezd na nocleh.
le v okolních kopcích, vycházková trasa, návrat 6.den: Dopoledne návštěva unikátního solného dolu Wieliczka. Zbývající část dne strávíme
do Prahy v pozdních večerních hodinách.
v Krakově – královský hrad Wawel, katedrála,
Termín
CenaOdjezd
Collegium Maius, Sukiennice, Muzeum Czartorys07.05.- 10.05. 4.790 A
kych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd do ČR.
03.07.- 06.07.
4.790
A
7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
25.09.- 28.09.4.790 A
Termín
CenaOdjezd
V ceně:
18.07.- 24.07. 7.990
A
•doprava autokarem•3x nocleh v hotelu
(1x v ČR, 2x v Polsku)•1x polopenze
•2x snídaně•služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění Pokoj 1/1
Večeře (2x)
Odjezdová místa:
A. Praha, Hradec Králové
120 Kč
1.200 Kč
400 Kč
V ceně:
•doprava autokarem•4x nocleh (2-lůžkové
pokoje)•4x snídaně•služby průvodce
•komplexní pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1
1.600 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Pardubice, Hradec Králové
OKRUH
POBALTÍM S VÝLETEM
DO HELSINEK
Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili
týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné.
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství
historických památek.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy.
2.den: Vilnius – hlavní a největší město Litvy,
které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským
jádrům v Evropě. Nocleh.
3.den: Jedinečnou památkou v přírodním parku
nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad Trakai, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen
Rumšiškés. Kaunas – město s historickým jádrem
na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem
a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu.
4.den: Město Šiauliai, kde navštívíme Križiu Kalnas – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje
utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek Rundale. Nocleh v Tallinnu.
5.den: Individuální volno nebo fakultativní výlet
do Helsinek: Ráno odjezd busem do přístavu
v Tallinu. Nalodění na trajekt a plavba do Finska
cca 2,5 hodiny. Dopoledne vylodění v přístavu
v Helsinkách. Během dne se budete moci seznámit s nejznámějšími památkami a místy Helsinek
- olympijský stadion, kde triumfoval Emil Zátopek,
světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument,
kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum
s monumentálními stavbami, Senátním náměstí
s katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná
Uspenská katedrála, tržiště, přístavní pevnost
Suomenlinna. Večer nalodění na trajekt Helsinky
– Tallin a plavba zpět. Návrat do hotelu v Tallinu
v pozdních večerních hodinách.
6.den: Tallinn – město ležící u Finského zálivu.
V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch
Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska,
nocleh v Rize.
7.den: Hlavní město Lotyšska Riga se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky
od 14. století až po dnešek. Noční přejezd.
8.den: Přejezd přes Polsko. Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.
Termín
02.07.- 09.07.
CenaOdjezd
8.990
A
V ceně:
• doprava autokarem • 5x nocleh (2-lůžkové
pokoje) • 5x snídaně • služby průvodce
• komplexní pojištění
Příplatky:
Výlet Helsinky 1.200 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Pardubice, Hradec Králové
rusko, finsko, švédsko, dánsko
JIŽNÍ ŠVÉDSKO
A DÁNSKO
STOCKHOLM
7.den: U Petrohradu navštívíme městečko Puškin,
HELSINKY - PETROHRAD původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je
Za poznáním Petrohradu a pobaltských republik
se tentokrát vypravíme lodí ze švédského Stockholmu, poplujeme Baltským mořem s lodní společností Viking Line, navštívíme Helsinky i oblast
Savonlinny ve finské jezerní plošině a pak nás
již čekají zářící památky Petrohradu, Tallinu, Rigy
a Vilniusu.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v časných ranních z republiky,
transit přes Německo do Rostocku, nalodění
na trajekt Rostock – Trelleborg, plavba Baltským
mořem do Švédska.
2.den: Dopoledne příjezd do švédské metropole
Stockholm – prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí
a kostelem Storkyran. Moderní radnice v níž se
udělují Nobelovy ceny, unikátní Vasa muzeum
a večer nalodění na trajekt do finského Turku.
3.den: Ráno snídaně na lodi, vylodění a z Turku
pokračuje naše cesta autobusem do finské metropole Helsinky - prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i Skalní chrám,
halu Finlandia, Olympijský stadion, Sibeliův
monument. Nádhernou krajinou finské jezerní
plošiny pokračujeme na ubytování do oblasti
Savonlinny.
4.den: Návštěva Savonlinny - zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do Petrohradu,
ubytování a osobní volno.
5.den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností Petrohradu, města založeného r. 1703
Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě Ermitáže na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka
uměleckých pokladů, lodní projížďka po Něvě
– úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
Na Petrohradské straně, historicky první osídlený
ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou
pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv.
Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní
jízda městem – domek Petra I.Velikého, křižník
Aurora, Smolný klášter…. Ubytování.
6.den: Letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán
a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka
se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější
dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka
– z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický
výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský
prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, návrat na hotel.
spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce
a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny I. Veliké
- mistrovské barokní dílo a nádhernou Jantarovou komnatu. Odjezd na ubytování do Tallinu.
8.den: Tallin – prohlídka města ležícího u Finského zálivu - opevněné Staré město - Radniční
náměstí, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Odpoledne odjedeme směr baltské pobřeží na ubytování do Rigy.
9.den: Hlavní město Lotyšska a největší město
Pobaltí Riga - stará část města, náměstí Doma
laukumus, Dóm, Akmenský most s výhledy
na Starou Rigu, gotický kostel sv. Petra, Rižský hrad - sídlo prezidenta, středověké centrum
s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd
na ubytování do Vilniusu.
10.den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města Vilnius na řece
Neris, který svým půvabem připomíná Prahu Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė
(Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky
Starého města s kostely, Jitřní brána. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
11.den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Termín 11.06.- 21.06. 13.07.- 23.07.
Cena
Odjezd
16.690 A
16.690 A
V ceně:
• doprava autokarem • trajekty Rostock –
Trelleborg a Stockholm – Turku • 8x ubytování
(z toho 7x hotely 3*, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4-lůžková kabina na trajektu Stockholm-Turku) • 8x snídaně (formou bufetu) • služby
průvodce • komplexní pojištění
Cena nezahrnuje:
Vízum do Ruska
cca 1.800 Kč
Vstup do Jantarové komnaty 850 Kč
Příplatky:
4-lůžková kabina na trajektu
Rostock-Trelleborg
800 Kč/osoba
Odjezdová místa:
A. Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice,
Holice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno
Švédsko i Dánsko jsou severské země, které lákají
svou přírodou, krásnými ostrovy, jezery, majestátními hrady i malebnými městečky a jedinečnými
muzei. Stockholm a Kodaň, ostrovní metropole severu, tajemství megalitických staveb a romantika
pískového ostrova Sandhamn a zeleného ostrova
Møn, ... a až 3 dny ve Stockholmu. Můžete ochutnat místní speciality a prožít bílé noci i švédskou
zálibu v rybaření a lásku Dánů k přírodě a jídlu.
Program zájezdu:
1.den: Ve večerních hodinách odjezd z Prahy,
transfer přes Německo.
2.den: Trajekt z Německa do Dánska, cesta přes
ostrovy Lolland, Falster a Sjaelland, Kodaň, dánská přímořská metropole, Malá mořská víla, hrad
Amalienborg Slot, sídlo dánské královny, královský palác Rosenborg Slot, korunovační klenoty,
starý přístav Nyhavn s kavárnami, fakultativně
výlet lodí po kanálech, Christianborg, Strøget, vyhlídka z válcové věže Rundetarn až do Švédska,
radnice.
3.den: Cestou přes Øresundský dvojpatrový most,
druhý největší pevný most na světě (16 km)
do Švédska, cesta podél jezera Vättern, Gränna,
městečko přímo u jezera, místní sladké dobroty
polkagris, ruina hradu Brahehus vysoko nad jezerem s krásnými výhledy na ostrov Visingső,
Linköping, město Saabu, skanzen Gamla Linköping z doby kolem roku 1900 se starodávnými
obchůdky, ukázkami původních řemesel a malými muzei, Mjölby, fakultativně večeře.
4.den: Stockholm, parlament, opera, Drottninggatan, hlavní ulice starého města Gamla Stan,
plná suvenýrů, tržnice s rybími a jinými švédskými delikatesami, slavná radnice, místo udělování
Nobelových cen, fakultativně výlet lodí k letnímu
sídlu švédské královské rodiny Drottningholmu,
francouzský park se sochami Adriana de Vries,
osobní volno, příp. individuální návštěva muzeí.
5.den: Stockholm, Storkyrkan, katedrála, královský palác, trajektem k Vasa muzeu, unikátní
lodi krále Gustava II. Adolfa, 1. skanzen na světě
– založený 1891, se stavbami z celého Švédska, se skandinávskými zvířaty a ochutnávkou
původních potravin a pamlsků, nebo zábavní
park Grőna Lunds Tivoli, příp. Nordiska Museet,
podvečerní Södermalm, Jižní ostrov, romantické
uličky s kavárnami, večerní procházka s vyhlídkami na celý osvětlený Stockholm.
6.den: Fakultativní celodenní lodní výlet vyhlídkovou lodí s místním průvodcem a turistika
na ostrově Sandhamn, cesta přes Strömma Kanal
a romantické souostroví na ostrov Sandhamn,
původně rybářský přístav, dnes plný plachetnic
a luxusních jachet, možnost koupání nebo ochutnávka uzených krevet, výhledy na ostrovy a plachetnice, nebo variantně individuální prohlídka
Stockholmu, příp. návštěva některého z množství
muzeí nebo parků, možnost zapůjčení kol.
36
7.den: Nyköping, hrad spojený s historií Švédska, Kalmar, romantický hrad na ostrůvku, výhledy na ostrov větrných mlýnů Öland, Malmö,
náměstí Lilla Torget, Stortoget, výhled na mrakodrap ve tvaru spirály, rušný život dlouhých bílých
večerů v centru Malmö, bary a restaurace, nocleh
v Malmö.
8.den: Ystad, megalitické památky, krátká zastávka v Lundu, katedrála a univerzitní město,
Helsingborg, přejezd do Dánska, Helsingør,
hrad Shakespearova Hamleta Kronborg, ubytování u Kodaně.
9.den: Roskilde, bývalé hlavní město Dánska,
katedrála, hrobky dánských králů, muzeum
tradičních vikinských lodí, turistika na zeleném
ostrově Møn, Klint Holm, malý rybářský přístav,
možnost koupání, čerstvě uzené a marinované
ryby a sýry, fakultativně rybí oběd, turistika
na bílých útesech Møns Klint (varianty náročnosti), cesta na trajekt přes poslední ostrovy Bøge
a Falster, trajekt do Německa.
10.den: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.
Termín
27.06.- 06.07. CenaOdjezd
14.990 A
V ceně:
• doprava autokarem • trajekty po cestě dle
programu • 6x nocleh (2-lůžkové pokoje)
• 3x snídaně • služby průvodce
Cena nezahrnuje:
Fakultativní výlety a vstupné, trajekty a místní
dopravu ve Stockholmu.
Příplatky:
Pokoj 1/1 4.500 Kč
Komplexní pojištění
500 Kč
Večeře (1x) 580 Kč
Další snídaně (3x) 480 Kč
Oběd (rybí bufet) 500 Kč
Výlet k zámku Drottningholm 650 Kč
Výlet na ostrov Sandhamn 1.200 Kč
Odjezdová místa:
A. Ústí n. L., Lovosice, Praha, Pardubice (300),
Hradec Králové (300), Brno (400)
norsko
37
NORSKÉ FJORDY
Zájezd do střední části Norska Vás zavede
za krásami kouzelné severské přírody, do centra
nejvyššího pohoří Jotunheimen, k nejkrásnějšímu
fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu.
Cestou navštívíte dvě hlavní města, Oslo a Kodaň.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den: Prohlídka druhého největšího města Švédska Göteborgu.
3.den: Zastávka u hraničního fjordu Iddefjord.
Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera Mjosa. Návštěva městečka Lillehammer
- turistické a sportovní centrum, dějiště zimních
olympijských her, věhlasný skanzen. Příjezd
do „srdce“ Norska - údolí Gudbrandsdalen.
4.den: Výlet k největšímu evropskému pevninskému ledovci Jostedalsbreen. Ledovcový splaz
Nigardsbreen. Horská krajina Sognefjell - průjezd
horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou
se dostaneme k bočnímu rameni nejdelšího norského fjordu Sognefjord.
5.den: Průjezd divokým údolím Romsdalen,
jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka
u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů Trolltindan. Výjezd věhlasnou cestou Trollů - Trollstigveien. Prohlídka města Alesund, které je nazývané klenotnicí secesního umění a je překrásně
položené na břehu a ostrůvcích Atlantského
oceánu. Vyhlídková jízda podél Romsdalsfjordu
a Storfjordu.
6.den: Vyhlídková jízda malebným údolím Ottadalen. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku Dalsnibba
s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější
fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny
desítkami nádherných vodopádů. Lom - městečko
s rázovitým dřevěným kostelíkem.
7.den: Průjezd údolím říčky Sjoa mezi našimi
sportovci známé raftovými sjezdy. Největší norské pohoří Jotunheimen (Domov obrů) – pěší
túra na vyhlídku Besseggen nad jezerem Gjende
(panoramatické rozhledy na rozeklané a zasněžené vrcholy), nebo alternativně nenáročná turistická procházka kolem jezera. Městečko Vagamo
- krásná ukázka staré norské dřevěné architektury.
8.den: Oslo - vzdušná a zelená metropole Norska
s množstvím kulturních památek i s věhlasnými
muzei. Noční přejezd.
9.den: Prohlídka Kodaně - královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžete
opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu
Kodaně. Noční přejezd.
10.den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.
Termín
26.06.- 05.07. 10.07.- 19.07. 07.08.- 16.08.
CenaOdjezd
13.490
A, B
12.990 A, C, D
13.490 A, B
V ceně:
•doprava autokarem•trajekty•6x ubytování
(1x po trase, 5x v 4-5 lůžkových chatkách v Norsku
s možností vaření)•5x snídaně•4x večeře (česká
kempingová kuchyně)•služby průvodce
•komplexní pojištění
Příplatky:
Dvoulůžková malá chatička v Norsku (skromnější
než 4-lůžková)
1.200 Kč/os. (5 nocí)
Odjezdová místa:
A. Praha, Roudnice n. L., Teplice
B. Pardubice, Hradec Králové
C. Slaný (150), Kladno (150), Kralupy n. Vlt. (150)
D. Plzeň, Beroun
Trondheim
d
un
s
Ale
Lom
Geiranger
jezero
Sog Gjende
nefj
Lillehammer
ord
Oslo
Stockholm
Norské
Fjordy
Göteborg
Krásy Norska a
„Zlatá cesta severu“
Norsko - nejkrásnější severská země. Snad každý,
kdo se vypraví do tohoto koutu Evropy, je doslova
očarován krásou kolem sebe - nezapomenutelné
hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíme
střední část země, která se může pochlubit těmi
nejkrásnějšími scenériemi, které budeme jinde
hledat jen marně.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách přes
Německo na trajekt do Skandinávie. Plavba do
Trelleborgu.
2.den: Podél západního pobřeží Švédska zamíříme na sever. Podél západního pobřeží Švédska
zamíříme k Iddefjordu a pokračujeme směr
Svinesund. Příjezd do Osla, první část prohlídky
města - světoznámá budova radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu. Ubytování v Oslu.
3.den: Po snídani odjíždíme do Gjoviku – Hala
Fjellhalen, Gjovik Kirche. Navštívíme olympijský
Lillehammer a „srdce Norska“ – údolí Gudbransdalen. Dojedeme do Dombasu, zastávka
v soutěsce Romsdalen, na úpatí nejvyšší převislé
skalní stěny v Evropě. Nocleh.
4.den: „Zlatá cesta severu“ - divoké údolí Romsdalen, jenž lemují strmé a rozeklané vrcholy.
Zastávka u pověstné převislé Stěny trollů –Trollveggen. Výjezd věhlasnou Cestou trollů – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový
rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými
scenériemi. Překonáme Nordalsfjord a Orlí stezkou dojedeme do městečka Geiranger, ležícího
v romantických scenériích Geirangerfjordu, jeho
krásy vychutnáme při fakultativní vyhlídkové
plavbě. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou
vyhlídkou Dalsnibba, s úchvatnými pohledy
na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů, z nichž
nejznámější je vodopád Sedm sester. Ubytování.
5.den: Polodenní vycházka k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen resp. k jeho
splazu Brigsdalsbreen. Přejedeme nádhernými
scenériemi k rameni největšího norského fjordu
Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární
údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno
k americkému Grand Canyonu. Po zastávce u vodopádu Tvindefoss odjezd na ubytování.
6.den: Navštívíme Bergen, prohlídka historického centra, návštěva rybího trhu, hanzovní domy
Bryggen, fakultativně možnost výjezdu lanovkou
na vyhlídku nad městem nebo návštěva známého
akvária. Návrat na ubytování.
7.den: Pokračujeme podél impozantních vodopádů Voringfossen do Geilo, střediska zimních
sportů. Přejedeme největší evropskou náhorní
plošinu Hardangervidda a zbytek dne věnujeme prohlídce Osla – návštěva muzea polárních
výprav a lodi Fram, muzea KonTiky, Vigelandův
park. Ubytování.
8.den: Dokončení prohlídky Osla a v poledních
hodinách odjedeme do Trelleborgu na trajekt.
Přes Německo do ČR.
9.den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Termín
04.07.- 12.07. CenaOdjezd
14.790 A
V ceně:
•doprava autokarem•Skandinávie a zpět
• vnitrostátní trajekty •6x ubytování (5x
v hostelu ve 4-lůžkových pokojích, 1x ve 4-lůžko
vých chatkách)•5x snídaně převážně bufetovou
formou•služby průvodce
Cena nezahrnuje:
Povlečení při ubytování v chatkách
(doporučujeme vlastní povlečení nebo spací pytel)
Příplatky:
Pokoj 1/2 v hostelu (5 noci) 1.800 Kč/os.
4-lůžková kabina na trajektu tam i zpět1.600 Kč/os.
Večeře 5x
2.900 Kč/os.
Komplexní pojištění
360 Kč
Ložní prádlo v hostelu
cca 30 NOK/noc
(platba na místě)
Ubytování:
Hostel – na patře je vždy kuchyňka - možnost
vaření, k dispozici místnost s TV, společenská
místnost
Chatka – kemp 3*, chatky se čtyřmi lůžky,
k dispozici lednice, vařič a varná konvice
Odjezdová místa:
A.Teplice, Lovosice, Roudnice n. L., Praha,
Poděbrady, Hradec Králové, Pardubice, Holice,
V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno
island, velká británie
ISLANDSKÁ POHLEDNICE
Chcete navštívit Island ekonomicky a přesto efektivně? Pak tento prodloužený víkend na Islandu
může být ten pravý zájezd pro vás! Zájezd je určen
pro individuální cestovatele.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy na Island, přestup na evropském letišti. Odpoledne přistání na keflavickém
letišti. Po příletu transfer do hotelu v Reykjavíku.
Večer ubytování v hotelu.
2.den: Dopoledne 2,5 hodinová prohlídka
nejzajímavějších míst v Reykjavíku. Navštívíte
prezidentský palác, rybářský přístav i další zajímavosti hlavního města Islandu. Večerní program
si můžete vybrat ze dvou variant:
- Výprava za polární září. Cca 3 hodinový výlet,
kdy při dobrých meteorologických podmínkách
budete mít možnost spatřit jeden z nejkrásnějších
úkazů naší planety.
- Večerní návštěva Modré laguny.
Návštěvu Modré laguny je možné absolvovat
po celý rok. Polární záře bývá viditelná pouze
za příznivého počasí (jasná obloha) a zpravidla
od podzimu do jara.
3.den: Celodenní výlet do oblasti tzv. Zlatého
trojúhelníku. Nejprve zamíříte do oblasti gejzírů.
Při pěší procházce pohádkovou vřídelní krajinou,
nemineme ani „otce“ Geysira (již téměř nečinný), ani „syna” o pár metrů opodál – gejzír Strokkur, který vystřikuje každých 10 minut proud
horké vody až do výše 25 m. O pár kilometrů dále
uvidíte nejznámější a prý i nejkrásnější islandský
vodopád – Gullfoss („Zlatý vodopád“). Dále
přejedete k národnímu parku Thingvellir, kde byl
v r. 930 vyhlášen první demokratický parlament
na Islandu. Mj. zde můžeme spatřit i tektonickou
puklinu Aldmannagjá, která oddaluje Evropu
a Ameriku. Večer návrat do hotelu.
4.den: Transfer na letiště. Odlet zpět do Prahy.
Období
05.01.- 12.04.
13.04.- 30.04.
01.05.- 31.08.
01.09.- 30.09.
23.10.- 20.12.
CenaLetenka
7.990
od 14.990
7.990
od 13.990
9.990
od 13.990
9.990
od 14.990
7.990
od 14.990
38
SKOTSKÁ WHISKY TOUR
Kdo by nechtěl ochutnat proslulou skotskou whisV ceně:
ky? Během našeho zájezdu budete mít možnost
•letecká doprava Praha – Keflavik a zpět, včetně navštívit celkem 4 různé palírny v oblasti skotské
letištních tax (samostatná položka) •transfer
Vysočiny a zároveň též navštívit některá další zaz letiště do hotelu a zpět (v ceně pouze u zájezdů
jímavá místa této krásné země. Těšit se můžete
od 05.01.2015 do 12.04.2015 a od 01.10.
především na královský Edinburgh, proslulý hrad
do 20.12.2015)
•3x ubytování v Reykjavíku (penzion Borgartún**) Stirling či jezera v oblasti Skotské vysočiny.
•3x snídaně•místní islandský průvodce
na organizovaných výletech•výlety dle programu
•vstupné do Geysir musea
Konečná cena zájezdu
od 21.980 Kč
(dle termínu a ceny letenky)
Cena nezahrnuje:
Komplexní pojištění
240 Kč
Služby českého průvodce
Transfer z letiště do hotelu a zpět (u zájezdů
v období 13.04.- 30.09.)
1.100 Kč
Poznámky:
Termín odletu lze stanovit libovolně, dle přání
klienta. Na vyžádání lze pobyt na Islandu prodloužit o další den či dny a další výlety. Ceny letenek
vycházejí z aktuálně dostupných tarifů letenek
v době přípravy katalogu. Za příplatek je možné
zajistit ubytování v 3* nebo 4* hotelu.
Příplatky:
Pokoj 1/1 v penzionu1.590 – 2.190 Kč/dle termínu
Hotel 3* / osoba 1.490 – 3.590 Kč/dle termínu
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Edinburghu. Odpoledne
přílet do Edinburghu, přejezd do hotelu (transfer
s využitím veřejné dopravy). V podvečer prohlídka
historického centra Edinburghu.
2.den: Dopoledne odjezd do palírny whisky
v Glenkinchie. Dále návštěva kaple Rosslyn,
která je známá především díky slavnému filmu
Šifra mistra Leonarda. Odpoledne návštěva palírny Auchentosshan v blízkosti Glasgow. Podvečer
ubytování v hotelu v oblasti Glasgow.
3.den: Dopoledne návštěva palírny whisky
v Glengoyne. Dále návštěva nejslavnějšího
skotského hradu - Stirling Castle a památníku
Williame Wallace (Kdo by neznal film Statečné
srdce?). Odpoledne návštěva palírny whisky v Tullibardine. Večer návrat do Edinburghu, ubytování
v hotelu.
4.den: Dopoledne individuální volno. Dále odjezd
na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy
v odpoledních hodinách.
Termín
04.06.- 07.06.
10.09.- 13.09.
CenaOdlet
23.990
Praha
23.990
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Edinburgh a zpět,
včetně letištních tax • doprava minibusem ve
Skotsku (2. a 3. den) • 3x nocleh • služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 3.990 Kč
Komplexní pojištění
160 Kč
velká británie
39
CenaOdjezd
18.990 A
V ceně:
• doprava autokarem • trajekt Amsterdam
– Newcastle a zpět • 5x nocleh • 3x snídaně
• 1x večeře • 2x ubytování ve 4-lůžkových
kajutách na trajektu • služby průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
5.490 Kč
Komplexní pojištění
500 Kč
2-lůžková kabina na trajektu
1.950 Kč / os.
Jízdenka na vlak Harryho Pottera
1.350 Kč
Military Tattoo 1.270 – 2.790 Kč
Výlet Orkneye
1.790 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Slaný, Chomutov
í
ov
str ye
o
u e
S o rk n
O
Inverness
Urquart Castle
S
ES
HN
Fort William
Ben Nevis
g
C
LO
lin
Mallaig
Arisaig
Rosslyn
SKOTSKO GRAND
TOUR - LETECKY
Skotsko bez kompromisů! Zájezd nabízíme i v letecké variantě…
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Edinburghu. Na letišti
v Edinburghu přestup do autokaru. Odpoledne
návštěva palírny whisky v Glenkinchie nedaleko Edinburghu. V podvečer zastávka u Rosslyn
Chapel – krásná kaple z 15. století, údajné
místo odpočinku Svatého grálu (film Šifra mistra Leonarda). Večer ubytování v hotelu v okolí
Edinburghu.
2.- 6.den: Shodný s autokarovou variantou 4.- 8.
den zájezdu.
7.den: Ráno odlet z Edinburghu zpět, přílet do
Prahy v poledních hodinách.
Termín CenaOdlet
17.08.- 23.08.
24.990 Praha
Thurso
St
ir
Program zájezdu:
1.den: Večer odjezd ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska.
2.den: Ráno příjezd do Amsterdamu. Dopoledne
prohlídka Amsterdamu, odpolední volno můžete
využít např. k prohlídce slavného Rijksmusea se
slavnou Rembrandtovou „Noční hlídkou“, nebo
k návštěvě brusírny diamantů. Večer nalodění
na trajekt, kterým budete pokračovat do anglického Newcastlu. Ubytování v kajutách.
3.den: Dopoledne vylodění v Newcastlu. Pokračování v cestě do Skotska a oblasti Edinburghu.
Odpoledne návštěva palírny whisky v Glenkinchie nedaleko Edinburghu. V podvečer zastávka
u Rosslyn Chapel – krásná kaple z 15. století,
údajné místo odpočinku Svatého grálu (film Šifra
mistra Leonarda). Večer ubytování v hotelu v okolí Edinburghu.
4.den: Ráno vyrazíme do mekky golfu, městečka St. Andrews na východním pobřeží Skotska.
Budete moci obdivovat pozůstatky velkolepé
katedrály z 12. století, i se projít po nejstarším
a nejproslulejším golfovém hřišti. Odpoledne pak
zamíříme do královského Edinburghu. Procházka
královskou mílí, návštěva hradu a večer možnost
návštěvy představení Milittary Tattoo (fakultativně). Pozdě večer návrat na ubytování.
5.den: Dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších hradů ve Skotsku - hradu Stirling a krátká návštěva památníku Williama Wallace (kdo
neviděl film Statečné srdce s Melem Gibsonem
v hlavní roli?). Poté zamíříme do malebné části
Skotska - Trossachs s řadou krásných jezer. Naše
trasa povede kolem jednoho z nejkrásnějších
skotských jezer – Loch Lomond. Dále průjezd
tajemným vřesovištěm Rannoch Moor a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií Skotska.
Možná jej znáte z filmů „Harry Potter a vězeň
z Azkabanu“ nebo „Highlander“ se Seanem
Connerym v hlavní roli. Čeká nás nenáročná turistická vycházka (cca 1,5 hodiny, dle aktuálního
počasí) do tzv. Ztraceného údolí. Nezapomeňte
na vhodnou turistickou obuv a oděv! Později
odpoledne dorazíme k prvním zálivům Severního
moře. Po cestě se vám nabídne řada nádherných
výhledů na západní pobřeží Skotska, jeho zálivy
Termín
15.08.- 24.08.
LOM
OND
Skotsko bez kompromisů! V rámci tohoto zájezdu
vám chceme představit nejatraktivnější místa, památky i turistické zajímavosti Skotska. Vedle obvyklých turistických hitů jako je královský Edinburgh, jezero Loch Ness či půvabné Glencoe vám nabídneme
i místa a události, které obvykle v nabídkách jiných
zájezdů nenajdete: Navštívíte proslulý dudácký festival Military Tattoo, projedete se vlakem Harryho
Pottera, vstoupíte do Ztraceného údolí a poznáte
i vzdálené tajemné souostroví Orkney.
a ostrovy i na nejvyšší horu Skotska – Ben Nevis.
Večer ubytování v oblasti Fort William.
6.den: Ráno se vydáme do městečka Fort William a dále pak můžete vyrazit vlakem Harryho
Pottera přes proslulý Glenfinnanský viadukt
do městečka Mallaig (klienti, kteří nemají zájem
o fakultativní jízdu vlakem, tuto cestu absolvují – po jiné trase – autokarem – při této cestě
krátká zastávka v městečku Arisaig, bývalém
výcvikovém středisku speciálních jednotek,
u památníku československých vojáků bojujících
v Británii). Odpoledne pak zamíříme k jednomu
z nejkrásnějších skotských středověkých hradů Eilean Donan Castle. Hrad patří mezi nejnavštěvovanější místa Skotské vysočiny. Večer ubytování
v hotelu, večeře.
7.den: Ráno zamíříme k jezeru Loch Ness. Zastavíme se u zřícenin hradu Urquhart Castle,
místě nejčastějšího výskytu lochneské nestvůry.
Odtud pak zamíříme dále na sever Skotska.
Krátká zastávka v městečku Inverness. Odpoledne dorazíme do Thursa, nejsevernějšího města
britského kontinentu. Odpoledne se můžete kochat procházkami starým městem, podél pobřeží
po Victoria Walk s krásnými výhledy na orknejský
ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu
nebo se vydat do místního muzea.
8.den: Celodenní fakultativní výlet na souostroví Orkneye. Souostroví Orkneye je úchvatné
především pro své rozeklané skalnaté pobřeží,
ptačí rezervace a megalitické památky. Ráno přejezd do přístavu John Groats. Odtud trajektem
do městečka Burwick na Orkneyích. Následuje
autokarový okruh po ostrově, během nějž postupně navštívíte či uvidíte: Scapa Flow - proslulou
námořní základnu britského válečného loďstva.
Na jejím dně je potopeno přes 80 lodí německého námořnictva z doby 1. světové války. Italskou
kapli - zajímavý architektonický výtvor, který
postavili italští váleční zajatci během 2. světové
války. Kirkwall - hlavní město Orkneyí s proslulou
normanskou katedrálou z 12. století. Skara Brae
- unikátně dochované město z doby bronzové.
Cca před 5000 lety pohřbené pod nánosy písku
a znovu objevené v polovině 19. století. Standing
Stones Stenness - unikátní „stojící kameny“, megalitická památka. Ring of Brodgar - kamenný
kruh z doby bronzové, další z ostrovních památek
UNESCO. Večer návrat trajektem zpět na kontinentální část Velké Británie. Noční non-stop
přejezd do jižní části Skotska.
9.den: Ráno zastávka v hraničním městečku
Jedburgh, v kterém pobývala i Marie Stuartovna.
Dopoledne příjezd do Newcastlu, prohlídka centra
města, možnost návštěvy normanského hradu
Castle Keep či prohlídka katedrály sv. Nicholase. Odpoledne nalodění na trajekt, ubytování
v kajutách. Noční plavba do Holandska.
10.den: Dopoledne vylodění v Amsterdamu. Pokračování v cestě přes Německo do ČR. Návrat
do Prahy v pozdních večerních hodinách.
LOCH
SKOTSKO
GRAND TOUR
St. Anrews
Edinburg
Glenkinchie
Jedburg
Newcastle
V ceně:
• letecká doprava z Prahy do Edinburghu a zpět,
včetně letištních tax • doprava autokarem po
Skotsku • 5x nocleh • 3x snídaně •1x večeře
• služby průvodce
Příplatky a fakultativní služby:
Pokoj 1/1
5.490 Kč
Komplexní pojištění
350 Kč
Zavazadlo k odbavení
1.350 Kč
Jízdenka na vlak Harryho Pottera
1.350 Kč
Military Tattoo
1.270 – 2.790 Kč
Výlet Orkneye
1.790 Kč
Leteckou dopravu z Prahy do Edinburghu zajišťuje
nízkonákladový dopravce. Součástí ceny letenky
není zavazadlo k odbavení. Toto je nutné, v případě
požadavku, doobjednat samostatně.
Alkmaar
Volemdam
Alsmer
Amsterdam
Keukenhof
Den Haag
Delft
gy
Brug
Gent
Antwerpen
D
Brusel
Waterloo
B
Bastogne
F
Bouillon
L
Lucembourg
DK
velká británie
40
ROMANTIKOU
ANGLIE A SKOTSKA
ROMANTIKOU ANGLIE
A SKOTSKA - LETECKY
Velká Británie je složena ze 4 zemí - Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Každá z nich nabízí
něco jiného, pokud jde o tradice, historii, krajinu
a lidi. Romantické hory a poklidná jezera, zvlněné
zelené kopce, zalesněná údolí a divoká pobřeží.
To vše uvidíte během desetidenního zájezdu
po nejzajímavějších místech Anglie a Skotska.
Letecký zájezd vás zavede na nejznámější a nejnavštěvovanější místa v Anglii a Skotsku.
ir
St
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, non-stop
cesta přes Německo a Belgii. Noční přejezd kanálu
La Manche.
2.den: Brzy ráno příjezd do Anglie, dopoledne
příjezd do Londýna. Okružní jízda městem a pěší
prohlídka města (Tower, katedrála sv. Pavla, Hyde
Park, Trafalgar Square, Picadilly, Buckinghamský
palác). Odpoledne ubytování v hotelu, individuální
program, nocleh.
3.den: Snídaně, celodenní výlet do jižní Anglie.
Stonehenge - monumentální stavba z doby
kamenné, jejíž původ a účel je dodnes záhadou
a předmětem vědeckých spekulací. Historické město Salisbury s nádhernou katedrálou ze 13. století.
Zastávka v přístavním městě Portsmouth, možnost návštěvy muzea historických lodí v čele s vlajkovou lodí Victoria, které velel admirál Nelson v bitvě u Trafalgaru. Večer návrat do hotelu, nocleh.
4.den: Po snídani odjezd do oblasti střední Anglie.
Návštěva jednoho z největších a nejkrásnějších
hradů Anglie Warwick Castle. V poledne přejezd
do Stratfordu nad Avonou, rodiště nejslavnějšího
anglického spisovatele, Williama Shakespeara.
V podvečer dojezd na ubytování. Nocleh.
5.den: Odjezd do jezerní oblasti severní Anglie Lake District. Zastávka a krátká procházka v okolí
jezer Windermere a Derwent Water, odpoledne
přejezd do Skotska, večer ubytování v oblasti
Stirlingu.
6.den: Snídaně, dopoledne
návštěva jednoho z nejslavnějších skotských hradů
Urquhart Castle
– Stirling Castle OdpoLoch Ness
ledne příjezd do EdinFort William
burghu, prohlídka
Ben Nevis
nejkrásnějšího
Loch Lomond
skotského města,
Edinburgh
návštěva hradu,
katedrály
g
lin
La
ke
Dis
tric
t
York
Warwick
Stratford n. A.
Londýn
ur
y
Portsmouth
rb
nte
Ca
Stonehenge
Salisbury
Cambridge
Londýn – Stonehenge – Portsmouth – Salisbury
– Warwick Castle – Stratford nad Avonou – Lake
District – Stirling - Loch Ness – Edinbourgh – Fort
William - York – Cambridge - Canterbury
a historického centra – procházka tzv. „královskou mílí“.
7.den: Po snídani odjezd směrem k jezeru
Loch Ness a na skotskou Vysočinu. Dopoledne
průjezd tajemným vřesovištěm Rannoch Moor
a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií
Skotska. Dále cesta kolem nejvyšší hory Skotska
Ben Nevis do městečka Fort William s krátkou
zastávkou a návštěvou palírny whisky. Poté dorazíme k jezeru Loch Ness. Zastávka při Urquhart
Castle, místě nejčastějšího výskytu „Lochnessky“.
Přejezd po břehu jezera Loch Ness do Inverness
(krátká večerní zastávka). Večer průjezd skotskou
Vysočinou. Noční přejezd ze severního Skotska
do oblasti severní Anglie.
8.den: Ráno zastávka v Yorku, prohlídka nejdochovalejšího středověkého města v Anglii. Odpoledne návštěva Cambridge, prohlídka univerzitního
centra města, nocleh.
9.den: Odpoledne přejezd do Canterbury - prohlídka slavné katedrály a opatství. Dále pokračování v cestě přejezdem kanálu La Manche. Ve večerních hodinách vylodění ve Francii, non-stop
cesta přes Belgii a Německo.
10.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Termín
Cena
27.06.- 06.07. 15.990
Odjezd
A
V ceně:
•doprava autokarem•přejezd kanálu La Manche
•4x nocleh v hotelu kategorie
2*/3* (2- nebo 3-lůžkové pokoje)•2x nocleh
v jednolůžkových pokojích univerzitní koleje ve
Stirlingu s možností samostatného vaření
•4x kontinentální snídaně•služby průvodce
•komplexní pojištění
Příplatky:
Pokoj 1/1 (6 nocí)
4.280 Kč
Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Londýna. Po příletu
transfer z letiště do centra města. V odpoledních
hodinách ubytování v hotelu, volno.
2.den: Snídaně, celodenní výlet do jižní Anglie.
Stonehenge - monumentální stavba z doby kamenné, jejíž původ a účel je dodnes záhadou
a předmětem vědeckých spekulací. Historické
město Salisbury s nádhernou katedrálou ze
13. století. Zastávka v přístavním městě Portsmouth, možnost návštěvy muzea historických
lodí v čele s vlajkovou lodí Victoria, které velel
admirál Nelson v bitvě u Trafalgaru. Večer návrat
do hotelu, nocleh.
3.den: Po snídani odjezd do oblasti střední
Anglie. Návštěva jednoho z největších a nejkrásnějších hradů Anglie Warwick Castle. V poledne
přejezd do Stratfordu nad Avonou, rodiště
nejslavnějšího anglického spisovatele, Williama
Shakespeara. V podvečer dojezd na ubytování.
Nocleh.
4.den: Odjezd do jezerní oblasti severní Anglie
- Lake District. Zastávka a krátká procházka
v okolí jezer Windermere a Derwent Water,
odpoledne přejezd do Skotska, večer ubytování
v oblasti Stirlingu.
5.den: Snídaně, dopoledne návštěva jednoho
z nejslavnějších skotských hradů – Stirling Castle
Odpoledne příjezd do Edinburghu, prohlídka
nejkrásnějšího skotského města, návštěva hradu,
katedrály a historického centra – procházka tzv.
„královskou mílí“. Večer návrat na ubytování.
6.den: Po snídani odjezd směrem k jezeru
Loch Ness a na skotskou Vysočinu. Dopoledne
průjezd tajemným vřesovištěm Rannoch Moor
a úchvatným údolím Glencoe, které je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních partií
Skotska. Dále cesta kolem nejvyšší hory Skotska
Ben Nevis do městečka Fort William s krátkou
zastávkou a návštěvou palírny whisky. Poté dorazíme k jezeru Loch Ness. Zastávka při Urquhart
Castle, místě nejčastějšího výskytu „Lochnessky“.
Přejezd po břehu jezera Loch Ness do Inverness
(krátká večerní zastávka). Večer průjezd skotskou
Vysočinou. Noční přejezd ze severního Skotska
do oblasti severní Anglie.
7.den: Ráno zastávka v Yorku, prohlídka nejdochovalejšího středověkého města v Anglii. Odpoledne návštěva Cambridge, prohlídka univerzitního centra města, nocleh.
8.den: Transfer na letiště. Odlet z Londýna
do Prahy.
Termín
28.06.- 05.07. CenaOdlet
24.990 Praha
V ceně:
•letecká doprava Praha - Londýn a zpět, včetně
letištních tax•4x nocleh v hotelu kategorie
2*/3* (2- nebo 3-lůžkové pokoje)•2x nocleh
v jednolůžkových pokojích univerzitní koleje ve
Stirlingu s možností samostatného vaření
•4x kontinentální snídaně•služby průvodce 2.
až 7. den zájezdu•komplexní pojištění
Cena nezahrnuje:
Transfer z letiště do hotelu 1. den
Příplatky:
Pokoj 1/1 (6 nocí)
4.280 Kč
velká británie
41
HLEDÁNÍ SVATÉHO
na své daleké plavby vydávali slavní mořeplavci
GRÁLU A KRÁLE ARTUŠE a objevitelé – Francis Drake, James Cook či Char-
LONDÝN A JIŽNÍ
ANGLIE
LONDÝN – PAŘÍŽ
JIŽNÍ ANGLIE
Tento zájezd kombinuje autokarovou a leteckou Buckinghamský palác • Windsor • Stonehenge
dopravu do Londýna a nabízí tak relativně zají- • Southampton • Versailles • La Defense •
mavou možnost poznat jak tuto metropoli, tak Montmartr • Louvre • Verdun
i některá další místa především jižní Anglie.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v poledních hodinách.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, non-stop 2.den: Ráno přejezd kanálu La Manche. Dopolecesta přes Německo a Belgii. Noční přejezd kaná- dne prohlídka Londýna: střídání stráží u Buckinghamského paláce, White Hall, Westminsterské
lu La Manche.
2.den: Brzy ráno příjezd do Anglie, dopoledne pří- opatství a parlament, Trafalgarské nám., obří
jezd do Londýna. Okružní jízda městem (Tower, kolo. Ubytování, nocleh.
katedrála sv. Pavla, Hyde Park, Trafalgar Square, 3.den: Snídaně, Windsor – největší obydlený
Picadilly, Buckinghamský palác). Odpoledne uby- hrad na světě. Stonehenge – unikátní prehistorická zajímavost. Winchester – ve zdejší katedrále
tování v hotelu, individuální program, nocleh.
3.den: Snídaně, celodenní výlet do jižní Anglie. bylo korunováno 36 anglických panovníků, večerStonehenge - monumentální stavba z doby ka- ní procházka po Piccadilli Circus a SOHO. Nocleh.
menné, jejíž původ a účel je dodnes záhadou 4.den: Snídaně, procházka po Londýně od chráa předmětem vědeckých spekulací. Historické mu sv. Dánů přes katedrálu sv. Pavla, City do Toměsto Salisbury s nádhernou katedrálou ze 13. weru – nejnavštěvovanější atrakce v Anglii. Odtud
století. Zastávka v přístavním městě Portsmouth, vláčkem na Greenwich, v noci přejezd trajektem
možnost návštěvy muzea historických lodí v čele do Francie.
s vlajkovou lodí Victoria, které velel admirál Nel- 5.den: Versailles - zámek západně od Paříže s řason v bitvě u Trafalgaru. Večer návrat do hotelu. dou muzeí a historických památek. La Defense
4.den: Dopoledne volno. Dále individuální odjezd – moderní pařížská čtvrť. Fakultativně projížďka
na letiště, odlet z Londýna do ČR v odpoledních lodí po Seině. Nocleh.
6.den: Snídaně, celodenní prohlídka francouzské
hodinách.
metropole Paříž: Louvre a jeho muzea, katedráTermín
Cena Odjezd la Notre-Damme, Invalidovna, náměstí Cocord,
27.06.- 30.06. 9.890
A
Vítězný oblouk, Lucemburská zahrada, Panteon,
V ceně:
večerní projížďka městem, Montmartre a bazili• doprava autokarem z ČR do Anglie • přejezd
ka Sacre Coeur aj. Nocleh.
kanálu La Manche • letenka Londýn – Praha,
včetně letištních tax • 2x nocleh v hotelu kategorie 7.den: Snídaně, Eiffelova věž a dokončení prohlídky pařížských monumentů. Po poledni odjezd
2*/3* (2- nebo 3-lůžkové pokoje) • 2x kontido ČR. V průběhu cesty zastávka v Remeši u konentální snídaně • služby průvodce (1.- 3. den
runovační katedrály francouzských panovníků.
zájezdu)
Příplatky:
Noční přejezd do ČR.
Pokoj 1/1 1.890 Kč 8.den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Komplexní pojištění Odjezdová místa:
A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
150 Kč
Termín
CenaOdjezd
27.07.- 03.08.9.590 A
15.10.- 22.10. 9.590 A
V ceně:
• doprava autokarem • 2x nocleh v Londýně
(2-lůžkové pokoje), 2x nocleh v F1 v Paříži
(3-lůžkové pokoje) • 4x snídaně • služby
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/2 (ubytování v Paříži)
360 Kč
Komplexní pojištění
240 Kč
Odjezdová místa:
A. Praha, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim,
V. Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Brno
les Darwin. Večer ubytování v hotelu.
Tento zájezd vás zavede napříč staletími na ne- 5.den: Celodenní výlet do oblasti Cornwallu.
dobytné normanské hrady, tajemné kláštery, ale Ráno zamíříme do rybářské vesničky Tintagel,
údajného rodiště krále Artuše. Nad vesničkou,
i do krásné krajiny jižní a jihozápadní Anglie.
se vypínají zříceniny hradu Tintagel. Pokračovat
budeme zastávkou u vřesoviště Bodmin Moor
Program zájezdu:
a navštívíme proslulou hospodu Jamaica Inn.
1.den: Odjezd z ČR.
2.den: Ráno vylodění v Anglii. Cesta podél do- Dále navštívíme Minack Theatre – impozantní
verského pobřeží do Hastingsu, místa památné skalní divadlo. Zamíříme až na nejzápadnější bod
bitvy, ve které se v roce 1066 utkali Angličané Anglie – Land´s End. Večer návrat do hotelu.
s Normany, které vedl vévoda Vilém. Po této 6.den: Nejprve zamíříme do opatství Glastonbitvě se stal Vilém Dobyvatel anglickým králem. bury, kde byl, podle legendy pohřben král Artuš
Další zastávka nás zavede na hrad Arundel, kte- a královna Guinevere. Dále se zastavíme v hisrý začal budovat Vilém Dobyvatel v roce 1068. torickém a lázeňském městě Bath. Odpoledne
Arundel patří k největším dochovaným hradům příjezd do Londýna. Prohlídka centra Londýna
Anglie. Od 12. století je tento hrad sídlem hra- a individuální volno. Pozdě večer odjezd na traběte z Norfolku. Odpoledne příjezd do Ports- jekt do Francie.
mouthu. Možnost návštěvy muzea historických 7.den: Non-stop cesta přes Belgii a Německo.
lodí v čele s vlajkovou lodí Victoria, které velel Ve večerních hodinách návrat do ČR.
admirál Nelson v bitvě u Trafalgaru. Večer ubyTermín
CenaOdjezd
tování v hotelu.
11.990
A
3.den: Ráno zamíříme na prohlídku zámku Wil- 22.07.- 28.07. ton House, s překrásnými zahradami i interiéry. V ceně:
autokarem•přejezd kanálu La Manche
Wilton House patří mezi nejnavštěvovanější šlech- •dopravu
•4x nocleh v hotelu•služby průvodce
tická sídla v Anglii. Pokračovat budeme návště- Příplatky:
vou Stonehenge - monumentální stavby z doby Pokoj 1/1
2.990 Kč
kamenné, jejíž původ a účel je dodnes záhadou Komplexní pojištění 280 Kč
a předmětem vědeckých spekulací. Pokračovat Odjezdová místa:
budeme do oblasti Devonu, kde navštívíme A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň,
město Exeter s jeho proslulou katedrálou. Večer Roudnice n. L. (150), Kralupy n. Vlt. (150)
ubytování v hotelu.
4.den: Tento den je věnován návštěvě Národního parku Dartmoor a přilehlých oblastí. Nejprve
se zastavíme v přímořském letovisku Torquay,
centru tzv. anglické riviéry. Dále pak zamíříme
na vřesoviště a blata národního parku Dartmoor,
jehož přírodní scenérie využil sir Arthur Conan
Doyle ve svém románu Pes baskervillský. Navštívíme např. vesničku Postbridge, kterou proslavily
její dva mosty, nebo kaňon Lydford George
s nádherným vodopádem. Odpoledne pak dorazíme do Plymouthu, přístavního města, odkud se
irsko
Velký okruh Irskem
K tomu, abyste ocenili úchvatnou různorodost „zeleného“ ostrova, stačí jen rozhlédnout se kolem.
Všude, kam se podíváte, najdete velkolepou scenerii, která se vám bude vybavovat ještě dlouho
poté, co se vrátíte domů.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR. Noční přejezd přes Německo a Belgii.
2.den: Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti Birminghamu, ubytování v hotelu.
3.den: Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd
trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění
v Irsku pokračování v cestě do oblasti Killarney.
Večer ubytování v mobilhomech v oblasti Killarney.
4.den: Dopoledne Ring of Kerry - jedna z nejmalebnějších oblastí Irska, okružní jízda kolem
42
Cashel - vápencová skála s pozoruhodnou impo- čtvrť Temple Bar, katedrála sv. Patrika, Trinity Cozantní zříceninou hradu z 12. století, bývalého llege. Trajekt do Anglie, noční přejezd.
sídla keltských králů, který vévodí stejnojmen- 11.den: Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka
nému městečku. Významný církevní areál patří významných památek Londýna. Ve večerních homezi nejdůležitější historické stavby Irska. Dále dinách odjezd, noční přejezd kanálu La Manche.
pak Caher - atraktivní historické město, kterému 12.den: Non-stop cesta přes Belgii a Německo.
dominuje hrad z 13. století.
Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
8.den: Centrum oblasti Kerry – městečko Tralee
CenaOdjezd
s větrným mlýnem, impozantní románská kate- Termín
15.490
A
drála z 12. století v Ardfert – komplex svatyní. 13.08.- 24.08. Odpoledne procházka uprostřed hor u Gap of V ceně:
•doprava autokarem•8x nocleh (1x hotel F1,
Dunloe – půvabná rokle se třemi jezery.
mobilhom s možností vaření, 1x hotel
9.den: Přejezd na východ Irska. Návštěva raně 6x
v Dublinu)•trajekty do Anglie a Irska•služby
křesťanského kláštera Glendalough (založen průvodce•komplexní pojištění
v 6. století) v překrásném údolí, jemuž se říká Cena nezahrnuje:
„Údolí dvou jezer“ či „Irské Delfy“. Zastávka Povlečení v mobilhomech (doporučujeme vlastní).
u malebných zahrad Powerscourt Gardens.
Příplatky:
3.290 Kč
10.den: Dopoledne Dublin - hlavní a zároveň nej- Pokoj 1/1
větší město Irské republiky, sídlo irských vládců. Odjezdová místa:
poloostrova Iveragh. Cestou pěkné vesnice, úžas- Prohlídka více jak 1000 let starého města - hrad, A. Slaný, Kladno, Praha, Beroun, Plzeň
né zátoky, staré hradiště. Derrynane National
Historick Park – dům O´Connella s nádhernými
zahradami. Výlet v oblasti Killarneyských jezer,
vodopád Torc. Večerní návštěva Killarney.
5.den: Přes Tralee na trajekt Tarbert - Knock přes
hluboký záliv řeky Shanon a dále do oblasti BuGle
rren - neobvyklá a drsná divočina. Útesy Cliffs
nd
a
of Moher - vyhlídka z útesů až 200 m vysokých,
Ro
Kil loug Dublin
c
ko
da
h
které patří k nejkrásnějším pobřežním úsekům Evr
fC
ash e
ropy. Při zpáteční cestě zastávka v romantickém
Cliffs
el
městečku Adare. Večer návrat na ubytování.
of Moher
Birmingham
Cahir
6.den: Městečko Kenmare s domky v pastelových
Killarney Blarney Castle
barvách. Bantry House – sídlo rodu Whiteú, vyniRing
ká úchvatnou polohou u zálivu Bantry Bay. OdCork
of Kerry
poledne Blarney Castle – snad nejznámější hrad
Londýn
Irska, ke kterému se váže řada pověr a zejména
pak proslulý „kámen výřečnosti“. Cork – čilé přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee.
7.den: Výlet do vnitrozemí. Návštěva Rock of
USA
43
New York Shopping
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
v new yorku
Proč si nezaletět na víkend do New Yorku? Využijte zrušení vízové povinnosti i příznivých cen letenek! New York je bezpochyby nejvíce vzrušující
a pulzující město na světě. Kdo by neznal nádheru zapadajícího slunce nad Manhattanem, běžce
v Central Parku, muzikály na Brodwayi či pohled
na město z mrakodrapu Empire State Building.
A nad tím vším tyčící se sochu Svobody, která
se již dávno stala symbolem svobodného ducha
celé Ameriky. Jedinečným zážitkem je pak pěší
procházka po Manhattanu. Navíc, jako největší
obchodní centrum světa nabízí New York bezkonkurenční ceny řady druhů spotřebního zboží.
Tento program vám nabízíme ve 2 variantách –
New York Shopping (bez doprovodu průvodce)
a Prodloužený víkend v New Yorku (s doprovodem
průvodce).
Program zájezdu:
1.den: Odlet v dopoledních hodinách z Prahy
do New Yorku. Přílet do New Yorku odpoledne
(místního času). Transfer do hotelu, ubytování.
2.den: Dopoledne prohlídka centra New Yorku
- Manhattanu s průvodcem (pouze u varianty
VNY). Empire State Building – symbol New Yorku.
Broadwaye, architektonicky nejzajímavější budova NY Chrysler Building, známé trojúhelníkové
náměstí Times Square plného světelných reklam
a neonů a Rockefellerovo centrum s ledovou
plochou určenou k bruslení pro veřejnost (a k natáčení romantických amerických filmů), sídla
luxusních obchodů a kaváren.
Dále pak doporučujeme návštěvu Trump Tower,
světoznámé koncertní haly Carnegie Hall a Metropolitní Opery, Central Parku, Gugenhaimova
muzea, Metropolitního muzea, Wall Street s new
yorskou burzou a Ground Zero. Doporučujeme
návštěvu Empire State Buildingu, State Islandu
(trajektem s výhledem na sochu Svobody) aj.
3.den: Individuální volno s možností další prohlídky New Yorku. Další den doporučujeme
návštívit uměleckou čtvrť Soho, Greenwich
Village s nekonvenčním prostředím avantgardního studentského života. Za pozornost také stojí
Litte Italy neboli Malá Itálie s opravdu typickou
italskou atmosférou. Chinatown neboli Čínská
čtvrť, která vytváří pravou exotickou atmosféru
východu. Večer můžete využít k návštěvě proslulých divadel a muzikálů na Broadwayi.
4.den: Dopoledne volno. New York je ideálním
místem k nákupům. Odpoledne transfer na letiště. Odlet do Prahy.
5.den: Dopoledne přílet do Prahy.
NEW YORK
WASHINGTON
V rámci našeho leteckého zájezdu do USA můžete
navštívit jednu z nejznámějších světových metropolí - New York a hlavní město Spojených států
- Washington. New York je bezpochyby nejvíce
vzrušující a pulzující město na světě. Tato americká metropole vám nabídne nádheru zapadajícího
slunce nad Manhattanem, běžce v Central Parku,
velkolepé muzikály na Brodway či nezapomenuPRODLOUŽENÝ VÍKEND V NEW YORKU
telný pohled na město ze známého mrakodrapu
Termín
CenaVarianta Empire State Building. Washington vám naopak
21.02.- 25.02. 31.990 VNY
nabídne vše, co je spojeno s politickou historií
21.03.- 25.03. 34.990
VNY
USA. Bílý dům, Kapitol, ale také unikátní muzeum
24.09.- 28.09. 32.990
VNY
letectví a kosmonautiky
V ceně zájezdu Prodloužený víkend v New Yorku (VNY):
•letecká doprava Praha - New York a zpět, včetně
letištních tax•3x nocleh v hotelu 3* v New Yorku
na Manhattanu (2-lůžkové pokoje) •transfery
z letiště do hotelu a zpět•polodenní pěší prohlídka
centra New Yorku / Manhattanu•služby českého
průvodce v New Yorku
PLATÍ PRO OBA ZÁJEZDY VNY, NYS:
Cena nezahrnuje:
Komplexní pojištění
Registrace ESTA
Příplatky:
Pokoj 1/1
Slevy:
3. osoba na pokoji
300 Kč
14 USD
9.690 Kč
- 1.990 Kč
NEW YORK SHOPPING
Období
CenaVarianta
05.01.- 31.03.
25.990 NYS
01.04.- 30.06.25.990 NYS
01.07.- 31.08.
37.290
NYS
01.09.- 15.12.
26.990 NYS
V ceně zájezdu New York Shopping (NYS):
•letecká doprava Praha – New York – Praha včetně
letištních tax•3x nocleh v hotelu 3* na Manhattanu (2-lůžkové pokoje)
Příplatky:
Hotel 4* 3.990 Kč
Prodloužení pobytu o další noc
2.990 Kč
Poznámky:
Odlet je možné zajistit též z Vídně. Na vyžádání je
možné zajistit též prodloužení pobytu o další noc.
Program zájezdu:
1.den: Dopoledne odlet z Prahy do New Yorku.
Odpoledne přílet do New Yorku. Transfer do hotelu. V podvečer ubytování v hotelu.
2.den: Dopoledne prohlídka centra New Yorku - Manhattanu. Během prohlídky postupně
navštívíte většinu zajímavostí centrálním části
New Yorku. Empire State Building - symbol New
Yorku. Broadwaye, architektonicky nezajímavější
budova NY Chrysler Building, známého trojúhelníkové náměstí Times Square plného světelných
reklam a neonů a Rockefellerova centra s ledovou plochou určenou k bruslení pro veřejnost
(a k natáčení romantických amerických filmů),
sídla luxusních obchodů a kaváren. Dále Trump
Tower, světoznámou koncertní halu Carnegie Hall
a Metropolitní Operu. Dále doporučujeme individuální prohlídku Central Parku, Gugenhaimova
muzea, Metropolitního muzea, Wall Street s new
yorskou burzou a Ground Zero. Doporučujeme
rovněž návštěvu Empire State Buildingu.
3.den: Individuální volno s možností další
prohlídky New Yorku. Doporučujeme navštívit
uměleckou čtvrť Soho, Greenwich Vilage s nekonvenčním prostředím avantgardního studentského
života. Za pozornost stojí Little Italy s opravdu
typickou italskou atmosférou. Chinatown, která
vytváří pravou exotickou atmosféru východu. Zajímavý je i výlet lodí k Soše svobody a na Staten
Island. Večer můžete využít k návštěvě proslulých
divadel a muzikálů na Broadway. Zbývající čas
můžete věnovat procházce Central parkem, nebo
výletu lodí k soše Svobody.
4.den: Ráno odjezd z New Yorku autobusem
do Washingtonu (cesta trvá cca 5 hodin). Odpoledne ubytování v hotelu ve Washingtonu. Dále
odpoledne první část prohlídky Washingtonu.
Procházka přes řeku Potomac do Georgetownu
(původní starobylé město se spoustou obchodů
a hospod a umělým kanálem se zdymadly), památník Vietnam War Memorial, památník Lincoln
Memorial, návštěva Arlingtonského pamětního
hřbitova s hrobem neznámého vojína a střídáním
stráží, hrob prezidenta Kennedyho a památník
astronautů raketoplánu Columbia.
5.den: Dopoledne pokračování v prohlídce
Washingtonu - Bílý dům, prohlídka Kapitolu,
návštěva unikátního Muzea letectví a kosmonautiky se spoustou exponátu z dobývání kosmu.
Vedle řady kosmických lodí zde můžete spatřit též
letadlo bratří Wrightových z r. 1903 nebo letadlo
Charlese Lindbergha, které jako první přeletělo
Atlantický oceán v r. 1927. Odpoledne můžete
navštívit Národní galerii s rozsáhlou sbírkou
světového malířství a Thomas Jefferson Building
s originály významných listin, např. příprava proslovu Martina Luthera Kinga.
6.den: Dopoledne volno. Odpoledne odjezd na letiště. Odlet z Washingtonu zpět do Prahy.
7.den: Odpoledne přílet do Prahy.
Termín 21.02.- 27.02. 26.06.- 03.07.
Cena 35.990 38.990 Odlet
Praha
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha - New York a Washington
– Praha, včetně letištních tax • 3x nocleh v hotelu
3* v New Yorku na Manhattanu (2-lůžkový pokoj)
• 3x snídaně v hotelu v New Yorku • 2x nocleh
v hotelu 3* ve Washingtonu (2-lůžkový pokoj)
• transfery z letiště do hotelu a zpět • transfer
linkovým autokarem z New Yorku do Washingtonu
• služby českého průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
8.990 Kč
Komplexní pojištění
500 Kč
Cena nezahrnuje:
Registrace ESTA
14 USD
Vstupné do jednotlivých objektů.
Brazílie, indie
44
zlatý trojúhelník
a sloní festival
RIO DE JANEIRO
A VODOPÁDY IGUACÚ
Pobytově - poznávací zájezd do tohoto slavného
jihoamerického velkoměsta, hostitele letních olympijských her pro příští rok, vám nabídne možnost
poznání řady jeho turistických lákadel v čele se
slavnou pláží Copacabana či úchvatným fotbalovým stánkem Maracaná.
Program zájezdu:
1.den: Odpoledne odlet z Prahy.
2.den: Ráno přílet do Ria de Janeira, transfer
do hotelu. Odpoledne procházka čtvrtí Copacabana
a Ipanema. Koupání na pláži Copacabana.
3.den: Dopoledne výlet na Cukrovou homoli (Sugarloaf). Od krásné pláže Vermelha ve čtvrti Urca
vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem,
odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město,
ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol
s ještě úžasnějšími výhledy známými z pohlednic
a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete
do centra města, kde můžete obdivovat starou
i moderní architekturu, které se všude prolínají,
možnost návštěvy slavného stadionu Maracaná.
4.den: Dopoledne polodenní výlet na Corcovado
se známou sochou Krista - z jedné z nejstarších
čtvrtí Ria, Cosme Velho vyjedeme pralesem, který
obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy
Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny
strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Odpoledne procházka centrem Rio de Janeira. Dále
možnost koupání na plážích Ipanema a Leblon.
5.den: Ráno transfer na letiště a odlet z Ria
do Foz do Iguacu, transfer do hotelu, ubytování.
Odpoledne návštěva vodopádů Iguacu z brazilské
V rámci tohoto leteckého zájezdu navštívíte řadu
úchvatných památek indického subkontinentu.
strany. Dále návštěva ptačího parku s pozoro- Řada z nich se pyšní označením památka UNESCO.
váním tukanů, papoušků a dalších brazilských Navíc, jen jedenkrát za rok se koná v Jaipuru velkolepý sloní festival. A vy můžete být při tom!
ptáků.
6.den: Celodenní výlet na argentinskou stranu
vodopádů (bezvízový styk pro Čechy a Slová- Program zájezdu:
ky). Procházka po můstcích a visutých lávkách 1.den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy
od úpatí vodopádů až k jejich vrcholu. Výhledy do Dillí.
na nesčetné množství jednotlivých vodopádů až 2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi).
Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka
k největšímu z nich nazývaném Ďáblův jícen.
7.den: Odpoledne transfer na letiště a odlet u Qutub Minar (nejvyšší kamenný minaret
z Iguacu. Večer pokračování v transatlantickém na světě). Dále procházka kolem Indian Gate
(Brána Indie), prezidentského paláce a vládních
letu do Evropy.
budov v New Delhi. Odpoledne prohlídka hrobky
8.den: Přílet do Prahy.
Humayuns. Později odpoledne ubytování v hoteTermín Cena Odlet
lu. Volno, aklimatizace.
23.10.- 30.10. 59.990 Praha
3.den: Dopoledne přejezd z Dillí do Agry. ProhlídV ceně:
ka Velké červené pevnosti v Agře a slavného Taj
• letecká doprava Praha – Brazílie a zpět, včetně
Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císaletištních tax •vnitrostátní let v Brazílii
řem Shah Jahan na památku své ženě Mumtaz
• 5x nocleh v hotelu 3* (2-lůžkové pokoje)
Mahal. Nocleh v Agře.
• 5x snídaně • transfery klimatizovaným
4.den: Dopoledne přejezd z Agry do Jaipuru.
minibusem v Brazílii • služby průvodce
Po cestě zastávka v opuštěném městě Fatehpur
Příplatky:
Pokoj 1/1
8.990 Kč Sikri. Město, které zůstalo dokonale zachováno,
Komplexní pojištění
480 Kč je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny
Cena nezahrnuje:
postupem dne hrají jemnými růžovými a rudými
Vstupy do objektů a národních parků
odstíny. V březnovém termínu večer návštěva
Jízdné lanovkami
folklorního představení Chokhi Dhani s večeří v indickém stylu typickém pro provincii Radžasthán.
5.den: Celodenní prohlídka Jaipuru, nazývaného
také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost Amber Fort (vyjížďka na pevnost
v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř, exotický Hawal Mahal nebo-li „paláce
větrů“ aj. Nocleh v Jaipuru.
6.den: (pouze 01.03.- 08.03.) Návštěva každoročního sloního festivalu v Jaipuru. Součástí
festivalu je např. velký sloní průvod, sloní polo,
sloní zápasy, večerní ohňostroj aj.
7.den (*6.den): Dopoledne odjezd z Jaipuru
do Dillí. Odpoledne druhá část prohlídky Dillí.
Ve Starém Dillí navštívíme největší mešitu Jama
Masjid z r. 1658. Dále navštívíte Červenou pevnost (Red Fort), jejíž mohutné zdi z červeného
pískovce s mnoha věžičkami a baštami ční nad
širokým příkopem v severovýchodní části původního Šáhdžahánábádu. Večer ubytování v hotelu.
8.den (*7.den): Ráno transfer na letiště, dopoledne odlet z Dillí. Přílet do Prahy ve večerních
hodinách.
Termín Cena
01.03.- 08.03. 39.990
24.10.- 30.10.* 34.990
Odlet
Praha
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha (na vyžádání z Vídně) –
Dillí a zpět, včetně letištních tax • doprava
mikrobusem v Indii • 6x (*5x) nocleh v hotelu 3*
(2-lůžkové pokoje) • 6x polopenze •* 5x snídaně
• většina vstupů do do objektů dle programu
• 1x folklorní show • služby místního a českého
průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1
5.990 Kč / *3.990 Kč
Komplexní pojištění
480 Kč / *420 Kč
Zajištění víz do Indie
1.200 Kč
* Večeře (5x)
1.250 Kč
indie
45
ZLATÝ TROJÚHELNÍK
A poklady MAHARÁDŽŮ
Náš zájezd Vás zavede k nejvelkolepějším památkám Indie, ke kterým bezesporu patří běloskvoucí
Taj Mahal, růžové město Jaipur i pevnosti a paláce
maharádžů v kraji Radžasthán. Zajedeme i na jih
Radžasthánu, kde se nachází nádherné džinistické
chrámy, které svou zdobností připomínají Alhambru. Zájemci si mohou zájezd prodloužit o další významné turistické magnety – posvátné Váránasí,
starodávnou Órčhu, erotické Khajuráho.
Program zájezdu:
1.den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Dillí.
2.den: V ranních hodinách přílet do Dillí (Delhi). Dopoledne první část prohlídky Dillí. Zastávka u Qutub
Minar (nejvyšší kamenný minaret na světě). Dále
procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), prezidentského paláce a vládních budov v Novém Dillí.
Odpoledne prohlídka hrobky Humayuns. Později
odpoledne ubytování v hotelu. Volno, aklimatizace.
3.den: Dopoledne přejezd z Dillí do Agry. Prohlídka
Velké červené pevnosti v Agře a slavného Taj Mahal. Tento nádherný palác byl postaven císařem
Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal.
Nocleh v Agře.
4.den: Dopoledne přejezd z Agry do Jaipuru
(Džajpúr). Po cestě zastávka v opuštěném městě
Fatéhpur Síkrí. Město, které zůstalo dokonale
zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož
odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými a rudými odstíny.
5.den: Celodenní prohlídka Jaipuru, nazývaného
také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte pevnost Amber Fort (vyjížďka na pevnost v džípech či slonech), městský palác, starou observatoř
Džantar mantar, exotický Havá Mahal neboli „palác
větrů“ aj. Nocleh v Jaipuru.
6.den: Pushkar (Puškar) – významné poutní město s jezery a 400 chrámy. Pyšní se 52 gháty, kde
zbožní hinduisté smývají své hříchy a dalo by se tak
nazvat „zmenšeným Váránasí“. Nocleh.
7.den: Přejezd do Jodhpuru. Jodhpur (Džódhpur)
– město ztělesňující romantiku Rádžasthánu má
majestátní pevnost Mehrángarh vypínající se nad
honosnými paláci, bahnitými bazary a pouští
Thár. Nocleh.
8.den: Přejezd do Mount Abu – jediná horská
stanice v Rádžasthánu. Projížďka po jezeře Nakki, které je vroubeno koloniálními sídly a letními
paláci rádžpútských vládců. Nocleh.
9.den: Dilvara – džinistické chrámy v Dilvaře patří
mezi nejúchvatnější pamětihodnosti v zemi. Skupina 5 mramorových chrámů vyniká neuvěřitelně
spletitou a jemnou kamennou dekorací. Skulpturální detaily na branách, pilířích stropech návštěvníkům berou dech. Přejezd na nocleh do Udajpuru.
10.den: Ranakpur – unikátní chrámový komplex
v pohoří Arávalí, jemuž vévodí velkolepý Ádimáthův chrám, který je jedním z pěti nejposvátnějších míst pro džinisty. Kumbhalgarh – mohutná pevnost s hradbami, které se jako had vinou
na svazích pohoří Arávalí do výšky 1050 m. Říkalo se jí také „Oko Méváru“, neboť panoramatický
výhled sahá kilometry daleko. Nocleh v Udajpuru.
11.den: Udajpur – pohádkové město, jehož
mramorové paláce a jezera obklopuje prstenec
kopců. Městský palác, dílo s jedinečnou architekturou je komplex několika paláců a je nejrozlehlejší v Rádžasthánu. Noční vlak do Dillí.
12.den: Dokončení prohlídky Dillí. Nocleh.
13.den: Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
Termín CenaOdlet
01.11.- 13.11. 49.990
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Dillí a zpět, včetně
letištních tax • 11x nocleh v hotelích 3*/ 4* • 11x
polopenze • 1x noční lehátkový vlak Udajpur –
Dillí• většina vstupů dle programu • služby průvodce
• doprava dle programu autobusem či minibusem
Příplatky:
Pokoj 1/1
9.990 Kč
Komplexní pojištění
780 Kč
Zajištění víz do Indie
1.200 Kč
ZLATÝ TROJÚHELNÍK,
POKLADY MAHARÁDŽŮ
A TAJEMNÁ GANGA
Prodloužená varianta zájezdu navazuje přímo
na základní variantu.
Prodloužená varianta:
13.den: Volný program v Dillí. Přejezd nočním
vlakem do Váránasí.
14.den: Příjezd do Váránasí, transfer do hotelu.
Odpoledne návštěva Sarnathu. Sarnath je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je
to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni
a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení. Dodnes se zde scházejí vyznavači budhismu
z celého světa, aby v této lokalitě meditovali
a získávali další stupně poznání Budhova učení.
Prohlédnout si zde můžete Ashokův sloup, budhistické chrámy četných zemí, chrám Mulgandha
Kuti Vihar a Dhamekhovu stupu. Nocleh.
15.den: Časně ráno projížďka na loďkách po řece
Ganze. Prohlídka Váránasí, které je také nazýváno „věčným městem“. Leží na břehu posvátné
řeky Gangy. Mezi zajímavosti patří návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo tzv. Zlatý
chrám boha Shivy. Uličky a bazary starého města
patří k nejstarším v Indii. Svoji proslulost však Váránasí získalo díky pohřebním rituálům na břehu
řeky Gangy. Noční vlak.
16.den: Transfer z Džhánsí do Khajuraha. Příjezd
do Khajuraha. Prohlídka chrámů Khajuraho,
chrám je proslaven erotickými sochami a řezbami jejichž předlohou byla slavná Kamasutra.
Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich
je dochovaných pouze 22. Nocleh v Khajurahu.
17.den: Órčha – historické místo s malebnou
polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky
Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku
rádžpútské bundélské architektury. Večer příjezd
vlakem do Dillí.
18.den: Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
Termín CenaOdlet
01.11.- 18.11. 56.990
Praha
V ceně:
• letecká doprava Praha – Dillí a zpět, včetně
letištních tax • 13x nocleh v hotelích 3*/ 4*
• 13x polopenze • 3x noční lehátkový vlak
• přejezd vlakem Džhánsí – Dillí • většina vstupů
dle programu • projížďka lodí po Ganze • služby
průvodce • doprava dle programu autobusem či
minibusem
Příplatky:
Pokoj 1/1
10.990 Kč
Komplexní pojištění
1.080 Kč
Zajištění víz do Indie
1.200 Kč
DILLÍ
Agra
Jaipur
Pushkar
Jodhpur
Váránasí
Orčha
Ranakpur
Khajuraho
Udajpur
Zlatý trojúhelník a poklady maharádžů
Zlatý trojúhelník a tajemná Ganga
Zlatý trojúhelník a sloní festival
NEPÁL 46
Annapurna
HIMALÁJE PRO KAŽDÉHO!
Naše zájezdy jsou určeny pro běžné klienty či turisty. Naším cílem je umožnit všem, kteří o to mají
zájem, poznat Nepál i Himaláje opravdu zblízka, aniž by se však vyžadovala nějaká náročná fyzická
příprava či kondice. Jak blízko se chcete s námi k Himalájím dostat je již jen na vašem uvážení.
NEPÁL
A ŠTÍTY HIMALÁJÍ
Tento program vám vedle poznání Kathmandu
a přilehlých královských měst nabídne i možnost
podívat se na Himaláje opravdu zblízka.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy do Kathmandu. Na vyžádání
je možný odlet též z Vídně, Mnichova či Budapešti.
2.den: Přílet do Kathmandu. Transfer do hotelu
(obvykle v centru Kathmandu - čtvrti Thamel)
a ubytování. Odpoledne procházka čtvrtí Thamel
(turistické centrum Kathmandu) a návštěva královského komplexu paláců na Durbar Square.
Budete moci obdivovat nádheru newarské dřevěné architektury. Čtvrť Thamel je de facto jedním
obrovským tržištěm, kde můžete koupit prakticky
cokoliv. A za ceny, které vás v mnoha případech
doslova nadchnou. Zejména ty z vás, kteří dovedou o konečné ceně s místními obchodníky smlouvat. V četných prodejnách starožitných předmětů
pak můžete na nějaké zastrčené a zaprášené
poličce narazit i na opravdové historické unikáty.
3.den: V průběhu dne navštívíte nejzajímavější
místa a památky Kathmandu. Dopoledne návštěva chrámového komplexu Pašupatinath, který
leží na břehu posvátné řeky Bagmati. Chrám
je dodnes místem pohřebních obřadů místních
hinduistů, tzv. ghatů. Místo je přirovnáváno k indickému Váránásí, řeka Bagmati ústí do posvátné
Gangy. Dále návštěva Swoyambhu (též Svajambhunáth, památka UNESCO) - tzv. opičí chrám
na kopci nad městem. Místo je významným
centrem nepálského budhismu a nabízí nádherné
vyhlídky na město i panoráma okolních hor.
4.den: Dopoledne návštěva Patanu. Patan je jedním ze tří bývalých královských nepálských měst,
nachází se několik kilometrů jižně od Kathmandu. Centrem města je opět Durban Square s hlavním chrámem Krishna, který zdobí 21 věžiček.
Historické náměstí je plné nádherných staveb
s vyřezávanými okny a římsami a paláců ze dřeva
a červených pálených cihel. Odpoledne pak můžete vyrazit do nedalekého Bhaktapuru (památka
UNESCO). Bhaktapur, ležící cca 15 km východně
od Kathmandu, je dalším z bývalých královských
nepálských měst. Centrum města se po rozsáhlé
rekonstrukci zařadilo mezi skvosty světové chrámové architektury. Bhaktapur je významným
střediskem řezbářské a hrnčířské výroby, kterou
je možné sledovat přímo v ulicích města.
5.den: Transfer z Kathmandu do Pokhary. Pokhara (900 m n. m.) je jednoznačně nejnavštěvova-
nějším nepálským městem. Říká se, že oblast
Pokhary patří k jedněm z nejkrásnějších míst
na světě. Přispívá k tomu především úchvatné panoráma himalájských osmitisícovek nad městem
i půvabné jezero Phewa.
6.den: Ráno vyjížďka na Sarangkot - kopec,
který se tyčí nad městem a jezerem cca ve výšce
1500 m n. m. Z jeho úbočí se vám odkryje panoráma skupiny velehor kolem Annapurny (8091
m). Himalájské osmitisícovky se nacházejí severně od města. Na horizontu je uvidíte ve vzdálenosti cca 25 - 30 km. Výhledům dominuje strmý
štít Fish Tale (Machapuchhre, 6997 m). Za dobré
viditelnosti můžete spatřit i vzdálenější Dhaulagiri (8167 m) a Manaslu (8163 m). Odpoledne
zamíříme k vodopádům Devis Fall a přilehlému
komplexu jeskyní Gupteshwor. Vydáme se též
k tzv. Pagodě míru, která se nachází na kopci
nad jezerem. Nebo si můžete půjčit loďku a projet se po jezeře.
7.den: Odjezd z Pokhary zpět do Kathmandu,
za jasného počasí je možno kochat se výhledy
na Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu Cesta trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu v Kathmandu.
8.den: Ráno transfer z hotelu na letiště a odlet
zpět do Prahy. Při odletu z Kathmandu, za jasného počasí, se můžete na rozloučenou s Nepálem
kochat nádherným panoramatem himalájských
osmitisícovek. Přílet ve večerních hodinách.
Termín CenaOdlet
21.04.- 28.04.
43.990
Praha
13.11.- 20.11.43.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava do Kathmandu a zpět, včetně
letištních tax • 4x nocleh v hotelu 3* v Kathmandu
•2x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře•6x snídaně
•transfery z letiště do hotelu a zpět v Kathmandu
•transfery autem / mikrobusem z Kathmandu
do Pokhary a zpět • služby českého průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 2.990 Kč
Komplexní pojištění
480 Kč
Pokhara
Kathmandu
Patan
NEPÁL
A TREK V HIMALÁJÍCH
Program tohoto zájezdu je prodloužením základního programu o trek v Himalájích a je sestaven
tak, aby jej mohl absolvovat každý běžný turista.
Nevyžaduje žádnou velkou fyzickou zdatnost či
zkušenost s vysokohorským prostředím a turistikou. V druhé polovině na vás čeká lehký 3-denní
trek v oblasti Annapurny.
Program zájezdu:
1.-6.den: Shodný s programem Nepál a štíty
Himalájí.
7.den: Po snídani transfer z Pokhary do Nayapulu (cca 90 min. jízdy). Zde již začíná vaše dobrodružství. Přejdete vysutý most přes řeku Modi
a zamíříte k vesničce Birethanti (1030 m), kam
se dostanete zhruba po 45 minutách chůze. Cesta
dále mírně stoupá směrem k Sauli Bazar (1220
m). Po další cca hodině chůze dorazíte do Kilyu
(1390 m). Zastávka na oběd a odpočinek před
dalším výstupem. Poté již zamíříte po strmé cestě
a kamenných schodech vzhůru do cíle vašeho
prvního dne na treku - vesničky Ghandruk (1940
m). Předpokládaná doba na cestě treku prvního
dne je 6 hodin. Ubytování v horské lodge (chatě)
v Ghandruku a odpočinek po cestě. V údolí severně nad Ghandrukem můžete obdivovat všechny
horské velikány této oblasti. Především pak horský masív Annapurny.
8.den: Po snídani váš čeká asi hodinové klesání
vesměs po kamenných schodech do údolí říčky
Modi a k osadě Kyumi. Po překročení řeky následuje asi hodinové stoupání k vesnici Landruk
(1560 m)., odtud máte možnost spatřit opět celé
panoráma Himalájí této oblasti. Cesta dále vede
kolem terasovitých políček s rýžovými a kukuřičnými poli. V závěru tohoto dne pak ještě absolvujete krátké stoupání do osady Tolka (1700 m),
kde je cíl vašeho druhého dne na treku. Zde se
opět ubytujete v horské lodge. Celková doba treku druhého dne cca 5 hodin.
9.den: Po snídani zamíříte z Tolky směrem
na Dhiupani, kde vás čeká nejvyšší bod vašeho
treku - 2100 m. Opět místo dalekého výhledu
na Himaláje (Annapurna, Dhaulagiri aj.) Poté již
následuje pozvolný, někdy i dost strmý, sestup
přes vesničky Pothana a Dhampus do Phedi
Bhaktapur
M.Everest
(1130 m). Do Phedi dorazíte cca po 7 hodinách
cesty. Odpoledne transfer zpět do Pokhary a ubytování v hotelu v Pokhaře.
10.den: Odjezd z Pokhary zpět do Kathmandu.
Za jasného počasí se můžete kochat výhledy
na Ganesh Himal, Himala Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta trvá cca 6 hodiny. Odpoledne ubytování v hotelu v Kathmandu.
11.den: Ráno transfer z hotelu na letiště a odlet
zpět do Prahy. Při odletu z Kathmandu, za jasného počasí, se můžete na rozloučenou s Nepálem
kochat nádherným panoramatem himalájských
osmitisícovek. Přílet ve večerních hodinách.
Termín CenaOdlet
21.04.- 01.05.
49.990
Praha
13.11.- 23.11.49.990 Praha
V ceně:
• letecká doprava do Kathmandu a zpět, včetně
letištních tax • 4x nocleh v hotelu 3* v Kathmandu
• 3x nocleh v hotelu 3* v Pokhaře • 2x nocleh
v lodge na treku • 7x snídaně (Kathmandu,
Pokhara) • transfery z letiště do hotelu a zpět
v Kathmandu • transfery autem z Kathmandu
do Pokhary a zpět • transfery autem z Pokhary
do Naypulu / Phedi a zpět do Pokhary • místní
nosič na treku (jednoho na skupinu) • TIM
(povolení na trek) • vstupné do Národního parku
Annapurna • služby českého průvodce
Příplatky:
Pokoj 1/1 3.990 Kč
Komplexní pojištění 660 Kč
V ceně zájezdu není zahrnuto (platí shodně pro všechny zájezdy do Nepálu):
• Vízum do Nepálu – vyřizuje se na místě po příletu na letišti za poplatek 25 USD
• Místní doprava (mimo uvedené transfery)
SRÍ LANKA, REUNION A MAURITIUS
47
SRÍ LANKA
S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ
NA MALEDIVÁCH
Zájezd nás zavede na exotickou Srí Lanku, kde objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní
dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy,
bujné vegetace deštných pralesů, volně žijící slony, ale i čajové plantáže a překrásné pláže. Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém
ráji. Ostrovy jsou lemovány nádhernými plážemi,
které zpevňují palmové háje. Všechny ostrovy
jsou obklopeny korálovými útesy, ve kterých žijí
nejrůznější druhy okouzlujících, někdy až magicky
krásných mořských živočichů.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2.den: Ráno přílet do Colomba, prohlídka hlavního města Srí Lanky - návštěva buddhistického
chrámu, památníku nezávislosti, trhu Pettah,
Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3.den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky - Anuradhapura - bývalé
hlavní město buddhistické říše, množství dágob
(Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více
než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4.den: Druhé nejstarší královské město Polonaruwa - středověká metropole Srí Lanky. Paláce,
chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém
a komplex Gal Viharaya - vrchol sochařského
a kamenického umění, také zvaný Kalugal Vihara
(Svatyně z černého kamene). Navštívíme i tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení
suvenýrů. Odpoledne si nenecháme ujít tradiční
jízdu na slonech, pro zájemce fakultativně návštěva NP Minneriya s rozlohou více než 8.900
m2 formou Jeep safari. Při projížďce parkem
spatříme stáda slonů, vysokou zvěř, sambary,
makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva.
5.den: Lion Rock (Lví skála) na jehož vrcholu
jsou ruiny paláce Sigiriya - tzv. osmý div světa komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup
na vrchol bude neopakovatelným zážitkem, k obdivu budou světoznámé fresky žen a nahlédneme
i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům.
Po prohlídce přejedeme k jeskynním chrámům
v Dambulle - Ran Giri „Zlatá skála“ - v jeskyních
se nachází symboly buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské
historie, průvodci nám budou i všetečné opice.
Odjezd do posledního města sinhálských králů
Kandy. Cestou zastávka v tradiční ayurvedické
zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů
a jejich léčebných účinků.
6.den: Dokončení prohlídky Kandy návštěvou nejposvátnějšího Buddhistického místa na Srí Lance
- chrámu Buddhova zubu. Dále Královská botanická zahrada Peradeniya, kterou obtéká řeka
Mahaweli Ganga, zde se seznámíme s veškerou
flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahra-
dy - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3.000
m2, obří bambusy, vzácné palmy „Coco de mer“.
Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů.
Ukázka těžby a opracování tradičních srílanských
rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer
tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští
tanečníci a hudebníci.
7.den: Srílanská vysočina - Hill Country, scénická
krajina čajových plantáží, návštěva typické továrny na čaj s názorným vysvětlením celého procesu
výroby - ochutnávka a možnost nákupu tradičního
„Cejlonského čaje“. V horské oblasti vysočiny zastavíme u vodopádů Ramboda a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Pidurutalagala (2.555m n.
m.) si prohlédneme nejvýše položené městečko
ostrova Nuwara Eliya - v překladu „město světla“- sídelní místo Britů.
8.den: Fakultativně NP Hortonské pláně. Brzy
ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy
na náhorní plošinu národního parku ve výšce cca
2.100 - 2.300 m n. m. Turistika v oblasti (pěší
okruh cca 12 km), navštívíme i tzv. Velký a Malý
konec světa (propast až 700 m hluboká) a vodopády Baker´s Falls. Ostatní individuální volno.
Odpoledne odjedeme do přímořského letoviska
u Indického oceánu.
9.den: Snídaně a volný den, v podvečer transfer
na letiště do Colomba, odlet do ČR. Přílet následující den v dopoledních hodinách. Účastníci prodloužené varianty odlet na Maledivy. Po příletu
transfer rychlolodí do hotelu.
10.- 12.den: Pobyt u moře, atol Malé Kaafu - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, bohaté možnosti vodních sportů.
13.den: Individuální volno. Ve večerních hodinách transfer rychlolodí na letiště.
14.den: Přílet do Prahy.
TermínCena
20.11.- 29.11 Srí Lanka 45.990
20.11.- 03.12.* Srí Lanka a Maledivy 62.990
V ceně:
•letecká doprava Praha - Dubaj - Colombo a zpět,
včetně letištních tax •transfer z/na letiště
•doprava busem po Srí Lance•vstupy uvedené
v programu•tradiční srílanské představení
•7x (*11x) ubytování v hotelu 3* ve 2-lůžkových
pokojích s příslušenstvím •7x polopenze
– Srí Lanka•3x all inclusive +1x snídaně
- Maledivy•český průvodce na Srí Lance po celou
dobu pobytu a český delegát na Maledivách v den
příletu a odletu
Příplatky:
Komplexní pojištění
900 Kč
Komplexní pojištění*
1.060 Kč
Vodní bungalow na Maledivách 8.500 Kč/os.
Pokoj 1/1
5.900 Kč
Pokoj 1/1*
10.900 Kč
Fakultativní výlety cca 150 $
Slevy:
3. osoba na pokoji - 1.800 Kč
Cena nezahrnuje:
Vizum na Srí Lanku
cca 30 $
REUNION A MAURITIUS
SKVOSTY INDICKÉHO
OCEÁNU
Během zájezdu navštívíte dva skvosty ležící v Indickém ocenánu. Ostrov Mauricius, kde převažuje
poznávací program, na Reunionu si přijdou na své
milovníci turistiky.
Program zájezdu:
1.den: Odlet z Prahy; doba letu je cca 12 hodin
s jedním přestupem
2.den: Přílet na Mauritius; návštěva nejsevernější cíp ostrova – Cap Malheureux; u města
Goodlands uvidíte hinduistický chrám, možnost
koupání v Indickém oceánu.
3.den: Hlavní město Port Louis; tržiště, čínská
čtvrť, mešita a pevnost nad městem s pěkným
výhledem; kreolské sídlo Euréka; dále se vydámek Tamarinským vodopádům a do botanické
zahrady v Pamplemousses.
4.den: Návštěva výrobny sušenek, které se zde
pečou neměnným způsobem od r. 1870; přelet
(40 min) na ostrov Réunion; ubytování, návštěva
městečka Bourg-Murat.
5.den: Brzy ráno odjezd k jedinému činnému
vulkánu na Réunionu - Piton de la Fournaise.
Vzhledem k tomu, že se jedná o činnou sopku, která v pravidelných intervalech vybuchuje, je výška
jejího vrcholu proměnlivá; cestu můžete kdykoliv
ukončit a vrátit se a i tak budete mít nevšední zážitky z přechodu lávových polí.
6.den: Jihovýchodní část ostrova; město Saint-Pierre; koupání v mořských bazénech s množstvím nejrůznějších ryb; Cap Méchant – sopečná
vyvřelina čnící do oceánu, pojedete přes 6 km širokou vulkanickou planinu Grand Brulé, Piton
Sainte-Rose s kostelem obteklým lávou.
7.den: Cirque de Cilaos – klikatou silnicí až
do města Cilaos, odkud Vás čeká odpolední výstup
do Caverne Dufour – horská chata pod vrcholem
Piton des Neiges; přenocování na horské chatě.
8.den: Brzký odchod na nejvyšší horu ostrova;
po cestě uvidíte východ slunce; cesta na vrchol
Piton des Neiges (3070 m) trvá asi 2,5 hod;
rozhled dolů na Cirque de Cilaos je nezapomenutelný; sestup až do Cilaos; prohlídka městečka.
9.den: Foret de Bebour-Belouve - les tvořený
směsicí tamaryšků, obrovských stromových kap-
radin, cesta zarostlým lesem až ke královně
tamarinů, dále až k místu zvaném Trou de Fer
– výhled na vodopád padající do hlubokého údolí.
10.den: Cirque de Salazie; v průsmyku ve výšce
1864 m se připravíme na dvoudenní okružní túru
a přes Col des Boeufs vstoupíte do Cirque de
Mafate; do tohoto kráteru se dá dostat pouze
pěšky (cc 4 hodiny ) dojdete do osady Marla;
ubytování v chatkách.
11.den: Sestup k řece (asi 2 hod.) do místa „tři
skály“ – voda zde padá do průrvy ve skalách,
dále stoupání (cca 2,5 hodiny)do vesnice La
Nouvelle, ubytování v chatkách.
12.den: Výstup zpět do průsmyku Col des Boeufs
(3 hod.)a pojedete do města Hell-Bourg, které se
skrývá pod mohutnými štíty hor v Cirque de Salazie; navštívíte starou kreolskou vilu Maison Folio.
13.den: Dopoledne pojedete do hlavního města
St-Denis - kolem památníku Rolanda Garrose
půjdete po Rue de Paris, kde je mnoho starých
kreolských domů, katedrála, čínský chrám Temple
Chinoise a na závěr botanická zahrada; odpoledne
přelet na ostrov Mauritius, ubytování, koupání.
14.den: Národního park Black River Gorges; kolem čajových plantáží dojedeme k hinduistickému
poutnímu místu Grand Bassin s obrovskou sochou
boha Šivy; čeká Vás „země sedmi barev“; koupání; při návštěvě staré feudální vily se dozvíte,
jak se pěstuje vanilka a jak se z cukrové třtiny
vyrábí rum, jehož různé druhy můžete ochutnat,
nebo se podíváte na krokodýlí a želví farmu.
15.den: Dopoledne odpočinek s koupáním v Indickém oceánu, odpoledne přesun na letiště;
odlet do ČR s jedním přestupem.
16.den: Přílet do Prahy.
Termín
CenaOdlet
16.05.- 31.05.
69.980
Praha
05.09.- 20.09.
74 980
Praha
V ceně:
• letecká doprava včetně letištních tax • 10x
ubytování v penzionech nebo bungalovech (2-lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím na pokoji
– v apartmánu jsou 1-2 ložnice) • 3x nocleh na
horské chatě ve vícelůžkových pokojích • 13x snídaně• doprava auty nebo mikrobusy • vstupy
do výrobny sušenek, botanické zahrady, sídla
Euréka, vily s vanilkou a rumem • služby průvodce
Příplatky:
Komplexní pojištění
800 Kč
již 20. sezónu je vám s námi „svět na dosah“
SVĚT NA DOSAH
SVĚT NA DOSAH
p o z n á v a c í
z á j e z d y
2000
P O Z N ÁVA C Í Z Á J E Z D Y 2 0 0 6
SVĚT NA DOSAH
SVĚT NA DOSAH
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2007
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2008
SVĚT NA DOSAH
SVĚT NA DOSAH
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2009
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2010
SVĚT NA DOSAH
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2013
s cestovní kanceláří SLAN tour
držitel:
platnost do:
platnost do:
Dárkový poukaz
na zájezd
5000 Kč
On–line
rezervace
platnost do:
v hodnotě
s cestovní kanceláří SLAN tour
držitel:
platnost do:
s cestovní kanceláří SLAN tour
držitel:
2000 Kč
v hodnotě
držitel:
www.termalni-lazne.info
Dárkový poukaz
na zájezd
držitel:
5000 Kč
platnost do:
v hodnotě
s cestovní kanceláří SLAN tour
1000 Kč
s cestovní kanceláří SLAN tour
platnost do:
držitel:
Aktuální informace naleznete též na našich webech
v hodnotě
platnost do:
Dárkový poukaz
na zájezd
Dárkový poukaz
na zájezd
s cestovní kanceláří SLAN tour
1000 Kč
2000 Kč
na zájezd
v hodnotě
držitel:
v hodnotě
Dárkový poukaz
na zájezd
platnost do:
5000 Kč
držitel:
24 hodin denně
7 dní v týdnu
Všechny naše zájezdy si můžete rezervovat
on-line přímo z vašeho počítače.
sport.slantour.cz
www.slantour.cz
francie.slantour.cz
Další aktuální nabídka katalogů
2015
SLAN tour
Centrála:
Slan tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel.: +420 312 520 084, 312 522 702, mobil: +420 604 283 868
www.slantour.cz, e-mail: [email protected]
pobočky:
SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 739 659 510, [email protected]
PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, [email protected]
ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, [email protected]
SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný
1000 Kč
v hodnotě
Dárkový
poukaz
s cestovní
kanceláří SLAN
tour
platnost do:
držitel:
Dárkový poukaz
na zájezd
Kč
platnost do:
držitel:
v hodnotě
s cestovní kanceláří SLAN tour
Dárkový poukaz
na zájezd co
Chcete udělat radost svým blízkým či zaměstnancům a nevíte
2000
jim dát k Vánocům, narozeninám či jiné příležitosti? Dárkový poukaz
v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a 5000 Kč na zájezd s CK SLAN tour je
ideálním řešním.
www.slantour.cz
v hodnotě
s cestovní kanceláří SLAN tour
Dárkový poukaz
na zájezd
s cestovní kanceláří SLAN tour
platnost do:
1000 Kč
v hodnotě
držitel:
Dárkový poukaz
na zájezd
1000 Kč
platnost do:
držitel:
v hodnotě
s cestovní kanceláří SLAN tour
s cestovní kanceláří SLAN tour
Dárkový poukaz
na zájezd
1000 Kč
v hodnotě
Dárkové poukazy od CK SLAN tour
Dárkový poukaz
na zájezd
Download

SVĚT NA DOSAH