číslo 03–04/2014
MultiDesign®
Chytrá volba pro elegantní
a nadčasový vzhled.
Chytrá volba pro elegantní a
nadčasový vzhled.
®
nabízí ...
MultiDesign
• Stálou nejvyšší kvalitu výrobků
• Dva měkké odstíny
– bílá a přírodní
• Dva příjemné taktilní povrchy
– Original (matný) a Smooth
• Širokou nabídku gramáží
od 90 do 350 g/m²
• Digitální formáty: SRA3 (práškový toner) a SRA3+ (HPI)
Otevřete oči
perfektním barvám.
Technologie měření barevnosti tisku od Manroland Sheetfed Vám umožní
dosáhnout stabilně vysokou kvalitu vybarvení v průběhu tisku celé
zakázky – zaručí perfektní barevnost za každých okolností.
Všechny stroje nejsou vyráběny stejně.
• Širokou nabídku odpovídajících
obálek
• Excelentní potiskovatelnost
• FSC® certifikace
• Prémiová
za dostupné
Chytrá
volba prokvalita
elegantní
a
nadčasový
vzhled.
ceny
• Nový CorelDRAW Graphic Suite X7
• Nové skládací stroje Stahlfolder
• Obaly z papírů a lepenek
• Veletrh Reklama, Polygraf 2014
manroland.com
14_03-04_obalka.indd 1
www.svettisku.cz
16.6.2014 8:48:15
Tiskové technologie nejvyšší kvality
o
c.inf
.mia
www
„Inovativnost, nejvyšší
kvalita, nasazení a osobní
přístup. To je to, co nás
spojuje a dělá z nás
dlouhodobé partnery.”
Jiří Matýsek, člen představenstva a vedoucí manažer výroby firmy
Model Obaly a.s. Opava, která je již déle než 30 let spokojeným uživatelem strojů KBA.
International Exhibition
of Paper Industry
Feeling Good
At MIAC 2014 you will find machinery, plants and
equipment for the production and for the converting
of paper and paperboard. In Europe, Lucca is the
number one spot for tissue production and Italy is
also one of the leader countries in the corrugated
cardboard sector. The Visitors of MIAC 2014 will
be able to meet, during the 3 days of Exhibition, the
leader suppliers of the Paper Industry sector which
will present the latest developments in machines,
systems and avant-garde solutions.
with
Takoví spokojení zákazníci, jako je Jiří Matýsek, vytvářejí i v nás dobrý
pocit. Jsou naší motivací i odměnou za naši práci. Osobní péči
a fungujícímu poprodejnímu servisu nepřičítáme velký význam jen tak bez
důvodu. Chceme, aby se naši zákazníci cítili u KBA dobře zaopatřeni a aby
dosáhli i svých cílů. A při tom je podporujeme. Individuálními řešeními,
inovacemi, které ukazují nové směry, i tiskovými stroji, které technologicky
vyčnívají nad ostatními. A navíc přirozeně se závazky, které vyplývají ze
dvou set let trvajícího partnerství s tiskaři tohoto světa.
X7
15 t16 t 17
Přesvědčte se sami.
Náš tým se těší na kontakt s Vámi!
KBA CEE Sp. z o.o.
organizační složka, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 555, [email protected], www.kba.com/cs
ww.svettisku.cz
16.6.2014 8:48:15
OCTOBER 2014
LUCCA - ITALY
Koenig & Bauer AG
www.papnews.com
14_03-04_obalka.indd 2
MIAC is organized by: EDINOVA Srl - Via Pordenone 13 - 20132 Milan - Italy
phone +39 02.2158021 - fax +39 02.2140961 - [email protected] - www.miac.info
16.6.2014 8:48:18
| Úvodní slovo | Patrik Thoma | [email protected]
Vydavatel/Publisher
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Hollarovo nám. 11, 130 00 Praha 3,
Společnost je zapsaná u Městského
soudu Praha, oddíl C, vložka 80559.
http://www.svettisku.cz
Telefon pevné linky:
+420 222 361 655, +420 910 808 770
E-mail obecné:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
Osobní e-maily jsou ve tvaru:
[email protected]
Ředitel společnosti:
Martin Jamrich (mj)
tel.: +420 602 292 915
Vedoucí vydání:
Patrik Thoma (pt)
Další autoři:
Digitální technologie jsou na vzestupu.
O tomto tvrzení není nutné příliš diskutovat. Zatímco konvenční tiskové technologie v současnosti spíše stagnují,
s novými digitálními řešeními a zařízeními se můžeme setkat na každém
kroku.
Je to pochopitelně dáno i tím, že digitální tiskové technologie se stále vyvíjejí a pořád musí udělat velký krok,
jak z hlediska produktivity, tak i dalších
parametrů. I když jde o technologie
značně flexibilní a uživatelsky přívětivé, stále v některých směrech mají
konvenční tiskové technologie jistý
náskok, který se nová zařízení snaží
stále více zmenšovat.
O tom, že digitální technologie jsou
dnes v kurzu, se můžeme přesvědčit
na každém kroku. Jak tuzemské, tak
i zahraniční výstavy to jenom potvrzují.
Kdo se byl podívat na výstavišti v pražských Letňanech na veletrhu Reklama,
Polygraf, mohl vidět celou řadu zajímavých řešení právě z oblasti digitálního
tisku, naopak konvenční technologie
zde zastoupeny nebyly. Je sice pravdou, že instalace tiskového stroje na výstavě je poměrně drahá záležitost oproti
instalaci stroje digitálního, která bývá
podstatně jednodušší, ale tento trend
je patrný již řadu let, a to i na veletrzích
zahraničních. Naopak například mnichovská FESPA potvrdila, že digitální
technologie mají celou řadu příznivců
a jejich budoucnost by mohla být velmi
příznivá. Neznamená to však, že by
digitální technologie ty konvenční nadobro vytlačily, spíše půjde o spolupráci
obou řešení, protože každé má své
výhody a naopak nevýhody, které ta
druhá technologie nedokáže eliminovat.
vedoucí vydání
Mgr. Ivan Doležal (di)
Ing. Gustav Konečný (gk)
Miloš Lešikar (jml)
Obsah
Obchodní oddělení/Předplatné:
Jiří Benda
tel.: +420 724 004 661
Výroba:
DTP: ’MACK’
Papír DNS Performance
dodala společnost
Papír na obálce MultiDesign,
dodává
Vydávání povoleno Ministerstvem
kultury ČR pod číslem E 8122. ISSN
1212-4141. Podávání novinových
zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č. j. nov 6461/99
ze dne 2. 2. 1999.
3 Nové vzorníky PANTONE
4 Nový CorelDRAW
Graphic Suite X7
6 Nové skládací stroje Stahlfolder
8 Nové 27” monitory EIZO CG277
a CX271
9 Speciální laky
10 Nová KBA Rapida 145 v Modelu
Obaly a. s., Opava
13 Konica Minolta bizhub
PRESS 1250/1250P
14 Nejkrásnější české knihy
roku 2013
15 Obaly z papírů a lepenek
17 Lehká kartonáž v akcidenčním
provozu
Názvy produktů a jména firem zmiňované v časopise mohou být ochrannými známkami. Přebírání jakýchkoliv
údajů z časopisu je dovoleno pouze
s písemným souhlasem vydavatele.
1 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Aktuální informace
www.svettisku.cz
19 Ofsetové barvy BoFood Organic
20 Velkoformátový inkoustový
tisk s využitím technologie
MEMJET Waterfall
22 Konference Evropský výhled
průmyslu papíru a celulózy
23 Veletrh Reklama, Polygraf 2014
25 Obalová přehlídka Interpack 2014
26 Automatizované a efektivní řezání
28 Mezinárodní veletrh
FESPA Digital 2014
29 Tiskárna KIP C7800 ve firmě
Agentura Promotion
31 Heidelberg FoilStar v opavské
Tiskárně Grafico
© Fotolia
EUROPE’S
INDUSTRY
DNA
@
EDP AWARDS
2013/2014
Every year experts representing Europe’s
leading trade magazines on digital production
get together to evaluate and judge the latest
technological developments – products
such assoftware, printingdevices, periphery,
postpress solutions or substrates and
materials.
Out of these submissions the best products
in each category are to be honoured with an
EDP Award – to convey peace of mind to the
user and add value for the manufacturer.
Last year 23 products were honoured with
a trophy as best in its category. To find out
which and why please visit www.edp-awards.
org to download the Technical Report based
on all entered submissions.
There you also find a regularely updated
list of submitted products to the 2014 Awards.
This year’s winners will be announced May
21st at Fespa Digital in Munich.
Member magzines 2014:
Austria
BeNeLux
Hungary,Romania
Romania Italy
Italy
Hungary,
Czech Republic
Norway
Denmark
Poland
Poland
Finland
Russia
Russia
France
Spain
Spain
Germany
Sweden
Switzerland
Switzerland
Greece
Turkey
Turkey
UK,
UK,Ireland
Ireland
| Nové vzorníky PANTONE | Ivan Doležal | [email protected]
Nové vzorníky
PANTONE
Firma Pantone uvedla po dvou letech na trh nové verze svých vzorníků, ve kterých přibylo dalších 84 barev.
V roce 2010 vydala firma novou
knihovnu barev s označením PANTONE Plus Series, která zahrnovala jak stávající barvy systému
PMS, tak barvy nové. Těch tehdy
přibylo 224 a měly označení PANTONE 7548–7771. V roce 2012 potom přišla řada PMS označená názvem Plus Series 2012, která byla
doplněna o dalších 336 nových barev
s označením PANTONE 2001–2 336.
O rok později, v červnu 2013, byly
vydány vzorníky s názvem Plus Series 2013, a konečně 11. března 2014
uvedla firma na trh nové barevné
| Ukázka vzorníků PANTONE
vzorníky, do kterých bylo přidáno dalsystému pro celý svět (dříve Euro
ších 84 barev s označením PANa SWOP). Každý nový vzorník obsaTONE 2337–2420. Tyto barvy vznikají
huje sériové číslo, po jehož registraci
mícháním 18 základních barev PANna webových stránkách www.pantone.
TONE, došlo tedy k rozšíření o čtyři
com má zákazník zdarma k dispozici
nové základní barvy. Tím byla zavrsoftware PANTONE Color Manager,
šena konsolidace vzorníků PANTONE
s jehož pomocí si může aktualizovat
Goe do stávajícího systému PMS.
všechny grafické aplikace (InDesign,
Za posledních pět let tedy přibylo
Photoshop, Quark atd.) a využívat
do uvedené knihovny celkem 644 batak zcela nové knihovny PANTONE.
rev.
Vzorník dále obsahuje takzvaný LiCelá knihovna nyní obsahuje celkem
ghting Indicator, který ihned odhalí,
1 761 barev, které jsou seřazeny chrojestli se díváme na barvy pod správmaticky, a každý vzorník má na konci
ným osvětlením, a ColorChecker Priuveden přehledný rejstřík. Nové barvy
mer, což je základní barevná paletka
jsou zahrnuty jak v klasických vzorpro fotografy, která pomáhá dosahonících PANTONE Formula Guide, tak
vat vyšší barevné přesnosti fotograi ve srovnávacích vzornících PANfií. Prodej vzorníků PANTONE Goe byl
TONE Color Bridge Guide Coaukončen. Barvou roku 2014 se podle
ted/Uncoated, umožňujících srovnání
firmy PANTONE stala barva PANpřímé barvy s jejím nejbližším CMYKoTONE Radiant Orchid 18-3224, která
vým ekvivalentem, jak ve formě vějířů,
má v PMS nejbližší ekvivalent v barvě
tak i trhacích vzorníků. Nově budou
PANTONE 2352.
dostupné v obou variantách Coated
Další
novinkou je doplnění řady
a Uncoated
(vytištěných
na
natíraném
PANTO2014-Tmavy prechod.ai
13.5.2014
15:08:51
stávajících metalických vzorníků
a nenatíraném papíru) a v jednotném
PANTONE Metallic Guide Coated,
které budou na trhu i nadále, a rovněž doplnění řady trhacích vzorníků
PANTONE Metallic Chips Coated
o nové vzorníky PANTONE Premium
Metallics Coated a trhací vzorníky
Premium Metallic Chips. Oba tyto
nové vzorníky přinášejí 300 nových
barev. A v neposlední řadě jsou stávající vzorníky pastelových barev nahrazeny novými vzorníky PANTONE
Pastels & Neons Coated/Uncoated,
ve kterých pastelové barvy zůstávají
beze změny, ale jsou doplněny o 56
nových zářivých neonových barev.
Tyto vzorníky jsou samozřejmě dostupné také jako trhací.
A na závěr ještě upozornění: Je
známo, že firma Pantone doporučuje
každý rok kupovat nový vzorník, ale
méně známé už je, že toto doporučení
vyplývá z důvodu možných barevných
rozdílů způsobených tím, že se mění
podkladový papír, na který je vzorník
tištěn.

Nová šarže vzorníků
PANTONE
ONE Plu
lus 2014
DTPobchod.cz provozuje QUENTIN, spol. s r. o. – oficiální distributor firem X-Rite, Inc. a PANTONE LLC. pro ČR, Bělohorská 45, Praha 6, 233 355 585, [email protected]
3 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Nový CorelDRAW Graphic Suite X7 | Patrik Thoma | [email protected]
Úspěšná kolekce H.R.G.
Měsíc květen byl pro ofsetovou tiskárnu H.R.G. z Litomyšle velice úspěšný z hlediska
účasti v různých soutěžích. Její
kolekce skládající se z diáře, kalendáře a dalších doplňkových
produktů a přihlášená do soutěží
pod názvem Krvavý rok 2014 získala hned několik ocenění, a to
i na mezinárodním poli.
Celá oceněná kolekce vyráběná
koncem roku 2013 jako propagační set litomyšlské tiskárny byla
inspirována dílem Krvavý román
známého grafika a spisovatele Josefa Váchala. Kreativně se na jejím vzniku podílel Jan Gloser z tiskárny H.R.G. a Katarina Tvrdá
se Zorou Mazáčovou z grafického
studia Grammage.
Prvním oceněním, které kolekce
Krvavý roku 2014 získala, byla
hlavní cena Grand Prix v soutěží
Kalendář roku. Jen o den později převzali zástupci tvůrčího
týmu další dvě ocenění, tentokrát v soutěži Hvězda 3D reklamy.
V té „krvavý set“ vyhrál rovnou
ve dvou kategoriích, když byl oceněn 1. místem v sekci Reklamní
kalendář či diář a zlatou medaili
získal v kategorii Reklamní kancelářské potřeby. A aby toho nebylo málo, úspěšně tento set zabodoval i na mezinárodním poli,
když v prestižní soutěži European
Design Awards získal bronzovou
medaili.
Tento úspěch v mezinárodní
soutěži podtrhuje skutečnost,
že dobrý nápad a kvalitní grafické
zpracování dokáží oslovit klienty
i odborné poroty po celém světě.
-di-
| Propagační set Krvavý rok 2014
se získanými oceněními
4 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Nový CorelDRAW
Graphic Suite X7
Společnost Corel uvedla po dvou letech další verzi svého stěžejního
balíku grafických programů tentokrát pod názvem CorelDRAW Graphic
Suite X7.
Hlavní produkt společnosti Corel Corporation sice není lídrem na trhu,
přesto má stále velké množství uživatelů, kteří po aplikaci s létajícím balónem ve znaku rádi sáhnou. Právě
tito uživatelé očekávali, co nového
přinese balík aplikací, který zahrnuje
i tradiční CorelDRAW. V rámci balíku
totiž již dávno nenalezneme pouze
samotný grafický vektorový editor, ale
kromě něj nalezneme v balíku Graphic Suite X7 i řadu dalších aplikací.
Mezi hlavní aplikace v rámci tohoto
balíku patří tradičně Photo-Paint pro
úpravu bitmap, PowerTRACE, sloužící k převodu rastrové grafiky na vektorovou, aplikace Connect, sloužící
ke správě a vyhledávání obsahu, Capture pro vytváření snímků obrazovky,
Website Creator pro návrh webových
stránek, PhotoZoom Pro 3 – plugin
pro zvětšení digitálních obrázků, a konečně ConceptShare – nástroj pro
on-line spolupráci. Součástí balíku je
také přístup k 10 000 klipartům a digitálním obrázkům, 2 000 fotografiím ve vysokém rozlišení, 1 000 písmům typu OpenType, 800 rámečkům
a vzorkům či 350 profesionálně navrženým šablonám. Součástí balíku
jsou i podpůrné aplikace Bitstream
Font Navigator či průvodci oboustranným tiskem a tvorbou čárových kódů.
V následujícím článku se primárně
zaměříme na samotný vektorový program CorelDRAW ve verzi X7, jeho
novinky a vylepšení.
Z pohledu vylepšení se společnost
Corel Corporation u nového CorelDRAW zaměřila nejenom na některé
nové funkce, ale dopracovala také použití 64bitové verze a zaměřila se také
na zjednodušení práce a přizpůsobení aplikace potřebám uživatelů. Nyní
tak CorelDRAW nabízí nejenom nativní podporu 64bitových systémů, ale
také podporu více jader, díky čemuž
je možné spustit více aplikací najednou a také pracovat s většími soubory. Na druhou stranu je třeba říci,
že se u větších souborů můžeme někdy setkat s nestabilitou systému, ale
lze předpokládat, že tyto nedostatky
budou v některém z updatů odstraněny.
Zásadního přepracování se dočkala
základní nastavení aplikace CorelDRAW, kde lze nyní vybírat nastavení
pracovní plochy ze šesti základních
předdefinovaných pracovních ploch,
navržených na základě úrovně odbornosti a pro specifické úlohy. Jedná
se o plochy Lite, Default, Classic,
Adobe Illustrator, Photoshop, Advanced Page Layout nebo Advanced
Illustration. Aplikaci je tak možné přizpůsobit nejenom vlastním potřebám,
ale i pracovní ploše známé z konkurenčních aplikací. Pracovní plochy je
přitom možné velmi jednoduše měnit.
Pracovní plochu je možné dále přizpůsobit jednoduchým přidáním nebo
odebráním tzv. ukotvitelných panelů,
nástrojů a dalších položek.
| Nový CorelDRAW Graphic Suite X7 | Patrik Thoma | [email protected]
Upravena byla i podpora více monitorů. Nyní lze zrušit ukotvení projektu,
ukotvitelných panelů a panelů nástrojů
a přesunout je mimo okno aplikace.
Aplikace sady Graphic Suite X7 byly
navíc optimalizovány pro monitory
s vysokým rozlišením, aby se rozhraní
i na moderních monitorech zobrazovalo ostře a čitelně.
Písma
CorelDRAW byl vždy silným nástrojem i při práci s písmy. Také v této části
se můžeme setkat s celou řadou novinek a vylepšení. Za zmínku jistě stojí
možnost vkládání písem do dokumentu. Při ukládání dokumentů CorelDRAW je nyní možné vkládat písma
tak, aby příjemci mohli soubory zobrazovat, tisknout a upravovat přesně
tak, jak byly navrženy. Není tak nutné
nyní všechna písma převádět do křivek. Aplikace však respektuje omezení
zakódovaná v jednotlivých písmech,
a proto dané písmo musí podporovat
možnost vložení.
Nový ukotvitelný panel Hřiště písem
(Font Playground) nabízí jednoduchou
variantu procházení písmy, jednoduchého výběru písma včetně úpravy
vzorového textu. Velikost vzorového
textu lze snadno upravit pomocí jezdce
Lupa. Panel Hřiště písem rovněž poskytuje přístup k pokročilým funkcím
s využitím písem OpenType. Pokud
vzorový text používá písmo OpenType
a pro vybrané znaky existují alternativy
OpenType, stačí pouze v textu zobrazit
šipku Interaktivní OpenType a pak vybrat nabízené funkce.
Nové funkce
Z nových funkcí aplikace CorelDRAW
musíme zmínit především upravenou
práci s přechodovými výplněmi a průhlednostmi. Nyní je možné vytvářet
eliptické a obdélníkové přechodové
výplně, aplikovat průhlednost na jednotlivé barevné uzly v rámci přechodové výplně, opakovat výplň uvnitř
vyplněného objektu, přizpůsobit úhel
rotace výplně a vyhlazovat prolínání
přechodů. Nově lze také vyhledávat
rastrové a vektorové výplně, zobrazovat jejich náhledy a jednoduše je používat a interaktivně transformovat.
K práci s výplněmi patří i nová aplikace
Patterns pro operační systém iOS,
pomocí níž lze vytvářet nové výplně
5 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Novým nástrojem je vytváření QR kódů
s využitím fotoaparátu mobilního zařízení. Vzory takto vytvořené je možné
velmi snadno ukládat, popřípadě sdílet
s ostatními uživateli CorelDRAW Graphic Suite.
Novinkou je také funkce Umístění obrysu, s níž lze nyní vytvářet objekty
s větší přesností. Tlačítka
Vnější obrys, Vystředěný obrys
a Vnitřní obrys umožňují určit, zda má
být obrys umístěn uvnitř objektu, vně
objektu, nebo přesně na jeho hranici.
Dále aplikace CorelDRAW X7 poskytuje nový nástroj Vyhlazení, jehož
prostřednictvím lze odstranit zubaté
okraje a snížit počet uzlů u křivkových
objektů.
Za zmínku pak stojí také dynamické
vodicí linky a vodicí linky zarovnání.
Nový ukotvitelný panel Vodicí linky zarovnání lze využít k zobrazení, nastavení a úpravě vodicích linek zarovnání. Nová funkce Inteligentní mezery
umožňuje umístit objekty se stejnými
odstupy, jaké jsou použity u blízkých
objektů, a nové vodicí linky Inteligentní
kótování umožňují změnit měřítko
nebo otočit objekt v závislosti na velikosti či úhlu rotace blízkých objektů.
QR kódy
V aplikaci CorelDRAW X7 lze nyní pomocí přidávání textu, stylů, barev a obrázků vytvářet škálovatelné kódy QR.
Ukotvitelný panel Vlastnosti objektu
usnadňuje přizpůsobení kódů QR.
Je možné vytvořit styl objektu obsahující požadovaný vzhled kódu QR
a umožnit tak jeho rychlé a snadné
opakované využití. Lze změnit tvar,
šířku obrysu, barvu a typ výplně pixelů kódu QR, změnit barvu pozadí
a typ výplně a provádět další úpravy.
Lze rovněž určit, které informace
mají být v kódu QR zahrnuty. K dispozici je i funkce Ověřit, která analyzuje kód QR a zajišťuje, zda jej bude
možné načíst čtečkami kódu QR.
Softwarové nároky a licence
Nový CorelDRAW Graphic Suite X7
vyžaduje počítač Intel Core 2 Duo
nebo AMD Athlon 64 s 2 GB operační
paměti RAM a 1 GB volného místa
na pevném disku.
Z hlediska licencí je CorelDRAW Graphic Suite X7 nabízen ve třech základních variantách. Tradiční trvalá
licence s jednorázovou platbou (k dispozici jako krabicová verze nebo verze
ke stažení) je doplněna předplatným,
kdy za měsíční nebo roční poplatek lze produkt používat tak dlouho,
jak dlouho budou platby prováděny.
V tomto případě je dostupná i plná
podpora ve formě upgradů či prémiového obsahu. K trvalé licenci je možné
tyto služby přikoupit ve formě členství
Premium.
Plná verze je k dostání za 530 eur bez
DPH a upgrade za 299 eur bez DPH.
Předplatné je dostupné za 24,95 eur
včetně DPH za měsíc nebo za 196,23
eur včetně DPH za rok. Členství Premium je k dispozici za 97,87 eur
včetně DPH za rok. K dispozici jsou
rovněž objemové licence pro komerční
sektor a vzdělávání.

| Nové skládací stroje Stahlfolder | Patrik Thoma | [email protected]
Nový PS v Mondi Štětí
V prvním čtvrtletí letošního roku
vrcholilo v Mondi Štětí finále největšího investičního projektu
za poslední dekádu (hodnota přes
dvě mld. Kč), a to dlouho očekávané najetí PS7. Tento zcela přestavěný stroj (původně PS4 z Norske Skog), o šířce 6,5 m a max.
rychlosti 1000 m/min. nabídne
zákazníkům ročně 155 tis. tun
jednak bílého pytlového papíru
a dále nový produkt – SF papír –
hladký, pevný a velmi dobře potiskovatelný bílý papír. Mondi se tak
etabluje mezi špičkovou trojicí
firem na světě, které produkují
takovýto bílý pytlový papír. Slavnostní uvedení PS7 do provozu je
naplánováno na závěr června, ale
první role papíru již byly vyrobeny.
-jml-
39. ročník veletrhu
Graphics of the Americas
Veletržní přehlídka Graphics
of the Americas se konala letos na přelomu února a března
v Miami Beach již po 39.
Letošní hlavní vystavovatelské
oblasti byly následující: Direct-to-Substrate Centre: tisk na rozličné
materiály, Vehicle Wrap Centre:
zabalení celého auta tiskem, Wide
Format Print Shop Life: širokoformátový tisk, The Flexo Zone:
oblast flexotisku a hlavně horká
novinka: 3D Printing Zone. K vidění ale byly na výstavišti také
Nové skládací stroje
Stahlfolder
Skládací stroje Stahlfolder není nutné příliš představovat. Jde totiž
o nerozšířenější značku na tuzemském trhu.
Se skládacími stroji TH a KH se můžeme setkat v téměř každé tiskárně.
Pro mnoho zákazníků tak bude zajímavé, že nyní dochází k zásadním
změnám v portfoliu této značky. Nově
totiž do portfolia skládacích strojů přibývají stroje s označením BH a CH.
Jde o stroje, které konstrukčně vycházejí z předchozích modelů, jsou však
uzpůsobeny tak, aby nabízely lepší
poměr cena/výkon. Stroje s označením BH a CH tak nyní tvoří entry-level
kategorii skládacích strojů Stahlfolder,
nad nimi jsou v produktovém portfoliu skládací stroje TH a KH v kategorii Professional a úplně nejvýše stojí
stroje s označením TX, které směřují do kategorie Peak Performance.
U strojů BH a CH tak společnost reaguje na nabídky konkurenčních výrobců, nové stroje by totiž měly představovat levnější variantu s řadou
řešení a vysokou kvalitou, kterou
známe ze stávajících skládacích strojů
Stahlfolder TH a KH.
Skládací stroje BH a CH
Podívejme se nyní na kategorii
entry-level skládacích strojů poněkud podrobněji. Tak jako vyšší modely nabízejí nové stroje dostatečnou robustnost, zajišťující stabilitu
skládání při konstantní rychlosti. Ta
je oproti vyšším modelům snížena
na 200 metrů za minutu. Designově
jsou nové modely BH a CH velmi podobné stávajícím skládacím strojům,
pouze namísto stříbrné barvy je nyní
použita barva šedá.
| Skládací stroje Stahlfolder řady BH/CH
6 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Skládací stroje Stahlfolder BH a CH
budou nabízeny v unifikovaných sestavách, což má vliv nejenom na cenu,
ale především na dostupnost jednotlivých strojů, které jsou vyráběny
na sklad. Pokud tak uživatel bude chtít
volit některou ze standardizovaných
sestav, umožňujících běžné druhy
skladů, bude možné získat nový stroj
prakticky okamžitě. V případě, že bude
nutné zpracovávat speciální druhy
skladů je nutné volit modely z řady TH
a KH. Podobně jako ty, jsou také modely BH a CH modulární, navíc lze
využívat komponenty ze stávajících
modelů skládacích strojů značky Stahlfolder.
Skládací stroje Stahlfolder BH a CH
jsou určeny především pro zpracování
skladů ve středním a malém nákladu,
pro provozy s většími zakázkami jsou
vhodnější modely z vyšší produktové
řady.
Alternativou v segmentu entry-level
zařízení ke kapsovým skládacím strojům TH jsou modely z řady BH. Ty jsou
nabízeny v pracovních šířích 56, 66
a 82 cm. Naproti tomu alternativou
ke kombinovaným skládacím strojům
KH jsou nové modely CH, které jsou
nabízeny v pracovních šířích 56, 66
a 78 cm.
Nakladač a nakládací stůl
První odlišnost od vyšších modelů
TH a KH nalezneme již u nakládacího stolu. Jednotlivé archy jsou odebírány pomocí podtlakového sacího
| Nové skládací stroje Stahlfolder | Patrik Thoma | [email protected]
kola, podobně jako je tomu u vyšších
modelů, dále jsou však archy dopravovány na kuličkový vyrovnávací stůl, kde
jsou archy srovnány a teprve poté jsou
dopraveny do první kapsy. Za zmínku
stojí, že stroje Stahlfolder BH a CH disponují vyrovnávacím stolem o celkové
délce 1,25 metru, což je dostatečné
dlouhá vyrovnávací dráha zajišťující
optimální dorovnání jednotlivých archů.
Pro úplnost dodejme, že vyšší modely
skládacích strojů Stahlfolder jsou vybaveny vyrovnávacím stolem pracujícím
s podtlakovým pásem.
Pro nové skládací stroje je možné
využít všech tří základních modelů
nakladačů. Lze tak využít nakladač
s plochým stohem FFH, jenž je vhodný
pro nízké a střední náklady. Archy
se zde ručně nastohují a leží ve stohu
rovně na sobě. Oddělování a provzdušnění provádí Tremat. Nakladač
s plochým stohem FFH je hospodárná
varianta s nízkými investičními náklady. Lze využít i paletový nakladač
PFH, kde se archy ke skládání naváží
přímo do nakladače na paletě zdvižným vozíkem. Maximální výška stohu
je zde 1 200 mm. Alternativou je i použití bubnového nakladače RFH.
Kapsové jednotky
Kapsové jednotky nedoznaly zásadních změn oproti vyššímu modelu.
V základním provedení u skládacích
strojů Stahlfolder BH a CH je nastavování kapes a vzdálenosti skládacích válců manuální, je však možné
využít i opce na automatizační řešení, kde se hloubka kapes určující
délku skladu nastavuje automaticky
pomocí dvou samostatných motorů
a ozubených pásků, díky nimž je
možné nastavovat nejenom hloubku,
ale díky použití dvou motorů i případné vykřivení, sloužící k přesnému
dorovnání skládání na kapsových
jednotkách.
Stroje Stahfolder BH mohou být vybaveny až čtyřmi kapsovými jednotkami,
díky čemuž je možné dosáhnout velké
variability v oblasti nabízených skladů.
Samozřejmostí je možnost kombinace s jednotkami, kterými je tiskárna
již vybavena od stávajících skládacích
strojů Stahlfolder.
Tak jako u jiných modelů je zde pohon
zajištěn asynchronním motorem a ozubenými koly.
7 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Vyrovnávací stůl na novém stroji Stahlfolder
K přesnému nastavení odstupů skládacích válců a nožových hřídelí je stroj
Stahlfolder vybaven ručním nastavováním vzdálenosti skládacích válců
Festa. Podle druhu skládání se nastavovací páčka Festa podloží odpovídajícím počtem papírových proužků.
Nožová jednotka
Kombinované skládací stroje Stahlfolder CH jsou vybaveny nožovou skládací jednotkou. Asi nejzásadnější odlišností od modelů KH je skutečnost,
že nožová jednotka není automatizovaně nastavitelná. To zase odpovídá
potřebám tiskáren pracujících s menšími zakázkami, kde je zvýšený tlak
na příznivý poměr cena/výkon u skládacího stroje.
Vykladače
Podobně variabilní jsou nové skládací
stroje také v oblasti vykladačů, které je
možné u nich použít.
Nejčastěji budou skládací stroje dodávány s vykladači SA a SKP s lisovací
stanicí.
Automatizace
Již jsme se výše zmínili, že nové skládací stroje Stahlfolder kromě své
manuální verze lze objednat také
v automatizované verzi, kde jsou
automatizovány některé součásti
skládacího stroje. Jedná se především
o automatizaci nakladače a také kapsových jednotek, kde je možné ovládat nejenom již zmíněnou hloubku kapes pro nastavení jednotlivých skladů,
ale také vzdálenost skládacích válců.
U automatizované verze jsou jednotlivé údaje ovládány z barevného
dotykového panelu, jenž je umístěn v prostoru nakladače. V případě,
že skládací stroj je bez této automatizace, je v této části stroj vybaven
běžným displejem, na němž jsou zobrazovány základní informace o zpracovávané zakázce a údaje o chodu
stroje.
Závěr
Skládací stroje Stahlfolder BH a CH
jsou zajímavou alternativou především pro polygrafické provozy, které
se zaměřují na běžnou produkci bez
zpracování specialit v oblasti skládání.
Právě pro tiskárny, které mají běžné
typy zakázek, totiž může být zajímavý
nejenom zajímavý poměr cena/výkon,
ale také skutečnost, že tyto skládací
stroje nebudou vyráběny na zakázku,
ale měly by být skladem přímo ve výrobním závodu, takže dostupnost unifikovaných sestav by měla být velmi vysoká. Jestli se skutečně nové skládací
stroje prosadí i na tuzemském trhu,
ukáže až nadcházející období.

| Nové 27” monitory EIZO CG277 a CX271 | Martin Jamrich | [email protected]
zpracovatelské stroje a stroje
k dokončování po tisku, nechyběly
ani stánky dodavatelů strojů a zařízení z druhé ruky. Firmy z hostitelské Floridy vystavovaly knihařské a laminovací stroje a jedna
čínská firma představila i strojní
zařízení na výrobu papírových kelímků.
V řadě expozic bylo k vidění, co
všechno dnes dokáže digitální
tisk. Zlatým hřebem veletrhů ale
byly letos v Miami Beach inovace
3D tisku. Naprostou novinkou byl
3D tisk papírem (papírovinou)
na papír. Udivení návštěvníci si
podávali rozličné tvary vytvořené
3D tiskem z papíru.
Na GOA se letos představilo téměř 300 vystavujících firem a součástí veletrhu bylo i padesát odborných seminářů. Termín konání
veletrhu se postupně z konce
ledna posunul až na poslední
únorový víkend a důležitý je termín 26.–28. 2. 2015, kdy se veletrh Graphics of the Americas
otevře firmám a také všem návštěvníkům již po čtyřicáté. -jmlOcenění pro zařízení
Konica Minolta
Nezávislá organizace Buyers Laboratory Inc. ocenila sérii barevných a černobílých multifunkčních
zařízení Konica Minolta v kategorii
Produktová řada roku 2014.
Společnost Konica Minolta zvítězila již počtvrté v řadě, což
se v šestadvacetileté historii této
soutěže žádné jiné nepodařilo. Tři
zařízení z vítězné produktové řady
(C364e, C454e a 554e) získala
také individuální ocenění „Pick“.
To je udělováno za dosažení nejvyšší výkonnosti mezi porovnávanými produkty.
Mezi nejvíce vyzdvihované vlastnosti přístrojů Konica Minolta patřila zejména spolehlivost, kvalita
výkonu a intuitivní uživatelské prostředí. „Zařízení Konica Minolta
dosáhla vynikajících výsledků
ve všech sledovaných kategoriích.
Oproti konkurenci navíc tyto stroje
udržely vysokou úroveň kvality
i při různých rychlostech tisku,“
8 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Nové 27” monitory
EIZO CG277 a CX271
Nástupci modelu CG276 a CX270 již nevyužívají tradiční podsvícení
formou trubic, ale LED diody.
Konkrétně zelené a modré (červená
je vytvářena použitím filtru pro zelenou a modrou). Nové podsvětlení přináší úsporu energie téměř o 40 %,
ale hlavně také dvouprocentní rozšíření barevného gamutu, umožnující
až 99 % standardu Adobe RGB, a dokonce 100% pokrytí tiskového standardu ISO Coated V2.
Mezi další inovace pak patří osazení
HDMI konektorem. Pro připojení je
tak možné využít téměř všechny dostupné porty, tj. 8bitové porty DVI-D
nebo HDMI, či moderní Display Port,
který je kompatibilní s Apple rozhraním
Thunderbolt a který je schopen zpracovávat vstupní videosignály v 8bitové
nebo 10bitové hloubce a využít schopnosti zobrazení až 1 mld. barevných
odstínů.
Vzhledem k tomu, že byla výrazně snížena spotřeba, není nutné panely aktivně chladit, a monitory proto nemusí
být osazeny větráčky. Z ekologického
pohledu je také příznivé nahrazení trubic diodami. Spotřeba elektrické energie je tím snížena na 43 W oproti původním 72 W (typická spotřeba).
Jediným vizuálním rozdílem mezi
CG277 a CX271 je typ integrované
sondy, zabudované v rámečku monitoru. V modelu CG je zabudován plnohodnotný kalibrační senzor, zatímco
v modelu CX je „pouze“ autokorekční
senzor. Dalším pak je implementace
3D-LUT tabulek pro přesnou emulaci
tiskových strojů (pouze modely CG).
Řada CG je navíc schopna zpracovávat signály s ultravysokým rozlišením:
2K a 4K. Součástí balení modelů CG
je také profesionální stínítko. Sonda
pro automatickou kalibraci spolupracuje s EIZO softwarem Color Navigator. Ten je nyní zdarma dostupný i pro
řadu CX, nejenom pro CG, jak tomu
bylo v minulosti. U řady CX nejde však
o plnohodnotnou kalibrační sondu, ale
pouze o autokorekční senzor, který
kontroluje nakalibrovaný stav. Kalibraci je proto nutné provést jinou externí sondou. Samotný proces kalibrace či kontroly je pak možné nastavit
automatizovaně, či jej řešit manuálně
i z OSD menu.
Technicky jde o 27” IPS displeje s rozlišením 2 560 x 1 440 pixelů ve formátu 16:9. Displej je schopen zobrazit
více než 4 miliony obrazových bodů,
a tak je možné jej použít i na efektivní zpracování obrazu v nejvyšším rozlišení. Pozorovací úhly jsou
178/178°. Ostatní parametry jsou, tak
jak je u EIZO zvykem, na velmi vysoké úrovni. V případě tohoto výrobce
se prostě nemusíte bát, že šlápnete
mimo, protože všechny parametry mají
vysokou úroveň a k oběma modelům
je vydáván certifikát, svědčící o vysoké homogenitě obrazovky s minimálními jasovými a barevnými odchylkami
od středu obrazovky.
Ceny nových panelů jsou na úrovni
43, respektive 33 tisíc Kč. Vyšší cena
pro řadu CG je důsledkem lepší výbavy, jako je například stínítko a senzor
pro kalibraci. Garance 5 let pořád patří
na trhu k nadstandardu, ale je dobré si
uvědomit, že základní obrazové parametry (jas, bílý bod a homogenita obrazu) se po určitém čase vždy mění,
a proto je třeba využít toho, že oba modely je možné pomocí vestavěných senzorů automaticky kontrolovat, a v případě, že již monitory zestárnou natolik,
že nepomůže ani jejich automatická korekce, včas zajistit jejich výměnu.

| Speciální laky | Patrik Thoma | [email protected]
Speciální laky
Laky jsou zcela samostatnou kapitolou v oblasti zušlechťování tiskovin. Podobně jako lamino, také laky mohou
významně zvýšit exkluzivitu a vnímání výsledné tiskoviny.
Laků je dnes celá řada, kromě klasických laků ochranných, které mají
za úkol především uzavření a ochránění povrchu tiskoviny, se dnes můžeme setkat i s celou řadou speciálních laků, které mohou významně
zvýšit efektnost výsledné tiskoviny
a dát jí tak punc exkluzivity. Je zřejmé,
že tyto speciální laky není možné použít na všechny druhy tiskovin, respektive u řady tiskovin by jejich použití ztrácelo smysl, musíme si totiž
uvědomit, že použití speciálních laků
nejenom, že zvyšuje výrobní náklady
tiskoviny, ale často také klade nemalé
nároky na technologie, pomocí nichž
jsou laky aplikovány. Je tedy vždy
nutné zvážit, zda pro danou tiskovinu
je daný lak vhodný či nikoliv.
V následujícím článku se zaměříme
na dva zajímavé laky z produkce švýcarské firmy Schmid Rhyner AG patřící mezi významné výrobce laků,
kterou na českém trhu zastupuje královehradecká společnost Tosto. V jejím portfoliu nalezneme v kategorii
speciálních laků mimo jiné i zajímavé
laky označované souhrnně jako Touch
& Feel laky. Prvním z laků z této kategorie je matový disperzní lak Galacryl, jenž se řadí do skupiny laků
SoftTouch, tedy laků, jejichž hlavní
předností je především zvýšený vjem
při doteku povrchu laku. Lak na omak
působí jako hebký, a jakoby měkký.
Předností tohoto laku je, že jde o lak
disperzní a proto je možné jej nanášet
i na běžných tiskových strojích. Lak
se dodává v provedení jak pro flexotisk a ofsetový tisk, tak i pro hlubotisk. Spolu s tímto disperzním lakem
je dodáván také matový primer Galacryl 8211, který se v určitých konfiguracích doporučuje nanášet pod
vrstvu SoftTouch laku Galacryl. Aplikaci lze tak provádět buď na zdvojeném lakovacím agregátu (na první
stanici primer, na druhé samotný
9 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
lak), nebo dvojím průchodem strojem. (Z toho vyplývá, že pokud má být
disperzní lak nanášen v inline provedení, je nutné, aby tiskový stroj byl
vybaven dvojicí lakovacích agregátů,
kde na prvním je nanášen primer
a na druhém pak samotný lak.) Lak
Galacryl 8901 a 8902 se vyznačuje
především klidným povrchem s dobrou oděruodolností je nabízen jako
výhodná náhrada SoftTouch lamina.
Nedochází (tak) u něj otěru a k „vyleštění“ povrchu v místech kontaktu.
Po nalakování lze potištěný výrobek
dále zušlechťovat ražbou foliovou ražbou nebo parciálním UV lakem.
Zajímavým speciálním lakem, jenž nachází uplatnění především v oblasti
obalové produkce, je reliéfní UV-LAK
Touch&Feel s firemním označením
Wessco 3820 (lesk) a Wessco 3810
(mat). Jde o lak, díky němuž je možné
na povrchu tisku vytvořit reliéfní strukturu bez nutnosti použití technologie
pro reliéfní tisk, jako je například slepá
ražba apod. Pomocí těchto reliéfních
laků je možné dosáhnout v ofsetovém
stroji s UV lakovací jednotkou velmi
vysoké vrstvy laku bez nutnosti použití technologie sítotisku, která je pro
zpracování v obalovém průmyslu a při
vysokých nákladech neefektivní. Eliminovat je možné také embossing, díky
čemuž se celé zpracování výrazně
urychlí. Při dodržení technologických
postupů a použití kompletní technologie skládající se z aplikace konkrétního laku, lakovací formy a rastrového
válce je možné dosáhnout přenosu
laku o tloušťce až 30 mikronů při jednom průchodu archu strojem. Není
bez zajímavosti, že tento lak je používán například u výrobců obalů tabákových výrobků, kde se tato technologie
již velmi dobře etablovala.
Technologie využívá speciálních lakovacích forem a také aniloxových válců.
Aby bylo možné aplikovat tyto reliéfní
| U aplikace laků je často nutné
použít speciální konfigurace s dvojicí
lakovacích agregátů s mezisušením.
laky Schmid Rhyner, je nutné použít speciální rastrový válec Vernitech
se specifikací T&F, který je uzpůsoben pro přenos většího množství laku.
K samotnému přenosu velké vrstvy
laku je využito speciálních lakovacích
desek Saueressig. Aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků, je nutné
na tiskovém stroji také snížit produkční rychlost na 8 000 archů za hodinu, ve vývoji je nyní řešení, s nímž
by bylo možné dosáhnout rychlosti
až 10 000 archů za hodinu. Zajímavou
předností řešení je zkrácení výrobních
časů. U testovaných zakázek docházelo ke zkrácení těchto časů o 57%
(z 14 hodin na 6 hodin ve srovnání
s embossingem a ještě více ve srovnání se sítotiskem).
Závěr
Je zřejmé, že speciální reliéfní laky
nejsou vhodné pro všechny typy zakázek, ale pro řadu produktů především
ze segmentu obalové produkce mohou
představovat zajímavou alternativu
ke stávajícím řešením, kterými je parciální sítotiskové lakování či ražba. 
| Nová KBA Rapida 145 v Modelu Obaly a. s., Opava | Ivan Doležal | [email protected]
řekl George Mikolay, senior produkt editor A3 multifunkčních zařízení společnosti BLI.
Vítězná řada multifunkčních přístrojů zaujala také množstvím
funkcí zejména z oblasti skenování. Mezi ty patří například
možnost skenovat do formátu
PowerPoint, šifrovaných PDF
nebo funkce jednoduchého prohledávání naskenovaných dokumentů. Zařízení Konica Minolta
je navíc možné doplnit o inteligentní softwarové aplikace, které
dále napomáhají ke snižování
provozních nákladů, zvyšování
bezpečnosti informací a zefektivnění řízení digitalizovaných dokumentů.
-kilŘavensburger Karton s Polarem
Společnost Ravensburger Karton s. r. o. se rozhodla pro modernizaci svého strojového parku
a v oblasti jednonožového řezání
vsadila na osvědčenou kvalitu řezaček Polar.
V provozu této společnosti, zabývající se výrobou dětských her
a puzzle, byla totiž nainstalována
nová jednonožové řezačka Polar
N 115 PRO. „Vysoká kvalita řezání je jedním ze základních kritérií naší společnosti,“ říká Peter
Neff , generální ředitel společnosti
Ravensburger Karton s. r. o. Zavedení nového řezacího systému
vedlo k celkovému zkvalitnění produkce a v konečném důsledku
i ke snížení nákladů.
-kil-
Nová KBA Rapida 145
v Modelu Obaly a. s., Opava
Opavský výrobní závod akciové společnosti Model Obaly je známý
důslednou a promyšlenou obnovou a modernizací svého technologického
vybavení. Nejnovějším přírůstkem jeho strojového parku se nedávno stal
archový ofsetový stroj KBA Rapida 145-6+L SPC ALV2 ve formátu B0.
Rozhodnutí o investici do tohoto velkoformátového tiskového stroje bylo
v druhé polovině loňského roku velice rychlé. Jednak totiž měl tento
stroj navýšit kapacitu tisku podniku
Model Obaly, jednak měl také částečně nahradit zastaralé technologie
(archový ofsetový stroj Rapida 104).
Firma Model Obaly a. s., Opava, je už
více než 30 let spokojeným uživatelem tiskových strojů KBA. Proto nebyl
při výběru nového stroje nebyl shledán důvod změnit stávajícího dodavatele. Také ve srovnávacích testech
obstál tento nový velkoformátový archový ofsetový stroj nejlépe, a proto
zůstali v Opavě nadále věrni značce
KBA Rapida.
Nový šestibarvový archový ofsetový
stroj Rapida 145, vybavený lakovací
jednotkou a instalovaný v jedné z výrobních hal opavského podniku Model
Obaly, byl dodán v úpravě pro zpracování papírů a lepenek v tloušťkách
od 0,1 do 1,2 mm. Umožňuje potisk
archů od minimálního formátu 500
x 600 mm až do maximálního formátu
1 060 x 1 450 mm. Je vybaven plnou
logistikou materiálu, tedy automatickým non-stop nakladačem a vykladačem. To vyžaduje použití speciálních
plastových palet, v jejichž horní desce
jsou příčné drážkové výlisy, umožňující
zasunutí soustavy tyčí výtahu stohu,
který v nakladači provádí nadzvednutí zbytkového stohu archů, pod nějž
je po speciální válečkové dráze automaticky podsunuta další paleta s novým stohem archů. Na tuto paletu je
následně opět položen zbytkový stoh
a tisk tak může probíhat bez přerušení.
Ve vykladači naopak jsou na tuto soustavu tyčí výtahu stohovány potištěné
archy po dobu nezbytnou pro automatické vyvezení palety s dokončeným
stohem a podsunutí prázdné palety
pro nový stoh, na kterou jsou mezitím potištěné archy následně umístěny. Všechny tyto operace probíhají
PNS zkvalitňuje služby
Společnost PNS se rozhodla pro
zkvalitnění svých služeb prostřednictvím uvedení do provozu nového vážního systému KODYS.
Tato společnost navrhla a dodala
řešení, jehož součástí byl vývoj
aplikace pro vážení a kontrolu,
napojení na informační systém
SAP, dodávka a integrace prvků –
kamery, váhy, dopravníku a snímače čárového kódu. Automatizovaný systém umožňuje eliminovat
chyby při dodávce tisku do prodejní sítě.
| Nový archový ofsetový stroj KBA Rapida 145 v podniku Model Obaly Opava
10 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Nová KBA Rapida 145 v Modelu Obaly a. s., Opava | Ivan Doležal | [email protected]
| Automatický non-stop nakladač tiskového stroje Rapida 145
mytí dochází ke zkrácení času potřebného na uvedenou operaci prakticky
na polovinu.
Lakovací jednotka je určena pro aplikaci disperzních laků, využívá rastrový
válec KBA-Standard a novou Hi-Flow
komorovou rakli, zajišťující vysokou
kvalitou lakování i při vysokých produkčních rychlostech tisku. Lakovací
jednotka je rovněž vybavena speciálním čisticím systémem.
Vysoká kvalita sušení potištěných
a nalakovaných archů je garantována
sušicím systémem KBA VariDry BLUE
IR/TL, umístěným v prodlouženém
vykladači (ALV2). Tento sušicí systém, kombinující infračervené a horkovzdušné sušení a vybavený nově
vyvinutými horkovzdušnými tryskami
naprosto automaticky bez zastavení
stroje nebo zásahu jeho obsluhy. Automatický non-stop nakladač a vykladač
stroje Rapida 145 ve spojení s dalšími automatizačními prvky, kterými je
tento stroj vybaven, podstatným způsobem zvyšuje jeho produktivitu a tím
i výkon při zachování vysoké úrovně
kvality tisku.
Dále je nakladač vybaven automatickým nastavováním výšky nakládací
hlavy. Když není povrch archů ve stohu
absolutně rovný a například se svažuje směrem k rohům archu, jsou tyto
odchylky automaticky kompenzovány
změnou výšky nakládací hlavy. Intenzita sání multikomorového podtlakového nakládacího stolu je rovněž
řízena automaticky, takže odpadá nutnost jejího manuálního nastavování.
Také nastavování polohy nakládací
hrany archů je automaticky zajišťováno
servomotory prostřednictvím systému
DriveTronic, přičemž senzory DriveTronic SIS nahrazují konvenční vakuovou
postranní náložku a zajišťují naprosto
přesnou polohu archu při jeho vstupu
do tiskové jednotky.
Tiskové jednotky stroje Rapida 145
jsou vybaveny plně automatickým systémem simultánní výměny tiskových
desek DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change), takže výměna
desek ve všech tiskových jednotkách
trvá pouhých 100 sekund a může být
prováděna souběžně s dalšími přípravnými operacemi na stroji. Chod
barevníků je rychlý, hladký a plynulý.
Rychle reagující barevníkové jednotky
optimalizujícími proudění vzduchu,
se vyznačuje vysokou energetickou
efektivností. Jeho energetická úspora
dosahuje až 50 % ve srovnání s konvenčními IR/horkovzdušnými sušáky.
Automatický non-stop vykladač je navíc vybaven firemním systémem odsávání přebytečného práškovacího
média a systémem extrakce vznikajících emisí EES (Emission Extraction
System).
Dále je nový tiskový stroj Rapida 145,
vyznačující se vysokým stupněm digitalizace, vybaven řadou firemních měřicích a kontrolních systémů, jako je
11 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Detail doplňování nového stohu papíru v automatickém non-stop nakladači stroje
Rapida 145: dole je vidět válečková dráha, po které přijíždí šedá paleta s novým
stohem archů, a vpravo odjíždí prázdná zelená paleta. Zbytkový stoh archů,
který bude vzápětí položen na nový stoh na paletě, zatím přidržuje soustava tyčí
nakladačového výtahu – nahoře
velkoformátových archových tiskových
strojů Rapida zaručují vysokou přesnost opakovaného tisku prostřednictvím přednastavených dat. Formové
válce jsou poháněny vlastními servomotory. Opčně jsou tiskové jednotky
stroje vybaveny systémem zrychleného současného mytí gumových
potahů i tlakových válců Clear Tronic
Synchro, využívajícím dva paprsky mycího roztoku. Tento systém ale umožňuje i nezávislé mytí každého z těchto
válců zvlášť, takže tuto operaci je
možné přizpůsobit momentálním potřebám. Při využití synchronizovaného
| Nová KBA Rapida 145 v Modelu Obaly a. s., Opava | Ivan Doležal | [email protected]
Tento projekt rozšířil současný
systém kompletace balíků časopisů do prodejní sítě o vážení
již zkompletovaných balíků. Systém získává informace o váze
všech balíků procházejících linkou. Hlavní řídicí komponentou
systému je serverová aplikace,
která sbírá údaje z příslušných
kardwarových prvků. Poté je vyhodnocuje a ukládá do databáze,
ze které je již zpracovává informační systém SAP. Podle expedičního listu se vypočítává předpokládaná hmotnost každého
balíku. Pokud je hmotnost odlišná
oproti očekávanému stavu, je
na tento rozpor obsluha upozorněna chybovým hlášením a pracovník odloží balík stranou pro
další kontrolu.
Nový systém umožňuje zvýšení
kvality distribuce PNS a na druhé
straně údaje z něj získané pomohou při vyhodnocení reklamací
dodávky z prodejní sítě.
-kilWorldStar Award for
Packaging pro Grafobal
Akciová společnost Grafobal získala za svůj dárkový luxusní obal
„Champagne“ celosvětově nejvyšší
možné ocenění pro obaly – WorldStar Award for Packaging 2014.
Dárkový luxusní obal
„Champagne“ je unikátní svojí
konstrukcí, která poskytuje neobvykle velký prostor pro prezentaci produktu – šumivého vína.
Zároveň obal zajišťuje láhvi vína
překvapivě vysokou bezpečnost
a stabilní ochranu, na čem mají
značný podíl důmyslně a citlivě
zabudované fixační vložky. Harmonicky sladěná grafika a nejnovější technologie použité při
aplikaci 3D UV laků společně vytvářejí zajímavý vizuální i pocitový hmatový vjem, který umocňuje výjimečnost tohoto obalu. Už
vloni obdržel tento obal ocenění
v soutěži Obal roku 2013 a proto
se mohl ucházet i o prestižní cenu
WorldStar.
Obaly z produkce společnosti
Grafobal byly oceněné titulem
WorldStar i v minulosti.
-di-
12 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Přesná poloha archu před vstupem do první tiskové jednotky je na konci
nakládacího stolu kontrolována senzory DriveTronic SIS a automaticky
upravována servomotory systému DriveTronic
například ErgoTronic Lab, QualiTronic
ColorControl, QualiTronic LiveView,
QualiTronic ColorView, ErgoTronic
ACR (Automatic Camera Register),
ErgoTronic ImageZoom nebo QualiTronic KBA.
Řízení stroje je zajišťováno prostřednictvím konzole dálkového ovládání
ErgoTronic vybavené dotykovým
displejem, jenž umožňuje ergonomický přístup ke všem tiskovým funkcím, a velkoplošnou obrazovkou Wall
screen na vizualizaci všech tiskových
nastavení. Tato konzole umožňuje také
ukládání všech potřebných parametrů
zakázek pro opakovaný tisk a ovládání
všech případných periferních zařízení.
| Pohled do první tiskové jednotky
nového tiskového stroje
Instalace nového archového ofsetového stroje Rapida 145 byla v podniku Model Obaly Opava zahájena
v lednu letošního roku a po zkušebním
provozu, který proběhl bez jakýchkoliv podstatnějších problémů, protože
pracovníci jeho obsluhy již měli předchozí zkušenosti s dalšími tiskovými
stroji od stejného výrobce, jejichž filozofie ovládání je v podstatě stejná,
začal být ke komerčnímu tisku využíván koncem března 2014. Také toto
zahájení běžného tisku bylo naprosto
bezproblémové a současný provoz je
nad očekávání hladký a plynulý. Vzhledem k tomu, že nový velkoformátový
archový ofsetový stroj Rapida 145 byl
ve výrobní hale umístěn v prostoru,
kde původně stály jiné dva tiskové
stroje v menším formátu, z nichž jeden
(Rapida 104) byl odprodán a druhý
(Rapida 74) přemístěn jinam, není doposud připojen na centrální rozvod
tiskových barev, který je v podniku
Model Obaly u velkoformátových tiskových strojů standardem. Toto připojení
se ale již připravuje a dojde k němu
v nejbližší budoucnosti.
Na stroji probíhá potisk archů určených na výrobu obalů z kašírovaných
i hladkých lepenek. Maximální velikost
tiskového obrazu může být až 1 050
x 1 450 mm a maximální rychlost tisku
může dosahovat až 15 000 archů
za hodinu, přičemž výsledná kvalita
tisku je velmi vysoká a splňuje i nejnáročnější požadavky zákazníků.

| Konica Minolta bizhub PRESS 1250/1250P | Ivan Doležal | [email protected]
Konica Minolta
bizhub PRESS 1250/1250P
Jako posledního držitele jednoho z prestižních ocenění EDP Awards 2013 představíme stroj KM bizhub
PRESS 1250 Series, který zvítězil v kategorii Nejlepší produkční archová tiskárna – vysoká produktivita.
V příštím čísle našeho časopisu
už začneme postupně prezentovat
stroje a zařízení, které obdrží ocenění v dalším ročníku soutěže EDP
Awards 2014. Její výsledky budou
slavnostně vyhlášeny na veletrhu
FESPA Digital 2014, který proběhne
v termínu 20.–23. května letošního
roku na výstavišti v Mnichově.
Společnost Konica Minolta dlouhodobě podporuje vývoj svých produktů
s ohledem na vliv na životní prostředí
a jejich integraci do prodejní strategie.
Černobílý digitální tiskový stroj bizhub
PRESS 1250 se vyznačuje efektivitou,
flexibilitou, produktivitou, spolehlivostí
a samozřejmě také vysokou produkční rychlostí tisku. To všechno jsou
klíčové vlastnosti nutné k získání výhody v konkurenceschopnosti na trhu.
Dosahování výjimečné produktivity mu
společně s výkonným RIPem zajišťuje
rychlost tisku až 125 str. A4/min. nebo
70 str. A3/min., vysokou výstupní kvalitu tisku potom nejmodernější LED
tisková hlava LPH, umožňující dosahovat rozlišení 1 200 x 1 200 dpi. Tato
technologie zvyšuje kvalitu reprodukce jak malých písmových fontů, tak
i obrázků s jemnými rastry, takže polotónové přechody jsou velice jemné.
K tisku jsou využívány tonery Simitri HD, vyvinuté společností Konica Minolta, která při jejich výrobě využívá
polymerizační techniky, takže částice
tonerů jsou jednak velmi malé a jednak mají stejnou velikost, což rovněž
výrazně přispívá ke zvýšení tiskového rozlišení. Tyto polymerizované
tonery mohou být na tiskovou podložku fixovány při nižší teplotě, čímž
se redukuje možnost zvlňování papíru.
Vzhledem k tomu, že fixační proces
nevyžaduje použití olejů, potisk má
naprosto přírodní vzhled a lesk a jeho
kvalita tak odpovídá kvalitě ofsetového tisku. Navíc tyto tonery obsahují okolo 10 % biomasy, takže jejich
13 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
použití je ekologické, neboť dochází
k redukci dopadu na životní prostředí.
Plošná hmotnost potiskovaných materiálů se může pohybovat v rozmezí
od 40 až do 350 g/m². Zařízení rovněž
umožňuje nastavení katalogu papírů
s funkcí mixplex/mixmedia. Potiskovat je možné papíry ve formátu A5
až do formátu SRA3 nebo od 95
x 139 mm až do 324 x 483 mm.
Co se týká flexibility, systém umožňuje
přes 50 různých konfigurací s různou
odlišnou funkcionalitou vstupních a výstupních modulů. Mohou být využívány
nakládací moduly, využívající profesionální vakuovou technologii, i jednotky
vybavené tradičním frikčním nakládáním, automatický oboustranný duplexní tisk může být realizován na papíry s plošnou hmotností až 300 g/m²
a v rámci dokončujícího zpracování
tiskovin mohou být prováděny všechny
běžné operace, od děrování přes skládání až po provádění profesionálních
vazeb V1 šitých drátem na stříšku
nebo lepených vazeb V2. To všechno
modulární koncept systému umožňuje
a záleží jenom na jeho individuální
konfiguraci a přáních a potřebách uživatele.
KM bizhub PRESS 1250/1250P
Produkční rychlost tisku
Tiskové rozlišení
Plošná hmotnost papíru
Formát papíru
Maximální plocha potisku
Tiskové stroje z typové řady bizhub
PRESS 1250 Series jsou vybaveny
nejnovějším systémem dopravních
pásů, zkonstruovaným tak, aby zabraňoval poškrábání nebo rozmazávání potisku a usnadňoval a zlepšoval průchod papíru strojem. Nakládací
jednotka zásobující tiskový modul je
vybavena ultrazvukovým senzorem,
který zabraňuje naložení dvojitého archu, přičemž tento senzor kontroluje
nakládání ze všech zásobníků. Další
detekční senzor potom kontroluje úhlovost papíru a zabraňuje naložení křivě
oříznutých archů. Celková kapacita
všech zásobníků papíru je 18 000 archů.
Řízení a ovládání zařízení bizhub
PRESS 1250 provádí operátor prostřednictvím velkoplošného dotykového displeje s úhlopříčkou 38 cm,
na kterém jsou zobrazovány všechny
funkce stroje, rovněž si na něm může
vyvolat detailní přehled všech vytištěných, uložených nebo stornovaných
zakázek, což umožňuje efektivní plánování výroby. Řídicí jednotka pracuje
na nejnovější platformě Intel a je integrována do hlavního tiskového modulu
stroje.

až 125 str. A4/min nebo 70 str. A3/min.
1 200 x 1 200 dpi
40–350 g/m²
A5–SRA3
314 x 483 mm
| Nejkrásnější české knihy roku 2013 | Ivan Doležal | [email protected]
Nejkrásnější
české knihy roku 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků prestižní soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013 proběhlo 23. dubna 2014
v Letohrádku Hvězda v Praze 6.
Do již 49. ročníku této soutěže, v němž
odborná porota hodnotila produkci
českých nakladatelů v roce 2013,
bylo přihlášeno celkem 250 titulů,
z toho 48 prací od studentů výtvarných a polygrafických škol. Soutěže
se zúčastnilo 104 vydavatelských subjektů a studentské práce pocházely
ze sedmi škol z Brna, Jihlavy, Ostravy,
Plzně, Prahy a Zlína. O grafický design
soutěže a katalogu se v tomto ročníku
postarali grafici, kteří byli v jejím minulém ročníku autory grafického řešení vítězné publikace v kategorii Katalogy – Petr Bosák a Robert Jansa.
Technická komise, která klasifikovala přihlášené knihy po polygrafické
stránce, nevyřadila stejně jako v minulých letech ani jeden titul pro technickou nezpůsobilost.
Porota, které v tomto ročníku předsedala Iva Knobloch z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ocenila
v souladu s regulemi soutěže v každé ze šesti kategorií tři tituly, z nichž
první v pořadí získal cenu Ministerstva kultury ČR. Své ceny dále udělili
Svaz polygrafických podnikatelů za polygrafické zpracování, SČUG Hollar
za ilustraci, TypoDesignClub za grafické řešení a Spolek českých bibliofilů
Cenu Vojtěcha Preissiga. Novinkou
tohoto ročníku potom byla Cena tvůrci
do 30 let, kterou spolu s Uměleckoprůmyslovým muzeem udělil Památník
národního písemnictví.
Ve své závěrečné zprávě pro Ministerstvo kultury ČR porota doporučila zřízení dalších kategorií, konkrétně Knihy
objekty, Autorské knihy, Malonákladové publikace a případně Bibliofilie.
„Tyto knihy jsou zařazovány do kategorie krásné literatury, ale v podstatě jsou
v této kategorii nesouměřitelné. Jejich
problematika je zcela odlišná od krásné
literatury,“ uvedla ve zprávě poroty její
předsedkyně Iva Knobloch. Porota
se rovněž přiklonila k návrhu ocenit,
14 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Svaz polygrafických podnikatelů udělil své nejvyšší ocenění tiskárně Libertas
za polygrafické zpracování knihy Jiří Všetečka: Praha světlem tvořená
ale ne nutně každoročně, dlouhodobou
koncepční a výtvarnou strategii, kterou
mnozí nakladatelé vyvíjejí při tvorbě
edičních řad a konvolutů. Za katastrofální porota označila situaci v oblasti
učebnic. Nejenže jsou nepřehledné,
s nekvalitními ilustracemi a zcela nevyhovující typografií, ale naprosto zkreslují i třeba dobrý didaktický záměr autorů. Porota ve své zprávě proto v tomto
směru apeluje jak na ministerstvo kultury, tak i na ministerstvo školství.
Výsledky 49. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013 jsou
následující: V kategorii Vědecká a odborná literatury první místo obsadila
a Cenu Ministerstva kultury ČR získala
kniha Pavel Korous – Vetřelci a volavky, vydaná nakladatelstvím Arbor vitae. V kategorii Krásná literatura zvítězila kniha Hanuše Hachenburga Hned
vedle bílá barva obláčků z nakladatelství Baobab. Vítězem kategorie Literatura pro děti a mládež se stala kniha
Hlava v hlavě autorů Davida Böhma
a Ondřeje Buddeuse, vydaná nakladatelstvím Labyrint. V kategorii Učebnice,
didaktické pomůcky v tištěné podobě
zvítězila kniha Denisy Šedivé My
a jóga aneb klidná cesta k mateřství,
vydaná přímo autorkou. Další kategorii, Knihy o výtvarném umění, obrazové
a fotografické publikace, vyhrála kniha
Prkýnka na maso jsme uřízli autorů
Martina Overstreeta a Michala Nanoru
z nakladatelství Yinachi a v kategorii Katalogy zvítězila kniha Guštar (Jiří
Černický, Pavel Klusák), vydaná firmou
DOX. Cenu Arna Sáňky za studentské
práce obdržel Pavel Coufalík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nově zřízenou Cenu pro tvůrce do 30 let získal
Ondřej Brom. Svaz polygrafických podnikatelů udělil 1. cenu tiskárně Libertas za titul Jiří Všetečka: Praha světlem tvořená, 2. cenu tiskárně T. A. Print
za titul Andrea Rousová: Petr Brandl –
mistr barokní malby, a 3. cenu tiskárně
Helbich za titul Vojta Sláma: Colorjoy.
Cenu Vojtěcha Preissiga získalo Nakladatelství Ve Stráni – Atelier Krupka
za titul Amrose Bierce: Moxonův
pán, Cenu TypoDesignClubu za grafické zpracování Petr Bosák a Robert
Jansa za vysokou úroveň prací zaslaných do soutěže a Cenu SČUG Hollar
za ilustraci Alžběta Zemanová.

| Obaly z papírů a lepenek | Miloš Lešikar | [email protected]
Obaly
z papírů a lepenek
Potřeba, nebo dokonce nezbytnost používání nejrůznějších obalů se projevuje prakticky ve všech oborech lidské
činnosti. Mimořádně důležité je to zvláště v potravinářském odvětví.
Tyto obaly umožňují dlouhodobé uchování potravin a potravinářských výrobků vzniklých zpracováním a úpravami původně zemědělských produktů.
Jen tak je totiž možné zajistit zásobování finálních spotřebitelů i v mimosezónním a mimovegetačním období
nebo v době neúrody a také na vzdálených místech od původních lokalit pěstování a zpracování. Opakem této dnes
běžné praxe vyspělých zemí, která zahrnuje jako nedílnou součást potravinářské výroby právě optimální balení
(výborným příkladem je obal TetraBrik), je nedostatek potravin a často
i hladomory i v těch zemích světa, kde
bývá úroda třeba také několikrát ročně.
Kvalitní obalové materiály, technologie balení a obaly jsou samozřejmě
naprosto nezbytné i v různých oblastech průmyslové výroby (elektrotechnický průmysl, strojírenství, chemické
zpracování), ve stavebnictví a mnoha
dalších oborech. Bez odpovídajících
obalů by nejspíše současný trh nemohl vůbec existovat.
To, že obaly všech druhů a typů samozřejmě musí splňovat v první řadě
požadavky ochrany zboží, zajištění
snadné manipulovatelnosti a podmínky
snadného plnění příslušných množství
a objemů zboží, je samozřejmé. V posledních letech však stále více do popředí vystupují i požadavky vizuálně
komunikační, informační a marketingové, které jsou zajišťovány především designem obalů a jejich kvalitním
potiskem, využívajícím dnes možností
všech dostupných tiskových technologií. Finální uživatel pak vnímá výsledek
ferag…
-NU¨[email protected]@UM´[email protected]Ó[email protected]´JŶ
HPC High Performance Conveyor
-NUÓ[email protected]´JIDCHLDMYNU¨[email protected]ÓBG
OQNCTJSŶYANCT CNANCT!OŪHQXBGKNRSDBG@ä
UÓSHRJTG*Q¨SJ¨[email protected]¨[email protected]
ADYÀCQäANUÓ
[email protected]@,@[email protected]
HPS High Performance Stacker
.RUŌCňDMÓ[email protected]@Y¨[email protected]
,[email protected]@WUÓ[email protected]´JŶLHM
)DCMNCTBG¨NARKTG@@[email protected]¨M´M´YJ°OQNUNYM´
M¨[email protected]
[email protected]"9RQN
/NňDQMHBJ¨
"[email protected]@
/GNMD
[email protected]
[email protected]
[email protected]
15 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Obaly z papírů a lepenek | Miloš Lešikar | [email protected]
všech výše zmíněných aspektů balení
jako celek, bez ohledu na to, že obaly
jsou dnes vyráběny z nejrůznějších
materiálů, od papírů, kartonů a lepenek (včetně vlnitých lepenek) přes nejrůznější druhy a formy aplikací plastů
až po plech, dřevo, sklo, textil a jejich
případné kombinace.
Zastoupení různých materiálů na výrobu obalů a použitých tiskových technik na jejich vzhledové řešení poměrně
výrazně kolísá hlavně podle toho, jedná-li se o obaly spotřebitelské, skupinové, vystavovací (displeje) nebo přepravní, a také podle toho, sledujeme-li
statistické výsledky spotřeby (nebo výroby) obalů v tunách, metrech běžných
nebo čtverečních, kusech či finančních
ukazatelích. Nelze objektivně porovnávat a vyhodnocovat produkci velkých a těžkých přepravních obalů, kde
dominují především obaly z vlnité lepenky (většinou potištěné flexotiskem),
se spotřebitelským balením do sáčků,
kde převládají plasty (mikroten většinou
bez potisku). V počtech kusů se jedná
u sáčků o velmi vysoká čísla, ale
v tunách produkce nemohou objemu
výroby přepravních obalů z vlnitých
lepenek konkurovat. Statistická čísla
o produkci obalů tak jsou v podstatě
velmi obecná a často se jedná spíše
o údaje vycházející z celkové spotřeby
surovin a materiálů, které se na výrobu
předmětných obalů používají.
Materiály na bázi papírů a lepenek
v balení stále hrají prim. Z globální produkce papírů a lepenek je dnes již jen
nanejvýš 42 % tzv. komunikačních
16 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
(kulturních) papírů, určených pro
tisk, psaní a rozmnožování, což byl
vlastně jediný původní účel užití papíru
až do 15. století. Dalších 5–7 % globální
produkce tvoří hygienické papíry (tissue)
a přes 50 % produkovaných papírů a lepenek je určeno k balení a výrobě obalů
a obalových materiálů (např. vlnitých lepenek) a jejich podíl se stále zvyšuje.
Světový trh s obaly
Odborné odhady předpokládají,
že obrat globálního obchodu s obaly
v roce 2018 bude mít hodnotu
až 975 mld. USD.
V loňském roce činil přírůstek obalového trhu 3 % a celková hodnota tohoto segmentu téměř 800 mld. USD
s výhledem na každoroční růst o 4%
až do roku 2018. V něm by měla Asie
zaujímat podíl již přes 40 % světové
spotřeby obalů, Severní Amerika a západní Evropa naopak budou svůj podíl
snižovat (dosud 23 a 22 %).
Příčiny tohoto vývoje jsou velmi různorodé, například technický pokrok,
jednotkové náklady, iniciativy pro udržitelnost a růst úrovně spotřebitelů,
především v asijsko-pacifické oblasti,
Jižní a Střední Americe a východní
Evropě. V perspektivních ekonomikách se bude projevovat především
sílící urbanizace, investice do bydlení
a výstavby, rozvoj maloobchodních řetězců a také podstatný vzestup oboru
zdravotnictví. Důležitý je i růst životní
úrovně a disponibilních příjmů v rozvojových oblastech. Naopak na rozvinutých trzích vyspělých zemí budou mít
vliv zcela nové trendy, jako je zmenšování domácností, růst poptávky
po menších obalech různých formátů
a objemů, touha po pohodlí spotřebitelů nebo důraz na design a kvalitu
potisku.
Očekává se, že porostou všechny
hlavní obory odebírající obaly, nejvíce
ale oblast balení potravin, která tvoří
největší část spotřeby, a balení nápojů.

| Lehká kartonáž v akcidenčním provozu | Patrik Thoma | [email protected]
Lehká kartonáž
v akcidenčním provozu
Polygrafický průmysl se v posledních měsících a letech mění. Řada
akcidenčních tiskáren se tak s úbytkem zakázek ze svého segmentu
snaží přizpůsobovat těmto změnám a hledá nové pole působnosti, kde by
se mohly lépe prosadit.
Patrný je především tento trend u archových akcidenčních tiskáren. Již
v minulosti bylo zřejmé, že tiskáren
je na trhu více, než je množství zakázek. Se stále se zvyšující automatizací tiskových strojů a zvyšováním
jejich produktivity pak docházelo spolu
se snižováním nákladů jednotlivých
zakázek ke stále složitějšímu naplnění
tiskové kapacity strojů. Mnohdy tiskárny vybavené moderními stroji pracovaly na jednu směnu, což je pochopitelně málo, zvláště v případech, kdy
jsou tiskárny nuceny platit leasingové
splátky na tyto stroje. Cest ke zvýšení
efektivity tiskového provozu se jevilo
a jeví hned několik, jak si ale ukážeme, nejsou některé cesty, kterými
se řada tiskáren rozhodla vydat, tou
správnou cestou vedoucí k úspěchu,
či spíše tyto cesty nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled
zdát. Často diskutovanou variantou je
optimalizace výroby a zvýšení celkové
efektivity provozu tiskárny. Tiskárna
v takovém případě může dosáhnout
větší produktivity na jednoho pracovníka a zlepšit tak celkovou ekonomiku
tiskárny. Tímto tématem jsme se v minulosti však zabývali již mnohokrát
a zvýšení efektivity provozu tiskárny
není dnes předmětem tohoto
článku. Další z variant je
pochopitelně získání většího
17 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
počtu zákazníků, to ovšem vyžaduje
nutnost aktivního vyhledávání nových
obchodních příležitostí. Řada tiskáren však v minulosti nebyla zvyklá
mít a budovat vlastní obchodní oddělení, a právě tyto tiskárny mají cestu
k novým zakázkám stále těžší. Jak
se ukazuje na současném polygrafickém trhu, tiskárny, které měly dobře
zvládnutý obchod v minulosti a vsadily na postupnou modernizaci svého
strojového parku, patří dnes mezi prosperující polygrafické provozy bez větších existenčních problémů. Naopak
tiskárny, které nebyly zvyklé využívat
vlastního obchodního oddělení, dnes
jen velmi obtížně získávají nové zakázky.
Další variantou, jak dosáhnout většího vytížení strojů, je najít nové trhy
a oblasti, v nichž se může tiskárna
uplatnit. V dnešním článku se zaměříme na vstup akcidenčních tiskáren
do světa lehké kartonáže, tedy oblasti, která má k běžnému akcidenčnímu tisku zdánlivě blízko, jak si však
ukážeme dále, není tento přechod tak
jednoduchý, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Právě lehká kartonáž,
označovaná též jako „skládačková kartonáž“, je vedle obalů z vlnitých lepenek jednou z velmi významných skupin obalů na bázi papíru.
| Lehká kartonáž v akcidenčním provozu | Patrik Thoma | [email protected]
na ovládání těchto strojů. Všechny tyto
kroky jsou časově náročné a také náročné na investice, proto by se na tuto
oblast měl zaměřit pouze ten, který
skutečně má zákazníky zadávající
tento typ zakázek. V opačném případě
se může stát, že tiskárna zainvestuje
nemalé prostředky do nových technologií, které pak nebude schopna odpovídajícím způsobem využít. V nedávné
minulosti jsme se přitom mohli s touto
situací setkat v celé řadě polygrafických provozů.
Potisk skládačkových lepenek a lehké
kartonáže je velmi podobný akcidenčnímu tisku. Také zde je využíváno archových ofsetových strojů, v mnoha
případech je přitom možné využít
i stroje, kterými je tiskárna již vybavena. Omezení je zde prakticky pouze
několik, pokud je dané stroje splňují,
je přechod k lehké kartonáži o něco
usnadněn. Jedním z prvních omezujících kritérií je tloušťka potiskovaného materiálu. Lepenky jsou mnohdy
materiály s podstatně větší tloušťkou než běžně potiskované materiály
v akcidenční tiskárně. Stroj by tak měl
umožňovat potisk takovýchto materiálů, nemělo by se přitom jednat o potisk materiálů na horní hranici tloušťek
zpracovávaných médií. Pamatovat by
se mělo také na to, že potisk je vhodnější na strojích z dvojnásobnými průměry válců, aby při průchodu archu
strojem nedocházelo k jeho nadměrnému namáhání a ohýbání, jako je
tomu u strojů s jednoduchými průměry.
Z hlediska omezení strojů bychom
pak měli zvažovat také jejich velikost.
V potisku lehké kartonáže také platí,
že stroje s většími tiskovými formáty
lze využít efektivněji než stroje maloformátové.
Musíme však pamatovat také na to,
že tisk není jedinou operací, kterou je
nutné při zpracování lehké kartonáže
provést, a u archových ofsetových
strojů je nutné většinu následných
operací provést v off-line režimu, prakticky pouze kromě lakování, které je
možné provádět při jednom průchodu
archu tiskovým strojem. Z dalších
18 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
operací se jedná zejména o sítotiskový dotisk, horkou fóliovou ražbu, reliéfní slepou ražbu, laminování a výsek.
K provedení těchto zpracovatelských
operací musí být stohy ofsetem potištěných archů skládačkových lepenek
postupně přemísťovány k zařízením
specializovaným na jejich realizaci. To
samozřejmě prodlužuje čas potřebný
na zpracování zakázky, neboť tato zařízení obvykle dosahují nižší produkční
rychlosti než archové ofsetové stroje,
jsou potřební další pracovníci na obsluhu těchto zařízení, nezbytné jsou
další přípravy atd. Finálním výstupem
z archového ofsetového stroje tedy
nemůže být hotový, povrchově zušlechtěný a vyseknutý produkt, takže
efektivita tohoto nejčastěji používaného workflow není zcela ideální.
Nesmíme přitom ani zapomenout na to,
že tiskárna, která chce tyto druhy obalů
zpracovávat, musí být vybavena odpovídajícími technologiemi. Akcidenční
tiskárny přitom často disponují stroji
pro zpracování své běžné produkce,
tzn. stroji, jako jsou skládací stroje, jednonožové řezačky, popřípadě stroje pro
zpracování knižních vazeb. Skladba zařízení pro dokončující zpracování v oblasti lehké kartonáže je však poněkud
odlišná. Jedná se například o kašírovací stroje, výsek a v neposlední řadě
stroje pro skládání a lepení krabiček.
Nejenom že investice do těchto strojů
vyžaduje další zatížení rozpočtu tiskárny, ale v mnoha případech je nutné
počítat také s přijetím dalších pracovníků, popřípadě je nutné některé
méně využívané pracovníky přeškolit
Vstup do oblasti zpracování lehké
kartonáže však znamená zvládnutí
celého workflow. Zde jsou na jedné
straně stroje a zařízení jak pro tisk, tak
i pro dokončující zpracování, na druhé
straně však tato oblast vyžaduje použití odlišných softwarových nástrojů.
Nejedná se přitom o odlišné grafické
editory pro zpracování grafických návrhů, ale o další sofistikované nástroje sloužící k rozmístění jednotlivých užitků na archu, nástroje sloužící
pro 3D modelování a další nástroje,
které napomáhají nejenom tiskárně
v přípravě podkladů, ale také v oblasti
spolupráce se zadavatelem, zvláště
v případech, kdy zadavatel pro tuto
oblast není tak zkušený. Zapomenout
nesmíme ani na to, že v mnoha případech je nutné použít i odlišné vstupní
materiály, které se mohou některými
svými vlastnostmi od těch běžně používaných značně odlišovat. Typickým
případem může být oblast obalových
materiálů, které přicházejí do primárního nebo sekundárního styku s potravinami, kde je nutné používat nejenom
speciální substráty, ale také tiskové
barvy. Všechna tato omezení by však
vydala na samostatný článek.
Z výše popsaného je patrné, že vstup
do segmentu lehké kartonáže nemusí
být pro akcidenční tiskárnu úplně jednoduchý a vždy záleží na tom, jakou skladbu zakázek tiskárna hodlá
zpracovávat a s jakými typy zakázek
se bude setkávat. Vstup do tohoto
segmentu může být pro řadu tiskáren skutečně zajímavým, na druhou
stranu pro některé tiskárny se může
stát noční můrou, jež může vést v konečném důsledku k prohloubení problémů, kvůli nimž tiskárny do nového
segmentu vstupovaly.

| Ofsetové barvy BoFood Organic | Ivan Doležal | [email protected]
Ofsetové barvy
BoFood Organic
3ŐHGSODŘWH
VLQDäHÿDVRSLV\
YWLäWĚQpQHER
HOHNWURQLFNpYHU]L!
95 Kč / 5 eur
Cena:
tisk potravinářských obalů vhodné pouze pro potisk vnější strany těchto
číslo 06 / 2009
Až donedávna byly prakticky všechny ofsetové barvy používané pro
obalů, protože většina komponentů těchto barev není vhodná pro přímý
styk s potravinami nebo není tento přímý styk přípustný.
Téma čísla:
CtP a řízení barevnosti
BoFood Organic ale je patentovaná ofsetová barva, která jako první svého
druhu přímý styk s potravinami umožňuje a je proto určena i pro potisk vnitřní
strany potravinářských obalů. Její komponenty jsou totiž certifikovány jako potravina a barva tak splňuje všechny požadavky a evropské právní vyhlášky.
Ofsetové barvy BoFood Organic vyvinula a vyrábí německá firma EPPLE
Druckfarben AG, která se může pochlubit už více než 120-ti letou historií a úspěšnou tradicí. V roce 1994
uvedla na trh celosvětově první tiskové
barvy bez minerálních olejů, takzvané
Öko-barvy, a už v roce 2008 vyvinula
a na trhu představila první z hlediska
migrace nezávadné ofsetové barvy
BoFood MU. Při migraci této nezávadné ofsetové tiskové barvy BoFood
MU jsou její potencionálně migrující
složky součástí potravin, ale pevné
složky, jako je pryskyřice, pigment
nebo aditiva, nejsou pro přímý styk
s potravinami vhodné. Proto se jejich
nasazení na potisk vnitřní strany potravinářských obalů nedoporučuje.
Vyvinutí patentovaných ofsetových barev BoFood Organic bylo
19 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
pokračováním vývoje barev BoFood
MU podle požadavků na vnitřní potisk
potravinářských obalů. Všechny suroviny používané ve formulaci těchto
ekologických barev jsou schváleny
pro použití v samotných potravinách.
Tisková barva složená z takovýchto
komponentů nepředstavuje z toxikologického hlediska žádné ohrožení
ani v přímém kontaktu s potravinami.
Celosvětově první ofsetová barva BoFood Organic, která obsahuje 100 %
potravinářských složek, byla na trh poprvé uvedena v roce 2012.
Barvy BoFood Organic jsou zpracovávány jako klasické barvy pro potisk
potravinářských obalů, ale s ohledem na to, že tyto obaly jsou určené
pro přímý kontakt s potravinami, je
nezbytné tiskový stroj před vlastním
tiskem vyčistit. Vzhledem k použitým
potravinářským pigmentům jsou dostupné barevné tóny potisku poněkud odlišné od běžných indexů barev
a v některých případech mají také
nižší stálost na světle. Protože BoFood
Organic barvy obsahují pigmenty výrazně průhlednější, než jsou pigmenty
konvenční, nemá být překročena optická hustota barvy 0,6 D. Důrazně je
také doporučováno, aby množství IPA
ve vlhčicím roztoku nepřekročilo 2 %
objemové hmotnosti. Pro optimalizaci optického výsledku tisku je také
vhodné provést úpravy v oblasti předtiskové přípravy. Vzhledem k tomu,
že barvy potisku mohou být potencionálně narušovány tukovým obsahem potravinové náplně obalu a také
s ohledem na určitý, i když zanedbatelný zápach pojiva těchto barev, je
nezbytné přelakování potisku. K tomu
jsou doporučovány speciální disperzní
laky BoFood Dispersionlack 2038,
2039 a 2040.

Amiga 36 – laminace
v malém formátu
Hiflex Webshop – pokročilé
Web2Print řešení zblízka
O financování investic v době recese
6YĚWWLVNX
‡URÿQtSŐHGSODWQp.ÿ
‡GYRXOHWpSŐHGSODWQp.ÿ
‡HOHNWURQLFNi3')YHU]H.ÿ
3DStUDFHOXOy]D
‡URÿQtSŐHGSODWQp.ÿ
‡HOHNWURQLFNi3')YHU]H.ÿ
všechny
QDäHWLWXO\
YHOSRGREĚQDIODVKGLVNX
‡FHQD.ÿ
8YHGHQpFHQ\MVRXYÿHWQĚ'3+
EDOQpKRDSRäWRYQpKR
www.svettisku.cz
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Přípotoční 10a, 101 00 Praha 10
tel.: +420 267 216 787
mail: [email protected]
www.svettisku.cz
| Velkoformátový inkoustový tisk s využitím technologie MEMJET Waterfall | Martin Jamrich | [email protected]
Velkoformátový inkoustový tisk
s využitím technologie MEMJET Waterfall
Šířka tiskové hlavy má výrazný vliv na rychlost zařízení. Když společnost MEMJET představila před více než
čtyřmi lety tiskové hlavy s šířkou 223 mm a 70 400 tryskami, schopnými produkovat kapičky inkoustu o velikosti
1,2 pl, stalo se to malou revolucí.
Zajímavá byla u těchto hlav i jejich
cena, která byla výrazně nižší, než je
na trhu u takto širokých hlav obvyklé.
Cenový rozdíl byl ovšem vykoupen životností, která je na úrovni 1,3–2,1 km
tisku. To lze přepočítat na řádově
1 800–3 000 TA při plném tiskovém
pokrytí na formát B1. Druhým ekvivalentem je množství inkoustu, které
může protéct tiskovými hlavami. Zde
se hovoří o řádově 3–3,5 litrech inkoustu. Tedy i když samotné hlavy
nejsou neúměrně drahé, tak celkové
náklady na tisk nejsou úplně malé.
Do konkrétních čísel nechceme zacházet, neboť je nemáme zatím potvrzena z tuzemského trhu. Podstatným
rozdílem je, oproti jiným výrobcům,
že instalace tiskové hlavy je velmi
jednoduchý a rychlý proces, který
zvládne obsluha v řádu jednotek minut (Xanté uvádí méně než 20 minut
na výměnu všech hlav včetně odstranění krytů).
Počátky vývoje technologie se datuji
do roku 2002, ale její první představení proběhlo až v roce 2007 a teprve
o dva roky později došlo na praktickou implementaci v prvních tiskárnách. Jde o hlavy vyráběné technologií MEMS (tu dnes využívá už více
výrobců), která umožňuje vyrobit
velmi jemné prvky – průměr jednotlivých trysek je menší než tloušťka lidského vlasu. Šířka celých 5 kanálů
trysek je 0,72 mm, přičemž obsahují
10 řad trysek. Fakticky je každá jednotlivá hlava složena z 11 menších
modulů. MEMJET dodává OEM výrobcům kompletní funkční tiskový modul,
včetně tiskových hlav, transportu pod
hlavami a řídícího softwaru. Na nich
je pak jen nakládání a vykládání materiálu.
Rádi bychom vám dnes představili 4 producenty z oblasti velkoformátových tiskáren, kteří technologii
20 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
MEMJET implementovali do svých zařízení dostupných na trhu.
První velkoformátové komerční zařízení nabídla společnost OWN-X.
Šlo o tiskárnu WideStar 2000, která
byla oficiálně představena na výstavě
LabelExpo v roce 2011. Šlo o zařízení směřované převážně do oblasti CAD/CAM, kde není kvalita tím
hlavním parametrem. Jde o tiskárnu
o šířce 1 067 mm, osazenou 5 tiskovými hlavami. Protože velká část tisku
často probíhá černou barvou, mají
hlavy konfiguraci CMYKK (jedna tisková hlava obsahuje všechny barvy).
Rozlišení tiskových hlav je v závislosti na rychlosti 1 600 x 1 600 dpi
pro rychlost 150 mm za sekundu, či
1 600 x 8 00 dpi pro rychlost 300 mm
za sekundu. Pro přepočet je možné
použít vytištění plakátu ve formátu
B1 za 5 sekund v kvalitnějším módu,
tedy hodinová produkce tak dosáhne
řádově 700 ks. Vzhledem k tomu,
že maďarská společnost, která toto zařízení představila, již není aktivní, není
o této tiskárně k dispozici mnoho dalších informací.
Současně s WideStar 2000 představila svoje řešení společnost Xanté,
a sice Excelagraphix 4200 (o této tiskárně jsme již podrobněji informovali v ST 04/2012). Jedná se o zařízení, které je zaměřeno na oblast
potisku substrátů s větší tloušťkou
až do 12 mm, jako je např. vlnitá lepenka. Základní technologie je totožná, tj. 5 hlav na celou šířku, rozdíl
je pouze v transportu materiálu. Nejde
již o papír v rolích, ale jednotlivé archy, takže byla upravena nakládací,
transportní a vykládací část. Vzhledem k tomu, že jde pořád ještě o produkční rychlost, u které je možné
použít manuální nakládání archů či
desek, je zde pouze stůl, na který
| Xerox IJP 2000 s připojenou rezačkou Fotoba
| Velkoformátový inkoustový tisk s využitím technologie MEMJET Waterfall
operátor desky materiálu nakládá. Zařízení není primárně určeno do provozu 24/7, takže je možné manuální
nakládání použít, ale asi si lze těžko
představit, že by někdo tímto způsobem do zařízení nakládal materiál
8 hodin. Xanté je společnost, která
nabízí i menší tiskárny, u nichž má
dořešeno nakládání, takže jsem přesvědčen, že pokud budou zákazníci
automatizované nakládání požadovat, tak jej nabídne. Excelagraphix
4200 je schopna potisknout materiál až do tloušťky 15,9 mm a formátu
1 067 x 2 400 mm. Vzhledem k tomu,
že je materiál transportován pod tiskovými hlavami na pásech, je možné
například potisknout i již vyseknutý
motiv. Tím je umožněno potiskovat/personalizovat již hotové krabice.
Pro registraci nakládání jsou použity
vodicí lišty, a navíc ještě přítlačný válec, který zároveň chrání tiskové hlavy
před poškozením. Excelagraphix 4200
využívá firemní software – iQueue,
který je na standardní úrovni a obsahuje všechny podstatné prvky, včetně
integrace čárových kódů či dynamické
změny nebo informace o životnosti
tiskových hlav a úrovni inkoustu. Z referencí je patrné, že už proběhly instalace několika kusů těchto tiskáren.
Většina je umístěna v USA, kde má
Xanté největší instalovanou bázi. Myslím, že po prvních problémech lze
dnes konstatovat, že jde o funkční zařízení, které má omezení pouze v podobě životnosti tiskových hlav. Sám
MEMJET si je toho vědom a podle
zpráv dnes již intenzivně pracuje
na tom, jak životnost hlav prodloužit
10x, a dále pak chce představit tiskové hlavy, které budou schopny tisknout s využitím UV inkoustů.
Později, konkrétně na veletrhu
Drupa 2012, pak byla představena
další 3 podobná zařízení pro tisk
z role. Ve všech případech šlo o produkty, které na Drupě ještě nebyly určeny k prodeji, ale řádově už do roka
byl jejich prodej zahájen. Konkrétně
jde o Vortex 4200, Océ ColorWave 900
a Xerox IJP 2000. Koncept všech tři
zařízení je stejný, tj. 5 tiskových hlav
na celou šířku. Rozdíl je v počtu vstupních rolí papíru na vstupu a počtu vykládacích přihrádek na výstupu. Tiskárny jsou schopny díky manuálnímu
nakládání naložit i jednotlivé archy, ale
21 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
primárně jsou koncipovány jako roll-to-roll či roll-to-sheet řešení (z role
na roli, či na arch). Všechny obsahují
integrované řezání na formát v kolmé
ose na tisk. Jsou schopny potisknout
papír nenatíraný i natíraný či případně
speciální média pro tisk inkousty
na vodní bázi. Nejméně vstupních rolí
lze umístit do Vortexu, konkrétně 2.
Xerox je schopen pracovat se 4 rolemi
a Océ dokonce se 6. V případě Océ
ColorWave je tak na vstupu celkem
až 1 200 metrů materiálu, tj. množství
na více než 1 hodinu souvislého tisku.
Xerox nabízí 700 metrů, ale protože
tiskne primárně v módu vysokého rozlišení, tj. 1 600 x 1 600 dpi, tak i z toho
důvodu se jedná o zásobu na více než
1,5 hodiny souvislého tisku. Všechna
zařízení pracují inteligentně s materiálem na roli, takže pokud se blíží konec
jedné role, přepne na další, obsahující
stejný materiál. Rozsah plošné hmotnosti potiskovaných substrátů se pohybuje v rozmezí 64–190 g/m². Potiskovat lze role od šířky 280 do 1 067 mm,
minimální délka formátu je pak
210 mm a maximum je 30 metrů.
Na výstupu je pak jednoduchý vykládací stůl (Vortex), či dva oddělené zásobníky, které jsou (v provedení Océ)
schopny produkty i třídit. Xerox nabízí
řešení stolu a koše. Zajímavým prvkem
pak může být další on-line propojení
zařízení např. v podobě skládacího automatu. Všechny tři tiskárny používají
standardní 2litrové zásobníky na inkoust, ale u Vortexu je možnost použít
10litrový. Důležitým prvkem pro digitální tisk je řídicí software a RIP, Vortex a Xerox používá Calderu, Océ pak
ONYX. V případě Océ a Xeroxu je zajímavá integrace do ostatních softwarových prvků jako Xerox FreeFlow či Océ
Publisher. I skrze to, že jde o velmi podobná zařízení, cenový rozdíl je velmi
výrazný – rozdíl může být až 50 procent ceny. Cena však zahrnuje odlišně software pro řízeni, RIP a ostatní
služby. Stejně tak asi nebude úplně
stejná cena spotřebního materiálu.
Myslím, že jde o velmi zajímavé implementace technologie MEMJET, a pokud není zařízení využíváno v provozu, kde není akceptovatelná kratší
životnost hlav, nebo pokud jde o speciální aplikace, kde hlavní není jen
cena, může jít o zajímavý technologický doplněk.

LEASING
Ò9Ħ5
32-,á7Ħ1Ë
Chcete investovat?
Hledáte spolehlivého partnera?
'HXWVFKH/HDVLQJMHâSLĹNRX
ve f inancování
WLVNDćVNäFKDSRO\JUDILFNäFK
VWURMý
Našim záND]QtNýPDGRGDYDWHOýPQDEt]tPH
NRPSOH[QtâNiOXVOXèHE
RGSRUDGHQVWYtSćHV]DMLâWĥQtLQYHVWLFH
Dćt]HQtSUýEĥKXDGPLQLVWUDWLYQtKR
]SUDFRYiQtDèSRXPRèQĥQtYäKRGQpKR
SRMLâWĥQtSćHGPĥWXOHDVLQJX
6SROHĹQĥVQiPLQDMGHWHRSWLPiOQtILQDQĹQt
ćHâHQtSUR9DâHLQYHVWLĹQt]iPĥU\
6SROHĹQRVW'HXWVFKH/HDVLQJĺ5VODYtOHWRVVYp
OHWpSýVREHQtQDĹHVNpPOHDVLQJRYpPWUKX
'HXWVFKH/HDVLQJĺ5VSROVUR
$QWDOD6WDâND
3UDKD.UĹ
7HO
)D[
(PDLOLQIR#GOFUF]
ZZZGHXWVFKHOHDVLQJF]
'HXWVFKH/HDVLQJ6ORYDNLDVSROVUR
3ULHYR]VNi%
%UDWLVODYD
7HO
)D[
(PDLOLQIR#GOVORYDNLDVN
ZZZGHXWVFKHOHDVLQJVN
| Konference Evropský výhled průmyslu papíru a celulózy | Ivan Doležal | [email protected]
Konference
Evropský výhled průmyslu papíru a celulózy
Výroční 16. konference s názvem European Pulp & Paper Outlook, tedy Evropský výhled průmyslu papíru
a celulózy, proběhla ve dnech 10.–12. března 2014 v hotelu Marriot v Praze.
Pořadatelem konference byla společnost RISI (Resource Information Systems Inc.), která je světovým lídrem
v poskytování informací pro průmyslový segment výroby produktů
ze dřeva. Zabývá se především prováděním průzkumů a zpracováváním nezávislých ekonomických analýz z uvedených oblastí, které poskytuje svým
členům a dalším zájemcům jako podklady pro jejich strategická rozhodnutí.
Konference se zúčastnila více než
stovka profesních odborníků především z papíren, ale také z papírenských velkoobchodů a dále zástupci
výrobců strojů na zpracování papírenských produktů a dalších podniků
z oblastí papírenského, obalářského
a tiskového průmyslu z prakticky celého světa. Dvoudenní konferenční
program zahrnoval celkem 20 odborných přednášek a jednu panelovou
diskuzi. Tematicky přednesené příspěvky pokrývaly nejen celý velmi široký průmyslový segment celulózo-papírenského průmyslu a navazujících
a souvisejících odvětví, od inovativních technologií používaných v současnosti při výrobě všech druhů papírů
a lepenek až například k novým materiálům a technologiím v obalářském
průmyslu, ale dotýkaly se také třeba
současné role a očekávaných trendů
a výhledů v uvedených oblastech. Jen
namátkou uvedeme například názvy
některých přednášek: Role obalových
materiálů na papírové bázi v budování statusu značek na světovém trhu,
Ekonomický výhled RISI v oblasti evropské výroby skládačkových lepenek, Celosvětový makroekonomický
výhled, Celosvětový výhled v oblasti
grafických papírů, Papírenský výzkum:
porovnání pracovních postupů z hlediska dosahované kvality a nákladové
konkurenceschopnosti nebo Přizpůsobování technologiím. Mezi z našeho
hlediska nejzajímavější přednášky,
22 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Aktéři panelové diskuze na konferenci RISI
které na konferenci zazněly, zcela nepochybně patřilo vystoupení Eefa de
Ferranta, výkonného ředitele asociace Active & Intelligent Packaging,
s názvem Aktivní a inteligentní balení, a přednáška Marco Mensinka,
výkonného generálního ředitele CEPI
(Confederation of European Paper Industries), nazvaná CEPI Breakthrough
Technologies – Přelomové technologie CEPI. O obsahu tohoto vystoupení
se nyní zmíníme trochu podrobněji.
Průmysl papíru a celulózy hledal
a nyní našel koncept průlomových
technologií, které by mu umožnily
konkurenceschopnou budoucnost
v Evropě. Evropský papírenský průmysl totiž tvoří čtvrtinu celosvětového trhu, zaměstnává 185 000 lidí
v 520 podnicích a jeho roční obrat je
75 miliard eur. V roce 2011 Evropská
komise uložila tomuto odvětví snížit do roku 2050 emise CO2 o 80 %.
CEPI tedy musela začít hledat cesty,
jak tento cílový úkol splnit. V roce 2011
představila CEPI Roadmap 2050, obsahující analýzu, jak dosáhnout dekarbonizačního cíle snížení emisí w
o 50 %, aniž by v sektoru došlo k růstu
cen. O rok později ustavila dva týmy,
složené z vědců, odborníků z průmyslových podniků a jejich dodavatelů,
které dostaly za úkol hledat zdrojově
i energeticky efektivní řešení. První výsledky práce tohoto „Dvoutýmového
projektu“ se dostavily už po roce, kdy
bylo zpracováno a představeno celkem osm projektů, ze kterých byl jako
vítězný vybrán koncept označovaný
jako „hluboce eutetická rozpouštědla“.
Jedná se o zcela novou technologii,
která při nízkých teplotách umožňuje
rozmělnění biomasy na základní částice využitelné pro zpracování v celulózo-papírenském průmyslu. Využití této
stupňovité technologie může celosvětově radikálně změnit výrobu celulózy
a papíru a nahradit energeticky nejnáročnější části jejího současného výrobního procesu.
Pozoruhodné výsledky využití technologie „hluboce eutetických rozpouštědel“, které daleko předstihly všechna
očekávání, již byly jasně prokázány
při laboratorních zkouškách. V následujících měsících a letech bude tato
technologie dále zkoumána, studována a rozvíjena, aby mohla být nasazena a využívána v průmyslovém prostředí.

| Veletrh Reklama, Polygraf 2014 | Ivan Doležal | [email protected]
Veletrh
Reklama, Polygraf 2014
Už jednadvacátý ročník mezinárodního veletrhu reklamy, médií, polygrafie a obalů Reklama, Polygraf 2014
se uskuteční v termínu 13.–15. května 2014 v areálu výstaviště PVA EXPO v Praze -Letňanech.
Hned u úvodu bychom měli zmínit,
že organizátor tohoto veletrhu, společnost M.I.P. Group, se od letošního
ledna stal dalším členem skupiny SPG
Group, která je provozovatelem výstaviště PVA EXPO v Praze-Letňanech.
Tím také došlo k začlenění veletrhu
Reklama, Polygraf do velké rodiny veletrhů ABF a výstaviště v Letňanech
se tak stalo jeho domovskou scénou.
Řadu let hostil veletrh Reklama, Polygraf Průmyslový palác na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Byl už
v jeho prostorách zavedený, dodávaly mu charakteristickou atmosféru,
ale na druhou stranu byl tímto prostředím, jeho velikostí a technickými
23 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
podmínkami limitován, což jej poměrně značným způsobem ovlivňovalo a omezovalo jeho další vývoj
a rozvoj. Situace v odvětví tiskového
i reklamního průmyslu ale je v posledních letech velmi složitá a komplikovaná, a proto bylo třeba, aby se veletrh
nově, moderně vyprofiloval, což bylo
předpokladem, a dalo by se říci, i podmínkou jeho další existence. Tradice je
sice dobrá a úctyhodná věc, ale organizátoři veletrhu stále více cítili, že je
nezbytně třeba, aby se posouval dál
a rozšiřoval svůj záběr, což v prostorách holešovického výstaviště nebylo
možné, areál v Letňanech však takové
možnosti nabízel. Zdeněk Sobota,
ředitel veletrhu Reklama, Polygraf,
k tomu uvádí: „Realizace veletrhu v novém prostoru byla velmi pozitivním impulzem pro jeho další rozvoj. Moderní
vybavení výstaviště PVA EXPO a jeho
technické zázemí jsou předpokladem
pro to, že se zde mohou uskutečňovat
i produkčně náročné akce. Vystavovatelé zde mají k dispozici odpovídající podmínky pro reprezentativní prezentace strojů nebo technologických
prvků. Je možné sem navézt i větší exponáty, nosnost podlah umožňuje jejich bezproblémovou instalaci na ploše
a výstavní haly jsou uzpůsobeny i pro
stropní zavěšení části veletržních expozic. Zároveň mají pro přípravu svých
| Veletrh Reklama, Polygraf 2014 | Ivan Doležal | [email protected]
expozic k dispozici dostatečně dlouhou dobu pro jejich montáž. Komfort
pro vystavovatele i návštěvníky veletrhu v letošním ročníku ještě dále
zvýší nový kongresový prostor, který
poskytne hodnotné zázemí pro konání
doprovodného programu veletrhu. Jak
už ukázal loňský ročník, moderní prostory výstaviště PVA EXPO dodaly veletrhu Reklama, Polygraf novou dimenzi,
což mu umožnilo přiblížit se standardním podmínkám běžným u podobných
veletrhů v západoevropských zemích.“
V zásadě bude mít letošní ročník veletrhu Reklama, Polygraf 2014 přibližně
stejný rozsah jako loňský. Ve třech výstavních halách se na něm představí
více než 250 vystavovatelů z oblastí
reklamy i tisku. Částečně bude ovlivněn tím, že už týden po jeho ukončení
začíná v německém Mnichově reprezentativní přehlídka s podobnou tematikou FESPA Digital 2014. To na jednu
stranu způsobilo, že část vystavovatelů, kteří se zúčastní obou akcí, bude
mít své expozice trochu menší, ale
na druhou stranu má tato blízkost veletrhu FESPA Digital výhodu v tom,
že někteří z těchto vystavovatelů představí v Praze v předpremiéře své novinky, jejichž celosvětovou premiéru
chystají následně v Mnichově. Hlavním tematickým zaměřením prakticky
všech výstavních expozic bude v letošním ročníku veletrhu přidaná hodnota.
Jedním z hlavních témat veletrhu Reklama, Polygraf 2014 bude Grafický
design v architektuře. Spojení nových
trendů s využitím tradičních signmakingových postupů v této oblasti totiž
vytváří stále zajímavější trhy a odbytiště. Trendy a novinky v této oblasti budou prezentovány v samostatné sekci
ve výstavní hale 4 a jejich prezentace
budou určeny zejména designérům,
architektům a všeobecně lidem z oblasti stavebnictví a architektury. Strukturu návštěvníků veletrhu tak obohatí
zcela nová skupina profesí, kterou
se snaží řada vystavovatelů oslovovat
již nějakou dobu. V nabídce vystavovatelů nebudou chybět digitálně potisknutelné tapety, technologie pro potisk
textilu, skla, kamene, dřeva, zrcadel
a dalších atraktivních materiálů, jako
jsou například speciální potisknutelné
samolepicí fólie, s jejichž pomocí je
možné aplikovat grafiky na fasády budov, chodníky nebo podlahy.
24 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Velice zřetelný bude posun letošního
ročníku veletrhu do polygrafického
segmentu zejména v oblasti digitálního
produkčního tisku, kde budou ve velké
míře prezentovány technologie a tiskové stroje. Tento segment digitálního
tisku bude zastoupen zejména v expozicích společností Xerox, Inpromat
Ricoh, Konica Minolta, Canon, Data-
line, které budou doplňovat dodavatelské společnosti reklamního velkoformátového digitálního tisku, například
Epson, Fujifilm, HP zastoupené firmou
HSW Signall, Spandex, Comimpex
Print, Profisign (Roland) a další. Printový segment společně se signmakingem bude prezentován v hale č. 4
a v letošním roce budou v ještě větší
míře než vloni představeny zařízení
digitálního tisku s přesahem do oblasti potisku a finišingu obalů. V této
souvislosti je důležité připomenout,
že v rámci důrazu na inovace budou
i letos mít návštěvníci možnost se podrobně seznámit s technologií 3D tiskáren, které jsou v oblasti reklamy
a marketingu využívány hlavně při modelování a v nových komunikačních
směrech.
Co se týká zastoupení spotřebních
materiálů ve výstavních expozicích,
dodavatelé z oblasti signmakingu
a printu budou na svých stáncích prezentovat jak technologie, tak i materiály, to znamená média pro tisk, inkousty a tonery a finišingové materiály,
tedy laky a laminovací fólie (například Formica). Tato nabídka bude
samozřejmě velice široká a bohatá.
Papírová média potom bude v širokém výběru druhů prezentovat ve své
výstavní expozici Europapier nebo
společnost Antalis, která mimo jiné
představí i další atraktivní nepapírová
tisková média ze své široké nabídky.
Další zajímavou oblastí prezentovanou na veletrhu zejména v hale 3 bude
Digital signage, tedy segment vizuální
komunikace. Jasný nástup tohoto moderního komunikačního směru, který
se neustále vyvíjí a roste, se projevil
už vloni. Komunikace obrazem a světlem ve spojení s personifikací dat
a kombinací s velkým množstvím rozmanitých, mnohdy atypických nosičů
dosahuje přesvědčivé a přesně měřitelné efektivity.
Po loňské úspěšné premiéře bude
součástí letošního ročníku opět samostatná jednodenní akce Event Day.
Návštěvnicky velice atraktivní součásti
tohoto specializovaného odvětví marketingové komunikace, tedy jak odborný program, tak i jednotlivá vystoupení, ukázky a doplňkové show, budou
probíhat ve výstavní hale č. 6.
Tradičně bohatý bude i letos doprovodný program veletrhu Reklama,
Polygraf 2014, který je připravován ve spolupráci s odbornými profesními asociacemi a sdruženími.
Bude zahrnovat nejen řadu seminářů
a workshopů edukativního charakteru,
ale rovněž komerční prezentace jednotlivých vystavovatelů. Tak například
se v rámci veletrhu bude konat celodenní odborná konference na téma
„Nepodceňujme přidanou hodnotu
v tiskových službách“, kterou organizuje Společnost tisku ČS VTS a Svaz
polygrafických podnikatelů, nebo půldenní bloky odborných seminářů připravované Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR, POPAI a ČMS. Dalšími
součástmi doprovodného programu
veletrhu bude třeba blok tematických
workshopů Unie grafického designu
nebo tradiční vyhlašování výsledků
prestižních oborových soutěží Duhový
paprsek, Hvězda 3D reklamy a Kalendář roku. Všechny exponáty, které
postoupily do finále letošního ročníku
soutěže Kalendář roku, budou jako obvykle vystaveny v samostatné expozici
v jedné z výstavních hal.
Reklamní i polygrafický průmysl procházejí již delší dobou určitou krizí.
Jedním z jejích dopadů je neúměrný
tlak na ceny produktů a služeb, kterému je možné čelit inovacemi a efektivitou. A hlavním přínosem veletrhu
Reklama, Polygraf pro uvedené průmyslové segmenty je prezentace současných inovačních trendů, nových
směrů, kreativity a forem přidané hodnoty jako možností udržení konkurenceschopnosti a pozice na trhu.

| Obalová přehlídka Interpack 2014 | Miloš Lešikar | [email protected]
Obalová přehlídka
Interpack 2014
Největší světovou výstavní akcí letošního roku v oboru výroby obalů, balení a souvisejících oblastech je opět
mezinárodní veletrh Interpack, který organizuje opět po třech letech v termínu od 8. do 14. května 2014 výstavní
společnost Messe Düsseldorf.
Na výstavišti na břehu Rýna, kde
bývají i veletrhy Drupa (nejbližší
bude v roce 2016), se na posledním ročníku Interpacku před třemi
lety (2011) na čisté ploše 174 tis. m²
představilo více než 2 700 vystavovatelů z 60 zemí světa, kteří zaplnili
všech 19 výstavních hal, které jsou
zde k dispozici. Odborní návštěvníci
sem dorazili prakticky ze všech zemí
světa a mezi jejich celkovým počtem (166 000) bylo více než 100 tisíc cizinců. Není proto divu, že anglická konverzace zde již začala také
převažovat, a to přesto, že se jedná
o veletrh v Německu, které je právě
ve výrobě obalových a balicích strojů
světovou velmocí (stejně jako v případě ofsetových tiskových strojů
a veletrhu Drupa). Mezi vystavovateli
i návštěvníky pak byl už v roce 2011
na první pohled patrný vysoký podíl
zúčastněných z asijských zemí (Čína,
Japonsko, Jižní Korea, Tajwan, ale
i třeba Indie atd.) a tento trend bude
letos ještě výraznější. Už před rokem
totiž byl vystavovateli, kteří se chtějí
prezentovat, celý veletržní areál v Düsseldorfu na letošní květnový Interpack zcela zaplněn.
V základním orientačním členění je veletrh Interpack rozdělen na tři části:
1. Balicí stroje, zařízení a procesy
v oblasti balení potravin, nápojů,
farmaceutických a kosmetických
produktů, spotřebitelského zboží
a průmyslových výrobků.
2. Obalové materiály, obalové prostředky a výroba obalových materiálů.
3. Speciální stroje a zařízení na výrobu a balení sladkostí a pečiva.
Prvně jmenovaná část veletrhu je vždy
největší a je u ní možno zaznamenat také největší posun v aktivní prezentaci vystavovatelů. Ještě na přelomu tisíciletí dominovaly v této oblasti
25 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
na výstavišti velké stánky známých
výrobců obalů z papírenského prostředí (např. z oblasti výroby obalů
z vlnitých lepenek), ale ti se postupně
přeorientovali na Norimberk a veletrh
FachPack a na Interpacku nyní zcela
dominují spíše dodavatelé obalových
řešení z plastů. Ze známých papírenských nadnárodních společností zde
ale přesto budou k vidění stánky velkých společností, jako je Mondi, UPM
(se zaměřením na nové druhy skládačkových lepenek), Smurfit Kappa, Körsnas, Stora Enso, Mayr Melnhof nebo
Huhtamaki, z ČR by se zde na společném stánku měla objevit např.
společnost KRPA Paper. Někteří další
významní výrobci obalů se ale opět
zúčastní jen dílčím způsobem na specializované části veletrhu s názvem INNOVATION PARC PACKAGING.
Velká část expozic představí přímo
jednotlivé balicí stroje nebo celé sestavy zařízení do balicích linek (např.
španělská společnost BOSSAR,
ale i BOSCH, ABB, Windmöller
& Hölscher nebo Ferrag).
Na Interpacku nebudou chybět rovněž
prezentace velkých firem zajišťujících
potisk obalových materiálů či přímo
obalů, především pak flexotiskem
(BOBST, Conprinta, COMEXI apod.),
ale letos hlavně i četní dodavatelé
zcela nových zařízení z oblasti digitálního potisku obalů, chybět jistě nebude
ani tradiční hlubotisk a ofset. Na ně
navážou dodavatelé zpracovatelských
zařízení na výrobu obalů (zlacení,
ražba, řezání, výsek, skládání, lepení,
vinutí, výroba sáčků a pytlů atd.).
Součástí této velké přehlídky dodavatelů obalových materiálů, výrobců
obalů, strojů a zařízení na výrobu obalů
a dalších novinek z průřezového obalářského oboru jsou také bohaté souběžné
doprovodné programy, četné tiskové
konference a některé dílčí specializované akce, které se objevily již na posledním ročníku, jako například zmíněná atraktivní přehlídka „nových“ obalů
INNOVATION PARC PACKAGING. Dalším tématem je i letos „Metal Packaging
Plazza“, soustřeďující obalová řešení
na bázi kovů, a tradiční velká konference „Save Food!“. Se zájmem je také
očekáván „China Day“ 10. 5. 2014.
V rámci doprovodných programů veletrhu Interpack dojde během slavnostního ceremoniálu i k předávání ocenění vítězným exponátům v soutěži
Worldstar for Packaging. Také čeští
a slovenští výrobci obalů zaznamenávají v této globální obalové soutěži stabilně skvělé úspěchy.

| Automatizované a efektivní řezání | Martin Jamrich | [email protected]
Automatizované
a efektivní řezání
Oblast řezání je v řadě tiskáren podceňována a vedle nových ofsetových strojů často stojí řezačky staré několik
desítek let. Přitom ale jako součást řetězce mohou způsobovat výrazné znehodnocení produktu, a tím i celého
předchozího procesu.
Řezání je oblast, která je relativně
jednoduchá a často podceňovaná,
ale hodně při něm dochází ke ztrátám času, materiálu a chybám. V současné době už v tiskárnách není příliš mnoho nejjednodušších řezaček
s malým jednobarevným displejem, ale
další periferie pořád nejsou samozřejmostí. Pokud začneme vývojem v oblasti samotných řezaček za posledních
10 let, tak je posun ve výkonu a efektivitě znatelný. Je zde nová oblast, a to
softwarová příprava řezání. Operátor
si tak může připravit program, jak bude
celý stoh rozřezávat. Program pro řezání lze připravit z načtených informací o produkci také automatizovaně
(software za obsluhu vyhledá efektivní
způsob řezu). Samozřejmostí je načítání opakovaných zakázek. Místo malých displejů jsou dnes řezačky vybaveny i obrazovkami s úhlopříčkou 22“
(56 cm). Na displeji pak probíhá animace, jak má řezač natáčet stoh a provádět řez. Celý proces je tak díky vizualizaci jednodušší, ale obsluha musí
být ochotna a schopna tento postup
| Automatizované řezací centrum POLAR PACE
akceptovat. Další novou částí může být
odstraňování odřezků přímo u řezaček
či transport stohu pro řezání automatizovaně přímo pod sedlo. Zrychlen je
i posun sedla, nože a ostatní pohyby.
Již tyto základní prvky dokážou ušetřit
při vhodném využívání několik procent
času. Pro příklad, kdyby se jednalo jen
o 5%, tak to při dvousměnném provozu bude představovat téměř 1 hodinu času denně, resp. 15 pracovních
dnů za rok pro obě směny (tj. např. dovolené).
Řezačka je sice hlavním prvkem,
ale neméně důležitá je manipulace s materiálem před a po řezání.
| Řezačka POLAR N115 PRO je zástupcem moderních trednů
26 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
Odkládací stoly není nutné řešit, ty
jsou již součástí řezačky a u nich v posledních letech vývoj nepostoupil, protože není co dalšího vyvíjet. Pro kvalitu a přesnost řezu má velký význam
kvalita srovnání stohu. Střásání tak
patří k nejrozšířenější prvkům periferie řezaček. U srovnaného stohu je
však dále nutné odstranit přebytečný
vzduch a ne každý střásací stůl byl
v minulosti vybaven válcem pro odstranění tohoto vzduchu. Pro umístění
stohu archů na střásací stůl se používá výtah, který umožňuje zvednout stoh do výšky střásacího stolu.
Obsluha tak snadno může ve stejné
rovině přesunout stoh mezi výtahem
a stolem. V takové konfiguraci jsou
řezací centra ve většině modernějších tiskáren. Výtah ani střásaní sice
výrazně nezvýší technologickou efektivitu, ale pomohou s kvalitou řezu,
a hlavně usnadní práci obsluze. Hmotnost stohů papíru není úplně malá,
a pokud má obsluha zvedat papír z palet a nakládá si jej sama na střásací
stůl či přímo do řezačky, je otázkou,
jestli je schopna efektivně pracovat celou směnu. Hovoříme o přeložení několika stovek kilogramů papíru, a navíc
ještě ve více operacích. Řada výrobců má řešení i pro transport stohu
mezi jednotlivými prvky, neboť jen tak
lze dále usnadnit práci řezače. Některé provozy používají pro nakládání/
transport a vykládání další obsluhu,
| Automatizované a efektivní řezání | Martin Jamrich | [email protected]
ale myslím, že i přes nižší mzdové náklady toto není úplně nejlepší řešení.
Aby se zvýšila efektivita nakládání, přišli výrobci na trh s polo- či plně automatizovanými nakladači přímo z palet.
Nejjednodušší automatizované řešení
představila minulý měsíc společnost
Polar-Mohr. Jde o systém s názvem
Polar EasyLoad, který tvoří rameno
s chytačem umístěné nad výtahem.
Chytač odebere stoh z palety a přesune jej na střásací stůl. To je základní
a nejjednodušší poloautomatizované
nakládání, ale existují i systémy propracovanější. Velmi zajímavý systém
nabízí společnost Baumann Maschinenbau Solms. Jde o systém BASA,
který je kombinací nakladače a střásacího stolu. Zezadu přijedete s paletou
a následně systém chytačů transportuje stoh (v řádech cm) papíru dopředu
na střásací stůl. Zařízení je schopno
pracovat s papírem a kartonem. Vzhledem k tomu, že je třeba provést nastavení před produkcí, je potřeba počítat
s tím, že tento systém má smysl jen
pro zakázky, kde je prováděno řezání
v rozsahu více palet. Mimo tohoto systému zde jsou pak ještě řešení využívající robotického ramene – Roboload
od společnosti Schneider Senator.
U toho řešení ale může být problémem
prostor, který robotické rameno potřebuje pro manipulaci.
Druhou část procesu pak tvoří transport hotových oříznutých produktů
a jejich automatizované vyskládání
na palety. Řešení pro tento proces
již také pár let existují, avšak nejsou
až tak rozšířená v praxi. Jejich význam je ale značný, a pokud chceme
zvýšit efektivitu na začátku řetězce,
není možné tento prvek opomenout.
Je možné vykládat jak stohy hotových
výrobků, tak i produkty pro mezioperace (např. když se jen ořezává formát
před dalším zpracováním). Zde je pak
důležité pečlivé zarovnání na vykládanou paletu. Pokud dochází k ořezu
již hotového produktu, je efektivní
přímo k vykládacímu stolu umístit balicí linku. Výrazného zvýšení efektivity
lze dosáhnout i tím, že produkt bude
zpracovávat jen nutný počet zaměstnanců při minimálním počtu operací.
Celkově dnes renomovaní výrobci řezaček uvádějí, že díky přípravě programu pro řezání a moderní řezačce
s periferiemi v podobě výtahu pro nakládání, střásacího stolu a automatizovaného vykladače může dojít ke zvýšení efektivity oproti staré řezačce bez
těchto periferií až o 20–30 %. Pokud
opět použijeme modelový případ 1 řezačky v dvousměnném provozu, tak
by mohlo jít o úsporu až 800 hodin
za rok, či plných 50 pracovních dní při
dvousměnném provozu. V reálu bychom pak mohli uspořit řádově půldruhé směny a obsluha by mohla vykonávat jinou práci. Druhou možností
je přejít na 12 hodinový cyklus, neboť
u automatizovaného řešení nebude fyzická náročnost tak vysoká.

| Automatizované nakládání Schneider Senator Roboload
27 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Mezinárodní veletrh FESPA Digital 2014 | Ivan Doležal | [email protected]
Mezinárodní veletrh
FESPA Digital 2014
Další ročník celosvětově největší a nejkomplexnější mezinárodní přehlídky velkoformátového digitálního tisku,
veletrhu FESPA Digital 2014, proběhne ve dnech 20.-23. května letošního roku ve čtyřech halách mnichovského
výstavního areálu Messe München.
Na celkové výstavní ploše 37 000 m²
zde představí své nabízené technologie, produkty a služby více než 400 vystavovatelů prakticky z celého světa.
Jejich zájem předčil všechna očekávání organizátorů této akce, takže museli přidáním haly A2 zvětšit výstavní
prostor o 4 000 m² a letošní veletrh
tak bude o 10 % větší než jeho předchozí ročník v Hamburku před dvěma
lety. A podle sdělení organizátorů této
akce z mezinárodní asociace FESPA
na dalším ročníku, jehož přípravy již
byly zahájeny a který se uskuteční
v roce 2015 ve třech „super“ výstavních halách s plochou 16 000 m²
na výstavišti v Kolíně nad Rýnem, očekávají dokonce rekordní účast více než
700 vystavovatelů.
Ústředním mottem letošního ročníku
přehlídky FESPA Digital 2014 bude
„Dive Deeper“ – Ponořte se hlouběji.
„Oceán možností“, který bude FESPA
návštěvníkům veletrhu nabízet, bude
obsahovat spoustu příležitostí k objevování nových technologií, spotřebních materiálů, technických procesů,
aplikací, obchodních modelů, ale také
potencionálních zákazníků, zkrátka
všeho, co by jim mohlo pomoci rozvíjet
a intenzifikovat jejich podnikání.
Více než čtyři stovky vystavovatelů nabídnou ve svých expozicích pozoruhodný výběr produktů a služeb včetně
celosvětových i evropských premiérových prezentací nových strojů, zařízení
a technologických řešení pro oblasti
širokoformátového digitálního tisku,
textilního potisku, dekorace textilní
konfekce, sítotisku, signage a digitální
signage, nejrůznějších aplikací, finišingových operací, softwaru tiskových
substrátů barev a inkoustů a obchodního managementu. Zastoupenými
průmyslovými sektory nebo chceteli výstavními nomenklaturami budou
na veletrhu inkjetové technologie,
28 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
širokoformátové digitální tiskové stroje,
inkousty a substráty, pre-pressové
a konstrukční softwary, úzkoformátové
komerční tiskové stroje, digitální signage, vyšívací stroje, dekorování textilní
konfekce, trhy domácích a interiérových textilií, sublimační a transferový
tisk, čisticí chemikálie a lepidla, nová
tisková média a substráty, finišingová
řešení a produkty, reklamní produkty,
interiérové a exteriérové sign- a displejové systémy, tiskové a MIS softwary
a obchodní služby.
Uvést jmenovitě všechny novinky
a inovativní řešení, které budou na veletrhu FESPA Digital 2014 prezentovány, samozřejmě není v tomto článku
možné. Proto zmíníme alespoň některé z nich. Tak například společnost
Canon Europe se na této přehlídce
představí v roli univerzálního dodavatele řešení a služeb pro velkoformátový tisk, který dokáže splnit všechny
požadavky zákazníků z této oblasti.
V její expozici si návštěvníci budou
moci prohlédnout řadu velkoformátových tiskáren, softwaru a tiskových
médií. Mezi nejdůležitější vystavované
produkty budou patřit tiskárny Océ
Arizona 680GT, Océ ColorWave 900,
Océ ColorWave 650 Poster Printer, digitální deskový řezací plotr Océ ProCut a dvanáctibarvová velkoformátová tiskárna Canon imagePROGRAF
iPF9400. Společnost Xaar premiérově představí svoji novou inkjetovou
tiskovou hlavu 1002 GS6, využívající
1 000 „Optimized Geometry“ trysek.
Izraelský výrobce Kornit Digital oznámil premiérové představení svého nového řídicího softwaru QuickP Plus
a vysokorychlostního stroje Storm II
na přímý digitální potisk textilní konfekce a společnost Sun Chemical,
také v premiéře, představí svůj nový
inkoust Streamline TX, určený pro
přímý sublimační potisk textilních materiálů, který byl speciálně formulován
pro polyesterový a syntetický soft signage trh.
Mezinárodní veletrh FESPA Digital 2014 zkrátka opět potvrdí svoji pozici celosvětově nejvýznamnější oborové přehlídky v této oblasti, která je
pro všechny návštěvníky jednoznačným přínosem.

| Tiskárna KIP C7800 ve firmě Agentura Promotion | Ivan Doležal
Tiskárna KIP C7800
ve firmě Agentura Promotion
Tato společnost začala na trhu působit už v roce 1995, tehdy ještě
pod názvem Košek Promotion, a její aktivity byly zaměřeny na inzerci
a propagaci hlavně ve sféře plakátové reklamy. Zpočátku se ale jednalo
pouze o zprostředkování tiskových služeb zadávaných tiskárnám
a pronájem reklamních ploch.
V roce 1998 potom vznikla Agentura Promotion, v. o. s., která navázala
na její úspěšné výsledky, začala expandovat a rozšiřovat portfolio nabízených služeb. Postupem času ale firma
začala narážet na limity v podobě požadavků klientů na tisk – náklady zakázek byly malé, a tudíž nevhodné
pro ofsetový tisk. Přestože se jednalo
o pravidelné měsíční objemy tisku,
tiskárny se zajímaly především o zakázky s co nejvyššími náklady. Proto
umisťování těchto malých zakázek
začalo Agentuře Promotion komplikovat činnost, přičemž největší problémy
vznikaly v prodlužování dodacích lhůt
a dodržování termínů dodávek jednotlivých zakázek, jejichž objemy nebyly
v desítkách tisíc, ale ve stovkách kusů
velkoformátových plakátů měsíčně.
A vzhledem k tomu, že někteří klienti
začali postupem času požadovat i personifikaci svých zakázek, byla firma
donucena přestat spoléhat se na kooperační výrobu a začít postupně budovat svoji vlastní technologickou základnu, tvořenou v té době dostupnými
digitálními tiskovými zařízeními.
Velkoformátové digitální tiskové stroje
procházely po roce 2000 poměrně
| Sídlo firmy Agentura Promotion, v. o. s., v Turnově
29 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
zajímavým obdobím, přestože se jednalo pouze o monochromatická, černobílá zařízení. Jejich dobrá dostupnost na trhu firmě umožnila odpoutat
se od „zavedených“ tiskáren, se kterými doposud musela spolupracovat, a klientům nabídnout nové možnosti, na které do té doby nebyli zvyklí.
Mohla personifikovat tisk jak v počtu
kusů, tak i v tiskových médiích podle
požadavků klientů, a ve svých „polních“ podmínkách tak pružně reagovat
na jejich rozličné požadavky potřeby,
i když zatím stále jen v oblasti černobílého tisku. Proto stále častěji a intenzivněji uvažovali o možnosti barevné
varianty tiskového řešení. Vzhledem
k velmi širokému portfoliu svých klientů
a z toho vyplývajícímu velkému množství různorodosti jejich požadavků jak
z hlediska formátů, tak i tiskových médií museli poměrně složitě a dlouho
vyhledávat pro jejich potřeby nejvhodnější technologické řešení. Naráželi
ale neustále na problém, že zařízení
dostupná na trhu byla buď příliš drahá
na výstupu, nebo velice složitá, takže
měla neakceptovatelné požadavky
na instalační prostor i finanční požadavky na pořízení.
Ke zlomu došlo v roce 2012, kdy
společnost Konica Minolta uvedla
na trh velkoformátový tiskový stroj KIP
C7800, jehož distribuci zajišťuje. Jednatel společnosti Agentura Promotion
Roman Košek k tomu uvádí: „Od začátku nám bylo jasné, že se jedná
o přesně takové tiskové zařízení,
jaké potřebujeme. Následovala cesta
do Düsseldorfu na reklamní veletrh
Viscom, kde jsme si tento stroj mohli
zblízka prohlédnout, a bylo rozhodnuto. Potom už všechno probíhalo
velmi rychle – objednání stroje a jeho
Hledáte technologie nebo produkty?
Potřebujete vyřešit technologický
problém?
Nejsme prodejci, ale dokážeme vám
doporučit tu nejvhodnější technologii
nebo produkt tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašemu záměru a potřebám.
Mimo poradenství a konzultace v oblasti návrhování postupů či konkrétních
produktů vám můžeme pomoci s optimalizací vašich výrobních procesů
a zpracováním konkrétních aplikací.
Poradenství vám nabízíme také při
vstupu strategických partnerů nebo
odprodeje celé firmy.
Zavolejte či napište e-mail!
Martin Jamrich
tel.: +420 602 292 915
e-mail: [email protected]
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Přípotoční 10a, 101 00 Praha 10
| Tiskárna KIP C7800 ve firmě Agentura Promotion | Ivan Doležal | [email protected]
| Pohled do výrobního provozu společnosti Agentura Promotion
instalace v naší provozovně, která
proběhla v září 2012. Po uvedení tiskárny KIP C7800 do provozu sice nebylo všechno, vzhledem k rozmanitosti
našich tiskových zakázek, tak zcela
jednoduché, jak jsme si původně představovali, ale přesto jsme do toho šli
po hlavě. Bylo to jako na vojně: člověk
časem na to špatné zapomene a vzpomíná už jenom na to dobré. Dnes jsme
zejména díky tomuto stroji soběstačná
tisková agentura, schopná rychle reagovat na rozmanité požadavky svých
klientů.“
Barevný velkoformátový produkční tiskový systém KIP 7800, který byl vyvinut a zkonstruován pro výrobu CAD
aplikací a produkci plakátů, dosahuje
výkonu až 390 m² za hodinu při černobílém tisku a až 325 m² za hodinu při
tisku plnobarevném. Tiskárna je vybavena v praxi prověřenou barevnou KIP
technologií, kterou její výrobce už řadu
| Velkoformátový digitální tiskový stroj
KIP C7800 v provozu firmy Agentura
Promotion
30 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
let neustále zdokonaluje, což se projevuje v inovativních technologických
řešeních využitých v tomto stroji. KIP
C7800 je robustní systém velkoformátového digitálního tisku, nabízející
snadné použití, velkou spolehlivost
a zvýšenou produktivitu. Jeho produkční výkon je srovnatelný se specializovanými LED tiskovými systémy.
Za zmínku stojí, že v režimu černobílého tisku tiskové médium prochází
zcela mimo všechny barevné zobrazovací jednotky, což zvyšuje efektivitu
systému a snižuje celkové provozní
náklady. Svou rychlostí barevné produkce je KIP C7800 nejproduktivnějším velkoformátovým LED systémem
barevného tisku na trhu.
Díky dosahované vysoké kvalitě plnobarevného tisku v rozlišení 600
x 2 400 dpi je tato tiskárna ideálním
řešením pro výrobu velkoformátových
aplikací vyžadujících nejvyšší kvalitu, rychlost výroby a efektivnost výrobních nákladů. Disponuje různými
možnostmi řízení tisku včetně široké
škály metod odesílání tiskových úloh,
dále externím RIPem, funkcí skenování a kopírování a plně integrovaným
vykládáním, skládáním a řezáním.
Díky všem těmto uvedeným přednostem šetří KIP C7800 čas i výrobní náklady, neboť je schopen vyrábět vysoce kvalitní tiskoviny efektivněji, než
je obvyklé. Tisk je možné realizovat
na standardní papírová média v plošných hmotnostech od 70 do 150 g/m²
a dále na polyester vellum, transparentní i bílou fólii, voděodolný
blueback, samolepicí lamináty, fluorescenční materiály (papíry FLUO), voděodolný mapový papír a bannerové
a backlitové materiály.
Dáme však slovo opět Romanovi Koškovi: „Původním důvodem pořízení
tiskového stroje KIP C7800 byly především potřeby naší stávající klientely. Nicméně přišla další etapa vývoje
naší firmy, kdy reference našich věrných zákazníků přiváděly stále nové
a nové klienty, a my jsme byli nuceni
reagovat na jejich stále větší nároky.
Ti všichni nyní oceňují naši velkou
flexibilitu v uspokojování jejich tiskových požadavků, ale hlavně rychlost
reakce při realizaci a dodání jejich zakázek od okamžiku zaslání tiskových
dat. V současné době u nás objednávají tiskové služby nejenom naši koncoví zákazníci, ale také stále větší
počet klasických ofsetových tiskáren.
Naším cílem nikdy nebylo a ani nebude jim konkurovat, ale chtěli bychom
svým působením vytvořit jakýsi most,
který překlene stávající mezeru v segmentu plnobarevných plakátů v sériích
od 1 do 200 kusů. Proto v současné
době vlastníme už další, druhou tiskárnu KIP C7800, kterou jsme instalovali v březnu letošního roku a díky
které jsme schopni bez problémů
reagovat na stále rostoucí poptávku
v segmentu velkoformátového tisku.
Na obou tiskárnách KIP C7800 provádíme především tisk plakátů ve formátech A2, A1 a A0 až do šíře papíru
914 mm. Jedná se zejména o programové plakáty, sloužící jako informační
médium divadel, kin a kulturních domů
po celé České republice, a další velkoformátové tiskoviny až do formátu A0,
jako jsou různé plány a mapy.
Rozvoj technologického vybavení v oblasti tzv. maloformátového tisku sice
nebyl naším cílem, ale i tuto sféru tiskových služeb jsme si nakonec museli
technologicky dovybavit. V současné
době tiskneme na produkční tiskárně
RICOH Pro C 901 GA, která splňuje
veškeré nároky našich klientů. Výrobu
vazeb V1 zajišťujeme na zařízení společnosti Duplo s digitální snášečkou,
automatický skládací stroj Morgana
Digifold Pro používáme na skládání letáků, bigování a perforace. Aktuálně si
pořizujeme ještě automatickou laminovací linku pro oboustranné laminování
od firmy Foliant.“

| Heidelberg FoilStar v opavské Tiskárně Grafico | Ivan Doležal | [email protected]
Heidelberg FoilStar
v opavské Tiskárně Grafico
V tiskárně Grafico v Opavě bylo v únoru letošního roku uvedeno do provozu zařízení na aplikaci studené fóliové
ražby FoilStar od společnosti Heidelberg.
Tomuto kroku ale předcházelo pět let
rozhodování a pečlivých příprav. Výkonný ředitel Tiskárny Grafico Mgr. Michael Kretek k tomu uvádí: „Nebylo to
tak, že bychom někde na veletrhu viděli technologii studené ražby a řekli
si, že do toho půjdeme. Zhruba před
šesti lety jsem byl pozván společností
manroland do předváděcího centra
této firmy na prezentaci aplikace metalické fólie na zařízení Inline Foiler
Prindor a jejího následného potisku
ofsetovými barvami. Z výsledků této
technologie na vzorových arších, které
jsem si přivezl domů, jsme byli nadšeni a viděli jsme v ní obrovský potenciál možností nabídnout na trhu něco
nového, pro naše zákazníky velice
atraktivního. Už tehdy jsme totiž cítili,
že snahou trhu je, aby některé tiskoviny vypadaly trochu jinak, než bylo
běžné, a disponovaly výraznými vizuálními efekty. Produkce obalů ze skládačkových lepenek sice u nás byla v té
době teprve v plenkách a těch pár krabiček, které jsme vyráběli, jsme lepili
ručně nebo v kooperaci, ale technologii studené fóliové ražby bylo možné
výhodně uplatňovat při tisku knižních
přebalů, potahů a obálek. Současně
jsme si však uvědomovali, že tato
technologie je extrémně drahá jak
z hlediska pořizovací ceny, tak i spotřebního materiálu. Proto jsme začali
hledat cestu, jak docílit stejných nebo
podobných efektů, aniž bychom museli investovat do zařízení na aplikaci
studené ražby. Trvalo nám přibližně
18 měsíců, než se nám podařilo dosáhnout nějakých smysluplných výsledků a mohli jsme zákazníkům představit svoji vlastní technologii, kterou
jsme nazvali Alustar. Jednalo se o offline proces, v jehož prvním kroku byla
metalická fólie aplikována na arch
horkou ražbou na stroji KAMA a následně v druhém kroku přetiskována
CMYKem na archovém ofsetovém
31 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Modul FoilStar na aplikaci metalické fólie pomocí studené ražby umístěný na archovém ofsetovém stroji Speedmaster CX 102-6+LX2
stroji. Hlavní úskalí této technologie
spočívalo v tom, že jejím prostřednictvím bylo možné aplikovat pouze určité motivy, které nesměly být příliš
»jemné« nebo negativní, a maximální
formát archů byl B2. I přesto byla pro
zákazníky svými vizuálními efekty natolik zajímavá, že se začala uplatňovat
v praxi a získávali jsem pro ni zakázky.
Stále jsme ale pozorně sledovali trh
studené fóliové ražby, na který vstoupila řada dalších výrobců aplikačních
zařízení, a hledali řešení, které by pro
nás bylo cenově dostupné a přitom
efektivnější, než to naše. Ceny těchto
aplikačních zařízení totiž postupem
času klesaly a snížily se i ceny spotřebních materiálů, tedy fólie a lepidla
pro studenou ražbu. Vzhledem k tomu,
že výrobců těchto zařízení bylo více,
snažili jsme se najít co nejekonomičtější řešení zejména z hlediska, aby
byla zaručena co nejrychlejší návratnost investice, která by navíc přinášela
i výraznou přidanou hodnotu, otevírající prostor pro další investování. S nejlepší nabídkou nakonec přišla společnost Heidelberg, a už nyní se ukazuje,
že to bylo dobré řešení, protože například prostorově je asi nejméně náročné ze všech, která jsme posuzovali. Mimo to i cena, za kterou jsme si
modul FoilStar pořídili, je dramaticky
odlišná od té, za kterou bylo před šesti
lety nabízeno zařízení Inline Foiler
Prindor. To bylo navíc pro formát B2,
kdežto FoilStar je pro formát B1.“
Instalace modulu FoilStar, jehož nákup
byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, na šestibarvový archový ofsetový stroj Heidelberg Speedmaster
CX 102-6+LX2 byla v Tiskárně Grafico zahájena v lednu letošního roku
a proběhla velice rychle. Trvala pouhý
jeden týden a v dalším týdnu potom
proběhlo zaškolování obsluhy stroje
techniky společnosti Heidelberg Praha.
Modul je umístěn na druhé tiskové jednotce stroje. Na první jednotce probíhá
celoplošné nebo parciální nanášení
lepidla, na druhé je z jedné hřídele
modulu FoilStar odvíjena metalická
fólie API, která je mezi přenosovým
a tlakovým válcem jednotky aplikována na arch, a odpadový zbytek je
| Heidelberg FoilStar v opavské Tiskárně Grafico | Ivan Doležal | [email protected]
při aplikaci studené ražby k nanášení
lepidla. Maximální šířka aplikace metalické fólie na arch je 1 010 mm a raport na aplikačním válci je 850 mm,
ale vzhledem k tomu, že modul FoilStar je vybaven dvěma segmentovými
hřídelemi s délkou 1 040 mm, odvíjecí a navíjecí, umožňuje současnou
aplikaci fólie až z šesti různých roliček
s minimální šířkou 80 mm. Maximální
návin jumborole fólie v plné šířce je
16 000 metrů.
Rychlost tiskového stroje při in-line
studené aplikaci metalické fólie může
teoreticky dosahovat až 15 000 archů/hod., ale je závislá na nanášeném
motivu a povrchu tiskového média.
| Segmentová hřídel umožňuje upnutí až šesti rolí metalické fólie s maximální
šířkou 80 mm
následně opět navíjen na druhou hřídel modulu. Přenosový válec je opatřen speciálním gumovým potahem
s větší tvrdostí, než má tiskový potah.
Na dalších čtyřech tiskových jednotkách potom probíhá CMYKový potisk
archů s aplikovanou fólií běžnými konvenčními ofsetovými barvami. Podmínkou dosahování kvalitního výsledku je
přelakování potištěné fólie speciálním disperzním lakem, to znamená,
že stroj musí být vybaven lakovací
jednotkou a prodlouženým vykladačem. Přelakování je nezbytně nutné,
aby nemohlo docházet ke slepování
potištěných archů ve stohu v případě,
že jsou k přetisku využívány konvenční
ofsetové barvy. Pokud jsou použity
UV barvy, u kterých dochází k rychlému vytvrzení potisku, ke slepování
nedochází, ale potisk konvenčními ofsetovými barvami je možné realizovat
za výrazně nižší cenu. I když přetisk
metalické fólie aplikované za studena
je exkluzivní technologií zvýšení vizuálního efektu tiskovin, u které by
cena neměla hrát rozhodující roli,
přesto je jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování zákazníků. Použití UV barev má navíc svá úskalí,
protože pokrytí archu metalickou fólií
není ve většině případů v celé ploše,
takže při potisku je třeba najít rovnováhu potisku mezi místy fólií pokrytými
a nepokrytými. To je u konvenčních
ofsetových barev možné zvládnout
lépe, alespoň podle dosavadních
32 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
| Umisťování odvíjecí segmentové
hřídele s rolemi metalické fólie
do modulu FoilStar
zkušeností pracovníků Tiskárny Grafico. Z hlediska nákladové efektivnosti
i z hlediska kvalitativního jsou navíc
konvenční ofsetové barvy pro tuto
technologii naprosto dostačující.
Modul FoilStar umístěný na druhé tiskové jednotce archového ofsetového
stroje Speedmaster CX 102-6+LX2 je
plně mechanicky integrován do tiskového stroje a nastavování jeho funkcí
probíhá z pultu dálkového ovládání
stroje. Je však plně odpojitelný, takže
tiskovou jednotku, na které je umístěn,
je možné používat k běžnému tisku
třeba přímých barev, stejně jako předchozí tiskovou jednotku využívanou
„Technologii studené ražby metalickou fólií v současné době využíváme
zejména při výrobě knižních přebalů,
potahů a obálek a při potisku skládačkových lepenek,“ říká Michael Kretek.
„Už nyní se ale prosazuje trend exponenciálního nárůstu této technologie, i když tiskoviny s aplikací fólie
jsou násobně dražší, cena aplikace
fólie na 1 m² dosahuje 9,50 Kč. Jedná
se však o natolik zajímavé zvýšení
vzhledové atraktivnosti tiskovin, že zákazníci použití této technologie vyžadují stále více, a navíc u velkých sérií
například obalů ze skládačkových lepenek je možné se dostat na ekonomicky velice zajímavá čísla. V současné době využíváme modul FoilStar
jeden den v týdnu, ale jsme přesvědčeni, že jeho využití bude nadále růst.
Proto jsme se rozhodli investovat
do pořízení dalšího archového ofsetového stroje ve formátu B1, který budeme instalovat na podzim letošního
roku. Tím by mělo dojít k navýšení
naší kapacity tisku v tomto formátu přibližně o polovinu a toto zvýšení kapacity budeme moci věnovat na aplikaci
studené ražby. Velmi dobrých výsledků
při aplikaci metalické fólie studenou
ražbou dosahujeme na hlazených
a natíraných površích tiskových médií,
ale zatím nejsme schopni ji v odpovídající kvalitě nanášet na materiály
s přírodním, nenatíraným povrchem.
Víme ovšem, že to možné je, protože
máme k dispozici vzorky ze zahraničí.
Proto musíme využít podpory společnosti Heidelberg provést potřebné
testy a zaučit obsluhu i na zpracování
těchto médií.“

| Personální inzerce | Nabídky, výrobky, služby | Jiří Benda | [email protected]
Papyrus, a leading European company in paper, facility supplies and industrial packaging is looking to grow their staff in the
Czech Republic.
Our company is currently active in 22 European countries and employs over 2,500 staff. Papyrus supports more than 65,000
customers by supplying a wide assortment of graphical and office paper, packaging products and consumables. Papyrus values
are the cornerstones that guide our employees in their daily activities. We look to maintain the image of Papyrus as a company
that is trustworthy, responsive, friendly, professional and inspiring, a real partner to our customers and a great opportunity for
our colleagues.
Papyrus Bohemia, located in Prague and with warehouses in both Prague and Brno, is currently growing and would like to
expand its successful team. We are looking for dynamic and experienced professionals with proven skills in the following areas:
-
Sales
Purchase and Logistics
Finance
Are you looking for a long term commitment, good team spirit, and a friendly and stable working environment? Would you like
to be part of a growing company with international overlap? Would you like to contribute to the rising success of an international
company?
We are looking for specialists – skilled professionals with great personalities, hands-on work ethics and enthusiasm to be part
of our Prague team. We are looking for you!
We will welcome your CV in English. Please, apply to [email protected] Each application will be considered
individually.
17 let
Grafik-designér
Získej kvalitní pracovní zázemí a příležitost seberozvoje na platformě
MAC u zavedené firmy s více jak 17letou tradicí.
Požadujeme:
– kreativní potenciál, grafické a estetické cítění
– znalost grafických programů a aplikací
Náplň práce:
– kreativní a grafické zpracování kampaní, propag. materiálů, webů
– komunikace s klientem
Nabízíme:
– práce na reálných zakázkách
– odpovídající platové ohodnocení, vzdělávání zdarma
– možnost přechodného nebo trvalého bydlení
Kontakt: e-mail: [email protected], Zeyerova 1456, 438 01 Žatec,
www.sittardia.cz
CICERO Stapro Group s.r.o.
přijme konzultanta polygrafického
informačního systému CICERO.
Požadujeme:
» znalosti v oblasti SW
» znalosti v oblasti polygrafie
» flexibilitu
» praxe v oblasti implementace informačních systémů
nebo obchodu výhodou
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel.: 467 003 111
Největší výrobce knižních publikací v pevné a měkké vazbě v České
republice, tiskárna FINIDR, s.r.o. Český Těšín hledá kandidáta na pozici:
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO ČR TRH
POŽADUJEME:
* SŠ/VŠ vzdělání
* obchodní zkušenost z oboru polygrafie podmínkou
* výborné komunikační dovednosti, iniciativní přístup
* řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) a ochotu cestovat
NÁPLŇ PRÁCE:
* akvizice nových zákazníků včetně získávání zakázek
* práce na HPP příp. i ŽL
NABÍZÍME:
* možnost spojit kariéru s moderní a úspěšnou polygrafickou firmou
* motivující systém odměňování a zaměstnanecké výhody
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Praha, Český Těšín
CV zasílejte e-mailem na adresu: rmicanova@finidr.cz
33 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
ST_3-4_2014-zadni_stranky.indd 33
13.6.2014 15:45:35
| Nabídky, výrobky, služby | Jiří Benda | [email protected]
NÁKUP A PRODEJ VŠECH POLYGRAFICKÝCH
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Hledáte technologie nebo produkty?
» komisní prodej
» stěhování a doprava
» konzultace
» servis
» financování a leasing
Nejsme prodejci, ale dokážeme vám
doporučit tu nejvhodnější technologii
nebo produkt tak, aby co nejlépe
vyhovovaly vašemu záměru i potřebám.
kompletní nabídka: www.polygrafiezeman.cz
Martin Zeman, mobil: 602 138 168
e-mail: [email protected], [email protected]
Hanusova 1025/9, 140 00 Praha 4
CT Praha, spol. s r.o.
Jeremenkova 1160/90a, 140 00 Praha 4
tel:244016077-8 e-mail:[email protected]
- dovoz, maloobchodní i velkoobchodní prodej
- kvalitní celosvětově prověřené produkty
- více než 20 let nejen na českém trhu
Nabízíme:
- dlouholetá praxe a zkušenosti
- běžné i nové technologie
- vlastní inovace
laminátory
- laminovací filmy
- vazače a spotřební materiál
- skartovače, řezačky a mnohem více...
Potřebujete vyřešit
technologický
problém?
Mimo poradenství a konzultace v oblasti
návrhu postupů či konkrétních produktů
vám můžeme pomoci s optimalizací
vašich výrobních procesů
a zpracováním konkrétních aplikací.
Poradenství vám nabízíme také při
vstupu strategických partnerů
nebo odprodeje celé firmy.
Domluvte si nezávaznou konzultaci!
Martin Jamrich
▪ 602 292 915 ▪ [email protected]
Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Přípotoční 10a
101 00 Praha 10 - Vršovice
- řešení pro firmy, kanceláře, copycentra i domácnosti
- konzultace a odborné poradenství
- záruční i pozáruční servis
Speciální cenová nabídka:
rolový laminátor Catena 65 za
49.999,- Kč bez DPH.
Kontaktujte nás pro více informací. Platí do vyprodání zásob.
www.ctpraha.cz
www.svettisku.cz
» produktové a technologické články
» profily firem i osobností
» tiskové zprávy
» personální inzerce
UV a MH výbojky
Nabízíme široký výběr UV výbojek do
všech typů zařízení. Výroba UV výbojek
na zakázku dle vaší specifikace. Pro
naše stálé zákazníky máme výbojky
vždy na skladě.
Sadová 411, 251 64 Mnichovice
Tel.: +420 311 327 723
E-mail: [email protected]
www.chemelek.cz
Ještě nezvlhčujete vaši tiskárnu?
Kontaktujte nás, pomůžeme kvalitě vašeho tisku!
Pomáháme majitelům průmyslových provozů snadno udržovat přirozenou vlhkost prostředí tak,
aby v něm nedocházelo k poškozování výrobků, materiálů a přístrojů.
Ing. Harazím Vladimír, CSc., tel.: 603 520 148, e-mail: [email protected]
www.drekoma.cz





                                                                         
34 | Svět tisku 3–4/2014 | www.svettisku.cz
ST_3-4_2014-zadni_stranky.indd 34
13.6.2014 15:45:35
Tiskové technologie nejvyšší kvality
o
c.inf
.mia
www
„Inovativnost, nejvyšší
kvalita, nasazení a osobní
přístup. To je to, co nás
spojuje a dělá z nás
dlouhodobé partnery.”
Jiří Matýsek, člen představenstva a vedoucí manažer výroby firmy
Model Obaly a.s. Opava, která je již déle než 30 let spokojeným uživatelem strojů KBA.
International Exhibition
of Paper Industry
Feeling Good
At MIAC 2014 you will find machinery, plants and
equipment for the production and for the converting
of paper and paperboard. In Europe, Lucca is the
number one spot for tissue production and Italy is
also one of the leader countries in the corrugated
cardboard sector. The Visitors of MIAC 2014 will
be able to meet, during the 3 days of Exhibition, the
leader suppliers of the Paper Industry sector which
will present the latest developments in machines,
systems and avant-garde solutions.
with
Takoví spokojení zákazníci, jako je Jiří Matýsek, vytvářejí i v nás dobrý
pocit. Jsou naší motivací i odměnou za naši práci. Osobní péči
a fungujícímu poprodejnímu servisu nepřičítáme velký význam jen tak bez
důvodu. Chceme, aby se naši zákazníci cítili u KBA dobře zaopatřeni a aby
dosáhli i svých cílů. A při tom je podporujeme. Individuálními řešeními,
inovacemi, které ukazují nové směry, i tiskovými stroji, které technologicky
vyčnívají nad ostatními. A navíc přirozeně se závazky, které vyplývají ze
dvou set let trvajícího partnerství s tiskaři tohoto světa.
15 t16 t 17
Přesvědčte se sami.
Náš tým se těší na kontakt s Vámi!
KBA CEE Sp. z o.o.
organizační složka, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 319 555, [email protected], www.kba.com/cs
OCTOBER 2014
LUCCA - ITALY
Koenig & Bauer AG
www.papnews.com
14_03-04_obalka.indd 2
MIAC is organized by: EDINOVA Srl - Via Pordenone 13 - 20132 Milan - Italy
phone +39 02.2158021 - fax +39 02.2140961 - [email protected] - www.miac.info
16.6.2014 8:48:18
číslo 03–04/2014
Otevřete oči
perfektním barvám.
Technologie měření barevnosti tisku od Manroland Sheetfed Vám umožní
dosáhnout stabilně vysokou kvalitu vybarvení v průběhu tisku celé
zakázky – zaručí perfektní barevnost za každých okolností.
Všechny stroje nejsou vyráběny stejně.
• Nový CorelDRAW Graphic Suite X7
• Nové skládací stroje Stahlfolder
• Obaly z papírů a lepenek
• Veletrh Reklama, Polygraf 2014
manroland.com
14_03-04_obalka.indd 1
www.svettisku.cz
16.6.2014 8:48:15
Download

Nové vzorníky PANTONE