Baterie Saft pro železniční dopravu
Řešení pro svět v pohybu
Výkon a spolehlivost optimalizované
pro aplikace v železniční dopravě
Plníme požadavky moderního
železničního průmyslu
Společnost Saft má více než 60 let zkušeností jako světový specialista v oblasti návrhu,
výroby a dodávek moderních baterií pro železniční dopravu. Vyvinuli jsme novou generaci
baterií, které splňují nároky na spolehlivost, bezpečnost a výkonnost, jež na ně klade
dnešní komplexní prostředí v oblasti železniční dopravy. Nabízíme široké spektrum služeb
od dodávek jednotlivých baterií až po globální dodávky plně integrovaných bateriových
systémů na klíč, a to jak u nově realizovaných projektů, tak u výměn ve stávajících
aplikacích.
Rozhodují celkové náklady
Skutečnou hodnotu baterií nejlépe
vyjadřují celkové náklady na dobu jejich
životnosti (TCO). Tato částka zahrnuje
počáteční pořizovací náklady, náklady na
údržbu (preventivní i korektivní), provozní
náklady a náklady na výměnu. Životnost
vašeho zařízení je delší než pět let. Proto
by měly mít delší životnost i baterie.
Náklady TCO (v €) po 30 letech
Ideální baterie pro každý účel
60 000
50 000
Řešení Saft pro železniční vozidla i pro signalizační a zabezpečovací zařízení využívají
celou řadu spolehlivých technologií: nikl-kadmiové baterie, niklový kapacitor
a baterie lithium-ion (Li-ion). Jsou vhodná pro všechny důležité aplikace, jako například:
zálohování pomocných obvodů, startování motorů, rekuperační brzdění či
signalizační zařízení.
Zálohování
40 000
30 000
20 000
10 000
Záloha vysokých výkonů
Startování motorů
Rekuperační
brzdění
0
Sinter/PBE
Signalizační zařízení
2
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
Olověné
Výměna
Provoz
Korektivní údržba
Pořizovací cena
Preventivní údržba
Společnost Saft reaguje na trendy
v rozvoji železniční dopravy
Ni-Cd S/PBE – bloková baterie
Niklové kapacitory
Ni-Cd S/PBE – jednotlivé články
Li-ion
Ni-Cd – kapsová baterie
▼
Velmi vysoký výkon
SNC
SNC
MSX
250 V li-ion
Vysoký výkon
SMRX / SMRX-F3
Intensium®
Max
SRX
SRA
Střední výkon
MRX
SRM-F3
SPL
SRM+
Tel.X
Startování motorů
▼
▼
Palubní
Rekuperační brzdění
Signalizace
Traťové
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
▼
Zálohování
▼
Energie
3
Nikl-kadmiové baterie Saft pro železniční
dopravu zajistí mnohaletý spolehlivý provoz
Komplexní řešení zálohování
Společnost Saft neustále rozšiřuje svou nabídku technicky vyspělých nikl-kadmiových baterií pro železniční dopravu o nové
produkty, které naplňují měnící se požadavky světa v pohybu. Produktové portfolio nabízí spolehlivé záložní zdroje pro
klíčové palubní systémy, jako jsou osvětlení, datové a komunikační systémy, větrání či otevírání dveří, stejně tak pro aplikace
kritické z hlediska bezpečnosti, jako je například elektromagnetické brzdění.
Řada „Energy“ (trvalý proud = 1C / špičkový proud = 2C)
Hlavní charakteristika
Provozní
teplota – rozsah
Rozmezí kapacit
SRM+
Ideální kompaktní a finančně efektivní řešení
-20 °C až +50 °C
40-360 Ah
SRM-F3
Články s vysokou energií v nádobách
z průhledného polysulfonátu
-30 °C až +50 °C
80-250 Ah
Řada „Medium Power“ (trvalý proud = 2C / špičkový proud = 5C)
Hlavní charakteristika
4
Provozní
teplota – rozsah
Rozmezí kapacit
MRX
Blokové provedení zajišťuje snadné a rychlé
uvedení do provozu, instalaci i údržbu
-20 °C až +50 °C
70-520 Ah
SRA
Velmi kompaktní články
-20 °C až +50 °C
75-375 Ah
SRA LT
Články pro provoz v extrémně chladném klimatu
-50 °C až +40 °C
75-375 Ah
SRA HT
Články pro provoz v extrémně horkém klimatu
-20 °C až +65 °C
70-350 Ah
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
Vysoký výkon pro nejnáročnější aplikace
Baterie Saft představují ideální řešení s vysokým výkonem pro náročné kritické záložní aplikace. Zároveň uspokojují požadavky
na vysoký špičkový výkon kladené brzdnými a naklápěcími systémy vysokorychlostních vlaků. Baterie Saft poskytují
mimořádně vysoké startovací proudy nezbytné pro spolehlivé startování motorů lokomotiv a dieselelektrických jednotek,
čímž provozovatelům přinášejí úsporu paliva, snížení hluku a emisí škodlivin včetně CO2.
Řada „High Power“ (trvalý proud = 5C / špičkový proud = 20C)
Hlavní charakteristika
Provozní
teplota – rozsah
Rozmezí kapacit
MSX
Blokové provedení pro snadné a rychlé uvedení
do provozu, instalaci i údržbu
-30 °C až +50 °C
70-260 Ah
SRX
Nabízí vysoký výkon
-20 °C až +50 °C
22-220 Ah (plast)
73-375 Ah (ocel)
SMRX
Velmi kompaktní rozměry a vysoký výkon
-30 °C až +50 °C
75-375 Ah
SMRX-F3
Kompaktní rozměry a vysoký výkon
v průhledné polysulfonátové nádobě
-30 °C až +50 °C
160-360 Ah
Superkapacitory
Saft Nickel Capacitor (SNC)
Nejmodernější niklový kapacitor Saft Nickel Capacitor (SNC), který je rovněž znám pod označením
superkapacitor, pracuje ve spojení s palubní baterií vlaku a zajišťuje velmi vysoký startovací výkon
potřebný pro startování velkých dieselových motorů. Modul SNC využívá pro vyšší bezpečnost vodného
roztoku elektrolytu a nevyžaduje elektroniku, což z něj činí mimořádně spolehlivý výrobek.
Je bezúdržbový, jeho obsluha je snadná a jeho životnost a výkon nejsou významnou měrou ovlivněny
extrémními teplotami.
▼
Naprostá spolehlivost pro železniční signalizaci
Nikl-kadmiové baterie Saft představují spolehlivý záložní zdroj, který zajišťuje naprostou spolehlivost železničních signalizačních
zařízení. Pro signalizační zařízení, přejezdy a ovládání výhybek, řízení vlaků, bezpečnostní dohled či telekomunikační zařízení
jsou k dispozici verze s vysokými nebo nízkými proudovými hodnotami.
Řada „Energy“ (trvalý proud = 1C)
Hlavní charakteristika
Odolnost Ni-Cd baterií
zajišťuje předvídatelný
dlouhodobý výkon
Provozní
teplota – rozsah
Rozmezí kapacit
SPL
Spolehlivý záložní zdroj s rychlým
a flexibilním nabíjením
-30 °C až +40 °C
80-420 Ah
Tel.X
Ideální pro instalaci ve stísněných prostorách,
kompatibilní s nabíjecími systémy pro VRLA
-20 °C až +50 °C
83-185 Ah
Niklové baterie Saft se vyznačují robustní konstrukcí, která zajistí plně předvídatelný
a spolehlivý výkon při dlouhé době životnosti.
U kritických instalací tato předvídatelnost eliminuje riziko „náhlé smrti“, která se
vyskytuje u olověných baterií, jež při vysokých teplotách nebo v náročných
provozních podmínkách rychle ztrácejí svou funkčnost.
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
5
Lithium-ion
efektivní zdroj energie
Baterie Saft Li-ion pro energii z rekuperačního brzdění
250 V bloky Li-ion baterií Saft pro ukládání energie z brzdění poskytují jak vysoký výkon, tak
vysokou hustotu energie, což zvyšuje energetickou účinnost. Baterie sestávají
z bloků a řídicího systému a představují modulární, snadno integrovatelné řešení vybavené
samostatnou skříní vhodnou pro použití v železniční dopravě.
250 V blok Li-ion baterií: sériově
rozšiřitelný pro dosažení napětí
▼
500 V a 750 V, možnost paralelního
zapojení
• Ukládání kinetické energie z brzdění (rekuperační brzdění) a její opětovné využití pro
autonomní jízdu umožňuje provoz bez trolejového vedení a zároveň pomáhá snižovat
spotřebu elektrické energie při akceleraci vlaku
• Snížení spotřeby energie, nákladů na infrastrukturu a požadavků na údržbu pro rychlou
návratnost investice
• Zajištění komfortu a bezpečnosti cestujících při výpadcích dodávek energie – palubní
baterie je schopna poskytnout dostatek záložní energie pro pomocné systémy
a autonomní jízdu, díky čemuž jsou hybridní vozidla schopna dojet do nejbližší stanice
• Rozvoj trvale udržitelné mobility pro čistší budoucnost díky snižování spotřeby fosilních
paliv, hluku dieselových motorů a emisí pevných částic při současném zvyšování estetické
přitažlivosti dopravy.
Li-ion systémy pro ukládání energie Intensium® Max
▼
6
Intensium® Max
Megawattové systémy Saft Intensium® Max Li-ion
pro ukládání energie lze používat jako součást
traťového rekuperačního systému pro
zachycování kinetické energie vlaků při brzdění
a pro její opětovné využití při akceleraci. Plně
integrovaný kontejnerový systém plní dvě funkce:
šetří energii a pomáhá zvyšovat stabilitu sítě
prostřednictvím frekvenční podpory. Navíc může
přinést dodatečné příjmy, neboť provozovatelům
umožňuje prodávat přebytečnou energii zpět do
místní rozvodné sítě.
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
Li-ion technologie pro
pokročilé železniční aplikace
Společnost Saft má více než 18 let
zkušeností s používáním Li-ion
technologie v celé řadě aplikací od
mobility po velká zařízení na ukládání
energie určená pro průmysl či pro oblast
obnovitelné energie. Pro pokročilé
aplikace v oblasti železniční dopravy, které
vyžadují lehké a kompaktní bateriové
systémy, nabízejí baterie Saft Li-ion
skvělou kombinaci vysoké hustoty energie,
vysokého výkonu a výjimečného počtu
cyklů ve spolehlivém a bezúdržbovém
řešení s dlouhou životností.
Komplexní
servis a podpora
Specializovaná podpora
Kvalitní produkty
• Prvotřídní články, baterie a příslušenství
• Výběr z mnoha typů baterií a řešení
• Specializované týmy podpory: řízení projektu při
vývoji systémů, technické návrhy, zajišťování jakosti
a služby zákazníkům
• Globální prodejní síť
Odbornost
Služby a servis
Přidaná hodnota
v každé fázi
• Programy školení
• Poprodejní podpora
Inovace
• Neustálé investice do vývoje nových produktů
s cílem uspokojit měnící se potřeby zákazníků
• Odborné znalosti řady technologií
• Přes 60 let osvědčené odbornosti v řízení
globálních železničních projektů
• Komplexní znalost mezinárodních železničních
norem a požadavků týkajících se vozového parku
Ohleduplnost k životnímu
prostředí
• Specializovaná globální síť sběrných a recyklačních
zařízení
Baterie Saft pro železniční dopravu splňují všechny hlavní
normy kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí
Kvalita: IRIS, ISO 9001, Saft World Class program neustálého zlepšování
Doprava: UN 2795, UN3480
Životní prostředí: ISO 14001, plně recyklovatelné
REACH: Skupina Saft Group zavedla mezinárodní
postupy pro zajištění shody s evrospkými
předpisy o registraci chemických látek REACH.
RoHS: Přestože baterie a akumulátory
nespadají do rozsahu směrnice RoHS,
společnost Saft dobrovolně přijala
opatření, aby baterie s výjimkou
elektrochemického jádra neobsahovaly
látky zakázané touto směrnicí.
Baterie Saft pro železniční dopravu – Řešení pro svět v pohybu
7
Společnost Saft se zavázala k dodržování
nejvyšších standardů ochrany životního
prostředí
V rámci tohoto úsilí upřednostňuje
společnost Saft ve všech výrobních
procesech použití recyklovaných
druhotných surovin před přírodními
surovinami. Každoročně se snažíme
minimalizovat emise škodlivin z našich
závodů do ovzduší a vod, snižovat spotřebu
vody i fosilních paliv a souvisejících emisí
CO2 a zajistit přístup k zařízením na
recyklaci použitých baterií pro všechny
naše zákazníky.
Za účelem usnadnění sběru a recyklace
průmyslových baterií na konci jejich
životnosti, včetně našich niklových
a lithium-ion technologií, navázala
společnost Saft spolupráci se zavedenými
partnery a sběrnými firmami ve většině
zemí EU, v Severní Americe a v mnoha
dalších zemích po celém světě. Tato sběrná
síť shromažďuje staré baterie od našich
zákazníků a předává je do schválených
recyklačních zařízení v souladu se zákony
upravujícími přeshraniční přepravu
odpadů.
Tato sběrná síť v současnosti prochází
drobnými změnami tak, aby vyhověla
požadavkům směrnice EU o bateriích.
Seznam míst pro sběr baterií je k dispozici
na našich internetových stránkách.
V ostatních zemích společnost Saft ochotně
pomůže zákazníkům, kteří naše baterie
používají, s nalezením vhodného způsobu
recyklace.
Pro bližší informace kontaktujte svého
místního obchodního zástupce.
Dokument č. 21843-21-0712
Vydání: červenec 2012
Saft
12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet – Francie
Tel.: +33 1 49 93 19 18
Fax: +33 1 49 93 19 64
www.saftbatteries.com
Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího
oznámení a stávají se součástí smlouvy pouze po jejich písemném
potvrzení.
Foto: Saft, Getty, Reflexstock, Fotolia.
Attitudes design&communication – C256
Příprava: ITR International Translation Resources Ltd
Vytištěno na papíru s certifikací FSC firmou GMK (člen sdružení
Imprim’ Green).
© Saft – Société par Actions Simplifiée au capital de 31 944 000 €
RCS Bobigny B 383 703 873
Download

Baterie Saft pro železniční dopravu