I. WEBINÁŘ Z CYKLU
PÍŠEME SPRÁVNĚ ČESKY?
JAK NEBÝT
BITÝ NA
PRAVOPISE
Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Projektový tým Centra informačního vzdělávání na KISK FF MU
ve spolupráci s knihovnou Přírodovědecké fakulty MU vás srdečně
zvou k účasti na cyklu webinářů Píšeme správně česky. Webinářem
vás provede Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., lektorka CEINVE, filoložka
a fanynka češtiny.
Webinář I.: Jak nebýt bitý na pravopise
aneb Nejčastější pravopisné chyby
11. března 2014, 16.30-17.30 h
Virtuální učebna – vstoupíte do ní přes odkaz
https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kpi/
Tápete v psaní velkých písmen? Chybujete v psaní
i a y v koncovkách různých slovních druhů? Není vám
vždy jasné, jak se píší spřežky? Máte mezery v používání
typografických značek, číselných údajů nebo
akademických titulů? Tyhle a další gramatické jevy
společně zopakujeme a procvičíme s odkazy
na novou Akademickou gramatiku spisovné češtiny.
Knihovny Masarykovy univerzity
library.muni.cz
knihovna.sci.muni.cz
knihovna.phil.muni.cz
ukb.mUni.cz/kuk
ped.muni.cz/wlib
Centrum informačního vzdělávání
[email protected]
inspiromat.cz
facebook.com/kurz.kpi
slideshare.net/ceinve
Co k účasti na webináři potřebujete:
Funkční počítač se spolehlivým připojením.
Reproduktory nebo sluchátka.
Svoje UČO a sekundární heslo.
Jak se na webinář dostanete:
Pro vstup do učebny využijte odkaz
https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kpi/
Zvolte možnost „Přihlásit se“ a zadejte své
UČO a sekundární heslo.
Webináře jsou určeny primárně pro studenty
a pedagogy Přírodovědecké fakulty MU, zváni
jsou také další zájemci z celé univerzity
do naplnění kapacity 200 účastníků.
Download

Jak nebýt bitý na pravopise - Ústřední knihovna Přírodovědecké