Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Co je nového v NetWorkeru
a Data Domain ?
Petr Dvořák
GAPP System, spol. s r.o.
2. dubna 2014
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
EMC NetWorker
 Aktuální verze
 NetWorker 8.1.1
 Stěžejní novinky ve verzích 8.0 a 8.1
 Zdokonalení Client Direct zálohování
 Deduplikace na klientu pro jakýkoli typ zálohovaných
dat při použití EMC Data Domain
 Nový model VMware zálohování
 Block based Windows zálohování
 Syntentické full backupy
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Řada systémů EMC Data Domain
Data Domain Software
• DD Boost
• DD Encryption
• DD Extended Retention
• DD Replicator
• DD Retention Lock
• DD Virtual Tape Library
Large Enterprise
• DD Management Center
Midrange Enterprise
Small
Enter./ROBO
DD160
DD620
DD2500
DD4200
DD4500
DD7200
DD990
Speed (DD Boost)
1.1 TB/hr
2.4 TB/hr
13.4 TB/hr
22.0 TB/hr
22.0 TB/hr
26.0 TB/hr
31.0 TB/hr
Speed (other)
667 GB/hr
1.1 TB/hr
5.3 TB/hr
10.2 TB/hr
10.2 TB/hr
11.9 TB/hr
15.0 TB/hr
Logical capacity
40–195 TB
83–415 TB
1.3–6.6 PB
1.8-9.4 PB
5.6-28.4 PB1
2.8-14.2 PB
11.4-57.0 PB1
4.2-21.4 PB
17.1-85.61
5.7–28.5 PB
Up to 100 PB1
Usable capacity
Up to 3.98 TB
Up to 8.3 TB
Up to 133 TB
Up to 189 TB
Up to 569 TB1
Up to 285 TB
Up to 1.1 PB1
Up to 428 TB
Up to 1.7 PB1
Up to 570 TB
Up to 2.0 PB1
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Klasické zálohování po LAN
Síť LAN
Zálohovací server
Zálohované servery
Pásková knihovna
 Veškerá data jsou přenášena po LAN
 Zálohovací server je úzkým místem průchodnosti celého
systému, zejména v případě 1 Gbps infrastruktury
 Jednoduchý management a troubleshooting
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Klasické zálohování po SAN
Síť LAN
Zálohovací server
Pásková knihovna
Storage Node
Zálohované servery
Diskové pole
 Vybraná data jsou přenášena po SAN
 Průchodnost zálohovacího serveru je zvýšena
prostřednictvím Storage Nodů (LAN Free klientů)
 Přístup ke sdílenému zálohovacímu zařízení musí být řízen
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Client Direct zálohování
Síť LAN
Zálohovací server
Zálohované servery
Zařízení pro zálohování
do disku
 Veškerá data jsou přenášena po LAN (s využitím 10 Gbps)
 Zálohované servery komunikují přímo se zálohovacím
zařízením (NFS/CIFS/OST)
 Jednoduchý management, troubleshooting, vysoká
propustnost
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Deduplikace na straně klienta
Síť LAN
Zálohovací server
Zálohované servery
Zařízení pro zálohování
do disku
 Předpoklady:
 EMC NetWorker 8.x a vyšší
 EMC Data Domain
(včetně protokolu BOOST)
 Přínosy
 Zvýšení průchodnosti
 Zrychlení průběhu záloh
 Zjednodušení správy
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
NetWorker VMware Protection
VMware Admin:
vSphere UI
System Admin:
Web-Based
Recovery UI
NetWorker Admin:
NMC
VMware
Backup and
Recovery
 Předpoklady:
 EMC NetWorker 8.x a vyšší
 EMC Data Domain
(včetně protokolu BOOST)
 VMware Backup Appliance
 Stěžejní výhody
 Snadná a rychlá instalace
 Self-service data protection
 Incremental Forever
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Block Based Backup pro systémy Windows
 Přenos dat na úrovni bloku
 Využívá technologii VSS pro vytvoření snapshotu
 Changed block tracking (CBT) umožňuje
inkrementální zálohování
File Systems
 V průběhu zálohování nejsou vytvářeny indexy
NetWorker
 Výrazné zrychlení zálohování i obnovy
 5x rychlejší zálohy
 2–4x rychlejší obnovy
 Možnost obnovy na úrovni jednotlivých souborů
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Syntetické Full Backupy
 Umožňuje incremental
forever na diskových
zařízeních
 Na EMC Data Domain
nevyžaduje jakékoli
přesuny dat (Virtual
Synthetic Full)
 Odstraňuje potřebu
plných záloh, tj. zkracuje
čas potřebný pro zálohu
Ne
Full
Po
Incremental
Út
Incremental
St
Obnova úterní Full zálohy
NetWorker
Client
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Shrnutí
 Trend
 Integrované SW a HW řešení
pro zálohování dat
 Řešení
 EMC NetWorker 8.x & EMC Data Domain
 Stěžejní přínosy
 Výrazné zkrácení času potřebného k zálohování dat
 Výrazné zvýšení průchodnosti systému
 Výrazné zjednodušní celého systému
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat
Děkuji za pozornost.
Petr Dvořák
[email protected]
+420 602 150 352
Konference GAPP 2014 - Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat, Hotel Diplomat, Sál Belvedere – 2. dubna 2014
Download

Jak správně navrhnout moderní a efektivní řešení pro ukládání dat