Uživatelská příručka
Obsah:
Model:
1. iMON 2.4G
5
2. iMON 2.4G DT
5
3. iMON Station
6
4. iMON Knob
6
5. iMON Inside
6
6. iMON VFD
7
7. iMON OEM
7
S/W, H/W instalace:
8
1. S/W instalace
8
2. H/W (RF, IR přijímače) instalace
8
1) Instalace externího RF přijímače (iMON 2,4G LT)
8
2) Instalace interního RF přijímače (iMON 2,4G DT)
8
3) Instalace externího IR přijímače (iMON Station, iMON Knob)
11
4) Instalace interního IR přijímače (iMON Inside, iMON VFD)
11
Dálkové ovládání iMON 2,4TG
14
Dálkové ovládání iMON PAD
19
Používání iMEDIAN
26
1. Mediální zobrazení iMEDIAN
1) Základní zobrazení
26
26
1) Místní média
26
2) Síťová média
27
3) Cd/DVD/přep.
27
4) Webové vysílání
27
5) TV
28
2) Zobrazení mediální složky
28
3) Zobrazení mediálního souboru
29
4) Mediální náhled
30
5) Zobrazení na celou obrazovku
31
6) Zobrazení DVD
31
7) Zobrazení webového vysílání
32
8) TV zobrazení
9) Součásti mediálního zobrazení
32
1. Titulní lišta
32
2. Stavová lišta
33
3. Kontrolní lišta
33
4. Vstupní informační panel
34
5. Detailní informační panel
34
6. OSD (zobrazení na obrazovce)
35
2. Použití dálkového ovládání na iMEDIAN
36
1) Použití dálkového ovládání iMON 2,4G
36
2) Použití dálkového ovládání iMON PAD
39
3. Použití myši na iMEDIAN
43
4. Použití klávesnice na iMEDIAN
44
5. Nastavení zobrazení
44
1) Nastavení > obecné
45
1. Nastavení > obecné > iMEDIAN
45
2. Nastavení > obecné > kodek
45
3. Nastavení > obecné > Video
45
4. Nastavení > obecné > rozvrh
45
5. Nastavení > obecné > průvodce výchozího nastavení
45
2) Nastavení > média
45
1. Nastavení > média > hudba
45
2. Nastavení > média > film
46
3. Nastavení > média > obrázky
46
3) Nastavení > síťová média
46
4) Nastavení > DVD
46
5) Nastavení > TV
46
1. Nastavení > TV > zařízení
46
2. Nastavení > TV > signál
46
3. Nastavení > TV > kanál
46
4. Nastavení > TV > nahrávání
46
Používání iMONu
47
1. iMON manažer
1) Nastavení
47
48
1. Programový příkaz
48
2. Windows příkaz
50
3. Přizpůsobený windows příkaz
51
4. Makro
51
5. Spuštění
51
2) Volby
52
1. Obecné
52
2. Indikátor
53
3. Myš
53
4. Klávesnice
53
5. Hlasitost
54
6. Rozlišení zobrazení
54
7. Virtuální klávesnice
55
8. Třetí strana – plug-iny (zásuvné moduly třetích stran)
55
2. Spuštění Aplikace
56
3. Přepínání úloh
57
4. Nastavení rozlišení monitoru
57
5. Časovač
58
6. Virtuální klávesnice
59
7. VFD kontrolní panel (model iMON VFD)
59
1) Automatický režim
60
2) Informační režim systému
61
3) Informační režim média
61
4) Režim grafický EQ
62
5) Režim kontroly e-mailů
63
6) Režim zpráv
63
7) Režim času světových měst a počasí
64
8) Režim připojení
65
O aktualizacích S/W
66
O Soundgraphu, Inc.
67
Základní balení
Společnost SoundGraph, Inc. má 6 různých iMON
modelů, které mají různé typy dálkového ovládání a přijímačů. Prosím
zkontrolujte obsah balení viz. následující obrázek.
1. iMON 2.4G LT
Obsah balení: 1x iMON 2.4G dálkové ovládání, 1x iMON 2.4G LT přijímač (externí RF přijímač),
1x instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý průvodce, 2 x AAA baterie
2. iMON 2.4G DT
Obsah balení: 1x iMON 2.4G dálkové ovládání, 1x iMON 2.4G DT přijímač (interníí RF přijímač),
2x USB přip. kabel (interní, externí), 1x nízko profilový PCI držák, 1x RF anténa, 1x
instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý průvodce, 2x AAA baterie
3.
iMON Station
Obsah balení: 1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Station (externí IR přijímač),
1x prodluž. USB kabel, 1x instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý
průvodce, 2x AAA baterie
4. iMON Knob
Obsah balení: 1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Knob (externí IR přijímač),
1x prodluž. USB kabel, 1x instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý
průvodce, 2x AAA baterie
5. iMON Inside
Obsah balení: 1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Inside (interní IR přijímač),
1x prodluž. USB kabel, 1x instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý
průvodce, 2x AAA baterie
6. iMON VFD
Obsah balení: 1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON VFD (interní IR přijímač),
1x prodluž. USB kabel, 1x instalační CD (iMON manažer, iMEDIAN), 1x rychlý
průvodce, 2x AAA baterie
7. iMON OEM
Společnost Soundgraph poskytuje iMON OEM verze různým OEM partnerům, kteří používají
iMON/iMEDIAN ke svým produktům. iMON OEM verze má několik různých balení, záleží na
požadavcích našeho OEM partnera. Prosím zkontrolujte dálkové ovládání, IR přijímač a instalační
CD ve vašem balení.
S/W, H/W instalace
Přečtěte si pozorně Rychlého průvodce a tohoto Instalačního
průvodce před instalování iMON IR přijímače.
1.
S/W instalace
Nejprve nainstalujte S/W (dříve než připojíte k vašemu počítači H/W). Vložte instalační CD
iMON, iMEDIAN do CD ROM a řiďte se následujícím instalačním postupem. Na instalačním
CD jsou dvě různé aplikace. iMON je aplikace, která řídí a nastavuje dálkové ovládání a jeho
ovládání. iMEDIAN je aplikace, která může být ovládána dálkovým ovládáním iMONU a její
použití pro co nejlepší požitek z mediálních souborů a zařízení na PC. Podle Instalačního
průvodce můžete snadno instalovat tyto dvě aplikace. Ujistěte se, že uvedete správné
dálkové ovládání, které použijete během Instalačního průvodce.
2.
H/W (RF, IR přijímač) instalace
1) Instalace externího RF přijímače (iMON 2.4G LT)
Připojte váš externí iMON RF přijímač (iMON 2.4G LT) do USB portu. Pokud připojíte iMON
RF přijímač před instalací S/W, pak zvolte H/W ovladač v „Najít nový H/W“průvodci. Zvolte
CD ROM disk pro nalezení H/W ovladače, který se nachází na instalačním CD.
2) Instalace interního RF přijímače (iMON 2.4G DT)
Interní RF přijímač může být připojen k PCI pozici základní desky. Dalším rysem interního
typu iMON RF přijímače je, že můžete zapnout/vypnout počítač pomocí stisknutí tlačítka
„power“ na dálkovém ovládání. Po vypnutí počítače, otevřte počítačovou skříň a spojte
kabely se správnými piny podle následujícího obrázku. Interní RF přijímač je připojen
k základní desce dvěma kabely a počítačová skříň jedním kabelem. Při připojování těchto
kabelů buďte opatrní, řiďte se manuálem základní desky. Pokud připojíte iMON RF přijímač
před instalací S/W, pak vyberte ovladač H/W v „Najít nový H/W“ průvodci. Zvolte CD ROM
disk pro nalezení ovladače H/W, který se nachází na instalačním CD.
Krok 1: Připojte „iMON 2.4G DT přijímač“ k PCI pozici základní desky.
Krok 2: Odpojte „Kabel power tlačítka počítačové skříně“ od konektoru „Power
spínače“ na základní desce a připojte „Kabel power tlačítka počítačové skříně“ k „CN3
konektoru“ na iMON 2.4G DT přijímači.
Krok 3: Spojte „Kabel power spínače základní desky“ s konektorem „Power spínač“
na základní desce a „CN2 konektorem“ na iMON 2.4G DT přijímači.
Krok 4: Spojte „Interní nebo externí USB kabel“ s „interním USB konektorem základní
desky“ nebo „externím USB konektorem“ a „CN4 konektorem“ na iMON 2.4G DT
přijímači.
CN1 konektor je záložní (pro budoucí použití). Nepotřebujete připojit
žádný kabel k tomuto CN1 konektoru.
iMON 2.4G DT instalační postup
Barva
Červená
Bílá
Zelená
Černá
Další označení
VCC, POWER, USBPOWER
D-, DATA-, USBP#-, UP#-, P#D+, DATA+, USBP#+, UP#+, P#+
GND, GROUND
USB port pin označení
3) Instalace externího IR přijímače (iMON Station, iMON Knob)
Připojte váš externí iMON IR přijímač (iMON Station nebo iMON Knob) do USB portu. Pokud
připojíte iMON IR přijímač před S/W instalací, pak vyberte H/W ovladač v „Najít nový H/W“
průvodci. Zvolte CD ROM disk pro nalezení H/W ovladače, který se nachází na instalačním
CD.
4) Instalace interního IR přijímače (iMON Inside, iMON VFD, iMON OEM)
Další funkcí interního typu iMON IR přijímače je, že můžete zapnout/vypnout váš počítač
pomocí „power“ tlačítka na dálkovém ovládání. Interní iMON IR přijímač může být zapojen do
3.5´ (iMON Inside) nebo 5.25´ (iMON VFD) disk drive bay. Některé iMON OEM verze jsou již
zapojeny ve skříních. Po vypnutí počítače, otevřte počítačovou skříň a spojte kabely se
správným pinem podle následujícího obrázku. Interní IR přijímač je připojen k základní desce
pomocí dvou kabelů, počítačová skříň pomocí jednoho kabelu, napájení pomocí dalšího
kabelu. Při připojování těchto čtyř kabelů buďte opatrní, řiďte se manuálem základní desky.
Pokud připojíte iMON IR přijímač před instalací S/W, pak vyberte ovladač H/W v „Najít nový
H/W“ průvodci. Zvolte CD ROM disk pro nalezení ovladače H/W, který se nachází na
instalačním CD.
Interní IR přijímač (iMON Inside, iMON VFD) – schéma připojení
A1: (3pin, iMON Inside/VFD ´ST PWR1´ konektor)
1. Záložní napájecí kabel
B1: (2pin, iMON Inside/VFD ´M/B PWR´konektor)
2. Power spínač. kabel základní desky
C1: (2pin, iMON Inside/VFD ´PWR S/W´ konektor)
3. Power spínač. kabel počítačové skříně
D1: (5pin, iMON Inside/VFD USB konektor)
3. USB kabel základní desky
A2: (3pin, Prodluž.kabel napájení zákl.desky)
B2: (2pin, Konektor power spínače zákl. desky)
C2: (2pin, Power tlačítko počítačové skříně)
D2: (4pin, Interní USB konektor zákl. desky)
Interní IR přijímač (iMON Inside, iMON VFD) – seznam konektorů
Názvy interních USB port pinů v manuálu základní desky se liší podle výrobce. Níže je
uvedená tabulka pro připojení USB kabelu.
Barva
Červená
Bílá
Zelená
Černá
Další označení
VCC, POWER, USBPOWER
D-, DATA-, USBP#-, UP#-, P#D+, DATA+, USBP#+, UP#+, P#+
GND, GROUND
USB port pin označení
Dálkové ovládání iMON 2.4G
iMON 2.4G dálkové ovládání
Pomocí iMON, iMON 2.4G dálkového ovládání můžete ovládat nejen iMEDIAN, ale také
každou Windows aplikaci. Hlavním rysem iMON 2.4G dálkového ovládání je, že všechna
tlačítka (kromě tlačítka Power a tlačítka Rychlé spuštění) mohou být nastavena a spuštěna
ve dvou různých režimech (navigační režim a režim kontroly přehrávání). Následující je
normální používání tlačítek iMON 2.4G dálkového ovládání, pokud chcete znát používání
iMON 2.4G dálkového ovládání s iMEDIAN, prosím podívejte se do sekce „Používání
dálkového ovládání s iMEDIAN“.
Tlačítko Power: Toto tlačítko používáme k zapnutí/vypnutí počítače.
Funkce zapnutí je možná pouze pro interní modely, iMON 2.4G DT. Pro externí model,
iMON 2.4G LT, tato funkce zapnutí není možná.
Apl. Tlačítko Exit: Toto tlačítko používáme pro zavření současně běžící
aplikace. [ALT]+ [F4].
Tlačítko Eject: Toto tlačítko slouží k otevření/zavření CD/DVD ROM.
iSTICK regulátor: Tento regulátor slouží jako kurzorová šipka pro pohyb nahoru, dolů, vlevo, vpravo a
jako Enter klávesa v navigačním režimu (zelená), další, předchozí, přetočit zpět,
přetočit dopředu a přehrát/pauza v režimu kontroly přehrávání (červená).
Tlačítko Spuštění aplikace: Toto tlačítko slouží k rychlému spuštění aplikace nebo souboru.
Tlačítko Režim: Toto tlačítko slouží k přepínání mezi navigačním režimem a režimem kontroly
přehrávání. Pokud toto tlačítko bude zelené, znamená to, že je to v navigačním režimu a pokud bude
červené, znamená to, že je to v režimu kontroly přehrávání.
Tlačítko Přepínání úloh: Toto tlačítko slouží pro výběr aplikace, která bude v popředí.
Podobně jako [ALT]+ [TAB].
Tlačítko Zpět: Toto tlačítko slouží ke generování klávesnicového příkazu [Krok zpět].
Tlačítko Vybrat/Mezera: Toto tlačítko slouží ke generování klávesnicového příkazu [Mezera].
Tlačítko Program +, Pauza: Toto tlačítko slouží pro pohyb nahoru v programech v navigačním režimu
a jako příkaz „Pauza“ v režimu kontroly přehrávání.
Tlačítko Program -, Stop: Toto tlačítko slouží pro pohyb dolů v programech v navigačním režimu a
jako příkaz „Stop“ v režimu kontroly přehrávání.
Tlačítko Hlasitost -: Toto tlačítko slouží pro snížení hlasitosti.
Tlačítko Hlasitost+: Toto tlačítko slouží ke zvýšení hlasitosti.
Tlačítko Ztlumit Toto tlačítko slouží k ztlumení zvuku.
Tlačítko Rychlé spuštění: Toto tlačítko slouží pro spuštění vybrané aplikace. Standardně vybraná
aplikace je iMEDIAN. Je možné vybrat jinou aplikaci v nastavení „Spuštění“.
Tlačítko Windows menu: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Menu“.
Tato tlačítka slouží ke generování „Moje hudba“ v navigačním režimu a „Číslo 1“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Moje video“ v navigačním režimu a „Číslo 2“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Moje obrázky“ v navigačním režimu a „Číslo 3“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Záložky“ v navigačním režimu a „Číslo 4“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Miniatura“ v navigačním režimu a „Číslo 5“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Celé zobrazení“ v navigačním režimu a „Číslo 6“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Moje DVD“ v navigačním režimu a „Číslo 7“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Poměr“ v navigačním režimu a „Číslo 8“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Moje TV“ v navigačním režimu a „Číslo 9“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „Můj titulek“ v navigačním režimu a „Číslo 0“ v režimu kontroly
přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „DVD menu“ v navigačním režimu a „SHIFT + TAB“ v režimu
kontroly přehrávání.
Tato tlačítka slouží ke generování „DVD jazyk“ v navigačním režimu a „Číslo 7“ v režimu kontroly
přehrávání.
Dálkové ovládání iMON PAD
iMON PAD dálkové ovládání
Pomocí iMON PAD dálkového ovládání můžete ovládat pohyb myši . Můžete ovládat nejen
iMEDIAN, ale také každou Windows aplikaci. V následujících odstavcích je popsáno
standardní používání tlačítek iMON PAD dálkového ovládání. Pokud chcete znát používání
iMON PAD dálkového ovládání s iMEDIAN, podívejte se prosím do kapitoly „Používání
dálkového ovládání s iMEDIAN“.
Tlačítko Power: Toto tlačítko používáme k zapnutí/vypnutí počítače.
Pro externí modely IR přijímače (iMON Station, iMON Knob), toto Power tlačítko podporuje pouze
funkci vypnutí. Nemůžete zapnout počítač pomocí tlačítka Power při používání modelu externího IR
přijímače.
Apl. Tlačítko Exit: Toto tlačítko generuje zkratkový klávesnicový příkaz, [ALT]+ [F4], který slouží
k zavření aktivního okna.
Tlačítko REC (nahrávání): Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Nahrát“ v různých mediálních
aplikacích.
Tlačítko Přehrát: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přehrát“ v různých mediálních aplikacích.
Tlačítko Otevřít: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Otevřít soubor/složku“ v různých
mediálních aplikacích.
Tlačítko Přetočit zpět: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přetočit zpět“ v různých mediálních
aplikacích.
Tlačítko Pauza: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Pauza“ v různých mediálních aplikacích.
Tlačítko Přetočit dopředu: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přetočit dopředu“ v různých
mediálních aplikacích.
Tlačítko Předchozí: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Předchozí“ v různých mediálních
aplikacích.
Tlačítko Stop: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Stop“ v různých mediálních aplikacích.
Tlačítko Další: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Další“ v různých mediálních aplikacích.
Tlačítko Krok zpět: Užití tohoto tlačítka je stejné jako „Zpětné tlačítko“ na klávesnici.
Tlačítko Myš/Klávesnice: Toto tlačítko slouží k přepínání hlavního operačního režimu „PAD“. Toto
tlačítko může přepnout režim ovládání PAD mezi režimem myši a režimem klávesnice.
Tlačítko Volba/Mezera: Užití tohoto tlačítka je stejné jako „Mezera“ na klávesnici.
Tlačítko Start Windows: Tímto tlačítkem spustíme menu a má stejnou funkci jako Windows klávesa na
klávesnici.
PAD regulátor: Toto PAD slouží k pohybu myši v režimu myši a také jako čtyři kurzorové klávesy
v režimu klávesnice.
Tlačítko Windows menu: Toto tlačítko spouští menu a má stejnou funkci jako „Menu“ na klávesnici.
„Levé kliknutí“: Toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko „Levé kliknutí“ myši.
Tlačítko Enter“: Toto tlačítko má stejnou funkci jako klávesa Enter na klávesnici.
„Pravé kliknutí“: Toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko „Pravé kliknutí“ myši.
Tlačítko ESC: Toto tlačítko má stejnou funkci jako klávesa ESC na klávesnici.
Tlačítko „Vysunout“: Toto tlačítko slouží k otevření ODD (CD/DVD) ROM.
Tlačítko „Spuštění aplikace“: Toto tlačítko spustí aplikaci, která řídí několik vybraných windows
aplikací a souborů.
Tlačítko „Rychlé spuštění“: Toto tlačítko řídí přímo vybrané speciální aplikace. Standardně vybranou
aplikací je iMEDIAN. Můžete změnit vybranou aplikaci v menu iMON manažeru „Nastavení>spuštění“.
Tlačítko „Přepínání úloh“: Toto tlačítko slouží pro výběr aplikace (ze současně běžících aplikací).
Podobně jako [ALT]+ [TAB] na klávesnici.
Tlačítko „Ztlumit“: Toto tlačítko slouží ke ztlumení zvuku..
Tlačítko „Hlasitost+/-“: Toto tlačítko slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti.
Tlačítko „Program+/-„: Toto tlačítko slouží k pohybu v programu nahoru a dolů.
Tlačítko „Časovač“: Toto tlačítko slouží k nastavení časovače. iMON „Časovač“ může vypnout počítač
nebo nastavit alarm. U modelu iMON VFD může uživatel navíc nastavit i čas zapnutí počítače.
Numerické tlačítko: Numerická tlačítka od 0 do 9 jsou nastavitelná podle volby uživatele.
Tlačítko „Shift+Tab“: Toto tlačítko má stejnou funkci jako [Shift]+ [TAB] klávesy na klávesnici. Tlačítko
Tab a tlačítko Shift+Tab je užitečné při pohybu soustřeďující se na windowsové dialogové okno jako
např. Soubor/Složka otevírající dialog.
Tlačítko „Tabulátor“: Toto tlačítko má stejnou funkci jako [TAB] klávesa na klávesnici.
Tlačítko „Můj film“:Toto tlačítko slouží k přesunu přímo do prohlížeče filmů v iMEDIAN, Media center a
Power Cinema.
Tlačítko „Moje hudba“: Toto tlačítko slouží k přesunu přímo do prohlížeče hudby v iMEDIAN, Media
center a Power Cinema.
Tlačítko „Moje obrázky“: Toto tlačítko slouží k přesunu přímo do prohlížeče obrázků (fotografií)
v iMEDIAN, Media center a Power Cinema.
Tlačítko „Moje TV“: Toto tlačítko slouží k přesunu přímo do prohlížeče TV v iMEDIAN, Media center a
Power Cinema.
Tlačítko „Záložka“: Tato tlačítka slouží ke generování příkazu „Záložky“ v několika mediálních
aplikacích.
Tlačítka „Miniatura“: Tato tlačítka slouží ke generování příkazu „Miniatura“ nebo „Nastavení obrazu“
v několika mediálních aplikacích.
Tlačítko „Poměr“: Tato tlačítka slouží ke generování příkazu „Změnit poměr“ v několika mediálních
aplikacích.
Tlačítko „Celé zobrazení“: Tato tlačítka slouží ke generování příkazu „Celé zobrazení“ v několika
mediálních aplikacích.
Tlačítko „Moje DVD“: Toto tlačítko slouží k přesunu přímo do prohlížeče DVD v iMEDIAN, Media
center a Power Cinema.
Tlačítko „Menu“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „DVD Menu“ v aplikacích DVD.
Tlačítko „Titulky“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Změnit titulek/titulky“ v aplikacích DVD.
Tlačítko „Jazyk“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Změnit jazyk/audio“ v aplikacích DVD.
Používání iMEDIAN
iMEDIAN byl navržen, abyste si užili co nejvíce mediální soubory jako např. hudba, film,
obrázky v počítači a mohli použít multimediální zařízení jako DVD, TV, digitální videokameru
nebo web kameru pomocí dálkového ovládání. Přečtěte si prosím následující.
1.Mediální zobrazení iMEDIAN
1) Základní zobrazení
Základní zobrazení
Stisknutím tlačítka „Rychlé spuštění“ na dálkovém ovládání iMON PAD spustíte iMEDIAN,
uvidíte základní zobrazení jako na obrázku nahoře. V pravé části základního zobrazení je
základní menu, což je přístup k mediálním souborům a zařízení v počítači. V levé části
základního zobrazení uvidíte grafickou animaci, které ukáže tuto stromovou informaci. Na
spodní liště je informace o verzi, stupeň hlasitosti a stav ztlumení. Následující sekce jsou o
detailech základního menu.
1. Místní média
Použitím tohoto menu budete mít přístup do mediálních souborů ve vašem počítači/HTPC.
Existují tři různé způsoby přístupu:
• Moje média: Budete mít přístup do mediální databáze. Standardně jsou zde
složky jako např. „Moje hudba“, „Moje videa“ a „Moje obrázky“. Záleží na
mediálním typu. V menu nastavení můžete vytvořit další složky. Mediální
databáze může mít až 99 999 mediálních souborů každého mediálního typu.
•
•
Nová média: Můžete kopírovat soubory nebo stahovat nové soubory do složky
vybrané v místní mediální databázi, nové mediální soubory se ukážou
v novém mediálním menu.
Média vyhledávač: Budete mít přístup k mediálním souborům jako zobrazení
vyhledávače. Pokud budete mít víc než 99 999 mediálních souborů každého
mediálního typu nebo budete chtít mít přístup k mediálním souborům, můžete
použít menu mediálního vyhledávače.
2. Síťová média
Pokud chcete použít tuto funkci, prosím stáhněte si iCASTER instalační
soubor, který najdete na stránkách SoundGraph. Tento iCASTER není
součástí instalačního CD iMON a iMEDIAN.
Počítač, který má aplikaci iMON, iMEDIAN a iMON IR přijímač, nazýváme
jako „Místní počítač/HTPC“ a počítač, který má iCASTER a je připojen
k místnímu počítači/HTPC pomocí místní sítě, nazýváme jako „Síťový
počítač“. Podrobnější nastavení a funkce iCASTER najdete v příručce
iCASTER.
Pomocí tohoto menu můžete mít přístup k mediálním souborům vašeho síťového počítače.
Aby jste využili funkci iMEDIAN „Síťová média“, potřebujete víc než jeden síťový počítač,
který je připojen k místnímu PC/HTPC pomocí místní sítě a je potřeba instalování iCASTER
do vašeho síťového počítače. Není třeba kopírovat nebo stahovat mediální soubory do
vašeho místního PC/HTPC v obývacím pokoji pomocí myši nebo klávesnice. Můžete
stáhnout mediální soubory do jakéhokoli síťového počítače a pak můžete procházet těmito
soubory v síťovém mediálním menu.
- seznam síťového PC: Když si vyberete síťová média, uvidíte postupnou animaci,
která zobrazuje proces vyhledávání síťového PC a seznam síťového PC, který je
připojen k vašemu místnímu PC/HTPC se zobrazí. iCASTER na vašem síťovém
PC pošle mediální soubory do vašeho místního PC/HTPC skrz místní síť a vy si
tak můžete užít procházení těchto mediálních souborů.
3. CD/DVD/Přep.
Pomocí tohoto menu si můžete užít audio CD a DVD nebo budete mít přístup k mediálním
souborům na vašem CD/DVD ROM nebo výměnném disku vašeho místního PC/HTPC.
Pokud si vyberete jeden z CD/DVD/výměnných zařízení na vašem místním PC/HTPC,
zobrazí se vám menu mediálního vyhledávače vybraného zařízení.
4. Webové vysílání
Pomocí menu webového vysílání si můžete užít internetové rádio (váš místní PC/HTPC musí
být připojen k internetu). Více než 100 internetových rádiových stanic je rozděleno podle
žánrů a regionů. Tento seznam bude průběžně automaticky aktualizován.
5. TV
Můžete sledovat a nahrávat TV programy pomocí TV karty ve vašem počítači. iMEDIAN
podporuje většinu analogových TV karet, které mají WDM ovladače. iMEDIAN také
podporuje některé digitální TV karty a průběžně aktualizuje nové TV karty na trhu. Pokud
vaše TV karta není kompatibilní s iMEDIAN, použijte TV aplikaci, která je součástí vaší TV
karty. Před sledováním TV programu zvolte audio a video zařízení vaší TV karty a nastavte
TV signál v menu Nastavení. Můžete si nahrát TV programy jako video klipy a uložit je jako
soubory formátu WMV na váš HDD. Můžete si zvolit kvalitu nahrávacího videa v menu
Nastavení.
2) Zobrazení mediální složky
Pokud si vyberete typ média, „Hudba“, „Film“, „Obrázky“, pak se objeví Zobrazení mediální
složky. Při výběru „Film“ a „Obrázky“ uvidíte složky, které obsahují mediální soubory.
V Zobrazení mediální složky si můžete přehrát mediální složku stisknutím tlačítka „Přehrát“
na dálkovém ovladači nebo přejdete do Zobrazení mediální složky, když stisknete tlačítko
„Enter“ na dálkovém ovladači.
Níže uvedené ikonky ukazují stav mediální složky v Zobrazení mediální složky. Znaménko
„zatrhnutí“ na pravé horní straně ukazuje stav mediálního souboru ve složce, který je přidán
do současného playlistu. Tři různé obrázky dole ukazují různý stav mediálního souboru ve
složce: „Všechny mediální soubory jsou přidány do současného playlistu“, „Některé mediální
soubory jsou přidány do současného playlistu“ a „Nejsou přidány žádné mediální soubory do
současného playlistu“.
Stav mediální složky
* Aktuálně vybraná složka
Ikonka vlevo s modrým pozadím znamená, že se na tuto složku nyní
zaměřujeme. Pokud stisknete tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači,
můžete přejít do Zobrazení mediálního souboru.
* Aktuálně přehrávaná složka
Ikonka vlevo s červeným pozadím znamená, že tato složka se nyní
přehrává. Pokud otevřete tuto složku stisknutím tlačítka „Enter“, uvidíte
mediální soubor s červeným pozadím, který se nyní přehrává.
3) Zobrazení mediálního souboru
Pokud přejdete do „Zobrazení mediálního souboru“ z „Zobrazení mediální složky“, uvidíte
následující obrazovku. „Zobrazení mediálního souboru“ má několik stylů zobrazení, záleží na
mediálním typu. „Hudba“ se vám zobrazí ve stylu seznamu, ale např. „Film“ a „Obrázky“ se
vám zobrazí ve stylu miniatur, viz. Následující obrázky. V Zobrazení mediálních souborů si
můžete přehrát mediální soubory stisknutím tlačítka „Přehrát“ na dálkovém ovladači nebo
můžete přejít do Mediálního náhledu a uvidíte informaci mediálního přehrávání.
Hudební seznamový styl zobrazení
Filmový a Obrázkový miniaturní styl zobrazení
Níže zobrazené ikonky ukazují stav Mediálního souboru v Zobrazení mediálního souboru.
Vybraný hudební soubor
Nevybraný hudební soubor
Vybraný filmový a obrázkový soubor
Nevybraný filmový a obrázkový soubor
Tyto ikonky „Hudba“, „Film“ a „Obrázky“, které mají modré pozadí, znamenají, že na tento soubor se nyní
soustřeďujeme. Pokud stisknete tlačítko „Přehrát“ na této souborové ikonce, vybraný soubor se přehraje. Pokud
stisknete tlačítko „Enter“ na této souborové ikonce, uvidíte jak se mediální soubor přehraje v Mediálním náhledu.
Tyto ikonky „Hudba“, „Film“ a „Obrázky“, které mají červené pozadí, znamenají, že tento soubor se nyní přehrává.
4) Mediální náhled
Mediální náhled ukazuje informaci o současně přehrávaném mediálním souboru. Obrazovka
mediálního náhledu je složena z 1. Vizualizace zvuku, filmová a obrázková prezentace, 2.
„Záhlaví titulku“ zobrazí název současně přehrávaného média, 3. „Stavová lišta“ ukáže číslo
stopy/počet stop celkem, dobu současného přehrávání/běžící čas, 4. „Panel vstupních
informací“ ukáže čas a vstupní příkazy a 5. „Panel ostatních informací“ zobrazí menu s více
informacemi současného zobrazení.
Mediální náhled
5) Zobrazení na celou obrazovku
Zobrazení na celou obrazovku ukáže současně přehrávaný mediální soubor (vizualizace
zvuku, filmová a obrázková prezentace) na celou obrazovku. Pokud budete chtít vidět
detailní informaci současně přehrávaného mediálního souboru, můžete přejít zpět do
mediálního náhledu nebo pomocí „Windows menu“ tlačítka na dálkovém ovládání se vám
ukáže „Kontrolní lišta“. Více detailů o užití „Kontrolní lišty“ najdete v sekci „Kontrolní lišta“.
Zobrazení na celou obrazovku
6) Zobrazení DVD
Zobrazení DVD je stejné jako zobrazení filmu. Nastavení DVD najdete v menu DVD, pokud
chcete vidět DVD film na celé obrazovce, stiskněte tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači.
7) Zobrazení webového vysílání
Zobrazení webového vysílání ukáže internetové rádio stanice podle žánru. iMEDIAN
automaticky aktualizuje seznam internetových rádio stanic pomocí internetu. Žánry
internetových rádio stanic jsou např. Pop/Taneční/Starší hity, Rock/Metal,Rap/Hiphop/R&B,
Jazz/Blues, Klasická, Světová hudba atd.
8) Zobrazení TV
Pokud chcete sledovat TV program pomocí iMEDIAN, potřebujete konfigurovat vaši TV kartu
v menu nastavení. Podrobnější informace o nastavení TV karty najdete v „Zobrazení
nastavení“. Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládání můžete vložit číslo
programu. Můžete si nahrát TV program jako soubor formátu „WMV“ na váš HDD. Nahrané
soubory TV programu se uloží ve složce „Moje dokumenty/Moje video/iMEDIAN/TV
nahrávání“.
9) Součásti mediálního zařízení
1.Titulní lišta
Titulní lišta
Od verze iMEDIAN 4.0, iMEDIAN se spustí v normálním okenním režimu. Takže můžete
pohybovat s oknem a maximalizovat/obnovit okno pomocí Titulní lišty. Je tam celkem osm
tlačítek na Titulní liště, viz následující bráno zleva. Tlačítka Titulní lišty mohou být ovládána
pouze myší.
• Tlačítko iMEDIAN (Domů): Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do hlavního zobrazení
iMEDIAN v jakýmkoliv zobrazení iMEDIAN.
• Tlačítko Nastavení: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do Zobrazení Nastavení
iMEDIAN v jakýmkoliv zobrazení iMEDIAN. Více podrobnějších
informací o nastavení najdete v sekci „Zobrazení Nastavení“.
• Tlačítko Pomoc: Pomocí tohoto tlačítka se vám zobrazí tato Uživatelská příručka.
• Tlačítko Předchozí Zobrazení: Pomocí tohoto tlačítka přejdete do Zobrazení
předchozího média. Ze Základního zobrazení přejde
do Zobrazení mediálního souboru, Zobrazení
mediální složky, Mediálního náhledu a Zobrazení na
celou obrazovku.
• Tlačítko Další Zobrazení: Pomocí tohoto tlačítka přejdete do Zobrazení dalšího
média. Ze Základního Zobrazení přejde do Zobrazení
mediálního souboru, Zobrazení mediální složky, Mediálního
náhledu a Zobrazení na celou obrazovku.
• Tlačítko Minimalizace: Toto tlačítko slouží k minimalizaci iMEDIAN okna.
• Tlačítko Maximalizace/obnovit: Toto tlačítko slouží k maximalizaci/obnově iMEDIAN
okna.
• Tlačítko Zavřít: Toto tlačítko slouží k zavření iMEDIAN okna.
2. Stavová lišta
Stavová lišta
Ve spodní části iMEDIAN se nachází Stavová lišta, která ukazuje informaci o současně
přehrávaném mediálním souboru. Najdete zde informace jako např. číslo současné stopy/
celkový počet stop, současná doba přehrávání/ celkový běžící čas, stupeň hlasitosti,
ztlumení a zamíchání/opakování .
3. Kontrolní lišta
Kontrolní lišta
Umístění Kontrolní lišty je stejné jako Stavové lišty, pokud přejdete myší na iMEDIAN okno
nebo stisknete tlačítko „Windows menu“ na dálkovém ovládání, zobrazí se vám Kontrolní
lišta iMEDIAN. Pomocí Kontrolní lišty můžete ovládat přehrávání mediálního souboru a jiné
vlastnosti mediálního přehrávání. Kontrolní lišta má jiné seskupení tlačítek, záleží to na typu
mediálního souboru.
Skupina tlačítek „Přehrávání“ slouží ke kontrole přehrávání (Play,
Pauza, Stop, Přetočit zpět, Přetočit dopředu, Předchozí, Další, Vysunout a
Nahrát) a možnosti přehrávání (Opakování a zamíchání).
Skupina tlačítek „Detaily“ slouží ke kontrole vlastností
přehrávaného mediálního souboru. Má různá tlačítka, záleží na typu
mediálního souboru.
Hudba: V zobrazení Hudba uvidíte tlačítka jako např. EQ a vizualizace.
Film: V zobrazení Film uvidíte tlačítka, která slouží ke kontrole
vlastností současně přehrávaného videa. Jako např. jas, kontrast,
saturace, barevný odstín, poměr, minimalizace a záložka.
Obrázky: V zobrazení Obrázky uvidíte tlačítka, která slouží ke kontrole
obrázkové prezentace. Jako např. Přechod (Volba přechodného
efektu), Interval (Volba intervalu), Otočit po směru a Otočit proti směru
(po/proti směru hodinových ručiček).
Skupina Přejít na: Tato tlačítka slouží jako zkratky Mediálního zobrazení,
např. Hudba, Film, Obrázky, Webové vysílání a TV.
Skupina Titulky: Tato tlačítka slouží pouze pro Zobrazení Filmu a DVD.
Jejich funkcí je kontrola vlastností titulků. Např. Zapnout/vypnout titulky, Velikost, Pozice,
Okraje, Synchronizace, Zvýraznění, Zapnout/vypnout stín a Zapnout/vypnout obrys.
Skupina tlačítek kontrolní lišty
4. Vstupní informační panel
Vstupní informační panel
Tento vstupní informační panel slouží k zobrazení času a informace vstupního příkazu
pomocí dálkového ovládání, klávesnice a myši.
5. Detailní informační panel
Hloubkový informační panel
Na horní pravé straně Mediálního zobrazení uvidíte podrobnější informaci současně
zobrazeného média. Viz. Obrázek nahoře: „Místní média>Moje média>Hudba“.
6. OSD (zobrazení na obrazovce)
OSD zobrazení
Při zobrazení na celou obrazovku, všechna zobrazení ukážou přehrávané médium, takže
všechny informace můžou být zobrazeny jako OSD (zobrazení na obrazovku), viz. Obrázek
nahoře.
2. Použití dálkového ovládání na iMEDIAN
1. Použití iMON 2.4G dálkového ovládání
Užití tlačítek iMON 2.4G dálkového ovládání na iMEDIAN je následující:
Tlačítko App. Exit: Pomocí tohoto tlačítka opustíme iMEDIAN.
iSTICK regulátor: Tento regulátor slouží jako kurzorová šipka pro pohyb
nahoru, dolů, vlevo, vpravo a jako Enter klávesa v navigačním režimu
(zelená), další, předchozí, přetočit zpět, přetočit dopředu a přehrát/pauza
v režimu kontroly přehrávání(červená).
Tlačítko Zpět: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme zpět do předchozího
mediálního zobrazení.
Tlačítko Vybrat/Mezera: Toto tlačítko slouží k výběru/zrušení výběru mediální
složky/souboru.
Tlačítko Windows menu: Pomocí tohoto tlačítka se nám zobrazí kontrolní lišta
iMEDIAN. Poté může uživatel s pomocí iSTICK regulátoru použít tlačítka na
kontrolní liště.
Tlačítko Vysunout: Toto tlačítko slouží k otevření CD/DVD ROM.
Tlačítko Rychlé spuštění (iMEDIAN): Pomocí tohoto tlačítka spustíme
iMEDIAN. Pokud je iMEDIAN již spuštěn, pomocí tohoto tlačítka přejdeme do
hlavního zobrazení iMEDIAN. V Základním zobrazení toto tlačítko slouží k
„Maximalizaci/Obnově“ menu.
Tlačítko Ztlumit: Toto tlačítko slouží jako příkaz „Ztlumit“.
Tlačítko Hlasitost +: Toto tlačítko slouží ke zvýšení hlasitosti.
Tlačítko Hlasitost -: Toto tlačítko slouží ke snížení hlasitosti.
Tlačítko Program +, Pauza: Toto tlačítko slouží pro pohyb v programech
směrem nahoru v navigačním režimu a také jako příkaz „Pauza“ v režimu
kontroly přehrávání.
Tlačítko Program -, Stop: Toto tlačítko slouží pro pohyb v programech
směrem dolů v navigačním režimu a také jako příkaz „Stop“ v režimu
kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje Hudba“ v navigačním režimu
a „Číslo 1“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje Video“ v navigačním režimu
a „Číslo 2“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje Obrázky“ v navigačním režimu
a „Číslo 3“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Záložka“ v navigačním režimu
a „Číslo 4“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Miniatura“ v navigačním režimu
a „Číslo 5“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Celá obrazovka“ v navigačním režimu
a „Číslo 6“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje DVD“ v navigačním režimu
a „Číslo 7“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Poměr“ v navigačním režimu
a „Číslo 8“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje TV“ v navigačním režimu
a „Číslo 9“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „Moje Titulky“ v navigačním režimu
a „Číslo 0“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „DVD Menu“ v navigačním režimu
a „SHIFT + TAB“ v režimu kontroly přehrávání.
Toto tlačítko slouží ke generování „DVD jazyk“ v navigačním režimu
a „TAB“ v režimu kontroly přehrávání.
2. Použití iMON PAD dálkového ovládání
Užití tlačítek iMON PAD dálkového ovládání na iMEDIAN je následující:
Apl. Tlačítko Exit: Toto tlačítko zavře iMEDIAN.
Tlačítko REC (nahrávání): Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Nahrát“ v TV.
Tlačítko Přehrát: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přehrát“.
Tlačítko Přetočit zpět: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přetočit zpět“.
Tlačítko Pauza: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Pauza“.
Tlačítko Přetočit dopředu: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Přetočit dopředu“.
Tlačítko Předchozí: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Předchozí“.
Tlačítko Stop: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Stop“.
Tlačítko Další: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Další“.
Tlačítko Krok zpět: Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího mediálního zobrazení.
Tlačítko Volba/Mezera: Pomocí tohoto tlačítka si vyberete/zrušíte výběr mediálních složek a
mediálních souborů.
Tlačítko Windows menu: Pomocí tohoto tlačítka se vám zobrazí kontrolní lišta. Poté si můžete vybrat
tlačítka na kontrolní liště pomocí PAD regulátoru a tlačítka Enter.
Tlačítko „Enter“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do dalšího mediálního zobrazení.
Tlačítko ESC: Toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko „Krok zpět“ a slouží k návratu na předchozí
mediální zobrazení.
Tlačítko „Vysunout“: Toto tlačítko slouží k otevření ODD (CD/DVD) ROM.
Tlačítko „Rychlé spuštění“: Tímto tlačítkem spustíme iMEDIAN. Pokud je iMEDIAN již spuštěn, pomocí
tohoto tlačítka přejdeme do Hlavního Zobrazení. V Hlavním Zobrazení můžete maximalizovat nebo
obnovit iMEDIAN okno.
Tlačítko „Ztlumit“: Toto tlačítko slouží ke ztlumení zvuku.
Tlačítko „Hlasitost+/-“: Toto tlačítko slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti.
Tlačítko „Program+/-„: Toto tlačítko slouží k pohybu v programu nahoru a dolů.
Numerické tlačítko: Vstupní numerická tlačítka od 0 do 9.
Tlačítko „Shift+Tab“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do předchozího mediálního zobrazení.
Tlačítko „Tabulátor“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme na další mediální zobrazení.
Tlačítko „Můj film“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do Zobrazení Filmu.
Tlačítko „Moje hudba“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do Zobrazení Hudby.
Tlačítko „Moje obrázky“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do Zobrazení Obrázků.
Tlačítko „Moje TV“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do TV Zobrazení.
Tlačítko „Záložka“: Toto tlačítko slouží k vložení „Záložky“ do aktuálního filmu.
Tlačítko „Miniatura“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Miniatura“ nebo „Nastavení obrazu“ .
Tlačítko „Poměr“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Změnit poměr“.
Tlačítko „Celá obrazovka“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do Zobrazení na celou obrazovku.
Tlačítko „Moje DVD“: Pomocí tohoto tlačítka přejdeme do DVD Zobrazení.
Tlačítko „Menu“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „DVD Menu“.
Tlačítko „Titulky“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Změnit titulek/titulky“.
Tlačítko „Jazyk“: Toto tlačítko slouží ke generování příkazu „Změnit jazyk/audio“.
3. Použití myši na iMEDIAN
iMEDIAN může být ovládán myší. Abyste spustili iMEDIAN, potřebujete iMON IR přijímač,
který je připojen do USB portu vašeho PC (interní nebo externí připojení). Pokud pohybujete
myší na iMEDIAN okně, zobrazí se Titulní lišta a Kontrolní lišta. Všechna tlačítka na Titulní a
Kontrolní liště a mediální složce, mediálním souboru každého mediálního zobrazení mohou
být ovládána pomocí levého kliknutí myši.
4. Použití klávesnice na iMEDIAN
iMEDIAN může být ovládán klávesnicí. Připojte iMON IR přijímač k vašemu počítači.
Klávesnicové zkratkové příkazy s iMEDIAN jsou uvedené v následující tabulce. iMEDIAN
také podporuje Multimediální klávesnicová tlačítka přehrávání.
iMEDIAN příkaz
Klávesnicový
příkaz
iMEDIAN příkaz
Klávesnicový příkaz
Hlavní zobrazení
Hudba
Film
Obrázky
CD/DVD/Odstr.
Webové vysílání
TV
Digitální videokamera
Webová videokamera
Předchozí zobrazení
Další zobrazení
Zobrazení Nastavení
Zobrazení Pomoc
Zobrazení Celá obrazovka
Vybrat
Menu
Záložka (Film)
Miniatura (Film)
Poměr (Film)
ALT+HOME
ALT+1
ALT+2
ALT+3
ALT+4
ALT+5
ALT+6
ALT+7
ALT+8
ALT+9
TAB
SHIFT + TAB
F1
ALT+ENTER
Mezera
Windows menu
CTRL+B
CTRL+T
CTRL+A
Přehrát
Pauza
Stop
Další
Předchozí
Přetočit dopředu
Přetočit zpět
Nahrát
Program +
Program Hlasitost +
Hlasitost Ztlumení
Maximalizovat/Obnovit
Jít zpět
Jít na další (Vybrat)
Menu (DVD)
Titulky (DVD)
Jazyk (DVD)
X
C
V
B
Z
.
,
ALT + R
Page Up
Page Down
ALT +.
ALT +,
ALT + M
SHIFT + ENTER
Backspace
ENTER
CTRL+M
CTRL+C
CTRL+L
iMEDIAN klávesnicové zkratkové příkazy
5. Zobrazení nastavení
1) Nastavení>Obecné
V Obecném nastavení si můžete nastavit obecné vlastnosti iMEDIAN.
1. Nastavení>Obecné>iMEDIAN
•
•
•
•
Základní: Můžete si nastavit možnosti jako např. zvukový efekt, iMEDIAN okenní
vlastnosti a spouštěcí vlastnosti.
Opakované snímání: Pomocí tohoto menu můžete opakovaně snímat všechny
mediální soubory.
Pozadí: Můžete si nastavit možnosti zobrazení pozadí mezi standardním a tapetou.
Můžete si také přidat nový obrazový soubor.
Hlavní menu: Můžete ukázat nebo skrýt část hlavního menu.
2. Nastavení>Obecné>Kodek
•
•
A/V kodek: Můžete si nastavit A/V kodek a speakery k přehrávání video souborů.
Pokud si zvolíte „iMEDIAN standard“, všechny video soubory budou přehrávány
pomocí iMEDIAN interního kodeku, ale pokud si zvolíte „Systémový standard“,
všechny video soubory budou přehrávány pomocí systémového kodeku, který je
instalován ve vašem systému.
DVD kodek: Můžete si nastavit DVD kodek k přehrávání DVD. Pokud si zvolíte
„iMEDIAN standard“ nebo „iMEDIAN možnosti“, DVD budou přehrávána pomocí
iMEDIAN interního kodeku, ale pokud si zvolíte „Systémový standard“, DVD budou
přehrávána pomocí systémového DVD kodeku, který je instalován ve vašem
systému.
3. Nastavení>Obecné>Video
•
•
Obraz: Můžete si nastavit vlastnosti obrazové barvy jako např. „Jas“, „Kontrast“,
„Saturace“ a „Odstín“.
Poměr: Můžete si nastavit poměr videa (záleží na displeji zařízení).
4. Nastavení>Obecné>Rozvrh
•
•
TV Nahrávání: Pomocí iMEDIAN si můžete nahrát TV programy podle rozvrhu. Pokud
používáte iMON VFD, můžete zapnout PC a nahrát si TV programy podle rozvrhu.
V menu Rozvrh TV nahrávání si můžete nastavit TV nahrávání.
Alarm: Pomocí iMEDIAN si můžete nastavit spuštění přehrávání písně v daném
termínu. Pokud používáte iMON VFD, můžete zapnout PC a spustit přehrávání písně
podle rozvrhu. V menu Rozvrh Alarmu si můžete nastavit Alarm.
5. Nastavení>Obecné>Průvodce výchozího nastavení
Když spustíte iMEDIAN poprvé, můžete si nastavit výchozí nastavení iMEDIAN pomocí
Průvodce výchozího nastavení. Spustí se automaticky. Pokud chcete změnit základní
nastavení iMEDIAN, můžete použít toto menu nastavení.
2) Nastavení>Média
V mediálním nastavení si můžete nastavit standardní hodnoty možností mediálního
přehrávání.
1. Nastavení>Média>Hudba
•
•
•
Vizualizace: Můžete zapnout/vypnout vizualizaci a také si nastavit kvalitu, snímkovou
frekvenci a režim.
EQ (ekvalizér): Můžete si nastavit hodnoty ekvalizéru.
Přehrávání: Můžete si nastavit např. opakování a zamíchání.
2. Nastavení>Média>Film
•
•
•
Titulky: Můžete si nastavit několik typů písma titulků.
Záložka: Můžete odstranit záložku ve filmu.
Přehrávání: Můžete si nastavit např. opakování a zamíchání.
3. Nastavení>Média>Obrázky
•
•
Prezentace: Můžete si zapnout/vypnout prezentaci a nastavit si interval prezentace.
Přehrávání: Můžete si nastavit např. opakování a zamíchání.
3) Nastavení>Síťová média
V nastavení Síťová média si můžete přidat stáhnutou složku ze Síťového PC. Můžete také
odstranit některé soubory ve stáhnuté složce.
4) Nastavení>DVD
V DVD nastavení si můžete nastavit standardní titulky a audio jazyk.
5) Nastavení>TV
V TV nastavení si můžete nastavit několik možností TV.
1. Nastavení>TV>Zařízení: Můžete si nastavit TV zařízení. Nastavte A/V
zařízení pro vaši TV kartu.
2. Nastavení>TV>Signál: Můžete si nastavit vlastnosti TV signálu.
3. Nastavení>TV>Program: Můžete vložit nebo odstranit programy ze
seznamu TV programů, poté co provedete
automatické skenování TV programů.
4. Nastavení>TV>Nahrávání: Můžete si nastavit kvalitu TV nahrávání
nastavit si nahrávací složku.
Používání iMONU
IMON je aplikace, která přenáší IR data do příkazů klávesnicových zkratek a posílá do
windows systému a aplikací. iMON je umístěn na systémové liště a má několik utilit, které
ovládají PC. iMON indikátor se zobrazí na pracovní liště jako „Vždy navrch aplikace“. Pomocí
pravého tlačítka myši na ikoně iMON na systémové liště nebo na indikátoru iMON se vám
zobrazí následující popup menu:
• Maximalizovat: Objeví se iMON Manažer.
• Nastavení: Přejdeme do okna iMON Manažer Nastavení.
• Možnosti: Přejdeme do okna iMON Manažer Možnosti.
• Pomoc: Objeví se tato uživatelská příručka
• O iMONu: Zobrazí se iMON S/W a iMON F/W verze.
• Exit: Skončí iMON aplikace. Pokud je iMON ukončen, nemůžete již použít dálkové
ovládání.
Díky iMON indikátoru můžete regulovat hlasitost kolečkem myši. Nejprve umístěte kurzor
myši na iMON indikátor a pak můžete ovládat hlasitost viz. následující:
• Hlasitost +: Otočte kolečkem myši nahoru, hlasitost se zvýší.
• Hlasitost -: Otočte kolečkem myši dolů, hlasitost se sníží.
• Ztlumení zvuku: Klikněte kolečkem myši, zvuk se ztlumí.
iMON na systémové liště
iMON indikátor na pracovní ploše
Prosím přečtěte si tuto část před použitím iMONu pro ovládání jiné aplikace a Windows
systému.
1. iMON Manažer
iMON manažer
Zobrazí se vám název současného dálkového ovládání, které si zvolíte během S/W
instalace. Pokud budete chtít, aby iMON byl vždy umístěn na systémové liště, zaškrtněte
volbu „Při spuštění přejít na lištu“. Můžete si nastavit a přizpůsobit iMON dálkové ovládání
v menu „Nastavení“ a „Možnosti“. Jak použít toto menu viz. následující:
1) Nastavení
Pomocí menu Nastavení si můžete přizpůsobit dálkové ovládání. Během instalace se
automaticky nastaví většina populárních mediálních aplikací jako např. iTUNE, Winamp,
Windows media player, Power DVD, Media center edition a další. Normálně si nemusíte
měnit iMON Nastavení. Ale pokud chcete speciální nastavení, můžete si nastavení
přizpůsobit. V iMON nastavovacím dialogu se vám zobrazí různá tlačítka: 1. Programový
příkaz, 2. Windowsový příkaz, 3. Přizpůsobený windowsový příkaz, 4. Makro a 5. Spuštění.
Viz. následující detailní popis Nastavení.
1. Programový příkaz
iMON pomáhá generovat různé příkazy klávesnicových zkratek do jiných aplikací, které jsou
aktivovány jako přední okno pomocí stejného tlačítka dálkového ovládání. Můžete si nastavit
tlačítko „Play“ na dálkovém ovládání ke generování příkazu klávesnicové zkratky, „X“ pro
Winamp a „CTRL+P“ pro Windows Media Player, když je každá aplikace aktivována a běží
jako přední okno. Aby se tlačítko dálkového ovládání nastavilo na aplikaci, prosím následujte
další kroky:
• Přidat program: Nejprve potřebujete přidat aplikaci do Seznamu programových
příkazů. 1. Můžete použít funkci skenování aplikací, které má iMON k dispozici,
2. můžete si vybrat z běžících aplikací nebo 3. si můžete najít potřebný soubor
aplikace sami pomocí tlačítka „Vyhledat podle jména souboru“.
Když je aplikace přidána do Seznamu programových příkazů, iMON váš požádá o registraci
této aplikace ve Spouštění. Aby tato aplikace byla přidána použitím dálkového ovládání,
stiskněte tlačítko „Ano“.
•
Přidat program
Přidat funkci: Dalším krokem je přidání příkazu klávesnicových zkratek
k tlačítku dálkového ovládání, klikněte na tlačítko „Přidat“ ve Funkční části. Zobrazí se
„Průvodce registrací pro tlačítka dálkového ovládání (RC buttons)“. Postup je
následující: 1. Vložte název funkce, 2. Vložte příkaz klávesnicové zkratky funkce
aplikace a 3. Zaregistrujte tlačítko dálkového ovládání stisknutím tlačítka dvakrát.
Můžete přidat další aplikace a jiné funkce aplikací stejným způsobem jako nahoře.
Vložení názvu funkce – Registrační průvodce pro tlačítka dálkového ovládání.
Nastavení příkazu klávesnicových zkratek – registrační průvodce pro tlačítka dálkového ovládání
Registrace tlačítka dálkového ovládání – registrační průvodce pro tlačítka dálkového ovládání
2. Windows příkaz
Windows příkaz se liší od Programového příkazu tím, že windowsový příkaz pracuje
v každém stavu. Programový příkaz může být generován, když zvolená aplikace je
aktivována a běží na předním okně, ale windowsový příkaz pracuje v každé aplikaci. Takže
tento druh ovládání Windows slouží k ovládání příkazu windowsového systému jako ovládání
hlasitosti a příkaz výkonného řízení (managementu).
Windowsový příkaz má tři sekce: 1. Klávesnicový příkaz, 2. Příkaz myši a 3. Příkaz
výkonného řízení. Můžete si přizpůsobit tlačítko dálkového ovládání různým windowsovým
příkazům, ale nemůžete přidat funkce windowsovýmu příkazu. Registrační proces dálkového
ovládání funguje stejně jako „Registrační průvodce pro tlačítka dálkového ovládání“
programového příkazu. Pokud chcete přidat funkce sloužící jako windowsové příkazy,
použijte Přizpůsobený windowsový příkaz, viz. následující.
3. Přizpůsobený windows příkaz
Můžete si přidat windowsové příkazy pomocí tlačítka Přizpůsobené windowsové příkazy.
Registrační proces dálkového ovládání pro přizpůsobení je stejný jako „Registrační průvodce
pro tlačítka dálkového ovládání“ v programovém příkazu a windowsovém příkazu. Postup je
následující: 1. Vložte název funkce, 2. vložte příkaz klávesnicové zkratky funkce aplikace a
3. zaregistrujte tlačítko dálkového ovládání stisknutím tlačítka dvakrát. Ujistěte se, že
windowsový příkaz běží v každé aplikaci (i na pracovní ploše).
4. Makro
Makro je navrženo k tomu, aby pokrylo některé speciální příkazy, které mají více než čtyři
různé příkazy klíčových kombinací klávesnicových zkratek. Programový příkaz a
Přizpůsobený windowsový příkaz může nahrát nejvíce 3 různé klíčové kombinace jako např.
[CTRL]+ [SHIFT]+ [ESC] ve „Windows řídící manažer“. Abychom nahráli více než čtyři různé
klíčové kombinace, použijeme toto tlačítko Makro. Můžete přiřadit webové URL k tlačítku
dálkového ovládání a napsat všechna URL pomocí jednoho kliknutí tlačítka. Pokud stisknete
tlačítko „Přidat“ k zaznamenání nového Makra a vložíte funkční název nového Makra,
zobrazí se následující virtuální klávesnice a myš. Poté bude nové Makro přiřazeno. Můžete
napsat jakoukoliv klávesnicovou nebo myší funkci pomocí této virtuální klávesnice a myši.
Poté co se zaznamená funkce Makra, můžete zaregistrovat tlačítko dálkového ovládání pro
tuto Makro funkci.
Virtuální klávesnice a myš k záznamu Makra
5. Spuštění
Můžete přidat aplikace a soubory, které chcete spustit, pomocí tlačítka „iMON spuštění
aplikace“ na dálkovém ovládání. Tlačítko „Rychlé spuštění“ přiřadí aplikaci nebo soubor,
který bude spuštěn pomocí tlačítka „Rychlé spuštění (iMEDIAN)“. Viz. následující postup:
1.Vyberte mezi běžícími aplikacemi nebo 2. najděte soubor pomocí tlačítka „Hledat podle
názvu souboru“.
Nastavení Spuštění
2) Možnosti
Pomocí menu Možnosti můžete nastavit různé možnosti iMON manažeru. Viz. následující:
1.Obecné
V menu Obecné možnosti si můžete 1. nastavit aplikaci pro Neustálý kontrolní režim, 2. zvolit
PAD regulátor (myš nebo klávesnice) a 3. zvolit zvukový soubor k indikaci objeveného IR
signálu.
Obecné možnosti
2. Indikátor
V Menu Možnosti Indikátoru si můžete 1. nastavit typ zobrazení iMON indikátoru a 2. zvolit
velikost iMON indikátoru.
Možnosti indikátoru
3. Myš
V menu Možnosti Myši si můžete nastavit rychlost kurzoru myši.
Možnosti myši
4. Klávesnice
V menu Možnosti Klávesnice si můžete nastavit 1. „Opakovat zpožďování“ a 2. „Stupeň
opakování“ na vstupu tlačítka dálkového ovládání.
Možnosti klávesnice
5. Systémová hlasitost
V menu Možnosti Systémové Hlasitosti si můžete 1. zvolit Zvukovou kartu zařízení a 2. Mixer
Line bude regulována pomocí tlačítka ovládání hlasitosti na dálkovém ovládání.
Možnosti systémové hlasitosti
6. Rozlišení zobrazení
V možnosti Rozlišení zobrazení si můžete zvolit Rozlišení zobrazení, které chcete změnit
pomocí dálkového ovládání. Uvidíte všechna rozlišení zobrazení, která vaše karta podporuje
a můžete si některé z nich vybrat pomocí dálkového ovládání. Více informací o „iMON Měnič
Rozlišení zobrazení“ najdete v sekci „Používání měniče rozlišení zobrazení“.
Možnosti rozlišení zobrazení
7. Virtuální klávesnice
V možnosti Virtuální Klávesnice můžete uvést přizpůsobené znaky k tlačítku dálkového
ovládání a tyto znaky můžou být vloženy pomocí iMON virtuální klávesnice. Více informací o
„iMON Virtuální Klávesnice“ najdete v sekci „Používání iMON Virtuální Klávesnice“.
Možnosti virtuální klávesnice
8. Třetí strana – plug-iny (zásuvné moduly třetích stran)
iMON poskytuje API pro 3. stranu, aby měla přístup k iMON H/W ovladači. Manažer
dálkového ovládání má nyní zásuvný modul pro iMON. V případě použití zásuvného modulu
třetí strany, potřebujete zaškrtnout toto políčko. Mějte na paměti, že když zaškrtnete toto
políčko, nemůžete použít tuto funkci, kterou iMON poskytuje, dříve než políčko zase
odtrhnete.
Možnosti Třetí strany
2. Spuštění Aplikace
„Spuštění Aplikace“ je jedna z funkcí iMON a slouží ke spuštění aplikace pomocí dálkového
ovládání. Stiskněte tlačítko „Spuštění aplikace“ na dálkovém ovládání a pomocí „PAD
regulátoru“ a tlačítka „ENTER“, můžete zvolit a spustit aplikaci, kterou chcete.
Spuštění aplikace
„Spuštění aplikace“ a „Přepínání úloh“ jsou užitečné funkce iMONu, které vám umožní použít
dálkové ovládání na základní windowsové funkce ke spuštění aplikace a k přepínání
aplikace mezi běžícími aplikacemi jako např. příkaz [ALT]+ [TAB].
3. Přepínání úloh
Přepínání úloh
„Přepínání úloh“ je jednou z funkcí iMONu a slouží k přepínání aplikace mezi bežícími
aplikacemi jako např. příkaz [ALT]+ [TAB]. V okně „Přepínání úloh“ se zobrazí aplikační
ikonky, které současně běží a vy si můžete vybrat aplikaci, kterou chcete aktivovat pomocí
„PAD regulátoru“ a tlačítka „ENTER“.
4. Nastavení rozlišení monitoru
Nastavení rozlišení monitoru
iMON ovládá různé windowsové systémové příkazy. Pomocí iMON dálkového ovládání
můžete přímo spustit šetřič obrazovky a vypnout monitor. Jedním z těchto užitečných
systémových příkazů je nastavení rozlišení monitoru pomocí dálkového ovládání. Pokud
spustíte „Nastavení rozlišení monitoru“ použitím dálkového ovládání, zobrazí se seznam
všech druhů rozlišení monitoru, které vaše grafická karta podporuje. Vyberte si prosím
rozlišení monitoru, které chcete. Nastavení rozlišení je součástí iMON Manažeru „Možnosti
rozlišení zobrazení“.
5. Časovač
Časovač
Tato iMON funkce Časovač slouží k zapnutí nebo vypnutí počítače v předem nastaveném
čase nebo jako zvukový alarm po určité době. Funkce nastavení zapnutí počítače je
podporována pouze u modelů iMON VFD. Jsou zde 3 režimy: Vypnutí, Zapnutí a Alarm.
Režim Vypnutí vypne počítač po určité době. Režim zapnutí zapne počítač v určitou dobu.
Režim Alarm spustí alarm za určitou dobu. Pomocí tlačítka šipky můžete nastavit čas.
iMEDIAN má také funkci časovače, například si můžete nastavit píseň alarmu nebo PVR
(Personál Video Recording = Osobní video nahrávání).
Abyste nastavili Časovač, stiskněte tlačítko „Časovač“ na dálkovém ovládání a pomocí šipek
Levá/Pravá a Nahoru/Dolů na PAD regulátoru se budete pohybovat a nastavíte potřebné
údaje. Když jste skončili s nastavením iMON Časovače, ikonka iMON Časovače se objeví na
systémové liště.
Pokud chcete zrušit funkci Časovače, stiskněte tlačítko Časovač a zvolte možnost Zakázat.
Pak tlačítko Časovač znovu stiskněte.
6. Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice
Součástí iMON manažeru je Virtuální klávesnice, která vám pomůže napsat písmenka
abecedy. V podstatě to je stejné jako například tlačítka mobilního telefonu. Abyste vložili
abecední znak, který chcete, umístěte kurzor na textové políčko a proveďte „Spuštění
aplikace“. Ve „Spuštění aplikace“ zvolte „iMON virtuální klávesnice“.
iMON Virtuální Klávesnice má pro psaní definováno celkem pět různých vkládacích
znakových sad. Jsou to: 1. Angl.velká písmena, 2. Angl. Malá písmena, 3. Číslice, 4.
Speciální písmena a 5. Slova pro vyhledávání na webu. Můžete vložit znak, viz. zobrazení
Virtuální Klávesnice, pomocí numerických tlačítek na iMON dálkovém ovládání.
Po vložení znaků tlačítkem „OK“ budete kopírovat nebo vkládat text do textového políčka
aplikace.
7. VFD kontrolní panel (iMON VFD)
VFD kontrolní panel
Pokud máte model iMON VFD (včetně některých OEM modelů, které mají VFD), můžete si
zvolit režim zobrazení pomocí iMON VFD kontrolního panelu a můžete si nastavit možnosti
zobrazení informací pomocí tlačítka „Možnosti“ na VFD kontrolním panelu. Pokud stisknete
ovládací tlačítko na pravé straně iMON VFD H/W déle než 1 sekundu, iMON VFD kontrolní
panel se spustí, pak si zvolte režim zobrazení otočením tlačítka a znovu stiskněte a tím
uložíte změnu a odejdete z iMON VFD kontrolního panelu. iMON VFD Kontrolní Panel
spustíte také, když dvakrát kliknete na ikonku iMON VFD Kontrolní Panel na systémové liště
(zvolíte si režim pomocí myši). iMON VFD podporuje osm různých režimů zobrazení.
Následující je detailní popis každého režimu zobrazení a jeho možností.
1) Automatický režim
Automatický režim (VFD Možnosti kontrolního panelu)
Automatický režim zobrazí různé informace podle druhu VFD zobrazení. Například, když
posloucháte hudbu, režim zobrazení se automaticky změní na režim Grafický EQ. Můžete si
1. zvolit obsah zobrazení, který chcete vidět v automatickém režimu, 2. nastavit druh formátu
časového zobrazení, 3. editovat zprávu „Stand by“, když se počítač vypíná a 4. nastavit si
zapnutí/vypnutí EQ spouštěče v okně Možnosti automatického režimu.
2) Režim systémové informace
Režim systémové informace (VFD Možnosti kontrolního panelu)
V režimu Systémové informace se zobrazí různé systémové informace vašeho systému jako
například CPU rychlost, OS info, RAM a stav sítě. Můžete si zvolit druh systémové
informace, kterou chcete vidět.
3) Režim mediální informace
Režim mediální informace (VFD Možnosti kontrolního panelu)
iMON VFD ukáže mediální informace na displeji (titul písně, běžící čas a více) některých
aplikací jako např. Winamp, Media center, Power Cinema a iMEDIAN. Všechny tyto
informace jsou podporovány ,,pouze,, anglickým jazykem (bez české diakritiky).
4) Režim grafického EQ
Režim grafického EQ (VFD Možnosti kontrolního panelu)
iMON VFD může ukázat zobrazení grafického EQ aktuálního systémového zvuku. Aby se
zobrazil grafický EQ, je nutné nastavit výstupní kanál (zdroj zvuku) se zvukové karty.
Můžete zvolit výstupní kanál sami nebo použitím tlačítka „Automatické skenování“. Pomocí
posouvacího jezdce si nastavíme stupeň zobrazení grafického EQ. Je zde možnost „Ukázat
grafický EQ všech systémových zvuků“. Pokud zvolíte tuto možnost, uvidíte EQ zobrazení
všech zvuků vašeho systému. Tímto zamezíme automatickému vstupu do šetřícího režimu
systému (S3, S4, S5). Pokud tuto volbu nezvolíte, tak EQ zobrazení bude fungovat pouze
pro iMEDIAN, Power Cinema, Media Center Edition a Winamp.
5) Režim kontroly e-mailu
Režim kontroly e-mailu (VFD Možnosti kontrolního panelu)
Pomocí iMON VFD se vám zobrazí počet nepřečtených e-mailů na vašem POP3 účtu.
Potřebujete zadat vaše informace o POP3 účtu v menu „Možnosti kontroly e-mailu“.
6) Režim zpráv
Režim zpráv (VFD Možnosti kontrolního panelu)
iMON VFD vám ukáže přehled zpráv z celého světa. Tyto zprávy mohou být doručeny, když
je váš systém připojen k internetu. Můžete si nastavit interval aktualizace zpráv z internetu.
7) Režim Času světových měst a Počasí
Režim Času světových měst a Počasí (VFD Možnosti kontrolního panelu)
iMON VFD vám ukáže současný místní čas a počasí. Vyberte si v seznamu město a zobrazí
se informace o času a počasí. V současné době iMON dokáže zobrazit informace o času a
počasí zhruba 600 světových měst.
8) Režim Připojení
iMON VFD podporuje připojení 3. strany, která chce používat VFD. API a technický
dokument, který může být použit ke zobrazení na VFD, najdete na stránkách
www.soundgraph.com (pouze anglicky).
O aktualizacích S/W
iMON a iMEDIAN budou průběžně aktualizovány na stránkách
(http://www.soundgraph.com). Pokud budete mít nějaké problémy při používání iMONu,
iMEDIANu a iCASTERu nebo pokud budete mít dotazy ohledně produktu, prosím pošlete
nám e-mail na adresu [email protected] (pouze anglicky). Jinak se obraťte na svého
prodejce u kterého jste iMon zakoupili nebo přímo na [email protected] (České
zastoupení).
O SoundGraph, Inc.
Adresa:
621-1 YeokSam 1-Dong
GangNam-Gu
Seoul
Korea
135-908
Tel.:
+82-2-569-2097
Fax.:
+82-2-569-2090
Webové stránky:
E-mail:
http://www.soundgraph.com
iMON oddělení vývoje: [email protected]
iMON oddělení prodeje: [email protected]
Obsah této příručky nesmí být měněn bez předchozího oznámení (přidané funkci
produktu a zvýšení výkonů).
iMON je registrovaná ochranná známka pro USB IR přijímací zařízení SoundGraph
Co., Ltd.
Jiné uvedené názvy softwarových značek jsou registrovanými ochrannými značkami
každého vlastníka.
Download

Uživatelská příručka k iMONům