2
REKAPITULACE
AKCÍ OBNOVY
REKAPITULACE AKCÍ OBNOVY PŘIPRAVOVANÝCH V PROGRAMU REGENERACE
MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN
NA ROK 2013
Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:
Poř.
č.
Kulturní památka
(identifikace objektu)
Akce obnovy
(stručná charakteristika)
Druh vlastníka
(FO, PO, církev,
obec)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Hrádek - čp. 28 Barborská ulice
Vlašský dvůr - čp. 552 Havlíčkovo náměstí
Vlašský dvůr - čp. 552 Havlíčkovo náměstí
Vlašský dvůr - čp. 552 Havlíčkovo náměstí
Vlašský dvůr - čp. 552 Havlíčkovo náměstí
Vlašský dvůr - čp. 552 Havlíčkovo náměstí
dům čp. 41 Komenského náměstí
dům čp. 41 Komenského náměstí
dům čp. 42 Komenského náměstí
dům čp. 206 Pirknerovo náměstí a věž
dům čp. 206 Pirknerovo náměstí
dům čp. 154 Šultysova ulice
dům čp. 379 Palackého náměstí
dům čp. 107 Mincířská ulice
socha sv. Jana Nepomuckého
kaple Božího těla
dům čp. 145 Husova ulice
dům čp. 167 Šultysova ulice
dům čp. 170 Šultysova ulice
kostel Panny Marie Matky Boží
kostel sv. Jakuba
Arciděkanství - čp. 1 Jakubská ulice
klášter sv. Voršily
dům čp. 289 Jiřího z Poděbrad
kostel Českobratrské církve evangelické
dům čp. 572 Havlíčkovo nám.
dům čp. 506 Tylova ulice
Jambor - čp. 152 Husova ulice
dům čp. 13 Žižkova brána
dům čp. 85 Havlíčkovo nám.
dům čp. 156 Palackého náměstí
dům čp. 136 Husova ulice
dům čp. 492 Jungmannovo nám.
dům čp. 134 Bartolomějská ulice
obnova střešního pláště
obnova dekorativní výmalby prostoru schodiště
obnova podlah v audienční síni a kancelářích
obnova dlažby na galerii a podestě před galerií
obnova střešního pláště - jižní křídlo
restaurování dřevěné příčky a dveří
obnova střešního pláště a oprava krovu
obnova vnějšího pláště
obnova vnějšího pláště
obnova vnějšího pláště domu a věže
obnova střešního pláště - II. etapa
obnova střešního pláště
obnova střešního pláště
obnova střešního a vnějšího pláště, oprava zdi
restaurování sochy
restaurování vchodových dveří
oprava krovu budovy
obnova střešního a vnějšího pláště
obnova střešního a vnějšího pláště
obnova vnějšího pláště fasád - úsek presbytáře
oprava krovu a střechy - pokračování
celková obnova budovy - pokračování
restaurování sochy sv. Onifria
obnova střešního a vnějšího pláště
obnova fasády a oken kostela - II. etapa
obnova střešního pláště
obnova střešního pláště
obnova vnějšího pláště
obnova střešního pláště
obnova střešního pláště
obnova střešního pláště
obnova vnějšího pláště
obnova vnějšího pláště
obnova vnějšího pláště
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
církev
církev
církev
církev
církev
církev
FO
FO
PO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
Akce obnovy připravované na rok 2013 celkem
Celkové
náklady 2013
(v tis. Kč)
Z toho náklady
na "památkové"
práce (v tis. Kč)
Potřeba
státní podpory
(v tis. Kč)
4.112
999
3.376
995
3.777
225
2979
999
850
2488
1275
2246
1414
650
100
55
850
750
680
2914
7000
2489
350
2487
990
550
720
995
670
730
980
520
990
680
4.000
999
3.300
990
3.600
225
2.900
980
800
2.400
1.200
2.200
1.300
600
90
50
800
700
660
2.500
6.800
2.200
340
2.200
990
520
700
990
650
700
960
480
960
640
2.000
499
1.650
495
1.800
200
1.450
490
400
1.200
600
1.100
650
300
90
50
400
350
330
1.250
3.400
1.100
340
1.100
490
260
350
495
325
350
480
240
480
320
51.885
49.424
25.034
Download

rekapitulace akcí obnovy připravovaných v programu regenerace