Poznámky k vydání - ZWCAD+ 2015
V ERNUM = "2014.09.10(25429)"
Snadný, lehký a silnější ZWCAD+ 2015.
Tato aktualizace obsahuje několik nových funkcí jako: Unicode, Tažení a Přizpůsobení tvaru, Super šrafy,
Správce referencí a import Google Earth map. Další vylepšení zahrnují: čistší uživatelské rozhraní a nové
API, silnější Syble pro synchronizaci souboru a schopnost tisknout průsvitné PNG obrázky.
Pracujeme tvrdě, aby pro vás bylo navrhování efektivnější.
1
Nové funkce
1.1 Podpora Unicode
ZWCAD+ 2015 podporuje Unicode znaky, což vám umožní použit více jazyčný text v dialogovém okně,
kreslící cestě, názvu výkresu a programování.
Následuje detailní vylepšení.
1.1.1 Správně zobrazený více jazyčný text v dialogovém okně
Správně zobrazený více jazyčný text v dialogovém okně zahrnuje:
Správce vlastností hladiny
Správce stavů hladin Filtr
Filtr hladin
Typu čáry
Styl textu
Stylu kótování
Styl tabulky
Styl multiodkazu
Styl multičáry
Název šraf
Název nastavení stránky
Název stylu tabulky
Velikost papíru
Název plotru v dialogovém okně tisku
Skupina, Blok, UCS
Karta rozvržení
Správce pohledů
Výřezy
Přejmenování
Seznam příkazů a výsledky
Paleta Vlastnosti jednořádkového textu
Paleta Vlastnosti víceřádkového textu
Správce xref
Atributy
Správce obrázku
1.1.2 Více jazykové schopnosti jsou také povoleny při otevření nebo uložení
souboru
ZWCAD+ otevírá nebo ukládá správně, když je název souboru nebo složky více jazyčný.
1.1.3
Konzistentní rozhraní bez ohledu na oblast jazyku
Celé rozhraní ZWCAD+ 2015 se zobrazí správně a přizpůsobí se systému v takovém jazyce, který si
vyberete (tj. Klasické menu, dialogové okno a palety).
1.2 Tažení a přizpůsobení tvaru
Příkaz: SWEEP, LOFT
Navrhování komplikovaného 3D modelu v 2D CAD zanechává mnoho pocitů. Nově přidané funkce Tažení
a Přizpůsobení tvaru zjednoduší tuto práci. Jednoduchý náčrt průřezu a dráhy nebo odlišný průřez do odlišné
pozice a funkce Tažení a Přizpůsobení tvaru plynule vytvoří 3D model.
1.3 Super šrafy
Příkaz: SUPERHATCH
Super šrafy rozšiřují tradiční funkci Šraf pomocí přidání šrafování blokem, externí referencí a obrázkem.
1.4 Správce referencí
Příkaz: REFMANAGER
Správce referencí Vám umožňuje spravovat všechny externí zdroje. Externí zdroje jako písmo, obrázek a
externí reference výkresu lze spravovat v dialogovém okně Správce referencí. Můžete zobrazit referenční
informace bez otevření výkresu a také můžete dávkově editovat referenční zdroje.
Například můžete uložit referenci do jiné cesty nebo ji nahradit jinou.
1.5 Import Google Earth map
Příkaz: GEIN
S integrovaným Google Earth může nyní ZWCAD+ přímo importovat grafický snímek z Google Earth. To
umožní návrhářům přezkoumat finální výsledek v reálné, aktualizované mapě.
Pro více ohledně integrace Google Earth viz Příloha A.
1.6 Jednodušší a čistší uživatelské rozhraní
Celé uživatelské rozhraní je více elegantní, jednotné a intuitivní pro zmírnění únavy očí při několikahodinové
práci. S menším vizuálním přerušením se více zaměříte na navrhování a vylepšení výkonnosti.
1.7 Nové funkce ZRX a .NET
Nové ZRX funkce:
BOOL acedAddDropTarget(COleDropTarget* pTarget);
BOOL acedRemoveDropTarget(COleDropTarget*
pTarget);
BOOL acedStartOverrideDropTarget(COleDropTarget*
pTarget); BOOL
acedEndOverrideDropTarget(COleDropTarget* pTarget);
BOOL acedRegisterCustomDropTarget(IDropTarget* pItarget);
BOOL acedRevokeCustomDropTarget();
Acad::ErrorStatus
acedTraceBoundary(const
AcGePoint3d&
seedPoint,
bool
detectIslands,
AcDbVoidPtrArray& resultingBoundarySet);
Acad::ErrorStatus reclaimMemoryFromErasedObjects(const AcDbObjectIdArray& erasedObjects);
Acad::ErrorStatus toPolyline(AcDbCurve*& pCurve, int precision = 10, int* maxSuggestedPrecision
= NULL, unsigned int numOfVerticesThreshold = kPlineVerticesThrehold) const;
void
getSamplePoints(int numSample, AcGePoint3dArray& pointArray, AcGeDoubleArray&
paramArray) const;
bool acedLoadPartialMenu(const TCHAR* pszMenuFile);
bool acedUnloadPartialMenu(const TCHAR*
pszMenuFile);
Nové třídy NET:
class RevolveOptions
class RevolveOptionsCheckRevolveCurveOut
DynamicBlockReferenceProperty
DynamicBlockReferencePropertyCollection
Nové NET rozhraní:
DBObject.GetField()
DBObject.GetField(string)
DBObject.SetField(Field)
DBObject.SetField(string, Field)
ClipBoundary2d.ClipPolygon(Point2dCollection)
ClipBoundary2d.ClipPolyline(Point2dCollection)
Database.ReclaimMemoryFromErasedObjects(ObjectIdCollection ids)
Database.ResolveXrefs(bool,bool)
Editor.TraceBoundary(Point3d,bool)
Spline.ToPolyline()
Spline.ToPolyline(uint)
Spline.ToPolylineWithprecision(uint)
Solid3d.CreateRevolvedSolid(Entity, Point3d, Vector3d, double, double, RevolveOptions);
Solid3d.CreateRevolvedSolid(Entity, SubentityId, Point3d, Vector3d, double, double, RevolveOptions);
Application.LoadPartialMenu(string)
Application.UnloadPartialMenu(string)
BlockReference.ConvertToStaticBlock()
BlockReference.ConvertToStaticBlock(string)
Nové NET vlastnoti:
AttributeReference.MTextAttribute
AttributeReference.IsMTextAttribute
BlockReference.DynamicBlockReferencePropertyCollection
Nový NET výčet:
Database.DynamicBlockReferencePropertyUnitsType
1.8 ZWCAD Architecture je nyní viditelný v ZWCAD+
V předchozí verzi ZWCAD+ nebyly vložené objekty ze ZWCAD Architecture viditelné v ZWCAD+. Nyní
se v ZWCAD+ 2015 zobrazí všechny objekty nakreslené pomocí ZWCAD Architecture. Tato nová funkce
umožňuje sdílení mezi uživateli ZWCAD Architecture a ZWCAD+ .
2
Vylepšení
2.1 Uživatelsky příznivější Syble
Příkaz: Možnosti > záložka Online
Následují detailní vylepšení.
2.1.1 Detailní progrese synchronizace
Dvojí klik na ikonu Syble nebo pravý klik a vyberte "Informace synchronizace". Nová paleta Informace
Synchronizace prezentuje detailní progresi synchronizace, zobrazující, co je synchronizováno a co bylo
dokončeno.
2.1.2 Jsou podporovány další čtyři cloud úložiště: Box, Kuaipan,
SugarSync, WebDAV
S nově poskytnutým úložištěm "WebDAV", můžete nastavit vaše soukromé cloud úložiště pro zajištění
lepší bezpečnosti a důvěrnosti.
2.1.3
Rychlejší synchronizace s menšími synchronizačními balíčky dat
Syble nyní může synchronizovat menu (mmu, mns soubory), ribbon (soubor cuix), příkazové zkratky (soubor
pgp), nastavení palety nástroje (soubor xml a ztc), šablonu (soubor dwt), mapování změny písma (soubor
xml), nastavení při spuštění (soubory zrx, zpvb, lsp, fas, vlx, zel). Také můžete nastavit, co chcete
synchronizovat - menší datové balíčky umožňují Syble synchronizovat rychleji.
2.2 Lepší licencování Sítě
2.2.1
Jednodušší kroky pro aktivaci a zvládnutí zapůjčení licence
Chce-li si na pracovní stanici zapůjčit licenci ze serveru, jednoduše zadáte název serveru nebo IP serveru.
Na straně serveru můžete vytvořit IP White List, takže si mohou pouze oprávnění uživatelé zapůjčit licenci
bez licenčního kódu.
2.2.2
Podpora TIMEOUT a TIMEOUTALL
Jemné šifrování podporuje TIMEOUT a TIMEOUTALL pro kontrolu plovoucích licencí. Správce síťových
licencí může být nakonfigurován tak, aby získal zpět licence, když je pracovní stanice klienta nečinná po
dobu delší, než je definovaný časový limit, s cílem maximalizovat využití licencí.
Jak se používá? Najděte soubor “zwflex.opt” z instalační složky ZWCAD+ 2015 Správce síťové licence,
otevřete jej s NotePad, vyplňte kód 900, což znamená 900 sec.
timeout zwcad_pro 900
timeoutall 900
Pokud máte na serveru oboje licence, Professional a Standard, a chcete nastavit timeout pro tyto dvě licence,
můžete použít TIMEOUTALL, ale ne TIMEOUT.
2.3 Výkonnější příkaz Textové okno
Když jste v předchozích verzích použili Textové okno a vybrali uzavřenou polyline, nebyla ve výsledku
žádná informace. S aktualizovanou verzi ZWCAD+ 2015 můžete nalézt Plochu uzavřené polyline pomocí
příkazu Textové okno.
2.4 Jednodušší převodník OLE Objektů
Přístup převodníku OLE Objektů:
Převodník OLE Objektů má nyní čistší rozhraní a podporuje převedení OLE objektu jako ZWCAD+ 2015.
2.5 Lepší podpora průhlednosti obrázků
Podpora pro správné zobrazení a tisk průhledného PNG obrázku (32bit PNG soubor s alfa průhlednosti).
2.6 Ostřejší texty v příkazovém poli
Výchozí písmo v příkazovém řádku bylo změněno, aby bylo více vizuálně přitažlivý. Ve Windows 7 nebo
vyšší verzi systému se změní text písma z Courier na Consolas, pro Windows XP nebo nižší verzi systému,
se text písma změní z Courier na Couriver New.
2.7 Klávesová zkratka 3D Orbit
Nyní můžete použít klávesovou zkratku Shift+ střední tlačítko myši (kolečko) pro přímé spuštění 3D Orbit, není
potřeba jej hledat v menu.
3
Oprava chyby
ZWCAD+ 2015 Beta opravil 428 chyb, které existovali v ZWCAD+ 2014 SP1 aktualizované verzi. Zde je
několik důležitých chyb, kterých se to nejvíce týká:
ID
Popis
7969
7922
Pro některé speciální výkresy, došlo v ZWCAD+ k pádu při kopírování objektu.
Při nastavení "Počet nedávno použitých souborů" na 0 v dialogovém oknu Možnosti to nefunguje.
5335
Pro příklad z menu souboru, po nahrání menu, se nezobrazilo pop17.
6013
V některých výkresech se po konfiguraci nastavení stránky a náhledu plotru v modelovém
prostoru zobrazilo uchopení ve špatné pozici
.
2391
ZWCAD+ nemůže otevřít některé dxf soubory.
7671
Pro některé speciální výkresy došlo v ZWCAD+ k havárií při vybrání jeho dynamického bloku.
8219
Špatně zobrazeny příkazový řádek příkazu INSERT.
3386
2753
Některé objekty vytvořené pomocí Autocad 2012 nelze editovat pomocí Textového editoru
ZWCAD+.
není dostupná funkce lisp (potřeba sériové licence)
7354
Šraf objektu vytvořený pomocí ZWCAD 2012 špatně zobrazen v ZWCAD+ 2014
8250
Pro některé speciální výkresy, došlo v ZWCAD+ k havarii při použití DWG do PDF
Při použití některého speciálního výkresu jako externí reference, nemůže být vázán.
8249/7834/
7610/5263
8185
8176
.NET funkce Solid3d.CreateRevolvedSolid nebyla podpořena.
.NET funkce AttributeReference.MTextAttribute a AttributeReference.IsMTextAttribute
nebyla podpořena.
1043/1481
Špatné vícejazyčné zobrazení dialogového okna atributu a editace atributu dialogového okna z
důvodu, že není v ZWCAD+ podpořen unicode
1793/2640
.
Nelze
otevřít výkres, který byl umístěn v cestě bez anglického textu nebo nebo nemá anglický
název
.Nelze změnit pořadí otevřeného výkresu pomocí tažení jeho souboru
3356
4097
Při vložení výkresu, jenž byl pojmenován speciálními mi znaky, je speciální znak ve správci
reference zobrazen špatně
4167
.Při spuštění programu VBA, byl "Poslat příkaz" spuštěn naposled a vedl k chybě
5231
Pro některý speciální výkres, zmizel text při vložení A4 rámu a po regeneraci.
5430
5824
Pro některý speciální výkres, je ZWCAD+ mnohem pomalejší než při otevření v AutoCAD.
TIMEOUTALL nefungoval pro síťové licence
5871
Po uchycení xref, bude díl, který byl oříznut stále viditelný
6036
Pro některý speciální výkres, jsou některé entity ztraceny a další změní pozici v ZWCAD+
6038
Pro některý speciální výkres, byl skládaný text změněn, aby nebyl po editaci poskládán
Nelze vložit ruský text v jednom textovém řádku, když není regionální jazyk ruština
6054
6131
Nelze uložit nebo otevřít výkres, který je pojmenován “Kidričevo 1xSiget 630kg 1xComfort
1000kgG9NE0807_comfort 1000Projektna dokumentacija”
Pro některý výkres, nemůže ZWCAD+ načíst všechny dotazy dynamického bloku
6514
Pro některé výkresy, je otevření ZWCAD+ pomalé
6738
Pro některý výkres, je jeho název souboru zobrazen jako chyba v otevřeném dialogovém oknu,
7219
když je jeho jazyk angličtina, a výkres nebyl schopen se otevřít.
Pro některý výkres, nebylo možné skrýt rám obrázku a rám zůstal při plotrování na papíře
.
6128
7323/7750
Při použití ZRX funkce “AcDbEntity::explode” pro rozložení nejednotného bloku v některém
výkresu,
selhalo.
Při
otevření některého výkresu, ZWCAD+ zkolaboval
7461
Při dvojím kliknutí na blok po sloučení hladin, ZWCAD + zkolaboval
7721
Není schopen nastavit 2 pro IMAGEFRAME
7723
Pro některý výkres, je 3D objekt špatně zobrazen
7247
7726
Možnost pravého kliknutí "orbit používá automatický cíl" nefungovalo během příkazu 3d orbit
7777
7843
Pro speciální výkres získala přemíra špatný výsledek
Selhalo nalezení Adobe postscript plotru v průvodci "Přidat nový plotr"
7847
ZWCAD+ 2014 nemůže otevřít některý speciální výkres
7890
Nefunguje metoda Zobrazit Dialog z Otevřeného dialogového souboru
7912
Při použití LISP a vybrání uzavřené křivky, bez výsledné oblasti
Menu pravého kliknutí na Shift nemůže esc z důvodu vstupní metody
7961
4
Již nepodporované příkazy
Následující příkazy již nejsou v ZWCAD+ 2015 podporovány:
DIMHORIZONTA
L DIMVERTICAL
PAINTPROP
SELECTURL
-SHADE
5
Známé problémy
Následující problémy existují v ZWCAD+2015 beta verzi, ZWSOFT se jej pokusí opravit v oficiální verzi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Některé rozhraní jsou v naučném klipu v čínštině
8271 Při vytvoření nového pohledu, se nezobrazí ribbon menu
8272: Po použití příkazu Hladina, je aktuální styl písma shx, poté vytvořte text multi čáry,
název stylu písma se nezobrazí v panelu nástroje mtext
8269: Několik výsledku šrafu je špatně
8268: pro Windows 8, ZWCAD+ zkolabuje, když vytvoříte dva nebo více pohledy ve Správci pohledu
ZWCAD Product Team 2014-820
6
Příloha A
Proč Google Earth?
Dnes, klienti z průzkumu průmyslu často používají CAD software v kombinaci s mapami
generovanými pomocí Google Earth.
V minulosti jsme uvolnili několik jednotlivých nástrojů pro Google Earth pro verzi ZWCAD
2012 a od té doby se populárně rozrostl s našimi uživateli.
Po uvolnění verze ZWCAD+ jsme získali mnoho požadavků k poskytnutí podobného
nástroje, a proto jsme se rozhodli jej zahrnout ve verzi 2015.
● Obecný proces
Ujistěte se, že jste nainstalovali software Google Earth, a že funguje normálně. Poté jsou
zde dva způsoby jak spustit tento nástroj.
Číslo 1:
Ve Windows spusťte software Google Earth, Umístěte pozici v jeho mapě
-> v ZWCAD+, spusťte příkaz “GEIN”
-> Nástroj zachytí obrázek, tak jak je zobrazen v Google Earth
-> Poté můžete mapu importovat do DWG
Nebo číslo 2:
-> v ZWCAD+, spusťte příkaz “GEIN”
-> Software Google Earth je automaticky spuštěn
-> Poté ZWCAD+ zobrazí uvnitř dialogové okno Google Earth
->Uvnitř dialogového okna můžete přímo táhnout a zoomovat v Earth mapách
-> Poté můžete mapu importovat do DWG
● Detailní instrukce: Jak použít nástroj Google Earth v ZWCAD+ 2015
Krok 1: Spusťte Google Earth, umístěte pozici na mapě
Krok 2: V ZWCAD+ 2015 spusťte příkaz "GEIN" nebo v menu: (Nástroje -> Google
Earth -> Import z Google Earth)
Poté můžete vidět dialogové okno zobrazující stejný pohled mapy jako v Google earth.
Poznámka: Také můžete volně táhnout a zoomovat v dialogovém oknu abyste získali přesnou
pozici.
Krok 3: Určete jednotky
Například, geografická vzdálenost zobrazena v Google Earth je 60 KM. Pokud vyberete
jednotky > Metry, jako výsledek, bude mít obrázek úsečku o délce 60000.
Krok 4: Určete, zda vložit barevný nebo černobílý obrázek.
Krok 5: Klikněte OK pro vložení obrázku do aktuálního výkresu.
Poznámka: Nástroj upraví obrázek pro kolmý satelitní pohled obrázku,
aby byl přední směr sever.
Krok 6: Určete bod vložení v aktuálním výkresu. Nyní je úspěšně importován.
Download

zwcad+2015 - zwsoft.cz