Doors and door frames
1
Obsah / Obsah / Index
3
Popis ikon / Popis ikon / Description of icons
30 Malaga
6
Fóliované křídla dveří - opis skupiny výrobků
Fóliované krídla dverí - popis skupiny výrobkov
Veneered door leaves - product group description
32 Karia
8
Natura HR
34 Attis
10 Natura s okenní příčelí / Natura s medziskelnými priečkami /
Natura with sash
36 Classic
12 Latona HR
38 Chronos New
14 Malaga HR
40 Dvoukřídlové dveře
Dvere dvojkrídklové
Double door leaf
16 Dalila
42 Posuvný systém
Posuvný systém
Sliding doors system
18 Tetyda
44 Protipožární dveře
Dvere protipožiarne
Fire resistant door
20 Andromeda
48 Zárubeň regulovaná
Zárubňa regulovateľná
Adjustable door frame
22 Demeter
50 Zárubeň New Arcus
Zárubňa New Arcus
New Arcus door frame
24 Century
NOVINKA! NEW!
52 Zárubeň Standard 2-pack
Zárubňa Standard 2-pack
Standard 2-pack door frame
26 Leto
NOVINKA! NEW!
54 Koncové lišty
Koncové lišty
Finishing mouldings
28 Latona
2
NOVINKA! NEW!
55 Dekory lišt
Dekory líšt
Available colours
Popis ikon / Popis ikon / Description of icons
Dvousměrová fólie - fólie v imitaci dřeva - dekory
- javor, višeň, ořech. Charakteristická horizontálněvertikálním vzorováním. Dvousměrové vzorování
je vertikálně okolo dveřního okraje a horizontálně
středovou částí. Celek vytváří efekt, že zárubeň s
dveřmi tvoří jednotný celek.
Dvojsmerová fólia - fólia drevu podobná, v
dekoroch javor, višňa, orech. Charakteristická horizontálne - vertikálnym vzorovaním. Dvojsmerové
vzorovanie je vykonané pozdlž dverného okraja
a naprieč jej stredovej časti. Celok vytvára efekt.
akoby zárubeň s dverami tvorili jednotný celok.
The bidirectional veneer - veneer comes in three
colours (maple, cherry, walnut), and is characterised by a vertical-horizontal wood grain direction.
The bidirectional arrangement of the wood grain,
runs vertically along the longer edges of the door
leaf, and horizontally in the middle.
Skladá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev,
lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou
overlay, která je:
Laminát CPL sa skladá zo štyroch za tepla
lisovaných vrstiev zlepených špecialnym lepidlom
a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je
The „Classen CPL” laminate is high resistant
to scratching and abrasion. The „Classen CPL”
laminate, consists of four hot pressed cardboard
layers, saturated with special glues and covered
with a layer of scratch resistant overlay varnish.
The main features of such laminate include:
* odolná proti oděru a poškrábání
* odolná proti vysokým teplotám
* odolná proti chemickým prostředkům
* odolná proti UV záření
* odolnost proti vlhkosti
Classen Hybrida - trojnásobně zpevněná
konstrukce křídla dveří, zhotovená ze smrkového
dřeva, dřevotřískové desky nebo překližky.Toto
řešení garantuje trojnásobně větší pevnost v
porovnání s jinými standartními konstrukcemi.
Diky tomu je dvěrné křídlo omnoho pevnejší vúči
mechanickému poškození.
* odolná proti poškrabaniu
* odolná na vysoké teploty
* odolná na chemické prostriedky
* odolná na UV žiarenie
* odolnosť na vodu
Classen Hybrida-3 - násobne spevnená
konštrukcia krídla dverí zhotovená zo smrekového
dreva,drevotrieskovej dosky alebo preglejky. Takéto riešenie garantuje 3 -násobne väčšiu pevnosť
v porovnaní s inými štandartnými konštrukciami.
Vďaka tomu je dverné krídlo oveľa pevnejšie voči
mechanickému poškodeniu.
* scratch and abrasion resistance;
* resistance to high temperatures;
* resistance to chemicals;
* resistance to UV radiation;
* water resistance;
„Classen Hybryda” is the name of the new
design of door leaves produced by Classen. The
vertical part of the peripheral frame consists of
three elements: the peripheral frame is made
of spruce wood, chipboard and plywood. This
solution guarantees three times greater door leaf
rigidity than the standard constructions. As a result
the door leaf is characterized by very high rigidity
and resistance to warping.
3
Popis ikon / Popis ikon / Description of icons
4
Profil hrany R5 - prakticky a esteticky zaoblený
profil hrany o průměru 5mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost,
např.v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.
Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený
profil hrany o priemere 5mm. Výsledkom je
odstránenie ostrých hrán znamenajúce väčšiu
bezpečnosť napr.pri deťoch a ľahšia údržba.
Edge profile: Hard Edge R - practical and
aesthetic qualities of the rounded edge of the
profile with 5mm radius long. This solution allow
to resign from a sharp edge to the adventage of
rouned edges which is a reassurance of higher
safty for Your children as well as indicating on its
easier way of upkeeping.
Profil hrany K - široce využívaná a esteticky
zhotovená hrana profilu K, je standartně ukončená
hrana dveřníhoho křídla. Hrana profilu K je stylová
a nadčasová.
Profil hrany K - široko využívaná a esteticky vyhotovená hrana profilu K, je štandartne ukončená
hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová
a nadčasová.
Edge profile: Hard Edge K - widely used and
aesthetically made edge with the K profile is the
standard finishing of the door leaf. Edge profile K
is elegant and timeless.
Plást medu - takto vyplněné dveře, mají nejvtěší
výhodu v tom, že jsou lehké a tím nezatěžují
závěsy - panty.
Plást medu - vysokošpecializovaná papierová
platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandartné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou
a rámom dverného krídla.
Honeycomb - highly specialized cardboard with
texture and structure resembling a honey comb,
used as a standard stabilizing filling, acting as a
stabilizer between the construction and the edge
of the door leaf.
Finish fólie - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná,
odolná vůči oděru.
Finish folia - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.
Finish Foil - a type of lacquered timber-look
veneer, resistant to abrasion.
Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru
a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií
zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen
Iridium se skladá z několika za tepla lisovaných
vrstev papíru napuštených speciálními lepidly a
pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru.
Hlavní vlastnosti této fólie:
* vyšší odolnost proti oděru a poškrábání
* odolnost ve vysokých teplotách a proti
chemickým prostředkům
* odolnost proti UV žárení
* odolnost proti vlhkosti
Deska HDF lakovaná - dřevovláknitá deska
s vysokou hustotou obsahujíci živicu,která se
lisovaním formuje na desku. Deska HDF je
pokrytá vysocekvalitními ekologickými laky. Takto
vyrobené, lakované desky se lehce udržují. Jejich
další předností je velká hustota, až o 50 % vyšší
než běžné dřevo. Na bázi desek HDF jsou rovněž
vyráběné laminátové podlahy.
Classen Iridium - laminátová fólia vyššej
odolnosti na oder a poškriabanie.Dverné krídla
vyhotovené touto laminátovou fóliou zachovávajú
dlhšie estetický vzhľad.Folia Classen Iridium sa
skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev
papierov napustených špeciálnymi lepidlami i
pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné
vlastnosti tejto folie:
* vyššia odolnosť na oder a poškriabanie
* odolnosť na vysoké teploty a chemické
prostriedky
* odolnosť na UV žiarenie
* odolnosť na vodu
Doska HDF lakovaná - drevovláknitá doska s
vysokou hustotou obsahujúca živicu,ktorá sa
lisovaným formuje na dosku. Doska HDF je pokrytá vysokokvalitnými ekologickými lakmi. Takto
vyhotovené,lakované dosky sa ľahko udržujú ich
ďalšiou prednosťou je veľká hustota až o 50 %
väčšia od bežného dreva. Na báze dosiek HDF sú
taktiež vyrábané laminátové podlahy.
„Classen Irdium” is a veneer with a higher
resistance to scratching and abrasion. Doors
leaves with this veneer maintain their good looks
much longer. The „Classen Iridium” consists of
several hot pressed cardboard layers, saturated
with special glues, and covered with a lacquer
of scratch resistant layer of overlay. The main
attributes include:
* scratch and abrasion resistance;
* resistance to high temperatures;
* resistance to chemicals;
* resistance to UV radiation;
* water resistance;
The HDF lacquered panel - timber-based
product, formed by pressing resin primed timber
fibres, followed by pressing and drying, which is
then manufactured into panels, and cut into individual pieces. The HDF panel is covered with high
quality ecological lacquer. HDF produced in this
manner are easy to keep clean, with an additional
attribute of density, which is about 50% denser
than particle board. Besides door leaves, floor
panels are also produced from HDF panels.
5
Fóliované křídla dveří / Fóliované krídla dverí /
Veneered door leaves
Fóliované křídla dveří značky Classen jsou kombinací
zajímavého designu a vysoké kvality výroby.Trvanlivost dveří zaručuje ověřená konstrukce, pozůstávající
z dřevěného nebo z MDF vyrobeného rámu, který stabilizuje výplň ve formě tzv. „medové plástve” a také
vrstvy vrchní lepenky z dřevného materiálu dýhované
folií „Finish” Classen CPL nebo Classen Iridium. Silnou stránkou dýhovaných dveří značky Classen je
mimo pochyb veliký výběr kolekcí a modelů, jež jsou
jejich součástí a rovněž široké spektrum atraktivních
barev - počínaje neobvykle populárním calvadosem a
ořechem přes tradiční buk evropský a barvě ořech v
dvousmernem vrstveni.
Fóliované krídla dverí značky Classen sú kombináciou
zaujímavého dizajnu a vysokej kvality výroby. Trvanlivosť dverí zaručuje overená konštrukcia, pozostávajúca z dreveného alebo z MDF vyrobeného rámu, ktorý stabilizuje výplň vo forme tzv. „medového plástu” a
tiež aj vrstvy vrchnej drevnej lepenky dyhovanej fóliou
„Finish” Classen CPL alebo Classen Iridium. Silnou
stránkou dyhovaných dverí značky Classen je bez pochybností veľký výber kolekcií a modelov, ktoré sú ich
súčasťou, ako aj široké spektrum príťažlivých farieb
- od nezvyčajne populárneho calvadosu a orecha cez
tradičný európsky buk a farbu orech v dvojsmernom
vrstveni.
Veneered Classen door leaves are combination of
interesting design and high quality accomplishement.
Proven door leaf construction is the factor that decides
about doors durability. The construction consists of:
peripheral frame made from: wood or MDF, stabilizing
filling „honeycomb” and upper coat made from derivative board covered with veneer. The strong points of
Classen door leaves are with no doubt wide range of
collections and models which are their components, a
variety of attractive colours - from extremaly popular
calvados and walnut, throught traditional buk evropský
and walnut 2K.
Konstrukce:
Fóliované křídla dveří. Rám z jehličnatého dřeva nebo
z desky MDF pokryté oboustranně deskou ze zpracovaného dřevného materiálu.
3-násobně zpevněná konstrukce křídla dveří - Classen Hybryda.
Stabilizující výplň „medová plástev”.
Konštrukcia:
Fóliované krídla dverí. Rám zo smrekového dreva
alebo z platne MDF pokrytej obojstranne platňou zo
spracovaného drevného materiálu.
3-násobne spevnená konštrukcia krídla dverí - Classen Hybryda.
Stabilizačná výplň „medový plást”.
Leaf construction:
Veneered door leaves. Peripheral frame made of softwood or MDF board covered bilaterally with wood
derivative board or 3-times reinforced door leaf costruction called „Classen Hybryda”.
Stabilizing filling „honeycomb”.
Dokončení:
Deska ze zpracovaného dřevného materiálu dýhovaná folií „Finish”, folií Classen Iridium nebo dýhou
Classen CPL.
Dokončenie:
Platňa zo spracovaného drevného materiálu dyhovaná fóliou „Finish”, fóliou Classen Iridium alebo dyhou
Classen CPL.
Finish:
Wood derivative board covered with finish foil, PVC
Classen Iridium or veneer Classen CPL.
Kování:
Tři stříbrné zašroubované čepové panty.
Zámek na klíč.
Kovania:
Tri strieborné zaskrutkované čapové pánty.
Zámok na kľúč.
Ferrules:
Three silver screwed pintle hinges.
Lock for regular key.
Nabídky za příplatek:
Montáž průzorové objímky nebo ventilační mřížky.
Výměna zámku.
Ponuky za príplatok:
Montáž priezorovej objímky alebo ventilačnej mriežky.
Výmena zámku.
Extra charge offer:
PVC sleeves or air grate assembly. Door lock change.
6
Rozměry dveří / Rozmery dverí /
Door leaves dimensions
7
model 4 / model 4 / model 4
model 3 / model 3 / model 3
model 1 / model 1 / model 1
NOVINKA!
NEW!
Natura HR
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
8
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
NOVINKA! NEW!
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
CPL - višeň - 2K
CPL - višňa - 2K
CPL - cherry - 2K
Iridium - cedr vertical
Iridium - céder vertical
Iridium - cedar
NATURA HR
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
na klíč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) ořech - 2K; višeň - 2K - vzorování jednosměrné vertikální
NATURA HR
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klúč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) orech - 2K; višňa - 2K - vzorovanie jednosmerne vertikálnoúrovňové
NATURA HR
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
regular key
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) walnut - 2K; cherry - 2K - one direction vertical wood grain
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
Iridium - dub bělený horizontální
Iridium - dub bielený horizontálny
Iridium - bleached oak horizontal
9
3/3 sklo / 3/3 sklo / 3/3 glass
2/3 sklo / 2/3 sklo / 2/3 glass
plné / plné / full
Natura s okenní příčelí / Natura s medziskelnými priečkami / Natura with sash
NOVINKA! NEW!
Finish foil - bílý
Finish foil - biela
Finish foil - white
10
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
NATURA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
3/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
NATURA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
3/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
NATURA
door lock
standard offer
extra charge
offer
3/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Sklo „ornamentální sklo - kúra”
Zasklenenie:
Sklo „transparentná kôra”
Glazing:
Transparent bark
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
11
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
12
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
CPL - višeň - 2K
CPL - višňa - 2K
CPL - cherry - 2K
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
model 1 / model 1 / model 1
model 5 / model 5 / model 5
model 4 / model 4 / model 4
Latona HR
LATONA HR
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klíč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 5
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) ořech - 2K; višeň - 2K - vzorování jednosměrné vertikální
LATONA HR
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 5
na klúč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) orech - 2K; višňa - 2K - vzorovanie jednosmerne vertikálnoúrovňové
LATONA HR
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 5
regular key
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) walnut - 2K; cherry - 2K - one direction vertical wood grain
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
13
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
14
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
CPL - višeň - 2K
CPL - višňa - 2K
CPL - cherry - 2K
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
model 1 / model 1 / model 1
model 6 / model 6 / model 6
model 4 / model 4 / model 4
Malaga HR
MALAGA HR
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klíč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 6
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) ořech - 2K; višeň - 2K - vzorování jednosměrné vertikální
MALAGA HR
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 6
na klúč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) orech - 2K; višňa - 2K - vzorovanie jednosmerne vertikálnoúrovňové
MALAGA HR
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 6
regular key
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) walnut - 2K; cherry - 2K - one direction vertical wood grain
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
15
model 2 / model 2 / model 2
model 1 / model 1 / model 1
Dalila
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
16
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
DALILA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
DALILA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
DALILA
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
70’, 80’, 90’
100’
model 2
regular key
70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Master Ligne
Zasklenenie:
Master Ligne
Glazing:
Master Ligne
17
model 5 / model 5 / model 5
model 4 / model 4 / model 4
model 1 / model 1 / model 1
Tetyda
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
18
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
Iridium - dub bělený horizontální
Iridium - dub bielený horizontálny
Iridium - bleached oak horizontal
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
TETYDA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 4
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
TETYDA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 4
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
TETYDA
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 4
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil hliníkový
Profil hlinikový
Aluminium profile
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Estriado
Zasklenenie:
Estriado
Glazing:
Estriado
19
model 3 / model 3 / model 3
model 2 / model 2 / model 2
model 1 / model 1 / model 1
Andromeda
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
20
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
ANDROMEDA zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
model 3
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
ANDROMEDA zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
model 3
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
ANDROMEDA door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
70’, 80’, 90’
100’
model 2
regular key
70’, 80’, 90’
100’
model 3
regular key
70’, 80’, 90’
100’
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
21
model 2 / model 2 / model 2
model 1 / model 1 / model 1
Demeter
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
22
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
DEMETER
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klíč
70’, 80’, 90’
100’
DEMETER
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
model 2
na klúč
70’, 80’, 90’
100’
DEMETER
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
70’, 80’, 90’
100’
model 2
regular key
70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
23
NOVINKA! NEW!
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
24
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
Finish foil - akát ST
Finish foil - akácia ST
Finish foil - acacia ST
Finish foil - dub natural vertikální
Finish foil - dub natural vertikálny
Finish foil - oak natural vertical
Finish foil - dub natural horizontální
Finish foil - dub natural horizontálny
Finish foil - oak natural horizontal
model 3 / model 3 / model 3
model 2 / model 2 / model 2
model 1 / model 1 / model 1
NOVINKA!
NEW!
Century
CENTURY zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 2
na klíč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
na klíč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klíč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*)
*) ořech - 2K - vzorování jednosměrné vertikální
CENTURY zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 2
na klúč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
na klúč
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
na klúč
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*)
model 4 / model 4 / model 4
*) orech - 2K - vzorovanie jednosmerne vertikálnoúrovňové
CENTURY door lock
standard offer
extra charge offer
model 1
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 2
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 3
regular key
60’ , 70’, 80’, 90’
100’ *)
model 4
regular key
60’ *), 70’, 80’, 90’
100’ *)
*)
*) walnut - 2K - one direction vertical wood grain
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
25
NOVINKA! NEW!
Finish foil - dub natural vertikální
Finish foil - dub natural vertikálny
Finish foil - oak natural vertical
26
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
Iridium - cedr vertical
Iridium - céder vertical
Iridium - cedar
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
model 5 / model 5 / model 5
model 3 / model 3 / model 3
model 1 / model 1 / model 1
Leto
NOVINKA! NEW!
LETO
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
model 1
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 3
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
LETO
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
model 1
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 3
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
LETO
door lock
standard offer
extra charge
offer
model 1
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 3
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
model 5
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Drážkovaná deska
Drážkovaná doska
Riffled plank
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
27
3/3 sklo / 3/3 sklo / 3/3 glass
2/3 sklo / 2/3 sklo / 2/3 glass
plné / plné / full
Latona
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
28
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
LATONA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
3/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
LATONA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
3/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
LATONA
door lock
standard offer
extra charge
offer
3/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
2/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
29
4/4 sklo / 4/4 sklo / 4/4 glass
3/4 sklo / 3/4 sklo / 3/4 glass
plné / plné / full
Malaga
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
30
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
MALAGA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
4/4 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
3/4 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
MALAGA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
4/4 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
3/4 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
MALAGA
door lock
standard offer
extra charge
offer
4/4 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
3/4 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
31
5/5 sklo / 5/5 sklo / 5/5 glass
KARIA
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
5/5 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
KARIA
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
5/5 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
KARIA
door lock
standard offer
extra charge
offer
5/5 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Karia
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
32
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo
Zasklenenie:
Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“
Glazing:
Hardened, safety, white glass
33
3/3 sklo / 3/3 sklo / 3/3 glass
plné / plné / full
Attis
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
34
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
ATTIS
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
3/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
ATTIS
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
3/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
ATTIS
door lock
standard offer
extra charge
offer
3/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Satyna
Zasklenenie:
Satyna
Glazing:
Satin
35
Classic
HDF lakovaná bílá
HDF lakovaná biela
Lacquered HDF - white
36
3/3 sklo / 3/3 sklo / 3/3 glass
2/3 sklo / 2/3 sklo / 2/3 glass
plné / plné / full
CLASSIC
zámek
standartná
nabídka
3/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
2/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
CLASSIC
zámok
štandartná
ponuka
3/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
2/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
CLASSIC
door lock
standard offer
3/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
2/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Sklo „ornamentální sklo - kúra”
Zasklenenie:
Sklo „transparentná kôra”
Glazing:
Transparent bark
37
2/3 sklo / 2/3 sklo / 2/3 glass
Chronos New
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
38
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
CHRONOS
NEW
zámek
standartná
nabídka
nabídka za
příplatek
2/3 sklo
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klíč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
CHRONOS
NEW
zámok
štandartná
ponuka
ponuka za
príplatok
2/3 sklo
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
plné
na klúč
60’, 70’, 80’, 90’
100’
CHRONOS
NEW
door lock
standard offer
extra charge
offer
2/3 glass
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
full
regular key
60’, 70’, 80’, 90’
100’
Profil rámu:
Profil rámu:
Frame profile:
Zasklení:
Sklo „ornamentální sklo - kúra”
Zasklenenie:
Sklo „transparentná kôra”
Glazing:
Transparent bark
39
60’ - 60’ - Ariadna
70’ - 90’ - New Line
70’ - 80’ - Latona
Dvoukřídlové dveře / Dvere dvojkrídklové /
Double door leaf
60’ - 100’ - Malaga
40
90’ - 90’ - Tetyda
U dvoukřídlých dveří existuje možnost kombinovat
dveřní křídla různých rozměrů („60” ÷ „100”) dle aktuální nabídky.
Pri dvojkrídlových dverách existuje možnosť kombinovať dverné krídla rôznych rozmerov („60” ÷ „100”)
podľa aktuálnej ponuky.
There is a possibility in double door leaf to combine
any door leaf dimension („60” ÷ „100”) according to
the offer in particular collections.
Pravé dveřní křídlo aktivní + levé křídlo pasivní,
levé křídlo aktivní + pravé křídlo pasivní.
Aktivní dveřní křídlo - dveřní křídlo dostupné ze standardní nabídky, Pasivní dveřní křídlo - křídlo bez otvorů pro zámek a kliku, otevíratelné pouze se západkou,
dodatečně vybavené zámkem s úchytkou. V zárubních pro dvoukřídlé dveře jsou závěsy instalovány v
obou základních. Vertikální prvky nemají stanovené
strany. Proto v objednávkách stačí zadat jen rozměr
atypické zárubně od 120 do 200 cm.
Pravé dverné krídlo aktívne + ľavé krídlo pasívne,
ľavé krídlo aktívne + pravé krídlo pasívne.
Aktívne dverné krídlo - dverné krídlo dostupné zo
štandartnej ponuky,
Pasívne dverné krídlo -krídlo bez otvorov pre zámok
a kľučku, otvárateľné len so západkou,dodatočne vybavené zámkom s úchytkou. V zárubniach pre dvojkrídlové dvere sú závesy inštalované v oboch základniach. Vertikálne elementy nemajú určené strany.
Preto v objednávkách stači udať len rozmer netypickej
zárubne od 120 do 200 cm.
Right leaf active + left leaf passive;
left leaf active + right leaf passive;
Active door leaf - leaf from collections available in
standard offer;
Passive door leaf - leaf without holes for lock and handle, opened only with bolts, additionally equipped with
lock catch plate. In frames for double doors hinges are
installed in both basis.
Západka
Západka
Bolt
Západka
Západka
Bolt
Dveře dvoukřídlé CLASSEN se skládají z: - aktivní křídlo - standardní nabídka, pasivní křídlo - na objednávku, zárubeň na dvoukřídlé dveře - na objednávku, ukončovací lišty do zárubní
(Standard 2pack, Arcus) - na objednávku.
Dvere dvojkrídlové CLASSEN sa skladajú z: - dvere aktívne-štandartná ponuka,dvere pasívne - na objednávku, zárubeň na dvojkrídlové dvere-na objednávku, ukončievacie lišty do zárubní
/štandart 2pack,Arcus)-na objednávku.
Classen double door leaf consists of: - active leaf - standard offer, - passive leaf - special order, - double door leaf door frame - special order, - finishing mouldings (Standard 2-pack and Arcus
door frames) - special order.
41
Posuvný systém / Posuvný systém / Sliding doors system
PVC madla
PVC kľučky
PVC handle
hnědé
hnedé
brown
béžové
béžové
beige
stříbrné
strieborné
silver
zlaté
zlaté
gold
Kovové madla
Kovové kľučky
Steel handle
stříbrné
strieborné
silver (inox)
grafit-hnědé
grafit-hnedé
graphite-brown
Hákový zámek na klíč
Zámok hákový na kľúč
Hook lock for regular key
42
Balení:
Kompletní posuvný systém se skládá z tunelu
regulované zárubně (1 balení) krycí lišty (1 balení)
posuvného mechanismu (1 balení)
Balenie:
Kompletný posuvný systém sa skladá z tunelu
zárubne regulovanej (1 balenie) krycia lišta (1 balenie) posuvný mechanizmus(1 balenie)
Packing:
complete sliding system consists of: tunnel of adjusted frame (1 package), masking element
(1 package) and sliding element (1 package).
Dekory:
Finish foil - bílý, akát ST, buk evropský, calvados,
dub polský, dub natural vertikální, dub natural horizontální, javor, olše, ořech.
CPL - akát, akát světlý, cocobolo, ořech - 1K, ořech 2K, višeň - 1K, višeň - 2K.
Iridium - cedr vertical, dub bělený vertikální, dub
bělený horizontální.
Dekory:
Finish foil - biela, akácia ST, buk europský, calvados,
dub poľský, dub natural vertikálny, dub natural
horizontálny, javor, jelša, orech.
CPL - akácia, agát jasný, cocobolo, orech - 1K, orech
- 2K, višňa - 1K, višňa - 2K.
Iridium - céder vertical, dub bielený vertikálny, dub
bielený horizontálny.
Colours:
Finish foil - white, acacia ST, european beech,
calvados, polish oak, oak natural vertical, oak natural
horizontal, maple, alder, walnut.
CPL - acacia, acacia light, cocobolo, walnut - 1K,
walnut - 2K, cherry - 1K, cherry - 2K.
Iridium - cedar, bleached oak vertical, bleached oak
horizontal.
Dostupnost:
Posuvný systém je dostupný ve všech barvách.
Dostupnosť:
Posuvný systém je dostupný vo všetkých farbách.
Availability:
Sliding system is available in all decors.
Volitelné doplňky a příslušenství za příplatek:
- hákový zámek na klíč (pro 1 a 2 křídlové dveře)
- PVC madla
- kovové madla
Opcie a príslušenstvo za doplatok:
- zámok hákový na kľúč(pre 1 a 2 krídlové dvere)
- PVC kľučky
- kovové kľučky
Options for additional payment:
- hook lock for regular key
(door leaf 1 and 2 leaves)
- PVC handle
- steel handle
Vertikální profil posuvného systému
Výrez vertikálny posuvného systému
Vertical cross-section of sliding system
1.
2.
3.
4.
Krycí lišta / Krycia lišta / Masking
Hliníková kolejnička / Hliniková koľajnička / Aluminium rail
Hliníková kolejnička, držáky podporující kolejničku a posuvný systém. / Hliniková koľajnička, držiaky podporujúce koľajničku a posuvný systém /
Aluminium rail, holders supporting the rail and sliding mechanism.
Omezovač (stabilizuje dveře ve vertikální poloze) / Ohraničník (stabilizuje dvere vo vertikálnej pozícii) / Borderer (stabilizes the door in vertical position)
43
plné / plné / full
prosklené / presklenené / with glass
Protipožární dveře / Dvere protipožiarne / Fire resistant door
NOVINKA! NEW!
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
44
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
NOVINKA! NEW!
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
CPL - višeň - 2K
CPL - višňa - 2K
CPL - cherry - 2K
Tabulka standardních rozměrů protipožárních dveří
Tabuľka štandartných rozmerov protipožiarnych dverí
Table of the standard dimension fire resistant doors
Rozměry [mm]
Rozmery [mm]
Dimension [mm]
Ss
SO
HO
Sm
Hm
60’
644
710
2074
730
2084
70’
744
810
2074
830
2084
80’
844
910
2074
930
2084
90’
944
1010
2074
1030
2084
100’
1044
1110
2074
1130
2084
Typy protipožárních dveří
Typy protipožiarnych dverí
Fire resistant door types
plné / prosklené
plné / presklenené
full / with glass
Iridium - cedr vertical
Iridium - céder vertical
Iridium - cedar
rozměr standardní nabídky
rozmer štandartná ponuka
size standart offer
–
–
–
Šířka dveřního křídla [mm] / Šíka dverného krídla [mm] / door leaf’s width [mm]
Celková šířka zárubně [mm] / Totálna šírka zárubne [mm] / frame’s total width [mm]
Celková výška zárubně [mm] / Totálna výška zárubne [mm] / frame’s total height [mm]
–
Šířka otvoru ve zdi přizpůsobena na umístění zárubně [mm] / Šírka otvoru v múre prispôsobená na
umiestnenie zárubne [mm] / width of the hole in the wall adjusted to the frame placing [mm]
Hm –
Výška otvoru ve zdi přizpůsobena na umístění zárubně [mm] měřeno od úrovně podlahy / Výška
otvoru v múre prispôsobená na umiestnenie zárubne [mm] meraná od úrovne podlah. / height of
the hole in the wall adjusted to the frame placing [mm]; measuring from the finished floor level
Ss
SO
HO
Sm
odolnost proti ohni EI30 / EI60
odolnosť proti ohňu EI30 / EI60
fire resistance EI30 / EI60
kouřotěsnost Sa a Sm
dymotesnosť Sa a Sm
smoke tightness Sa and Sm
akustická izolace 32 dB
akustická izolácia 32 dB
acoustic insulation 32dB
W1
60’ - 90’
+
-
-
W2
60’ - 90’
+
+
+
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
Iridium - dub bělený horizontální
Iridium - dub bielený horizontálny
Iridium - bleached oak horizontal
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
45
Protipožární dveře jsou určeny pro použití jako vchodové interiérové dveře v bytových domech, veřejných budovách, kde vyhovují protipožární odolnosti třídy EI30 nebo EI60, kouřotěsnost třídy Sa a Sm a akustickou izolaci 32 dB.
Protipožiarne dvere sú určené na použitie ako vchodové interierové dvere v bytových domoch, verejných budovách, kde splňajú protipožiarnosť triedy EI30, alebo EI60, dymotesnosť
Sa a Sm triedy ako aj akustickú izoláciu 32 dB.
Konstrukce dveřního křídla:
Dveřní křídlo je vyrobeno z dvojité dřevotřískové desky s vyšší třídou ohnivzdornosti, deska
z jehličnatého dřeva je vložena po obvodu (bez spodní hrany). Všechno je pokryto oboustrannou lepenkou. Hrana profilu je Hard Edge K.
Konštrukcia dverného krídla:
Dverné krídlo je vyrobené z dvojitej drevotrieskovej dosky s vyššou triedou ohňovzdornosti,
doska z ihličnatého dreva je vložená po obvode(bez spodnej hrany). Všetko je pokryté obojstrannou lepenkou. Hrana profilu je K.
Ukončení:
Lepenka pokryta fólií „Classen CPL“, „Classen Iridium“, PVC fólií nebo finish fólií. Při dekoru
javor dvousměrný, ořech dvousměrný, a višeň dvousměrná je dveřní křídlo rozměru 60
a 100 pokryté jednosměrnou vertikální fólií.
Ukončenie:
Lepenka pokrytá Classen CPL fóliou, Classen Iridium, PVC fóliou,alebo finish fóliou. Pri dekore javor 2 smerový, orech 2 smerový, a višňa 2 smerová je dverné krídlo rozmeru 60 a 100
pokryté jednosmernou fóliou.
Kování a těsnění:
- těsnění po obvodu dveřního křídla,
- protipožární těsnění ve vrchní části zárubně - kouřotěsné těsnění po obvodu zárubně
(při kouřotěsné verzi W2),
- okap v prahu v spodní hrany křídla (při kouřotěsné verzi se stanovenou akustickou
izolací W2),
- protipožární transparentní sklená tabule (v prosklené verzi),
- izolace vložená do zámku dveří,
- čtyři stříbrné závěsy,
- západkový a zásuvný zámek uzpůsobený na patentovou vložku.
Kovanie:
- tesnenie po obvode dverného krídla,
- protipožiarne tesnenie vo vrchnej časti zárubne,
- dymotesné tesnenie po obvode zárubne (pri dymotesnej verzii W2) odkvap v prahu
v spodnej hrane krídla (v dymotesnej verzii so špeciálnou akustickou izoláciou W2)
protipožiarná transparentná tabuľa skla(v školskej verzii),
- izolácia vložená do zámku dverí,
- štyri strieborné závesy,
- zámok západkový,
- zásuvný, prispôsobený na patentovú vložku.
Typy dveří:
Jednokřídlé plné dveřní křídlo nebo se sklem nebo dvoukřídlé EI30 a EI60.
Typy dverí
Jednokrídlové dverné krídlo plné alebo so sklom alebo dvojkrídlové EI30 a EI60.
Zárubeň pro protipožární dveře
Konstrukce zárubně:
Dřevěná zárubeň vyrobena z jehličnatého dřeva pokrytá „Classen CPL“, „Classen Iridium“
a PVC fólií nebo finish fólií. Dekory korespondují s dekory dveřních křídel. Šířka zárubně je
100 mm. Zárubeň je možné vyhotovit v rozmezí 100 – 150 mm.
Zárubeň pre protipožiarne dvere
Konštrukcia zárubne:
Drevená zárubeň vyrobená z ihličnatého dreva pokrytá Classen CPL,Classen Iridium, PVC
fóliou alebo Finish fóliou. Dekory korešpondujú s dekormi dverných krídel. Šírka zárubne je
100mm. Zárubeň je možné vyhotoviť v rozpätí 100-150mm.
Volitelné doplňky a příslušenství za příplatek:
- samozamykací zámek
- kouřotěsné těsnění verze W1
- padající práh verze W1 - rozměr 100’, 110’.
Opcie a príslušenstvo za doplatok:
- samozamykacie,
- dymotesné tesnenie verzia W1,
- padajúci prah verzia W1, rozmer 100,110.
Existuje možnost pořídit jinou šířku jedno nebo dvoukřídlých dveří nebo jiných atypických dveří - dle dohody s Classen Pol S.A. Na splnění podmínek AT při ohnivzdorných dveřích EI30 nebo EI60 je třeba použít samozamykací zámek.
Existuje možnosť vyhotoviť inú šírku jedno alebo dvojkrídlových dverí alebo iných
netypových dverí-podľa dohody s Classen POL SA. Na splnenie podmienok AT pri dverách ohňovzdorných EI30 alebo EI60 je potrebné použiť samozamykací zámok.
Dodatečné informace:
AT-15-6103/2010
AT-15-6054/2010
Certifikáty o shodě ITB-1940/W
Certifikáty o shodě ITB-1941/W
Dodatočné informácie
AT-15-6103/2010
AT-15-6054/2010
Certifikáty o zhode ITB-1940/W
Certifikáty o zhode ITB-1941/W
46
Fire resistant doors are intendend to adapt as the interior entrance doors in the residental
buildings, public buildings and collective dwelling places which meet the requirements of EI30
or EI60 fire resistant, smoke tightness of the Sa and Sm class as well as acoustic insulation
32dB
Posílená ohnivzdorná konstrukce protipožárních dveří
Zosilnená ohňovzdorná konštrukcia pre ohňovzdorné dverné krídlo
Strengthened fire resistant construction of the fire resistant door leaves
Door leaf construction:
Door leaf is made of double chipboard with the advanced fire resistant class and the slat of
conifer wood sticked alongside its periphery (without the lower edge). All is covered bilaterally
with wood derivative board. Edge profile: Hard Edge K.
Finishing :
Wood derivative board covered with’ Classen CPL’, ‘Classen Iridium’, PCV foil or finish foil. For
the Decor maple-2K, walnut-2K and cherry-2K the door leaves in the dimensions 60’ and 100’
have vaneer with one direction vertical pattern
Ferrules:
- swell seal fixed in the lap of the leaf
- fire-proof seal in the batten of the frame,
- smoke-tight seal in the lap of the frame (in the smoke-tight version W2),
- dropping doorstep in the bottom edge of the leaf (in the smoke-tight version with the
specified acoustic insulation W2),
- fire- proof transparent window-pane (in the school version),
- insulation insert in the door lock,
- four silver hinges,
- door lock latch adapted to set-up the patent insert.
Doors types:
One leaf door full or with a glass and two-leaves EI30 and EI60.
Frame for the fire resistant door
Frame construction:
Wood frame made of conifer plywood covered with the ‘Classen CPL’, ‘Classen Iridium’, PCV
foil or finish foil in Decors coresponding to the door leaves Decors. Width of the frame is
100mm. It is possible to make the frame in the span within 100-150 mm.
Options for addditional payment:
- self-closer,
- smoke-tight seal in W1 version,
- dropping doorstep in W1 version -100’, 110’ size.
There is also the possibility of making one and two-leaf door of another width as well
as others atypes- there must by an individual arragments with Classen-Pol S.A. In order
to meet the AT requirements for doors with the EI30 and EI60 fire resistance the selfcloser shuld be applyed
Additional information
AT-15-6103/2010
AT-15-6054/2010
Certificate of compliance ITB-1940/W
Certificate of compliance ITB-1941/W
47
Zárubeň regulovaná
Zárubňa regulovateľná
Adjustable door frames
REGULOVANÁ
REGULOVANÁ
ADJUSTMENTS
Nastavitelné zárubně jsou vyrobeny z dřevotřískové
desky potažené fólií finish, PVC fólií, dýhou Classen
Iridium nebo laminátem Classen CPL v dekorech odpovídajících dekorům křídel. Pro přizpůsobení různé
tloušťce stěny je tato zárubeň k dispozici v standardním rozmezí nastavení od 75 mm do 440 mm (18 rozsahů) a 10 dodatečných rozsazích (až 640 mm).
Regulované zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky povrchovo upravené fóliou Finish, fóliou
Classen Iridium alebo laminátom CPL v dekoroch
zhodných s dekormi dverí. Aby sa zárubeň dala použiť na rôzne hrúbky múrov je možná regulácia štandartne od 75 mm -95 mm, 95 mm -115 mm, 120 mm
-140 mm,140 mm - 160 mm, 160 mm - 180 mm , 180
mm - 200 mm.
Adjustable door frames are made out of chipboard
covered with the finish foil in colours to suit the doors.
This door frame has a standard adjustment capacity of
75 to 380 mm (15 variants).
Balení:
Kompletní zárubeň se skládá z horního nosníku a
základní lišty - pro rozmezí od 75 - 95 mm do 280
- 300 mm, 11 rozsahů (dva samostatná balení); pro
rozsah od 300 - 320 mm do 620 - 640 mm, 17 rozsahů
(jedno společné balení). Balení zahrnuje také kování,
těsnění a montážní sadu.
Barevnost:
akát, bílá, buk evropský, calvados, dub fineline, javor,
ořech, wenge, višeň.
48
Balenie:
Kompletná zárubeň sa skladá z nadpražia a tiež zo
stojok-podľa rozsahu regulácie od 75-95 mm do 180200mm, 11 možností regulácie (2 osobitné balenia),
pri regulácii od 300-320 mm do 620-640 mm, 17 možností regulácie (jedno spoločné balenie) V balení sa
nachádza tesnenie,kovanie a montážna sada.
Farebnosť:
akácia, biela, buk europský, calvados, dub fineline,
javor, orech, wenge, višňa.
Packaging:
The complete door frame is made up of an upper and
base beams - for measurements between 75-95 mm
and 360-380 mm, 15 variants (2 separate packages).
Additionally, the packaging contains ferrules, rubber
gasket and assembly set.
Available colours:
akát, bílý, buk evropský, calvados, fineline oak, maple,
walnut, wenge, cherry.
49
Zárubeň New Arcus
Zárubňa New Arcus
New Arcus door frames
NEW ARCUS
NEW ARCUS
NEW ARCUS
Zárubně New Arcus jsou vyrobeny z MDF desky potažené fólií finish, PVC fólií, dýhou Classen Iridium a
laminátem Classen CPL v dekorech odpovídajících
dekorům křídel dveří. Výhodou této zárubně je kromě moderního designu její univerzální použití – pro
přizpůsobení různé tloušťce stěny je tato zárubeň k
dispozici ve dvou rozsazích nastavení: 115 až 200 mm
a 200 až 320 mm.
Zárubne New Arcus sú zhotovené z MDF povrchovo
upravené fóliou Finish,fóliou PVC, fóliou Classen
Iridium alebo laminátom CPL v dekoroch/farbách
zodpovedajúcim dekorom dverí. Prednosťou tejto
zárubne okrem moderného vzorovania je jej univerzálne upotrebenie - táto zárubňa, aby sa prispôsobila rôznym hrúbkam múrov, je k dispozícii v dvoch
regulovateľných rozsahoch: od 115 do 200 mm a od
200 do 320 mm.
The New Arcus door frames are made of MDF, covered
with either the finish foil, Classen Iridium or Classen
CPL laminate, in colours correspond to the colours of
the door leaves. Besides its modern design the advantage of this door frame is its universal application - this
door frame is available in two ranges of adjustment, in
order to adjust to various wall thicknesses: from 115 to
200 mm and from 200 to 320 mm.
Balení:
Kompletní zárubeň se skládá z horního nosníku,
základní a krycí lišty (dva oddělená balení), vybavené 3 čepovými stříbrnými závěsy. Horní nosník s
těsněním. Základna s montážní sadou.
Barevnost:
akát, bíla se strukturou, buk evropský, calvados, cedr,
dub fineline, javor, ořech, ořech-2K, wenge, višeň.
50
Balenie:
Kompletná zárubňa pozostáva z nadpražia, stojok
a krycích lišt(2 osobitné balenia), ku ktorým patria 3
čapové strieborné pánty.Nadpražie spolu s tesniacou
vložkou.Stojky s montážnou sadou.
Packaging:
The complete door frame consists of the upper bram,
and base (2 separate packages), equipped with
3 silver pintle hinges. The upper beam comes with
a rubber. The base comes together with an assembly
kit.
Farebnosť:
akácia, biela so štruktúrou, buk europsky, calvados,
ceder, dub fineline, javor, orech, orech-2K, wenge,
višňa.
Available colours:
akát, bílý with structure, buk evropský, calvados, cedr, fineline oak, maple, walnut,
2K-walnut, wenge, cherry.
51
Zárubeň Standard 2-pack
Zárubňa Standard 2-pack
Standard 2-pack door frames
STANDARD 2-PACK
STANDARD 2-PACK
STANDARD 2-PACK
Zárubně Standard 2pack je vyrobena z MDF desky
potažené fólií finish, PVC fólií, dýhou Classen Iridium
a laminátem Classen CPL v dekorech odpovídajících
dekorům křídel dveří.
Zárubne Standard 2-pack sú zhotovené z MDF povrchovo upravené fóliou Finish, fóliou PVC,fóliou Classen Iridium alebo laminátom CPL v dekoroch/farbách
zodpovedajúcim dekorom dverí.
The Standard 2-pack door frames are made of MDF,
covered with the finish foil, Claasen Iridium or the
Classen CPL laminate in the colours correspond to
the colours of the door leaves.
Balení:
Kompletní zárubeň pozůstává z nadpraží a ostění
(2 samostatná balení), k nimž patří 3 čepové stříbrné
panty, nadpraží (60´, 70´, 80´, 90´) s těsnící vložkou,
ostění (pravé, levé) s montážní sadou.
Balenie:
Kompletná zárubňa pozostáva z nadpražia
a stojok (2 osobitné balenia), ku ktorým patria 3 čapové strieborné pánty. Nadpražie (60´, 70´, 80´, 90´)
s tesniacou vložkou. Stojky (Pravá, Ľavá) s montážnou sadou.
Packaging:
Complete door frame consists of the upper beam
and the base (2 separate packagings), equipped with
3 silver pintle hinges. The upper beam comes with a
rubber gasket. The base comes together with an assembly kit.
Barevnost:
akát, bílá, buk evropský, calvados, cedr, dub polsky,
dub fineline, javor, zebrano, ořech, ořech-2K, višeň.
Farebnosť:
akácia, biela, buk europsky, calvados, ceder, dub
poľský, dub fineline, javor, zebrano, orech, orech-2K,
višňa.
Available colours:
akát, bílý, buk evropský, calvados, cedr, polish oak, fineline oak, maple, zebrano, walnut,
2K-walnut, cherry.
Nutnou součástí při montáži zárubní Standard
2-pack jsou koncové lišty - str. 54.
Nevyhnutnú súčasť pri montáži zárubne Standard
2-pack tvoria koncové lišty - str. 54.
Finishing mouldings constitute an essential part
of assembly of the Standard 2-pack door frame pg. 54.
52
53
Koncové lišty / Koncové lišty / Finishing mouldings
54
Dekory lišt / Dekory líšt / Available colours
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
Finish foil - bílý
Finish foil - biela
Finish foil - white
Finish foil - akát ST
Finish foil - akácia ST
Finish foil - acacia ST
Finish foil - buk evropský
Finish foil - buk europský
Finish foil - european beech
Finish foil - javor
Finish foil - javor
Finish foil - maple
Finish foil - olše
Finish foil - jelša
Finish foil - alder
Finish foil - ořech
Finish foil - orech
Finish foil - walnut
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
CPL - akát světlý
CPL - agát jasný
CPL - acacia light
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
CPL - cocobolo
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
Iridium - dub bělený vertikální
Iridium - dub bielený vertikálny
Iridium - bleached oak vertical
Iridium - dub bělený horizontální
Iridium - dub bielený horizontálny
Iridium - bleached oak horizontal
CPL - akát
CPL - akácia
CPL - acacia
Iridium - cedr vertical
Iridium - céder vertical
Iridium - cedar
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - calvados
Finish foil - dub polský
Finish foil - dub poľský
Finish foil - polish oak
NOVINKA! NEW!
NOVINKA! NEW!
Finish foil - dub natural vertikální
Finish foil - dub natural vertikálny
Finish foil - oak natural vertical
Finish foil - dub natural horizontální
Finish foil - dub natural horizontálny
Finish foil - oak natural horizontal
NOVINKA! NEW!
CPL - ořech - 1K
CPL - orech - 1K
CPL - walnut - 1K
CPL - ořech - 2K
CPL - orech - 2K
CPL - walnut - 2K
HDF lakovaná bílá
HDF lakovaná biela
Lacquered HDF - white
CPL - višeň - 1K
CPL - višňa - 1K
CPL - cherry - 1K
CPL - višeň - 2K
CPL - višňa - 2K
CPL - cherry - 2K
PVC - wenge
PVC - wenge
PVC - wenge
55
Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva.
Firma Classen-POL S. A. si vyhrazuje právo změn a zlepšení výrobků bez předchozího upozornění. Informace, které jsou obsaženy v
tomto katalogu, jsou platné v době jeho zveřejnění. S ohledem na
omezení tiskařské techniky může se barevnost v tomto katalogu lišit
od barevnosti skutečné.
Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva.
Firma Classen-POL S. A. si vyhradzuje právo zmien a zlepšení výrobkov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie, ktoré obsahuje tento katalóg, sú platné v čase jeho zverejnenia. S ohľadom na obmedzenia tlačiarenskej techniky môže sa
farebnosť v tomto katalógu líšiť od skutočnej.
This catalogue is not a trade offer in the context of the law.
Classen-POL S.A. reserves the right to introduce changes and improvements to products presented in this catalogue, without previous
notice. Information included in this catalogue is valid at the time of
publication only. All previous editions lapse. Due to restrictions in
printing technology, colours presented in this catalogue may differ
from original.
CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13
tel.: +48 (32) 429-20-00, fax: +48 (32) 429-22-00
www.classen.pl
CLASS.01.01.11/CZ/SK/GB
56
Art. nr 60010408
Download

Katalog interiérových dveří (pdf, 5.5MB)