Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 PRAHA 1
„ Ne zákazu alternativní medicíny provozované léčiteli v ČR."
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Vážený pane premiére,
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, definuje zdravotní péči, případně zdravotní
službu, velmi obecným způsobem. Dle právního výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR zákon
zamezuje provozování homeopatie kvalifikovanými nelékaři a umožňuje jejich nahrazení
nekvalifikovanými lékaři. Západní medicína si zněním tohoto zákona utvořila monopol na
slova léčba, nemoc, zdravotní stav a pod pohrůžkou sankcí z porušení zákona zamezuje
nelékařům - léčitelům provozovat alternativní medicínu. Přitom alternativní medicínu sama na
lékařských fakultách nevyučuje a ani ji sama pacientům neposkytuje.
My, níže podepsaní, protestujeme proti tomu, aby v naší zemi nebyla možnost svobodné volby
ohledně svého zdraví a možnost legálně navštívit léčitele tak, jak je to běžné ve většině
ostatních států EU. Žádáme svobodnou možnost provozování alternativní medicíny tak, jak
tomu bylo až doposud. Není žádný reálný důvod, proč by se tato praxe, která funguje od r.
1991, měla měnit.
Připomínáme, že podle platné legislativy se podstatná změna dosavadní praxe, mající za
následek závažný zásah do práv jednotlivce, může v právním státě uskutečnit jen na podkladě
velmi pečlivě doloženého negativního dopadu, který ona dosavadní praxe měla na společnost
jako celek. Jestliže takové důkazy nejsou, jde o svévolné omezení základních práv a svobod,
které nemá v právním státě místo ani ospravedlnění.
Domáháme se základního práva daného Ústavou ČR, a tím je svobodná volba. V tomto případě
svobodná volba toho, s kým a jak budu konzultovat svoje zdraví a kde mohu hledat pomoc v
případě nemoci. Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou
ideologii, ani na náboženské vyznání. Možnost materialistické „vědecké“ léčby představované
ideologií dnešní západní medicíny nesmí být jediná zákonná možnost léčby v našem státě.
Žádáme umístit do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, dodatek, který jednoznačně
stanoví to, že definice "zdravotní péče" a "zdravotní služby" ( § 2) se týká pracovníků ve
zdravotnictví.
Vážený pane premiére, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o zachování svobodné volby toho, kde
a s kým budeme konzultovat náš zdravotní stav, a abyste nedopustil, aby tato svobodná volba
občanů ČR byla stavěna mimo zákon. Petici potvrzujeme níže svými podpisy.
Petici sestavil petiční výbor ve složení:
Download

Ne zákazu alternativní medicíny provozované léčiteli v ČR.